Anda di halaman 1dari 9

WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA

Cerita Rakyat Warisan Budaya

Cerita Rakyat Pelbagai Kaum


Apa yang Dimaksudkan dengan Cerita

Rakyat Ciri ciri Cerita Rakyat Bentuk bentuk Cerita Rakyat Pengajaran / Nilai nilai Murni yang Terkandung Contoh contoh Cerita Rakyat

Apa yang Dimaksudkan dengan Cerita Rakyat?


sebagai ekspresi budaya suatu masyarakat

melalui bahasa tutur yang berhubung langsung dengan berbagai aspek budaya, seperti agama dan kepercayaan, undang-undang, kegiatan ekonomi, sistem kekeluargaan, dan susunan nilai sosial masyarakat tersebut.
Melayu Online.com

Ciri-ciri Cerita Rakyat


Penyebaran dan pewarisan dilakukan secara lisan Bersifat tradisional Bersifat lisan Bersifat Anonim - Nama pencipta tidak lagi diketahui Mempunyai fungsi tertentu sebagai media pendidikan, pengajaran moral, hiburan, proses sosial Bersifat Pralogis mempunyai logik tersendiri, tidak sesuai dengan logik pengetahuan

Bentuk bentuk Cerita Rakyat


Cerita- cerita Binatang Cerita Jenaka Cerita Penglipur Lara Cerita Pengalaman

Tujuan Cerita Disampaikan


Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan

cerita rakyat pelbagai kaum Sebagai teladan dan nasihat kepada generasi muda Sebagai warisan budaya yang amat membanggakan Memupuk semangat bangga dengan cerita rakyat

Nilai-nilai pengajaran
cerita kaum Melayu, Nakhoda Tanggang -pengajaran : jangan menderhaka Cerita kaum Kadazan, B urung Layang-Layang -pengajaran : jangan sombong Cerita kaum Iban Kura-kura yang pintar -pengajaran : jangan bersikap tamak dan haloba Cerita kaum India Ahli Sihir Yang Angkuh -pengajaran : jangan bersikap terlalu angkuh

Kepentingan Mengetahui Cerita Rakyat Pelbagai Kaum


memupuk minat pelajar terhadap cerita rakyat Supaya warisan budaya tidak dipinggirkan Supaya generasi sekarang dapat menghargai cerita

rakyat Memperoleh pengajaran dan mengambil iktibar yang terkandung dalam cerita rakyat Mengapresiasikan cerita rakyat pelbagai kaum dalam kehidupan seharian

HASIL NUKILAN :