WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA

Cerita Rakyat Warisan Budaya

Cerita Rakyat Pelbagai Kaum
• Apa yang Dimaksudkan dengan Cerita • • • •

Rakyat Ciri –ciri Cerita Rakyat Bentuk –bentuk Cerita Rakyat Pengajaran / Nilai –nilai Murni yang Terkandung Contoh – contoh Cerita Rakyat

Apa yang Dimaksudkan dengan Cerita Rakyat?
• “ …sebagai ekspresi budaya suatu masyarakat

melalui bahasa tutur yang berhubung langsung dengan berbagai aspek budaya, seperti agama dan kepercayaan, undang-undang, kegiatan ekonomi, sistem kekeluargaan, dan susunan nilai sosial masyarakat tersebut.”
Melayu Online.com

Ciri-ciri Cerita Rakyat
• • • •

Penyebaran dan pewarisan dilakukan secara lisan Bersifat tradisional Bersifat lisan Bersifat “Anonim” - Nama pencipta tidak lagi diketahui • Mempunyai fungsi tertentu – sebagai media pendidikan, pengajaran moral, hiburan, proses sosial • Bersifat “Pralogis” – mempunyai logik tersendiri, tidak sesuai dengan logik pengetahuan

Bentuk – bentuk Cerita Rakyat
 Cerita- cerita Binatang  Cerita Jenaka  Cerita Penglipur Lara  Cerita Pengalaman

Tujuan Cerita Disampaikan
 Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan

cerita rakyat pelbagai kaum  Sebagai teladan dan nasihat kepada generasi muda  Sebagai warisan budaya yang amat membanggakan  Memupuk semangat bangga dengan cerita rakyat

Nilai-nilai pengajaran
 cerita kaum Melayu, „Nakhoda Tanggang‟ -pengajaran : jangan menderhaka Cerita kaum Kadazan, „B urung Layang-Layang -pengajaran : jangan sombong Cerita kaum Iban „ Kura-kura yang pintar‟ -pengajaran : jangan bersikap tamak dan haloba Cerita kaum India „ Ahli Sihir Yang Angkuh‟ -pengajaran : jangan bersikap terlalu angkuh

Kepentingan Mengetahui Cerita Rakyat Pelbagai Kaum
• memupuk minat pelajar terhadap cerita rakyat • Supaya warisan budaya tidak dipinggirkan • Supaya generasi sekarang dapat menghargai cerita

rakyat • Memperoleh pengajaran dan mengambil iktibar yang terkandung dalam cerita rakyat • Mengapresiasikan cerita rakyat pelbagai kaum dalam kehidupan seharian

HASIL NUKILAN :