Anda di halaman 1dari 6

Acara Pemantapan Panitia Peresmian Mesjid Tgl 25 April 2013 Biss.Aswrwb.

Langkung tipayun hayu urang panjatkeun puji kalayan rasa syukur ka Alloh Swt. Rehna urang sadaya aya dina lindungan Alloh Swt. Kalayan tos dipaparin sehat jasmani sareng rohani Solawat sareng salam mugia dilimpahkeun ka jungjunan urang sadaya Kj. nabi Muhammad Saw, teu hilap sareng ka para sahabatna, tabiin tabiatna sareng deui urang sadaya sing di angken umat. Sareng ku kamurahan Alloh urang sadaya tiasa ngahadiran dina acara Pemantapan kesiapan panitia PERESMIAN mesjid Jamie Hikmah. Para wargi sadaya anu dipihormat 1. Atas nami Panitia sim kuring ngahaturkeun nuhun ka para wargi

sadaya anu parantos tiasa hadir / sumping dina acara ieu. Sok sanaos dina waktos ayeuna nuju cekapna istirahat, tapi ku ngariungna urang sdy mudah2an sing dijantenkeun amal kasaean. Amiin. Hadirin anu sami hadir hormateun sim kuring, 2. Bapa Kadus, Bapa Rw teu kalangkung bapa2 Rt. 3. Salajengna, Wabil khusus ka Ketua DKM bapa H. Engkus Sonjaya Hormateun sim kuring, sareng rengrengan pengurus DKM Al Hikmah.

4. Oge ngahaturkeun nuhun ka para tokoh masyarakat bapa2 srg Ibu2 anu parantos tiasa hadir dina waktos ayeuna. 5. Teu kalangkung sadaya anu sami hadir , di ieu patempatan. Para Panitia sadaya anu dipihormat urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina raraga ngalaksanakeun Pemantapan tugas panitia kanggo pelaksanaan Peresmian mesjid. Acara ka 1.Doa bersama kanggo kalancaran kegiatan Acara ka 2. Pemantapan tugas panitia sareng kesiapanana Para wargi sadaya anu dipihormat Mangrupi bubuka ti simkuring dicekapkeun sakitu kanggo salajengna mangga urang ngalengkah kana acara ka hiji nyaeta Doa bersama anu bade di pimpin ku ketua DKM Al Hikmah H.Engkus Sonjaya. Waktos kasanggakeun. Ngahaturkeun nuhun ka bapa Haji anu parantos mingpin Doa kanggo kasalametan srg kalancaran dina acara peresmian. Salajengna mangga urang sami2 ngamusyawarahkeun kanggo kesiapan panitia kegiatan ieu.

Hadirin anu sami hadir hormateun sim kuring,


Alhamdulillah ayeuna tos dugi kana tahap ahir rapat panitia, Salajengna mangga urang kapayunkeun kesiapan panitia kanggo dina hari H malem minggu, sim kuring bade ngecek petugas2. a. Petugas panitia anu sanesna : Pemandu acara : Ibu Ade T/Pa Dede Ruslan P.ayat suci Alquran : Ibu ( ti bdg), Saritilawah : Neng Lulu Tawasul :Bp. Ketua MUI () Doa Penutup : Bp.KH. Sholehudin b. Bagian Penerangan : Pa Maman (Pinjam ti PLN cms) c. Petugas pengamanan : Bp.Suparman, Ence, Bp. Ahman d. Penanggungjawab logistik : A. Ipin, Cece e. Panitia (anggota) penerima Tamu di luar Pa Omang, Para Rt.01 s/d 05 (Penangungjawab : Ketua RT.04) f. Panitia (anggota) penerima Tamu di lebet Pa H.Ramli, H.Aang, Pa Wawang, Pa H.Nana. g. Panitia (anggota) penerima Tamu Undangan di bumina Pa H.nana

h. Panitia (anggota) penerima Tamu Jamaah di Papayon Ibu2 i. Daftar anu kedah di undang ( Cobi pa ustad blh aya nu kirang) j. Tempat rereb mubaligh sementawis (Hj.Yani/Kg.Jaja)

k. Susunan acara (punten siapkeun bu Ade T/Pa Dede R) l. Acara prosesi peresmianna () 1. Gunting pita, nganggo bunga hidup, N.Lulu m. Acara rebana ibu2 () tempatna (di panggung) n. Surat Undangan kanggo tamu undangan ti luar Rw.07 (tos beres) o. Surat undangan jamaah dibagikeun .( A.Ipin) p. Tamu undangan, Bp.Wakil Bupati Cms, Bp.Camat, Kapolsek, Dan Ramil, Babinsa, Babinmas, Kades aparat,Ket.MUI, Ket BPD, Ket.LPM, Kadus2, Donatur, Ajengan 3, Jamaah anu ti luar Dsn.Sukasari. Tugas Pa Nana Junior Sbg Sekertaris. q. Persediaan logistik Penanggungjawab (A Ipin) - Tenda/Papayon (Pa Haji Aang) - Kursi (350 pami kirang tambihan) (Ketua) - Panggung ukuran 3 x 4 mtr kanggo di payun tempat mubligh - Pasang kain back ground 50 mtr ti salon (bu Een) - Panggung pasang podium

- Pasang spanduk Selamat datang srg Spanduk peresmian (siap) Pa Parman, Pa Ahman srg Ence. - Ngadamel prasasti go TTd, petugasna (beres) - Penataan go di payun tempat mubaligh (Ibu Ai) - Suond System, A Ipin (di kompirmasi ka kg Opang) - Dokumentasi (Burhan Intertainment (pa ustad ) - Pasang umbul - umbul di jalan/gang (pa Rt.01 dugi ka 05 Dkk) r. Bag. Konsumsi Snack dewasa Jmlh 500 jamaah () s. Konsumsi anak2 jumlah 150 bh t. Tempat nyimpen snack utama di Madrasah Penanggungjawab (bade kusaha?) Sementawis rencana kanggo persiapan sakitu, mangga bilih aya kakirangan atw rencana anu tcan di kapayunkeun.() Alhamdullilah rapat pemantapan panitia kanggo penyelengaraan peresmian masjid tos rengse.

Tapi sok sanaos beban abot kanggo urang sdy tapi sim kuring yakin ku kasiapan sareng di dukung ku para bapa ibu sadayana panitia anu solid srg kompak Insya Alloh ringan kanggo sim

kuringna. Mudah2an bapa ibu siap KOMPAK srg BEKERJASAMA kanggo suksesna acara peresmian. Htr nuhun.
Mudah2an sagala rupi anu direncanakeun ku urang sdy teh sing lancar, sukses dina waktos srg aya dina ridho Alloh. Oge sdy panitia anu bade di daramel sing dipasihan kasehatan salalamina oge dugi kana waktosna hari H, srg mudah2an sagala rupi rencana ieu mugi sing ganjantenkeun amal kasaean kanggo urang sdy. Amin. Wass. Rengse alhamdulillah.