Instrumen Penilaian Debat

Borang Penilaian Aktiviti Bahasa (Debat) Tajuk Debat : ____________________________ Isi (maksimum 12 markah) Isi Isi pertama yang dapat dihujah dan dianalisis Isi kedua yang dapat dihujah dan dianalisis Markah bonus untuk isi tambahan yang dapat dihujah dan dianalisis dengan baik dan lengkap Catatan : Mana-mana peserta yang mengambil jalan tengah isinya tidak dikira Lemah 1 1 1 Sederhana 2 2 2 Baik 3 3 3 Amat Baik 4 4 4 Pendebat 1 2 3 Jumlah Isi .

5 1 - Jumlah Penyampaian .5 1 - Aksi yang terkawal (penggunaan alat bantuan dilarang) - 1.Penyampaian (10 markah) Kejelasan dan kefasihan 1 2 3 4 Kebolehan menarik minat penonton Cara berdiri dan gaya 1 2 3 4 - 1.

Pembidasan (Maksimum 12 markah) Hujah pertama yang dapat dibidas (4 markah) Hujah kedua yang dapat dibidas (4 markah) Hujah tambahan yang dapat dibidas (4 markah) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Jumlah Membidas .

tajuk.Kerja Sepasukan (Maksimum 10 markah) 4 markah pendebat I 3 markah pendebat II dan III Pendebat I : Definisi. dan pendirian Pendebat II : Kesinambungan idea/ hujah pendebat II dan III Pendebat III : 1 2 3 4 X - 1 2 3 X X - 1 2 3 X X Kesinambungan idea/ hujah pendebat II dan III Catatan Sekiranya pendebat mengambil jalan tengah. isi tidak akan dikira Jumlah Kerja Sepasukan . pentafsiran.

Penolakan Markah Untuk Kesalahan-Kesalahan yang Dilakukan (maksimum 15 markah) Tidak Serius Serius Amat Serius Catatan 1 Membaca teks (kecuali petikan) Menyentuh perkara peribadi/ sensitivity/ aksi berlebihan Pencemaran bahasa dan penggunaan alat-alat bantuan 1 3 5 Pendebat 2 3 1 2 3 - 1 2 Melanggar tatatertib peraturan 1 3 5 Jumlah yang ditolak .

Menggulung (maksimum 16 markah khas untuk pendebat pertama sahaja) Ketepatan dan ringkasan menggulung Keaslian (bukan ringkasan yang disediakan) 1 2 3 4 1 2 3 4 Kesatuan idea Ringkasan yang berkesan 1 1 2 2 3 3 4 4 Jumlah Menggulung Tarikh : ____________________ Tempat : _________________________________ Masa :_____________________ Nama Pengadil : ___________________________ Tandatangan Pengadil : _____________________ .