LAPORAN MESYUARAT PENINGKATAN PROFESIONALISME KEGURUAN KETUA-KETUA JABATAN SAINS SOSIAL DAN KETUA UNIT / PENSYARAH KANAN

PENGAJIAN SOSIAL INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA 2009

DI HOTEL EMERALD PUTERI SUNGAI PETANI KEDAH

09 HINGGA 12 Februari 2009

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

1

KANDUNGAN

MUKA SURAT

Kandungan Laporan Mesyuarat Peningkatan Profesionalisme Keguruan Ketua-ketua Jabatan Sains Sosial dan Ketua Unit / Pensyarah Kanan Pengajian Sosial IPGM 2009 Lampiran A - Kehadiran Pensyarah Lampiran B – Kehadiran Keseluruhan Lampiran C – Laporan Sesi 1 - BPG

1

2 6 8

11 14 16 18 20 22 23 25 27

– Laporan Sesi 2 - JNJK – Laporan Sesi 3 - PLBD – Laporan Sesi 4 - PLBD – Laporan Sesi 5 - JPNIN – Laporan Sesi 6 - Lawatan – Laporan Sesi 7 - BPK – Laporan Sesi 8 - Praktikum – Laporan Sesi 9 – Majlis Penutup & Pelancaran Portal
PSS Lampiran D - Jadual Lawatan - Borang Refleksi Lawatan - Laporan Refleksi Lawatan PLBD Lampiran E - Analisis Dapatan Peserta Lampiran F – Maklumat Data Yang Diterima dan Diedarkan – – – Borang Lampiran 1 Borang Lampiran 2 Borang Lampiran 3

29 30 31

33 36 38 39 40 41 38

Lampiran G – Jadual Perjalanan Mesyuarat Bahan Lampiran Bahan Lampiran Sesi 1 : BPG Bahan Lampiran Sesi 2 : JNJK Bahan Lampiran Sesi 3 & 4 : PLBD Bahan Lampiran Sesi 5 : JPNIN

2

Bahan Lampiran Sesi 6 : Lawatan Bahan Lampiran Sesi 7 : BPK Bahan Lampiran Sesi 8 : Garis Panduan dan Pelaksanaan Amalan Profesional Bahan Lampiran Sesi 9 : Gambar Peserta Kursus

PENDAHULUAN

Mesyuarat Ketua-ketua Jabatan dan Ketua Unit / Pensyarah Kanan Pengajian Sosial telah diadakan di Hotel Emerald Puteri, Sungai Petani, Kedah, bermula dari 9-12 Februari 2009. Seramai 52 orang pensyarah dari 27 buah Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) telah hadir kecuali IPGM Kampus Pendidikan Islam dan IPGM Kampus Tawau yang hanya menghantar seorang wakil sahaja. (Rujuk Lampiran A)

3

Antara perkara yang dibincang dalam mesyuarat ini adalah berkaitan dengan kurikulum PISMP, Pendidikan Alam Sekitar, Portal Pengajian Sosial, Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan, dan masalah serta isu lain yang berkaitan dengan Pengajian Sosial. Turut serta dalam mesyuarat ini ialah Dr Noriati binti A. Rashid, Ketua Penolong Pengarah Unit Kurikulum, Bahagian Pendidikan Guru (BPG); Pn. Hjh. Azizah binti Hj. Ariffin, Timbalan Ketua Pengarah (Operasi), Jabatan Perpaduan Negara dan Intergrasi Nasional (JPNIN), Kementerian Perpaduan, Kebudayaan dan Warisan; En. Amran Sarbin dari Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti (JNJK), Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM); Tn. Hj. Ibrahim Sakimin dari Bahagian Perkembangan Kurikulum (BPK), KPM; En. Samsul bin Saniron dari Unit Teknologi dan Pengurusan Maklumat (TPM), BPG; En Shahrim bin Shafie, Unit Pengurusan (PIPG), BPG; dan Ust. Aleas b. Md. Isa, Subunit Praktikum, Unit Kurikulum BPG.

AKTIVITI-AKTIVITI YANG DIJALANKAN Selain daripada aktiviti utama Mesyuarat Jabatan Sains Sosial, program lain juga dijalankan seperti yang dijadualkan (Rujuk Lampiran 2). Antaranya ialah:

1. 2.

Taklimat umum mengenai kurikulum oleh Dr. Noriati binti A. Rashid, Ketua Penolong Pengarah Unit Kurikulum, BPG. Penaziran Mata Pelajaran Pengajian Sosial oleh En. Amran Sarbin, Ketua Penolong Pengarah, Sektor Mata Pelajaran Unit Pendidikan Sains Sosial, Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti, KPM.

3.

Maklumat Data dan Kelayakan Pensyarah Pengajian Sosial di IPGM oleh En. Samsul bin Saniron Ketua Penolong Pengarah Unit Teknologi & Pengurusan Maklumat dan En Shahrim bin Shafie, Unit Pengurusan (PIPG), BPG.

4.

Penerangan dan Aktiviti Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional oleh Pn. Azizah bt. Hj Ariffin, Timbalan Ketua Pengarah (Operasi), Unit Rukun Negara dan Patriotisme, Kementerian Perpaduan, Kebudayaan dan Warisan.

5 6

Taklimat Reformasi Kurikulum Bidang Sains Sosial oleh Tn. Hj. Ibrahim Sakimin Ketua Bidang Sains Sosial, Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM. Penerangan praktikum Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) program BPG oleh Ustaz Aleas b. Md. Isa dari Subunit Praktikum, Unit Kurikulum, BPG.

4

7

Pembelajaran Luar Bilik Darjah (PLBD) dalam Pengajian Sosial dan Bengkel oleh Pn. Esah bt. Jali dari IPGM Kampus Sultan Abdul Halim dan Pn. Wan Hasnah bt. Abdullah dari IPGM Kampus Dato’ Razali Ismail.

8
9.

Taklimat Peperiksaan oleh En. Radzuan bin Mohammad, Penolong Pengarah, Unit Peperiksaan dan Penilaian, BPG. Lawatan ke tempat bersejarah di Kedah. Antara destinasi tatapan sejarah ialah Arkeologi Lembah Bujang, Merbok, pusat peradaban terawal Negara, Muzium Negeri Kedah, Alor Setar, dan Kota Kuala Kedah.

10.

Majlis Perasmian Portal Pengajian Sosial dan Majlis Perasmian Penutupan Mesyuarat oleh Dr Kartini bt. Baharum, Timbalan Pengarah, BPG.

HASIL MESYUARAT 1. Pertukaran Nama Jabatan Nama Jabatan Kajian Sosial di IPGM telah dipersetujui untuk ditukar kepada Jabatan Sains Sosial manakala Unit Kajian Sosial kepada Unit Pengajian Sosial. Tindakan: Unit PIPG akan bawa isu ini ke Mesyuarat Majlis Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran, BPG dan maklumat akan disebarkan ke semua IPGM secepat mungkin. Ahli mesyuarat dikehendaki menyerahkan kembali Borang Cadangan Justifikasi Penggunaan Nama Jabatan Sains Sosial dan Unit Pengajian Sosial kepada urusetia. Rujuk Lampiran E.

2.

Pendidikan Alam Sekitar Dicadangkan agar Pendidikan Alam Sekitar di bawah Jabatan Sains Sosial. Tindakan: Majlis bersetuju agar Pendidikan Alam Sekitar ini berada di bawah Jabatan sedia ada mengikut IPGM masing-masing.

5

3.

Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) Pengkreditan semula Sukatan Pengajian Sosial KPLI. Tindakan: Taklimat dan tindakan segera dengan mengedarkan maklumat terkini kepada semua IPGM yang terlibat iaitu 7 kredit (Interaksi bilik darjah) + 1 kredit PBS (45 jam). Sukatan Pelajaran KPLI SR Pengajian Sosial juga telah diedarkan kepada KJ IPGM untuk tindakan seterusnya

4. Kekurangan Pensyarah Pengkhususan Terdapat kekurangan pensyarah yang major dalam bidang pengkhususan Ekonomi, Sejarah dan Sosiologi. Jika ada ramai di kalangan mereka berada di jabatan-jabatan lain selain daripada Jabatan Sains Sosial. Tindakan: Mohon pensyarah baru yang mempunyai Ijazah Ekonomi, Sejarah, Politik, dan Sosiologi. (Ijazah Sarjana untuk kursus PISMP). Ketua Jabatan Sains Sosial IPGM berkenaan juga dicadangkan memohon pensyarah dari jabatan lain yang mempunyai pengkhususan tersebut untuk membantu mengajar di Jabatan Sains Sosial.

5.

Portal Pengajian Sosial dan Calon untuk Kursus Pengajian Sosial Unit Kurikulum mata pelajaran Pengajian Sosial telah mengwujudkan Portal Pengajian Sosial untuk kemudahan pensyarah-pensyarah IPGM untuk bertukar maklumat dan berurusan dengan pegawai BPG. Semua maklumat mesyuarat, artikel, dan Sukatan Pelajaran Pengajian Sosial dalam semua program BPG dimasukkan ke laman Portal ini. Alamat Portal Pengajian Sosial: 202.71.104.70/psosial Tindakan: Mohon Ketua Jabatan Sains Sosial dan Ketua Unit / Pensyarah Kanan Pengajian Sosial melayari laman Portal ini untuk mendapatkan maklumat terkini dan Sukatan Pelajaran yang berkaitan, termasuk bahan-bahan mesyuarat.

6

Ketua Jabatan dikehendaki mencalonkan seorang (1) pensyarah Pengajian Sosial dalam bidang Sejarah / Sains Politik / Sains Sosial / Sosiologi / Antropologi atau yang berkaitan dan mahir ICT untuk Kursus Portal dan Kursus Peningkatan Profesionalisme Keguruan Pensyarah Pengajian Sosial IPGM Siri 1 yang akan dilaksanakan pada bulan Mac 2009 di Kuala Lumpur.

PENUTUP Pada keseluruhannya mesyuarat ini telah dapat dilaksanakan dengan jayanya. Semua aktiviti yang telah dirancang dapat dijalankan dengan lancar dan mendapat respons yang positif daripada peserta yang hadir. Semua tajuk yang disampaikan oleh penceramah jemputan telah memberi banyak input yang berfaedah kepada peserta yang hadir. Aktiviti PLBD yang dijalankan telah memberi pengalaman bermakna berbentuk kontekstual dan hands-on. Peserta telah memberi respons yang positif melalui borang refleksi yang diedarkan. Pihak BPG mengucapkan terima kasih kepada Pengarah IPGM Kampus Sultan Abdul Halim, pensyarah, dan staf IPGM Kampus Sultan Abdul Halim atas kerjasama dan komitmen mereka demi menjayakan mesyuarat ini. Keseluruhan mesyuarat ini berjaya dilaksanakan dan diharap mesyuarat seperti ini dapat diteruskan setiap tahun bagi meningkatkan kualiti kerja di kalangan ketua-ketua jabatan khususnya dan pensyarah Jabatan Sains Sosial amnya.

Dilaporkan oleh: Datin Sitti Haishah Abd. Rahman Penyelaras Pengajian Sosial Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Lampiran A Kehadiran Pensyarah Mesyuarat Peningkatan Profesionalisme Keguruan Ketua-Ketua Jabatan Sains Sosial Dan Ketua Unit / Pensyarah Kanan Pengajian Sosial, IPGM 2009 Tarikh Tempat : 09-12 Februari 2009 : Hotel Emerald Puteri, Sg. Petani

7

Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

IPGM K Perlis KDA KSAH KPP KTB K Ipoh KBM KIK

Ketua Jabatan En. Mohd Noor b. Chin En. Nasrul b. Samsuar (MC – 11-12/02/09) En. Romlie b. Abdullah En. Bala Chandran a/l Karupiah (11-12/02/09) En. Shaari b. Husin En. Kamaruddin Ilias Pn. Zainun bt. Abu Bakar Hj. Mohd Ridzuan b. Bahari Hj. Mohamad Kamar b. Zainudin En. Arba b. Kassim Tn. Hj. Yahya b. Panot En. Mohd. Aris b. Othman Pn. Fuziah bt. Harun En. Mohd Husin b. Mohd Tap En. Md. Basiran b. Jasiman En Wahab b. Isa Tn. Hj. Mohamad Yusof b. Mohamed Che Aminulddin b. Abd. Hamid Hj. Muhammed Nata b. Mohammad Pn. Phyllis Lim @ Nur Ain Shamira En. Anuar b. Ahmad

DG 48 48 44 48 44 44 48 44

Pensy. Kanan / Ketua Unit Pn. Hjh. Jaizah bt. Mahamud En. Shah Johan b. Othman Pn. Hjh. Esah bt. Jali En. Roslan b. Saadon Pn. Nagamah Marimuthu En. Azmi b. Mohamad @ Md. Jalani Pn. Maimunah bt. Samat En. Abdul Aziz b. Ismail

DG 52 48 52 41 52 44 52 44

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

KBA KPI KPT KRM KPM KTHO KTI KTAA KDRI KSM KKB KKeninga u KTawau

48 48 44 48 48 44 52 48 48 48 48 41 48

Pn. Noraini bt. Mohd Tahir TIADA WAKIL Pn. Soon Yean Wan Pn. Hjh. Fatihah bt. Abdullah En. Segahran a/l Appoo Cik Hjh. Junaidah bt. Hj. Le’at Pn. Hjh. Zubedah bt. Abdullah En. Zamani b. Ibrahim Tn. Hj. Zainal Abidin b. Harun En. Ab. Razak b. Shafii Pn. Murni bt. Deraman Pn. Afinah bt. A.D. Matsud TIADA WAKIL

41

48 52 48 44 52 41 52 44 41 41

8

Bil. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

IPGM K Gaya KKent KBL KTAR KSarawak KRajang

Ketua Jabatan Pn. Norlila bt. Talib En. Ismail b. Ag. Piut Dr Haminah bt. Suhaibo Pn. Hjh. Adibah bt. Ismail En. Zabidi b. Abdul Wahab En. Ho Check Hiong

DG 48 48 48 48 41 48

Pensy. Kanan / Ketua Unit En. Sapihi b. Hj. Dulamit Pn. Nur Salina bt. Abdullah Pn. Margerat Goh En. Mazlan b. Junaidi Pn. Chua Leong Chee Cik Roziah bt. Mohd Ali

DG 41 52 48 48 48 44

Lampiran B Kehadiran Keseluruhan Mesyuarat Peningkatan Profesionalisme Keguruan Ketua-Ketua Jabatan Sains Sosial dan Ketua Unit / Pensyarah Kanan Pengajian Sosial, Institut Pendidikan Guru Malaysia 2009 Tarikh Tempat : 09-12 Februari 2009 : Hotel Emerald Puteri, Sungai. Petani, Kedah

BIL 1. 2. 3.

IPGM / BHG K Perlis KDA En. Mohd Noor b. Chin

PESERTA Pn. Hjh. Jaizah bt. Mahamud En. Nasrul b. Samsuar

9

BIL 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

IPGM / BHG KSAH En. Romlie b. Abdullah Pn. Hjh. Esah bt. Jali

PESERTA En. Shah Johan b. Othman

En. Lim Tee Eng – Fasilitator / Urusetia Pn. Noorshidah bt. Ridzuan – Fasilitator / Urusetia Tg. Norzimah bt. Tg Embong - Dokumentasi En. Rozali b. Abdullah - Dokumentasi K Persekutuan KTB K Ipoh KBM KIK KBA KPI KPT KRM KPM KTHO KTI KTAA KDRI KSM KKB K Keningau K Tawau En. Bala Chandran a/l Karupiah En. Roslan b. Saadon En. Shaari b. Husin Pn. Nagamah Marimuthu En. Kamaruddin Ilias En. Azmi b. Mohamad @ Md. Jalani Pn. Zainun bt. Abu Bakar Pn. Maimunah bt. Samat Hj. Mohd Ridzuan b. Bahari En. Abdul Aziz b. Ismail Hj. Mohamad Kamar b. Zainudin Pn. Noraini bt. Mohd Tahir En. Arba b. Kassim Tn. Hj. Yahya b. Panot Pn. Soon Yean Wan En. Mohd. Aris b. Othman Pn. Hjh. Fatihah bt. Abdullah Pn. Fuziah bt. Harun En. Segahran a/l Appoo En. Mohd Husin b. Mohd Tap Cik Hjh. Junaidah bt. Hj. Le’at En. Md. Basiran b. Jasiman Pn. Hjh. Zubedah bt. Abdullah En. Wahab b. Isa En. Zamani b. Ibrahim Tn. Hj. Mohamad Yusof b. Mohamed Tn. Hj. Zainal Abidin b. Harun Che Aminulddin b. Abd. Hamid En. Ab. Razak b. Shafii Hj. Muhammed Nata b. Mohammad Pn. Murni bt. Deraman Pn. Phyllis Lim @ Nur Ain Shamira Pn. Afinah bt. A.D. Matsud En. Anuar b. Ahmad

10

BIL 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.

IPGM / BHG K Gaya K Kent KBL KTAR K Sarawak K Rajang BPK JPNIN JNJK BPG Pn. Norlila bt. Talib En. Sapihi b. Hj. Dulamit En. Ismail b. Ag. Piut

PESERTA

Pn. Nur Salina bt. Abdullah Dr Haminah bt. Suhaibo Pn. Margerat Goh Pn. Hjh. Adibah bt. Ismail En. Mazlan b. Junaidi En. Zabidi b. Abdul Wahab Pn. Chua Leong Chee En. Ho Check Hiong Cik Roziah bt. Mohd Ali Tn. Hj. Ibrahim Sakimin Pn. Hjh Azizah bt. Hj. Ariffin En. Amran Sarbin Dr. Noriati A. Rashid – KPP Unit KUR Y.Bhg. Datin Sitti Haishah bt Abd Rahman - Penyelaras En. Saharim b. Shafie - PIPG En. Samsul b. Saniron - TPM En. Mohd Radzuan b. Hj. Mohamad - PEN Ustaz Aleas b. Md. Isa - Praktikum Pn. Safiah bt. Alias - Urusetia

11

Lampiran C BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU MALAYSIA LAPORAN MESYUARAT PENINGKATAN PROFESIONALISME KEGURUAN KETUAKETUA JABATAN SAINS SOSIAL DAN KETUA UNIT / PENSYARAH KANAN PENGAJIAN SOSIAL IPGM 2009

i. Sesi
di IPG

: 1

uk Ceramah / Bengkel :

Taklimat / Maklumat Unit Kurikulum Pengajian Sosial dan Perkembangan Terkini : Hotel Puteri Emerald, Sungai.Petani, Kedah : 09 Februari 2009 : 8.30 – 11.30 mlm

iii. Tempat iv. Tarikh v. Masa
A. Kandungan Laporan a. b.

Nama Fasilitator / Penceramah: Dr. Noriati A.Rashid KPP Unit Kurikulum, BPG Laporan Sesi (i) Tajuk : Taklimat / Maklumat Unit Kurikulum Kajian Sosial & Perkembangan Terkini di IPGM (ii) Kandungan :

Agenda 1

1. 2.

Ucapan Alu-aluan. Dr Noriati A.Rashid mengucapkan tahniah kepada urusetia kerana berjaya mengadakan mesyuarat ini dan atas penubuhan Portal Pengajian Sosial IPGM.

12

3. 4. 5.

Makluman program yang ada di Unit Kurikulum. Perkembangan terkini di IPGM. Perjawatan dan kenaikan pangkat. (mengenang jasa Allahyarham Dato Razali Ismail). Peranan Ketua Jabatan: Ketua Jabatan mesti ada perancangan dan beri kerjasama kepada Unit Kurikulum. Contoh :

Induksi: Pastikan pensyarah yang dihantar untuk induksi adalah pensyarah yang berkelayakan/berpengalaman dan selepas induksi dapat menyampaikan maklumat kepada pensyarah di Institut masing-masing.

• •
Agenda 2

Pelan Tindakan: Pastikan proforma ada pada pensyarah sebelum hadir untuk kursus / induksi. Bahan kurikulum: Simpan dengan baik supaya mudah untuk dibuat rujukan.

1. Mengesahkan Minit Mesyuarat Jabatan Kajian Sosial 2007. 2. Pn. Chua Leong Chee (IPGM Sarawak) mencadangkan minit mesyuarat lalu
disahkan dan disokong oleh En. Segaran a/l Appoo (IPGMM). 3. Pembetulan pada minit mesyuarat lalu : Muka surat 10 nombor 3: Subjek baru di bawah JKS. Sepatutnya PISMP bukan PPISMP. Tamadun Islam & Tamadun Asia di bawah JAPIM BUKAN Kajian Sosial. Agenda 3

1. Nama Jabatan Kajian Sosial. Datin Sitti Haishah memohon penggunaan nama
diselaraskan. Majlis bersetuju: Jabatan Unit : Sains Sosial : Pengajian Sosial

Mata Pelajaran : Pengajian Sosial

2. En. Segaran menerangkan senario PISMP sejak 2006 mula dibentang.
Cadangan penggunaan mata pelajaran Pengajian Sosial telah diputuskan dalam penggubalan jawatankuasa kurikulum Agenda 4

13

Penerangan En Sahrim bin Shafie, Penolong Pengarah Unit Pengurusan IPG, BPG mengenai Pengurusan Pangkalan Data Personal. Pengurusan Pangkalan Data Personal IPGM pensyarah-pensayarah Pengajian Sosial perlu dikemaskinikan demi mengatasi kekurangan pensyarah Pengajian Sosial kerana sebelum ini data-data tidak menepati kehendak Unit Pengajian Sosial dan keperluan mata pelajaran Pengajian Sosial. Agenda 5 Maklumat peperiksaan daripada En. Radzuan bin Mohammad, Penolong Pengarah Unit Peperiksaan dan Penilaian, BPG.

1. Transformasi pentadbiran - 2010 semua sekolah akan melaksanakan transformasi
kurikulum.

2. Perubahan penilaian daripada Solo Taksonomi kepada Bloom Taksonomi. 3. Penyediaan draf soalan oleh IPGM mempunyai beberapa kelemahan : • • • •
Agenda 6 • Isu Pendidikan Alam Sekitar Soalan tidak bemutu. Suka banding beza dan salahkan antara IPGM. Kod PISMP ikut proforma kursus. Pentadbiran peperiksaan juga menghadapi banyak masalah.

Mesyuarat membincangkan kedudukan Pendidikan Alam Sekitar sama ada di bawah Jabatan Sains atau Jabatan Sains Sosial. Mesyuarat mencapai kata sepakat bergantung kepada IPGMmasing-masing kekal seperti sedia ada di Institut masing-masing. Agenda 7 • Portal Pengajian Sosial dan calon untuk kursus akan datang. Laman Portal Pengajian Sosial: 202.71.104.70/psosial

Ketua Jabatan dikehendaki mencalonkan seorang (1) pensyarah Pengajian Sosial dalam bidang Sejarah / Sains Politik / Sains Sosial / Sosiologi / Antropologi atau yang berkaitan dan mahir ICT untuk Kursus Portal dan Kursus Peningkatan Profesionalisme Keguruan Pensyarah Pengajian Sosial IPGM Siri 1 yang akan dilaksanakan pada bulan Mac 2009 di Kuala Lumpur.

14

Pencatat: Hjh. Siti Fatihah binti Abdullah IPGM Kampus Raja Melewar

Lampiran C BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU LAPORAN MESYUARAT PENINGKATAN PROFESIONALISME KEGURUAN KETUA-KETUA JABATAN SAINS SOSIAL DAN KETUA UNIT / PENSYARAH KANAN PENGAJIAN SOSIAL IPGM 2009

i. ii. iii. iv. v.

Sesi Tempat Tarikh Masa :

: : :

2 Penaziran Mata Pelajaran Pengajian Sosial Hotel Emerald Puteri, Sungai Petani 8.30 – 10.30 pagi

Tajuk Ceramah / Bengkel :

10 Februari 2009

A. Kandungan Laporan a. Nama Fasililator / Penceramah: En. Amran bin Saidin (JNJK)

b.
i. Tajuk : ii. Kandungan :

Laporan Sesi Penaziran Mata Pelajaran Pengajian Sosial

• Tanggungjawab, kuasa, fungsi dan bidang kuasa Jemaah Nazir

– memberi nasihat kepada guru tentang pengajaran dan pembelajaran. – mengemukakan suatu laporan kepada menteri. • Bidang tugas Unit Sains Sosial JNJK –
– Jalankan pemeriksaan biasa mata pelajaran Sains Sosial di sekolah berdasarkan Akta 550 Sejarah

15

– – – – –

Geografi Kajian Tempatan Pendidikan Muzik Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

– Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

- Tingkatkan penguasaan profesionalisme guru dan institut pendidikan. - Melaksanakan usaha-usaha memantapkan penguasaan ilmu dalam kalangan Nazir Sains Sosial dan perkembangan semasa. - Beri maklum balas dapatan pemeriksaan kepada pihak sekolah. Menyelaras aktiviti Panitia Sains Sosial di peringkat Jemaah Nazir & Jaminan Kualiti. Menyediakan laporan mata pelajaran Sains Sosial. diarahkan oleh Ketua Nazir. - Menjalankan pemeriksaan, penilaian & pemantapan tugas-tugas lain yang

• Pemeriksaan Sekolah. – Pemeriksaan Biasa – menilai pelaksanaan p&p serta penguasaan mata
pelajaran bagi sekolah.

– Pemeriksaan Bertema – Menilai pelaksanaan dasar KPM serta program
pendidikan.

– Pemeriksaan Penuh – Pemeriksaan secara menyeluruh yang dijalankan ke
atas sesebuah sekolah.

• Penaziran Penguasaan Panitia Mata Pelajaran Sains Sosial.
– – – – – – Perancangan Tahunan Panitia Mesyuarat Panitia Pencerapan Pembangunan Staf Bahan Bantuan Mengajar Post Mortem Peperiksaan

• Laporan Mata Pelajaran Sains Sosial Kebangsaan. – Disediakan oleh setiap Panitia MP Sains Sosial Jemaah Nazir & Jaminan
Kualiti.

– Dikawal kualiti oleh JK Kualiti Jemaah Nazir & Jaminan Kualiti.
• Sesi Soal Jawab

– Apa kriteria pemilihan guru/ Pensyarah Cemerlang untuk subjek Kajian
Tempatan daripada sudut pandangan Jemaah Nazir?

16

– Adakah guru keluaran IPGM mempunyai kualiti guru yang diharapkan oleh
Jemaah Nazir?

– Pelaksanaan Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan di
sekolah tidak dilaksanakan? Apakah tindakan Jemaah Nazir? – Mengapakah sukatan pelajaran Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang baru tidak sampai ke sekolah?

– Apakah peranan Jemaah Nazir untuk merealisasikan kemenjadian guru?

Pencatat : Afinah bt. A.D. Matsud IPGM Kampus Keningau Lampiran C BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU MALAYSIA LAPORAN MESYUARAT PENINGKATAN PROFESIONALISME KEGURUAN KETUAKETUA JABATAN SAINS SOSIAL DAN KETUA UNIT / PENSYARAH KANAN PENGAJIAN SOSIAL IPGM 2009

I. ii.
iii.

Sesi Tempat Tarikh Masa

: 3 : Hotel Puteri Emerald Sg.Petani, Kedah : 10 Februari 2009 : 11.00 – 1.00 pagi

Tajuk Ceramah / Bengkel: PLBD (Pengajaran Luar Bilik Darjah)

iv. v.

A. Kandungan Laporan a. Nama Fasilitator / Penceramah : Pn. Esah binti Jali (IPGM KSAH) Pn. Wan Hasnah binti Abdullah (IPGM KDRI) b. Laporan Sesi (i) Tajuk : PLBD dalam Pengajian Sosial dan Bengkel (ii) Kandungan :

1.

Pengenalan PLBD – memperkenalkan PLBD, supaya proses P&P lebih menyeronokkan. Aktviti ini dilaksanakan supaya pembelajaran menjadi lebih

17

bermakna

dan

kontekstual. Aktiviti

terancang

dan

berstruktur

yang

berpusatkan murid dan pengukuran kurikulum di sekolah, merangkumi persekitaran pembelajaran yang progresif

2.

Menerangkan objektif dan langkah langkah membuat lawatan dan amalan keselamatan serta pekeliling yang berkaitan iaitu: Surat Pekeliling Bil 2/2000, bertarikh 28 Julai 2000: Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan

3.

Model PLBD mengikut kawasan iaitu Model PLBD 1 (Dalam Sekolah). Model PLBD 2 (berhampiran kawasan sekolah) dan Model PLBD 3 (Jauh dari kawasan sekolah). Aktiviti ini dapat memberi peluang pembelajaran sebenar, hands on dan interaktif serta dapat menerapkan kecerdasan pelbagai

4.

Membincangkan kekangan pelaksanaan PLBD di IPGM / sekolah seperti gangguan waktu kuliah, sumber kewangan, dan peraturan unit peperiksaan. Cadangan agar perancangan PLBD di buat mengikut sukatan baru akan dibekalkan pada akhir kursus

Pencatat: En. Shah Johan bin Othman IPGM Kampus Darulaman Cik Hjh Junaidah binti Hj. Le’at IPGM Kampus Tun Hussein Onn

18

Lampiran C BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU MALAYSIA LAPORAN MESYUARAT PENINGKATAN PROFESIONALISME KEGURUAN KETUAKETUA JABATAN SAINS SOSIAL DAN KETUA UNIT / PENSYARAH KANAN PENGAJIAN SOSIAL IPGM 2009

i.Sesi ii. iii. vi.
Tempat Tarikh

:

4 PLBD (Pengajaran Luar Bilik Darjah)

Tajuk Ceramah / Bengkel:

: Hotel Puteri Emerald Sg.Petani, Kedah : : 10 Februari 2009 2.30 – 4.30 ptg

vii. Masa
A. Kandungan Laporan a. b.

Nama Fasilitator / Penceramah : Pn. Esah binti Jali (IPGM KSAH) Pn. Wan hasnah binti Abdullah (IPGM KDRI) Laporan Sesi (i) Tajuk : PLBD Dalam Pengajian Sosial dan Bengkel (sambungan) (ii) Kandungan :

Tayangan Video

19

1. Program Kewarganegaraan di Kampung Orang Asli Pos Sepoi Perak. Antara aktiviti
yang dijalankan dalam tayangan video adalah permainan rakyat dan bola tampar

2. PLBD di Ulu Tembeling Pahang: Aktiviti yang dijalankan sambutan bunga manggar,
silat, menjala ikan, dan gotong royong di sekolah

3. Ke Brunei Darussalam: Persembahan di Universiti Brunei dan pengalaman naik bot
laju di Kampung Air.

4. Sambutan Hari Kemerdekaan di Labuan: persembahan guru pelatih.
Bagaimana kita boleh menjalankan PLBD di peringkat Institut ?

1. Menggunakan kaedah ini dalam P&P luar bilik darjah. Tiada peperiksaan tetapi
base on activity.

2. PLBD diperkenal sejak tahun 2000 memberi pembelajaran lebih bermakna dalam
bentuk kontekstual.

3. Saranan UNESCO menggunakan Four Pillars of Education iaitu: • • • •
Learning To Know (Mengetahui) Learning To Do Learning To Live Learning To Be (Melakukan) (Hidup Bersama) (Membentuk)

Objektif PLBD

1. Kefahaman mendalam terhadap apa yang dipelajari. 2. Pengalaman dalam situasi sebenar. 3. Mengembang kemahiran sosial dan kerja berpasukan. 4. Meningkatkan minat untuk belajar. 5. Mengintegrasikan ilmu dalam satu masa.
Keperluan PLBD

1. Pengalaman sebenar kepada pelajar. 2. Pengetahuan hands on, pelajar aktif dan bertanggungjawab. 3. Merealisasikan aplikasi kecerdasan pelbagai dapat diselitkan dalam aktiviti yang
dijalankan.

4. Meningkatkan kemahiran interpersonal dan intrapersonal kepada pelajar. 5. Menjalinkan hubungan antara institusi tempatan dengan luar negara. 20

Pencatat: En. Arba bin Kassim IPGM Kampus Pendidikan Islam

Lampiran C BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU LAPORAN MESYUARAT PENINGKATAN PROFESIONALISME KEGURUAN KETUA-KETUA JABATAN SAINS SOSIAL DAN KETUA UNIT / PENSYARAH KANAN PENGAJIAN SOSIAL IPGM 2009 i. Sesi : 5 Membudayakan Rukun Negara : : : Hotel Emerald Puteri, Sungai Petani 10 Februari 2009 8.30 – 10.30 mlm

ii. Tajuk Ceramah / Bengkel : iii. iv. v. Tempat Tarikh Masa

A.

Kandungan Laporan a. Nama Fasililator / Penceramah : Pn. Hajjah Azizah bt. Ariffin Timb. Ketua Pengarah (Operasi) Unit Rukun Negara & Patriotisme, Kementerian Perpaduan, Kebudayaan dan Warisan

b.Laporan Sesi 21

i. Tajuk

: Membudayakan Rukun Negara

ii. Kandungan: • Kerjasama dengan BPG terutamanya dalam pra-sekolah • Setiap kelab Rukun Negara IPGM boleh mendapat geran perasmian RM3,000 sama dengan IPTA lain • Membudayakan Rukun Negara dengan pengetahuan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan. • Matlamat Rukun Negara yang perlu ditekankan ialah adakah rakyat mengamalkannya dalam kehidupannya seharian.

• Hubungkait Rukun Negara dengan perpaduan Negara ialah mencintai Negara dan
bangga dengan kepelbagaian budaya yang unik

• Jabatan Perpaduan terpaksa menggunakan kepakaran luar untuk membantu
program-program yang dijalankan dalam Negara dan kadang kala memerlukan kerjasama dengan IPGM • Jabatan Perpaduan akan memberi peruntukan kepada IPGM untuk menjalankan program untuk Rukun Negara • Program Jabatan Perpaduan – gunakan Rukun Tetangga untuk menjalankan aktiviti dan boleh dibincangkan secara MOU antara IPGM dengan Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan.

Pencatat: En. Abd. Aziz Ismail IPGM Kampus Ilmu Khas

22

Lampiran C BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU LAPORAN MESYUARAT PENINGKATAN PROFESIONALISME KEGURUAN KETUA-KETUA JABATAN SAINS SOSIAL DAN KETUA UNIT/ PENSYARAH KANAN PENGAJIAN SOSIAL IPGM 2009

i. ii. iii. iv. v.

Sesi

:

6 Lawatan PLBD ke Lembah Bujang & Muzium Negeri Kedah Lembah Bujang, Kota Kuala Kedah dan Muzium Negeri Kedah 11 Februari 2009 8.00 pagi hingga 6.00 petang

Tajuk Ceramah / Bengkel : Tempat Tarikh Masa : : :

A. Kandungan Laporan a. Nama Fasililator / Penceramah : Laporan Sesi i. Tajuk : Tapak Arkeologi Lembah Bujang Pn. Esah bt. Jali (IPGM KSAH) Pn. Noorshidah bt. Ridzuan (IPGM KSAH)

b.

23

ii. Kandungan :

• • •

Sejarah

penempatan

awal

di

Lembah

Bujang

dan

sebagai

pusat

perdagangan terawal di Asia Tenggara. Tapak masjid (arkeologi) di Pengkalan Bujang. Muzium Arkeologi Negeri Kedah.


Pencatat: En. Ismail b. Ag Piut

Kota Kuala Kedah.

En. Nur Salina Abdullah IPGM Kampus Kent En. Mazlan b. Junaidi Pn. Hjh. Adibah bt. Ismail IPGM Kampus Tun Abdul Razak Lampiran C

BAHAGIAAN PENDIDIKAN GURU LAPORAN MESYUARAT PENINGKATAN PROFESIONALISME KEGURUAN KETUA-KETUA JABATAN SAINS SOSIAL DAN KETUA UNIT / PENSYARAH KANAN PENGAJIAN SOSIAL IPGM 2009

i. ii. iii. iv. v. A.

Sesi

:7 Bahagiain Pembangunan Kurikulum, KPM

Tajuk Ceramah / Bengkel: Reformasi Kurikulum Bidang Sains Sosial Tempat Tarikh Masa : Hotel Puteri Emerald Sg Petani Kedah : 9 Februari 2009 : 8.30-10.30 malam

Kandungan Laporan a) Nama Fasilitator / Penceramah : Tuan Hj Ibrahim Bin Sukiman Ketua Bidang Sains Sosial Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM b) Laporan Sesi i. Tajuk : Reformasi Kurikulum Bidang Sains Sosial ii. Kandungan:

24

Usaha membangunkan modal insan - Berilmu pengetahuan - Mempunyai kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni • – – Sistem pendidikan yang memberi penekanan kepada: Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik minda • • – Transformasi kurikulum dan peperiksaan akan terlibat Saranan mesyuarat Jemaah Menteri Pelajaran dirancang pada 2010

Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan Ulul Al-bab

Struktur pendidikan pra sekolah dan sekolah rendah- kemahiran berfikir, Berkomunikasi dan keusahawanan.

- Struktur Pra sekolah - kanak-kanak berumur 4-6 tahun. Struktur sekolah rendah - Tahap 1 (Tahun 1 dan 2) - Tahap 2 (Tahun 3, 4, 5 dan 6) Kurikulum berbentuk modular berasaskan standard. Standard kandungan dan standard pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk bahagian dan unit. Modul kurikulum yang dicadangkan Model Teras Asas Modul Teras Tema Modul Elektif - Cadangan wajaran masa Tahun 1 - Modul Teras Asas - 80% - Modul Teras Tema - 20% Tahun 2 - Modul Teras Asas - 70% - Modul Teras Tema – 30% Pelaksanaan rintis Konsep kurikulum rintis dilaksanakan di 50 sekolah pada tahun 2008 Projek perlaksanaan rintis rancangan transformasi kurikulum Pra Sekolah akan dijalankan pada tahun 2009. Implikasi projek rintis melbatkan :        Sistem persekolahan Perundangan Pentafsiran Latihan Guru Bahan kurikulum dan bahan sokongan kurikulum Perjawatan Kewangan

25

Disiplin Ilmu Teras Kemanusiaan - Sejarah - Pendidikan Sivik dan Kewaranegaraan - Geografi - Ekonomi

Cadangan: Ahli Majlis Mesyuarat memohon agar mata pelajaran geografi diwajibkan semula dari peringkat sekolah rendah hingga peringkat sekolah menengah. Pencatat: Sapihi b Hj Dulamit IPGM Kampus Gaya Kota Kinabalu Mohd Aris b Othman IPGM Kampus Raja Melewar Seremban Lampiran C

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU LAPORAN MESYUARAT PENINGKATAN PROFESIONALISME KEGURUAN KETUA-KETUA JABATAN SAINS SOSIAL DAN KETUA UNIT / PENSYARAH KANAN PENGAJIAN SOSIAL IPGM 2009

i. ii.

Sesi Tajuk Ceramah / Bengkel : :

:

8 Praktikum / PBS / Program BPG Pengajian Sosial IPGM 2009 Hotel Emerald Puteri, Sungai Petani

iii. Tempat iv. v. Tarikh Masa

: :

12 Februari 2009 8.00 – 10.00 pagi

A. Kandungan Laporan a. Nama Fasililator / Penceramah : Ustaz Aleas Md. Isa Subunit Praktikum, Unit Kurikulum

b. Laporan Sesi
i. Tajuk : Penerangan Praktikum LPBS Program BPG

ii. Kandungan :

26

• • •

Pendahuluan – kertas cadangan Pelaksanaan praktikum PISMP-IPGM. Dilaksanakan pada 24 Mar 2009 untik pelajar PISMP semester 5. Kepentingan pelaksanaan praktikum untuk semua guru pelatih IPGM termasuklah PGSR. Pelaksanaan program Amalan Profesionalisme terdiri 3 komponen – – – pengalaman berasaskan sekolah – 4 minggu praktikum – 24 minggu internship – 4 minggu

Kepentingan pelaksanaan pengalaman berasaskan sekolah – pengalaman/ pembelajaran dilaksanakan. yang diperolehi melalui tugasan dan refleksi yang

• • • •

Pelaksanaan praktikum PISMP sebagai satu syarat untuk ijazah (14 kredit termasuk 2 kredit untuk intership. Penilaian Amalan Profesionalisme – ditetapkan mengikut semester. Bilangan Penyeliaan untuk major. Elektif 1 dan 2 – dicadangkan bilangan penyeliaan Praktikum 2 dikurangkan. Internship – peringkat transisi profesional yang bertujuan untuk mengaitkan pengalaman Amalan Profesional Pelajar dengan tugas guru permulaansifat kepimpinan dalam pengurusan dititikberatkan (melalui projek di sekolah).

Pencatat: Pn. Margaret Goh IPGM Kampus Batu Lintang En. Che Aminulddin b. Abd. Hamid En. Abd. Razak Shafii IPGM Kampus Sultan Mizan

27

Lampiran C BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU LAPORAN MESYUARAT PENINGKATAN PROFESIONALISME KEGURUAN KETUA-KETUA JABATAN SAINS SOSIAL DAN KETUA UNIT / PENSYARAH KANAN PENGAJIAN SOSIAL IPGM 2009

i. Sesi

:

9 Majlis Penutupan Mesyuarat dan Majlis Pelancaran Portal Pengajian Sosial IPGM 2009 Hotel Emerald Puteri, Sungai Petani 12 Februari 2009 10.45 pagi

ii. Tajuk Ceramah / Bengkel : iii. Tempat iv. Tarikh v. Masa A. Kandungan Laporan a. : : :

Nama Fasililator / Penceramah: Dr Kartini bt. Baharum Timbalan Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Laporan Sesi i. Tajuk : Ucapan Perasmian Pelancaran Portal dan Penutupan

b.

28

Mesyuarat ii. Kandungan :

• • • • • • • • • •

Sesi bergambar bersama Timbalan Pengarah BPG dan Pengarah IPGM Kampus Sultan Abdul Halim. Alu-aluan dan terima kasih kepada semua yang hadir. Mesyuarat dan kursus ini merupakan satu usaha yang baik ke arah peningkatan profesionalisme keguruan pensyarah Pengajian Sosial. PISMP sudah masuk tahun ketiga. MQA sudah bermula, semua IPGM perlu bersedia dengan pengkalan data yang diperlukan. Program dengan OUM juga sudah bermula. IPGM yang terlibat perlu bersedia. Penstrukturan IPGM dan kenaikan pangkat pensyarah peringkat pertama sudah hampir siap. Fasa kedua akan bermula. Diputuskan nama Jabatan Sains Sosial dan Unit Pengajian Sosial. Kedudukan Pendidikan Alam Sekitar diletakkan dalam jabatan yang ditentukan oleh IPGM masing-masing. Pensyarah IPGM perlu mengiatkan dalam penyelidikan dan inovasi. Tahniah kerana berjaya membangunkan Portal Jabatan Pengajian Sosial – 202.71.104.70/psosial

Pencatat: Md. Basiran b. Jasman Pn. Hajah Zubedah bt Abdullah IPGM Kampus Temenggung Ibrahim Anuar bin Ahmad IPGM Kampus Tawau

29

Lampiran D TARIKH LAWATAN: 11 FEBRUARI 2009 (RABU) 8.15 am 8.30 9.00-10.00 10.00-10.30 11.00 12.00 12.00 1.30-2.00 2.00-3.00 3.00-4.00 4.00 - 5.00 Berkumpul di Lobby Bertolak dari Hotel Emerald Puteri ke Sungai Merbok Lawatan ke Muzium Arkeologi Lembah Bujang Rehat / Kudapan Lawatan ke Tapak Perjumpaan Masjid di Kampung Pengkalan Bujang Bertolak ke Alor Setar Lawatan ke Kota Kuala Kedah Rehat / Makan / Solat Lawatan ke Muzium DiRaja Ke Pekan Rabu 30

5.00 pm

Bertolak Balik Ke Hotel Emerald Puteri

Lampiran D MESYUARAT PENINGKATAN PROFESIONALISME KEGURUAN KETUA-KETUA JABATAN SAINS SOSIAL DAN KETUA UNIT / PENSYARAH KANAN PENGAJIAN SOSIAL IPGM 2009 REFLEKSI LAWATAN

IPG KAMPUS TARIKH

: __________________________________ : _____________________

PENGALAMAN :

KEKUATAN:

31

KELEMAHAN:

CADANGAN:

Lampiran D Laporan Refleksi Lawatan Pembelajaran Luar Bilik Darjah

Perkara Pengalaman            Kekuatan         

Pendapat / Pandangan Pensyarah Lawatan ke Muzium Arkeologi, bangunan Kota Lama. Banyak perkara baru dan sebenar yang didapati. Rasa seronok dan tidak membosankan. Bersesuaian dengan bidang Pengajian Sosial. Menarik dan bermakna. Banyak input berguna. Pengalaman berharga dan membanggakan pengetahuan dan bermanfaat. Dapat menilai kepentingan sejarah melalui PLBD. Mengetahui ketamadun Alam Melayu dengan mendalam dan merupakan aset Negara. Menambah bahan maklumat. Mengeratkan hubungan silaturahim. Memberi gambaran sebenar. Diatur dengan rapi. Dapat berkomunikasi dengan pakar dan pendedahan yang jelas dari Kurator. Pengurusan masa yang baik. Memberi pendedahan secara PLBD. Dapat member input kepada pelajar dan pensyarah lain di jabatan. Peningkatan ilmu dan minat belajar. Pembelajaran secara kontekstual dan penerokaan. Pengangkutan selesa dan mengikut masa.

32

   Kelemahan                   

Mewujudkan kesedaran dan keinsafan yang lebih mendalam terhadap warisan Negara dan patriotisme. Mengeratkan hubungan silaturahim. Membuka minda tentang kesahihan cerita sejarah awal. Pengurusan masa agak padat. Aktiviti terlalu padat. Kurang terapkan semangat berpasukan. Tempat dirancang terlalu banyak. Perlu ada objektif dan tugasan. Kurang maklumat bertulis seperti brosur. Mantapkan dari segi spesifikasi tugasan tempat yang dilawati. Sesuaikan bilangan aktiviti dengan masa yang ada. Perlu memberi tugasan kumpulan dan mendapat idea bagaimana PLBD dilaksanakan. Perlu diadakan lagi sesi PLBD di lain masa. Pilih tempat mengikut kesesuaian masa. Pelbagai skop lawatan seperti ekonomi dan geografi. Dirakam dan buat CD dan diedarkan. PLBD yang lebih mencabar dan berfokus pada satu tempat sahaja. Adakan sesi dialog. Perlu adakan checklist barang yang perlu dibawa. Adakan perbincangan dan hubungkait dengan peserta. Lawatan ke luar negara Sekiranya hendak diaplikasikan kepada pelajar sesuai ditambah waktu dan hari.

Cadangan

33

Lampiran E
ANALISIS DAPATAN PESERTA MESYUARAT PENINGKATAN PROFESIONALISME KEGURUAN KETUA-KETUA JABATAN SAINS SOSIAL DAN KETUA UNIT / PENSYARAH KANAN PENGAJIAN SOSIAL INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA 2009

Bagi meninjau keberkesanan mesyuarat yang telah diadakan oleh Unit Pengajian Sosial ini, analisis dapatan telah dibuat berdasarkan Borang Penilaian Kursus Latihan Pembangunan Staf – LAM-PUS03-05. Walaupun seramai 52 orang peserta telah hadir, hanya 50 orang peserta (96.15%) telah mengikuti sepenuhnya mesyuarat ini yang bermula dari 9 Februari hingga 12 Februari 2009. Namun begitu, hanya 39 orang peserta (75%) telah memulangkan Borang Penilaian ini untuk dianalisis, iaitu 22 (70.98%) daripada 31 orang peserta lelaki dan 17 (80.95%) daripada 21 orang peserta perempuan. Borang penilaian seperti dilampirkan. SKALA PENILAIAN : 1 2 3 4 5 Sangat lemah Lemah Sederhana Baik Sangat baik

Soalan 1 2 3 4 5 6

1 Sangat Lemah 0 0 0 0 0 0

2 Lemah 0 0 0 0 0 0

3 Sederhana 0 0 1 (2.56%) 0 1 (2.56%) 0

4 Baik 7 (17.95%) 24 (61.54%) 16 (41.03%) 15 (38.46%) 18 (46.15%) 15 (38.46%)

5 Sangat Baik 32 (82.05%) 15 (38.46%) 22 (56.41%) 24 (61.54%) 20 (51.28%) 24 (61.54%)

Jumlah 39 39 39 39 39 39

34

Rajah 1: Penilaian Mesyuarat Peningkatan Profesionalisme Keguruan Ketua-ketua Jabatan Sains Sosial dan Ketua Unit/ Pensyarah Kanan Pengajian Sosial Institut Pendidikan Guru Malaysia 2009

Keseluruhan Dapatan Penilaian peserta adalah dibahagikan kepada 5 bahagian. Bilangan 1: Kesesuaian Kursus Ini Dengan Bidang Tugas / Kerja Anda adalah pada tahap tinggi iaitu Sangat Baik dengan 82.05%, begitu juga penilaian peserta tentang Bilangan 4: Jangka Masa Kursus dan Bilangan 6: Penilaian Keseluruhan Kursus adalah pada 61.54%. Ini kerana sebilangan besar peserta menyatakan mesyuarat yang dibuat adalah sangat baik dan bersesuaian dengan bidang tugas masing-masing. Walaupun begitu, Bilangan 2: Penyampaian Isi Kandungan Kursus adalah pada tahap Baik dengan 61.54%.

Cadangan-cadangan Untuk Meningkatkan Keberkesanan Mesyuarat: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Pelaksanaan dijalankan dengan baik, tahniah. Mesyuarat perlu diteruskan pada masa akan datang. Diteruskan untuk peningkatan ilmu. Perlu dibuat dua kali setahun. Dilaksanakan sesi refleksi untuk setiap slot. Sesi jemputan pihak luar wajar diadakan pada sesi pagi. Setiap slot ceramah seboleh-bolehnya disertakan nota edaran untuk meningkatkan kefahaman berterusan. Perlukan handout lebih banyak. Penceramah perlu mahir dalam bidang mereka. Selain ceramah, dicadangkaan diadakan bengkel untuk membincangkan isu / perkara berkaitan Pengajian Sosial. Program lawatan baik, boleh maklumat secara first hand. Rehat selepas aktiviti PLBD. Peserta sebaiknya diberi rehat pada sebelah malam.

35

Lampiran F MAKLUMAT DATA YANG DITERIMA DAN DIEDARKAN Borang Jawapan Penerimaan SP KPLI SR PSS KP(BPG)9577/13/ Jld.4 (78) X X X X X X X X X 06.03.09 25.02.09 X

BIL.

IPGM

L1

L2

L3

SP KPLI SR PSS

6 BAHAN JPNIN / / / / / / / / / / / /

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

K Perlis KDA KSAH KPP KTB K Ipoh KBM KIK KBA KPI KPT KRM

/ / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / X menepati / /

/ / / / / / / 23.02.09 / / / 23.02.09

36

BIL.

IPGM

L1

L2

L3

SP KPLI SR PSS

Borang Jawapan Penerimaan SP KPLI SR PSS KP(BPG)9577/13/ Jld.4 (78) X X X X 23.02.09 17.02.09 X X X X X X 16.02.09 23.02.09 23.02.09

6 BAHAN JPNIN / / / / / / / / / / / / / / /

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. • • • •

KPM KTHO KTI KTAA KDRI KSM KKB K Keningau K Tawau K Gaya KKent KBL KTAR K Sarawak K Rajang

/ / / / / / / / / X / / / / /

X lengkap / / / / / X lengkap / X lengkap / / / / / /

X menepati / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / /

L 1 - Lampiran 1 – Kursus yang dikendalikan oleh Jabatan Sains Sosial 2009. L 2 - Lampiran 2 – Senarai pensyarah Jabatan Sains Sosial 2009. L 3 - Lampiran 3 – Analisis data Pensyarah Opsyen Pengajian Sosial di IPGM 2009. # penerimaan setakat 17 Mac 2009

37

BAHAN LAMPIRAN

38

BAHAN LAMPIRAN SESI 9

39

40

41

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.