Anda di halaman 1dari 28

HEGEMONI BARAT DAN GLOBALISASI DALAM PERKEMBANGAN TAMADUN DEFINISI :

-HEGEMONI Berasal dari Yunani -Membawa maksud pengaruh atau penguasaan

-Dalam Kamus bermaksud

pengaruh/dominasi sesebuah negara atas negara-negara lain merangkumi sudut politik, ekonomi, sosial, budaya, ketenteraan, pendidikan dan perundangan.

Dominasi bermaksud melakukan penaklukan atau penguasaan melalui eksploitasi terhadap agama , ideologi kebudayaan dan wilayah dengan maksud agar mendapat keuntungan secara ekonomi atau kekuasaan.

Hegemoni juga bermaksud dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok lain dengan atau tanpa ancaman kekerasan sehingga idea-idea yang diketengahkan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi.

HEGEMONI BARAT : -Memaparkan satu bentuk sikap penguasaan dan penjajahan yang timbul daripada sifat haloba barat yang mendakwa menegakkan keadilan sejagat

ISU-ISU HEGEMONI BARAT : 1.Media

2.Ekonomi 3.Politik 4.Hak asasi manusia


5.Sosial

HEGEMONI BARAT TERHADAP MEDIA.


Berita dari luar negara kebanyakkannya datang daripada CNN (Cable News Network) yang berpusat di Amerika dan BCC (British Broadcasting Corporation)yang berpusat di Great Britain.

Kedua-dua kumpulan media ini sememangnya memaparkan berita yang isi kandungannya lebih menyebelahi Amerika Syarikat dan Britain.Selain saluran gergasi CNN dan BBC,terdapat saluran lain iaitu Sky News dari Great Britain, Bloomberg TV, Cable National Broadcasting Corporation (CNBC) dari Amerika Syarikat.

Saluran Al Jazeera juga merupakan satu saluran berita yang penting sebab ia merupakan satu saluran yang memberi berita alternatif mengikut pandangan orang Arab. Maklumat dan hiburan yang disalurkan kepada penonton memerlukan kos penyelanggaran yang agak tinggi.

Penguasaan Barat memastikan nilai-nilai tertentu tentang produk maklumat dan hiburan serta barangan yang dijual dipilih oleh masyarakat Barat.

HEGEMONI BARAT TERHADAP EKONOMI.


Mampu mendominasi dunia dengan polisi-polisi mereka kerana mereka jugalah yang menguasai ekonomi dunia. Barat khususnya Amerika Syarikat mengawal mata wang di mana US Dollar dijadikan pengukur nilai mata wang dunia.

Pemberian bantuan ekonomi kepada negara-negara bermasalah seperti Indonesia, Mexico dan Korea melalui Dana Kewangan Antarabangsa (IMF) sebenarnya percubaan Amerika Syarikat dalam meluaskan hegemoninya melalui liberalisasi pasaran.

Sistem perbankan antarabangsa dunia seperti Dana Kewangan Antarabangsa (IMF) dan World Bank adalah di bawah penguasaan mereka.

HEGEMONI BARAT TERHADAP POLITIK. Sistem politik di Malaysia merupakan gabungan sistem politik Barat dengan sistem politik tradisional.

Sebahagian besar daripada sistem politik yang digunakan di Malaysia datangnya daripada kerajaan Great Britain.

Sistem politik Great Britain telah berkembang sedikit demi sedikit dalam jangka masa yang agak lama.

HEGEMONI BARAT TERHADAP SOSIAL.


Peniruan gaya hidup Barat semakin nyata. Jenis dan budaya makanan yang popular ialah KFC, McD, Coca Cola, Pepsi sangat popular.

HEGEMONI BARAT TERHADAP HAK ASASI MANUSIA.


1. Kehidupan 2. Kebebasan 3. Mengejar Kebahagian.

KESIMPULAN
Melalui perkembangan teknologi yang begitu hebat,penjajahan ini tetap akan berlaku walaupun tanpa kehadiran mereka di kalangan negara-negara yang dijajah. Arus globalisasi yang kita hadapi hanya membenarkan satu budaya dan satu gaya hidup.

Orang yang tidak menerimanya dianggap ketinggalan zaman. Hanya yang mempunyai kekuatan dan jati diri mampu bertahan daripada arus ini.

Globalisasi. - Globalisasi adalah satu transformasi yang telah melanda dunia iaitu era dunia tanpa sempadan. Mula berkembang melalui penciptaan dan pencapaian terkini dalam sejarah peradaban manusia.

- Usaha manyatukan masyarakat dunia dari segi gaya hidup dan budaya.Proses untuk meletakkan dunia dibawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara.

- Dunia tidak lagi mempunyai sempadan dan sesebuah negara itu terbuka luas untuk dimasuki oleh pelbagai maklumat yang disalurkan menerusi pelbagai perantaraan media. - Pengaruh globasasi boleh menjangkau sempadan ekonomi, teknologi, bahasa dan budaya, - Ideologi politik dan dari segenap aspek kehidupan sesebuah masyarakat.

ISU-ISU GLOBALISASI.
1. 2. 3. 4. 5. Media Politik Hak Asasi Manusia Ekonomi Sosial

MEDIA - Globalisasi yang diperkenalkan oleh Barat menjadikan media komunikasi sebagai alat utama yang mampu menyebarluaskan segala maklumat.

EKONOMI
- Globalisasi ekonomi ialah satu kod undang-undang ekonomi seragam yang diamalkan dan digunapakai oleh seluruh masyarakat dunia. - Dalam globalisasi ekonomi, kadar mata wang yang tidak tetap dan pasaran modal terbuka, spekulasi mula muncul dan membawa kepada manipulasi mata wang dan saham.

KESAN - Malaysia mendapat faedah dari globalisasi kerana ia sebuah negara perdagangan. - Globalisasi ekonomi mampu membawa kepada pelbagai krisis dan spekulasi pasaran.

- Serangan para spekulator telah mengakibatkan nilai mata wang sesetengah negara jatuh merudum berbanding dengan Dollar Amerika.

Anda mungkin juga menyukai