Anda di halaman 1dari 13

Rabu 4/1/2012 Kelas Masa Matapelajaran

Tahun 5BJ 7.40pg 8.40tgh Bahasa Melayu

Kandungan

Impak / Catatan
Sistem Bahasa:

TEMA : KEKELUARGAAN TAJUK: RUMAHKU SYURGAKU


Kemahiran

Tatabahasa Kata hubung (dan, yang, kerana) Peribahasa : Ringan tulang, masa itu emas Kosa Kata diasuh, anggota, bimbingan Pengisian Kurikulum: Ilmu: Pendidikan Moral Nilai: Kerajinan, tolong-menolong KBT: Kemahiran Berfikir (menghubungkait), Kecerdasan Pelbagai (muzik) Impak

FU : 5.1 Aras 1(i) FS : 8.1 Aras 1(i)


Objektif :

Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk
Aktiviti :

1. Guru meminta murid membaca petikan yang diberi. 2. Murid-murid menyatakan dan mengecam lima isi penting dalam petikan. 3. Menjawab soalan kefahaman yang disediakan. 4. Guru membantu murid melahirkan idea dan membina ayat majmuk. 5. Murid menulis lima ayat majmuk yang telah dibina.

10.30pg 1.30tgh

Menyusun dan mengemaskini bilik akses.

Khamis 5/1/2012 Kelas Masa Kandungan Matapelajaran


Tahun 5BJ 9.40pg 10.40pg Bahasa Melayu

Impak / Catatan

TEMA : KEKELUARGAAN TAJUK : RUMAHKU SYURGAKU


Kemahiran

Sistem Bahasa: Tatabahasa Kata Kerja Kosa Kata menyiram, mencuci, mengutip Pengisian Kurikulum: Ilmu: Kajian Tempatan Nilai: Menepati janji, berkerjsama KBT: Kemahiran Berfikir (menjana idea), Kajian Masa Depan Impak

FU : 5.1 Aras 1(i) FS : 8.1 Aras 1(i)


Objektif :

Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.
Aktiviti :

1. Guru meminta murid membaca ayat yang diberi. 2. Latih tubi membaca ayat-ayat yang diberi. 3. Mempamerkan gambar yang disediakan. 4. Murid cuba membina ayat berdasarkan gambar. 4. Guru membantu murid yang lemah melahirkan idea dan membina ayat majmuk. 5. Murid menulis lima ayat majmuk yang telah dibina.

9.40pg 1.30tgh

Membantu mengemaskini dan defrag komputer 01 & 02 di makmal komputer Menyusun dan mengemaskini makmal komputer.

Jumaat 6/1/2012 Kelas Masa Matapelajaran


Tahun 5BJ 11.00pg 12.00pg Bahasa Melayu

Kandungan

Impak / Catatan

TEMA : KEKELUARGAAN TAJUK : RUMAHKU SYURGAKU


Kemahiran

Sistem Bahasa:

Tatabahasa Ayat Penyata


Peribahasa

FU : 5.1 Aras 1(i) FS : 8.1 Aras 1(i)


Objektif :

Bekas tangan, ringan tulang, mata pencarian Kosa Kata Bekerjasama, menghormati orang tua Pengisian Kurikulum: Ilmu: Pendidikan Moral Nilai: Kasih sayang KBT: Kemahiran Berfikir (meramal), Kajian Masa Depan
Impak

Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.
Aktiviti :

1. Guru meminta murid membaca ayat dalam petikan yang diberi. 2. Latih tubi membaca ayat-ayat yang diberi. 3. Mempamerkan gambar yang disediakan. 4. Murid cuba membina ayat berdasarkan gambar. 4. Guru membantu murid yang lemah melahirkan idea dan membina ayat majmuk. 5. Murid menulis lima ayat majmuk yang telah dibina.

8.00pg 10.00tgh

Membantu mengemaskini dan defrag komputer 03 & 04 di makmal komputer. Menyusun dan mengemaskini makmal komputer.

Isnin 9/1/2012 Kelas Masa Matapelajaran


Tahun 4BS 9.10pg 10.10tgh Bahasa Melayu

Kandungan

Impak / Catatan

TEMA : KEKELUARGAAN TAJUK : KELUARGA HARMONI HIDUP DIBERKATI


Kemahiran

Sistem Bahasa:

Tatabahasa Kata hubung Kosa Kata menyirat, alasan, pendapat Pengisian Kurikulum: Ilmu: Pendidikan Jasmani Nilai: sopan-santun menghormati KBT: Kemahiran Berfikir (menjana idea), Kecerdasan Pelbagai (muzik)
Impak

FU : 5.1 Aras 2(i) FS : 8.1 Aras 2(i)


Objektif :

Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. 2. Melengkapkan ayat yang diberi dengan kata hubung yang sesuai.
Aktiviti :

1. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. 2. Membincangkan tentang kata hubung. 3. Menyenaraikan beberapa kata hubung yang diketahui. 5. Melengkapkan ayat dengan kata hubung yang sesuai. 6. Latihan kerja rumah.

10.30pg 1.30pg

Pengurusan Data Headcount. Menyusun dan menyiapkan SAPR(16) dan SAPRHC data TOV sekolah bagi Tahun 6.

Selasa 10/1/2012 Kelas Masa Matapelajaran


Tahun 5BJ 8.40pg 9.40pg Bahasa Melayu

Kandungan

Impak / Catatan

TEMA : KEKELUARGAAN TAJUK : KELUARGA HARMONI HIDUP DIBERKATI


Kemahiran

Penulisan Lawatan ke Pameran Buku. Sistem Bahasa: Tatabahasa ayat majmuk Kosa Kata promosi, harga runtuh, melanggan Pengisian Kurikulum: Ilmu: Kajian Tempatan Nilai: berjimat, berkerjsama KBT: Kemahiran Berfikir (menjana idea), Kajian Masa Depan Impak

FU : 5.1 Aras 2(ii) FS : 8.1 Aras 2(i)


Objektif :

Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. 2. Membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat
Aktiviti :

1. Membaca petikan yang diberikan. 2. Berbincang tentang petikan. 3. Menyenaraikan isi-isi penting dalam petikan. 4. Membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat. 5. Berbincang tentang ayat yang dibina. 6. Membuat pembetulan pada yang dibina. 7. Menulis ayat yang telah dibetulkan ke dalam buku latihan. Pengurusan Data Headcount Menyusun dan menyiapkan Takwim Peperiksaan. Pengurusan Peralatan ICT Menyusun dan menyiapkan Notis Mesyuarat AJK ICT.

10.30pg 12.00tgh

12.30tgh 1.30tgh

Rabu 11/1/2012 Kelas Masa Matapelajaran


Tahun 5BJ 8.40pg 9.40pg Bahasa Melayu

Kandungan

Impak / Catatan

TEMA : KEKELUARGAAN TAJUK : KELUARGA HARMONI HIDUP DIBERKATI FU : 5.1 Aras 2(i) FS : 8.1 Aras 2(i)
Objektif :

Sistem Bahasa:

Tatabahasa Kata Hubung Kosa Kata serta, sementara, dan Pengisian Kurikulum: Ilmu: Pendidikan Moral Nilai: Kasih sayang KBT: Kemahiran Berfikir (meramal), Kajian Masa Depan
Impak

Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. 2. Melengkapkan ayat yang diberi dengan kata hubung yang sesuai.
Aktiviti :

1. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. 2. Membincangkan tentang kata hubung. 3. Menyenaraikan beberapa kata hubung yang diketahui. 5. Melengkapkan ayat dengan kata hubung yang sesuai. 6. Latihan kerja rumah. 10.10pg 1.30tgh Menyusun dan menyiapkan Notis Mesyuarat AJK Peperiksaan, Headcount dan PBS.

Khamis 12/1/2012 Kelas Masa Matapelajaran


Tahun 5BJ 8.40pg 9.40tgh Bahasa Melayu

Kandungan

Impak / Catatan

TEMA : KEKELUARGAAN TAJUK : KELUARGA HARMONI HIDUP DIBERKATI


Kemahiran

Sistem Bahasa: Tatabahasa Kata ganda kerja-kerja, sayursayuran, semata-mata Kosa Kata aur, tebing, bahan terbuang, kraf tangan, muafakat Pengisian Kurikulum: Ilmu: Kajian Tempatan Nilai: menghargai, muafakat KBT: Kemahiran Berfikir (meramal), Kajian Masa Depan
Impak

FU : 5.1 Aras 1(i) FS : 11.2 Aras 1(i)


Objektif :

Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Membaca dan menyenaraikan nilai murni yang terdapat dalam petikan. 2. Menulis lima nilai murni yang diperoleh daripada petikan dalam bentuk perenggan.
Aktiviti :

1. Guru meminta murid membaca petikan yang diberi. 2. Murid-murid menyatakan dan menyenaraikan nilai murni yang terdapat dalam petikan. 3. Murid-murid memberikan pendapat atau idea tentang nilai murni yang diberi. 4. Guru membantu murid melahirkan idea dan membina ayat majmuk tentang nilai murni yang dikenal pasti. 5. Murid menulis lima nilai murni yang diperoleh daripada petikan dalam bentuk perenggan. . Pengurusan Peralatan ICT Membantu mengemaskini dan defrag komputer 07 & 08 di bilik akses. Pengurusan Data PBS Menyusun dan menyiapkan SAPR(16) dan SAPRHC data TOV sekolah bagi Tahun 6.

8.10pg 9.40pg

10.10pg 11.30pg

Jumaat 13/1/2011 Kelas Masa Kandungan Matapelajaran Tahun 5BJ 9.10pg 10.10pg Bahasa Melayu TEMA : KEKELUARGAAN TAJUK : KELUARGA HARMONI HIDUP DIBERKATI
Kemahiran

Impak / Catatan

Sistem Bahasa: Tatabahasa Tanda baca, Kata tanya Kosa Kata menghargai, menilai, menyanyangi Pengisian Kurikulum: Ilmu: Pendidikan Sivik Nilai: menyayangi, sopansantun KBT: Kemahiran Berfikir (membanding beza), Pembelajaran Kontekstual Impak

FU : 5.1 Aras 1(i) FS : 11.2 Aras 1(i)


Objektif :

Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Membaca dan menyenaraikan nilai murni yang terdapat dalam petikan. 2. Menulis lima nilai murni yang diperoleh daripada petikan dalam bentuk perenggan.
Aktiviti :

1. Guru meminta murid membaca petikan yang diberi. 2. Murid-murid menyatakan dan menyenaraikan nilai murni yang terdapat dalam petikan. 3. Murid-murid memberikan pendapat atau idea tentang nilai murni yang diberi. 4. Guru membantu murid melahirkan idea dan membina ayat majmuk tentang nilai murni yang dikenal pasti. 5. Murid menulis lima nilai murni yang diperoleh daripada petikan dalam bentuk perenggan. 10.40pg 12.00pg Pengurusan Data Headcount Menyusun dan menyiapkan SAPR(16) dan SAPRHC data TOV sekolah bagi Tahun 4.

Isnin 16/1/2012 Kelas Masa Matapelajaran


Tahun 4BS 12.30pg 1.30tgh Bahasa Melayu

Kandungan

Impak / Catatan

UNIT 1 TEMA : KEKELUARGAAN BAHAGIAN 3 TAJUK : KASIH DISEMAI BUDI DIHARGAI


Kemahiran

Sistem Bahasa:

Tatabahasa Kata ganti nama Kosa Kata melayari internet, asyik, leka Pengisian Kurikulum: Ilmu: Kajian Tempatan Nilai: Hormat-menghormati KBT: Kemahiran Bernilai Tambah: KB - menjana idea KP - kontekstual - intrapersonal
Impak

FU : 5.1 Aras 3(i) FS : 8.1 Aras 32(i)


Objektif :

Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang tepat.
Aktiviti : Aktiviti :

1. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi dan sebutan berdasarkan tanda baca. 2. Latihtubi membaca bagi murid yang lemah. 3. Membincangkan tentang kata hubung. 4. Menyenaraikan beberapa kata hubung yang diketahui. 5. Melengkapkan ayat dengan kata hubung yang sesuai. 6. Latihan kerja rumah.

9.10pg 10.40pg

Pengurusan Data Headcount. Menyediakan dan menyiapkan Buku Laporan Prestasi PKSR untuk kelas-kelas.

Selasa 17/1/2012 Kelas Masa Matapelajaran


Tahun 5BJ 8.40pg 9.40pg Bahasa Melayu

Kandungan

Impak / Catatan

UNIT 1 TEMA : KEKELUARGAAN BAHAGIAN 3 TAJUK : KASIH DISEMAI BUDI DIHARGAI


Kemahiran

Sistem Bahasa: Tatabahasa Sinonim Kosa Kata bertaraf, teater, gedung, aksesori Pengisian Kurikulum: Ilmu: Kajian Tempatan Nilai: berkerjasama KBT: Kemahiran Berfikir (menjana idea), Kajian Masa Depan Impak

FU : 5.1 Aras 1(ii) FS : 10.1 Aras 1(i)


Objektif :

Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Membaca dan mengenal pasti idea yang terdapat dalam teks rencana. 2. Memahami makna perkataan dan frasa dalam teks yang dibaca.
Aktiviti :

1. Membaca teks rencana yang diberi. 2. Mengenal pasti idea yang terdapat dalam teks rencana tersebut. 3. Menyenaraikan idea utama yang terdapat dalam teks. 4. Mencari makna perkataan dan frasa yang bercetak berwarna dalam teks. 5. Menulis makna perkataan tersebut ke dalam buku latihan.

10.30pg 12.00tgh

Pengurusan Data Headcount Menyusun dan menyiapkan buku Prestasi PKSR / Ujian Bulanan untuk kelas. Pengurusan Peralatan ICT Membantu mengemaskini dan defrag komputer 09 & 10 di bilik akses.

12.30tgh 1.30tgh

Rabu 18/1/2012 Kelas Masa Matapelajaran


Tahun 5BJ 8.40pg 9.40pg Bahasa Melayu

Kandungan

Impak / Catatan

UNIT 1 TEMA : KEKELUARGAAN BAHAGIAN 3 TAJUK : KASIH DISEMAI BUDI DIHARGAI


Kemahiran

Sistem Bahasa:

Tatabahasa Ayat Penyata


Peribahasa

cekik darah, curi tulang Kosa Kata pendirian, isu, berpatutan, kukuh Pengisian Kurikulum: Ilmu: Pendidikan Moral Nilai: kebersihan KBT: Kemahiran Berfikir (meramal), Kajian Masa Depan

FU : 1.1 Aras 3(ii) FS : 11.4 Aras 1(i)


Objektif :

Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Membaca petikan bacaan dengan intonasi yang betul. 2. Menulis dan menyenaraikan pandangan terhadap isu yang dikemukakan.
Aktiviti :

1. Membaca petikan bacaan. 2. Berbincang tentang petikan yang diubaca dalam kumpulan. Impak 3. Menyenaraikan pandangan terhadap isu yang dikemukakan. 4. Menuliskan pandangan tersebut ke dalam buku latihan. 5. Memberi cadangan penambahbaikan. Pengurusan Data Headcount Menyusun dan menyiapkan buku Prestasi PKSR / Ujian Bulanan untuk kelas. Pengurusan Peralatan ICT Membantu mengemaskini dan defrag komputer 09 & 10 di makmal komputer.

10.30pg 12.00tgh

12.00tgh 1.00tgh

Khamis 19/1/2012 Kelas Masa Kandungan Matapelajaran


Tahun 5BJ 8.40pg 9.40pg Bahasa Melayu

Impak / Catatan

UNIT 1 TEMA : KEKELUARGAAN BAHAGIAN 3 TAJUK : KASIH DISEMAI BUDI DIHARGAI


Kemahiran

Sistem Bahasa: Tatabahasa Kata hubung Kosa Kata girang, gering, keberangkatan, popular Pengisian Kurikulum: Ilmu: Kajian Tempatan Nilai: Semangat patriotik KBT: Kemahiran Berfikir (meramal), Kajian Masa Depan
Impak

FU : 5.1 Aras 1(i) FS : 6.3 Aras 1(i)


Objektif :

Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Membaca dan mengecam isi penting yang terdapat dalam teks. 2. Membina lima ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang diberikan.
Aktiviti :

1. Guru meminta murid membaca petikan yang diberi. 2. Murid-murid menyatakan dan mengecam lima isi penting dalam petikan. 3. Menjawab soalan kefahaman yang disediakan. 4. Guru membantu murid melahirkan idea dan membina ayat majmuk menggunakan kata hubung yang sesuai. 5. Murid menulis lima ayat majmuk yang telah dibina. . Pengurusan Peralatan ICT Membantu mengemaskini anti virus komputer 07 & 08 di makmal komputer. Pengurusan Data PBS Menyusun dan menyiapkan buku Prestasi PKSR / Ujian Bulanan untuk guru mata pelajaran.

10.10pg 11.40pg

12.00pg 1.00tgh

Jumaat 20/1/2012 Kelas Masa Matapelajaran Tahun 5BJ 9.10pg 10.10pg Bahasa Melayu Kandungan Impak / Catatan

UNIT 1 TEMA : KEKELUARGAAN BAHAGIAN 3 TAJUK : KASIH DISEMAI BUDI DIHARGAI


`

Penulisan Cerita

Sistem Bahasa: Tatabahasa Ayat majmuk Kosa Kata gelongsor, kerangka, berhasrat Pengisian Kurikulum: Ilmu: Pendidikan Sivik Nilai: menyayangi, sopansantun KBT: Kemahiran Berfikir (membanding beza), Pembelajaran Kontekstual Impak

Kemahiran

FU : 1.2 Aras 1(i) FS : 10.1 Aras 1 (ii)


Objektif :

Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Bercerita tentang aktiviti dalam gambar. 2. Menulis karangan tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar.
Aktiviti :

1. Murid mengamati gambar yang diberi. 2. Murid-murid bercerita tentang gambar kepada rakan. 3. Murid-murid memberikan pendapat atau idea dan komen tentang gambar yang dipelajari. 4. Guru membantu murid melahirkan idea dan pandangan mereka tentang gambar yang dipilih. 5. Murid cuba membina ayat berdasarkan gambar. 8.00pg 9.00pg Pengurusan Data Headcount Menyusun dan menyiapkan buku Prestasi PKSR / Ujian Bulanan untuk guru mata pelajaran.