Anda di halaman 1dari 1

CONTOH INSTRUMEN

VERIFIKASI PENGESAHAN KTSP
No.

ASPEK PENILAIAN
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

SKOR
2
3

4

Kelengkapan Dokumen KTSP
Latar Belakang/ Rasional
Kelayakan Visi
Kelayakan Misi
Kelayakan Tujuan
Kesesuaian antara Visi, Misi dan Tujuan
Kesesuaioan struktur dan muatan kurikulum dengan
ketentuan
Kesesuaian beban belajar dengan ketentuan
Kelayakan Muatan Lokal
Kelayakan Program Pengembangan Diri
Kelayakan K K M
Kelayakan Ketentuan Kenaikan Kelas dan
Kelulusan
Kelayakan Kalender Pendidikan
Keberadaan Dokumen silabus untuk semua mata
pelajaran
Kelengkapan komponen-komponen Silabuds
Kesesuaian antar komponen Silabus
Keberdaaan Dokumen Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) dari semua mata pelajaran
Kelengkapan komponen-komponen RPP
Kesesuaian antar komponen RPP
Kelayakan tujuan pembelajaran
Kelayakan langkah-langkah pembelajaran
Kelayakan penilaian
JUMLAH

Keterangan :
> 85
71 - 85
56 - 70
< 56

( Sangat Baik)
(Baik )
(Cukup)
( Kurang )

Komentar/ Saran : .............................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Mataram, ............................. 200..
Petugas Verifikasi