Anda di halaman 1dari 5

BAB 10 : DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA

KESAN-KESAN DASAR EKONOMI PEMBANDARAN P I L U T A M M J A K O B W G E E K O N O M I I P E W S L A R Y R A Q H J R Y R R V U A M O K E L F E F I Y I E B K D B N T U N O H R U Q L T N Y A I D M R U P M U L A L A U K H R A Y A M S E B Y Y X A G A I K T M B D E G B O L A P U X T C R I L E R I L L N K I D C A H A C O P E R N I A G A A N M A C H R O M M W N M Z A F B Y L I E O I B Y U V E X U N O P O A L B L A N A K N A B R E P K J A L A N R A Y A Z X I L A E K A K I T A I P I N G A B U S

1. EKONOMI 2. PERLOMBONGAN 3. PERBANKAN 4. PERNIAGAAN 5. KUALA LUMPUR 6. TAIPING 7. SEREMBAN 8. MIRI 9. JALAN RAYA 10. KERETA API 11. SEKOLAH 12. LADA HITAM 13. GAMBIR

-

PERPADUAN 4. IBUNDA 3. MPSI 9.BAB 10 : DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA SISTEM PENDIDIKAN VERNAKULAR V U C E E I N L R A I G K T X M Q F E W L N A K Y A J A V O N B O Y N P U Y S K A M M U Z 1. CHUNG HWA 10. SINGAPURA 7. ENGLAND C H U N G H W A J N J J I P I P X R Y A U N T U K I N N A B E V I K I K E K D D B V G R U R L U Y U K U J E E D S G M N P K U R I K U L U M M N E Q D A P U Y T R D Q A Y A M R X A D E N M A N E W Y R O K I V Z U M F R A Q P S F U T J S B B A J H L A M B U R G K I L U T N G G S A R U P A G N I S H A G N N E G N O G N I L E L P R E N Q S X C R T A C A B M E M . ENAKMEN 11. MEMBACA 6. VERNAKULAR 2. KURIKULUM 8. ELIT 13. MASJID 5. INGGERIS 12.

BIJIH TIMAH 2. TAPAH 8. KAPAL KOREK 10. PERTANIAN 6. IMPORT 4. FUNG KEONG 9. MERDEKA P A M S R F L K J H U F J F A A Y E E R O O N E Y B I L U D L N R T N A N A S A H K A N H K A D A O G P Y R T M E M G X O N E P W Q I E I E U D B K P R G K A N Y H M J K O I A E E E K A K E R A H B L P T T O R K U F C T H F A G A G D Y N T N V B O H D E P H E N F U G A Z P E A J L L A J A I G Y V N X Q T C V B N T R O P M I B I C E L I S A F A R A H P M N A G N A L I K E R B A U E G A N . MENGIMBANGI 13. TERCICIR 12. NANAS 11. GETAH 3. KILANG 5. SETAPAK 7.BAB 10 : DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA SEKTOR PERKILANGAN K A Q A W S E D T F E G R H C J I Z C X I C R Q T W Y I B U 1.

KELANTAN 8. PORT WELD 6. BERMOTOR 14.BAB 10 : DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA SISTEM PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN P O R T W E L D O N G K E K P O R E A E Q W E R T Y U I E R G X W N T L X V N G F D N R O K Z R A Y I E M B U E G B E G E Q K H P O L G E D A U E T R R M E L A B U R R N I U R A A E U L V Q K A K G A W S M P M T A A B V B L K K J F G O I M A T N N C X U Z C V J H T B E L A T M Q T A I P I N G O O N E N A X A J H G F D S A R T T M P N N P L P O I U Y T R O S B T Y S I N G A P U R A R L I U B R E L L A D O M I N I A A P E R H U B U N G A N E A U M 1. KERETA API 4. TANAH 10. MUATAN 13. SIAM 7. SINGAPURA 9. TAIPING 5. PENGANGKUTAN 2. MELABUR 11. TELEGRAF - . KERETA LEMBU 12. PERHUBUNGAN 3.

JESSELTON 8. TUNG SHIN 10.BAB 10 : DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA PERKHIDMATAN KESIHATAN Q S B P W A R E E N I R R I T U T T I B U A S A I R H T K Y E A U B U N D O R Z U A O X D R P Y N D N I E E J E P E N Y 1. KEPADATAN 3. PENYELIDIKAN 11. SANITARY BOARD 13. PENCEGAHAN 12. PERUBATAN 6. GOPENG 7. KESIHATAN T U N G A G K A N Q E V L S U U M S T N U I O P L S B A S I N A K Q D W E R I T D N K E S G S E Y A U I D O R G M E L U S D P P R Q I D C C H J S T M H F A G H K G O P E N G I O B I G D J A N E G R A X Z H N A N H A N I L G F D S L A A C N U J T A R J M N B V I B T V G I H A J G F H O S P I T A L A P E N C E G A H A N N U N E N . PENDUDUK 2. AIR 4. BANDAR 14. HOSPITAL 5. SUMBANGAN 9.