Anda di halaman 1dari 5

Soalan Tutorial Sejarah STPM Penggal Satu

Sejarah Dunia ( 1500-1955 ) : Tema Satu : 1. Masyarakat

Jelaskan Konsep Feudalisme?

2.

Jelaskan ciri-ciri dan susun lapis masyarakat feudal yang diamalkan di England dan Jepun pada abad ke 16-17.

3.

Bandingkan ciri-ciri masyarakat feudal di England dan Jepun pada abad ke 16-17.

4.

Huraikan konsep masyarakat agraria dan ciri-ciri masyarakat agraria yang diamalkan di Belanda dan China pada abad ke 16-17.

5.

Jelaskan konsep masyarakat maritim dan ciri-ciri masyarakat maritim yang diamalkan di Portugal dan Jepun pada abad ke 16-17.

6.

jelaskan konsep masyarakat industri dan ciri-ciri masyarakat industri yang diamalkan di England dan Jerman pada abad ke 18-19.

6. 3. Bandingkan peranan pembesar di China dan Rusia pada abad ke 16-18. Huraikan ciri-ciri sistem pemerintahan raja berperlembagaan di England dan Perancis dari abad ke 16-18. 5. Huraikan peranan meharaja di sistem pemerintahan di China pada abad ke 16-20. Bincangkan sistem pemerintahan dan peranan maharaja di Rusia pada abad ke 16-20. Jelaskan konsep pemerintahan demokrasi berparlimen. Bincangkan sistem pemerintahan beraja mutlak di England dan peranchis pada abad ke 16-18. 8.Tema Dua : 1. 7. 9. Bandingkan sistem pemnerinttahan beraja mutlak dengan sistem beraja berperlembagaan di England dan Perancis pada abad ke 16-18. Pemerintahan Dan Pentadbiran Jelaskan konsep pemerintahan beraja. Jelaskan peranan pembesar di China dan Rusia pada abad ke 16-20. . 4. 2.

Huraikan sistem feudalisme yang diamalkan di Asia dan Eropah pada abad ke 16. 4. 2. .10. Bincangkan sistem pemerintahan negara kesatuan dan negara persekutuan yang diamalkan di Amerika dan Perancis pada abad ke 18-19. Terangkan faktor-faktor yang membawa kepada perkembangan sistem ekonomi kapitalisme Di England dan Amerika. 13. Jelaskan konsep negara kesatuan dan negara persekutuan. 11. Jelaskan proses penyatuan negara bangsa di Itali dan Jerman pada abad ke 19. Huraikan maksud dan ciri-ciri feaudalisme. Huraikan ciri-ciri sistem pemerintahan republik di Perancis dan Amerika Syarikat pada abad ke 18-19. 12. Bincangkan sistem kapitalisme di England dan Amerika Syarikat pada abad ke 18 dan 19. 3. Tema Tiga : Kemajuan Dan Pembangunan 1.

10. Tema Empat : Nasionalisme Dan Pemventukan Negara Bangsa . Jelaskan faktor-faktor dan kesan-kesan kemajuan kegiatan pertanian di Belanda dan England pada abad ke 17-18. Bincangkan proses perubahan pemikiran dan kemajuan ilmu pengetahuan daripada zaman Renaisans. Zaman Reformasi Protestan. Terangakan sumbangan Charles Louis Montesquieu dan Jean Jacques Rousseau dalam bidang intelektual sepanjang abad ke 18-19. 11. 9. Huraikan proses perubahan sistem pendidikan tradisional kepada pendidikan moden yang berlaku di Peranchis pada abad ke 18-19. Huraikan perkembangan perdagangan dan perniagaan di negara Portugal dan Belanda pada abad ke 16. Revolusi Sains dan Gerakan Pencerahan yang berlaku Di England dan Perancis pada abad ke 17-19. Huraikan perkembangan kegiatan perindustrian di Jerman dan Jepun pada abad ke 19. Huraikan proses perubahan sistem pendidikan tradisional kepada pendidikan moden yang berlaku di Jerman pada abad ke 18-19.5. 12. 8. 7. 6. Bincangkan idea dan sumbangan Adam Smith dalam bidang ekonomi.

Bandingkan reaksi masyarakat China dan India terhadap kehadiran kuasa barat dalam abad ke 19. Bincangkan faktor-faktor dan kesan-kesan Perang Dunia Pertama di negara Jerman dan Rusia. 2. Sejauh manakah kemunculan golongan intelektual di China Pada Awal Abad Ke 20 menyebabkan kejatuhan Dinasti Manchu. 5. . 4. Terangkan sebab-sebab Perang Dingin antara Rusia dan Amerika Syarikat. 3. Terangkan faktor-faktor kebangkitan semangat nasionalisme di India pada awal abad 20. Bincangkan faktor-faktor dan kesan-kesan Perang Dunia Kedua di Negara Jepun dan Amerika Syarikat.1. 6.