Anda di halaman 1dari 4

INTERAKSI KITA DENGAN ALLAH

"The heart is like a bird: love at its head and its two wings are hope and fear. Madarij al-Salikin .“ Ibn Al-Qayyim.

maka burung akan tegak dan terbang dengan sempurna. maka burung itu memiliki kekurangan. dan apabila kedua sayapnya hilang.Ulama salaf berkata: “Rasa takut dan berharap ibarat dua sayap burung.” . maka burung itu akan berada di ambang kematian. apabila keduanya sejajar. Akan tetapi apabila salah satu sayapnya kurang.

Mukmin bertauhid menyembah Allah dengan ketiganya. Barangsiapa menyembah Allah dengan takut saja maka sungguh ia Haruri. Ibnu Taimiyah . harap. Barangsiapa menyembah Allah dengan harap saja maka sungguh ia Murji'.Barangsiapa menyembah Allah dengan cinta saja maka sungguh ia Zindiq. takut. dan cinta.