Anda di halaman 1dari 2

PANITIA BAHASA MELAYU

PERANCANGAN STRATEGIK 2013-2015

PANITIA BAHASA MELAYU PENDAHULUAN Program kurikulum SK Simpang Tiga disusun terjurus kea rah mencapai matlamat dan objektif sekolah yang sejajar dengan hasrat dan cita-cita Negara seperti yang telah diperlihatkan dalam falsafah Pendidikan Negara. Semua aktiviti kurikulum yang dikendalikan adalah selaras dengan matlamat kurikulum bersepadu sekolah rendah yang mengutamakan perkembangan potensi setiap pelajar dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani secara seimbang daan bersepadu. Program Kecemerlangan Akademik Bahasa Melayu UPSR adalah untuk meningkatkan kecemerlangan akademik pelajar dalam peperiksaan awam pada tahun 2013 dan mengembangkan potens pelajar secara menyeluruh demi untuk menghasilkan pelajar yang mempunyai sahsiah sembang, berilmu serta berkemahiran yang diharap akan menjadi rakyat yang berguna kepada masyarakat dan Negara. Perancangan strategik ini menetapkan strategi berkesan sejajar dengan pelan tindakan kerja yang bersesuaian bagi mencapai matlamat kecemerlangan akademik. Program ini disasarkan sepenuhnya kepada murd Tahun 6 untuk memastikan murid-murid tersebut mencapai keputusan yang bukan sahaja cemerlang malah berkualiti di dalam peperiksaan UPSR nanti. Strategi program ini dirangka berdasarkan keputusan dalam peperiksaan akhir tahun lepas iaitu tahun 2012. Pencapaian pelajar-pelajar ini dijadikan TOV( Take of Value) bagi keberkesanan program ini. MATLAMAT STRATEGIK 1. 2. 3. 4. Meningkatkan kemahiran dan pengetahuan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Meningkatkan peratusan pencapaian cemerlang pelajar dalam peperiksaan UPSR. 80% murid lulus dalam peperiksaan UPSR 10% pelajar mendapat A dan % gagal dapat dikurangkan

OBJEKTIF 1. Semua guru Bahasa Melayu mahir dan berpengetahuan tinggi dalam mengendaliikan proses pengajaran dan pembelajaran dalam pembelajaran bilik darjah. 2. Peratusan pelajar yang cemerlang( memperoleh A) meningkat. 3. Pencapaian cemerlang dalam peperiksaan awam UPSR meningkat. 4. Proses pembelajaran yang kondusif, efektif serta suasana pembelajaran yang ceria dapat dicapai. STRATEGI PERLAKSANAAN Matlamat strategik 1 1. Menngkatkan kemahiran dan pengetahuan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

PENCAPAIAN UPSR – KESELURUHAN 2002 HNGGA 2012 TAHUN %UPSR 2002 43. Proses pembelajaran yang kondusif.8 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 58 61. efektif serta suasana pembelajaran yang ceria dapat dicapai.78 56.58 63.45 74.29 77. 2.82 2012 58.69 SASARAN PENCAPAIAN SUBJEK BAHASA MELAYU UPSR 2009-2012 . Semua guru Bahasa Melayu mahir dan berpengetahuan tinggi dalam mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.55 64.83 70.PANITIA BAHASA MELAYU Objektif PERANCANGAN STRATEGIK 2013-2015 1.54 81.