Anda di halaman 1dari 2

Strategi Meningkatkan Keberkesanan Pengurusan Kewangan  Mematuhi Piawaian, Prosedur dan Garis Panduan.

Dapat memastikan wang dibelanja secara bertanggungjawab dan segala polisi dan prosedur kerja hendaklah didokumentasi, disemak dan dikemaskini secara sistematik dan berterusan.

 Meningkatkan latihan Pengurusan Kewangan Mampu mewujudkan tenaga kerja yang mempunyai sikap positif, berkemahiran tinggi dan semangat berterusan untuk bekerja. Meningkatkan kesedaran kepada pegawai mengenai akauntabiliti pengurusan kewangan. Meluaskan pengetahuan pegawai mengenai pendekatan pelaksanaan sistem kewangan masa kini.

-

 Menangani Salah Laku dan Penipuan Mengenalpasti kelemahan dan ruang dalam organisasi yang boleh membuka peluang kepada penipuan dan rasuah. Mengambil tindakan tegas.

-

 Penerapan Nilai Dan Etika Mewujudkan persekitaran yang dapat menghasilkan budaya kerja yang cemerlang berasaskan nilai-nilai murni perkhidmatan awam. Menetapkan serta mengaplikasi nilai teras dalam pengurusan kewangan dan kualiti perkhidmatan yang bersesuaian.

-

Contoh. Lewat daripada 10hb. Pakej  Permohonan mengambil masa 36 hari sebelum dihantar ke JPN/KPPM. pegawai hendaklah kemukakan surat tunjuk sebab. Zamiri ii-En. Tiket  Untuk urusan tiket. tuntutan bulan April hendaklah dihantar sebelum 5hb Mei dan tidak melebihi dari tarikh 10hb.ISU BERBANGKIT SPA  Urusan kewangan bagi Pakej.En.  Bahagian pakej memerlukan masa 7 hari waktu bekerja untuk proses semua dokumen yang diperlukan. i.  Tuntutan Perjalanan Pegawai dan AKS perlu hantar kepada Hazwani untuk di audit. Makan dan Minum  Penghantaran permohonan perlu dihantar selewat-lewatnya 7 hari waktu bekerja. Tiket Dan VOT hanya ditandatangani oleh 2 orang pegawai SAHAJA. sila lengkapkan dahulu permohonan sebelum dihantar ke bahagian tiket.  Jika tiket yang dikeluarkan kepada PPD. Azmie  Mesyuarat kewangan SPA dibuat sekurang-kurangnya 4 kali dalam setahun. Hantar sebelum 5hb bulan berikutnya. . pengelola tetapkan masa perjalanan untuk semua peserta.