Anda di halaman 1dari 2

BAB 1 : BUDAYA & KEPELBAGAIAN KELOMPOK DI MALAYSIA

INTEGRASI NASIONAL Proses menyatukan semua lapisan rakyat di Malaysia yang berbeza latar belakang, status sosial & budaya. Proses merapatkan hubungan semua masyarakat di setiap negeri di Malaysia.

UNSUR-UNSUR BUDAYA Koentjaraningrat (2002); Agama & upacara keagamaan Sistem & organisasi kemasyarakatan Sistem pengetahuan Bahasa Kesenian Sistem ekonomi Sistem teknologi & peralatan

KEPENTINGAN MEMAHAMI KONSEP BUDAYA Guru dapat menerapkan unusr-unsur budaya kepada murid. Murid lebih mengenali budaya yang terdapat dalam masyarakat. Wujudnya nilai-nilai menghormati budaya orang lain. Lebih memahami apa yg boleh dibuat dan sebaliknya dalam masyarakat pelbagai budaya. Guru lebih bersedia untuk berhadapan dengan murid pelbagai budaya. Tak ada sifat prasangka terhadap diri murid. Guru lebih berhemah & menghormati nilai serta amalan budaya setempat.

BUDAYA Buddhayah(b.sanskrit):budhi-budi & akal manusia Culture (BI) & colore (Latin):mengolah & mengerjakan. Tamadun,peradaban,kemajuan akal budi dan fikiran. Keseluruhan pemikiran & hasil karya manusia yang berasaskan proses pembelajaran.

5 unsur utama budaya; Simbol/lambang;perwakilan/tanda kepercayaan budaya (dalam bentuk fizikal). Bahasa;loghat/dialek. Nilai; idea yg abstrak dikongsi bersama tentang apa yang betul,diingini dan dihormati & Kepercayaan; rumusan/tafsiran masa lalu, penjelasan masa kini, ramalam pada masa depan. Norma;peraturan yang perlu dipatuhi. Preskriptif-yg perlu dilakukan. Proskriptif-yg tidak boleh dilakukan. Teknologi ;artifak & kaedah yang digunakan dalam kehidupan seharian sesuatu kelompok sosial.

KONSEP KEPELBAGAIAN KELOMPOK Etnik (Ethnos)-berasaskan faktor budaya Manusia/negara Kumpulan manusia yang beridentiti berlandaskan keturunan & warisan budaya yang sama. Mempunyai organisasi yang sama & saiz yang terhad. Adanya sikap perpezaan, tentangan/prasangka.

KEBUDAYAAN Keseluruhan cara hidup ; cara berfikir, berkelakuan,bertindak. Segala hasil penciptaan; kebendaan & kerohanian sesuatu masyarakat.

Eknisiti;rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik. Etnosentrisme; sikap & kepercayaan bahawa budaya sendiri adalah lebih baik dri budaya etnik lain. Diskriminasi;pandangan,pemikiran & kepercayaan etnik lain & mempengaruhi perilaku pihak yang berpandangan negatif.

Ras berasaskan faktor biologikal Manusia yang mempunyai persamaan dari segi fizikal. Ciri-ciri fizikal ditentukan oleh baka. Warna kulit,warna mata,warna rambut. Kelompok sosial yang mempunyai tanda pengenalan kolektif berasaskan ciri-ciri fizikal biologikal yang nyata. Rasisme; 1.individu:percaya bahawa ada ras tertentu berstatus lebih unggul & rendah. 2.institusi:dasar & pelaksanaan bersifat diskriminasi.

Masyarakat - Kumpulan manusia yang berhubung secara tetap & tersusun dalan aktiviti yang dilakukan bersama. - Hidup saling berorganisasi. - Kongsi suatu budaya & wilayah. - Berbincang & bekerjasama dalam mengatur kerja secara kolektif. - Ciri-ciri: 1.berkelompok, 2.berbudaya, 3.mengalami perubahan, 4.berinteraksi (dalaman & pihak luar). Kelompok Sekumupulan manusia yang ada kesedran yang sama tentang keanggotaan ahlinya, sering berinteraksi & dibentuk oleh masyarakat. Kelompok Asas 1. interaksi bersemuka yang berterusan. 2. identikasi yang kuat dengan kelompok. 3. hubungan kemesraan yang kuat dalam Kelompok Sekunder 1. interaksi bersemuka yang terhad. 2. identifikasi peribadi dengan kelompok lemah. 3. pertalian antara ahli kelompok lemah.

kalangan ahli. 4. hubungan yang pelbagai bentuk. 5. hubungan yang lebih berkekalan.

4. hubungan antara ahli renggang & terhad. 5. hubungan biasanya tidak kekal.

JENIS & DEMOGRAFI KELOMPOK DI MALAYSIA Melayu Cina India Penduduk Sabah (30 etnik; Kadazan Dusun, Bajau & Murut) Penduduk Sarawak (30 etnik; Iban, Melanau, Bidayuh) Orang Asli : 1.Negrito; Kenssiu, Kintak, Lanoh, Jahai, Mendriq & Bateq. 2. Senoi;Che Wong, Mah Meri, Jahut, Semoq Beri, Semai, Temiar. 3. Melayu Proto;Temuan, Semelai, Jakun, Orang Kanaq, Orang Kuala & Orang Seletar.

Minoriti Kumpulan penduduk yang dianggap statusnya lebih rendah & sering didiskriminasikan .