Anda di halaman 1dari 11

SISTEM DAN PROSEDUR BELANJA DAERAH

PPKD
Kuasa BUD
SPD

SKPD
Bendahara Pengeluaran

KPA SPM

SPP :
UP,GU,TU,LS

SP2D
UP,GU,TU,LS

PPKD
Kuasa BUD
SPD

1. PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD, setelah penetapan anggaran kas. SPD tersebut merupakan dasar pengeluaran kas yang membebani APBD

PPKD
Kuasa BUD
SPD

SKPD
Bendahara Pengeluaran

SPP :
UP,GU,TU,LS

2. Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD di atas, bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

PPKD
Kuasa BUD
SPD

SKPD
Bendahara Pengeluaran

SPP :
UP,GU,TU,LS

Dilampiri : daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja dan persyaratan dokumen lainnya.

PPKD
Kuasa BUD
SPD

SKPD
Bendahara Pengeluaran

KPA SPM

SPP :
UP,GU,TU,LS

Dalam hal dokumen SPP tersebut lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau perjabat yang diberikan kewenangan menerbitkan SPM dalam waktu 2 hari kerja sejak diterima SPP.

PPKD
Kuasa BUD
SPD

SKPD
Bendahara Pengeluaran

KPA SPM

SPP :
UP,GU,TU,LS

Dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM dalam waktu 1 hari kerja sejak diterimanya SPP.

PPKD
Kuasa BUD
SPD

SKPD
Bendahara Pengeluaran

KPA SPM

SPP :
UP,GU,TU,LS

SPM yang telah diterbitkan tersebut diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

SP2D
UP,GU,TU,LS

SKPD kuasa PPKD Kuasa BUD atau pejabat yang diberi meneliti kelengkapan dokumen SPM yang Bendahara Kuasa BUD KPA diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa Pengeluaran pengguna anggaran agar SPP pengeluaran yang : SPM SPD UP,GU,TU,LS diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan seperti kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
SP2D
UP,GU,TU,LS

Dalam hal dokumen SPM tersebut SKPD PPKD dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan Bendahara SP2D paling kerja sejak KPA Kuasa BUD lama 2 hari Pengeluaran diterimanya SPM. Dalam hal dokumen SPM SPP : tersebut dinyatakan tidakUP,GU,TU,LS lengkap dan/atau SPM SPD tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D melalui surat penolakan paling lama 1 hari kerja sejak diterimanya SPM
SP2D
UP,GU,TU,LS

Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang SKPD PPKD diterbitkan untuk keperluan uang Bendahara persediaan/ganti uang persediaan/ Kuasa BUD KPA Pengeluaran tambahan uang persediaan kepada SPP : pengguna anggaran/kuasa penggguna SPM SPD UP,GU,TU,LS anggaran serta menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.

SP2D
UP,GU,TU,LS