SISTEM DAN PROSEDUR BELANJA DAERAH

TU.LS .GU.TU.PPKD Kuasa BUD SPD SKPD Bendahara Pengeluaran KPA SPM SPP : UP.LS SP2D UP.GU.

PPKD Kuasa BUD SPD 1. setelah penetapan anggaran kas. SPD tersebut merupakan dasar pengeluaran kas yang membebani APBD . PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

.GU.TU.LS 2. bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD. Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD di atas.PPKD Kuasa BUD SPD SKPD Bendahara Pengeluaran SPP : UP.

TU.PPKD Kuasa BUD SPD SKPD Bendahara Pengeluaran SPP : UP.GU. .LS Dilampiri : daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja dan persyaratan dokumen lainnya.

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau perjabat yang diberikan kewenangan menerbitkan SPM dalam waktu 2 hari kerja sejak diterima SPP.PPKD Kuasa BUD SPD SKPD Bendahara Pengeluaran KPA SPM SPP : UP.LS Dalam hal dokumen SPP tersebut lengkap dan sah.TU.GU. .

LS Dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah.TU. .PPKD Kuasa BUD SPD SKPD Bendahara Pengeluaran KPA SPM SPP : UP.GU. pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM dalam waktu 1 hari kerja sejak diterimanya SPP.

TU.GU.LS SPM yang telah diterbitkan tersebut diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.LS .TU.PPKD Kuasa BUD SPD SKPD Bendahara Pengeluaran KPA SPM SPP : UP.GU. SP2D UP.

TU.LS diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan seperti kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.GU. SP2D UP.TU.LS .GU.SKPD kuasa PPKD Kuasa BUD atau pejabat yang diberi meneliti kelengkapan dokumen SPM yang Bendahara Kuasa BUD KPA diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa Pengeluaran pengguna anggaran agar SPP pengeluaran yang : SPM SPD UP.

Dalam hal dokumen SPM tersebut SKPD PPKD dinyatakan lengkap. Dalam hal dokumen SPM SPP : tersebut dinyatakan tidakUP. kuasa BUD menerbitkan Bendahara SP2D paling kerja sejak KPA Kuasa BUD lama 2 hari Pengeluaran diterimanya SPM.TU. kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D melalui surat penolakan paling lama 1 hari kerja sejak diterimanya SPM SP2D UP.TU.LS lengkap dan/atau SPM SPD tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran.GU.LS .GU.

GU.TU. SP2D UP.LS anggaran serta menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.LS .TU.GU.Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang SKPD PPKD diterbitkan untuk keperluan uang Bendahara persediaan/ganti uang persediaan/ Kuasa BUD KPA Pengeluaran tambahan uang persediaan kepada SPP : pengguna anggaran/kuasa penggguna SPM SPD UP.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful