Anda di halaman 1dari 7

Sebab – PERTAMBAHAN SEMULA JADI dan MIGRASI 3.BAB 9 PERUBAHAN PENDUDUK 1. Merujuk kepada jumlah penduduk bertambah atau berkurang dalam SETAHUN. 4. maka penduduk akan bertambah. Jika bilangan orang masuk (IMIGRASI) melebihi bilangan orang keluar (EMIGRASI) penduduk akan bertambah . 2. Jika jumlah KELAHIRAN melebihi jumlah KEMATIAN.

KADAR KELAHIRAN  Jumlah kelahiran bayi dibandingkan dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun berkenaan bagi setiap 1000 penduduk  Kadar ini dikenal sebagai KADAR KELAHIRAN KASAR  Tulis formula dalam buku teks m/s 77 .

FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI KADAR KELAHIRAN  TARAF PENDIDIKAN  DASAR KEPENDUDUKAN NEGARA  AMALAN PERANCANGAN KELUARGA  KERJAYA DAN STATUS WANITA  PERKAHWINAN LEWAT  TARAF HIDUP DAN EKONOMI KELUARGA  PELUANG PEKERJAAN  SOSIOBUDAYA DAN AGAMA .

KADAR KEMATIAN  Jumlah bilangan kematian yang dibandingkan dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun berkenaan bagi setiap 1000 penduduk  Kadar ini dikenal sebagai KADAR KEMATIAN KASAR  Tulis formula dalam buku teks m/s 80 .

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KADAR KEMATIAN DASAR KERAJAAN (KAWALAN PENYAKIT) KEKURANGAN MAKANAN WABAK PENYAKIT TARAF HIDUP TARAF PENDIDIKAN BENCANA ALAM TARAF KESIHATAN DAN KEMUDAHAN PERUBATAN .

MIGRASI  Proses pergerakan penduduk dari satu tempat ke satu tempat yang lain dengan tujuan menetap kekal atau sementara  FAKTOR-FAKTOR IMIGRASI / EMIGRASI  Keadaan politik stabil baik Peluang pekerjaan  Peluang pekerjaan pelajaran  Faktor peribadi Melanjutkan Faktor peribadi .