Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1 TAHUN 2013 MING

Minggu 1 -2

TAJUK
PENGENALAN MATA PELAJARAN PSV SEKOLAH MENENGAH Dari aspek : - Tujuan & Kepentingan - Keperluan menyediakan peralatan - Peraturan Penggunaan Studio Seni

HASIL PEMBELAJARAN
1. Murid mengetahui dan memahami objektif PSV sekolah menengah. 2. Mengetahui dan memahami keperluan alat

KEMAHIRAN BELAJAR

AKTIVITI PEMBELAJARAN

NILAI

Minggu 3-4

PENGHASILAN SENI VISUAL ASAS SENI REKA UNSUR SENI. -GARISAN - Jenis - Teknik - Fungsi EVIDEN B1D1E1 B2D1E1 B2D1E2 B1D1E3

1. Mengetahui dan memahami jenis-jenis garisan. 2. Menghasilkan pelbagai jenis garisan melalui pelbagai media dan teknik. 3. Mengaplikasikan dan memahami fungsi garisan dalam aktiviti penghasilam seni visual ARAS 1 Menyatakan unsur-unsur seni dalam alam semula jadi dan benda buatan manusia. ARAS 2

KBKK Klasifikasi Banding beza Menjana idea TKP - Kinestatik - Interpersonal - Naturalis MASTERI Pengayaan Pemulihan. dengan mengaplikasikan garisan dalam hasil kerja.

Guru menunjukkan contoh garisan yang terdapat pada objek buatan manusia dan alam semula jadi. Murid membuat kajian jenis, teknik penghasilan garisan, media untuk menghasilkan garisan. Menghasilkan lukisan alam benda atau alam semulajadi

ABM Contoh gambar eksperimen garisan pelbagai media dan teknik NILAI Kerjasama,Yakin, Berani, Kreatif

i. Mengenali jenis-jenis garisan ii. Menggunakan garisan dalam menghasilkan kerja seni visual melalui aktiviti mudah.

Minggu 5-6

RUPA -Rupa Organik -Rupa Geometrik -Rupa Positif -Rupa Negatif. EVIDEN B1D1E1 B2D1E1 B2D1E2 B1D1E3

1. Mengetahui dan memahami jenis-jenis dan sifat rupa 2. Menghasilkan rupa dalam penghasilan seni visual.. 3. Memahami aplikasi rupa dengan unsur seni yang lain. ARAS 1 i. Menyatakan wujudnya rupa di alam sekeliling ii. Mengenali banding beza jenisjenis rupa dan kaitan dengan corak, lambang, dan muka taip ARAS 2 i. Menggunakan rupa geometri dan rupa organik dalam menghasilkan corak

TKP Naturalis Verbal linguistik Interpersonal Logik matematik KBKK Membanding Membeza KONSTRUKTIVISME Pengetahuan sedia ada

Guru memberi penerangan ringkas dan nota. Guru menunjukkan contoh rupa organik dan rupa geometri. Pelajar membuat lakaran dan lukisan rupa organik dan geometrik corak berulang. Pelajar menghasilkan corak yang menunjukkan perbezaan rupa positif dan negatif. Menghasilkan rupa mukataip yang bergaya. dan bersifat /berwatak spt JATUH, TINGGI, RENDAH, GEMUK dll.

ABM Contoh hasilan seni yang mengaplikasikan unsur rupa. Rupa organik Rupa geometrik Rupa positif Rupa negatif NILAI Kesabaran Kesungguhan Keyakinan.

Minggu 7-8

BENTUK -Bentuk konkrit -Bentuk ilusi EVIDEN B1D1E1 B2D1E1 B2D1E2 B1D1E3

1. 2. 3.

Mengetahui dan memahami jenis-jenis dan sifat bentuk Menghasilkan bentuk dalam penghasilan seni visual.. Memahami aplikasi bentuk dengan unsur seni yang lain.

TKP Naturalis Verbal linguistik Interpersonal Logik matematik KBKK Membanding Membeza

Guru memberi penerangan ringkas dan nota. Guru menunjukkan contoh bentuk. Pelajar membuat lakaran dan lukisan bentuk

ABM Contoh hasilan seni yang mengaplikasikan unsur bentuk. Contoh-contoh bentuk ilusi dan bentuk konkrit.

B3D1E1(LUKISAN) B3D1E3(ARCA)

ARAS 1 i. Menyatakan wujudnya bentuk dan bentuk di alam sekeliling ii. Mengenali banding beza jenisjenis bentuk ARAS 2 i.Mengunakan bentuk untuk menghasilkan kerja seni visual melalui aktiviti mudah.

KONSTRUKTIVISME Pengetahuan sedia ada

AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan aktiviti bentuk iaitu melukis bentuk geometri AKTIVITI 2 Menghasilkan bentuk origami.

NILAI Kesabaran Kesungguhan Keyakinan.

Minggu 9-10

JALINAN - Jalinan tampak - Jalinan sentuk EVIDEN B1D1E1 B2D1E1 B2D1E2 B1D1E3

1. Memahami konsep / maksud dan jenis jalinan 2.Mengetahui cara untuk menghasilkan jalinan dalam bentuk 2D. 3. Memahami jalinan dan aplikasi dalam penghasilan seni visual. ARAS 1 Menyatakan wujudnya jalinan disekeliling kita. ARAS 2 Menggambarkan jenis dan fungsi jalinan dalam aktiviti seni visual

KBKK Mencirikan Menjana idea. TKP Naturalis Kinestatik Intrapersonal Guru membuat penerangan ringkas tentang jalinan, contoh jalinan jalinan tampak dan jalinan sentuh

Guru memberi penerangan ringkas dan nota. Guru menunjukkan contoh jalinan AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan aktiviti eksperimentasi kesan jalinan sentuh seperti: - tali - kulit pokok - batu kecil - bahan-bahan yang mempunyai permukaan yang kasar AKTIVITI 2 Menghasilkan corak berwarna berdasarkan jalinan buatan manusia.

ABM Contoh gambar jalinan dan objek berjalinan. NILAI Kasih sayang Kesungguhan Sabar

Minggu 11-12

WARNA -Warna asas

1. Mengetahui dan memahami jenis warna.

TKP - Naturalis

Guru memberi penerangan ringkas dan nota.

ABM Contoh carta warna

sekunder, tertier -Warna sejuk, panas. -Ton warna -Warna penggenap. EVIDEN B1D1E1 B2D1E1 B2D1E2 B1D1E3 B3D1E2 (CATAN) B3D1E5 (POSTER)

2. Menghasilkan pelbagai jenis warna dengan pelbagai teknik. 3. Memahami dan mengaplikasi warna dalan penghasilan seni visual. ARAS 1 Menyatakan wujudnya warna dan fungsinya di alam semulajadi dan objek buatan manusia ARAS 2 Penghasilan karya. Menyadiakan portfolio dalam buku latihan atau nota

- Verbal linguistik - Interpersonal - Logik matematik KBKK Membanding dan membeza MASTERI Pengayaan Pemulihan. KONSTRUKTIVISME Pengetahuan sedia ada

yang lengkap. Guru menunjukkan contoh jalinan AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan roda warna iaitu warna utama, skunder dan tertier serta memahami warna pada di sekeliling kita (alam semulajadi dan buatan manusia). AKTIVITI 2 Membuat ton warna dalam catan yang mudah AKTIVITI 3 Aplikasi warna pada corak, kad ucapan, poster Contoh lanskap warna panas dan sejuk Contoh kad ucapan pelbagai perayaan. Kertas lukisan, jangka lukis,warna, berus. NILAI Kesabaran. Kerjasama Yakin

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 23.03.2013-31.03.2013 Minggu 14-15 RUANG. -Ruang dekat -Ruang jauh -Ruang dan persepektif. EVIDEN B1D1E1 B2D1E1 B2D1E2 B1D1E3 B1D1E1 (LUKISAN) B3D1E2 (CATAN) Guru memberi penerangan ringkas dan nota. Guru menunjukkan contoh ruang. AKTIVITI 1 Pelajar membuat catan / lukisan permandangan yang menunjukkan ruang dekat dan jauh. AKTIVITI 2 Pelajar menghasilkan ABM Contoh Lukisan & Catan yang menunjukkan pelbagai ruang. Contoh lukisan perspektif alam sekitar dan seni bina berperspektif. NILAI Kesungguhan Kekemasan.

1. 2. 3.

Mengetahui dan memahami jenis dan sifat ruang. Menghasilkan ruang melalui aktiviti penghasilan seni visual. Memahami aplikasi ruang dalam lukisan/catan/ Rekabentuk.

TKP - Naturalis - Verbal linguistik - Interpersonal - Logik matematik KBKK Kritis Membanding Membeza KONSTRUKTIVISME Pengetahuan sedia ada

ARAS 1 Menyatakan adanya ruang di alam sekeliling dan sekeliling kita ARAS 2

Pelajar melukis ruang yang terdapat dikawasan tasik atau sungai. Minggu 16-17 PRINSIP REKAAN HARMONI EVIDEN B1D2E1 B2D2E3 1. 2. Mengetahui dan memahami konsep harmoni Mengetahui beberapa cara untuk mendapat dan menghasilkan kesan harmoni TKP Kinestatik Logik matematik Intrapersonal KBKK Kreatif Membanding Menyelesaikan Masalah KONSTRUKTIVISME Pengetahuan sedia ada

lukisan perspektif 1 titik lenyap di luar bilik darjah Guru memberi penerangan ringkas dan nota. Guru menunjukkan contoh ruang. AKTIVITI 1 Pelajar membuat latihan manghasilkan garisan, rupa,warna,dan bentuk dalam susunan yang berharmoni. AKTIVITI 2 Pelajar menghasilkan susunan motif corak ulangan yang harmoni.

Kesabaran.

ABM Lukisan, catan kertas hadiah dan corak yang menunjukkan harmoni dan penegasan Contoh catan/lukisan/kraf yang menunjukkan penegasan, warna, motif dan rekabentuk. NILAI Kesungguhan Kekemasan. Kesabaran Teori dan nota kajian tentang harmoni. ABM Lukisan, catan kertas hadiah dan corak yang menunjukkan penegasan Contoh catan/lukisan/kraf yang menunjukkan penegasan, warna,

ARAS 1 Menyatakan wujudnya harmoni dan dalam aktiviti seni visual. ARAS 2 Menggambarkan fungsi warna harmoni dan harmoni dalam objek buatan manusia. ARAS 3 Sesi apresiasi dan refleksi.

Minggu 18-19

PENEGASAN EVIDEN B1D2E1 B3D1E5(POSTER)

1. 2.

Mengetahui dan memahami konsep penegasan. Mengetahui beberapa cara untuk mendapat dan menghasilkan kesan penegasan

TKP Kinestatik Logik matematik Intrapersonal KBKK Kreatif Membanding Menyelesaikan Masalah

Guru memberi penerangan ringkas dan nota. Guru menunjukkan contoh penegasan. AKTIVITI 1 Mengkaji konsep penegasan pada alam semula jadi dan buatan manusia.

ARAS 1 Menyatakan wujudnya penegasan dan dalam aktiviti seni visual.

ARAS 2 Menggambarkan fungsi penegasan dalam objek buatan manusia. ARAS 3 Sesi apresiasi dan refleksi.

KONSTRUKTIVISME Pengetahuan sedia ada

AKTIVITI 2 Pelajar menghasilkan corak kertas pembalut hadiah dengan menekan prinsip penegasan pada corak atau warna. AKTIVITI 3 Pelajar menghasilkan poster yang dapat menunjukkan kesan penegasan dari warna, tipografi dan imej(visual)

motif dan rekabentuk. Contoh poster Contoh kotak NILAI Kesungguhan Kekemasan. Kesabaran Teori dan nota kajian tentang penegasan

Minggu 20-21

IMBANGAN. EVIDEN B1D2E1 B2D1E1 B2D2E2 B3D1E3(ARCA)

1. 2. 3.

Mengetahui dan memahami konsep dan jenis imbangan. Menghasilkan karya berprinsip imbangan Mengaplikasi prinsip imbangan dalam penghasilan seni visual.

TKP Naturalis Kinestatik Logik matematik KBKK Kreatif Kritis KONSTRUKTIVISME Pengetahuan sedia ada

Guru memberi penerangan ringkas dan nota. Guru menunjukkan contoh imbangan AKTIVITI 1 Mengkaji dan menerokai konsep imbangan dalam alam semula jadi dan buatan manusia. AKTIVITI 2 Pelajar menghasilkan logo atau arca yang bercirikan imbangan simetri atau imbangan tak simetri. .

ABM Contoh gambar/foto konsep imbangan. Contoh logo & corak bersimetri. NILAI Kesungguhan Ketepatan Tanggungjawab

ARAS 1 Menyatakan wujudnya imbangan dalam aktiviti seni visual ARAS 2 Menggambarkan fungsi imbangan dalam objek buatan manusia ARAS 3 Pelajar diperjelaskan mengenai ciriciri arca estetik.Menggunakan kotak dan lakaran idea.

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

25.05.2013-09.06.2013 Minggu 24-25 KONTRA EVIDEN B2D2E1 B2D2E2 B2D2E3 B3D1E5(POSTER) 1. 2. 3. Mengetahui memahami konsep kontra. Mengetahui prinsip kontra dlm seni dan kehidupan seharian Menghasilkan satu hasil karya kontra dalam rupa yang menarik TKP Naturalis kinestetik Verbal Linguistik Interpersonal KBKK Membanding Menjana idea Guru memberi penerangan ringkas dan nota. Guru menunjukkan contoh kontra AKTIVITI 1 Mengkaji dan meneroka prinsip kontra pada alam semula jadi dan buatan manusia. AKTIVITI 2 Menghasilkan karya berkonsep kontra pada garisan, warna, rupa, jalinan, bentuk dan ruang. AKTIVITI 3 Menghasilkan poster yang dapat menimbulkan kesan kontra pada muka taip Minggu 26-27 IRAMA DAN PERGERAKAN EVIDEN B1D2E1 B2D2E1 B2D2E2 B2D2E3 B3D1E1(LUKISAN) B3D1E2(CATAN) B3D1E3(ARCA) 1. Memahami konsep pergerakan 2. Menghasilkan kesan pergerakan 3. Mengaplikasi pergerakan dalam penghasilan seni visual. KBKK Kreatif Menjana idea TKP kinestetik Naturalis Visual ruang Interpersonal KONSTRUKTIVISME Pengetahuan sedia ada Guru memberi penerangan ringkas dan nota. Guru menunjukkan contoh pergerakan AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan lukisan kesan pergerakan melalui garisan, rupa dan bentuk. ABM Contoh gambar/ hasilan seni yang mengaplikasikan prinsip pergerakan ABM Gambar/Poster/ Logo/Corak/Motif kraf yang berkonsepkan kontra. NILAI Kerjasama Disiplin Kebersihan Mengkaji dan menerokai prinsip kontra pada alam sekeliling.

ARAS 1 Menyatakan wujudnya kontra dan kepentingan kontra pada hasil karya. ARAS 2 Memberi pelbagai contoh kontra pada hasil seni visual

ARAS 1 Menyatakan wujudnya pergerakan

NILAI Kerjasama

dan fungsinya dalam objek buatan manusia. ARAS 2 Berkomunikasi melalui aktiviti seni visual ( Menghasilkan catan)

AKTIVITI 2 Pelajar menghasilkan catan permandangan yang mempunyai pergerakan seperti air terjun, air pancut, pokok-pokok ditiup angin dan baju diampaian ketika ditiup angin. AKTIVITI 3 Pelajar membuat arca mobail daripada kertas untuk menunjukkan pergerakan 3D

Tanggungjawab Sabar

Minggu 28-29

KESATUAN EVIDEN B1D2E1 B2D1E2 B2D1E3 B3D1E1(LUKISAN)

1. Mengetahui dan memahami konsep kesatuan. 2. Menghasilkan penghasilan seni visual yang menjelaskan konsep kesatuan. 3. Memahami konsep kesatuan dalam aplikasi seni visual. ARAS 1 Menjelaskan ciri-ciri kesatuan dan kesatuan dalam hasil karya dan perbezaannya ARAS 2 Mengaplikasikan kepelbagaian dalam penghasilan karya

KBKK Pemikiran kreatif Kritis TKP kinestetik Visual ruang Interpersonal KONSTRUKTIVISME Pengetahuan sedia ada

Guru memberi penerangan ringkas dan nota. Guru menunjukkan contoh kesatuan. AKTIVITI 1 Mengkaji konsep kesatuan dalam karya seni visual. AKTIVITI 2 Pelajar menggabungkan unsur-unsur seni seperti garisan, jalinan, rupa, bentuk, warna dan ruang bagi menunjukkan elemen kesatuan dalam lukisan alam benda. Guru memberi penerangan ringkas dan nota.

ABM Contoh catan dan kraf lengkap yang menunjukkan konsep kesatuan. Contoh catan lanskap. NILAI Kesempurnaan Berani Kesungguhan.

Minggu 30-31

KEPELBAGAIAN

1. Mengetahui dan memahami konsep kepelbagaian.

KBKK Pemikiran kreatif

ABM Contoh catan dan

EVIDEN B1D1E1 B1D2E1 B2D1E3 B3D1E1(LUKISAN)

Kritis 2. Menghasilkan penghasilan seni visual yang menjelaskan konsep kepelbagaian. 3. Memahami konsep kepelbagaianmdalam aplikasi seni visual. ARAS 1 Menjelaskan ciri-ciri kepelbagian dan kesatuan dalam hasil karya dan perbezaannya ARAS 2 Mengaplikasikan kepelbagaian dalam penghasilan karya Guru menunjukkan contoh kepelbagaian. TKP kinestetik Visual ruang Interpersonal KONSTRUKTIVISME Pengetahuan sedia ada AKTIVITI 2 Pelajar menghasilkan lukisan/catan yang berkonsepkan kepelbagaian melalui gabungan unsur seni seperti garisan, rupa, bentuk, dan warna. AKTIVITI 3 Pelajar menghasilkan corak berdasarkan kepelbagaian rupa. AKTIVITI 1 Mengkaji konsep kepelbagaian dalam karya seni visual.

kraf lengkap yang menunjukkan konsep kepelbagaian. Contoh catan lanskap. NILAI Kesempurnaan Berani Kesungguhan.

Minggu 32-34

SENI HALUS LUKISAN EVIDEN B3D1E1 B3D2E1 BAND 4-6: Guru rujuk kepada deskriptor murid: B4D2 B4D4

1. 2.

Mengetahui dan memahami jenis dan asas lukisan . Menghasilkan dan mengenalpasti unsur seni dan prinsip rekaan dalam menggambar secara lukisan

TKP Naturalis Verbal linguistik Interpersonal Logik matematik KBKK Membanding Membeza MASTERI Pemulihan i. Pengayaan.

Guru memberi penerangan ringkas dan nota. Guru menunjukkan contoh lukisan AKTIVITI 1 Pelajar membuat kajian garisan, jalinan yang terdapat pada alam semula jadi dengan menggunakan media kering. AKTIVITI 2

ABM Contoh lukisan menekankan jalinan dan garisan dengan pelbagai media. Buku rujukan, carta NILAI Ketekunan / kesungguhan / kasih sayang

ARAS 1 Menghasilkan lakaran dalam proses menghasilkan lukisan ARAS 2 Memahami perspektif dan kadar

B5D3 B5D4 B6D3 B6D4 B6D5

banding dalam membuat lakaran. ARAS 3 Melukis dan mengaplikasikan teknik pelukisan.

Hasilkan lukisan alam benda dengan memberi fokus kepada bentuk, cahaya dan teknik lukisan.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE 2 07.08.2013-18.08.2013 Minggu 35-36 CATAN EVIDEN B3D1E2 B3D2E2 BAND 4-6: Guru rujuk kepada deskriptor murid: B4D2 B4D4 B5D3 B5D4 B6D3 B6D4 B6D5 1. 2. Mengetahui dan memahami jenis dan teknik catan. Menghasilkan catan-catan mengikut teknik impasto dan kecatan. Mengaplikasikan dan memahami unsur seni dan prinsip rekaan dalam catan KBKK Pemikiran kreatif TKP kinestetik Visual ruang Interpersonal KONSTRUKTIVISME i. Pengetahuan sedia ada Guru memberi penerangan ringkas dan nota. Guru menunjukkan contoh catan. AKTIVITI 1 Menghasilkan catan (contoh pokok dan langit) dengan menggunakan teknik legap (cat poster). AKTIVITI 2 Menghasilkan kajian teknik-teknik cat air seperti basah atas basah, basah atas kering, kering atas basah dan kering atas kering yang terdapat dalam catan. AKTIVITI 3 Menghasilkan catan pemandangan dengan menggunakan teknik lut sinar (cat air) ABM Contoh catan tempatan pelbagi teknik dan aliran. Catan pelbagai media sebagai perbandingan. NILAI Ketekunan. Ketelitian. Kebersihan.

3.

ARAS 1 Menghasilkan catan dalam penghasilan karya Seni Halus ARAS 2 Memahami perspektif dan kadar banding dalam membuat lakaran. ARAS 3 Menghasilkan catandengan mengaplikasikan teknik impasto dan kecatan

Minggu 37-38

KRAF TRADISONAL TEMBIKAR EVIDEN B3D1E6 B3D2E6 BAND 4-6: Guru rujuk kepada deskriptor murid: B4D2 B4D4 B5D3 B5D4 B6D3 B6D4 B6D5

1.

Mengetahui dan memahami asas kraf tembikar.

KBKK Kreatif Menjana idea TKP kinestetik Naturalis Visual ruang Interpersonal KONSTRUKTIVISME Pengetahuan sedia ada

ARAS 1 Menyenaraikan fungsi tembikar. Membuat tembikar menggunakan alat,bahan dan teknik yang dipilih. ARAS 2 Menyatakan sejarah tembikar tempatan. Mengenal beberapa orang tokoh kraf tembikar ARAS 3 Merekacipta atau merekabentuk tembikar dengan menggunakan teknologi bahan, alat dan teknik berkaitan. Menghasilkan ragamhias yang sesuai dengan hasil kerja atau mata barang Membakar tembikar sebagai kemasan Membuat apresiasi rekabentuk kraf tembikar dengan memberi perhatian kepada fungsi, nilai budaya, kemasan dan pemeliharaan.

Guru memberi penerangan ringkas dan nota. Guru mendedahkan fungsi alat dan bahan serta proses penghasilan tembikar. Teknik: i. picitan ii. lingkaran iii. lemparan iv. kepingan v. gabungan Guru menunjukkan contoh tembikar. AKTIVITI 1 Pelajar diminta mengumpulkan koleksi gambar tembikar tradisional dan dimensi baru. AKTIVITI 2 Menghasilkan bekas alat tulis dengan menggunakan bahan gantian seperti plastesin dengan teknik lingkaran.

ABM Contoh hasilan tembikar, buku rujukan. NILAI Penghargaan Kebersihan keselamatan

Minggu 39-40

KOMUNIKASI VISUAL REKA BENTUK GRAFIK. POSTER / SENI REKA TANDA EVIDEN B3D1E5 B3D2E5 BAND 4-6: Guru rujuk kepada deskriptor murid: B4D2 B4D4 B5D3 B5D4 B6D3 B6D4 B6D5

1.

Mengetahui dan memahami reka bentuk grafik spt. tipografi, poster/seni reka tanda

KBKK Pemikiran kreatif TKP kinestetik logik matematik Interpersonal KMD Membuat ramalan Proses inovasi KONSTRUKTIVISME Pengetahuan sedia ada

Guru memberi penerangan ringkas dan nota. Guru menunjukkan contoh poster/papan tanda. AKTIVITI 1 Membuat kajian pelbagai rekabentuk tipografi AKTIVITI 2 Menghasilkan poster / papan tanda mengikut tema.

2. Menghasilkan, tipografi, poster, seni reka tanda 3. Memahami pelbagai kompenan reka bentuk grafik dan ciricirinya yang baik. ARAS 1 Menyatakan perasaan diri terhadap kerja grafik ARAS 2 Menghasilkan kerja grafik 2D yang mudah dengan menggunakan alat media dan teknik yang sesuai. ARAS 3 Menghasilkan kerja grafik berasaskan tema yang diberi.

ABM Contoh huruf blok pelbagai nisbah. Logo-logo huruf spt TV3, RTM, PEPSI, F1 dsb. Contoh poster /papan tanda yang berkaitan. NILAI Ketepatan/ kebersihan Kreatif

Minggu 41-42

CETAKAN EVIDEN B3D1E4 B3D2E4 BAND 4-6: Guru rujuk kepada deskriptor murid: B4D2 B4D4 B5D3

1.

Mengetahui dan memahami pelbagai jenis, media dan teknik cetakan Menghasilkan cetakan yang tertentu sebagai penghasilan seni visual. Memahami cetakan dan aplikasi unsur seni dan prinsip rekaan.

KBKK Pemikiran kreatif TKP Kinestetik Naturalis Visual ruang Interpersonal KONSTRUKTIVISME Pengetahuan sedia ada

Guru memberi penerangan ringkas dan nota. cetakan.

2.

ABM Contoh cetakan sedia ada, buku Guru menunjukkan contoh rujukan, carta. NILAI Kebersihan/ Ketelitian Kreatif.

3.

AKTIVITI 1 Mengumpul dan membuat kajian tentang jenis-jenis

B5D4 B6D3 B6D4 B6D5

ARAS 1 Menghasilkan lakaran dalam proses penghasilan cetakan ARAS 2 Memahami alat bahan, teknik dan proses yang digunakan dalam penghasilan cetakan. ARAS 3 Menghasilkan cetakan dengan menggunakan teknik yang dipilih dengan memberi penekanan kepada Unsur Seni dan Prinsip Rekaan

cetakan AKTIVITI 2 Menghasilkan cetakan melalui bahan yang berjalinan seperti kayu, benang, tali, kulit kayu dan sebagainya. AKTIVITI 3 Menghasilkan cetakan atas kain dengan menggunakan kertas pendua.

Minggu 43-44

ARCA EVIDEN B3D1E3 B3D2E3 BAND 4-6: Guru rujuk kepada deskriptor murid: B4D2 B4D4 B5D3 B5D4 B6D3 B6D4 B6D5

1. 2.

Memahami konsep, jenis dan teknik penghasilan arca Memahami dan menghasilkan arca berfungsi dan estatika.

KBKK Pemikiran kreatif Banding beza TKP kinestetik logik matematik Interpersonal KONSTRUKTIVISME Pengetahuan sedia ada

Guru memberi penerangan ringkas dan nota. Guru menunjukkan contoh arca. AKTIVITI 1 Mengkaji dan menilai contoh arca berfungsi dan estetika di sekolah. AKTIVITI 2 Membuat kajian dan mengumpulkan koleksi gambar jenis-jenis arca berfungsi dan estetika. AKTIVITI 3 Menghasilkan arca luakan dengan menggunakan bahan lembut seperti sabun.

ABM Contoh Arca luakan, binaan, mobail/ stabail, asemblaj NILAI Ketelitian Keselamatan Kreatif

ARAS 1 Menghasilkan lakaran dalam proses menghasilkan arca ARAS 2 Memahami kadar banding dalam menghasilkan arca ARAS 3 Menghasilkan arca menggunakan teknik asemblaj, stabail dan mobail. Mengolah Unsur Seni dan Prinsip Rekaan dalam penghasilan arca.

Minggu 45-46

KRAF TRADISONAL ANYAMAN EVIDEN B3D1E6 B3D2E6 BAND 4-6: Guru rujuk kepada deskriptor murid: B4D2 B4D4 B5D3 B5D4 B6D3 B6D4 B6D5

1. Mengetahui dan memahami asas kraf anyaman ARAS 1 Menyenaraikan fungsi anyaman ARAS 2 Menyatakan sejarah anyaman tempatan. Mengenal beberapa orang tokoh kraf anyaman ARAS 3 Menghasilkan ragamhias yang sesuai dengan hasil kerja atau mata barang Membuat apresiasi rekabentuk kraf anyaman dengan memberi perhatian kepada fungsi, nilai budaya, kemasan dan pemeliharaan.

KBKK Kreatif Menjana idea TKP kinestetik Naturalis Visual ruang Interpersonal KONSTRUKTIVISME Pengetahuan sedia ada

Guru memberi penerangan ringkas dan nota. Guru menunjukkan contoh anyaman. AKTIVITI 1 Pelajar diminta mengumpulkan koleksi gambar anyaman tradisional dan dimensi baru Sumber : ICT AKTIVITI 2 Menghasilkan anyaman kelarai mata bilis dengan menggunakan kertas warna.

ABM Contoh hasilan anyaman, buku rujukan. NILAI Penghargaan Kebersihan keselamatan

CUTI AKHIR TAHUN 16.11.2013-01.01.2013 Disediakan oleh: Cik siti harain binti md. sisut Disemak oleh: Disahkan Oleh: