Anda di halaman 1dari 4

PERMOHONAN KELULUSAN PELAN-PELAN BANGUNAN TAMBAHAN/UBAHSUAI (BANGLO / TERES / SEMI – D / RUMAH KEDAI

)

Yang Dipertua, Majlis Perbandaran Port Dickson. Tuan, Cadangan

Bersama-sama ini dikemukakan pelan-pelan bangunan serta surat-surat perakuan yang berkaitan untuk pertimbangan dan kelulusan tuan. a) Salinan resit cukai tanah tahunan semasa ;

b)

Salinan resit cukai taksiran tahunan semasa ;

c)

Sijil carian rasmi/salinan hakmilik tanah/Perjanjian jualbeli ;

d)

Salinan sijil kelayakan menduduki (CF) hendaklah dikemukakan ;

e)

Perakuan oleh Arkitek / Jurutera Perunding / Pelukis Pelan (Borang A)

f)

Bayaran : i.

Bayaran cagaran RM500.00 ( Wang ini akan dikembalikan setelah kerja-kerja pembinaan tersebut telah siap dan kawasan persekitarannya bersih daripada bahan binaan dan sampah sarap ) Bayaran proses pelan Bayaran denda RM RM

ii. iii.

( Pembayaran menggunakan cek/ wang pos/ kiriman wang hendaklah di atas nama Yang Dipertua, Majlis Perbandaran Port Dickson )

…/2-

__________________________ (Arkitek/Pelukis Pelan) Nama : ____________________________ Alamat : ____________________________ ____________________________ ____________________________ Tarikh : ____________________________ * Perhatian : Bagi kerja-kerja pembinaan yang telah dimulakan sebelum pelan diluluskan bayaran denda 20 kali ganda bayaran pelan hendaklah dijelaskan semasa pelan-pelan dikemukakan. lorong atau jalan) Pelan tapak (lengkap dengan garisan anjakan bangunan (set back) Pelan lantai tiap tingkat (kecuali tingkat adalah serupa) Pelan muka keratin lintang.-2- g) 4 set pelan bangunan (1 salinan dibuat linen) yang mengandungi :i. v. membujur dan lain-lain keratan Pelan pandanagn hadapan. no. vi. h) Satu salinan pelan yang diluluskan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (permohonan rumah kedai) Cara melipat pelan mengikut format Majlis Perbandaran Port Dickson i) Saya mengaku bahawa butir-butir dan kehendak-kehendak tersebut di atas telah dipatuhi dan bertanggungjawab sepenuhnya. belakang dan sisi bangunan Pelan pemasangan paip kebersihan dan paip air ii. iv. Pelan lokasi/punca pandu (lengkap dengan nama. iii. .

3 Pecahan bahagian bilik-bilik (RM 25.00 RM 1.50 RM 15.00 X _______ tingkat ) = RM ________________ 2.00 RM 30.00 RM 20.00 X _______ tingkat ) = RM ________________ 2. Perubahan kepada garisan hadapan dan pelan tegak 2.50 RM 3.50 RM 2.00 RM 2.50 LUAS LANTAI (meter persegi) BAYARAN MINIMA JUMLAH RM 35.00 RM 25. 1.00 RM 15.00 RM 1.2 Perubahan kepada pelan tegak jalan (RM 18.00 RM Kiraan hendaklah dibuat di atas bahagian / dingbat yang terlibat sahaja.1 Perubahan kepada garisan hadapan (RM 18.00 X _______ tingkat ) = RM ________________ .KIRA-KIRA FEE BAGI MENIMBANGKAN PELAN-PELAN BANGUNAN 1. FEE BAGI TAMBAHAN DAN UBAHAN BANGUNAN KADAR BAGI TIAP-TIAP 9M PERSEGI Tingkat Bawah Tingkat Pertama Tingkat Kedua Tingkat Ketiga Tingkat Keempat & Keatas Tingkat Bawah Tanah (Selain Tingkat Bawah Tanah Terbuka) JUMLAH RM 3.

This document was created with Win2PDF available at http://www. This page will not be added after purchasing Win2PDF.win2pdf. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.com. .