Anda di halaman 1dari 174

PARITTA SUCI

Kumpulan Paritta dan Penggunaannya Dalam Upacara-Upacara

Penerbit

Yayasan Dhammadpa rma

PARITTA SUCI
Yayasan Dhammadpa rma Bagian Penerbit Jl. Terusan Lembang D-59 Jakarta 10310 Cetakan Pertama, SAHA PJ 2527/1983 AD. Cetakan Kedua, VISKHA PJ 2531/1987 AD. Cetakan Ketiga, MGHA PJ 2531/1988 AD. Cetakan Keempat, VISKHA PJ 2533/1989 AD. Cetakan Kelima, VISKHA PJ 2536/1992 AD. Cetakan Keenam, VISKHA PJ 2538/1994 AD. Cetakan Ketujuh, VISKHA PJ 2540/1996 AD. Seri Penerbitan 019 Disusun dan diterjemahkan oleh, Sagha Theravada Indonesia bekerja sama dengan Mapanbudhi

PENGANTAR
Dalam kehidupan di dunia yang fana ini manusia umumnya tidak dapat terlepas dari pengalaman suka dan duka. Yang dimaksud dengan suka di sini adalah pengalaman-pengalaman yang mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan; sedangkan duka adalah pengalaman-pengalaman yang berupa tidak tercapainya, terhalangnya atau hilangnya kesejahteraan dan kebahagiaan itu. Dalam tiap-tiap kejadian, manusia senantiasa membutuhkan suatu kekuatan moril yang merupakan dorongan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan, atau untuk mengatasi kedukaan yang diderita. Untuk keperluan tersebut, paritta-paritta yang tertera dalam kitab ini telah digunakan turun-temurun oleh umat Buddha dan telah dirasakan kemanfaatannya. Dalam kehidupan masyarakat ini kita mengalami peristiwaperistiwa seperti: pernikahan, kelahiran, ulang tahun, menginjak kedewasaan, sakit, meninggal dunia atau kematian, dan peristiwaperistiwa lain. Di samping itu ada pula pengharapan agar usaha-usaha dalam hidup memperoleh kemajuan; seperti: mendirikan/menghuni rumah baru, usaha baru dan sebagainya. Paritta-paritta dalam kitab ini dibagi-bagi sesuai dengan tujuan agar dapat dibaca pada peristiwa-peristiwa yang dimaksud di atas. Ada pun paritta-paritta yang sesuai dengan maksud tersebut jumlahnya amat banyak, maka oleh karenanya, sesuai dengan keperluan dan keadaan waktu yang tersedia, dapat dipilih paritta-paritta tertentu di samping yang wajib digunakan. Kitab paritta ini merupakan suatu usaha penyempurnaan dari buku-buku paritta yang sudah digunakan selama ini. Kita sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang dengan penuh kesungguhan karena keyakinannya yang kuat terhadap Sang Tiratana membantu dalam usaha penyusunan, penterjemahan, dan penerbitan kitab paritta ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana selalu membimbing dan melindungi kita. SAGHA THERAVADA INDONESIA
iii

(Halaman ini memang kosong)

iv

DAFTAR ISI
Pengantar.............................................................................. iii Penggunaan Paritta Dalam Upacara.......................................1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tujuh bulan kandungan.................................................................... 3 Menjelang kelahiran......................................................................... 3 Pemberkahan kelahiran...................................................................3 Ulang tahun, turun tanah.................................................................3 Potong rambut................................................................................... 4 Wisuda upsaka/upsik..................................................................4 Upacara pernikahan.......................................................................... 4 Meletakkan batu pertama pembangunan.......................................4 Menempati rumah baru, pembukaan toko, perusahaan, pabrik dan lain-lain....................................................................................... 5 Membersihkan suasana/tempat......................................................5 Air untuk obat orang sakit...............................................................5 Tanam di sawah (pemberkahan benih)...........................................6 Pengukuhan janji jabatan.................................................................6 Pengukuhan janji di pengadilan......................................................7 Catatan............................................................................................... 8 Upacara kematian...........................................................................12 Peringatan kematian....................................................................... 14 Pembukaan....................................................................................... 19 Namakra Gth.............................................................................. 19 Pj Gth........................................................................................ 19 Pubbabhganamakra/Vandan...................................................20 Tisaraa............................................................................................ 20 Pacasla........................................................................................... 21 Buddhnussati................................................................................. 22 Dhammnussati............................................................................... 22 Saghnussati.................................................................................. 23 Saccakiriy Gth............................................................................23 Magala Sutta.................................................................................. 24 Karaya Mett Sutta......................................................................28
v

Tuntunan Puja Bakti.............................................................17

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
vi

Brahmavihra Phara...................................................................30 Abhihapaccavekkhaa.................................................................. 32 Samdhi: Mett Bhvan................................................................33 rdhan Tisaraa Pacasla.........................................................33 rdhan Paritta............................................................................. 36 rdhan Dhammadesan.............................................................. 37 Dhammadesan...............................................................................38 Pemberkahan................................................................................... 38 Ettvat............................................................................................ 38 Penutup............................................................................................ 41 rdhan Tisaraa Pacasla.........................................................45 rdhan Paritta............................................................................. 47 rdhan Dhammadesan.............................................................. 48 Pubbabhganamakra/Vandan...................................................49 Tisaraa............................................................................................ 49 Pacasla........................................................................................... 50 Ahagasla..................................................................................... 50 Dasasla............................................................................................. 51 rdhan Devat............................................................................. 55 Pubbabhganamakra/Vandan...................................................55 Tisaraa............................................................................................ 56 Namakrasiddhi Gth.................................................................... 56 Saccakiriy Gth............................................................................58 Mahkruikonthotidi Gth.....................................................59 Namokrahaka Gth................................................................... 60 Magala Sutta.................................................................................. 60 Ratana Sutta..................................................................................... 64 Karaya Mett Sutta......................................................................69 Khandha Paritta............................................................................... 72 Vaaka Paritta................................................................................ 73 Buddhnussati................................................................................. 74 Dhammnussati............................................................................... 75 Saghnussati.................................................................................. 75

rdhan, Tisaraa dan Sla.................................................43

Paritta Untuk Upacara Magala...........................................53

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Agulimla Paritta.......................................................................... 76 Bojjhaga Paritta............................................................................. 76 niya Paritta............................................................................. 78 Jaya Paritta....................................................................................... 80 Abhaya Paritta................................................................................. 81 Dhajagga Paritta.............................................................................. 82 Dukkhappattdi Gth....................................................................83 Buddha Jaya Magala Gth...........................................................84 So Atthaladdhotidi Gth.............................................................86 Sakkatv Tiratana Paritta............................................................87 Mah Jaya Magala Gth............................................................... 88 Sabbarogatidi Gth .....................................................................89 Sabbtiyo........................................................................................... 89 Aggappasada Sutta Gth...............................................................89 Culla Magala Cakkava................................................................90 Ratanattaynubhavdi Gth.........................................................93 Sumagala Gth I........................................................................... 95 Sumagala Gth II.........................................................................95 Pattidna.......................................................................................... 96 Pubbabhganamakra/Vandan..................................................101 Tisaraa.......................................................................................... 101 Pabbatopama Gth......................................................................102 Ariyadhana Gth.......................................................................... 103 Dhammaniyma Sutta...................................................................104 Tilakkhadi Gth.......................................................................106 Vijaya Sutta.................................................................................... 108 Pasukul Gth........................................................................... 111 Ettvat.......................................................................................... 111

Paritta Untuk Upacara Avamagala......................................99

Paritta Khusus....................................................................115
Paritta Untuk Upacara Hari Asadha Dhammacakkappavattana Sutta......................................................117 (Khotbah Pemutaran Roda Dhamma).................................................121 Paritta Untuk Upacara Setiap Kesempatan Anattalakkhaa Sutta....................................................................... 127
vii

(Khotbah Tentang Sifat Bukan Aku)...................................................130 dittapariyya Sutta......................................................................... 133 (Khotbah Api)........................................................................................ 136 Paritta Untuk Upacara Hari Mgha Pj Ovdapimokkhdipho...................................................................139 Ovdapimokkhdipho (Terjemahan)...........................................142 Paritta Untuk Upacara Hari Trisuci Waisak Bala Sutta........................................................................................... 146 Bala Sutta (Terjemahan)...................................................................... 148 Sryadhamma Sutta....................................................................150 Sryadhamma Sutta (Terjemahan)...............................................152

Pj Gth Pada Hari Suci Buddhis.....................................155


Petunjuk......................................................................................... 157 Hari Waisak Viskha Pj Gth.............................................................................. 158 Kt Pj Pada Hari Waisak................................................................. 160 Hari Asadha sha Pj Gth................................................................................. 162 Kt Pj Pada Hari Asadha................................................................163 Bulan Kahina Kahina Gth....................................................................................... 164 Kt Pada Bulan Kahina.....................................................................164 Hari Mgha Mgha Pj Gth................................................................................. 165 Kt Pj Pada Hari Mgha.................................................................166

viii

I PENGGUNAAN PARITTA DALAM UPACARA

(Halaman ini memang kosong)

PENGGUNAAN PARITTA DALAM UPACARA

1. TUJUH BULAN KANDUNGAN


Pubbabhganamakra/Vandan Tisaraa Buddhnussati Dhammnussati Saghnussati Saccakiriy Gth Abhaya Paritta atau Pattumodan Paritta Sumagala Gth II (Pandita memercikkan air pemberkahan)

2. MENJELANG KELAHIRAN
Pubbabhganamakra/Vandan Tisaraa Agulimla Paritta (tiga, tujuh atau sembilan kali) Sakkatv Tiratana Paritta Sumagala Gth II (Pandita memercikkan air pemberkahan)

3. PEMBERKAHAN KELAHIRAN
Pubbabhganamakra/Vandan Tisaraa Culla Magala Cakkava So Atthaladdho, tiga kali (untuk anak pria) S Atthaladdh, tiga kali (untuk anak wanita) Sumagala Gth II (Pandita memercikkan air pemberkahan)

4. ULANG TAHUN, TURUN TANAH


Pubbabhganamakra/Vandan Tisaraa Magala Sutta (Dimulai dari: Asevan ca blna . . . .) So Atthaladdho, tiga kali (untuk pria)
PENGGUNAAN PARITTA DALAM UPACARA 3

S Atthaladdh, tiga kali (untuk wanita) Mah Jaya Magala Gth Sumagala Gth I (Pandita memercikkan air pemberkahan)

5. POTONG RAMBUT
A. Sebelum dipotong Pubbabhganamakra/Vandan Abhaya Paritta Sumagala Gth II B. Setelah dipotong Pubbabhganamakra/Vandan Sumagala Gth I (Pandita memercikkan air pemberkahan)

6. WISUDA UPSAKA/UPSIK
Lihat halaman 9

7. UPACARA PERNIKAHAN
Lihat halaman 10

8. MELETAKKAN BATU PERTAMA PEMBANGUNAN


A. Sebelum diletakkan Pubbabhganamakra/Vandan Tisaraa Ratanattaynubhavdi Gth Sumagala Gth II B. Setelah diletakkan Pubbabhganamakra/Vandan Sumagala Gth I (Pandita memercikkan air pemberkahan)

PENGGUNAAN PARITTA DALAM UPACARA

9. MENEMPATI RUMAH BARU, PEMBUKAAN TOKO, PERUSAHAAN, PABRIK DAN LAIN-LAIN


Pubbabhganamakra/Vandan Tisaraa Buddhnussati Dhammnussati Saghnussati Magala Sutta (Dimulai dari: Asevan ca blna . . . .) Karaya Mett Sutta (bait 8, 9 dan 10) Culla Magala Cakkava Sumagala Gth I (Pandita memercikkan air pemberkahan)

10. MEMBERSIHKAN SUASANA/TEMPAT


Pubbabhganamakra/Vandan Tisaraa Buddhnussati Dhammnussati Saghnussati Saccakiriy Gth Karaya Mett Sutta (bait 8, 9 dan 10) Khandha Paritta (Dimulai dari: Appamo Buddho . . . .) niya Paritta Abhaya Paritta atau Pattumodan Paritta Sumagala Gth II (Pandita memercikkan air pemberkahan)

11. AIR UNTUK OBAT ORANG SAKIT


Pubbabhganamakra/Vandan Tisaraa Buddhnussati
PENGGUNAAN PARITTA DALAM UPACARA 5

Dhammnussati Saghnussati Saccakiriy Gth Ratana Sutta (bait 4, 5, 6, 7 dan 14) Bojjhaga Paritta Sakkatv Tiratana Paritta Sumagala Gth II

12. TANAM DI SAWAH (PEMBERKAHAN BENIH)


Pubbabhganamakra/Vandan Tisaraa Khandha Paritta Mah Jaya Magala Gth Sumagala Gth II (Pandita memercikkan air pemberkahan)

13. PENGUKUHAN JANJI JABATAN


Pandita : Harap saudara mengulangi dengan penuh keyakinan apa yang akan saya ucapkan. Yang diambil janjinya : Baik, Romo. Pandita : Namo Tassa Bhagavato Arahato SammSambuddhassa (satu kali) Yang diambil janjinya : (mengulangi tiga kali) Pandita : Buddha Dhamma Sagha saraa gacchmi. Yang diambil janjinya : (mengulangi) Pandita : Musvd verama sikkh-pada samdiymi. Yang diambil janjinya : (mengulangi) Pandita : Saya berjanji untuk tidak berdusta. Yang diambil janjinya : (mengulangi) Pandita : Semoga Sla (Moral Yang Bersih), Samdhi (Ketenangan), dan Pa

PENGGUNAAN PARITTA DALAM UPACARA

(Kebijaksanaan Dhamma) selalu menjiwai saudara dalam melaksanakan tugas dan kewajiban saudara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana selalu melindungi saudara. Yang diambil janjinya : Sdhu!

14. PENGUKUHAN JANJI DI PENGADILAN


Pandita : Harap saudara mengulangi dengan penuh keyakinan apa yang akan saya ucapkan. Yang diambil janjinya : Baik, Romo. Pandita : Namo Tassa Bhagavato Arahato SammSambuddhassa (satu kali) Yang diambil janjinya : (mengulangi tiga kali) Pandita : Buddha Dhamma Sagha saraa gacchmi. Yang diambil janjinya : (mengulangi) Pandita : Musvd verama sikkh-pada samdiymi. Yang diambil janjinya : (mengulangi) Pandita : Saya berjanji tidak akan berdusta. Yang diambil janjinya : (mengulangi) Pandita : Semoga Dhamma/Kebenaran Sejati selalu menjadi dasar pikiran, ucapan dan perbuatan saudara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana selalu membimbing saudara. Yang diambil janjinya : Sdhu!

PENGGUNAAN PARITTA DALAM UPACARA

CATATAN :
1. Dalam memimpin upacara-upacara, Pandita pemimpin upacara diharap mengenakan busana kepanditaan. 2. Bila keadaan memungkinkan, dalam upacara-upacara dibuat cetiya (altar). Di atas altar ditempatkan : Patung atau gambar Sang Buddha. Dupa dan tempat menaruh dupa (hio). Lilin dan lampu: minimal sepasang. Bunga: di talam atau di vas.

Altar bisa diatur seindah mungkin. 3. Sebelum pembacaan paritta dimulai, yang mohon pemberkahan atau kedua orang tua dari yang bersangkutan, menyalakan lilin, dupa dan bernamaskra di depan altar dengan dipimpin oleh Pandita pemimpin upacara. 4. Bila bhikkhu atau smaera dimohon melakukan pemberkahan, tata upacara adalah sebagai berikut : Pandita memimpin yang memohon pemberkahan atau kedua orang tua dari yang bersangkutan, dan semua umat yang hadir, membaca rdhan Tisaraa Pacasla (Permohonan tuntunan Tisaraa dan Pacasla): Oksa aha Bhante . . . . ; atau Maya Bhante . . . . Pandita memimpin yang bersangkutan membaca rdhan Paritta (Permohonan membacakan Paritta). Pada waktu bhikkhu atau smaera membacakan paritta dan memercikkan air pemberkahan, peserta upacara duduk bersikap ajali dengan khidmat.

PENGGUNAAN PARITTA DALAM UPACARA

WISUDA UPSAKA/UPSIK
1. Pandita membimbing calon upsaka/upsik melakukan pj kepada Sang Tiratana dengan menyalakan lilin dan dupa di altar, kemudian bernamaskra tiga kali dengan mengucapkan kalimatkalimat Namakra Gth. 2. Calon (dalam wisuda bersama, calon tertua mewakili) mempersembahkan lilin, dupa dan bunga yang disusun dalam satu talam kepada bhikkhu yang akan memberikan tuntunan Tisaraa dan Pacasla, kemudian bernamaskra tiga kali (tanpa mengucapkan Namakra Gth). 3. Calon mengucapkan kalimat pernyataan dalam bahasa Pli dan juga terjemahannya sebagai berikut : Esha bhante, sucira-parinibbutampi, Ta Bhagavanta saraa gacchmi, Dhammaca bhikkhu-saghaca. Upsaka (upsika) ma bhante dhretu, Ajjatagge pnupeta saraa gata. Bhante, saya mohon kepada Sang Buddha, yang walau pun telah lama Parinibbna, bersama Dhamma dan Sagha menjadi Pelindung saya. Semoga Bhante mengetahui, bahwa sejak hari ini sampai selama-lamanya saya adalah upsaka (upsik), yang telah menerima Tisaraa sebagai Pembimbing saya. (Bhikkhu memberikan tuntunan Tisaraa dan Pacasla. Calon mengikuti apa yang diucapkan bhikkhu kalimat demi kalimat). 4. Bhikkhu memberikan wejangan Dhamma, dilanjutkan dengan percikkan air pemberkahan kepada upsaka/upsik baru. 5. Upsaka/upsik baru bernamaskra tiga kali (tanpa mengucapkan Namakra Gth) kepada bhikkhu yang telah memberikan tuntunan Tisaraa dan Pacasla; kemudian ditutup dengan namaskra tiga kali kepada Sang Tiratana dengan mengucapkan Namakra Gth.

PENGGUNAAN PARITTA DALAM UPACARA

UPACARA PERNIKAHAN
1. Pandita menyalakan lilin, dupa dan memimpin namaskra. 2. Kata pengantar singkat dari Pandita. 3. Pandita bertanya kepada masing-masing mempelai, pernikahan ini bebas dari paksaan atau ancaman. 4. Setelah keduanya memberi jawaban dengan baik : a. Pandita menyalakan tiga batang dupa untuk mempelai pria. Mempelai pria memegang dupa dalam sikap ajali, kemudian mengucapkan janji pernikahan dengan dibimbing oleh Pandita kalimat demi kalimat, sebagai berikut : NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMM-SAMBUDDHASSA Saya mohon kepada semua yang hadir di sini, untuk menyaksikan, bahwa saya: . . . . . . . . telah mengambil: . . . . . . . . menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji akan melindungi, mencintai dan memperhatikan istri saya dengan sungguh-sungguh dalam pikiran, ucapan dan perbuatan. Semoga Sang Tiratana selalu menerangi saya. Dupa ditempatkan di tempatnya. b. Pandita menyalakan tiga batang dupa untuk mempelai wanita. Mempelai wanita memegang dupa dalam sikap ajali, kemudian mengucapkan janji pernikahan dengan dibimbing oleh Pandita kalimat demi kalimat, sebagai berikut : NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMM-SAMBUDDHASSA Saya mohon kepada semua yang hadir di sini, untuk menyaksikan, bahwa saya: . . . . . . . . telah mengambil: . . . . . . . . menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji akan menghormati, mencintai dan memperhatikan suami saya dengan sungguh-sungguh dalam pikiran, ucapan dan perbuatan. Semoga Sang Tiratana selalu menerangi saya.
10 PENGGUNAAN PARITTA DALAM UPACARA

apakah

Dupa ditempatkan di tempatnya. 5. Pandita mengesahkan pernikahan tersebut : Setelah mendengar janji saudara berdua, maka dengan ini, saya nyatakan pernikahan antara saudara: . . . . . . . . dan saudari: . . . . . . . . adalah SAH. Semoga Sang Tiratana memberkahi anda berdua. 6. Pembacaan Paritta pemberkahan : Pubbabhganamakra/Vandan Tisaraa Culla Magala Cakkava So Atthaladdho, S Atthaladdh, Te Atthaladdh Sumagala Gth I

7. Pemercikkan air pemberkahan. 8. Dhammadesan (Khotbah Dhamma) pendek. 9. Namaskra.

PENGGUNAAN PARITTA DALAM UPACARA

11

UPACARA KEMATIAN
A. MEMBERSIHKAN JENAZAH Pubbabhganamakra/Vandan Pasukul Gth Mah Jaya Magala Gth B. MENJELANG DIBERANGKATKAN KE MAKAM / KE KREMATORIUM Pubbabhganamakra/Vandan Tisaraa Buddhnussati Dhammnussati Saghnussati Saccakiriy Gth Pabbatopama Gth atau Dhammaniyma Sutta Tilakkhadi Gth Pasukul Gth (Dimulai dari: Anicc vata . . . .) Samdhi Pandita : Saudara-saudara seDhamma marilah kita memancarkan pikiran cinta kasih kita kepada almarhum/almarhumah: . . . . . . . . yang telah mendahului kita. Semoga saudara kita almarhum/almarhumah dalam perjalanan di alam kehidupan selanjutnya selalu mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan, hingga akhirnya tercapai Kebebasan Abadi (Nibbna). Semoga Sang Tiratana selalu melindunginya. Samdhi dimulai Pandita : (Pada akhir Samdhi) Sabbe satt bhavantu sukhitatt; atau Sabbe satt sad hontu, aver sukha-jvino. Dhammadesan (Khotbah Dhamma) pendek Ettvat

12

PENGGUNAAN PARITTA DALAM UPACARA

a. Ettvat, tiga kali (Dev, bht, satt) b. Ida vo . . . . (tiga kali) c. ksah . . . . Cira rakkhantu: saudara . . . . . . . . (nama almarhum / almarhumah). d. ksah . . . . Cira rakkhantu: ma para ti. C. DI MAKAM/DI KREMATORIUM Pubbabhganamakra/Vandan Buddhnussati Dhammnussati Saghnussati Saccakiriy Gth Pasukul Gth (Dimulai dari: Anicc vata . . . .) Pada waktu membacakan Anicc vata . . . . Pandita menabur bunga di atas peti jenazah. Sumagala Gth II Catatan : Bila keadaan memungkinkan, bisa diberikan khotbah Dhamma singkat. D. BENTUK NISAN Di makam, nisan berbentuk sebuah STUPA.

PENGGUNAAN PARITTA DALAM UPACARA

13

PERINGATAN KEMATIAN
A. PERINGATAN KEMATIAN: 3 HARI, 7 HARI, 49 HARI, 100 HARI, 1 TAHUN, DAN SEBAGAINYA Pubbabhganamakra/Vandan Tisaraa Buddhnussati Dhammnussati Saghnussati Saccakiriy Gth Karaya Mett Sutta Ariyadhana Gth Samdhi Pandita : Saudara-saudara seDhamma marilah kita memancarkan pikiran cinta kasih kita pada almarhum/almarhumah: . . . . . . . . yang telah mendahului kita . . . . . . . . hari/tahun yang lalu. Semoga saudara kita almarhum/almarhumah dalam perjalanan di alam kehidupan selanjutnya selalu mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan, hingga akhirnya tercapai Kebebasan Abadi (Nibbna). Semoga Sang Tiratana selalu melindunginya. Samdhi dimulai Pandita : (Pada akhir Samdhi) Sabbe satt bhavantu sukhitatt; atau Sabbe satt sad hontu, aver sukhajvino. Dhammadesan (Khotbah Dhamma) pendek Ettvat a. Ettvat, tiga kali (Dev, bht, satt) b. Ida vo . . . . (tiga kali) c. ksah . . . . Cira rakkhantu: saudara . . . . . . . . (nama almarhum / almarhumah). d. ksah . . . .
14 PENGGUNAAN PARITTA DALAM UPACARA

Cira rakkhantu: ma para ti. B. ZIARAH DI MAKAM Pubbabhganamakra/Vandan Saccakiriy Gth Ida vo . . . . (tiga kali)

PENGGUNAAN PARITTA DALAM UPACARA

15

(Halaman ini memang kosong)

16

PENGGUNAAN PARITTA DALAM UPACARA

II TUNTUNAN PUJA BAKTI

(Halaman ini memang kosong)

18

TUNTUNAN PUJA BAKTI

1. PEMBUKAAN
Pemimpin Puja Bakti : Memberi tanda Puja Bakti dimulai (dengan gong, lonceng, dan sebagainya). Pemimpin Puja Bakti menyalakan lilin dan dupa (hio), kemudian meletakkan dupa di tempatnya, sementara hadirin duduk bertumpu lutut dan bersikap ajali. Setelah dupa diletakkan di tempatnya, Pemimpin Puja Bakti dan para hadirin menghormat dengan menundukkan kepala (bersikap ajali dengan menyentuh dahi).

2. NAMAKRA GTH (Syair Penghormatan)


Pemimpin Puja Bakti mengucapkan kalimat per kalimat dan diikuti oleh hadirin : Araha Samm-Sambuddho Bhagav, Buddha Bhagavanta abhivdemi. Sang Bhagav, Yang Maha Suci, Yang Telah Mencapai Penerangan Sempurna; aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagav. (namaskra*) Svkkhto Bhagavat Dhammo, Dhamma namassmi. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagav; aku bersujud di hadapan Dhamma. Supaipanno Bhagavato svaka-sagho, Sagha nammi. Sagha Siswa Sang Bhagav telah bertindak sempurna; aku bersujud di hadapan Sagha. (namaskra) (namaskra)

*) Sikap dalam namaskra, lima titik (lutut, ujung jari-jari kaki, dahi, siku, telapak tangan) menyentuh lantai.

3. PJ GTH (Syair Puja)


(Hadirin tetap duduk bertumpu lutut dan bersikap ajali) Pemimpin Puja Bakti : Yam-amha kho maya Bhagavanta saraa gat, yo no Bhagav satth, yassa ca maya Bhagavato Dhamma rocema.

TUNTUNAN PUJA BAKTI

19

Imehi sakkrehi ta Bhagavanta sasaddhamma sasvaka-sagha abhipjayma. Kami berlindung kepada Sang Bhagav, Sang Bhagav Guru Junjungan kita, dalam Dhamma Sang Bhagav kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami melakukan pj kepada Sang Bhagav, Dhamma Sejati serta Sagha para Siswa.

4. PUBBABHGANAMAKRA (Penghormatan Awal)


(Hadirin duduk bersimpuh/bersila) Pemimpin Puja Bakti : Handa maya Buddhassa Bhagavato Pubba-bhga-namakra karoma se. Marilah kita mengucapkan Penghormatan Awal kepada Sang Buddha, Sang Bhagav. Bersama-sama : Namo Tassa Bhagavato Arahato Samm-Sambuddhassa (tiga kali) Terpujilah Sang Bhagav, Yang Maha Suci, Yang Telah Mencapai Penerangan Sempurna (tiga kali)

5. TISARAA (Tiga Perlindungan)


Pemimpin Puja Bakti : Handa maya Ti-saraa-gamana-pha bhama se. Marilah kita mengucapkan Tiga Perlindungan. Bersama-sama : 1) Buddha saraa gacchmi. Dhamma saraa gacchmi. Sagha saraa gacchmi. 2) Dutiyampi Buddha saraa gacchmi. Dutiyampi Dhamma saraa gacchmi. Dutiyampi Sagha saraa gacchmi.
20 TUNTUNAN PUJA BAKTI

3) Tatiyampi Buddha saraa gacchmi. Tatiyampi Dhamma saraa gacchmi. Tatiyampi Sagha saraa gacchmi. 1) aku berlindung kepada Buddha. aku berlindung kepada Dhamma. aku berlindung kepada Sagha (baca: Sang-gha). 2) Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Sagha. 3) Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Sagha.

6. PACASLA (Lima Latihan Sla)


Pemimpin Puja Bakti : Handa maya Paca-sikkh-pada-pha bhama se. Marilah kita mengucapkan Lima Latihan Sla. Bersama-sama : 1) Ptipt verama sikkh-pada samdiymi. 2) Adinndn verama sikkh-pada samdiymi. 3) Kmesu micchcr verama sikkh-pada samdiymi. 4) Musvd verama sikkh-pada samdiymi. 5) Sur-meraya-majja-pamdahn verama sikkh-pada samdiymi. 1) Aku bertekad akan melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. 2) Aku bertekad akan melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. 3) Aku bertekad akan melatih diri menghindari perbuatan asusila. 4) Aku bertekad akan melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. 5) Aku bertekad akan melatih diri menghindari segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran.

TUNTUNAN PUJA BAKTI

21

7. BUDDHNUSSATI (Perenungan terhadap Buddha)


Pemimpin Puja Bakti : Handa maya Buddhnussati-naya karoma se. Marilah kita mengucapkan Perenungan terhadap Buddha. Bersama-sama : Iti pi so Bhagav Araha Samm-Sambuddho, Vijj-caraa-sampanno Sugato Lokavid, Anuttaro purisa-damma-srathi satth deva-manussna Buddho Bhagav'ti. Demikianlah Sang Bhagav, Yang Maha Suci, Yang Telah Mencapai Penerangan Sempurna; Sempurna pengetahuan serta tindak-tanduk-Nya, Sempurna menempuh Sang Jalan (ke Nibbna), Pengenal segenap alam; Pembimbing manusia yang tiada taranya, Guru para dewa dan manusia, Yang Sadar (Bangun), Yang patut Dimuliakan. (Diam sejenak merenungkan sifat-sifat Sang Buddha)

8. DHAMMNUSSATI (Perenungan terhadap Dhamma)


Pemimpin Puja Bakti : Handa maya Dhammnussati-naya karoma se. Marilah kita mengucapkan Perenungan terhadap Dhamma. Bersama-sama : Svkkhto Bhagavat Dhammo, Sandihiko akliko ehipassiko, Opanayiko paccatta veditabbo vih'ti. Dhamma Sang Bhagav telah sempurna dibabarkan; Berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan; Menuntun ke dalam batin, dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. (Diam sejenak merenungkan sifat-sifat Dhamma)

22

TUNTUNAN PUJA BAKTI

9. SAGHNUSSATI (Perenungan terhadap Sagha)


Pemimpin Puja Bakti : Handa maya Saghnussati-naya karoma se. Marilah kita mengucapkan Perenungan terhadap Sagha. Bersama-sama : Supaipanno Bhagavato svaka-sagho, Uju-paipanno Bhagavato svaka-sagho, ya-paipanno Bhagavato svaka-sagho, Smci-paipanno Bhagavato svaka-sagho, Yadida cattri purisa-yugni aha purisa-puggal: Esa Bhagavato svaka-sagho, huneyyo phuneyyo dakkhieyyo ajali-karayo, Anuttara puakkhetta lokass'ti. Sagha Siswa Sang Bhagav telah bertindak baik; Sagha Siswa Sang Bhagav telah bertindak lurus; Sagha Siswa Sang Bhagav telah bertindak benar; Sagha Siswa Sang Bhagav telah bertindak patut; Mereka, merupakan empat pasang makhluk, terdiri dari delapan jenis Makhluk Suci *): Itulah Sagha Siswa Sang Bhagav; Patut menerima pemberian, tempat bernaung, persembahan serta penghormatan; Lapangan untuk menanam jasa, yang tiada taranya di alam semesta. (Diam sejenak merenungkan sifat-sifat Sagha) *) Mereka disebut Ariya Sagha: makhluk-makhluk yang telah mencapai Sotpatti Magga dan Phala, Sakadgm Magga dan Phala, Angm Magga dan Phala, dan Arahatta Magga dan Phala.

10. SACCAKIRIY GTH (Pernyataan Kebenaran)


Pemimpin Puja Bakti : Handa maya Sacca-kiriy gthyo bhama se. Marilah kita mengucapkan Pernyataan Kebenaran. Bersama-sama :

TUNTUNAN PUJA BAKTI

23

1) Natthi me saraa aa Buddho me saraa vara Etena sacca-vajjena Sotthi me/te hotu sabbad. 2) Natthi me saraa aa Dhammo me saraa vara Etena sacca-vajjena Sotthi me/te hotu sabbad. 3) Natthi me saraa aa Sagho me saraa vara Etena sacca-vajjena Sotthi me/te hotu sabbad. 1) Tiada perlindungan lain bagiku Sang Buddha-lah sesungguhnya Pelindungku Berkat kesungguhan pernyataan ini Semoga aku/anda selamat sejahtera. 2) Tiada perlindungan lain bagiku Dhamma-lah sesungguhnya Pelindungku Berkat kesungguhan pernyataan ini Semoga aku/anda selamat sejahtera. 3) Tiada perlindungan lain bagiku Sagha-lah sesungguhnya Pelindungku Berkat kesungguhan pernyataan ini Semoga aku/anda selamat sejahtera.

11. MAGALA SUTTA (Sutta tentang Berkah Utama)


Pemimpin Puja Bakti : Handa maya Magala sutta bhama se. Marilah kita mengucapkan Sutta tentang Berkah Utama. Bersama-sama : Evam-me suta: Eka samaya Bhagav, Svatthiya viharati, Jetavane Anthapiikassa, rme. Atha kho aatar devat, abhikkantya rattiy abhikkanta-va
24 TUNTUNAN PUJA BAKTI

kevala-kappa Jetavana obhsetva. Yena Bhagav tenupasakami, upasakamitv Bhagavanta abhivdetv ekamanta ahsi. Ekam-anta hit kho s devat Bhagavanta gthya ajjhabhsi: 1) Bah dev manuss ca magalni acintayu kakhamn sotthna brhi magalam-uttama. 2) Asevan ca blna paitnaca sevan Pj ca pjanyna etam-magalam-uttama. 3) Pairpa-desa-vso ca pubbe ca kata-puat Atta-samm-paidhi ca etam-magalam-uttama. 4) Bhu-saccaca sippaca vinayo ca susikkhito Subhsit ca y vc etam-magalam-uttama. 5) Mt-pitu-upahna putta-drassa sagaho Ankul ca kammant etam-magalam-uttama. 6) Dnaca Dhamma-cariy ca taknaca sagaho Anavajjni kammni etam-magalam-uttama. 7) rat virat pp majja-pn ca saamo Appamdo ca dhammesu etam-magalam-uttama. 8) Gravo ca nivto ca santuh ca kataut

TUNTUNAN PUJA BAKTI

25

Klena dhammassavana etam-magalam-uttama. 9) Khant ca sovacassat samanaca dassana Klena Dhamma-skacch etam-magalam-uttama. 10) Tapo ca brahma-cariyaca ariya-saccna-dassana Nibbna-sacchi-kiriy ca etam-magalam-uttama. 11) Phuhassa loka-dhammehi citta yassa na kampati Asoka viraja khema etam-magalam-uttama. 12) Etdisni katvna sabbattham-aparjit Sabbattha sotthi gacchanti tan-tesa magalam-uttaman'ti. Demikianlah telah kudengar: Pada suatu ketika Sang Bhagav menetap di dekat Svatth, di hutan Jeta, di Vihra Anthapiika. Maka datanglah dewa, ketika hari menjelang pagi, dengan cahaya yang cemerlang menerangi seluruh hutan Jeta. Menghampiri Sang Bhagav, dan menghormati Beliau, lalu berdiri di satu sisi. Sambil berdiri di satu sisi, dewa itu berkata kepada Sang Bhagav dalam syair ini: 1) Banyak dewa dan manusia Berselisih paham tentang Berkah Yang diharap membawa keselamatan; Terangkanlah, apakah Berkah Utama itu? 2) Tak bergaul dengan orang yang tak bijaksana Bergaul dengan mereka yang bijaksana Menghormat mereka yang patut dihormat: Itulah Berkah Utama.

26

TUNTUNAN PUJA BAKTI

3) Hidup di tempat yang sesuai Berkat jasa-jasa dalam hidup yang lampau Menuntun diri ke arah yang benar: Itulah Berkah Utama. 4) Memiliki pengetahuan dan keterampilan Terlatih baik dalam tata susila Ramah tamah dalam ucapan: Itulah Berkah Utama. 5) Membantu ayah dan ibu Menyokong anak dan istri Bekerja bebas dari pertentangan: Itulah Berkah Utama. 6) Berdna dan hidup sesuai dengan Dhamma Menolong sanak keluarga Bekerja tanpa cela: Itulah Berkah Utama. 7) Menjauhi, tak melakukan kejahatan Menghindari minuman keras Tekun melaksanakan Dhamma: Itulah Berkah Utama. 8) Selalu hormat dan rendah hati Merasa puas dan berterima kasih Mendengarkan Dhamma pada saat yang sesuai: Itulah Berkah Utama. 9) Sabar, rendah hati bila diperingatkan Mengunjungi para pertapa Membahas Dhamma pada saat yang sesuai: Itulah Berkah Utama. 10) Bersemangat menjalankan hidup suci Menembus Empat Kesunyataan Mulia Serta mencapai Nibbna: Itulah Berkah Utama. 11) Meski tergoda oleh hal-hal duniawi Namun batin tak tergoyahkan Tiada susah, tanpa noda, penuh damai:
TUNTUNAN PUJA BAKTI 27

Itulah Berkah Utama. 12) Karena dengan mengusahakan hal-hal itu Manusia tak terkalahkan di mana pun juga Serta berjalan aman ke mana juga: Itulah Berkah Utama.

12. KARAYA METT SUTTA (Sutta tentang Kasih Sayang yang harus dikembangkan)
Pemimpin Puja Bakti : Handa maya Karaya-mett sutta bhama se. Marilah kita mengucapkan Sutta tentang Kasih Sayang yang harus dikembangkan. Bersama-sama : 1) Karayam-attha-kusalena yanta santa pada abhisamecca, Sakko uj ca suhuj ca suvaco cassa mudu anatimn, 2) Santussako ca subharo ca appakicco ca sallahuka-vutti, Santindriyo ca nipako ca appagabbho kulesu ananugiddho. 3) Na ca khudda samcare kici yena vi pare upavadeyyu. Sukhino v khemino hontu sabbe satt bhavantu sukhitatt. 4) Ye keci pa-bhtatthi tas v thvar v anavases, Dgh v ye mahant v majjhim rassak auka-thl, 5) Dih v ye va adih ye ca dre vasanti avidre, Bht v sambhaves v sabbe satt bhavantu sukhitatt. 6) Na paro para nikubbetha
28 TUNTUNAN PUJA BAKTI

ntimaetha katthaci na kici, Byrosan pagha-sa nam-aassa dukkham-iccheyya. 7) Mt yath niya putta yus eka-puttam-anurakkhe, Evam-pi sabba-bhtesu mna-sambhvaye aparima. 8) Mettaca sabba-lokasmi mna-sambhvaye aparima, Uddha adho ca tiriyaca asambdha avera asapatta. 9) Tihacara nisinno v sayno v yvatassa vigatam-iddho, Eta sati adhiheyya brahmam-eta vihra idham-hu. 10) Dihica anupagamma slav dassanena sampanno, Kmesu vineyya gedha, Na hi jtu gabbha-seyya punaret'ti. 1) Inilah yang harus dikerjakan oleh mereka yang tangkas dalam kebaikan; Untuk mencapai ketenangan, Ia harus mampu, jujur, sungguh jujur, Rendah hati, lemah lembut, tiada sombong. 2) Merasa puas, mudah disokong/dilayani, Tiada sibuk, sederhana hidupnya, Tenang inderanya, berhati-hati, Tahu malu, tak melekat pada keluarga. 3) Tak berbuat kesalahan walau pun kecil, Yang dapat dicela oleh Para Bijaksana, Hendaklah ia berpikir: Semoga semua makhluk berbahagia dan tenteram; Semoga semua makhluk berbahagia. 4) Makhluk hidup apa pun juga, Yang lemah dan kuat tanpa kecuali, Yang panjang atau besar, Yang sedang, pendek, kecil atau gemuk.
TUNTUNAN PUJA BAKTI 29

5) Yang tampak atau tidak tampak, Yang jauh atau pun dekat, Yang telah lahir atau yang akan lahir, Semoga semua makhluk berbahagia. 6) Jangan menipu orang lain, Atau menghina siapa saja, Jangan karena marah dan benci, Mengharap orang lain celaka. 7) Bagaikan seorang ibu yang mempertaruhkan jiwanya, Melindungi anaknya yang tunggal, Demikianlah terhadap semua makhluk, Dipancarkannya pikiran (kasih sayangnya) tanpa batas. 8) Kasih sayangnya ke segenap alam semesta, Dipancarkannya pikirannya itu tanpa batas, Ke atas, ke bawah dan ke sekeliling, Tanpa rintangan, tanpa benci dan permusuhan. 9) Selagi berdiri, berjalan atau duduk, Atau berbaring, selagi tiada lelap, Ia tekun mengembangkan kesadaran ini, Yang dikatakan: Berdiam dalam Brahma. 10) Tidak berpegang pada pandangan salah (tentang att atau aku), Dengan Sla dan Penglihatan yang sempurna, Hingga bersih dari nafsu indera, Ia tak akan lahir dalam rahim mana pun juga.

13. BRAHMAVIHRA PHARA (Peresapan Brahma-Vihra)


Pemimpin Puja Bakti : Handa maya Brahma-vihra-phara karoma se. Marilah kita mengucapkan Peresapan Brahma-Vihra. Bersama-sama : (METT) : Aha sukhito homi Niddukkho homi
30 TUNTUNAN PUJA BAKTI

Avero homi Abypajjho homi Angho homi Sukh attna pariharmi. Sabbe satt sukhit hontu Niddukkh hontu Aver hontu Abypajjh hontu Angh hontu Sukh attna pariharantu. (KARU) : Sabbe satt dukkh pamuccantu. (MUDIT) : Sabbe satt ma laddha-sampattito vigacchantu. (UPEKKH) : Sabbe satt kammassak kamma-dyd kamma-yon kamma-bandh kamma-paisara. Ya kamma karissanti kalya v ppaka v tassa dyd bhavissanti. (CINTA KASIH) : Semoga aku berbahagia Bebas dari penderitaan Bebas dari kebencian Bebas dari penyakit Bebas dari kesukaran Semoga aku dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia Bebas dari penderitaan Bebas dari kebencian Bebas dari kesakitan Bebas dari kesukaran
TUNTUNAN PUJA BAKTI 31

Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. (BELAS KASIH) : Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan. (TURUT BAHAGIA) : Semoga semua makhluk tidak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. (KESEIMBANGAN BATIN) : Semua makhluk Memiliki karmanya sendiri Mewarisi karmanya sendiri Lahir dari karmanya sendiri Berhubungan dengan karmanya sendiri Terlindung oleh karmanya sendiri. Apa pun karma yang diperbuatnya, baik atau buruk, itulah yang akan diwarisinya.

14. ABHIHAPACCAVEKKHAA (Kerap Kali Direnungkan)


Pemimpin Puja Bakti : Handa maya Abhiha-paccavekkhaa-ptha bhama se. Marilah kita mengucapkan Perenungan Kerap Kali. Bersama-sama : Jar-dhammomhi jara anatto. Bydhi-dhammomhi bydhi anatto. Maraa-dhammomhi maraa anatto. Sabbehi me piyehi manpehi nn-bhvo vin-bhvo. Kammassakomhi kamma-dydo kamma-yoni kamma-bandhu kamma-paisarao.
32 TUNTUNAN PUJA BAKTI

Ya kamma karissmi kalya v ppaka v tassa dydo bhavissmi. Eva amhehi abhiha paccavekkhitabba. Aku akan menderita usia tua, Aku belum mengatasi usia tua. Aku akan menderita sakit, Aku belum mengatasi penyakit. Aku akan menderita kematian, Aku belum mengatasi kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi akan berubah, akan terpisah dariku. Aku adalah pemilik karmaku sendiri Pewaris karmaku sendiri Lahir dari karmaku sendiri Berhubungan dengan karmaku sendiri Terlindung oleh karmaku sendiri. Apa pun karma yang kuperbuat, baik atau buruk, itulah yang akan kuwarisi. Hendaklah ini kerap kali direnungkan.

15. SAMDHI : METT BHVAN (Meditasi : Pengembangan Kasih Sayang)


Pada akhir Samdhi, Pemimpin Puja Bakti mengucapkan : Sabbe satt bhavantu sukhitatt. Semoga semua makhluk berbahagia. - - - - - atau - - - - Sabbe satt sad hontu, aver sukha-jvino. Semoga semua makhluk selamanya hidup berbahagia, bebas dari kebencian.

16. RDHAN TISARAA PACASLA (Permohonan Tiga Perlindungan & Lima Latihan Sla)
Apabila Puja Bakti dihadiri oleh bhikkhu, maka Pacasla (nomor 6) dalam Tuntunan Puja Bakti ini tidak dibacakan. Setelah pembacaan paritta selesai, hadirin memohon tuntunan Tisaraa dan Pacasla
TUNTUNAN PUJA BAKTI 33

kepada bhikkhu, dengan membacakan : Hadirin Bersama-sama : 1) Maya bhante, Ti-saraena saha paca slni ycma. 2) Dutiyampi maya bhante, Ti-saraena saha paca slni ycma. 3) Tatiyampi maya bhante, Ti-saraena saha paca slni ycma. 1) Bhante, Kami memohon Tisaraa dan Pacasla. 2) Untuk kedua kalinya, Bhante, Kami memohon Tisaraa dan Pacasla. 3) Untuk ketiga kalinya, Bhante, Kami memohon Tisaraa dan Pacasla. - - - - - atau - - - - 1) Oksa aha bhante, Ti-saraena saddhi paca-sla dhamma ycmi, Anuggaha katv sla detha me bhante. 2) Dutiyampi oksa aha bhante, Ti-saraena saddhi paca-sla dhamma ycmi, Anuggaha katv sla detha me bhante. 3) Tatiyampi oksa aha bhante, Ti-saraena saddhi paca-sla dhamma ycmi, Anuggaha katv sla detha me bhante. 1) Perkenankanlah, Bhante, Berikan padaku Tisaraa serta Pacasla, Anugerahkanlah padaku Sla itu, Bhante. 2) Untuk kedua kalinya, perkenankanlah, Bhante, Berikan padaku Tisaraa serta Pacasla, Anugerahkanlah padaku Sla itu, Bhante. 3) Untuk ketiga kalinya, perkenankanlah, Bhante, Berikan padaku Tisaraa serta Pacasla, Anugerahkanlah padaku Sla itu, Bhante.

34

TUNTUNAN PUJA BAKTI

Bhikkhu : Yam-aha vadmi ta vadetha. Ikutilah apa yang saya ucapkan. Hadirin : ma bhante. Baik, Bhante. Bhikkhu : Namo Tassa Bhagavato Arahato Samm-Sambuddhassa (tiga kali) Terpujilah Sang Bhagav, Yang Maha Suci, Yang Telah Mencapai Penerangan Sempurna (tiga kali) Hadirin : (mengikuti) Bhikkhu : (mengucapkan Tisaraa kalimat per kalimat) Hadirin : (mengikuti apa yang diucapkan oleh bhikkhu kalimat per kalimat) 1) Buddha saraa gacchmi. Dhamma saraa gacchmi. Sagha saraa gacchmi. 2) Dutiyampi Buddha saraa gacchmi. Dutiyampi Dhamma saraa gacchmi. Dutiyampi Sagha saraa gacchmi. 3) Tatiyampi Buddha saraa gacchmi. Tatiyampi Dhamma saraa gacchmi. Tatiyampi Sagha saraa gacchmi. 1) aku berlindung kepada Buddha. aku berlindung kepada Dhamma. aku berlindung kepada Sagha (baca: Sang-gha). 2) Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Sagha. 3) Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Sagha. Bhikkhu : Ti-saraa gamana paripua. Tisaraa telah diambil dengan lengkap. Hadirin : ma bhante. Baik, Bhante.

TUNTUNAN PUJA BAKTI

35

Bhikkhu : (mengucapkan Pacasla kalimat per kalimat) Hadirin : (mengikuti apa yang diucapkan oleh bhikkhu kalimat per kalimat) 1) Ptipt verama sikkh-pada samdiymi. 2) Adinndn verama sikkh-pada samdiymi. 3) Kmesu micchcr verama sikkh-pada samdiymi. 4) Musvd verama sikkh-pada samdiymi. 5) Sur-meraya-majja-pamdahn verama sikkh-pada samdiymi. 1) Aku bertekad akan melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. 2) Aku bertekad akan melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. 3) Aku bertekad akan melatih diri menghindari perbuatan asusila. 4) Aku bertekad akan melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. 5) Aku bertekad akan melatih diri menghindari segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Bhikkhu : Imni paca sikkh-padni. Slena sugati yanti. Slena bhoga-sampad. Slena nibbuti yanti. Tasm sla visodhaye. Itulah yang dinamakan Lima Latihan. Dengan melaksanakan Sla akan berakibat terlahir di alam bahagia. Dengan melaksanakan Sla akan berakibat memperoleh kekayaan (dunia dan Dhamma). Dengan melaksanakan Sla akan berakibat tercapainya Nibbna. Sebab itu anda harus melaksanakan Sla dengan sempurna. Hadirin : ma bhante. Baik, Bhante. SDHU! SDHU! SDHU!

17. RDHAN PARITTA (Permohonan Paritta)


Permohonan Paritta ini dibacakan apabila umat mengundang

36

TUNTUNAN PUJA BAKTI

bhikkhu/smaera ke rumah atau pada acara upacara di vihra, cetiya, dan sebagainya. Hal ini dilakukan setelah permohonan Pacasla. Permohonan Paritta ini adalah sebagai berikut : 1) Vipatti-paibhya sabba-sampatti-siddhiy, Sabba-dukkha-vinsya paritta brtha magala. 2) Vipatti-paibhya sabba-sampatti-siddhiy, Sabba-bhaya-vinsya paritta brtha magala. 3) Vipatti-paibhya sabba-sampatti-siddhiy, Sabba-roga-vinsya paritta brtha magala. 1) Untuk menolak mara bahaya Untuk memperoleh rejeki Untuk melenyapkan semua dukkha Sudilah membacakan paritta perlindungan. 2) Untuk menolak mara bahaya Untuk memperoleh rejeki Untuk melenyapkan semua rasa takut Sudilah membacakan paritta perlindungan. 3) Untuk menolak mara bahaya Untuk memperoleh rejeki Untuk melenyapkan semua penyakit Sudilah membacakan paritta perlindungan.

18. RDHAN DHAMMADESAN (Permohonan Dhammadesan)


Permohonan Dhammadesan ini dilaksanakan setelah Permohonan Pacasila di vihra, cetiya, dan sebagainya pada bhikkhu, smaera yang hadir pada waktu itu : Brahm ca lokdhipat sahampati
TUNTUNAN PUJA BAKTI 37

Katajal andhivara aycatha: Santdha sattpparajakkha-jtik Desetu Dhamma anukampima paja. Brahma Sahampati, penguasa dunia ini Merangkap kedua tangannya (berajali) dan memohon: Ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka; Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka.

19. DHAMMADESAN (Khotbah Dhamma)


Hadirin mendengarkan pembabaran Dhamma dengan sikap hormat* dan penuh perhatian. * Sikap hormat ini bisa berbentuk sikap duduk tenang berajali dan sebagainya.

20. PEMBERKAHAN
Apabila Puja pemberkahan Bakti dihadiri bhikkhu, bhikkhu memberikan

21. ETTVAT (Pelimpahan Jasa)


Pemimpin Puja Bakti : Handa maya Ettvat dia bhama se. Marilah kita mengucapkan paritta Ettvat. Bersama-sama : 1) Ettvat ca amhehi Sambhata pua-sampada Sabbe dev anumodantu Sabba-sampatti-siddhiy. 2) Ettvat ca amhehi Sambhata pua-sampada Sabbe bht anumodantu Sabba-sampatti-siddhiy. 3) Ettvat ca amhehi Sambhata pua-sampada
38 TUNTUNAN PUJA BAKTI

Sabbe satt anumodantu Sabba-sampatti-siddhiy. 4) ksah ca bhummah Dev ng mahiddhik Pua ta anumoditv Cira rakkhantu lokasanti 5) ksah ca bhummah Dev ng mahiddhik Pua ta anumoditv Cira rakkhantu Indonesia 6) Ida vo tina hotu Sukhit hontu tayo (tiga kali) 7) Devo vassatu klena Sassa sampatti hotu ca Phto bhavatu loko ca Rj bhavatu dhammiko 8) ksah ca bhummah Dev ng mahiddhik Pua ta anumoditv Cira rakkhantu Ssana 9) ksah ca bhummah Dev ng mahiddhik Pua ta anumoditv Cira rakkhantu Desana 10) ksah ca bhummah Dev ng mahiddhik Pua ta anumoditv Cira rakkhantu ma para'ti 1) Sebanyak kami telah Mencapai dan mengumpulkan jasa; Semoga semua dewa turut bergembira, Agar mendapat keuntungan beraneka warna. 2) Sebanyak kami telah Mencapai dan mengumpulkan jasa;
TUNTUNAN PUJA BAKTI 39

Semoga semua makhluk halus turut bergembira, Agar mendapat keuntungan beraneka warna. 3) Sebanyak kami telah Mencapai dan mengumpulkan jasa; Semoga semua makhluk hidup turut bergembira, Agar mendapat keuntungan beraneka warna. 4) Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, Para dewa dan naga yang perkasa; Setelah menikmati jasa-jasa ini, Selalu melindungi perdamaian dunia. 5) Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, Para dewa dan naga yang perkasa; Setelah menikmati jasa-jasa ini, Selalu melindungi Indonesia. 6) Semoga jasa-jasa ini melimpah Pada sanak keluarga yang telah meninggal; Semoga mereka berbahagia. (tiga kali) 7) Semoga hujan tepat pada musimnya Semoga dunia maju dengan pesat Serta selalu bahagia dan damai Semoga Pemerintah/Pemimpin berlaku lurus. 8) Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, Para dewa dan naga yang perkasa; Setelah menikmati jasa-jasa ini, Selalu melindungi Ajaran. 9) Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, Para dewa dan naga yang perkasa; Setelah menikmati jasa-jasa ini, Selalu melindungi pembabaran Dhamma. 10) Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, Para dewa dan naga yang perkasa; Setelah menikmati jasa-jasa ini, Selalu melindungi kita semua.

40

TUNTUNAN PUJA BAKTI

22. PENUTUP
Kemudian Puja Bakti ditutup dengan namaskra. Catatan : Bagian nomor 11 dan 12, dapat dipilih salah satu. Bagian nomor 13 dan 14, dapat dipilih salah satu.

TUNTUNAN PUJA BAKTI

41

(Halaman ini memang kosong)

42

TUNTUNAN PUJA BAKTI

III RDHAN, TISARAA DAN SLA

(Halaman ini memang kosong)

44

RDHAN, TISARAA DAN SLA

1. RDHAN TISARAA PACASLA


Hadirin Bersama-sama : 1) Maya bhante, Ti-saraena saha paca slni ycma. 2) Dutiyampi maya bhante, Ti-saraena saha paca slni ycma. 3) Tatiyampi maya bhante, Ti-saraena saha paca slni ycma. 1) Bhante, Kami memohon Tisaraa dan Pacasla. 2) Untuk kedua kalinya, Bhante, Kami memohon Tisaraa dan Pacasla. 3) Untuk ketiga kalinya, Bhante, Kami memohon Tisaraa dan Pacasla. - - - - - atau - - - - 1) Oksa aha bhante, Ti-saraena saddhi paca-sla dhamma ycmi, Anuggaha katv sla detha me bhante. 2) Dutiyampi oksa aha bhante, Ti-saraena saddhi paca-sla dhamma ycmi, Anuggaha katv sla detha me bhante. 3) Tatiyampi oksa aha bhante, Ti-saraena saddhi paca-sla dhamma ycmi, Anuggaha katv sla detha me bhante. 1) Perkenankanlah, Bhante, Berikan padaku Tisaraa serta Pacasla, Anugerahkanlah padaku Sla itu, Bhante. 2) Untuk kedua kalinya, perkenankanlah, Bhante, Berikan padaku Tisaraa serta Pacasla, Anugerahkanlah padaku Sla itu, Bhante. 3) Untuk ketiga kalinya, perkenankanlah, Bhante, Berikan padaku Tisaraa serta Pacasla, Anugerahkanlah padaku Sla itu, Bhante.
RDHAN, TISARAA DAN SLA 45

Bhikkhu : Yam-aha vadmi ta vadetha. Ikutilah apa yang saya ucapkan. Hadirin : ma bhante. Baik, Bhante. Bhikkhu : Namo Tassa Bhagavato Arahato Samm-Sambuddhassa (tiga kali) Terpujilah Sang Bhagav, Yang Maha Suci, Yang Telah Mencapai Penerangan Sempurna (tiga kali) Hadirin : (mengikuti) Bhikkhu : (mengucapkan Tisaraa kalimat per kalimat) Hadirin : (mengikuti apa yang diucapkan oleh bhikkhu kalimat per kalimat) 1) Buddha saraa gacchmi. Dhamma saraa gacchmi. Sagha saraa gacchmi. 2) Dutiyampi Buddha saraa gacchmi. Dutiyampi Dhamma saraa gacchmi. Dutiyampi Sagha saraa gacchmi. 3) Tatiyampi Buddha saraa gacchmi. Tatiyampi Dhamma saraa gacchmi. Tatiyampi Sagha saraa gacchmi. 1) aku berlindung kepada Buddha. aku berlindung kepada Dhamma. aku berlindung kepada Sagha (baca: Sang-gha). 2) Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Sagha. 3) Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Sagha. Bhikkhu : Ti-saraa gamana paripua. Tisaraa telah diambil dengan lengkap. Hadirin : ma bhante. Baik, Bhante.

46

RDHAN, TISARAA DAN SLA

Bhikkhu : (mengucapkan Pacasla kalimat per kalimat) Hadirin : (mengikuti apa yang diucapkan oleh bhikkhu kalimat per kalimat) 1) Ptipt verama sikkh-pada samdiymi. 2) Adinndn verama sikkh-pada samdiymi. 3) Kmesu micchcr verama sikkh-pada samdiymi. 4) Musvd verama sikkh-pada samdiymi. 5) Sur-meraya-majja-pamdahn verama sikkh-pada samdiymi. 1) Aku bertekad akan melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. 2) Aku bertekad akan melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. 3) Aku bertekad akan melatih diri menghindari perbuatan asusila. 4) Aku bertekad akan melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. 5) Aku bertekad akan melatih diri menghindari segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Bhikkhu : Imni paca sikkh-padni. Slena sugati yanti. Slena bhoga-sampad. Slena nibbuti yanti. Tasm sla visodhaye. Itulah yang dinamakan Lima Latihan. Dengan melaksanakan Sla akan berakibat terlahir di alam bahagia. Dengan melaksanakan Sla akan berakibat memperoleh kekayaan (dunia dan Dhamma). Dengan melaksanakan Sla akan berakibat tercapainya Nibbna. Sebab itu anda harus melaksanakan Sla dengan sempurna. Hadirin : ma bhante. Baik, Bhante. SDHU! SDHU! SDHU!

2. RDHAN PARITTA
1) Vipatti-paibhya

RDHAN, TISARAA DAN SLA

47

sabba-sampatti-siddhiy, Sabba-dukkha-vinsya paritta brtha magala. 2) Vipatti-paibhya sabba-sampatti-siddhiy, Sabba-bhaya-vinsya paritta brtha magala. 3) Vipatti-paibhya sabba-sampatti-siddhiy, Sabba-roga-vinsya paritta brtha magala. 1) Untuk menolak mara bahaya Untuk memperoleh rejeki Untuk melenyapkan semua dukkha Sudilah membacakan paritta perlindungan. 2) Untuk menolak mara bahaya Untuk memperoleh rejeki Untuk melenyapkan semua rasa takut Sudilah membacakan paritta perlindungan. 3) Untuk menolak mara bahaya Untuk memperoleh rejeki Untuk melenyapkan semua penyakit Sudilah membacakan paritta perlindungan.

3. RDHAN DHAMMADESAN
Brahm ca lokdhipat sahampati Katajal andhivara aycatha: Santdha sattpparajakkha-jtik Desetu Dhamma anukampima paja. Brahma Sahampati, penguasa dunia ini Merangkap kedua tangannya (berajali) dan memohon: Ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka; Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka.

48

RDHAN, TISARAA DAN SLA

4. PUBBABHGANAMAKRA
Handa maya Buddhassa Bhagavato Pubba-bhga-namakra karoma se. Bersama-sama : Namo Tassa Bhagavato Arahato Samm-Sambuddhassa (tiga kali) Terpujilah Sang Bhagav, Yang Maha Suci, Yang Telah Mencapai Penerangan Sempurna (tiga kali)

5. TISARAA
Handa maya Ti-saraa-gamana-pha bhama se. Bersama-sama : 1) Buddha saraa gacchmi. Dhamma saraa gacchmi. Sagha saraa gacchmi. 2) Dutiyampi Buddha saraa gacchmi. Dutiyampi Dhamma saraa gacchmi. Dutiyampi Sagha saraa gacchmi. 3) Tatiyampi Buddha saraa gacchmi. Tatiyampi Dhamma saraa gacchmi. Tatiyampi Sagha saraa gacchmi. 1) aku berlindung kepada Buddha. aku berlindung kepada Dhamma. aku berlindung kepada Sagha (baca: Sang-gha). 2) Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Sagha. 3) Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Sagha.

RDHAN, TISARAA DAN SLA

49

6. PACASLA
Handa maya Paca-sikkh-pada-pha bhama se. Bersama-sama : 1) Ptipt verama sikkh-pada samdiymi. 2) Adinndn verama sikkh-pada samdiymi. 3) Kmesu micchcr verama sikkh-pada samdiymi. 4) Musvd verama sikkh-pada samdiymi. 5) Sur-meraya-majja-pamdahn verama sikkh-pada samdiymi. 1) Aku bertekad akan melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. 2) Aku bertekad akan melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. 3) Aku bertekad akan melatih diri menghindari perbuatan asusila. 4) Aku bertekad akan melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. 5) Aku bertekad akan melatih diri menghindari segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran.

7. AHAGASLA (Delapan Latihan Sla)


1) Ptipt verama sikkh-pada samdiymi. 2) Adinndn verama sikkh-pada samdiymi. 3) Abrahma-cariy verama sikkh-pada samdiymi. 4) Musvd verama sikkh-pada samdiymi. 5) Sur-meraya-majja-pamdahn verama sikkh-pada samdiymi. 6) Vikla-bhojan verama sikkh-pada samdiymi. 7) Nacca-gta-vdita-viska-dassan ml-gandha-vilepana-dhraamaana-vibhsanahn verama sikkh-pada samdiymi. 8) Uccsayana-mahsayan verama sikkh-pada samdiymi. 1) Aku bertekad akan melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. 2) Aku bertekad akan melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan.
50 RDHAN, TISARAA DAN SLA

3) Aku bertekad akan melatih diri menghindari perbuatan tidak suci. 4) Aku bertekad akan melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. 5) Aku bertekad akan melatih diri menghindari segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. 6) Aku bertekad akan melatih diri menghindari makan makanan setelah tengah hari. 7) Aku bertekad akan melatih diri untuk tidak menari, menyanyi, bermain musik, pergi melihat tontonan-tontonan; menghindari memakai bungabungaan, wangi-wangian dan alat-alat kosmetik untuk tujuan menghias dan mempercantik diri. 8) Aku bertekad akan melatih diri menghindari penggunaan tempat tidur dan tempat duduk yang tinggi dan mewah.

8. DASASLA (Sepuluh Latihan Sla)


1) Ptipt verama sikkh-pada samdiymi. 2) Adinndn verama sikkh-pada samdiymi. 3) Abrahma-cariy verama sikkh-pada samdiymi. 4) Musvd verama sikkh-pada samdiymi. 5) Sur-meraya-majja-pamdahn verama sikkh-pada samdiymi. 6) Vikla-bhojan verama sikkh-pada samdiymi. 7) Nacca-gta-vdita-viska-dassan verama sikkh-pada samdiymi. 8) Ml-gandha-vilepana-dhraa-maana-vibhsanahn verama sikkh-pada samdiymi. 9) Uccsayana-mahsayan verama sikkh-pada samdiymi. 10) Jataruparajata pattiggahana verama sikkh-pada samdiymi. 1) Aku bertekad akan melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. 2) Aku bertekad akan melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. 3) Aku bertekad akan melatih diri menghindari perbuatan tidak suci. 4) Aku bertekad akan melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar.
RDHAN, TISARAA DAN SLA 51

5) Aku bertekad akan melatih diri menghindari segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. 6) Aku bertekad akan melatih diri menghindari makan makanan setelah tengah hari. 7) Aku bertekad akan melatih diri untuk tidak menari, menyanyi, bermain musik serta pergi melihat tontonan-tontonan. 8) Aku bertekad akan melatih diri menghindari pemakaian bunga-bungaan, wangi-wangian dan alat-alat kosmetik untuk tujuan menghias dan mempercantik diri. 9) Aku bertekad akan melatih diri menghindari penggunaan tempat tidur dan tempat duduk yang tinggi dan mewah. 10) Aku bertekad akan melatih diri menghindari menerima emas dan perak (uang).

52

RDHAN, TISARAA DAN SLA

IV PARITTA UNTUK UPACARA MAGALA (Upacara Menuju ke Kebahagiaan)

(Halaman ini memang kosong)

54

PARITTA UNTUK UPACARA MAGALA

1. RDHAN DEVAT (Mengundang Para Dewa)


Samant cakkavesu atrgacchantu devat, saddhamma munirjassa suantu sagga-mokkhada. Sagge kme ca rpe girisikharatae cantalikkhe vimne, dpe rahe ca gme taruvana-gahane geha-vatthumhi khette. Bhumm cyantu dev jala-thala-visame yakkha-gandhabba-nga, tihant santike ya muni-vara-vacana sdhavo me sunatu. Dhammassavana-klo ayam-bhadant (tiga kali) Semoga semua dewa di alam semesta hadir di sini, mendengarkan Dhamma nan Agung dari Sang Bijaksana, yang membimbing (umat) ke Surga dan ke Kebebasan. Di alam surga dan di alam brahma, di puncak-puncak gunung, di angkasa raya, di pulau-pulau, di desa-desa dan kota, di hutan belukar, di sekeliling rumah dan ladang. Semoga dewa Bumi mendekat (datang) melalui air, daratan atau pun angkasa, bersama-sama dengan yakkha, gandhabba dan naga. Dan semoga di mana pun mereka berada, mereka dapat mendengarkan sabda Sang Bijaksana, seperti berikut. Sekarang tiba saatnya mendengar Dhamma (tiga kali) Catatan : Bila membaca paritta di vihra, maka baris terakhir (tiga kali) diganti dengan : Buddha-dassana-klo ayam-bhadant. Dhammassavana-klo ayam-bhadant. Sagha-payirupsan-klo ayam-bhadant. Sekarang tiba saatnya melihat Sang Buddha. Sekarang tiba saatnya mendengar Sang Dhamma. Sekarang tiba saatnya menghormat Sang Sagha.

2. PUBBABHGANAMAKRA
Handa maya Buddhassa Bhagavato Pubba-bhga-namakra karoma se. Bersama-sama : Namo Tassa Bhagavato Arahato Samm-Sambuddhassa

PARITTA UNTUK UPACARA MAGALA

55

(tiga kali) Terpujilah Sang Bhagav, Yang Maha Suci, Yang Telah Mencapai Penerangan Sempurna (tiga kali)

3. TISARAA
Handa maya Ti-saraa-gamana-pha bhama se. Bersama-sama : 1) Buddha saraa gacchmi. Dhamma saraa gacchmi. Sagha saraa gacchmi. 2) Dutiyampi Buddha saraa gacchmi. Dutiyampi Dhamma saraa gacchmi. Dutiyampi Sagha saraa gacchmi. 3) Tatiyampi Buddha saraa gacchmi. Tatiyampi Dhamma saraa gacchmi. Tatiyampi Sagha saraa gacchmi. 1) aku berlindung kepada Buddha. aku berlindung kepada Dhamma. aku berlindung kepada Sagha (baca: Sang-gha). 2) Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Sagha. 3) Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Sagha.

4. NAMAKRASIDDHI GTH
Handa maya Namakra-siddhi gthyo bhama se. 1) Yo cakkhum moha-malpakaho Sma va Buddho Sugato vimutto Mrassa ps vinimocayanto Ppesi khema janata vineyya.

56

PARITTA UNTUK UPACARA MAGALA

2) Buddha varanta siras nammi Lokassa nthaca vinyakaca. Tan-tejas te jaya-siddhi hotu Sabbantary ca vinsamentu. 3) Dhammo dhajo yo viya tassa satthu Dassesi lokassa visuddhi-magga Niyyniko dhamma-dharassa dhr Stvaho santikaro sucio. 4) Dhamma varanta siras nammi Mohappadla upasanta-dha. Tan-tejas te jaya-siddhi hotu Sabbantary ca vinsamentu. 5) Saddhamma-sen Sugatnugo yo Lokassa pppakilesa-jet Santo saya santi-niyojako ca Svkkhta-dhamma vidita karoti. 6) Sagha varanta siras nammi Buddhnubuddha sama-sla-dihi. Tan-tejas te jaya-siddhi hotu Sabbantary ca vinsamentu. 1) Penglihat yang telah melenyapkan kebodohan Dia-lah Sang Buddha, Sang Sugata, Yang Telah Bebas Ia telah terbebas dari jeratan Mra si jahat Ia membimbing orang banyak ke Keselamatan. 2) Saya bersujud kepada Buddha nan Mulia Pelindung dan Pemimpin dunia; Berkat kekuatan ini semoga anda mendapat kejayaan Dan semua bahaya lenyap adanya. 3) Dhamma bagaikan bendera Sang Guru Menunjukkan Jalan Kesucian pada dunia Menyelamatkan para pelaksana Dhamma Bila dilaksanakan dengan baik mengarah ke Kebahagiaan dan Kedamaian. 4) Saya bersujud kepada Dhamma nan Mulia Pelenyap kebodohan, Penakluk kobaran api nafsu; Berkat kekuatan ini semoga anda mendapat kejayaan
PARITTA UNTUK UPACARA MAGALA 57

Dan semua bahaya lenyap adanya. 5) Dhamma Duta pengikut Sang Sugata Penakluk kejahatan dan noda dalam dunia ini Mereka sendiri dapat ketenangan, kedamaian dan tanpa ikatan Setelah mereka mengetahui Dhamma yang sempurna dibabarkan. 6) Saya bersujud kepada Sagha nan Mulia Yang mencapai Kesempurnaan dengan Sla dan Ajaran Sang Buddha; Berkat kekuatan ini semoga anda mendapat kejayaan Dan semua bahaya lenyap adanya.

5. SACCAKIRIY GTH
Handa maya Sacca-kiriy gthyo bhama se. Bersama-sama : 1) Natthi me saraa aa Buddho me saraa vara Etena sacca-vajjena Sotthi me/te hotu sabbad. 2) Natthi me saraa aa Dhammo me saraa vara Etena sacca-vajjena Sotthi me/te hotu sabbad. 3) Natthi me saraa aa Sagho me saraa vara Etena sacca-vajjena Sotthi me/te hotu sabbad. 1) Tiada perlindungan lain bagiku Sang Buddha-lah sesungguhnya Pelindungku Berkat kesungguhan pernyataan ini Semoga aku/anda selamat sejahtera. 2) Tiada perlindungan lain bagiku Dhamma-lah sesungguhnya Pelindungku Berkat kesungguhan pernyataan ini Semoga aku/anda selamat sejahtera. 3) Tiada perlindungan lain bagiku
58 PARITTA UNTUK UPACARA MAGALA

Sagha-lah sesungguhnya Pelindungku Berkat kesungguhan pernyataan ini Semoga aku/anda selamat sejahtera.

6. MAHKRUIKONTHOTIDI GTH
Handa maya Mah-kruiko-ntho-tidi gthyo bhama se. 1) Mah-kruiko ntho Atthya sabba-pina Pretv pram sabb Patto sambodhim-uttama. Etena sacca-vajjena M hontu sabbupaddav. 2) Mah-kruiko ntho Hitya sabba-pina Pretv pram sabb Patto sambodhim-uttama. Etena sacca-vajjena M hontu sabbupaddav. 3) Mah-kruiko ntho Sukhya sabba-pina Pretv pram sabb Patto sambodhim-uttama. Etena sacca-vajjena M hontu sabbupaddav. 1) Sang Pelindung Yang Maha Welas Asih Untuk kepentingan semua makhluk Telah menyempurnakan semua Pramit Mencapai Bodhi atas usaha-Nya sendiri; Berkat kebenaran ucapan ini Semoga semua musibah lenyap adanya. 2) Sang Pelindung Yang Maha Welas Asih Untuk kesejahteraan semua makhluk Telah menyempurnakan semua Pramit Mencapai Bodhi atas usaha-Nya sendiri; Berkat kebenaran ucapan ini
PARITTA UNTUK UPACARA MAGALA 59

Semoga semua musibah lenyap adanya. 3) Sang Pelindung Yang Maha Welas Asih Untuk kebahagiaan semua makhluk Telah menyempurnakan semua Pramit Mencapai Bodhi atas usaha-Nya sendiri; Berkat kebenaran ucapan ini Semoga semua musibah lenyap adanya.

7. NAMOKRAHAKA GTH
Handa maya Namo-kra-ahaka gthyo bhama se. 1) Namo Arahato Samm-Sambuddhassa mahesino 2) Namo uttama-dhammassa svkkhtasseva tenidha 3) Namo mah-saghasspi visuddha-sla-dihino 4) Namo omtyraddhassa ratanattayassa sdhuka 5) Namo omakttassa tassa vatthuttayassapi 6) Namo-krappabhvena vigacchantu upaddav 7) Namo-krnubhvena suvatthi hotu sabbad 8) Namo-krassa tejena vidhimhi homi, tejav. 1) Sujudku pada Maha Pertapa, Buddha nan Suci tanpa noda. 2) Sujudku pada Dhamma nan Mulia, yang telah dibabarkan dengan sempurna. 3) Sujudku pada Sagha nan Agung, yang ber-Sla dan ber-Pandangan Suci. 4) Sujudku pada Sang Tiratana, yang Mulia berkahnya dengan AUM. 5) Sujudku pada Tiratana, yang telah bebas dari kekejaman. 6) Dengan kekuatan sujudku ini, semoga semua gangguan lenyap. 7) Dengan kekuatan sujudku ini, semoga semuanya sejahtera. 8) Dengan sujudku yang lengkap ini, semoga saya sukses adanya.

8. MAGALA SUTTA
Handa maya Magala sutta bhama se. Bersama-sama :

60

PARITTA UNTUK UPACARA MAGALA

Evam-me suta: Eka samaya Bhagav, Svatthiya viharati, Jetavane Anthapiikassa, rme. Atha kho aatar devat, abhikkantya rattiy abhikkanta-va kevala-kappa Jetavana obhsetva. Yena Bhagav tenupasakami, upasakamitv Bhagavanta abhivdetv ekamanta ahsi. Ekam-anta hit kho s devat Bhagavanta gthya ajjhabhsi: 1) Bah dev manuss ca magalni acintayu kakhamn sotthna brhi magalam-uttama. 2) Asevan ca blna paitnaca sevan Pj ca pjanyna etam-magalam-uttama. 3) Pairpa-desa-vso ca pubbe ca kata-puat Atta-samm-paidhi ca etam-magalam-uttama. 4) Bhu-saccaca sippaca vinayo ca susikkhito Subhsit ca y vc etam-magalam-uttama. 5) Mt-pitu-upahna putta-drassa sagaho Ankul ca kammant etam-magalam-uttama. 6) Dnaca Dhamma-cariy ca taknaca sagaho Anavajjni kammni etam-magalam-uttama. 7) rat virat pp majja-pn ca saamo

PARITTA UNTUK UPACARA MAGALA

61

Appamdo ca dhammesu etam-magalam-uttama. 8) Gravo ca nivto ca santuh ca kataut Klena dhammassavana etam-magalam-uttama. 9) Khant ca sovacassat samanaca dassana Klena Dhamma-skacch etam-magalam-uttama. 10) Tapo ca brahma-cariyaca ariya-saccna-dassana Nibbna-sacchi-kiriy ca etam-magalam-uttama. 11) Phuhassa loka-dhammehi citta yassa na kampati Asoka viraja khema etam-magalam-uttama. 12) Etdisni katvna sabbattham-aparjit Sabbattha sotthi gacchanti tan-tesa magalam-uttaman'ti. Demikianlah telah kudengar: Pada suatu ketika Sang Bhagav menetap di dekat Svatth, di hutan Jeta, di Vihra Anthapiika. Maka datanglah dewa, ketika hari menjelang pagi, dengan cahaya yang cemerlang menerangi seluruh hutan Jeta. Menghampiri Sang Bhagav, dan menghormati Beliau, lalu berdiri di satu sisi. Sambil berdiri di satu sisi, dewa itu berkata kepada Sang Bhagav dalam syair ini: 1) Banyak dewa dan manusia Berselisih paham tentang Berkah Yang diharap membawa keselamatan; Terangkanlah, apakah Berkah Utama itu?

62

PARITTA UNTUK UPACARA MAGALA

2) Tak bergaul dengan orang yang tak bijaksana Bergaul dengan mereka yang bijaksana Menghormat mereka yang patut dihormat: Itulah Berkah Utama. 3) Hidup di tempat yang sesuai Berkat jasa-jasa dalam hidup yang lampau Menuntun diri ke arah yang benar: Itulah Berkah Utama. 4) Memiliki pengetahuan dan keterampilan Terlatih baik dalam tata susila Ramah tamah dalam ucapan: Itulah Berkah Utama. 5) Membantu ayah dan ibu Menyokong anak dan istri Bekerja bebas dari pertentangan: Itulah Berkah Utama. 6) Berdna dan hidup sesuai dengan Dhamma Menolong sanak keluarga Bekerja tanpa cela: Itulah Berkah Utama. 7) Menjauhi, tak melakukan kejahatan Menghindari minuman keras Tekun melaksanakan Dhamma: Itulah Berkah Utama. 8) Selalu hormat dan rendah hati Merasa puas dan berterima kasih Mendengarkan Dhamma pada saat yang sesuai: Itulah Berkah Utama. 9) Sabar, rendah hati bila diperingatkan Mengunjungi para pertapa Membahas Dhamma pada saat yang sesuai: Itulah Berkah Utama. 10) Bersemangat menjalankan hidup suci Menembus Empat Kesunyataan Mulia Serta mencapai Nibbna:
PARITTA UNTUK UPACARA MAGALA 63

Itulah Berkah Utama. 11) Meski tergoda oleh hal-hal duniawi Namun batin tak tergoyahkan Tiada susah, tanpa noda, penuh damai: Itulah Berkah Utama. 12) Karena dengan mengusahakan hal-hal itu Manusia tak terkalahkan di mana pun juga Serta berjalan aman ke mana juga: Itulah Berkah Utama.

9. RATANA SUTTA
Handa maya Ratana sutta bhama se. 1) Yndha bhtni samgatni, Bhummni v yni va antalikkhe. Sabbe va bht suman bhavantu, Atho pi sakkacca suantu bhsita. 2) Tasm hi bht nismetha sabbe, Metta karotha mnusiy pajya. Div ca ratto ca haranti ye bali, Tasm hi ne rakkhatha appamatt. 3) Ya kici vitta idh v hura v, Saggesu v ya ratana pata; Na no sama atthi Tathgatena, Idam pi Buddhe ratana pata; Etena saccena suvatthi hotu. 4) Khaya virga amata pata, Yad-ajjhag Sakya-mun samhito; Na tena dhammena samatthi kici, Idam pi Dhamme ratana pata; Etena saccena suvatthi hotu. 5) Ya Buddha-seho parivaay suci, Samdhim-nantarika-m-hu; Samdhin tena samo na vijjati, Idam pi Dhamme ratana pata;

64

PARITTA UNTUK UPACARA MAGALA

Etena saccena suvatthi hotu. 6) Ye puggal aha sata pasah, Cattri etni yugni honti; Te dakkhieyy Sugatassa svaka, Etesu dinnni mahapphalni; Idam pi Saghe ratana pata, Etena saccena suvatthi hotu. 7) Ye suppayutt manas dahena, Nikkmino Gotama-ssanamhi; Te patti-patt amata vigayha, Laddh mudh nibbuti bhujamn; Idam pi Saghe ratana pata, Etena saccena suvatthi hotu. 8) Yathinda-khlo pahavi sito siy, Catubbhi vtebhi asampakampiyo. Tathpama sappurisa vadmi, Yo ariya-saccni avecca passati. Idam pi Saghe ratana pata, Etena saccena suvatthi hotu. 9) Ye ariya-saccni vibhvayanti, Gambhra-paena sudesitni. Ki-cpi te honti bhusappamatt, Na te bhava ahamam-diyanti. Idam pi Saghe ratana pata, Etena saccena suvatthi hotu. 10) Sah vassa dassana-sampadya, Tayassu dhamm jahit bhavanti. Sakkya-dihi vicikicchita-ca, Slabbata v pi yad-atthi kici. Cathapyehi ca vippamutto, Cha cbhihnni abhabbo ktu. Idam pi Saghe ratana pata, Etena saccena suvatthi hotu. 11) Ki-cpi so kamma karoti ppaka, Kyena vc uda cetas v.
PARITTA UNTUK UPACARA MAGALA 65

Abhabbo so tassa paicchadya, Abhabbat diha-padassa vutt. Idam pi Saghe ratana pata, Etena saccena suvatthi hotu. 12) Vanappagumbe yath phussi-tagge, Gimhna-mse pahamasmi gimhe. Tathpama Dhamma-vara adesayi, Nibbna-gmi parama hitya. Idam pi Buddhe ratana pata, Etena saccena suvatthi hotu. 13) Varo vara- vara-do varharo, Anuttaro Dhamma-vara adesayi. Idam pi Buddhe ratana pata, Etena saccena suvatthi hotu. 14) Kha pura nava natthi sambhava, Viratta-cittyatike bhavasmi; Te kha-bj aviruhi-chand, Nibbanti dhr yathya padpo; Idam pi Saghe ratana pata, Etena saccena suvatthi hotu. 15) Yndha bhtni samgatni, Bhummni v yni va antalikkhe. Tathgata deva-manussa-pjita, Buddha namassma suvatthi hotu. 16) Yndha bhtni samgatni, Bhummni v yni va antalikkhe. Tathgata deva-manussa-pjita, Dhamma namassma suvatthi hotu. 17) Yndha bhtni samgatni, Bhummni v yni va antalikkhe. Tathgata deva-manussa-pjita, Sagha namassma suvatthi hotu. 1) Makhluk apa pun juga yang berkumpul di sini Baik yang dari dunia, mau pun dari ruang angkasa Berbahagialah! Perhatikanlah apa yang disabdakan.
66 PARITTA UNTUK UPACARA MAGALA

2) Maka itu, duhai para makhluk, perhatikanlah Perlakukanlah umat manusia dengan cinta kasih Lindungilah mereka dengan tekun, sebagaimana mereka Mempersembahkan sesajian kepadamu siang dan malam. 3) Harta apa pun juga yang terdapat di sini atau di alam-alam lain Atau mustika tak ternilai apa pun juga di alam-alam surga Satu pun tiada yang menyamai Sang Tathgata Sesungguhnya, pada Sang Buddha terdapat mustika tak ternilai ini; Demi kebenaran ini, semoga kita mendapat kebahagiaan. 4) Pemusnahan nafsu, bebas dari nafsu, bebas dari kematian Yang telah dicapai oleh Sang Sakya-Muni Dengan Samdhi benar, tiada apa pun yang dapat menyamai-Nya; Sesungguhnya, dalam Dhamma terdapat mustika tak ternilai ini. Demi kebenaran ini, semoga kita mendapat kebahagiaan. 5) Meditasi benar yang dipuji oleh Sang Buddha Samdhi yang dapat memberikan hasil baik Tiada satu pun yang dapat menyamai Samdhi ini Sesungguhnya, dalam Dhamma terdapat mustika tak ternilai ini; Demi kebenaran ini, semoga kita mendapat kebahagiaan. 6) Delapan Makhluk Suci yang dipuji oleh para bijaksana Merupakan empat pasang Makhluk Suci Siswa-Siswa Sang Sugata ini berharga untuk diberi persembahan; Apa yang dipersembahkan kepada mereka, menghasilkan pahala-pahala besar; Sesungguhnya, dalam Sagha terdapat mustika tak ternilai ini; Demi kebenaran ini, semoga kita mendapat kebahagiaan. 7) Mereka itu, yang bebas dari nafsu-nafsu, telah melaksanakan dengan tekad teguh Ajaran Sang Buddha Gotama; Telah mencapai apa yang harus dicapai Telah memperoleh kebebasan dari kematian Mereka menikmati ketentraman yang tak ternilai Sesungguhnya, dalam Sagha terdapat mustika tak ternilai ini; Demi kebenaran ini, semoga kita mendapat kebahagiaan. 8) Bagaikan sebuah menara pintu kota beralas kokoh kuat Tak tergoyahkan oleh angin dari empat penjuru
PARITTA UNTUK UPACARA MAGALA 67

Demikianlah, kami menamakan orang bijaksana yang telah menembus Empat Kebenaran Ariya; Sesungguhnya, dalam Sagha terdapat mustika tak ternilai ini; Demi kebenaran ini, semoga kita mendapat kebahagiaan. 9) Mereka yang telah menembus Empat Kebenaran Ariya Yang dibabarkan dengan jelas oleh Yang Maha Bijaksana Sekali pun terkena godaan, mereka tidak akan lahir lagi sampai delapan kali; Sesungguhnya, dalam Sagha terdapat mustika tak ternilai ini; Demi kebenaran ini, semoga kita mendapat kebahagiaan. 10) Tiga belenggu dipatahkan oleh yang memiliki Pandangan Benar, yakni: Sakkya-Dihi (kepercayaan takhayul, tentang adanya diri), Vicikiccha (keraguan) dan Slabbataparamasa (kepercayaan takhayul, bahwa upacara sembahyang dapat membebaskan manusia); Ia telah bebas dari empat alam yang menyedihkan Serta tak dapat melakukan enam kejahatan berat Sesungguhnya, dalam Sagha terdapat mustika tak ternilai ini; Demi kebenaran ini, semoga kita mendapat kebahagiaan. 11) Perbuatan salah apa pun juga yang dilakukan dengan tubuh, ucapan dan pikiran, tak dapat ia menyembunyikannya; Karena telah dikatakan bahwa perbuatan demikian Tak mungkin dilakukan oleh orang yang telah melihat Nibbna Sesungguhnya, dalam Sagha terdapat mustika tak ternilai ini; Demi kebenaran ini, semoga kita mendapat kebahagiaan. 12) Bagaikan pohon dalam hutan yang berbunga pada awal musim panas; Demikian Agunglah Dhamma yang menuju Nibbna Beliau telah membabarkan untuk kebahagiaan tertinggi Sesungguhnya, pada Sang Buddha terdapat mustika tak ternilai ini; Demi kebenaran ini, semoga kita mendapat kebahagiaan. 13) Yang Tanpa Banding, Yang Maha Tahu, Sang Pembimbing Yang Terbaik. Sang Pembawa Yang Terbaik telah membabarkan Dhamma Sesungguhnya, pada Sang Buddha terdapat mustika tak ternilai ini. Demi kebenaran ini, semoga kita mendapat kebahagiaan. 14) Yang lampau telah musnah, tiada penjelmaan baru
68 PARITTA UNTUK UPACARA MAGALA

Pikiran mereka telah bebas dari kelahiran kembali Para bijaksana telah memusnahkan benih-benih penjelmaan mereka dan Nafsunya telah berakhir padam bagaikan lampu ini Sesungguhnya, dalam Sagha terdapat mustika tak ternilai ini; Demi kebenaran ini, semoga kita mendapat kebahagiaan. 15) Makhluk apa pun juga yang berada di sini, Baik dari dunia ini atau dari angkasa; Marilah bersama-sama kita menghormat Sang Buddha Sang Tathgata, yang dipj oleh para dewa dan manusia, Semoga kita mendapat kebahagiaan. 16) Makhluk apa pun juga yang berada di sini, Baik dari dunia ini atau dari angkasa; Marilah bersama-sama kita menghormat Dhamma Sang Tathgata, yang dipj oleh para dewa dan manusia, Semoga kita mendapat kebahagiaan. 17) Makhluk apa pun juga yang berada di sini, Baik dari dunia ini atau dari angkasa; Marilah bersama-sama kita menghormat Sagha Sang Tathgata, yang dipj oleh para dewa dan manusia, Semoga kita mendapat kebahagiaan.

10. KARAYA METT SUTTA


Handa maya Karaya-mett sutta bhama se. Bersama-sama : 1) Karayam-attha-kusalena yanta santa pada abhisamecca, Sakko uj ca suhuj ca suvaco cassa mudu anatimn, 2) Santussako ca subharo ca appakicco ca sallahuka-vutti, Santindriyo ca nipako ca appagabbho kulesu ananugiddho. 3) Na ca khudda samcare kici yena vi pare upavadeyyu.

PARITTA UNTUK UPACARA MAGALA

69

Sukhino v khemino hontu sabbe satt bhavantu sukhitatt. 4) Ye keci pa-bhtatthi tas v thvar v anavases, Dgh v ye mahant v majjhim rassak auka-thl, 5) Dih v ye va adih ye ca dre vasanti avidre, Bht v sambhaves v sabbe satt bhavantu sukhitatt. 6) Na paro para nikubbetha ntimaetha katthaci na kici, Byrosan pagha-sa nam-aassa dukkham-iccheyya. 7) Mt yath niya putta yus eka-puttam-anurakkhe, Evam-pi sabba-bhtesu mna-sambhvaye aparima. 8) Mettaca sabba-lokasmi mna-sambhvaye aparima, Uddha adho ca tiriyaca asambdha avera asapatta. 9) Tihacara nisinno v sayno v yvatassa vigatam-iddho, Eta sati adhiheyya brahmam-eta vihra idham-hu. 10) Dihica anupagamma slav dassanena sampanno, Kmesu vineyya gedha, Na hi jtu gabbha-seyya punaret'ti. 1) Inilah yang harus dikerjakan oleh mereka yang tangkas dalam kebaikan; Untuk mencapai ketenangan, Ia harus mampu, jujur, sungguh jujur, Rendah hati, lemah lembut, tiada sombong. 2) Merasa puas, mudah disokong/dilayani,
70 PARITTA UNTUK UPACARA MAGALA

Tiada sibuk, sederhana hidupnya, Tenang inderanya, berhati-hati, Tahu malu, tak melekat pada keluarga. 3) Tak berbuat kesalahan walau pun kecil, Yang dapat dicela oleh Para Bijaksana, Hendaklah ia berpikir: Semoga semua makhluk berbahagia dan tenteram; Semoga semua makhluk berbahagia. 4) Makhluk hidup apa pun juga, Yang lemah dan kuat tanpa kecuali, Yang panjang atau besar, Yang sedang, pendek, kecil atau gemuk. 5) Yang tampak atau tidak tampak, Yang jauh atau pun dekat, Yang telah lahir atau yang akan lahir, Semoga semua makhluk berbahagia. 6) Jangan menipu orang lain, Atau menghina siapa saja, Jangan karena marah dan benci, Mengharap orang lain celaka. 7) Bagaikan seorang ibu yang mempertaruhkan jiwanya, Melindungi anaknya yang tunggal, Demikianlah terhadap semua makhluk, Dipancarkannya pikiran (kasih sayangnya) tanpa batas. 8) Kasih sayangnya ke segenap alam semesta, Dipancarkannya pikirannya itu tanpa batas, Ke atas, ke bawah dan ke sekeliling, Tanpa rintangan, tanpa benci dan permusuhan. 9) Selagi berdiri, berjalan atau duduk, Atau berbaring, selagi tiada lelap, Ia tekun mengembangkan kesadaran ini, Yang dikatakan: Berdiam dalam Brahma. 10) Tidak berpegang pada pandangan salah (tentang att atau aku), Dengan Sla dan Penglihatan yang sempurna, Hingga bersih dari nafsu indera, Ia tak akan lahir dalam rahim mana pun juga.
PARITTA UNTUK UPACARA MAGALA 71

11. KHANDHA PARITTA


Handa maya Khandha paritta bhama se. 1) Virpakkhehi me metta Metta Erpathehi me Chaby-puttehi me metta Metta Kah-Gotamakehi ca 2) Apdakehi me metta Metta di-pdakehi me Catuppadehi me metta Metta bahuppadehi me 3) M ma apdako hisi M ma hisi di-pdako M ma catuppado hisi M ma hisi bahuppado 4) Sabbe satt sabbe p Sabbe bht ca keval Sabbe bhadrni passantu M kici ppamgam 5) Appamo Buddho, Appamo Dhammo, Appamo Sagho, 6) Pama-vantni siri-sapni, Ahi vicchik sata-pad unbh sarab msik, 7) Kat me rakkh, Kat me paritt, Paikkamantu bhtni. 8) Soha namo Bhagavato, Namo sattanna Samm-Sambuddhna. 1) Cinta kasihku kepada suku ular-ular Virpakkha Cinta kasihku kepada suku ular-ular Erpatha Cinta kasihku kepada suku ular-ular Chaby-putta Cinta kasihku kepada suku ular-ular Kah-Gotamaka. 2) Cinta kasihku kepada makhluk-makhluk tanpa kaki Cinta kasihku kepada makhluk-makhluk berkaki dua
72 PARITTA UNTUK UPACARA MAGALA

Cinta kasihku kepada makhluk-makhluk berkaki empat Cinta kasihku kepada makhluk berkaki banyak. 3) Semoga kami tidak mendapat susah dari makhluk-makhluk tanpa kaki; Juga tidak dari makhluk-makhluk berkaki dua Semoga makhluk-makhluk berkaki empat tidak menyusahkan kami Semoga makhluk-makhluk berkaki banyak tidak menyusahkan kami. 4) Semoga semua makhluk hidup Semua yang dilahirkan dan yang belum lahir Semoga semua tanpa terkecuali mendapat kebahagiaan Semoga mereka bebas dari penderitaan. 5) Tak terhingga adalah kebijaksanaan Sang Buddha Tak terhingga adalah kebijaksanaan Dhamma Tak terhingga adalah kebijaksanaan Sagha. 6) Terbebaslah makhluk-makhluk melata Seperti ular-ular, ketungging-ketungging, lipan, laba-laba dan tikus. 7) Telah kami panjatkan doa perlindungan Telah kami panjatkan paritta-paritta yang suci Silakan makhluk-makhluk pergi dengan damai. 8) Terpujilah Sang Bhagav Terpujilah Tujuh Samm-Sambuddha.

12. VAAKA PARITTA


Handa maya Vaaka paritta bhama se. 1) Atthi loke sla-guo Sacca soceyyanudday Tena saccena khmi Sacca-kiriyam-anuttara 2) vajjitv Dhamma-bala Saritv pubbake jine Sacca-balam-avassya Sacca-kiriyam-aksaha 3) Santi pakkh apattan Santi pd avacan Mt pit ca nikkhant
PARITTA UNTUK UPACARA MAGALA 73

Jta-veda paikkama 4) Saha sacce kate mayha Mahpajjalito sikh Vajjesi soasa karsni Udaka patv yath sikh Saccena me samo natthi Es me sacca-pram'ti. 1) Dalam dunia ini terdapatlah berkah Sla Kebenaran, kesucian dan kasih sayang Berdasarkan pada kebenaran ini saya akan Berusaha sungguh-sungguh dengan tekad suci. 2) Merenungkan kekuatan Dhamma Dan mengingat Para Penakluk yang lampau Berdasarkan pada kekuatan kebenaran ini Saya melakukan tekad suci ini. 3) Ini adalah sayap-sayap yang tidak dapat terbang Ini adalah kaki-kaki yang tidak dapat berjalan Dan ayah serta ibu telah pergi Api Jtaveda, kembali! 4) Perbuatan ini saya lakukan berdasarkan kebenaran Kobaran jilatan api yang ganas Seluas enam belas kubik terhenti Bagaikan api yang tersiram air Karena kebenaran tiada yang dapat kubandingkan Inilah Sacca Pramit-ku.

13. BUDDHNUSSATI
Handa maya Buddhnussati-naya karoma se. Bersama-sama : Iti pi so Bhagav Araha Samm-Sambuddho, Vijj-caraa-sampanno Sugato Lokavid, Anuttaro purisa-damma-srathi satth deva-manussna Buddho Bhagav'ti. Demikianlah Sang Bhagav, Yang Maha Suci, Yang Telah Mencapai
74 PARITTA UNTUK UPACARA MAGALA

Penerangan Sempurna; Sempurna pengetahuan serta tindak-tanduk-Nya, Sempurna menempuh Sang Jalan (ke Nibbna), Pengenal segenap alam; Pembimbing manusia yang tiada taranya, Guru para dewa dan manusia, Yang Sadar (Bangun), Yang patut Dimuliakan. (Diam sejenak merenungkan sifat-sifat Sang Buddha)

14. DHAMMNUSSATI
Handa maya Dhammnussati-naya karoma se. Bersama-sama : Svkkhto Bhagavat Dhammo, Sandihiko akliko ehipassiko, Opanayiko paccatta veditabbo vih'ti. Dhamma Sang Bhagav telah sempurna dibabarkan; Berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan; Menuntun ke dalam batin, dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. (Diam sejenak merenungkan sifat-sifat Dhamma)

15. SAGHNUSSATI
Handa maya Saghnussati-naya karoma se. Bersama-sama : Supaipanno Bhagavato svaka-sagho, Uju-paipanno Bhagavato svaka-sagho, ya-paipanno Bhagavato svaka-sagho, Smci-paipanno Bhagavato svaka-sagho, Yadida cattri purisa-yugni aha purisa-puggal: Esa Bhagavato svaka-sagho, huneyyo phuneyyo dakkhieyyo ajali-karayo, Anuttara puakkhetta lokass'ti. Sagha Siswa Sang Bhagav telah bertindak baik; Sagha Siswa Sang Bhagav telah bertindak lurus; Sagha Siswa Sang Bhagav telah bertindak benar;

PARITTA UNTUK UPACARA MAGALA

75

Sagha Siswa Sang Bhagav telah bertindak patut; Mereka, merupakan empat pasang makhluk, terdiri dari delapan jenis Makhluk Suci *): Itulah Sagha Siswa Sang Bhagav; Patut menerima pemberian, tempat bernaung, persembahan serta penghormatan; Lapangan untuk menanam jasa, yang tiada taranya di alam semesta. (Diam sejenak merenungkan sifat-sifat Sagha) *) Mereka disebut Ariya Sagha: makhluk-makhluk yang telah mencapai Sotpatti Magga dan Phala, Sakadgm Magga dan Phala, Angm Magga dan Phala, dan Arahatta Magga dan Phala.

16. AGULIMLA PARITTA


Yatoha bhagini ariyya jtiy jto, Nbhijnmi sacicca pa jvit voropet, Tena saccena sotthi te Hotu sotthi gabbhassa. Saudari, sejak dilahirkan sebagai seorang Ariya Aku tidak ingat dengan sengaja pernah membunuh suatu makhluk hidup apa pun; Dengan pernyataan yang benar ini, semoga anda selamat Semoga bayi dalam kandungan anda selamat.

17. BOJJHAGA PARITTA


1) Bojjhago sati-sakhto Dhammna vicayo tath Viriyam-pti-passaddhi Bojjhag ca tathpare Samdhupekkha-bojjhag Sattete sabba-dassin Munin sammadakkht Bhvit bahulkat Savattanti abhiya Nibbnya ca bodhiy Etena sacca-vajjena

76

PARITTA UNTUK UPACARA MAGALA

Sotthi te hotu sabbad. 2) Ekasmi samaye ntho Moggallnaca Kassapa Gilne dukkhite disv Bojjhage satta desayi Te ca ta abhinanditv Rog muccisu takhae Etena sacca-vajjena Sotthi te hotu sabbad. 3) Ekad Dhamma-rj pi Gelaenbhipito Cundattherena taeva Bhapetvna sdara Sammoditv ca bdh Tamh vuhsi hnaso Etena sacca-vajjena Sotthi te hotu sabbad. 4) Pahn te ca bdh Tiannam-pi mahesina Magghata-kiles va Pattnuppattidhammata Etena sacca-vajjena Sotthi te hotu sabbad. 1) Faktor-faktor untuk mencapai Bodhi adalah: Sati (perhatian), Dhamma-Vicayo (penyelidikan terhadap Dhamma), Viriya (semangat), Pti (kegiuran), Passaddhi (ketenangan), Faktor lainnya adalah: Samdhi dan Upekkha (keseimbangan) Ketujuh faktor ini telah diajarkan Dengan jelas oleh Sang Mah Muni (Suci) Bila dikembangkan dan selalu dilatih Akan menghasilkan Abhi (kemampuan batin tinggi), Nibbna dan Penerangan Sempurna; Berkat kebenaran ucapan ini Semoga anda selamat sejahtera. 2) Pada suatu ketika Sang Pelindung

PARITTA UNTUK UPACARA MAGALA

77

Melihat Yang Ariya Moggallna dan Yang Ariya Kassapa sakit demam Beliau mengulang ketujuh faktor Bodhi Karena mereka merasa gembira Seketika itu mereka sembuh. Berkat kebenaran ucapan ini Semoga anda selamat sejahtera. 3) Suatu ketika Sang Dhamma-Rja sendiri sakit demam Yang Ariya Cunda Thera (diminta) mengulangi Sutta ini dengan khidmat Karena merasa gembira Maka seketika sembuhlah Sang Bhagav. Berkat kebenaran ucapan ini Semoga anda selamat sejahtera. 4) Penyakit telah disembuhkan Dari tiga Petapa Agung tersebut Seperti Sang Jalan melenyapkan kekotoran batin Tercapai sesuai dengan kebenaran Dhamma. Berkat kebenaran ucapan ini Semoga anda selamat sejahtera.

18. NIYA PARITTA


Handa maya niya paritta bhama se. 1) Vipassissa namatthu Cakkhumantassa sirmato Sikhissa pi namatthu Sabba-bhtnukampino 2) Vessabhussa namatthu Nhtakassa tapassino Namatthu Kakusandhassa Mra-senappamaddino 3) Kongamanassa namatthu Brhmaassa vusmato Kassapassa namatthu Vippamuttassa sabbadhi 4) Agrasassa namatthu
78 PARITTA UNTUK UPACARA MAGALA

Sakya-puttassa sirmato Yo ima Dhammam-adesesi Sabba-dukkhpandana. 5) Ye cpi nibbut loke Yathbhta vipassisu Te jan apisu Mahant vtasrad 6) Hita deva-manussna Ya namassanti Gotama Vijj-caraa-sampanna Mahanta vtasrada 7) Vijj-caraa-sampanna Buddha vandma Gotaman'ti 1) Terpujilah Vipassi Yang memiliki Penglihatan dan Keagungan Terpujilah juga Sikhi Yang bersimpati terhadap semua makhluk. 2) Terpujilah Vessabhu Pertapa pelenyap semua noda Terpujilah Kakusandha Penghancur Mra beserta bala tentaranya. 3) Terpujilah Kogamana Brhmaa (Sejati) yang mencapai Kesempurnaan Terpujilah Kassapa Yang terbebas dari segala ketakhayulan. 4) Terpujilah Agrasa Putra Sakya nan Agung Yang telah mengajarkan Dhamma ini Untuk melenyapkan semua dukkha. 5) Mereka semua mencapai Nibbna dalam dunia Setelah melihat dengan jelas sebagaimana adanya Mereka, orang-orang yang ramah Manusia-manusia besar yang telah matang dalam kebijaksanaan. 6) Demi manfaat para dewa dan manusia Terpujilah Sang Gotama
PARITTA UNTUK UPACARA MAGALA 79

Yang sempurna pengetahuan dan tindak-tanduk-Nya Seorang manusia besar yang telah matang dalam kebijaksanaan 7) Sempurna pengetahuan dan tindak-tanduk-Nya Kita menghormat Sang Buddha Gotama.

19. JAYA PARITTA


Handa maya Jaya paritta bhama se. 1) Jayanto bodhiy mle Sakyna nandi-vahano Eva tva vijayo hohi Jayassu jaya-magale 2) Aparjita-pallake Sse pahavi-pokkhare Abhiseke sabba-buddhna Aggappatto pamodati 3) Sunakkhatta sumagala Supabhta suhuhita Sukhao sumuhutto ca Suyiha brahmacrisu 4) Padakkhia kya-kamma Vc-kamma padakkhia Padakkhia mano-kamma Paidh te padakkhi Padakkhini katvna Labhantatthe, padakkhie 1) Kemenangan di bawah pohon Bodhi Menambah kegembiraan (bangsa) Sakya Maka semoga kemenangan menjadi milikmu Dan semoga engkau memperoleh kejayaan. 2) Dalam kedudukan yang tak terkalahkan Di atas tempat suci nan mulia Telah disucikan oleh Para Buddha Ia bergembira dengan pencapaian termulia. 3) Bintang kebahagiaan, berkah keuntungan
80 PARITTA UNTUK UPACARA MAGALA

Kebahagiaan, pengorbanan yang menguntungkan Saat yang baik, detik-detik yang membahagiakan Manakala berdna dengan rela kepada Brahmacr 4) Bila perbuatan benar Bila perkataan benar dan Bila pikiran benar Maka benar pula cita-citanya. Setelah melaksanakan kebenaran ini Maka ia mencapai tujuan dengan kebenaran.

20. ABHAYA PARITTA


Handa maya Abhaya Paritta bhama se. 1) Yan-dunnimitta avamagalaca Yo cmanpo sakuassa saddo Ppaggaho dussupina akanta Buddhnubhvena vinsamentu 2) Yan-dunnimitta avamagalaca Yo cmanpo sakuassa saddo Ppaggaho dussupina akanta Dhammnubhvena vinsamentu 3) Yan-dunnimitta avamagalaca Yo cmanpo sakuassa saddo Ppaggaho dussupina akanta Saghnubhvena vinsamentu 1) Tanda-tanda jelek dan tidak menyenangkan apa pun juga Dan suara-suara burung yang tidak menyenangkan Mimpi buruk yang tidak dikehendaki Berkat kekuatan Sang Buddha, semoga lenyap adanya. 2) Tanda-tanda jelek dan tidak menyenangkan apa pun juga Dan suara-suara burung yang tidak menyenangkan Mimpi buruk yang tidak dikehendaki Berkat kekuatan Sang Dhamma, semoga lenyap adanya. 3) Tanda-tanda jelek dan tidak menyenangkan apa pun juga Dan suara-suara burung yang tidak menyenangkan

PARITTA UNTUK UPACARA MAGALA

81

Mimpi buruk yang tidak dikehendaki Berkat kekuatan Sang Sagha, semoga lenyap adanya

21. DHAJAGGA PARITTA


1) Arae rukkhamle v, sugreva bhikkhavo; Anussaretha Sambuddha, bhaya tumhka no siy. 2) No ce Buddha sareyytha, lokajeha narsabha; Atha Dhamma sareyytha, niyynika sudesita. 3) No ce Dhamma sareyytha, niyynika sudesita; Atha Sagha sareyytha, puakkhetta anuttara. 4) Eva Buddha sarantna, Dhamma Saghaca bhikkhavo; Bhaya v chambhitatta v, lomahaso na hessat'ti. 1) Sewaktu dalam hutan atau di bawah pohon Atau di tempat yang sunyi, O para Siswa Ingatlah pada Sang Buddha Segala ketakutan tak akan ada. 2) Jika tak ingat pada Sang Buddha, Guru Jagat Pembimbing dewa dan manusia, ingatlah pada Dhamma Yang menuntun kita ke Pembebasan Yang telah diajarkan dengan jelas. 3) Jika tak ingat pada Dhamma Yang menuntun kita ke Pembebasan Yang telah diajarkan dengan jelas, ingatlah pada Sagha Lapangan pembuat jasa yang tak ada bandingnya. 4) Jika engkau mengingat pada Sang Buddha, Dhamma dan Sagha; O para Siswa, ketakutan atau kekhawatiran

82

PARITTA UNTUK UPACARA MAGALA

Mengkirik atau bulu badan berdiri Tak akan ada lagi.

22. DUKKHAPPATTDI GTH


Handa maya Dukkhappattdi gthyo bhama se. 1) Dukkhappatt ca niddukkh Bhayappatt ca nibbhay Sokappatt ca nissok Hontu sabbe pi pino. 2) Ettvat ca amhehi Sambhata pua-sampada Sabbe devnumodantu Sabba-sampatti-siddhiy. 3) Dna dadantu saddhya Sla rakkhantu sabbad Bhvanbhirat hontu Gacchantu devatgat. 4) Sabbe Buddh balappatt Pacceknaca ya bala Arahantnaca tejena Rakkha bandhmi sabbaso. 1) Bila mengalami penderitaan, semoga penderitaan lenyap Bila mengalami ketakutan, semoga ketakutan lenyap Bila mengalami pahit getir, semoga pahit getir lenyap Semoga semua makhluk demikian adanya. 2) Semoga simpanan jasa-jasa kebajikan Yang telah kita timbun Membawa kegembiraan bagi para dewa Untuk tercapainya segala kebahagiaan dan kesejahteraan. 3) Dengan keyakinan hendaknya dna diberikan Hendaknya Sla selalu dilaksanakan Rajin melatih Samdhi Agar terlahir di alam dewa (surga). 4) Dengan kekuatan Para Buddha
PARITTA UNTUK UPACARA MAGALA 83

Beserta Para Pacceka Buddha Dan Para Arahat seluruhnya Semoga memperoleh perlindungan.

23. BUDDHA JAYA MAGALA GTH (Syair tentang Kemenangan Sempurna Sang Buddha)
1) Bhu sahassam-abhinimmita-syudhanta Grmekhala udita-ghora-sasena-mra Dndi-dhamma-vidhin jitav munindo Tan-tejas bhavatu te jaya-magalni. 2) Mrtirekam-abhiyujjhita-sabba-ratti Ghorampanavaka-makkham-athaddha yakkha Khant-sudanta-vidhin jitav munindo Tan-tejas bhavatu te jaya-magalni. 3) Ngiri gaja-vara atimattabhta Dvaggi-cakkam-asanva sudruanta Mettambuseka-vidhin jitav munindo Tan-tejas bhavatu te jaya-magalni. 4) Ukkhitta-khaggam-atihattha sudruanta Dhvan-ti-yojana-pathaguli-mlavanta Iddhbhisakhata-mano jitav munindo Tan-tejas bhavatu te jaya-magalni. 5) Katvna kaham-udara iva gabbhiny Cicya duha-vacana jana-kya-majjhe Santena soma-vidhin jitav munindo Tan-tejas bhavatu te jaya-magalni. 6) Sacca vihya mati-saccaka-vda-ketu Vdbhiropita-mana ati-andhabhta Pa-padpa-jalito jitav munindo Tan-tejas bhavatu te jaya-magalni. 7) Nandopananda-bhujaga vibudha mahiddhi Puttena thera-bhujagena dampayanto Iddhpadesa-vidhin jitav munindo Tan-tejas bhavatu te jaya-magalni.

84

PARITTA UNTUK UPACARA MAGALA

8) Duggha-dihi-bhujagena sudaha-hattha Brahma visuddhi-jutim-iddhi-bakbhidhna gadena vidhin jitav munindo Tan-tejas bhavatu te jaya-magalni. 9) Et'pi Buddha-jaya-magala-aha-gth Yo vcano dinadine sarate matand Hitvnaneka-vividhni cupaddavni Mokkha sukha adhigameyya naro sapao. 1) Dengan seribu tangan, yang masing-masing memegang senjata Dengan menunggang gajah Girimekhala, Mra bersama pasukannya meraung menakutkan; Raja para Bijaksana menaklukkannya dengan Dhamma-Dna Dengan kekuatan ini semoga engkau mendapat kemenangan sempurna. 2) Lebih dari Mra yang membuat onar sepanjang malam Adalah Yakkha avaka yang menakutkan, bengis dan congkak Raja para Bijaksana menaklukkannya, menjinakkannya dengan kesabaran; Dengan kekuatan ini semoga engkau mendapat kemenangan sempurna. 3) Ngiri gajah mulia menjadi sangat gila Sangat kejam bagaikan hutan terbakar, bagai senjata roda atau halilintar; Raja para Bijaksana menaklukkannya dengan percikan air cinta kasih; Dengan kekuatan ini semoga engkau mendapat kemenangan sempurna. 4) Sangat kejam, dengan pedang terhunus dalam tangan yang kokoh kuat; Agulimla berlari mengejar sepanjang jalan tiga yojana dengan berkalung untaian jari; Raja para Bijaksana menaklukkannya dengan kemampuan pikiran sakti yang mengagumkan; Dengan kekuatan ini semoga engkau mendapat kemenangan sempurna. 5) Setelah membuat perutnya gendut seperti wanita hamil dengan mengikatkan sepotong kayu; Cic memfitnah di tengah-tengah banyak orang Raja para Bijaksana menaklukkannya dengan sikap kesatria dan kedamaian; Dengan kekuatan ini semoga engkau mendapat kemenangan sempurna. 6) Saccaka, yang biasanya berkata menyimpang dari kebenaran Dengan pikiran buta, mengembangkan teorinya bagaikan bendera;
PARITTA UNTUK UPACARA MAGALA 85

Raja para Bijaksana menaklukkannya dengan terangnya pelita kebijaksanaan; Dengan kekuatan ini semoga engkau mendapat kemenangan sempurna. 7) Nandopananda naga berpengertian salah memiliki kekuatan besar; Putra Sang Buddha yang terkemuka (Moggallna Thera) sebagai naga pergi untuk menjinakkan; Raja para Bijaksana menaklukkannya dengan kekuatan sakti Dengan kekuatan ini semoga engkau mendapat kemenangan sempurna. 8) Bagaikan ular yang melilit pada lengan, demikian pandangan salah dimiliki; Oleh Bak, dewa Brahma yang memiliki sinar dan kekuatan Raja para Bijaksana menaklukkannya dengan obat pengetahuan Dengan kekuatan ini semoga engkau mendapat kemenangan sempurna. 9) Inilah delapan Syair Kemenangan Sempurna Sang Buddha Yang seharusnya dibaca dan direnungkan setiap hari tanpa rasa malas; Hingga mampu mengatasi berbagai rintangan Orang bijaksana dapat mencapai Pembebasan dan Kebahagiaan.

24. SO ATTHALADDHOTIDI GTH


1) So attha-laddho sukhito Viruho Buddha-Ssane Arogo sukhito hohi Saha sabbehi tibhi. 2) S attha-laddh sukhit Viruh Buddha-Ssane Arog sukhit hohi Saha sabbehi tibhi. 3) Te attha-laddh sukhit Viruh Buddha-Ssane Arog sukhit hotha Saha sabbehi tibhi. 1) Semoga dia (pria) memperoleh rejeki dan kebahagiaan Serta mendapat kemajuan dalam Buddha-Ssana Semoga dia beserta sanak keluarganya Sehat dan berbahagia hendaknya.
86 PARITTA UNTUK UPACARA MAGALA

2) Semoga dia (wanita) memperoleh rejeki dan kebahagiaan Serta mendapat kemajuan dalam Buddha-Ssana Semoga dia beserta sanak keluarganya Sehat dan berbahagia hendaknya. 3) Semoga mereka memperoleh rejeki dan kebahagiaan Serta mendapat kemajuan dalam Buddha-Ssana Semoga mereka beserta sanak keluarganya Sehat dan berbahagia hendaknya.

25. SAKKATV TIRATANA PARITTA


1) Sakkatv Buddha-Ratana Osatha uttama vara Hita deva-manussna Buddha-tejena sotthin Nassantupaddav sabbe Dukkh vpasamentu te. 2) Sakkatv Dhamma-Ratana Osatha uttama vara Parihpasamana Dhamma-tejena sotthin Nassantupaddav sabbe Bhay vpasamentu te. 3) Sakkatv Sagha-Ratana Osatha uttama vara huneyya phuneyya Sagha-tejena sotthin Nassantupaddav sabbe Rog vpasamentu te. 1) Bersujud pada Buddha-Ratana Sesungguhnya jalan yang terbaik Membawa kesejahteraan bagi para dewa dan manusia Berkat kekuatan Sang Buddha Semoga semua terlindung Dan lenyaplah semua dukkha. 2) Bersujud pada Dhamma-Ratana
PARITTA UNTUK UPACARA MAGALA 87

Sesungguhnya jalan yang terbaik Memadamkan nafsu indera Berkat kekuatan Sang Dhamma Semoga semua terlindung Dan lenyaplah semua bahaya. 3) Bersujud pada Sagha-Ratana Sesungguhnya jalan yang terbaik Patut menerima pemberian dan pelayanan Berkat kekuatan Sang Sagha Semoga semua terlindung Dan lenyaplah semua penyakit.

26. MAH JAYA MAGALA GTH


1) Yakici ratana loke Vijjati vividh puth Ratana Buddha-sama natthi Tasm sotth bhavantu te. 2) Yakici ratana loke Vijjati vividh puth Ratana Dhamma-sama natthi Tasm sotth bhavantu te. 3) Yakici ratana loke Vijjati vividh puth Ratana Sagha-sama natthi Tasm sotth bhavantu te. 1) Permata apa pun yang terdapat Dalam jagat raya ini Tiada satu pun yang menyamai Buddha-Ratana Semoga anda sejahtera. 2) Permata apa pun yang terdapat Dalam jagat raya ini Tiada satu pun yang menyamai Dhamma-Ratana Semoga anda sejahtera. 3) Permata apa pun yang terdapat Dalam jagat raya ini
88 PARITTA UNTUK UPACARA MAGALA

Tiada satu pun yang menyamai Sagha-Ratana Semoga anda sejahtera.

27. SABBAROGATIDI GTH


Sabba-roga-vinimutto Sabba-santpa-vajjito Sabba-veram-atikkanto Nibbuto ca tuva bhava Semoga terbebas dari semua penyakit Semoga semua duka cita lenyap Terbebas dari permusuhan Dan semoga anda mencapai Pembebasan.

28. SABBTIYO
Sabbtiyo vivajjantu Sabba-rogo vinassatu M te bhavatvantaryo Sukh dghyuko bhava Abhivdana-slissa Nicca vuhpacyino Cattro dhamm vahanti yu vao sukha bala. Semoga terhindar dari semua duka cita Semoga terbebas dari semua penyakit Semoga terlepas dari semua mara bahaya Semoga anda umur panjang dan bahagia Ia yang saleh dan selalu menghormat kepada yang lebih tua Semoga empat keadaan ini berkembang, yakni: Umur panjang, cantik/ganteng, bahagia dan kuat.

29. AGGAPPASADA SUTTA GTH


1) Aggato ve pasannna Agga Dhamma vijnata Agge Buddhe pasannna

PARITTA UNTUK UPACARA MAGALA

89

Dakkhieyye anuttare 2) Agge Dhamme pasannna Virgpasame sukhe Agge Saghe pasannna Puakkhette anuttare 3) Aggasmi dna dadata Agga pua pavahati Agga yu ca vao ca Yaso kitti sukha bala 4) Aggassa dt medhv Agga-dhamma-samhito Deva-bhto manusso v Aggappatto pamodat'ti 1) Bagi mereka yang berkeyakinan adalah amat mulia Dhamma Agung yang dikenal adalah: Berkeyakinan pada Buddha nan Agung Pantas diberi persembahan dan tiada bandingnya. 2) Berkeyakinan pada Dhamma nan Agung Tanpa nafsu, tenang dan penuh bahagia Berkeyakinan pada Sagha nan Agung Ladang pembuatan jasa yang tiada bandingnya. 3) Setelah memberikan dna nan mulia Maka jasa kebajikan bertambah Panjang umur, bertambah cantik/tampan Terhormat, masyhur, kuat dan bahagia. 4) Orang bijaksana memberikan dengan kemampuannya Mencapai Dhamma nan Tertinggi Setelah mati terlahir sebagai dewa atau manusia Mendapat kegembiraan yang amat besar.

30. CULLA MAGALA CAKKAVA


1) Sabba-buddhnubhvena Sabba-dhammnubhvena Sabba-saghnubhvena

90

PARITTA UNTUK UPACARA MAGALA

Buddha-Ratana Dhamma-Ratana Sagha-Ratana Tia ratanna nubhvena Caturstisahassa-dhammakkhandhnubhvena Piakatynubhvena Jinasvaknubhvena: 2) Sabbe te rog Sabbe te bhay Sabbe te antary Sabbe te upaddav Sabbe te dunnimitt Sabbe te avamagal vinassantu. 3) yu-vahako Dhana-vahako Siri-vahako Yasa-vahako Bala-vahako Vaa-vahako Sukha-vahako Hotu sabbad. 4) Dukkha-roga-bhay ver Sok sattu cupaddav Anek antarypi Vinassantu ca tejas 5) Jaya-siddhi dhana lbha Sotthi bhgya sukha bala Siri yu ca vao ca Bhoga vuh ca yasav Sata-vass ca y ca Jva-siddh bhavantu te. 6) Bhavatu sabba-magala Rakkhantu sabba-devat Sabba-buddhnubhvena

PARITTA UNTUK UPACARA MAGALA

91

Sad sotth bhavantu te. 7) Bhavatu sabba-magala Rakkhantu sabba-devat Sabba-dhammnubhvena Sad sotth bhavantu te. 8) Bhavatu sabba-magala Rakkhantu sabba-devat Sabba-saghnubhvena Sad sotth bhavantu te. 1) Dengan kekuatan semua Buddha Dengan kekuatan semua Dhamma Dengan kekuatan semua Sagha Buddha Permata Mulia Dhamma Permata Mulia Sagha Permata Mulia Tiga Permata Mulia Dengan kekuatan-Nya Dengan kekuatan 84.000 kelompok Dhamma Dengan kekuatan Tipiaka Dengan kekuatan Siswa-Siswa Sang Penakluk (dunia): 2) Semoga semua penyakit Semua mara bahaya Semua rintangan Semua bencana Semua tanda-tanda jelek Semua tanda-tanda tidak menyenangkan anda Menjadi lenyap adanya. 3) Semoga usia Kekayaan Kemakmuran Kemasyhuran Kekuatan Kecantikan Kebahagiaan Selalu bertambah.

92

PARITTA UNTUK UPACARA MAGALA

4) Semoga penderitaan, penyakit, bahaya, permusuhan Kesedihan, malapetaka, bencana dan kesukaran Serta segala macam rintangan Semua lenyap dengan kekuatan ini. 5) Kejayaan, keberhasilan, kekayaan, keuntungan Keselamatan, kemujuran, kebahagiaan, kekuatan Kemakmuran, panjang usia, kecantikan Kesejahteraan dan kemasyhuran, semoga bertambah Dan panjang usia seratus tahun Semoga keberhasilan dalam penghidupan menjadi milik anda. 6) Semoga semua berkah ada pada anda Semoga para dewa melindungi anda Dengan kekuatan semua Buddha Semoga kesejahteraan ada pada anda. 7) Semoga semua berkah ada pada anda Semoga para dewa melindungi anda Dengan kekuatan semua Dhamma Semoga kesejahteraan ada pada anda. 8) Semoga semua berkah ada pada anda Semoga para dewa melindungi anda Dengan kekuatan semua Sagha Semoga kesejahteraan ada pada anda.

31. RATANATTAYNUBHAVDI GTH


1) Ratanattaynubhvena Ratanattaya-tejas Dukkha-roga-bhay ver Sok sattu cupaddav Anek antarypi Vinassantu asesato 2) Jaya-siddhi dhana lbha Sotthi bhgya sukha bala Siri yu ca vao ca Bhoga vuh ca yasav Sata-vass ca y ca
PARITTA UNTUK UPACARA MAGALA 93

Jva-siddh bhavantu te. 3) Bhavatu sabba-magala Rakkhantu sabba-devat Sabba-buddhnubhvena Sad sotth bhavantu te. 4) Bhavatu sabba-magala Rakkhantu sabba-devat Sabba-dhammnubhvena Sad sotth bhavantu te. 5) Bhavatu sabba-magala Rakkhantu sabba-devat Sabba-saghnubhvena Sad sotth bhavantu te. 1) Berkat kekuatan Sang Tiratana Berkat keampuhan Sang Tiratana Semoga penderitaan, penyakit, bahaya, permusuhan Kesedihan, malapetaka, bencana dan kesukaran Serta segala macam rintangan Semua lenyap tanpa sisa. 2) Kejayaan, keberhasilan, kekayaan, keuntungan Keselamatan, kemujuran, kebahagiaan, kekuatan Kemakmuran, panjang usia, kecantikan Kesejahteraan dan kemasyhuran, semoga bertambah Dan panjang usia seratus tahun Semoga keberhasilan dalam penghidupan menjadi milik anda. 3) Semoga semua berkah ada pada anda Semoga para dewa melindungi anda Dengan kekuatan semua Buddha Semoga kesejahteraan ada pada anda. 4) Semoga semua berkah ada pada anda Semoga para dewa melindungi anda Dengan kekuatan semua Dhamma Semoga kesejahteraan ada pada anda. 5) Semoga semua berkah ada pada anda Semoga para dewa melindungi anda
94 PARITTA UNTUK UPACARA MAGALA

Dengan kekuatan semua Sagha Semoga kesejahteraan ada pada anda.

32. SUMAGALA GTH I


1) Hotu sabba sumagala Rakkhantu sabba-devat Sabba-buddhnubhvena Sotth hontu nirantara 2) Hotu sabba sumagala Rakkhantu sabba-devat Sabba-dhammnubhvena Sotth hontu nirantara 3) Hotu sabba sumagala Rakkhantu sabba-devat Sabba-saghnubhvena Sotth hontu nirantara 1) Semoga segala berkah menjadi kenyataan Semoga para dewa melindungi anda Berkat kekuatan semua Buddha Semoga anda selalu sejahtera. 2) Semoga segala berkah menjadi kenyataan Semoga para dewa melindungi anda Berkat kekuatan semua Dhamma Semoga anda selalu sejahtera. 3) Semoga segala berkah menjadi kenyataan Semoga para dewa melindungi anda Berkat kekuatan semua Sagha Semoga anda selalu sejahtera.

33. SUMAGALA GTH II


1) Bhavatu sabba-magala Rakkhantu sabba-devat Sabba-buddhnubhvena Sad sotth bhavantu te.

PARITTA UNTUK UPACARA MAGALA

95

2) Bhavatu sabba-magala Rakkhantu sabba-devat Sabba-dhammnubhvena Sad sotth bhavantu te. 3) Bhavatu sabba-magala Rakkhantu sabba-devat Sabba-saghnubhvena Sad sotth bhavantu te. 1) Semoga semua berkah ada pada anda Semoga para dewa melindungi anda Dengan kekuatan semua Buddha Semoga kesejahteraan ada pada anda. 2) Semoga semua berkah ada pada anda Semoga para dewa melindungi anda Dengan kekuatan semua Dhamma Semoga kesejahteraan ada pada anda. 3) Semoga semua berkah ada pada anda Semoga para dewa melindungi anda Dengan kekuatan semua Sagha Semoga kesejahteraan ada pada anda.

34. PATTIDNA
1) Puassidni katassa Ynani katni me Tesaca bhgino hontu Sattnantppamaka. 2) Ye piy guavant ca Mayha mt-pitdayo Dih me cpyadih v Ae majjhatta-verino; 3) Satt tihanti lokasmi Te-bhumm catu-yonik Paceka-catuvokr Sasarant bhavbhave

96

PARITTA UNTUK UPACARA MAGALA

4) ta ye pattidnam-me Anumodantu te saya Ye cima nappajnanti Dev tesa nivedayu. 5) May dinnna-puna Anumodana-hetun Sabbe satt sad hontu Aver sukha-jvino 6) Khemappadaca pappontu Tess sijjhata subh. 1) Semoga jasa-jasa yang kuperbuat Kini atau di waktu lain Diterima oleh semua makhluk di sini Tak terbatas, tak ternilai. 2) Mereka yang kukasihi serta berbudi luhur Seperti ayah dan ibu Yang terlihat dan tidak terlihat Yang bersikap netral atau bermusuhan. 3) Makhluk-makhluk yang berada di alam semesta Di tiga alam, empat jenis kelahiran Terdiri dari lima, satu atau empat bagian Mengembara di alam-alam besar kecil. 4) Semoga dengan persembahan jasaku ini Setelah mengetahui mereka bergembira Dan kepada mereka yang tidak mengetahui Semoga para dewa memberitakannya. 5) Berkat jasa-jasa yang kupersembahkan ini Yang membawa kegembiraan Semoga semua makhluk selamanya Hidup bahagia, bebas dari kebencian. 6) Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian Semoga cita-cita luhur mereka tercapai.

PARITTA UNTUK UPACARA MAGALA

97

(Halaman ini memang kosong)

98

PARITTA UNTUK UPACARA MAGALA

V PARITTA UNTUK UPACARA AVAMAGALA (Upacara Dalam Duka)

PARITTA UNTUK UPACARA AVAMAGALA

99

(Halaman ini memang kosong)

100

PARITTA UNTUK UPACARA AVAMAGALA

1. PUBBABHGANAMAKRA
Handa maya Buddhassa Bhagavato Pubba-bhga-namakra karoma se. Bersama-sama : Namo Tassa Bhagavato Arahato Samm-Sambuddhassa (tiga kali) Terpujilah Sang Bhagav, Yang Maha Suci, Yang Telah Mencapai Penerangan Sempurna (tiga kali)

2. TISARAA
Handa maya Ti-saraa-gamana-pha bhama se. Bersama-sama : 1) Buddha saraa gacchmi. Dhamma saraa gacchmi. Sagha saraa gacchmi. 2) Dutiyampi Buddha saraa gacchmi. Dutiyampi Dhamma saraa gacchmi. Dutiyampi Sagha saraa gacchmi. 3) Tatiyampi Buddha saraa gacchmi. Tatiyampi Dhamma saraa gacchmi. Tatiyampi Sagha saraa gacchmi. 1) aku berlindung kepada Buddha. aku berlindung kepada Dhamma. aku berlindung kepada Sagha (baca: Sang-gha). 2) Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Sagha. 3) Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Sagha.

PARITTA UNTUK UPACARA AVAMAGALA

101

3. PABBATOPAMA GTH
1) Yathpi sel vipul Nabha hacca pabbat Samant anupariyeyyu Nippothent catuddis 2) Eva jar ca maccu ca Adhivattanti pino Khattiye brhmae vesse Sudde cala-pukkuse 3) Na kici parivajjeti Sabbam-evbhimaddati Na tattha hatthna bhmi Na rathna na pattiy Na cpi manta-yuddhena Sakk jetu dhanena v 4) Tasm hi paito poso Sampassa attham-attano Buddhe Dhamme ca Saghe ca Dhro saddha nivesaye 5) Yo Dhammacr kyena Vcya uda cetas Idheva na pasasati Pecca sagge pamodati. 1) Bagaikan batu karang yang besar Puncaknya menjulang ke angkasa Berubah dan hancur Karena pengikisan dari empat arah. 2) Demikian pula kelapukan dan kematian Menguasai semua makhluk, apakah dia: Kesatria, brahmana, pedagang, Pekerja, kasta buangan mau pun pembersih jalan. 3) Tidak seorang pun yang akan terbebas Semuanya pasti menemui kematian Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah

102

PARITTA UNTUK UPACARA AVAMAGALA

Pasukan mau pun prajurit; Tiada sesuatu pun yang dengan mantra perang Atau kekayaan dapat mengatasi kematian. 4) Sebab itulah para bijaksana Setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya sendiri Maka mereka memperkuat keyakinannya kepada: Buddha, Dhamma dan Sagha. 5) Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik Dengan pikiran, ucapan dan perbuatan Orang itu sangat terpuji Dan setelah meninggal ia berbahagia di Surga.

4. ARIYADHANA GTH
1) Yassa saddh Tathgate Acal supatihit, Slaca yassa kalya Ariya-kanta pasasita 2) Saghe pasdo yassatthi Ujubhtaca dassana Adaiddoti ta hu Amoghan-tassa jvita 3) Tasm saddhaca slaca Pasda Dhamma-dassana Anuyujetha medhv Sara Buddhna-Ssananti 1) Ia yang yakin pada Tathgata Kokoh kuat serta tak tergoyahkan Mempunyai Sla yang baik Disenangi dan dipuji oleh Para Ariya. 2) Dia yang yakin pada Sagha Teguh, lurus dan penuh perhatian Mereka (Sagha) nyatakan: Ia tidak miskin Dan tidak akan menderita di akhir hidupnya. 3) Sebab itu keyakinan, Sla

PARITTA UNTUK UPACARA AVAMAGALA

103

Kepercayaan dan penembusan pada Dhamma Haruslah dikembangkan oleh orang bijaksana Dengan selalu ingat pada Buddha-Ssana.

5. DHAMMANIYMA SUTTA
Evam-me suta: Eka samaya Bhagav, Svatthiya viharati, Jetavane Anthapiikassa, rme. Tatra kho Bhagav bhikkh mantesi bhikkhavo'ti. Bhadante'ti te bhikkh Bhagavato paccassosu. Bhagav etad-avoca. Uppd v bhikkhave Tathgatna anuppd v Tathgatna, hitva s dhtu dhammahitat Dhamma-niymat: Sabbe sakhr anicc'ti. Ta Tathgato abhisambujjhati abhisameti. Abhisambujjhitv abhisametv cikkhati deseti, paapeti pahappeti, vivarati vibhajati uttnkaroti: Sabbe sakhr anicc'ti. Uppd v bhikkhave Tathgatna anuppd v Tathgatna, hitva s dhtu dhammahitat dhamma-niymata: Sabbe sakhr dukkh'ti. Ta Tathgato abhisambujjhati abhisameti. Abhisambujjhitv abhisametv cikkhati deseti, paapeti pahappeti, vivarati vibhajati uttnkaroti: Sabbe sakhr dukkh'ti. Uppd v bhikkhave Tathgatna anuppd v Tathgatna, hitva s dhtu dhammahitat dhamma-niymat: Sabbe dhamm anatt'ti. Ta Tathgato abhisambujjhati abhisameti. Abhisambujjhitv abhisametv cikkhati deseti, paapeti pahappeti, vivarati vibhajati uttnkaroti: Sabbe dhamm anatt'ti. Idam-avoca Bhagav. Attaman te bhikkh Bhagavato bhsita, abhinandun'ti.
104 PARITTA UNTUK UPACARA AVAMAGALA

Demikianlah telah kudengar: Pada suatu ketika Sang Bhagav bersemayam di dekat Svatth, di hutan Jeta, milik Anthapiika. Sang Bhagav bersabda kepada para bhikkhu: O, para Bhikkhu. Ya, Bhante. jawab para bhikkhu kepada Sang Bhagav. Selanjutnya Sang Bhagav bersabda: O, para Bhikkhu, apakah Para Tathgata muncul di dunia atau tidak, terdapat kondisi yang tetap dari segala sesuatu (Dhamma), terdapat hukum yang pasti dari segala sesuatu, bahwa: Semua yang terbentuk tidak kekal. Tathgata mengetahui dan mengerti sepenuhnya hal itu. Setelah sepenuhnya mengetahui dan mengerti, Ia memaklumkannya, menunjukkannya. Menegaskan, menandaskan, menjelaskan, menguraikan dan membentangkan bahwa: Semua yang terbentuk tidak kekal. O, para Bhikkhu, apakah Para Tathgata muncul di dunia atau tidak, terdapat kondisi yang tetap dari segala sesuatu, terdapat hukum yang pasti dari segala sesuatu, bahwa: Semua yang terbentuk adalah dukkha. Tathgata mengetahui dan mengerti sepenuhnya hal itu. Setelah sepenuhnya mengetahui dan mengerti, Ia memaklumkannya, menunjukkannya. Menegaskan, menandaskan, menjelaskan, menguraikan dan membentangkan, bahwa: Semua yang terbentuk adalah dukkha. O, para Bhikkhu, apakah Para Tathgata muncul di dunia atau tidak, terdapat kondisi yang tetap dari segala sesuatu, terdapat hukum yang pasti dari segala sesuatu, bahwa: Segala sesuatu bukanlah aku. Tathgata mengetahui dan mengerti sepenuhnya hal itu. Setelah sepenuhnya mengetahui dan mengerti, Ia memaklumkannya, menunjukkannya. Menegaskan, menandaskan, menjelaskan, menguraikan dan membentangkan, bahwa: Segala sesuatu bukanlah aku. Demikianlah sabda Sang Bhagav. Mendengar sabda Sang Bhagav tersebut,

PARITTA UNTUK UPACARA AVAMAGALA

105

batin para bhikkhu dipenuhi kebahagiaan luhur.

6. TILAKKHADI GTH
1) Sabbe sakhr anicc'ti Yad paya passati, Atha nibbindati dukkhe: Esa maggo visuddhiy. 2) Sabbe sakhr dukkh'ti Yad paya passati, Atha nibbindati dukkhe: Esa maggo visuddhiy. 3) Sabbe dhamm anatt'ti Yad paya passati, Atha nibbindati dukkhe: Esa maggo visuddhiy. 4) Appak te manussesu Ye jan pra-gmino Athya itar paj Tram-evnudhvati. 5) Ye ca kho sammadakkhte Dhamme dhammnuvattino Te jan pramessanti Maccudheyya suduttara. 6) Kaha dhamma vippahya Sukka bhvetha paito. Ok anokam-gamma Viveke yattha drama 7) Tatrbhiratim-iccheyya Hitv kme akicano. Pariyodapeyya attna Citta-klesehi paito 8) Yesa sambodhiyagesu Samm citta subhvita dna-painissagge

106

PARITTA UNTUK UPACARA AVAMAGALA

Anupdya ye rat, Khisav jutimanto Te loke parinibbut'ti. 1) Semua yang terbentuk tidak kekal Bila dengan bijaksana orang melihatnya Maka dukkha tidak akan ada lagi: Inilah jalan untuk mencapai kesucian. 2) Semua yang terbentuk adalah dukkha Bila dengan bijaksana orang melihatnya Maka dukkha tidak akan ada lagi: Inilah jalan untuk mencapai kesucian. 3) Segala sesuatu adalah bukan aku Bila dengan bijaksana orang melihatnya Maka dukkha tidak akan ada lagi: Inilah jalan untuk mencapai kesucian. 4) Di antara orang banyak, hanya sedikit Yang sampai di pantai seberang; Sebagian besar manusia hilir mudik Di pantai sebelah sini. 5) Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka Yang melaksanakan Dhamma yang Telah dibabarkan dengan jelas, dapat menyeberangi Alam kematian yang sukar untuk diatasi. 6) Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan Terlatih dalam cahaya terang; Setelah menjalani Hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk Menikmati hidup dalam kesunyian. 7) Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki Seharusnya meninggalkan kesenangan dunia Tanpa memiliki harta dunia Ia harus membersihkan batinnya. 8) Orang bijaksana demikian telah memiliki Bodhi Batinnya telah berkembang sempurna Telah melenyapkan kemelekatan Bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan
PARITTA UNTUK UPACARA AVAMAGALA 107

Mereka yang bebas dari kekotoran batin serta bersinar terang Mencapai Nibbna dalam kehidupan ini.

7. VIJAYA SUTTA
1) Cara v yadi v tiha nisinno uda v saya, Sammijeti pasreti es kyassa ijan. 2) Ahi nahru sayutto taca mas va lepano, Chaviy kayo paicchanno yathbhta na dissati. 3) Antapro udarapro yakapeassa vatthno, Hadayassa papphsassa vakkassa pihakassa ca. 4) Sighikya kheassa sedassa ca medassa ca, Lohitassa lasikya Pittassa ca vasya ca. 5) Athassa navahi sotehi asuc savati sabbad, Akkhimh akkhigthako kaamh kaagthako. 6) Sighik ca nsato mukhena vamatekad, Pia semhaca vamati kyamh sedajallik. 7) Athassa susira ssa matthalugassa prita, Subhato na maat blo avijjya purakkhato. 8) Yad ca so mato seti uddhumto vinlako,

108

PARITTA UNTUK UPACARA AVAMAGALA

Apaviddho susnasmi anapekkh honti tayo. 9) Khdanti na suvn ca sigl ca vak kim, Kk gijjh ca khdanti ye cae santi pino. 10) Sutvna Buddhavacana bhikkhu paav idha, So kho na parijnti yathbhtahi passati. 11) Yath ida tath eta yath eta tath ida, Ajjhattaca bahiddh ca kye chanda virjaye. 12) Chandarga viratto so bhikkhu paav idha, Ajjhag amata santi Nibbna padamaccuta. 13) Dipdako ya asuci duggandho parihrati, Nnkua paparipro vissavanto tato tato. 14) Etdisena kyena yo mae uametave, Param v avjaneyya kimaatra adassan'ti. 1) Baik berjalan atau berdiri Baik duduk atau berbaring jika kita membungkukkan atau meluruskan badan Ini hanya gerak dari badan. 2) Tulang-tulang dan otot-otot Dibalut dengan selaput-selaput daging Badan ini diselubungi dengan kulit Dengan demikian tidak terlihat yang sebenarnya. 3) Badan terdiri dari usus, lambung
PARITTA UNTUK UPACARA AVAMAGALA 109

Hati, gelembung air Jantung dan paru-paru Ginjal dan limpa kecil. 4) Dengan ingus, lendir Peluh, getah bening, darah Dan gajih (gemuk). 5) Melalui sembilan lubang Kotoran terus menerus keluar Kotoran mata melalui mata Kotoran telinga melalui telinga. 6) Ingus mengalir melalui hidung Ada kalanya empedu dan lendir dimuntahkan Kotoran dan peluh keluar dari badan. 7) Dalam rongga kepala ada otak Seseorang dungu karena kebodohan Menganggap badan ini barang yang baik sekali. 8) Jika badan ini mati, sebagai bangkai Di dalam kuburan, bengkak, biru dan Tersia-sia, anggota keluarga tidak menginginkan lagi. 9) Mayat itu dimakan oleh anjing Serigala, anjing hutan dan cacing-cacing Burung gagak, burung nasar dan Binatang-binatang lainnya. 10) Dalam dunia ini, Siswa yang bijaksana Setelah mendengar sabda Sang Buddha. Mengerti dengan benar, karena Ia melihat dengan sewajarnya. 11) Seperti ini, badan ini Seperti itu, badan ini akan terjadi Lepaskanlah belenggu badan ini Baik pribadi mau pun luar. 12) Siswa yang bijaksana, yang bebas dari Keinginan dan kemelekatan Ia akan mencapai Nibbna Kekal tenang dan bebas dari kematian.
110 PARITTA UNTUK UPACARA AVAMAGALA

13) Badan kotor yang berkaki dua Yang membawa bau busuk Penuh dengan kekotoran Yang keluar dari berbagai tempat. 14) Jika dengan badan yang demikian ini Orang menganggap dirinya tinggi dan Memandang rendah orang lain; Apakah sebabnya? Hanyalah kebodohan!

8. PASUKUL GTH
1) Anicc vata sakhr Uppda-vaya-dhammino Uppajjitv nirujjhanti Tesa vpasamo sukho 2) Sabbe satt maranti ca Marisu ca marissare Tathevha marissmi Natthi me ettha sasayo. 1) Segala yang terbentuk tidak kekal adanya Bersifat timbul dan tenggelam Setelah timbul akan hancur dan lenyap Bahagia timbul setelah gelisah lenyap. 2) Semua makhluk akan mengalami kematian Mereka telah berkali-kali mengalami kematian, dan akan selalu demikian; Begitu pula saya, pasti mengalami kematian juga Keragu-raguan tentang ini tidak ada dalam diriku.

9. ETTVAT
Handa maya Ettvat dia bhama se. 1) Ettvat ca amhehi Sambhata pua-sampada Sabbe dev anumodantu Sabba-sampatti-siddhiy. 2) Ettvat ca amhehi
PARITTA UNTUK UPACARA AVAMAGALA 111

Sambhata pua-sampada Sabbe bht anumodantu Sabba-sampatti-siddhiy. 3) Ettvat ca amhehi Sambhata pua-sampada Sabbe satt anumodantu Sabba-sampatti-siddhiy. 4) Ida vo tina hotu Sukhit hontu tayo (tiga kali) 5) ksah ca bhummah Dev ng mahiddhik Pua ta anumoditv Cira rakkhantu . . . . . . . . (sebutkan nama almarhum/almarhumah) (tiga kali) 6) ksah ca bhummah Dev ng mahiddhik Pua ta anumoditv Cira rakkhantu tva sad'ti SDHU! SDHU! SDHU! 1) Sebanyak kami telah Mencapai dan mengumpulkan jasa; Semoga semua dewa turut bergembira, Agar mendapat keuntungan beraneka warna. 2) Sebanyak kami telah Mencapai dan mengumpulkan jasa; Semoga semua makhluk halus turut bergembira, Agar mendapat keuntungan beraneka warna. 3) Sebanyak kami telah Mencapai dan mengumpulkan jasa; Semoga semua makhluk hidup turut bergembira, Agar mendapat keuntungan beraneka warna. 4) Semoga jasa-jasa ini melimpah Pada sanak keluarga yang telah meninggal; Semoga mereka berbahagia.
112 PARITTA UNTUK UPACARA AVAMAGALA

(tiga kali) 5) Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, Para dewa dan naga yang perkasa; Setelah menikmati jasa-jasa ini, Selalu melindungi almarhum . . . . . . . . (tiga kali) 6) Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, Para dewa dan naga yang perkasa; Setelah menikmati jasa-jasa ini, Selalu melindungi kita selamanya.

PARITTA UNTUK UPACARA AVAMAGALA

113

(Halaman ini memang kosong)

114

PARITTA UNTUK UPACARA AVAMAGALA

VI PARITTA KHUSUS

(Halaman ini memang kosong)

116

PARITTA KHUSUS

DHAMMACAKKAPPAVATTANA SUTTA
Anuttara abhisambodhi sambujjhitv Tathgato Pathama ya adesesi Dhammacakka anuttara Sammadeva pavattento loke appativattiya Yatthkkht ubho ant patipatti ca majjhim Catsvriyasaccesu visuddha adassana Desita dhammarjena sammsambodhikittana Nmena vissuta sutta Dhammacakkappavattana Veyykaraapthena sagtantam bhama se. Eva me suta: Eka samaya Bhagav Brasiya viharati Isipatane Migadye. Tatra kho Bhagav pacavaggiye bhikkh mantesi: Dve me, bhikkhave, ant pabbajitena na sevitabb: yo cya kmesu kmasukhalliknuyogo; hno, gammo, pothujjaniko, anariyo, anatthasahito; yo cya attakilam-athnuyogo; dukkho, anariyo, anatthasahito. Ete te, bhikkhave, ubho ante anupagamma majjhim paipad Tathgatena abhisambuddh cakkhukara, akara, upasamya, abhiya, sambodhya, nibbnya savattati. Katam ca s, bhikkhave, majjhim paipad Tathgatena abhisambuddh cakkhukara akarai, upasamya, abhiya, sambodhya, nibbnya savattati? Ayameva ariyo ahagiko maggo seyyathda: Samm-dihi, samm-sakappo, samm-vc, samm-kammanto, samm-jvo, samm-vymo, samm-sati, samm-samdhi. Aya kho s, bhikkhave, majjhim paipad Tathgatena abhisambuddh cakkhukara akarai, upasamya, abhiya, sambodhya, nibbnya savattati. Ida kho pana, bhikkhave, dukkha ariyasacca: Jtipi dukkh, jarpi dukkh, maraampi dukkha, soka-paridevadukkha-domanassupyspi dukkh, appiyehi sampayogo dukkho, piyehi vippayogo dukkho, yampiccha na labhati tampi dukkha, sakhittena pacupdnakkhand dukkh. Ida kho pana, bhikkhave, dukkhasamudayo ariyasacca: Yya tah ponobbhavik nandirgasahagat tatra
PARITTA KHUSUS 117

tatrbhinandin seyyathda: kmatah, bhavatah, vibhavatah. Ida kho pana, bhikkhave, dukkhanirodho ariyasacca: Yo tass yeva tahya asesavirganirodho, cgo, painissaggo, mutti, anlayo. Ida kho pana, bhikkhave, dukkhanirodhagmin paipad ariyasacca: Ayameva ariyo ahagiko maggo seyyathdam: Samm-dihi, samm-sakappo, samm-vc, samm-kammanto, samm-jvo, samm-vymo, samm-sati, samm-samdhi. Ida dukkha ariyasaccanti me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhu udapdi, a udapdi, pa udapdi, vijj udapdi, loko udapdi. Ta kho panida dukkha ariyasacca parieyyanti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhu udapdi, a udapdi, pa udapdi, vijj udapdi, loko udapdi. Ta kho panida dukkha ariyasacca paritanti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhu udapdi, a udapdi, pa udapdi, vijj udapdi, loko udapdi. Ida dukkhasamudayo ariyasaccanti me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhu udapdi, a udapdi, pa udapdi, vijj udapdi, loko udapdi. Ta kho panida dukkhasamudayo, ariyasacca pahtabbanti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhu udapdi, a udapdi, pa udapdi, vijj udapdi, loko udapdi. Ta kho panida dukkhasamudayo, ariyasacca pahnanti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhu udapdi, a udapdi, pa udapdi, vijj udapdi, loko udapdi. Ida dukkhanirodho ariyasaccanti me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhu udapdi, a udapdi, pa udapdi, vijj udapdi, loko udapdi. Ta kho panida dukkhanirodho ariyasacca sacchiktabbanti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhu udapdi, a udapdi, pa udapdi, vijj udapdi, loko udapdi. Ta kho panida dukkhanirodho ariyasacca sacchikatanti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhu udapdi, a udapdi, pa udapdi, vijj udapdi, loko udapdi.
118 PARITTA KHUSUS

Ida dukkhanirodhagmin patipad ariyasaccanti me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhu udapdi, a udapdi, pa udapdi, vijj udapdi, loko udapdi. Ta kho panida dukkhanirodhagmin patipad ariyasacca bhvetabbanti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhu udapdi, a udapdi, pa udapdi, vijj udapdi, loko udapdi. Ta kho panida dukkhanirodhagmin patipad ariyasacca bhvitanti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhu udapdi, a udapdi, pa udapdi, vijj udapdi, loko udapdi. Yva kvaca me, bhikkhave, imesu catsu ariyasaccesu evantiparivaa dvdaskra yathbhta adassana na suvisuddha ahosi, neva tvha, bhikkhave, sadevake loke samrake sabrahmake sassamaabrhmaiy pajya sadevamanussya anuttara sammsambodhi abhisambuddho paccasi. Yato ca kho me, bhikkhave, imesu catsu ariyasaccesu evantiparivaa dvdaskra yathbhta adassana suvisuddham ahosi, athham, bhikkhave, sadevake loke samrake sabrahmake sassamaabrhmaiy pajya sadevamanussya anuttara sammsambodhi abhisambuddho paccasi. aca pana me dassana udapdi, Akupp me vimutti ayamantim jti, natthidni punabbhavo ti. Idam avoca Bhagav. Attaman pacavaggiy bhikkh Bhgavato bhsita abhinandu. Imasmica pana veyykaraasmi bhaamne yasmato Koaassa viraja vtamala Dhammacakkhu udapdi: Yakinci samudayadhamma sabbanta nirodhadhamman ti. Pavattite ca Bhagavat Dhammacakke bhumm dev saddamanussvesu: Eta Bhagavat Brasiya Isipatane Migadye anuttara Dhammacakka pavattita appaivattiya samaena v brhmaena v devena v mrena v brahmun v kenaci v lokasmin ti. Bhummna devna sadda sutv, Ctummahrjik dev saddamanussvesu. . . . Ctummahrjikna devna sadda sutv, Tvatis dev saddamanussvesu. . . .
PARITTA KHUSUS 119

Tvatisna devna sadda sutv, Ym dev saddamanussvesu. . . . Ymna devna sadda sutv, Tusit dev saddamanussvesu. . . . Tusitna devna sadda sutv, Nimmnarat dev saddamanussvesu. . . . Nimmnaratna devna sadda sutv, Paranimmitavasavatt dev saddamanussvesu. . . . Paranimmitavasavattna devna sadda sutv, Brahmakyik dev saddamanussvesu: Eta Bhagavat Brasiya Isipatane Migadye anuttara Dhammacakka pavattita appaivattiya samaena v brhmaena v devena v mrena v brahmun v kenaci v lokasmin ti. Itiha tena khaena, tena muhuttena, yva brahmalok saddo abbhuggacchi. Ayaca dasasahass lokadhtu sakampi sampakampi sampavedhi, appamo ca oro obhso loke pturahosi atikkammeva devna devnubhva. Atha kho Bhagav udna udnesi: Asi vata bho Koao, asi vata bho Koao ti. Itihida yasmato Koaassa Akoao tveva nma ahos ti. Dhammacakkappavattana Sutta nihita

120

PARITTA KHUSUS

DHAMMACAKKAPPAVATTANA SUTTA
(Khotbah Pemutaran Roda Dhamma)
1) Demikianlah yang saya dengar: Pada suatu ketika Sang Bhagav bersemayam di dekat kota Benares, di Isipatana, di Taman Rusa (Migadya). 2) Di sana, Sang Bhagav bersabda kepada rombongan lima orang bhikkhu (Assajji, Vappa, Bhadiya, Koaa, Mahnama), demikian: Dua hal yang berlebihan (extrim) ini, O, para Bhikkhu, tidak patut dijalankan oleh mereka yang telah meninggalkan rumah untuk menempuh kehidupan tak berkeluarga: 3) Menuruti kesenangan nafsu indria yang rendah, yang tidak berharga dan tidak berfaedah, biadab, duniawi; atau melakukan penyiksaan diri, yang menyakitkan, tidak berharga dan tidak berfaedah. Setelah menghindari kedua hal yang berlebih-lebihan ini, O, para Bhikkhu, JALAN TENGAH (MAJJHIM-PAIPAD) yang telah sempurna diselami oleh Tathgata, yang membukakan Mata Batin (Cakkhu-Kara), yang menimbulkan Pengetahuan (a-Kara), yang membawa Ketentraman (Upasamya), Kemampuan Batin luar biasa (Abhiya), Kesadaran Agung (Sambodhya), Pencapaian Nibbna (Nibbnya). 4) Apakah, O, para Bhikkhu, JALAN TENGAH yang telah sempurna diselami oleh Tathgata, yang membukakan Mata Batin, yang menimbulkan Pengetahuan, yang membawa Ketentraman, Kemampuan Batin luar biasa, Kesadaran Agung, Pencapaian Nibbna itu? Tiada lain JALAN ARIYA BERUNSUR DELAPAN / DELAPAN JALAN ARIYA / ARIYO AHANGIKO MAGGO, yaitu: Samm-Dihi Samm-Sakappo Samm-Vc Samm-jvo Samm-Vymo Samm-Sati
PARITTA KHUSUS

: Pengertian Benar, : Pikiran Benar, : Ucapan Benar, : Penghidupan Benar, : Usaha Benar, : Kesadaran Benar,
121

Samm-Kammanto : Perbuatan Benar,

Samm-Samdhi

: Samdhi Benar,

Itulah sesungguhnya JALAN TENGAH, O, para Bhikkhu, yang telah sempurna diselami oleh Tathgata yang membukakan Mata Batin, yang menimbulkan Pengetahuan, yang membawa Ketentraman, Kemampuan Batin luar biasa, Kesadaran Agung, dan Pencapaian Nibbna. 5) Sekarang, O, para Bhikkhu, KEBENARAN ARIYA tentang Dukkha (DUKKHA ARIYA-SACCA), yaitu: Kelahiran adalah dukkha, Usia tua adalah dukkha, Penyakit adalah dukkha, Kematian adalah dukkha, Berkumpul dengan yang tidak disenangi adalah dukkha, Berpisah dari yang dicintai adalah dukkha, Tidak memperoleh apa yang diingini adalah dukkha, Singkatnya Lima Kelompok merupakan dukkha. Kemelekatan (pacapdnakkhandh)

6) Sekarang, O, para Bhikkhu, KEBENARAN ARIYA tentang ASAL MULA DUKKHA (Dukkha-Samudaya Ariya-Sacca), yaitu: Ketagihan (Tah) yang menyebabkan tumimbal lahir, disertai dengan nafsu indria (Nandi-Rga-Sahagat) yang menemukan kesenangan di sana sini, yaitu: Kma-Tah Bhava-Tah : ketagihan akan kesenangan indria, : ketagihan akan penjelmaan,

Vibhava-Tah : ketagihan akan pemusnahan diri sendiri. 7) Sekarang, O, para Bhikkhu, KEBENARAN ARIYA tentang AKHIR DUKKHA (Dukkha-Nirodha Ariya-Sacca), yaitu: Terhentinya semua nafsu indria tanpa sisa, melepaskannya, bebas, terpisah sama sekali dari ketagihan tersebut. 8) Sekarang, O, para Bhikkhu, KEBENARAN ARIYA tentang JALAN YANG MENUJU AKHIR DUKKHA (Dukkha-Nirodha-Gmin-Paipad Ariya-Sacca), tiada lain Jalan Ariya Berunsur Delapan (Ahangiko Ariyo Maggo), yaitu: Samm-Dihi : Pengertian Benar,

122

PARITTA KHUSUS

Samm-Sakappo Samm-Vc Samm-jvo Samm-Vymo Samm-Sati Samm-Samdhi

: Pikiran Benar, : Ucapan Benar, : Penghidupan Benar, : Usaha Benar, : Kesadaran Benar, : Samdhi Benar,

Samm-Kammanto : Perbuatan Benar,

9) Inilah KEBENARAN ARIYA tentang DUKKHA. Demikianlah, O, para Bhikkhu, mengenai segala sesuatu (Dhamma) yang belum pernah Saya dengar menjadi terang dan jelas. Timbullah Pandangan (Cakkhu), timbullah Pengetahuan (a), timbullah Kebijaksanaan (Pa), timbullah Penembusan (Vijj), Timbullah Cahaya (loko). KEBENARAN ARIYA tentang DUKKHA ini harus dipahami (Parieyya). Demikianlah, O, para Bhikkhu, mengenai segala sesuatu (Dhamma) yang belum pernah Saya dengar menjadi terang dan jelas. Timbullah Pandangan, timbullah Pengetahuan, timbullah Kebijaksanaan, timbullah Penembusan, timbullah Cahaya. KEBENARAN ARIYA tentang DUKKHA ini telah dipahami. Demikianlah, O, para Bhikkhu, mengenai segala sesuatu (Dhamma), yang belum pernah Saya dengar menjadi terang dan jelas. Timbullah Pandangan, timbullah Pengetahuan, timbullah Kebijaksanaan, timbullah Penembusan, timbullah Cahaya. 10) Inilah KEBENARAN ARIYA tentang ASAL MULA DUKKHA. Demikianlah, O, para Bhikkhu, mengenai segala sesuatu (Dhamma) yang belum pernah Saya dengar menjadi terang dan jelas. Timbullah Pandangan, timbullah Pengetahuan, timbullah Kebijaksanaan, timbullah Penembusan, timbullah Cahaya. Inilah KEBENARAN ARIYA tentang ASAL MULA DUKKHA yang harus dilenyapkan (Pahtabba). Demikianlah, O, para Bhikkhu, mengenai segala sesuatu (Dhamma) yang belum pernah Saya dengar menjadi terang dan jelas. Timbullah Pandangan, timbullah Pengetahuan, timbullah Kebijaksanaan, timbullah Penembusan, timbullah Cahaya. Inilah KEBENARAN ARIYA tentang ASAL MULA DUKKHA yang telah
PARITTA KHUSUS 123

dilenyapkan. Demikianlah, O, para Bhikkhu, mengenai segala sesuatu (Dhamma) yang belum pernah Saya dengar menjadi terang dan jelas. Timbullah Pandangan, timbullah Pengetahuan, timbullah Kebijaksanaan, timbullah Penembusan, timbullah Cahaya. 11) Inilah KEBENARAN ARIYA tentang AKHIR DUKKHA. Demikianlah, O, para Bhikkhu, mengenai segala sesuatu (Dhamma) yang belum pernah Saya dengar menjadi terang dan jelas. Timbullah Pandangan, timbullah Pengetahuan, timbullah Kebijaksanaan, timbullah Penembusan, timbullah Cahaya. Inilah KEBENARAN ARIYA tentang AKHIR DUKKHA yang harus dicapai (Sacchiktabba). Demikianlah, O, para Bhikkhu, mengenai segala sesuatu (Dhamma) yang belum pernah Saya dengar menjadi terang dan jelas. Timbullah Pandangan, timbullah Pengetahuan, timbullah Kebijaksanaan, timbullah Penembusan, timbullah Cahaya. Inilah KEBENARAN ARIYA tentang AKHIR DUKKHA yang telah dicapai. Demikianlah, O, para Bhikkhu, mengenai segala sesuatu (Dhamma) yang belum pernah Saya dengar menjadi terang dan jelas. Timbullah Pandangan, timbullah Pengetahuan, timbullah Kebijaksanaan, timbullah Penembusan, timbullah Cahaya. 12) Inilah KEBENARAN ARIYA tentang JALAN YANG MENUJU AKHIR DUKKHA. Demikianlah, O, para Bhikkhu, mengenai segala sesuatu (Dhamma) yang belum pernah Saya dengar menjadi terang dan jelas. Timbullah Pandangan, timbullah Pengetahuan, timbullah Kebijaksanaan, timbullah Penembusan, timbullah Cahaya. Inilah KEBENARAN ARIYA tentang JALAN MENUJU AKHIR DUKKHA yang harus dikembangkan (Bhvatabba). Demikianlah, O, para Bhikkhu, mengenai segala sesuatu (Dhamma) yang belum pernah Saya dengar menjadi terang dan jelas. Timbullah Pandangan, timbullah Pengetahuan, timbullah Kebijaksanaan, timbullah Penembusan, timbullah Cahaya. Inilah KEBENARAN ARIYA tentang JALAN MENUJU AKHIR DUKKHA yang telah dikembangkan. Demikianlah, O, para Bhikkhu, mengenai segala sesuatu (Dhamma) yang belum pernah Saya dengar menjadi terang dan jelas. Timbullah Pandangan, timbullah Pengetahuan, timbullah Kebijaksanaan, timbullah Penembusan, timbullah Cahaya. 13) Demikianlah, selama Pengetahuan dan Pengertian Saya (Yathbhta
124 PARITTA KHUSUS

a-Dassana) tentang Empat Kesunyataan Mulia sebagaimana adanya, masing-masing dalam 3 tahap dan 12 segi pandangan ini belum sempurna betul; maka, O, para Bhikkhu, Saya tidak menyatakan kepada dunia bersama para dewa dan Mra-nya, kepada semua makhluk, termasuk dewa-dewa dan manusia-manusia, bahwa Saya telah mencapai Kebijaksanaan Agung (Anuttara Samm-Sambhodi). 14) Ketika Pengetahuan dan Pengertian Saya tentang Empat Kesunyataan Mulia sebagaimana adanya, masing-masing dalam 3 tahap dan 12 segi pandangan, telah sempurna; hanya pada saat itu, O, para Bhikkhu, Saya menyatakan kepada dunia bersama para dewa dan Mra-nya, kepada semua makhluk, termasuk dewa-dewa dan manusia-manusia, bahwa Saya telah mencapai Kebijaksanaan Agung. Timbullah dalam diri Saya Pengetahuan dan Pengertian (a-Dassana): Tak terguncangkan Kebebasan Batin Saya (Ceto-Vimutti). Inilah kelahiran yang terakhir. Tidak ada lagi tumimbal lahir bagi Saya. 15) Demikianlah sabda Sang Bhagav; dan kelima bhikkhu itu merasa puas serta mengerti kata-kata Sang Bhagav. Tatkala khotbah ini sedang disampaikan timbullah pada Yang Ariya Koaa Mata Dhamma (Dhamma-Cakkhu) yang bersih tanpa noda: Segala sesuatu muncul karena ada sebabnya; segala sesuatu akan lenyap karena sebabnya habis/tidak ada (Yakici samudaya-dhamma sabban-ta nirodha-dhamma). 16) Tatkala Roda Dhamma (Dhamma-Cakka) telah diputar oleh Sang Bhagav, dewa-dewa Bumi berseru serempak: Di dekat Benares, di Isipatana, di Migadya, telah diputar Roda Dhamma yang tanpa bandingnya oleh Sang Bhagav, yang tidak dapat dihentikan, baik oleh seorang Samaa, Brahmana, Dev, Mra, Brahma, mau pun oleh siapa pun di dunia! 17) Mendengar kata-kata dewa-dewa Bumi, dewa-dewa Ctummahrjik berseru serempak: Di dekat Benares, di Isipatana, di Migadya, telah diputar Roda Dhamma yang tanpa bandingnya oleh Sang Bhagav, yang tidak dapat dihentikan, baik oleh seorang Samaa, Brahmana, Dev, Mra, Brahma, mau pun oleh siapa pun di dunia!

PARITTA KHUSUS

125

18) Mendengar gema kata-kata dewa-dewa Ctummahrjik, dewa-dewa dari surga Tvatis, Ym, Tusit, Nimmnarat, Paranimmitavasavatt dan dewa-dewa Alam Brahma, juga berseru: Di dekat Benares, di Isipatana, di Migadya, telah diputar Roda Dhamma yang tanpa bandingnya oleh Sang Bhagav, yang tidak dapat dihentikan, baik oleh seorang Samaa, Brahmana, Dev, Mra, Brahma, mau pun oleh siapa juga di alam semesta ini! 19) Demikianlah pada saat itu juga, seketika itu juga, dalam waktu yang sangat singkat suara itu menembus Alam Brahma. Alam semesta ini dengan laksana alamnya tergugah dan bergoyang disertai bunyi gemuruh, dan cahaya yang gilang-gemilang yang tak terukur, melebihi cahaya dewa, terlihat di dunia. 20) Pada saat itu Sang Bhagav bersabda: Koaa telah mengerti, Koaa telah mengerti. Demikianlah mulanya bagaimana Yang Ariya Koaa memperoleh nama julukan A Koaa, Koaa yang (pertama) mengerti. (Samyutta Nikaya 56.11)

126

PARITTA KHUSUS

ANATTALAKKHAA SUTTA
Yanta sattehi dukkhena eyya anattalakkhaa Attavdattasaa sammadeva vimocana Sambuddho ta paksesi dihasaccna yogina Uttari paivedhya bhvetu amuttama Yantesa dihadhammnam enupaparikkhata Sabbsavehi cittni vimuccisu asesato Tath nussrena ssana ktumicchata Sdhna atthasiddhattha ta suttanta bhama se Eva me suta: Eka samaya Bhagav Brasiya viharati Isipatane Migadye. Tatra kho Bhagav pacavaggiye bhikkh mantesi: Rpa bhikkhave anatt, rpaca hida bhikkhave att abhavissa, nayida rpa bdhya savatteyya, labbhetha ca rpe, Eva me rpa hotu, eva me rpa m ahos ti. Yasm ca kho bhikkhave rpa anatt, tasm rpa bdhya savattati, na ca labbhati rpe, Eva me rpa hotu, eva me rpa m ahos ti. Vedan anatt, vedan ca hida bhikkhave att abhavissa, nayida vedan bdhya savatteyya, labbhetha ca vedanya, Eva me vedan hotu, eva me vedan m ahos ti. Yasm ca kho bhikkhave vedan anatt, tasm vedan bdhya savattati, na ca labbhati vedanya, Eva me vedan hotu, eva me vedan m ahos ti. Sa anatt, sa ca hida bhikkhave att abhavissa, nayida sa bdhya savatteyya, labbhetha ca saya, Eva me sa hotu, eva me sa m ahos ti. Yasm ca kho bhikkhave sa anatt, tasm sa bdhya savattati, na ca labbhati saya, Eva me sa hotu, eva me sa m ahos ti. Sakhr anatt, sakhr ca hida bhikkhave att abhavissasu, nayida sakhr bdhya savatteyyu, labbhetha ca sakhresu, Eva me sakhr hontu, eva me sakhr m ahesun ti. Yasm ca kho bhikkhave sakhr anatt, tasm sakhr bdhya savattanti, na ca labbhati sakhresu Eva me sakhr hontu, eva me sakhr m ahesun ti. Via anatt, viaca hida bhikkhave att abhavissa, nayida viam bdhya savatteyya, labbhetha ca vie
PARITTA KHUSUS 127

Eva me via hotu, eva me via m ahos ti. Yasm ca kho bhikkhave via anatt, tasm via bdhya savattati, na ca labbhati vie, Eva me via hotu, eva me via m ahos ti. Ta ki maatha bhikkhave, rpam nicca v anicca vti? Anicca bhante. Yam pannicca, dukkha v ta sukha vti? Dukkha bhante. Yam pannicca dukkha viparinma-dhamma, kalla nu ta samanupassitu Eta mama, esohamasmi, eso me att ti? No heta bhante. Ta ki maatha bhikkhave, vedan nicc v anicc vti? Anicc bhante. Yam pannicca, dukkha v ta sukha vti? Dukkha bhante. Yam pannicca dukkha viparinma-dhamma, kalla nu ta samanupassitu Eta mama, esohamasmi, eso me att ti? No heta bhante. Ta ki maatha bhikkhave, sa nicc v anicc vti? Anicc bhante. Yam pannicca, dukkha v ta sukha vti? Dukkha bhante. Yam pannicca dukkha viparinma-dhamma, kalla nu ta samanupassitu Eta mama, esohamasmi, eso me att ti? No heta bhante. Ta ki maatha bhikkhave, sakhr nicc v anicc vti? Anicc bhante. Yam pannicca, dukkha v ta sukha vti? Dukkha bhante. Yam pannicca dukkha viparinma-dhamma, kalla nu ta samanupassitu Eta mama, esohamasmi, eso me att ti? No heta bhante. Ta ki maatha bhikkhave,via nicca v anicca vti? Anicca bhante. Yam pannicca, dukkha v ta sukha vti? Dukkha bhante.
128 PARITTA KHUSUS

Yam pannicca dukkha viparinma-dhamma, kalla nu ta samanupassitu Eta mama, esohamasmi, eso me att ti? No heta bhante. Tasm tiha bhikkhave yakici rpa attngata-paccuppanna ajjhatta v bahiddh v orika v sukhuma v hna v pata v yandre santike v, sabba rpa Neta mama, nesohamasmi, na me so att ti evameta yathbhta sammappaya dahabba. Y kci vedan attngata-paccuppann ajjhatt v bahiddh v orik v sukhum v hn v pat v y dre santike v, sabb vedan Neta mama, nesohamasmi, na me so att ti evameta yathbhta sammappaya dahabba. Y kci sa attngata-paccuppann ajjhatt v bahiddh v orik v sukhum v hn v pat v y dre santike v, sabb sa Neta mama, nesohamasmi, na me so att ti evameta yathbhta sammappaya dahabba. Ye keci sakhr attngata-paccuppann ajjhatt v bahiddh v orik v sukhum v hn v pat v ye dre santike v, sabbe sakhr Neta mama, nesohamasmi, na me so att ti evameta yathbhta sammappaya dahabba. Yakici via attngata-paccuppanna ajjhatta v bahiddh v orika v sukhuma v hna v pata v yandre santike v, sabba via Neta mama, nesohamasmi, na me so att ti evameta yathbhta sammappaya dahabba. Eva passa bhikkhave sutv ariyasvako rpasmim pi nibbindati, vedanya pi nibbindati, saya pi nibbindati, sakhresu pi nibbindati, viasmim pi nibbindati, nibbinda virajjati, virg vimuccati, vimuttasmi Vimuttam iti a hoti, Kh jti, vusita brahmacariya, kata karaya, npara itthatty ti pajnt ti. Idamavoca Bhagav. Attaman pacavaggiy bhikkh Bhagavato bhsita abhinandu. Imasmica pana veyykaraasmi bhaamne pacavaggiyna bhikkhna anupdya savehi cittni vimuccisti. Anattalakkhaa Sutta nihita

PARITTA KHUSUS

129

ANATTALAKKHAA SUTTA (Khotbah Tentang Sifat Bukan Aku)


1) Demikianlah yang saya dengar: Pada suatu ketika, Sang Bhagav bersemayam di dekat Benares, di Isipatana, di Taman Rusa (Migadya). Di sana, Sang Bhagav bersabda kepada rombongan lima orang bhikkhu: Assajji, Vappa, Bhadiya, Koaa, Mahnama. O, para Bhikkhu. Ya, Bhante. jawab kelima bhikkhu. 2) O, para Bhikkhu, badan jasmani (Rpa) bukan aku. Jika badan jasmani ini aku, maka badan jasmani ini tidak menimbulkan penderitaan. Orang yang memiliki badan jasmani demikian akan berpikir: Biarlah badan jasmaniku seperti ini, biarlah badan jasmaniku tidak seperti ini. Tetapi oleh karena badan jasmani ini bukan aku, maka badan jasmani ini menimbulkan penderitaan. Tidak seorang pun dapat memiliki badan jasmani, dengan demikian ia akan berpikir: Biarlah badan jasmaniku seperti ini, biarlah badan jasmaniku tidak seperti ini. 3) O, para Bhikkhu, perasaan (Vedan) bukan aku . . . . 4) O, para Bhikkhu, pencerapan (Sa) bukan aku . . . . 5) O, para Bhikkhu, bentuk pikiran (Sakhr) bukan aku . . . . 6) O, para Bhikkhu, kesadaran indria (Via) bukan aku. Jika kesadaran indria ini aku, maka kesadaran indria ini tidak menimbulkan penderitaan. Orang yang memiliki kesadaran indria demikian akan berpikir: Biarlah kesadaran indriaku seperti ini, biarlah kesadaran indriaku tidak seperti ini. Tetapi oleh karena kesadaran indria ini bukan aku, maka menimbulkan penderitaan. Tidak seorang pun dapat memiliki kesadaran indria, dengan demikian ia akan berpikir: Biarlah kesadaran indriaku seperti ini, biarlah kesadaran indriaku tidak seperti ini. 7) O, para Bhikkhu, bagaimanakah pandanganmu:
130 PARITTA KHUSUS

Apakah badan jasmani ini kekal (Nicca) atau tidak kekal (Anicca)? Tidak kekal, Bhante. jawab kelima bhikkhu. Sekarang, apa yang tidak kekal, yang menyedihkan dan tunduk pada perubahan patut dipandang demikian: Ini milikku. Ini aku. Ini diriku? Tidak, Bhante. jawab kelima bhikkhu. 8) Apakah perasaan ini kekal atau tidak kekal? . . . . 9) Apakah pencerapan ini kekal atau tidak kekal? . . . . 10) Apakah bentuk pikiran ini kekal atau tidak kekal? . . . . 11) Apakah kesadaran indria ini kekal atau tidak kekal? Tidak kekal, Bhante. jawab kelima bhikkhu. Apakah yang tidak kekal itu menyenangkan (Sukha) atau menyedihkan (Dukkha)? Menyedihkan (Dukkha), Bhante. jawab kelima bhikkhu. Sekarang, apa yang tidak kekal, yang menyedihkan dan tunduk pada perubahan patut dipandang demikian: Ini milikku. Ini aku. Ini diriku? Tidak, Bhante. jawab kelima bhikkhu. 12) Demikianlah, O, para Bhikkhu, setiap badan jasmani apa pun; baik yang lalu, yang akan datang mau pun yang sekarang ada, baik kasar mau pun halus, baik dalam diri sendiri mau pun di luar diri sendiri, baik rendah mau pun luhur, baik jauh mau pun dekat sepatutnya dipandang dengan Pengertian Benar. Demikianlah hendaknya: Ini bukan milikku. Ini bukan aku. Ini bukan diriku. 13) Demikianlah, O, para Bhikkhu, setiap perasaan apa pun . . . . 14) Demikianlah, O, para Bhikkhu, setiap pencerapan apa pun . . . . 15) Demikianlah, O, para Bhikkhu, setiap bentuk pikiran apa pun . . . . 16) Demikianlah, O, para Bhikkhu, setiap kesadaran indria apa pun; baik yang lalu, yang akan datang mau pun yang sekarang ada, baik kasar mau pun halus, baik dalam diri sendiri maupun di luar diri sendiri, baik rendah mau pun luhur, baik jauh mau pun dekat, sepatutnya dipandang dengan Pengertian Benar. Demikianlah hendaknya: Ini bukan milikku. Ini bukan aku. Ini bukan diriku.
PARITTA KHUSUS 131

17) O, para Bhikkhu, apabila Siswa Ariya yang telah mendengar ini (AriyaSacca) dan telah memahaminya, dia menjauhkan diri dari kemelekatan badan jasmani, dia menjauhkan diri dari kemelekatan perasaan, dia menjauhkan diri dari kemelekatan pencerapan, dia menjauhkan diri dari kemelekatan bentuk pikiran, dia menjauhkan diri dari kemelekatan kesadaran indria. 18) Apabila dia telah menjauhkan diri dari semuanya itu, nafsu indria menjadi lenyap. Dengan lenyapnya nafsu indria, dia terbebas (Vimutti). Apabila dia telah bebas, timbullah Pengetahuan bahwa dia telah bebas. Dia memahami: Tumimbal lahir telah lenyap, Telah tercapai hidup suci, Tidak ada lagi yang harus dikerjakan, Tidak kembali lagi ke dunia ini. 19) Demikianlah sabda Sang Bhagav, kelima bhikkhu merasa puas dan mengerti sabda Beliau. 20) Sewaktu khotbah ini disampaikan, batin kelima bhikkhu tersebut tidak lagi dikotori oleh kemelekatan. (Samyutta Nikaya 22.59)

132

PARITTA KHUSUS

DITTAPARIYYA SUTTA
Veneyyadamanopye sabbaso prami gato Amoghavacano Buddho abhiynussako Cinurpato cpi dhammena vinaya paja Ciggipricariyna sambojjhrahayogina Yamdittapariyya desayanto manohara Te sotro vimocesi asekkhya vimuttiy Tathevopaparikkhya via sotumicchata Dukkhatlakkhaopya ta suttanta bhama se. Eva me suta: Eka samaya Bhagav Gayya viharati Gaysse saddhi bhikkhusahassena. Tatra kho Bhagav bhikkh mantesi: Sabba bhikkhave ditta. Kica bhikkhave sabba ditta? Cakkhu bhikkhave ditta, rp ditt, cakkhuvia ditta, cakkhusamphasso ditto, yampida cakkhusamphassapaccay uppajjati vedayita sukha v dukkha v adukkhamasukha v tam pi ditta. Kena ditta? ditta rgaggin dosaggin mohaggin, ditta jtiy jarmaraena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upysehi dittanti vadmi. Sota ditta, sadd ditt, sotavia ditta, sotasamphasso ditto, yampida sotasamphassapaccay uppajjati vedayita sukha v dukkha v adukkhamasukha v tam pi ditta. Kena ditta? ditta rgaggin dosaggin mohaggin, ditta jtiy jarmaraena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upysehi dittanti vadmi. Ghna ditta, gandh ditt, ghnavia ditta, ghnasamphasso ditto, yampida ghnasamphassapaccay uppajjati vedayita sukha v dukkha v adukkhamasukha v tam pi ditta. Kena ditta? ditta rgaggin dosaggin mohaggin, ditta jtiy jarmaraena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upysehi dittanti vadmi. Jivh ditt, ras ditt, jivhviam ditta, jivhsamphasso ditto, yampida jivhsamphassapaccay uppajjati vedayita sukha v dukkha v adukkhama-sukha v tam pi ditta. Kena ditta? ditta rgaggin dosaggin mohaggin, ditta jtiy jarmaraena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upysehi dittanti vadmi.
PARITTA KHUSUS 133

Kyo ditto, phohabb ditt, kyavia ditta, kyasamphasso ditto, yampida kyasamphassapaccay uppajjati vedayita sukha v dukkha v adukkhamasukha v tam pi ditta. Kena ditta? ditta rgaggin dosaggin mohaggin, ditta jtiy jarmaraena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upysehi dittanti vadmi. Mano ditto, dhamm ditt, manovia ditta, manosamphasso ditto, yampida manosamphassapaccay uppajjati vedayita sukha v dukkha v adukkhamasukha v tam pi ditta. Kena ditta? ditta rgaggin dosaggin mohaggin, ditta jtiy jarmaraena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upysehi dittanti vadmi. Eva passa bhikkhave sutv ariyasvako cakkhusmi pi nibbindati, rpesu pi nibbindati, cakkhuvie pi nibbindati, cakkhusamphassepi nibbindati, yampida cakkhusamphassapaccay uppajjati vedayita sukha v dukkha v adukkham-asukha v tasmi pi nibbindati. Sotasmi pi nibbindati, saddesu pi nibbindati, sotavie pi nibbindati, sotasamphassepi nibbindati, yampida sotasamphassapaccay uppajjati vedayita sukha v dukkha v adukkhamasukha v tasmi pi nibbindati. Ghnasmi pi nibbindati, gandhesu pi nibbindati, ghnavie pi nibbindati, ghnasamphassepi nibbindati, yampida ghnasamphassapaccay uppajjati vedayita sukha v dukkha v adukkhamasukha v tasmi pi nibbindati. Jivhya pi nibbindati, rasesu pi nibbindati, jivhvie pi nibbindati, jivhsamphassepi nibbindati, yampida jivhsamphassapaccay uppajjati vedayita sukha v dukkha v adukkhamasukha v tasmi pi nibbindati. Kyasmi pi nibbindati, phohabbesu pi nibbindati, kyavie pi nibbindati, kyasamphassepi nibbindati, yampida kyasamphassapaccay uppajjati vedayita sukha v dukkha v adukkhamasukha v tasmi pi nibbindati. Manasmi pi nibbindati, dhammesu pi nibbindati, manovie pi nibbindati, manosamphasse pi nibbindati, yampida manosamphassapaccay uppajjati vedayita sukha v dukkha v adukkhamasukha v tasmi pi nibbindati.
134 PARITTA KHUSUS

Nibbinda virajjati, virg vimuccati, vimuttasmi Vimuttam iti a hoti, Kh jti, vusita brahmacariya, kata karaya, npara itthatty ti pajntti. Idamavoca Bhagav. Attaman te bhikkh Bhagavato bhsita abhinandu. Imasmica pana veyykaraasmi bhaamne tassa bhikkhusahassassa anupdya savehi cittni vimuccisti. dittapariyya Sutta nihita

PARITTA KHUSUS

135

DITTAPARIYYA SUTTA (Khotbah Api)


1) Demikianlah yang saya dengar: Pada suatu ketika Sang BHAGAV berdiam di GAY, di Gayssa bersama dengan seribu bhikkhu. 2) Di sana Sang Bhagava bersabda kepada para bhikkhu: O, para Bhikkhu, semuanya terbakar. Apakah yang terbakar itu? Mata (Cakkhu) terbakar, Wujud (Rp) terbakar, Kesadaran indria mata (Cakkhu-Via) terbakar, Kontak mata (Cakkhu-Samphasso) terbakar. Demikian juga apa pun yang dirasakan sebagai sesuatu yang menyenangkan (Somanassa), sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan (Domanassa), atau bukan yang menyenangkan dan bukan yang tidak menyenangkan (Asomanassa Adomanassa), yang ditimbulkan oleh kontak mata bersama syarat-syaratnya juga terbakar. Apakah yang membakarnya? Dibakar oleh api Keserakahan (Loba), dibakar oleh api Kebencian (Dosa), dibakar oleh api Kegelapan batin (Moha); Saya katakan, terbakar oleh Kelahiran (Jti), Usia tua (Jar), Kematian (Maraa), Kesedihan (Soka), Ratap tangis (Parideva), Penderitaan (Dukkha), yang tidak menyenangkan (Domanassa), Putus asa (Upysa). 3) Telinga (Sota) terbakar, Suara (Sadda) terbakar . . . . 4) Hidung (Ghna) terbakar, Bebauan (Gandha) terbakar . . . . 5) Lidah (Jivh) terbakar, Rasa (Ras) terbakar . . . . 6) Badan (Kya) terbakar, Yang dapat disentuh (Phohabb) terbakar . . . . 7) Pikiran (Mano) terbakar, Objek pikiran (Dhamm) terbakar, Kesadaran indria pikiran (Mano-Via) terbakar, Kontak pikiran (ManoSamphasso) terbakar. Demikian juga apa pun yang dirasakan sebagai sesuatu yang menyenangkan (Somanassa), sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan (Domanassa), atau bukan yang menyenangkan dan bukan yang tidak menyenangkan (Asomanassa Adomanassa), yang ditimbulkan oleh kontak pikiran bersama syarat-syaratnya juga terbakar. Apakah yang membakarnya? Dibakar oleh api Keserakahan, dibakar oleh api Kebencian, dibakar oleh
136 PARITTA KHUSUS

api Kegelapan batin; Saya katakan, terbakar oleh Kelahiran, Usia tua, Kematian, Kesedihan, Ratap tangis, Penderitaan, Ketidaksenangan, Putus asa. 8) O, para Bhikkhu, apabila Siswa Ariya yang telah mendengar Dhamma dan telah memahaminya, dia menjauhkan diri dari kegemaran mata, dia menjauhkan diri dari kegemaran wujud, dia menjauhkan diri dari kegemaran kesadaran indria mata, dia menjauhkan diri dari kegemaran kontak mata, dan apa pun yang dirasakan sebagai sesuatu yang menyenangkan, sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, atau bukan yang menyenangkan dan bukan yang tidak menyenangkan, yang ditimbulkan oleh kontak mata bersama syarat-syaratnya, maka dia telah menjauhkan diri dari kegemaran. 9) Dia menjauhkan diri dari Kegemaran telinga, . . . . pada suara . . . . 10) Dia menjauhkan diri dari Kegemaran hidung, . . . . pada bebauan . . . . 11) Dia menjauhkan diri dari Kegemaran lidah, . . . . pada rasa . . . . 12) Dia menjauhkan diri dari Kegemaran badan, . . . . pada apa yang dapat disentuh . . . . 13) Dia menjauhkan diri dari Kegemaran pikiran, dia menjauhkan diri dari Kegemaran objek pikiran, dia menjauhkan diri dari Kegemaran kesadaran indria pikiran, dia menjauhkan diri dari Kegemaran kontak pikiran, dan apa pun yang dirasakan sebagai sesuatu yang menyenangkan, sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, atau bukan yang menyenangkan dan bukan yang tidak menyenangkan, yang ditimbulkan oleh kontak pikiran bersama syarat-syaratnya, maka dia juga menjauhkan diri dari semuanya itu. 14) Apabila dia telah menjauhkan diri, nafsu indria menjadi lenyap. Dengan lenyapnya nafsu indria, dia terbebas (Vimutti). Apabila dia bebas, timbullah Pengetahuan bahwa dia telah bebas. Dia memahami: Tumimbal lahir telah lenyap, Telah tercapai hidup suci, Tidak ada lagi yang harus dikerjakan, Tidak kembali lagi ke dunia ini.
PARITTA KHUSUS 137

15) Demikianlah sabda Sang Bhagav. Keseribu orang bhikkhu merasa puas dan mengerti sabda Sang Bhagav. Sewaktu khotbah ini disampaikan, batin keseribu bhikkhu tersebut tidak lagi dikotori oleh kemelekatan. (Samyutta Nikaya 35.28)

138

PARITTA KHUSUS

OVDAPIMOKKHDIPHO
Sattanna bhagavantna sambuddana mahesina, Ovdapimokkhassa uddesattena dassit, Mahpadnasuttante tisso gthti no suta, Thi sikkhhi sakhitta ysu buddhna ssanam, Tsampaksaka Dhammapariyya bhama se: Uddiha kho tena Bhagavat jnat passat arahat sammsambuddhena: Ovda-pimokkha thi gthhi. 1) Khant parama tapo ttikkh Nibbna parama vadanti Buddh, Na hi pabbajito parpaght Samao hoti para vihehayanto. 2) Sabba-ppassa akaraa, Kusalasspasampad, Sacitta-pariyodapana: Eta Buddhna-Ssana. 3) Anpavdo anpaghto Pimokkhe ca savaro Mattaut ca bhattasmi Pantaca sayansana. Adhicitte ca yogo: Eta Buddhna-Ssananti. Anekapariyyena kho pana tena bhagavat jnat passat arahat sammsambuddhena, sla sammadakkhta, samdhi sammadakkhto, pa sammadakkht. Kathaca sla sammadakkhta bhagavat, hehimenapi pariyyena, sla sammadakkhta bhagavat, uparimena pariyyena, sla sammadakkhta bhagavat. Kathaca hehimena pariyyena, sla sammadakkhta bhagavat, idha ariyasvako: 1) Ptipt paivirato hoti, 2) Adinndn paivirato hoti, 3) Kmesu micchcr paivirato hoti, 4) Musvd paivirato hoti,
PARITTA KHUSUS 139

5) Sur-meraya-majja-pamdahn paivirato hotti, Eva kho hehimena pariyyena, sla sammadakkhta bhagavat. Kathaca uparimena pariyyena, sla sammadakkhta bhagavat, idha bhikkhu slav hoti, pimokkhasavarasavuto viharati cragocarasampanno, aumattesu vajjesu bhayadassv samdya sikkhati sikkhpadesti. Eva kho uparimena pariyyena, sla sammadakkhta bhagavat. Kathaca samdhi sammadakkhto bhagavat, hehimenapi pariyyena, samdhi sammadakkhto bhagavat, uparimenapi pariyyena, samdhi sammadakkhto bhagavat. Kathaca hehimena pariyyena, samdhi sammadakkhto bhagavat, idha ariyasvako vossaggrammaa karitv, labhati samdhi labhati cittassekaggatanti. Eva kho hehimena pariyyena, samdhi sammadakkhto bhagavat. Kathaca uparimena pariyyena, samdhi sammadakkhto bhagavat, idha bhikkhu vivicceva kmehi vivicca akusalehi dhammehi, savitakka savicra vivekajamptisukha pahama jhna upasampajja viharati, vitakkavicrna vpasam, ajjhatta sampasdana cetaso ekodibhva avitakka avicra, samdhijamptisukha dutiya jhna upasampajja viharati, ptiy ca virg upekkhako ca viharati sato ca sampajno, sukhaca kyena paisavedeti, yanta ariy cikkhanti upekkhako satim sukhavihrti, tatiya jhna upasampajja viharati, sukhasa ca pahn dukkhassa ca pahn, pubbeva somanassadomanassna atthagam, adukkhamasukha upekkhsatiprisuddhi, catuttha jhna upasampajj viharatti. Eva kho uparimena pariyyena, samdhi sammadakkhto bhagavat. Kathaca pa sammadakkht bhagavat, hehimenapi pariyyena, pa sammadakkht bhagavat, uparimenapi pariyyena, pa sammadakkht bhagavat. Kathaca hehimena pariyyena, pa sammadakkht bhagavat, idha ariyasvako paav hoti, udayatthagminiy paya samanngato, ariyya nibbedhikya samm dukkhakkhayagminiyti.
140 PARITTA KHUSUS

Eva kho hehimena pariyyena, pa sammadakkht bhagavat. Kathaca uparimena pariyyena, pa sammadakkht bhagavat, idha bhikkhu ida dukkhanti yathbhta pajnti, aya dukkhasamudayoti yathbhuta pajnti, aya dukkhanirodhoti yathbhta pajnti, aya dukkhanirodhagmin paipadti yathbhta pajntti. Eva kho uparimena pariyyena, pa sammadakkht bhagavat. Slaparibhvito samdhi mahappaho hoti mahnisaso, samdhiparibhvit pa mahapphal hoti mahnisas, paparibhvita cita sammadeva savehi vimuccati, seyyathda, kmsav bhavsav avijjsav. Bhsit kho pana bhagavat parinibbnasamaye aya pacchimavc, handadni bhikkhave mantaymi vo, vayadhamm sakhr, appamdena sampdethti, bhsitacida bhagavat, seyyathpi bhikkhave yni knici jagalna pna padajtni, sabbni tni hatthipade samodhna gacchanti, hatthipada tesa aggamakkhyati, yadida mahantattena, evameva kho bhikkhave ye keci kusaladhamm, sabbe te appamdamlak appamdasamosara, appamdo tesa aggamakkhyatti. Tasmtihamhehi sikkhitabba, tibbpekkh bhavissma, adhislasikkhsamdne, adhicittasikkhsamdne, adhipasikkhsamdne, appamdena sampdessmti, evahi no sikkhitabba. Ovdapimokkhdipho nihito

PARITTA KHUSUS

141

OVDAPIMOKKHDIPHO
Sang Arahanta, Samm-Sambuddha, Yang Maha Suci, Yang Maha Tahu, Yang Maha Bijaksana, telah bersabda tentang Ovda- Pimokkh yang terdiri atas tiga syair sebagai berikut: 1) Kesabaran merupakan pelaksanaan Dhamma yang tertinggi. Para Buddha bersabda: Nibbna adalah yang tertinggi. Jika seseorang yang telah menjadi bhikkhu masih menyakiti, merugikan orang lain; Maka sesungguhnya dia bukan seorang samaa. 2) Jangan berbuat jahat, Tambahlah kebajikan, Sucikan hati dan pikiran: Inilah ajaran Para Buddha. 3) Tidak menghina, tidak menyakiti, Mengendalikan diri selaras dengan Pimokkh, Makan secukupnya, tidak berlebih-lebihan, Hidup di tempat yang sunyi, Berusaha melatih Samdhi: Inilah ajaran Para Buddha. Sang Arahanta, Samm-Sambuddha, Yang Maha Suci, Yang Maha Tahu, Yang Maha Bijaksana, dengan cara yang baik telah mengutarakan tentang Sla, Samdhi dan Pa. Bagaimanakah Sang Bhagav mengutarakan tentang Sla itu? Sang Bhagav telah mengutarakan dengan baik bagaimana pelaksanaan Sla, yang merupakan tingkat pengamalan yang dasariah (Hehimena). Sang Bhagav telah mengutarakan pula dengan baik, bagaimana pelaksanaan Sla, yang merupakan tingkat pengamalan yang lebih tinggi (Uparimena). Bagaimanakah pelaksanaan Sla, yang merupakan tingkat pengamalan yang dasariah itu? Sang Bhagav bersabda: Ia adalah seorang Siswa Mulia (Ariya-Svako) yang: 1) Menghindari pembunuhan makhluk hidup. 2) Menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. 3) Menghindari perbuatan asusila. 4) Menghindari kebohongan, fitnah, ucapan kasar dan omong kosong.
142 PARITTA KHUSUS

5) Menghindari segala makanan dan minuman keras yang menyebabkan lemahnya kewaspadaan. Demikianlah pelaksanaan Sla, yang merupakan tingkat pengamalan yang dasariah, yang dibabarkan oleh Sang Bhagav. Bagaimanakah pelaksanaan Sla, yang merupakan tingkat pengamalan yang lebih tinggi itu? Sang Bhagav bersabda: Ia adalah seorang bhikkhu yang melaksanakan Sla dengan baik, jika ia mengendalikan diri sesuai dengan Pimokkh, bersikap sopan santun, takut untuk berbuat kesalahan walau pun kecil, berdaya upaya untuk mentaati peraturan-peraturan sebaik mungkin. Demikianlah pelaksanaan Sla, yang merupakan tingkat pengamalan yang lebih tinggi, yang dibabarkan oleh Sang Bhagav. Bagaimanakah Sang Bhagav mengutarakan tentang Samdhi itu? Sang Bhagav telah membabarkan bagaimana pelaksanaan Samdhi, yang merupakan tingkat yang dasariah (Hehimena). Sang Bhagav telah membabarkan bagaimana pelaksanaan Samdhi, yang merupakan tingkat yang lebih tinggi (Uparimena). Bagaimanakah pelaksanaan Samdhi, yang merupakan tingkat yang dasariah ini? Sang Bhagava bersabda: Ia adalah seorang Ariya-Svako jika ia dapat melepaskan kekotoran batin (Kilesa) dari pikiran, kemudian dapat mencapai konsentrasi dan penunggalan pikiran. Demikianlah pelaksanaan Samdhi, yang merupakan tingkat yang dasariah, yang telah dibabarkan oleh Sang Bhagav. Bagaimanakah pelaksanaan Samdhi, yang merupakan tingkat yang lebih tinggi itu? Sang Bhagav bersabda: Demikianlah kalau ia (bhikkhu) dapat menjauhkan diri dari keinginan nafsu indria, dapat menjauhkan diri dari perbuatan tidak baik, kemudian masuk dan berdiam dalam Jhna Pertama, yakni suatu keadaan batin yang bergembira (Pti) dan berbahagia (Sukha), yang masih disertai dengan Vitakka (pengarahan pikiran pada objek) dan Vicra (usaha mempertahankan pikiran pada objek). Kemudian setelah membebaskan diri dari Vitakka dan Vicra, ia memasuki dan berdiam dalam Jhna Kedua, yakni keadaan batin yang bergembira dan bahagia, tanpa disertai dengan Vitakka dan Vicra. Selanjutnya ia membebaskan diri dari perasaan gembira dan berdiam dalam keadaan batin seimbang yang disertai dengan perhatian murni dan jelas. Tubuhnya diliputi dengan perasaan bahagia yang dikatakan oleh Para Ariya sebagai 'Kebahagiaan yang
PARITTA KHUSUS 143

dimiliki oleh mereka yang batinnya seimbang dan penuh perhatian murni', dan ia memasuki dan berdiam dalam Jhna Ketiga. Kemudian dengan menyingkirkan perasaan bahagia dan tidak bahagia, dengan menghilangkan perasaan senang dan tidak senang yang telah dirasakan sebelumnya, ia memasuki dan berdiam dalam Jhna Keempat, yakni suatu keadaan yang benar-benar seimbang, yang memiliki perhatian murni (Sati-Prisuddhi), bebas dari perasaan bahagia dan tidak bahagia. Demikianlah pelaksanaan Samdhi, yang merupakan tingkat yang lebih tinggi, yang dibabarkan oleh Sang Bhagav. Bagaimanakah Sang Bhagav membabarkan tentang Pa (Kebijaksanaan) itu? Sang Bhagav telah membabarkan bagaimana pelaksanaan Pa, yang merupakan tingkat yang dasariah (Hehimena). Sang Bhagav telah membabarkan pula pelaksanaan Pa yang merupakan tingkat yang lebih tinggi (Uparimena). Bagaimanakah pelaksanaan Pa, yang merupakan tingkat yang dasariah itu? Sang Bhagav bersabda: Demikianlah seorang Ariya-Svako memiliki Pa, jika ia mengerti adanya dukkha (penderitaan) dan sebabnya, jika ia mengerti adanya akhir dukkha dan jalan yang membawa pada akhir dukkha. Demikianlah pelaksanaan Pa, yang merupakan tingkat yang dasariah, yang dibabarkan oleh Sang Bhagav. Bagaimanakah pelaksanaan Pa, yang merupakan tingkat yang lebih tinggi itu? Sang Bhagav bersabda: Seorang bhikkhu mengetahui sebagaimana adanya: inilah dukkha; ia mengetahui sebagaimana adanya: inilah sebab dukkha (Dukkha-Samudaya); ia mengetahui sebagaimana adanya: inilah akhir dukkha (Dukkha-Nirodha); ia mengetahui sebagaimana adanya: inilah jalan yang menuju akhir dukkha (Dukkha-Nirodha-GminPaipad). Demikianlah pelaksanaan Pa, yang merupakan tingkat yang lebih tinggi, yang telah dibabarkan oleh Sang Bhagav. Dengan dilandasi oleh Sla yang telah dikembangkan dengan baik, maka Samdhi akan memberikan pahala dan manfaat yang besar. Dengan dilandasi oleh Samdhi yang telah dikembangkan dengan baik, maka Pa akan memberikan pahala dan manfaat yang besar. Dengan dilandasi oleh Pa yang telah dikembangkan dengan baik, maka pikiran (Citta) akan terbebas dari segenap noda, yakni noda nafsu indria (Kmsav), noda perwujudan

144

PARITTA KHUSUS

(Bhavsav) dan noda ketidaktahuan (Avijjsav). Pada saat menjelang Parinibbna Sang Bhagav telah bersabda, yang merupakan pesan terakhir: Kini, O, para Bhikkhu, Ku-beritahukan kepadamu bahwa, 'Segala sesuatu yang bersyarat/berkondisi/terbentuk (Sakhra) itu tidak kekal.' Karena itu berjuanglah dengan kesungguhan hati untuk membebaskan dirimu. Selanjutnya Sang Bhagav bersabda: O, para Bhikkhu, sebagaimana semua jenis telapak kaki dari berbagai macam makhluk dapat masuk ke dalam telapak kaki gajah karena besarnya, maka demikian pula, O, para Bhikkhu, kebajikan-kebajikan apa pun itu semuanya berasal dari perhatian (kewaspadaan); disebabkan oleh perhatian. Karena perhatian merupakan hal yang utama di antara semua hal lainnya, maka kalian harus melatihnya dengan baik. Para bhikkhu menyatakan: Kami akan berusaha menjalankan Adhi-Sla, Adhi-Citta, Adhi-Pa dengan penuh perhatian. Kami akan mentaati dan berlatih dengan sungguh-sungguh.

PARITTA KHUSUS

145

BALA SUTTA
Tathgato balappatto loke appaipuggalo Yesa subhvitatt kho samboddhu paipannako Dhamme sambujjhate samma klesaniddya bujjhati Tesampaksaka sutta ya so jino adesayi Magalatthya sabbesa ta suttanta bhama se Evam-me sutta: Eka samaya Bhagava, Svatthiya viharati, Jetavane Anthapiikassa, rme. Tatra kho Bhagav bhikkh mantesi, Bhikkhavo ti. Bhadante te bhikkh Bhagavato paccassosu. Bhagav etad-avoca: Pacimni bhikkhave balni. Katamni paca: saddhbala viriyabala satibala samdhibala pabala. Katamaca bhikkhave saddhbala: idha bhikkhave ariyasvako saddho hoti. Saddahati tathgatassa bodhi: iti pi so Bhagav Araha Samm-Sambuddho, Vijj-caraa-sampanno Sugato Lokavid, Anuttaro purisa-damma-srathi satth deva-manussna Buddho Bhagav'ti. Ida vuccati bhikkhave saddhbala. Katamaca bhikkhave viriyabala: idha bhikkhave ariyasvako raddhaviriyo viharati, akusalna dhammna pahnya, kusalna dhammna upasampadya, thmav dahaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu. Ida vuccati bhikkhave viriyabala. Katamaca bhikkhave satibala: idha bhikkhave ariyasvako satim hoti, paramena satanepakkena samanngato, cirakatampi cirabhsitampi sarit anussarit. Ida vuccati bhikkhave satibala. Katamaca bhikkhave samdhibala: idha bhikkhave ariyasvako, vivicceva kmehi vivicca akusalehi dhammehi, savitakka savicra vivekajamptisukha pahama jhna upasampajja viharati, vitakkavicrna vpasam, ajjhat ta sampasdana cetaso ekodibhva avitakka avicra, samdhijamptisukha dutiya jhna upasampajja viharati, ptiy ca virg upekkhako ca viharati sato ca sampajno, sukhaca kyena paisavedeti, yanta ariy cikkhanti upekkhako satim sukkavihrti, tatiya jhana upasampajja viharati, sukhassa ca pahn dukkhassa ca pahn, pubbe va somanassadomanassna atthagam, adukkhamasukha
146 PARITTA KHUSUS

upekkhsatiprisuddhi, catuttha jhana upasampajja viharati. Ida vuccati bhikkhave samdhibala. Katamaca bhikkhave pabala: idha bhikkhave ariyasvako paav hoti, udayatthagminiy paya samanngato, ariyya nibbedhikya sammdukkhayagminiy. Ida vuccati bhikkhave pabala. Imni kho bhikkhave paca baln'ti. Idam-avoca Bhagav. Attaman te bhikkh Bhagavato bhsita, abhinandunti. Bala Sutta nihita

PARITTA KHUSUS

147

BALA SUTTA
Demikianlah yang telah saya dengar: Pada waktu Sang Bhagav sedang bersemayam di vihra JETAVANA-RMA yang didirikan oleh ANTHAPIIKA di kota SVATTH. Pada waktu itu Sang BHAGAV memanggil para bhikkhu: Duhai, para Bhikkhu. Para bhikkhu segera menghadap Sang Bhagav. Kemudian Sang Bhagav mengatakan kepada mereka: Duhai, para Bhikkhu, terdapat lima kekuatan. Apakah lima kekuatan itu? Lima kekuatan itu adalah: KEKUATAN KEYAKINAN, KEKUATAN SEMANGAT, KEKUATAN KESADARAN, KEKUATAN SAMDHI dan KEKUATAN KEBIJAKSANAAN. Duhai, para Bhikkhu, bagaimanakah tentang KEKUATAN KEYAKINAN? Diterangkan-Nya sebagai berikut: Duhai, para Bhikkhu, para Bhikkhu (termasuk umat) adalah siswa-siswa yang baik di dalam BUDDHA-SSANA, yang yakin akan sifat-sifat luhur Sang Bhagav, Yang Maha Suci, Yang Telah Mencapai Penerangan Sempurna; Sempurna pengetahuan serta tindaktanduk-Nya, Sempurna menempuh Sang Jalan (ke Nibbna), Pengenal segenap alam; Pembimbing manusia yang tiada taranya, Guru para dewa dan manusia, Yang Sadar (Bangun), Yang patut Dimuliakan. Duhai, para Bhikkhu, bagaimanakah tentang KEKUATAN SEMANGAT? Diterangkan-Nya sebagai berikut: Duhai, para Bhikkhu, siswa yang baik di dalam BUDDHA-SSANA ini bersemangat untuk menghindari AKUSALAKAMMA, bersemangat untuk banyak berbuat (mengumpulkan) KUSALAKAMMA. Mereka tekun, teguh, tidak mudah patah semangat, memperhatikan KUSALA-DHAMMA (hal-hal yang baik). Inilah KEKUATAN SEMANGAT. Duhai, para Bhikkhu, bagaimanakah tentang KEKUATAN KESADARAN? Diterangkan-Nya sebagai berikut: Duhai para Bhikkhu, siswa yang baik di dalam BUDDHA-SSANA ini memiliki KESADARAN yang baik. Mengingat tindakan yang pernah diperbuat; dan yang telah dibuat masih diingat; mengingat perkataan yang pernah diucapkan; dan yang telah dibicarakan masih diingat. Inilah KEKUATAN KESADARAN. Duhai, para Bhikkhu, bagaimanakah tentang KEKUATAN SAMDHI? Diterangkan-Nya sebagai berikut: Duhai, para Bhikkhu, siswa yang baik di dalam BUDDHA-SSANA ini memiliki KEKUATAN SAMDHI yang baik. Mereka memiliki SAMDHI yang sempurna, dan diterangkan-Nya sebagai berikut: Demikianlah ia (bhikkhu) menjauhkan diri dari keinginan nafsu
148 PARITTA KHUSUS

indria, dan berdiam dalam Jhna Pertama, yakni suatu keadaan batin yang bergembira (Pti) dan berbahagia (Sukha), yang masih disertai dengan Vitakka (pengarahan pikiran pada objek) dan Vicra (usaha mempertahankan pikiran pada objek). Kemudian setelah membebaskan diri dari Vitakka dan Vicra, ia memasuki dan berdiam dalam Jhna Kedua, yakni keadaan batin yang bergembira dan bahagia, tanpa disertai dengan Vitakka dan Vicra. Selanjutnya dalam keadaan batin seimbang yang disertai dengan perhatian murni dan jelas, tubuhnya diliputi dengan perasaan bahagia yang dikatakan oleh Para Ariya sebagai 'Kebahagiaan yang dimiliki oleh mereka yang hatinya seimbang dan penuh perhatian murni' dan ia memasuki dan berdiam dalam Jhna Ketiga. Kemudian dengan menyingkirkan perasaan bahagia, dengan menghilangkan perasaan senang dan tidak senang yang telah dirasakan sebelumnya, ia memasuki dan berdiam dalam Jhna Keempat, yakni suatu keadaan yang benar-benar seimbang, yang memiliki perhatian murni (SatiParisuddhi), bebas dari perasaan bahagia dan tidak bahagia. Demikianlah pelaksanaan Samdhi. Duhai, para Bhikkhu, bagaimanakah tentang KEKUATAN KEBIJAKSANAAN? Diterangkan-Nya sebagai berikut: Duhai, para Bhikkhu, siswa-siswa di dalam BUDDHA-SSANA ini memiliki KEBIJAKSANAAN. Mereka memiliki KEBIJAKSANAAN yang sempurna, yang bisa mengingat akan muncul dan lenyapnya segala sesuatu. Ini adalah KEKUATAN KEBIJAKSANAAN. Duhai, para Bhikkhu, hal-hal yang diterangkan inilah yang dinamakan Lima Kekuatan. Setelah Sang Bhagav selesai berkhotbah, para bhikkhu gembira dan senang hati.

PARITTA KHUSUS

149

SRYADHAMMA SUTTA
Samaggakarao buddho smaggiya niyojako, Samaggakarao dhamme srye adesayi, Aamaa piyataya sdhino gravassa ca, Sagahyvivdya smaggiyekatya ca, Savattanteva bhikkhna dhammena paipajjata, Tesampaksaka sutta ya sambuddhena bhsita, Sutvnnukaraena yath buddhena desita, Sdhna atthasiddhattha ta suttanta bhama se: Evam-me suta: Eka samaya Bhagav, Svatthiya viharati, Jetavane Anthapiikassa, rme. Tatra kho Bhagav bhikkh mantesi, Bhikkhavo ti. Bhadante te bhikkh Bhagavato paccassosu. Bhagav etad-avoca: Chayime bhikkhave dhamm sry piya-kara garu-kara, sagahya avivdya smaggiy ek-bhvya savattanti. Katame cha? Idha bhikkhave bhikkhuno, metta kya-kamma paccupahita hoti, sabrahmacrsu vi ceva raho ca. Ayampi dhammo sryo piya-karao garu-karao, sagahya avivdya smaggiy ek-bhvya savattati. Puna capara bhikkhave bhikkhuno, metta vac-kamma paccupahita hoti, sabrahmacrsu vi ceva raho ca. Ayampi dhammo sryo piya-karao garu-karao, sagahya avivdya smaggiy ek-bhvya savattati. Puna capara bhikkhave bhikkhuno, metta mano-kamma paccupahita hoti, sabrahmacrsu vi ceva raho ca. Ayampi dhammo sriyo piya-karao garu-karao, sagahya avivdya smaggiy ek-bhvya savattati. Puna capara bhikkhave bhikkhu, ye te lbh dhammik dhamma-laddh, antamaso patta-pariypanna-mattampi, tathrpehi lbhehi appaivibhattabhog hoti, slavantehi sabrahmacrhi sdhraa-bhog. Ayampi dhammo sryo piya-karao garu-karao, sagahya avivdya smaggiy ek-bhvya savattati. Puna capara bhikkhave bhikkhu, yni tni slni akhani achiddni asabalni akammsni, bhujissni vipasatthni
150 PARITTA KHUSUS

aparmahni samdhi-savattanikni. Tathrpesu slesu slasmaagato viharati, sabrahmacrhi vi ceva raho ca. Ayampi dhammo sryo piya-karao garu-karao, sagahya avivdya smaggiy ek-bhvya savattati. Puna capara bhikkhave bhikkhu, yya dihi ariy niyynik, niyyti takkarassa samm-dukkhakkhyaya, tathrpya dihiy dihi-smaagato viharati, sabrahmacrhi avi ceva raho ca. Ayampi dhammo sryo piya-karao garu-karao, sagahya avivdya smaggiy ek-bhvya savattati. Ime kho bhikkhave cha dhamm sriy piya-kara garukara, sagahya avivdya smaggiy ek-bhvya savattant ti. Idam-avoca Bhagav. Attaman te bhikkh Bhagavato bhsita, abhinandunti. Sryadhamma Sutta nihita

PARITTA KHUSUS

151

SRYADHAMMA SUTTA
Demikianlah yang telah saya dengar: Pada waktu Sang Bhagav bersemayam di JETAVANA-RMA yang didirikan Anthapiika di kota SVATTH. Pada kesempatan itu Sang Bhagav memanggil para bhikkhu: Duhai, para Bhikkhu. Para bhikkhu datang menghadap. Sang Bhagav bersabda: Duhai, para Bhikkhu, terdapat enam Dhamma yang bertujuan agar kita saling mengingat, saling mencintai, saling menghormati, saling menolong, saling menghindari percekcokan; yang akan menunjang kerukunan, persatuan dan kesatuan: Duhai, para Bhikkhu, Bhikkhu di dalam BUDDHA-SSANA ini memancarkan cinta kasih dalam perbuatannya terhadap mereka yang menjalankan kesucian, baik di depan mau pun di belakang mereka. Hal ini akan menunjang tujuan agar saling mengingat, saling mencintai, saling menghormati, saling menolong, saling menghindari percekcokan; yang akan menunjang kerukunan, persatuan dan kesatuan. Duhai, para Bhikkhu, masih ada lagi, yaitu: Bhikkhu di dalam BUDDHASSANA ini memancarkan cinta kasih dalam ucapan terhadap mereka yang menjalankan kesucian, baik di depan mau pun di belakang mereka. Hal ini akan menunjang tujuan agar saling mengingat, saling mencintai, saling menghormati, saling menolong, saling menghindari percekcokan; yang akan menunjang kerukunan, persatuan dan kesatuan. Duhai, para Bhikkhu, masih ada lagi, yaitu: Bhikkhu di dalam BUDDHASSANA ini memancarkan cinta kasih dalam pikiran terhadap mereka yang menjalankan kesucian, baik di depan mau pun di belakang mereka. Hal ini akan menunjang tujuan agar saling mengingat, saling mencintai, saling menghormati, saling menolong, saling menghindari percekcokan; yang akan menunjang kerukunan, persatuan dan kesatuan. Duhai, para Bhikkhu, masih ada lagi, satu hal yang telah diperoleh dengan benar: dna makanan *) yang diperoleh dengan menerimanya di rumah umat atau di vihra. Dna makanan itu diterima sebagai milik bersama, kemudian dibagikan pada sesama yang menjalankan SLA dan KESUCIAN. Hal ini akan menunjang tujuan agar saling mengingat, saling mencintai, saling menghormati, saling menolong, saling menghindari
*Piapta
152 PARITTA KHUSUS

percekcokan; yang akan menunjang kerukunan, persatuan dan kesatuan. Duhai, para Bhikkhu, masih ada lagi, yaitu: mereka yang bersama-sama melaksanakan SLA dengan baik. Hal ini akan menunjang tujuan agar saling mengingat, saling mencintai, saling menghormati, saling menolong, saling menghindari percekcokan; yang akan menunjang kerukunan, persatuan dan kesatuan. Duhai, para Bhikkhu, masih ada lagi, yaitu: mereka yang mempunyai pandangan yang sama. Hal ini akan menunjang tujuan agar saling mengingat, saling mencintai, saling menghormati, saling menolong, saling menghindari percekcokan; yang akan menunjang kerukunan, persatuan dan kesatuan. Duhai, para Bhikkhu, enam Dhamma ini akan menunjang tujuan agar saling mengingat, saling mencintai, saling menghormati, saling menolong, saling menghindari percekcokan; yang akan menunjang kerukunan, persatuan dan kesatuan. Sesudah Sang Bhagav selesai berkhotbah, para bhikkhu gembira dan senang hati.

PARITTA KHUSUS

153

(Halaman ini memang kosong)

154

PARITTA KHUSUS

VII PJ GTH PADA HARI SUCI BUDDHIS

(Halaman ini memang kosong)

156

PJ GTH PADA HARI SUCI BUDDHIS

PETUNJUK
GTH ini disusun untuk digunakan dalam upacara-upacara suci dalam rangka Puja Bakti (pj) pada Hari Suci Waisak (ViskhaPj), Hari Suci Asadha (sha-Pj), Hari Suci Mgha (MghaPj). Pimpinan Puja Bakti *) mengucapkan gth ini beserta terjemahannya, kalimat demi kalimat dan umat mengikuti ulang, sambil masing-masing membawa bunga, lilin dan dupa dalam sikap ajali serta bertumpu lutut sebelum dilaksanakan pradakshina (memutari cetiya sebanyak tiga kali) atau pada awal acara Puja Bakti. Selama upacara pradakshina berlangsung umat harus bersikap diam, tidak berbicara (bahasa Jawa: laku mbisu). Pada putaran pertama terus menerus dalam hati membacakan BUDDHNUSSATI, pada putaran kedua membacakan DHAMMNUSSATI, dan pada putaran ketiga membacakan SAGHNUSSATI. Pradakshina (bahasa Pli: Padakkhia) adalah cara penghormatan yang tinggi dalam tradisi Buddhis. Namun sebagai penghormatan tertinggi tidak lain adalah melaksanakan Buddha-Ssana.

*Kalau Bhikkhu hadir, maka Beliau yang membacakannya.


PJ GTH PADA HARI SUCI BUDDHIS 157

VISKHA PJ GTH
Namo Tassa Bhagavato Arahato Samm-Sambuddhassa (tiga kali) Yam-amha kho maya, Bhagavanta saraa gat, yo no Bhagav satth, yassa ca maya Bhagavato dhamma rocema: Ahosi kho so Bhagav, majjhimesu janapadesu ariyakesu manussesu uppanno, khattiyo jtiy, Gotamo gottena; Sakya-putto Sakya-kul pabbajito, sadevake loke samrake sabrahmake, sassamaa-brhmaiy pajya sadeva-manussya, anuttara samm-sambodhi abhisambuddho. Nissasaya kho so Bhagav, araha samm-sambuddho, vijjcaraa-sampanno sugato loka-vid, anuttaro purisa-damma-srathi satth deva-manussna, buddho Bhagav. Svkkhto kho pana, tena Bhagavat dhammo, sandihiko akliko ehi-passiko, opanayiko paccatta veditabbo vihi. Supaipanno ko panassa, Bhagavato svaka-sagho, uju-paipanno Bhagavato svaka-sagho, ya-paipanno Bhagavato svaka-sagho, smci-paipanno Bhagavato svaka-sagho, yadida cattri purisayugni aha purisa-puggal. Esa Bhagavato svaka-sagho, huneyyo phuneyyo dakkhieyyo ajali-karayo anuttara puakkhetta lokassa. Aya kho pana paim, ta Bhagavanta uddissa kat patihpit, yvadeva dassanena, ta Bhagavanta anussaritv, pasda-savega-pailbhya. Maya kho etarahi, ima viskha-puam-kla, tassa Bhagavato jti-sambodhi-nibbna-kla-sammata patv, ima hna sampatt. Ime daa-dpa-dhpdi-sakkre gahetv, attano kya sakkrpadhna karitv, Tassa Bhagavato yath-bhucce gue anussarant, ima paimghara tikkhattu padakkhia karissma, yath-gahitehi sakkrehi pja kurumn. Sdhu no bhante Bhagav, sucira-parinibbutopi, tabbehi guehi attrammaatya payamno, Ime amhehi gahite sakkre paiggahtu, amhka dgha-ratta
158 PJ GTH PADA HARI SUCI BUDDHIS

hitya sukhya.

PJ GTH PADA HARI SUCI BUDDHIS

159

KT PJ PADA HARI WAISAK


Terpujilah Sang Bhagav, Yang Maha Suci, Yang Telah Mencapai Penerangan Sempurna (tiga kali) Kami berlindung kepada Sang Bhagav, Sang Bhagav Guru Junjungan kami, dalam Dhamma Sang Bhagav kami berbahagia: Sang Bhagav telah lahir, di tengah-tengah umat manusia, di Suku Sakya di Negara Madya, di keluarga Kesatria Gotama. Beliau Putera Raja Sakya, meninggalkan keduniawian, mencapai Penerangan Sempurna di antara para Dewa, Mra dan Brahma, di antara para Samaa, Brahmana, Manusia dan Dewa. Penerangan Sempurna yang tidak diragukan lagi. Demikianlah Sang Bhagav, Yang Maha Suci, Yang Telah Mencapai Penerangan Sempurna; Sempurna pengetahuan serta tindak-tanduk-Nya, Sempurna menempuh Sang Jalan (ke Nibbna), Pengenal segenap alam; Pembimbing manusia yang tiada taranya, Guru para dewa dan manusia, Yang Sadar (Bangun), Yang patut Dimuliakan. Dhamma Sang Bhagav telah sempurna dibabarkan; berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan; menuntun ke dalam batin, dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Sagha Siswa Sang Bhagav telah bertindak baik, Sagha Siswa Sang Bhagav telah bertindak lurus, Sagha Siswa Sang Bhagav telah bertindak benar, Sagha Siswa Sang Bhagav telah bertindak pantas, Mereka merupakan empat pasang makhluk, terdiri dari delapan jenis Makhluk Suci *) Itulah Sagha Siswa Sang Bhagav, yang patut menerima pemberian, tempat bernaung, persembahan serta penghormatan. Lapangan untuk menanam jasa, yang tiada taranya di alam semesta. Buddha-Rpa ini, telah dibangun oleh umat Buddha untuk mengingat keluhuran Sang Buddha, timbullah keyakinan, timbullah perenungan. Saat ini, kami semua berkumpul di sini, pada saat Purnama di bulan Waisak, saat Kelahiran, saat Penerangan Sempurna, dan saat Parinibbna Sang Buddha. Dengan amisa pj ini: lilin, dupa dan bunga, kupersembahkan pj
*Mereka disebut Ariya Sagha: makhluk-makhluk yang telah mencapai Sotpatti Magga dan Phala, Sakadgm Magga dan Phala, Angm Magga dan Phala, dan Arahatta Magga dan Phala.
160 PJ GTH PADA HARI SUCI BUDDHIS

dengan sepenuh hati, mengingat keluhuran Sang Buddha. Kepada Sang Buddha, yang walau pun telah lama Parinibbna. Semoga kebajikan Beliau yang abadi, menerima pj kami ini, demi kebahagiaan, demi manfaat dan demi kesejahteraan kami semua, untuk selama-lamanya.

PJ GTH PADA HARI SUCI BUDDHIS

161

SHA PJ GTH
Namo Tassa Bhagavato Arahato Samm-Sambuddhassa (tiga kali) Yam-amha kho maya, Bhagavanta saraa gat, yo no Bhagav satth, yassa ca maya Bhagavato dhamma rocema: Ahosi kho so Bhagav, araha samm-sambuddho, sattesu krua paicca, karuyako hites, anukampa updya, shapuamiya, Brasiya isipatane migadye, paca-vaggiyna bhikkhna, anuttara dhamma-cakka pahama pavattetv, cattri ariya-saccni paksesi. Tasmica kho samaye, paca-vaggiyna bhikkhna pmukho, yasm Aa-koao, Bhagavanta dhamma sutv, viraja vtamala dhamma-cakkhu pailabhitv, Yakici samudayadhamma sabban-ta nirodha-dhammanti. Bhagavanta upasampada ycitv, Bhagavatoyeva santike, ehi-bhikkhu-upasampada pailabhitv, Bhagavato dhamma-vinaye ariya-svaka-sagho, loke pahama uppanno ahosi. Tasmicpi kho samaye, sagha-ratana loke pahama uppanna ahosi. Buddha-ratana dhamma-ratana sagharatana'ti, tiratana sampua ahosi. Maya kho etarahi, ima sha-puam-kla, tassa Bhagavato dhamma-cakkappavattana-kla-sammata, ariya-svaka-saghuppatti-kla-sammataca, ratanattaya-sampuraa-kla-sammataca patv, ima hna sampatt, Ime sakkre gahetv, attano kya sakkrpadhna karitv, Tassa Bhagavato yath-bhucce gue anussarant, ima buddhapaima tikkhattu padakkhia karissma, yath-gahitehi sakkrehi pja kurumn. Sdhu no bhante Bhagav, sucira-parinibbutopi, tabbehi gunehi attrammaatya payamno, Ime amhehi gahite sakkre, paiggahtu, amhka dgha-ratta hitya sukhya.

162

PJ GTH PADA HARI SUCI BUDDHIS

KT PJ PADA HARI ASADHA


Terpujilah Sang Bhagav, Yang Maha Suci, Yang Telah Mencapai Penerangan Sempurna (tiga kali) Kita semua menghormati Sang Buddha sebagai Guru Junjungan kita, kita berbahagia dalam Dhamma Sang Buddha: Sang Buddha mencapai Penerangan Sempurna dengan usaha-Nya sendiri. Dengan belas kasihan Beliau kepada semua makhluk hidup, dan demi manfaat bagi dunia ini, Sang Buddha mengajarkan Dhamma-cakkappavattana Sutta, menguraikan Empat Kesunyataan Mulia, dalam bulan Asadha-Purnami. Pada waktu itu, pertapa Aa Koaa sebagai pemimpin lima pertapa, telah mendengarkan wejangan Dhamma, mengerti dan mengetahui bahwa segala sesuatu yang muncul akan berkembang dan lenyap. Segera mohon diterima menjadi bhikkhu. Beliau adalah bhikkhu pertama di dunia ini. Demikian pula pertapa yang lain, masing-masing mohon diterima sebagai murid Sang Buddha. Pada waktu itulah, Sagha-Ratana muncul di dunia ini dan sekaligus pula Sang Tiratana, yaitu: Buddha-Ratana, Dhamma-Ratana, Sagha-Ratana. Pada hari ini hari Asadha-Purnami, Sang Buddha telah membabarkan Dhamma-cakkappavattana Sutta. Pada saat itu terbentuklah Ariya Sagha dan lengkaplah Sang Tiratana. Pada hari ini kita menghormat dengan pikiran, ucapan, perbuatan serta pula dengan dupa, lilin dan bunga. Walaupun Sang Buddha telah lama Parinibbna. Semoga persembahan kita ini bermanfaat dan membawa kebahagiaan bagi kami untuk selamalamanya.

PJ GTH PADA HARI SUCI BUDDHIS

163

KAHINA GTH
Namo Tassa Bhagavato Arahato Samm-Sambuddhassa (tiga kali) Ima bhante, saparivra, cvara-dussa, saghassa, oojayma. Sdhu no bhante, sagho, ima, saparivra, cvara-dussa, paiggahtu, paiggahetv ca, imin dussena, cvara attharatu, amhka, dgha-ratta, hitya, sukhya.

KT PADA BULAN KAHINA


Terpujilah Sang Bhagav, Yang Maha Suci, Yang Telah Mencapai Penerangan Sempurna (tiga kali) Bhante, kami mempersembahkan kain jubah dan segala perlengkapannya kepada Bhikkhu Sagha. Semoga Bhikkhu Sagha sudi menerima semua persembahan kami. Semoga persembahan ini dapat digunakan sebaikbaiknya, sehingga bermanfaat dan mendatangkan kebahagiaan bagi kami untuk selama-lamanya. Catatan: 1) Bila di suatu vihra ada lima orang bhikkhu yang ber-vassa, maka upacara Kahina baru dapat dilangsungkan dan dalam Gth tersebut, kata CVARA diganti Kahina. Pada umumnya yang kita laksanakan adalah Cvara-Dna (Dna Kain Jubah) pada bulan Kahina atau pun KahinaDna. 2) Gth ini beserta terjemahannya diucapkan kalimat demi kalimat oleh Pimpinan Puja Bakti (bukan bhikkhu) dan selanjutnya umat mengikuti ulang, sambil masing-masing membawa persembahannya dan dalam sikap ajali serta bertumpu lutut. Persembahan ini dilaksanakan pada akhir acara dan ditutup dengan Ettvat.

164

PJ GTH PADA HARI SUCI BUDDHIS

MGHA PJ GTH
Namo Tassa Bhagavato Arahato Samm-Sambuddhassa (tiga kali) Ajjya mgha-puam sampatt, mgha-nakkhattena puna-cando yutto, yatth Tathgato araha samma-sambuddho, cturagike svaka-sannipte, ovda-pimokkha uddisi. Tad hi aha-terasni bhikkhu-satni, sabbesayeva khnsavna, sabbe te ehi-bhikkhuk, sabbepi te anmantitva, Bhagavato santika gat, Veuvane kalandaka-nivpe, mghapuamiya vahamna-kacchyya. Tasmica sannipte, Bhagav visuddhuposatha aksi, ovdapimokkha uddisi. Aya amhka Bhagavato, ekoyeva svaka-sannipto ahosi, cturagiko, aha-terasni bhikkhu-satni, sabbesa yeva khsavna. Mayandni, ima mgha-puam-nakkhatta-samaya, takklasadisa sampatt, sucira-parinibbutampi ta Bhagavanta samanussaramna, imasmi tassa Bhagavato sakkhi-bte cetiye, Imehi daa-dpa-dhpdi-sakkrehi ta Bhagavanta tni ca aha-terasni bhikkhu-satni abhipjayma, Sdhu no bhante Bhagav, sasvaka-sagho, sucira-parinibbutopi, guehi dharamno, Ime sakkre paiggahtu, amhka dgha-ratta hitya sukhya.

PJ GTH PADA HARI SUCI BUDDHIS

165

KT PJ PADA HARI MGHA


Terpujilah Sang Bhagav, Yang Maha Suci, Yang Telah Mencapai Penerangan Sempurna (tiga kali) Pada hari Purnama Sidhi di bulan Mgha, Yang Maha Suci SammSambuddha Gotama menguraikan OVDA-PIMOKKH yang mempunyai empat ciri dalam Pertemuan Agung nan Suci: 1) Pada kesempatan itu hadirlah 1.250 bhikkhu. 2) Mereka semuanya telah mencapai tingkat Arahat. 3) Mereka ditahbiskan sendiri oleh Sang Buddha dengan cara Ehi-Bhikkhu Upasampad. 4) Mereka hadir tanpa diundang dan tanpa kesepakatan. Pertemuan Agung nan Suci ini berlangsung di Taman Tupai di hutan bambu Veuvana rma. Di tengah-tengah pertemuan tersebut, Samm-Sambuddha Gotama mengadakan UPOSATHA dan membabarkan OVDA-PIMOKKH. Pada saat Purnama Sidhi di bulan Mgha ini, walaupun Sang Buddha telah lama mencapai Parinibbna. Kini kami memuja dengan dupa, lilin dan bunga di hadapan altar, untuk menghormat Sang Buddha beserta Para Arahat. Semoga pj yang kita laksanakan ini membawa manfaat demi kebahagiaan dan kesehjateraan kita semua untuk selama-lamanya.

166

PJ GTH PADA HARI SUCI BUDDHIS

Beri Nilai