Anda di halaman 1dari 13

TAKLIMAT TRANSFORMASI PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PDRM

PERUBAHAN PERANAN PDRM


1948 1960 (Era Pengganas Komunis)
PERTANIAN

1960 an 2009 (Era Pembangunan Negara)


PERINDUSTRIAN

2010 dan Seterusnya (Era Perkhidmatan kepada Masyarakat)


K-EKONOMI

TRADITIONAL POLICING Para - Military

CONVENTIONAL POLICING Enforcement

MODERN POLICING WORLD CLASS POLICING

Service Oriented

Dipacu oleh Prestasi

Dinamik
Integriti Profesional Berilmu Kompeten

Prestasi Pelindung
Proaktif
Masyarakat

Organisasi Berilmu

Bertaraf Dunia

Mesra Rakyat

Pihak Berkepentingan

Agensi Sahabat

Peralatan Kompetensi Dasar Metodologi Infrastruktur Teknologi

K-POLIS

PDRM ROAD MAP TO EXCELLENCE

PS5T PDRM

VISI
AGENSI PENERAJU DALAM MENJADIKAN MALAYSIA NEGARA SELAMAT, AMAN DAN SEJAHTERA

MISI:
TERAS 1

Memberi Perkhidmatan Profesional dan Berkualiti Dalam melindungi Negara Dan Menjamin Persekitaran yang Selamat Bagi Masyarakat

TERAS 3

PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG

TERAS 2

KEAMANAN DAN KESELAMATAN AWAM

PENCEGAHAN JENAYAH

PENGUKUHAN ORGANISASI
URUSTADBIR /INTEGRITI

TERAS 5

KEMANTAPAN LOGISTIK KEUPAYAAN SUMBER MANUSIA

TERAS 4
SIASATAN DAN PENDAKWAAN

KESEJAJARAN STRATEGIK
Pelan Transformasi Kerajaan (GTP) Visi dan Misi PDRM Strategi Pengurusan Sumber Manusia PDRM

Inisiatif dan strategi setiap komponen dalam pengurusan modal insan perlu sejajar dan menyumbang sepenuhnya kepada: Halatuju pengurusan modal insan secara keseluruhan Visi dan misi organisasi PDRM Pelan transformasi Kerajaan di peringkat nasional

MODEL PENGKELASAN 4 BIDANG PENGKHUSUSAN PDRM

Pengurusan Sumber Manusia & Organisasi

KP KPD KPB

Pengurusan Logistik

Kluster KEPOLISAN AM /PENCEGAHAN JENAYAH

Kluster SIASATAN PERUNDANGAN/ PENDAKWAAN

JSJ JSJK JSJN

PASUKAN PETUGAS KHAS KDN/KA PGA PSP PGM

Kluster KESELAMATAN & KETENTERAMAN AWAM

Kluster RISIKAN KESELAMATAN


CAWANGAN KHAS

Pengangkutan Persenjatan Komunikasi ICT

Hubungan Antarabangsa & Hal-Ehwal Luar Negara


6

Transformasi PDRM
Utamakan penghasilan kerja Struktur Organisasi yang Fit For Purpose Memperolehi jumlah dan kualiti modal insan yang kompeten Membangunkan modal insan berkemahiran tinggi dan anjal PDRM sebagai majikan pilihan

Meningkatkan keselamatan dan ketenteraman awam Memelihara dan memupuk undang undang Pengurusan sumber manusia dinamik dan modal insan berkualiti

Pangkat / Jawatan Rancangan Keberhasilan Kebebasan untuk penyelesaian masalah Kebebasan untuk Bertindak

Struktur /Jawatan

Strategi

Budaya
Anggota Proses

Budaya Kerja Berprestasi Tinggi


Tatacara, Teknik (cara kerja berdasarkan kekompetenan) Pengukuran Pelbagai (KPIs) Kerja berpasukan & Empowerment Teknologi dan Infrastruktur

Pengetahuan Kemahiran Sikap

Kompetensi

Rangka Kerja Transformasi PSM PDRM


Pelan Strategik Pengurusan Sumber Manusia PDRM
Pengambilan/ Recruitment
Penguatkuasan Undang-undang

Teras PDRM
Pencegahan Jenayah Keamanan Dan Keselamatan Awam

Visi PDRM Agensi Peneraju dalam


menjadikan Malaysia negara yang Selamat, Aman dan Sejahtera
Siasatan Dan Pendakwaan

Visi Negara Mencapai Status


Negara Maju Menjelang Tahun 2020

Pemilihan / Selection

Perancangan Sumber Manusia berasaskan kompetensi

Pengurusan Prestasi / Performance Management

Pengiktirafan & Ganjaran / Recognition and Rewarding

Pengurusan Sumber Manusia berasaskan kompetensi

Inovasi dan Minda Kelas Pertama

1.Pengurangan kadar jenayah jalanan 2.Meningkatkan Kepuasan Awam 3.Pengurangan kadar indeks jenayah 4.Pengurangan kebimbangan awam terhadap menjadi mangsa jenayah 5.Tingkatkan Kadar Pendakwaan

Meningkatkan keselamatan dan keamanaan awam

World Class Policing

Kemakmuran Negara Daya Saing Negara

Latihan dan Pembangunan / Training and Development

Pembangunan Sumber Manusia berasaskan kompetensi

Keupayaan Institusi

Memupuk dan Memelihara undang undang dan ketenteraman awam

Perancangan Penggantian / Succession Planning

Outcome
Pengurusan Strategik
Keupayaan Institusi

Output
Kecapaian

NKRA
Hasil Utama Visi Negara

Skim Perkhidmatan

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA BERTERASKAN KOMPETENSI

PEMBANGUNAN JOB DESCRIPTION (JD) DAN KEPERLUAN KOMPETENSI UNTUK SETIAP PERJAWATAN STRATEGIK DAN KRITIKAL PDRM

PENSTRUKTURAN SEMULA ORGANISASI PDRM

PENAMBAHBAIKAN SKIM PERKHIDMATAN DAN STRUKTUR PENGGAJIAN

THE RIGHT MAN, WITH THE RIGHT VALUES AND COMPETENCIE S, DOING THE RIGHT JOB AT THE RIGHT TIME AND PLACE, DOING THE RIGHT THINGS, RIGHT.

PEMANTAPAN PENGURUSAN KERJAYA

STATUS PELAKSANAAN TRANSFORMASI PSM PDRM


Menubuhkan Jawatankuasa Pemandu /Pelaksana/Kerja Kompetensi PDRM Menyedia dan memperakukan Diskripsi Tugas KPN , T/KPN dan semua pengarah, Ketua Polis Negeri, Ketua Polis Daerah dan Ketua Polis Balai Semua Jabatan dikehendaki menyediakan Diskripsi Tugas bagi semua jawatan di jabatan masing- masing Menyediakan Diskripsi tugas mengikut pangkat bagi tujuan Skim Perkhidmatan Melatih 40 penilai Assessor yang mewakili semua jabatan Menperakukan Penubuhan Bahagian Dasar Sumber Manusia ( IGPs Discourse 7 Sept 2012) Mengadakan Road Show memperkasakan PSM dan membentangkan Diskripsi tugas yang diperakukan untuk dilaksanakan Membangunkan Model Kompetensi PDRM dan menyediakan kamus Kompetensi Mengenalpasti Jawatan Standard , Strategik dan Kritikal PDRM bagi membangunkan kamus perjawatan Dictionary of Occupational Title (DOT) Mengemaskini semua data-data Diskripsi tugas dan kompetensi kedalam sistem HRMIS

50%
100% 100% 95% 90% 60% 30%

STRUKTUR JABATAN PENGURUSAN


Pengarah Pengurusan

Timbalan Pengarah
(Perjawatan / Perkhidmatan)

Timbalan Pengarah
(Dasar Sumber Manusia)

Timbalan Pengarah
(Latihan)

Timbalan Pengarah
(Pentadbiran)

Timbalan Pengarah
(Hal Ehwal Veteran)

Pusat Penilaian Kompetensi

CADANGAN PENUBUHAN BAHAGIAN DASAR SUMBER MANUSIA


Cadangan struktur organisasi Bahagian Kompetensi Profesional


Pengarah

Membangunkan strategi, pelan dan SOP yang berkaitan dengan bakat pengurusan, latihan dan pelaksanaan sistem HRMIS Menyelia pengurusan prestasi dan proses penilaian Memastikan penilaian prestasi dilaksanakan mengikut SOP dan peraturan-peraturan yang berkaitan / arahan Mentadbir bajet pembangunan profesional Memilih panel penilaian dan pensyarah dan fasilitator untuk latihan

Timbalan Pengarah Dasar (DCP)

SAC Pembangunan Kerjaya

ACP Pengurusan Penilaian Bakat

ACP Pengurusan Prestasi

Merangka dan menyediakan kertas dasar/S.O.P kursus pembangunan kerjaya. Merancang dan melaksanakan program kursus pembangunan kerjaya. Mengurus perlantikan panel penilai/pengubal kertas ujian/ peperiksaan/ ujian fizikal/ pemeriksa kertas ujian/ peperiksaan kursus pembangunan kerjaya

Merangka dan menyediakan kertas dasar/ S.O.P ujian penilaian bakat. Merancang dan melaksanakan program penilaian bakat kepada bakal pelatih pdrm dan pegawai/ apr sedang berkhidmat. Mendaftar pemilihan peserta ujian penilaian bakat dan melantik panel penilai Mengurus pendataan markah ujian, menyelaras tempat ujian dan mengedar keputusan calon ujian.

Mengumpul / mengurus pendataan laporan penilaian prestasi tahunan. Menyediakan buku laporan keputusan kursus pembangunan kerjaya/ ujian penilaian bakat untuk disahkan oleh pengarah pengurusan dan diperaku oleh kpn. Mengurus senarai calon penerima anugerah khidmat cemerlangdan menyelaras penyediaan SKT tahunan Pusat sumber maklumat markah laporan nilaian prestasi tahunan(lnpt), kursus pembangunan kerjaya/ peperiksaan pasukan/ ujian penilaian bakat.

CARTA ORGANISASI BAHAGIAN DASAR SUMBER MANUSIA


PENGARAH PENGURUSAN CP 1

TIMB. PENGARAH PEMBANGUNAN/ PENGURUSAN KOMPETENSI

SETIAUSAHA PEJABAT PSP N27


ORDELY KONST/L/KPL/KPL/S

EXECUTION
SAC DASAR MODAL INSAN

DCP

1 1

SAC PEMBANGUNAN KERJAYA 1 2 2 2 1 2 3 1 1 4 2 1 22 PEMBANGUNAN KERJAYA SPECIALIST SUPT DSP ASP PT(P/O) N22
PT(P/O) N17/22

SAC PENGURUSAN KOMPENTENSI

ACP PENDATAAN PRESTASI ACP PSP N17 LNPT SUPT ASP PT(P/O) N17 JUMLAH 1 3 6 10 1 1

SAC ACP
SUPT

SAC
PSP N17/22/27/28 ORDELY KONST/L/KPL/KPL/S

1 1 1

SAC PSP N17


ORDELY KONST/L/KPL/KPL/S
ACP PENGURUSAN KOMPETENSI (LOGISTIK) ACP SUPT DSP PT(P/O) N17 JUMLAH 1 2 4 6 13

1 1 1
ACP PENGURUSAN KOMPETENSI (JSJ)

DSP
PTD M48 PTD M41/44 PSP N22/17 PPT N36 PTPO N26 PTPO N17/N22 PAP N1/4 ORDELY KONST/L/KPL/KPL/S JUMLAH

PEMBANGUNAN KERJAYA DCP KE ATAS

ACP SUPT DSP PT(P/O) N22


PT(P/O) N17/22

1 1 2 1 2 1 1 9

ACP SUPT DSP PT(P/O) N17 JUMLAH

1 2 4 6 13

1 1 3 1 6 1 13

ACP PENGURUSAN KOMPETENSI (JSJN)


ACP SUPT DSP PT(P/O) N17 JUMLAH 1 1 3 4 9

ACP PENGURUSAN KOMPETENSI (KDNKA)

PSP) N17/22 PAP N1/4 JUMLAH

ACP SUPT DSP PT(P/O) N17 JUMLAH


ACP PENGURUSAN KOMPETENSI (CAWANGAN KHAS)

1 3 8 8 17

PAP N1/4 JUMLAH

REKOD PRESTASI (PEPERIKSAAN) DSP 1 PENTADBIRAN/REKOD PPT N32 PT(P/0) N26 PT(P/O) N22 PT(P/O) N17 JUMLAH 1 1 2 4 8 INSP PT(P/O) N17 JUMLAH 2 4 7

PEMBANGUNAN KERJAYA PEGAWAI AWAM

POLICY

DSP ASP PPT N27/32 PTPO N22 PT(P/O) N17 PAP N1/4 JUMLAH

1 3 1 1 6 1 13

PEMBANGUNAN KERJAYA INSP-SAC ACP 1 SUPT DSP ASP PT(P/O) N22 PT(P/O) N17 PSP N17/22 PAP N1/4 2 3 4 1 6 1 1 17

ACP PENGURUSAN KOMPETENSI (JSJK)


ACP SUPT DSP PT(P/O) N17 JUMLAH 1 1 3 4 9

ACP SUPT DSP PT(P/O) N17 JUMLAH


ACP PENGURUSAN KOMPETENSI (PENGURUSAN)

1 2 6 6 15

ACP PENGURUSAN KOMPETENSI (PPK)


ACP SUPT DSP PT(P/O) N17 JUMLAH 1 1 2 2 6

DATA COLLECTION
UNIFORM

ACP SUPT DSP PT(P/O) N17 JUMLAH

1 5 8 10 24

SISTEM IT FT 29 FT 17 JUMLAH KEWANGAN W 22 FW17 JUMLAH 1 3 4 PEG.AWAM 1 3 4


W 22 W 17 JUMLAH KESELURUHAN

PEMBANGUNAN KERJAYA APR ACP SUPT DSP ASP PT(P/O) N17 JUMLAH 1 2 4 6 10 23

59
96

JUMLAH

ASSESEMENT
ASP INSP PPT N32 PT(P/O) N27 PSP N26 PT(P/O) N22 PT(P/O) N17 PSP N17 FT 29

RINGKASAN PERJAWATAN
PANGKAT DCP SAC ACP SUPT DSP

FT 17

JUMLAH

11

31

79

155