Anda di halaman 1dari 17

Dossier destiu de Llengua Catalana.

3r dEducaci Primria.

1.- Ordena les paraules de cada grup i forma oracions:


zoo. En han i

la anat Marcel Carme al

.............................................................................................................................
fets. deures no Els estan ben
.............................................................................................................................
pellcula molt. ha ens agradat Aquesta
.............................................................................................................................
molt Aquest colnies les any han sigut divertides.
.............................................................................................................................
2.- Omple els espais buits amb un punt o una coma:
Per preparar aquest entrep necessites: un panet llarg ..... una salsitxa de Frankfurt ..... un tall de
cansalada ..... enciam i un tall de formatge ..... Per amanir-ho cal afegir una mica de mostassa .....
quetxup ..... maionesa i salsa picant .....
3.- Escriu lalfabet:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
4.- Escriu dues paraules que tinguin ms dun significat.
........................................................

........................................................

Ara, inventa dues oracions per a cada paraula on es vegin reflectits els seus significats.
..................................................................................................................... .
..................................................................................................................... .
..................................................................................................................... .
..................................................................................................................... .

5.- Explica en quins dos casos hem dutilitzar les majscules. Escriu un exemple.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
1

Dossier destiu de Llengua Catalana.


3r dEducaci Primria.
6.- Escriu una oraci en cada grup:
Oraci Enunciativa: ..............................................................................................................................
Oraci Interrogativa:.............................................................................................................................
Oraci Exclamativa: .............................................................................................................................
7.- Escriu una oraci amb cadascuna daquestes paraules:
vall

compte

pagat

amb

ball

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
8.- Inventat una pgina dun diari personal.

..
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

9.- Inventat un dileg entre dos personatges.


..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
2

Dossier destiu de Llengua Catalana.


3r dEducaci Primria.
10.- DICTAT:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Faltes dortografia (copiar 5 vegades cadascuna):
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
11.- Escriu el contrari de les segents paraules:
ple: .....................................

bo: ......................................

covard: .....................................

lleig: ...................................

riure: ...................................

vestida: ....................................

simptic: ............................

tancat: ..................................

sortir: .......................................

12.- Assenyala amb un color el subjecte i amb un altre el predicat:


Els meus amics juguen a futbol.
Els animals salvatges corrien lliurement per la selva.
La Carme i en Gerard van anar dexcursi.
Els arbres de la plaa han perdut la fulla.
La lluna brillava moltssim.
13.- Separa les paraules per sllabes. Vigila amb els dgrafs!
caixa:

bosses:

carretera:

banyador:

pinya:

bruixa:

mussol:

pissarra:

aranya:

paella:
3

Dossier destiu de Llengua Catalana.


3r dEducaci Primria.
14.- Busca les segents paraules al diccionari i escriu el significat. Fes una oraci amb
cadascuna:
collecci: ................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
llac: ..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
15.- Inventat dos rodolins:
.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

16.- Escriu un sinnim de cada paraula:


alegre: ........................................
senzill: .......................................
velo: .........................................
terror: ........................................
repugnant: .................................
17.- a) Separa les paraules per sllabes.
b) Assenyala la sllaba tnica.
c) Classifica-les dins del quadre.
fantasma
msica
silenci
cafetera
cavall

cofre
esquelet
fada
mscara
campana
AGUDES

PLANES

ESDRIXOLES

Dossier destiu de Llengua Catalana.


3r dEducaci Primria.
18.- Inventa un final o un principi per a cada oraci:
El cotxe del meu pare ............................................................................................
El gat negre ............................................................................................................
El llibre de catal ...................................................................................................
............................................................................. van anar de viatge.
............................................................................. es van cremar.
19.- DICTAT:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Faltes dortografia (copiar 5 vegades cadascuna):
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
20.- Contesta les segents preguntes:
Quines vocals poden dur accent obert? ..................................................
Quines vocals poden dur accent tancat? .................................................
Escriu el nom que representa cada dibuix. Fixat que totes les paraules porten accent.

..................................................................................................................................................................
5

Dossier destiu de Llengua Catalana.


3r dEducaci Primria.
21.- DICTAT:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Faltes dortografia (copiar 5 vegades cadascuna):
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
22.- Fes la descripci fsica del teu pare o de la teva mare.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
23.- Pensa i escriu tres comparacions.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
24.- Escriu cinc noms propis i cinc noms comuns.
COMUNS

PROPIS

Dossier destiu de Llengua Catalana.


3r dEducaci Primria.
25.- Classifica les segents paraules segons si tenen o oberta o o tancada:
pop col cos molt poc gos noi front tnica bosc tota.
O OBERTA (com GOL)

O TANCADA (com TOS)

26.- Fixat en els objectes del teu voltant. Escriu quatre noms que siguin masculins i quatre
noms que siguin femenins.
NOMS MASCULINS

NOMS FEMENINS

............................................................

.........................................................

............................................................

.........................................................

............................................................

.........................................................

............................................................

.........................................................

27.- Classifica les segents paraules segons si tenen e oberta o e tancada:


gel rei tres nen noms caf ocell orella balena serp.
E OBERTA (com MEL)

E TANCADA (com SEU)

28.- DICTAT:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
7

Dossier destiu de Llengua Catalana.


3r dEducaci Primria.
Faltes dortografia (copiar 5 vegades cadascuna):
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
29.- Escriu cinc frases fetes que coneguis:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
30.- Transforma aquestes paraules al plural:
cassola: ...............................................
melmelada: .........................................
ceba: ...................................................
gronxador: ..........................................

peu: ...................................................
gos: ...................................................
carxofa: .............................................
pissarra: ............................................

31.- Separa les paraules per sllabes, assenyala la sllaba tnica i encercla la vocal O que sona
com una U.
torr: ..................................................
color: ..................................................
tovallola: ............................................
corona: ...............................................

hipoptam: ...............................................
tomquet: .................................................
tothom: .....................................................
mocador: ..................................................

32.- Escriu quatre refranys que coneguis:


..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
33.- Encercla tots els adjectius que trobis en aquest text.
La meva amiga Mireia s simptica i divertida. Sempre t ganes de jugar i de fer coses noves. Ahir
em va sorprendre perqu sha comprat un gatet blanc molt bonic. T els pls llargs i suaus i uns ulls
blaus com el mar.
8

Dossier destiu de Llengua Catalana.


3r dEducaci Primria.

34.- Separa les paraules per sllabes, assenyala la sllaba tnica i encercla la vocal E que sona
com una NEUTRA.
estel: ..................................................
quadre: ...............................................
desordenat: ........................................
esprrec: ............................................

nenes: .................................................
mosques: ............................................
especial: ..............................................
mongetes: ...........................................

35.- Transforma aquestes paraules en AUGMENTATIUS:


capsa: ....................................................
campana: ...............................................
m: ........................................................
cavall: ....................................................
cotxe: .....................................................
36.- Classifica els segents adjectius segons si sn duna o dues terminacions:
bonic xerraire alt salvatge divertit simptic elegant humit vell curt
UNA TERMINACI

DUES TERMINACIONS

37.- Completa les segents paraules amb B o V:


possi.....le

ca.....ra

en.....eja

.....leda

mo.....le

can.....iar

bom.....a

juga.....a

tom.....a

po.....le

38.- DICTAT:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
9

Dossier destiu de Llengua Catalana.


3r dEducaci Primria.

Faltes dortografia (copiar 5 vegades cadascuna):


..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
39.- Escriu el nom daquests nombres:
4: .......................................................

39: ......................................................

11: .....................................................

102: .....................................................

15: .....................................................

600: .....................................................

28: .....................................................

27: ......................................................

17: .....................................................

64: ......................................................

40.- Escriu el diminutiu daquestes paraules:


finestra
m
jersei
cotxe
vestit
41.- Escriu larticle que correspon davant de cada nom:
..... tren
..... campanes

..... estiu
..... diumenge

.....herba
..... hort

..... cargols
..... via

..... armari
..... hostal

42.- Escriu una onomatopeia al costat daquestes paraules:


aigua bullint: ..............................
bufetada: ....................................

esternut: ................................. campana: ...................................


timbre: .......................................

43.- Completa la segent graella:


OFICI

ESTABLIMENT

carn
pasts
fruita
flor
10

Dossier destiu de Llengua Catalana.


3r dEducaci Primria.

44.- Escriu una J o una G en aquestes paraules:


...... apons

......uitarra

.....ard

.....ocs

.....aletes

p.....ina

ra.....ola

formi.....a

.....oma
pin.....

pi.....ama
n.....el

45.- Omple les segents oracions amb el verb ms adient:


La meva germana ............................ pa amb xocolata per berenar.
Dem els meus pares em ............................... una bicicleta!
Cada dia al pati ........................ a futbol amb els meus amics.
Ahir els nens i nenes de la classe .............................. dexcursi a Olot.
El meu amic Joan .............. molt simptic.
46.- Forma el plural daquestes paraules:
tortuga: ..................................

mnega: ....................................

amiga: ....................................

boja: .........................................

platja: ....................................

47.- Inventat una entrevista amb el personatge que ms tagradi:


..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Pregunta: .................................................................................................................................................
Resposta: .................................................................................................................................................
Pregunta: .................................................................................................................................................
Resposta: .................................................................................................................................................
Pregunta: .................................................................................................................................................
Resposta: .................................................................................................................................................
Pregunta: .................................................................................................................................................
Resposta: ................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
48.- Escriu el contrari de les segents paraules:
penjar: ....................................................
correcte: .................................................
pentinar: ................................................
capa: .....................................................
perfecte: .................................................

vestir: ...................................................
possible: ...............................................
til: .......................................................
ordenar: ................................................
cmode: ................................................

49.- Escriu els pronoms personals:


1a persona

2a persona

3a persona

Singular
Plural
11

Dossier destiu de Llengua Catalana.


3r dEducaci Primria.

50.- Classifica les segents paraules segons el so de la erra:


lloro terrat roca cullera rosa sorra roba florista raspall hora
R FORTA

R SUAU

51.- DICTAT:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Faltes dortografia (copiar 5 vegades cadascuna):
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
52.- Escriu tres paraules de la famlia de:
sabata: ................................................................................................................................
flor: .....................................................................................................................................
mar: .....................................................................................................................................
bany: ...................................................................................................................................
12

Dossier destiu de Llengua Catalana.


3r dEducaci Primria.
53.- Classifica els verbs dins de la graella:
ajudo guanyarem cordava mengem jugveu penses mirar estaves ser
PASSAT

PRESENT

FUTUR

54.- Escriu cinc paraules compostes:


..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

55.- Classifica les segents paraules segons el so de la essa:


passava senyor rosa casa cinema pea zebra fesols cassola - enciam
S SORDA

S SONORA

56.- Escriu vuit paraules que tinguin la lletra H:


...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

57.- Completa les segents paraules amb la lletra que falta:


SS S Z C
co.....a
.....ilenci

quin.....e
tret.....e

espa.....a
ca.....es

.....irera
palla.....o

ma.....a
ca.....ador

.....oca
t.....encar

fe.....o
to.....e

fo.....at
ca.....er

ca.....et
si.....ena

RR R
ca.....o
pe.....es

13

Dossier destiu de Llengua Catalana.


3r dEducaci Primria.
58.- DICTAT:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Faltes dortografia (copiar 5 vegades cadascuna):
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

59.- Fes una redacci explicant el que has fet aquest estiu:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
14

Dossier destiu de Llengua Catalana.


3r dEducaci Primria.
60.- Escriu una oraci amb cadascun daquests connectors: de, sense, amb, perqu, o, per, i.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
61.- Escriu una recepta que coneguis:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
62.- Assenyala el subjecte, el predicat i els nuclis daquestes oracions:
La meva amiga Merc jugava amb la seva nina.
Els animals de la granja han criat aquesta temporada.
Els esports daventura sn els ms divertits!
Guanyarem aquesta partida la Carme i jo.
Els meus cosins de Mrcia han vingut a casa meva.
15

Dossier destiu de Llengua Catalana.


3r dEducaci Primria.

DICTATS: Quan facis el dictat, cal que primer el llegeixis un parell de vegades. Desprs el
pare o la mare tel poden dictar.

Exercici 10:
Molt lluny, al fons del mar, hi ha el poble de les sirenes. El seu rei t un castell amb les parets de
corall. El sostre est cobert dostres que sobren i es tanquen i de perles magnfiques. Els peixos
entren al castell per les finestres, com a casa nostra entren les orenetes quan deixem les finestres
obertes.
Exercici 19:
Avui ha comenat el curs i gaireb no he pogut dormir pensant en el comenament de les classes. He
estar el primer daixecar-me, mhe vestit rpidament i he anat a despertar els meus pares. El pare,
quan sho adonat que ja estava vestit, sha posat a riure perqu li feia grcia que ja estigus preparat
tan dhora.
Exercici 21:
El tigre s un animal salvatge que viu a algunes selves dalguns pasos dsia. Pertany a la famlia
del felins, com els gats i els lleons. T el cos cobert dun pl ataronjat i amb ratlles negres que li
serveixen per passar desapercebut entre la vegetaci. Pot tenir ms de dos metres de llargada i una
90 cm dalada.
Exercici 28:
La petita bruixa vivia dins la soca dun arbre de fulles daurades. Tenia uns animals ben estranys: un
petit mussol que per les nits tocava la guitarra i una aranya peluda que feia classes de nataci a
lestany encantat.
Exercici 38:
Un poema s un text literari on lautor expressa els seus sentiments i les seves emocions. En un
poema, cada lnia s un vers. Els versos de vegades rimen i de vegades no.
Un rodol est format per dos versos seguits que tenen la mateixa rima i el mateix nombre de
sllabes.
16

Dossier destiu de Llengua Catalana.


3r dEducaci Primria.

Exercici 51:
Aquest mat he anat amb la mare al supermercat. Hem comprat cacau, caf, arrs, prssecs, una
llauna de tomquet i sab de rentar. Quan tornvem a casa amb el cotxe hem trobat un embs molt
gros, perqu shavia espatllat un semfor i tothom volia passar alhora. Hem tardat dues hores a
arribat a casa!
Exercici 58:
Com que em feia mal lestmac ha vingut a visitar-me la doctora Feliu. Mha dit que he de fer un dia
de reps. Per dinar noms he menjat un pur i un prssec. Desprs la mare mha dit que si tinc
pacincia dem ja podr jugar amb lordinador que tinc a lhabitaci. Aix mha animat una mica
perqu ja estava molt avorrit.

17