Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) PENDIDIKAN ISLAM ASUHAN TILAWAH AL-QURAN ( AYAT HAFALAN )

Mata pelajaran : Pendidikan Islam Kelas : 2 cahaya Tarikh : 7 Februari 2011 Masa : 11:45 pagi 12 : 45 pagi Bilangan murud : 27 orang Bidang : hafalan Tajuk : surah al falaq ayat 1-3 PENGETAHUAN SEDIA ADA : 1 . murid- murid tekah menghafal beberapa keratan ayat di atas . 2 . murid- murid telah mendengar bacaan dan menghafal potongan ayat di atas . HASIL PEMBELAJARAN : Aras 1 : menghafal keratan ayat 1-3 al falaq dengan makhraj yang betul Aras 2 : menghafal ayat 1-3 surah al falaq dengan betul dan fasih , Aras 3 : menghafal ayat 1-4 surah al falaq dengan tajwid yang betul KEMAHIRAN BERFIKIR : 1 . menyusun keratan ayat mengikut susunan yang betul . 2 . menhafal ayat 1-3 surah al-falaq mengikut urutan yang betul PENYERAPAN : Akhlak menjauhi daripada melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. PENERAPAN NILAI : 1 . membaca surah al-falaq sebelum tidur 2 . mengaplikasikan ayat di atas dalam solat . BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM ) 1 . kad imbasan 2 . carta ayat 3. pita rakaman 4 .papan gulung

5 .OHP 6 . Radio / kaset dan komputer LCD

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN :


LANGKAH / MASA ISI PENGAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN guru meminta murid membaca Pendahuluan Bacaan doa belajar (2 minit) 1.Papan gulung ayat 13 surah al- falaq . 2 . Di antara ayat ini yang mana satu yang murid ingat? Set induksi 3 . Kenapa murid mengingati ayat ini ? 4 Cara mengingati ayat yang ditunjuk ini akan kita belajar , iaitu menghafal surah alfalaq 5 . guru mengaitkan penyataan di atas dengan tajuk yang akan dipelajari dan belajar secara kelas . murismuris membaca doa sambil dipimpin oleh guru . 1 . guru menampal papan gulung dan minta murid membacanya . 2 . guru bersoal jawab dengan murid 3 . guru bertanya murid tentang perkataan yang terdapat pada papan gulung 4 . guru menutup kad dan meminta murid menyebut semula berdasarkan ayat dalam papan gelung 5. guru memerikan penjelasan cara murid ingat perkataan berkenaaan 6.guru menyebut tajuk / surah yang akan dipelajari hari ini , iaitu menghafal surah al- falaq 1 . Guru mendengarkan pita 1 . radio / kaset Papan gelung BAHAN BANTU

rakaman / kaset ayat 1-3 surah al- 2 . kad ayat Langkah 1 ( 15 minit ) Surah al falq ayat 1-3 falaq dengan makhraj yan betul sambil mempamerkan petikan ayat pada kad ayat 2 . Guru membaca dan muridmurid membaca bersama guru secara hafal dengan makhraj yang betul. 2 . Guru membaca dan muridmurid membaca bersama guru secara hafal dengan makhraj yang betul 3 . Guru membaca secara hafalan sambil murid secara senyap 4.Guru meminta muris membaca secara kumpulan , kelas da induvidu secara hafal ayat 1-3 dengan makhraj yang betul 5.Murid-murid dkehendaki membaca Serta menghafal dengan sebutan makhraj yang betul 6 . Guru membaca secara hafal sambil murid memerhati dan menghafalkannya secara senyap dengan makhraj yang betul . 1.Guru memaparkan ayat 1-3 surah Al-Falaq pada papan gulung sambil memperdengarkan bacaan 1-3 melalui computer/CD. 2. Murid-murid mendengar Langkah 2 ( 16 minit ) Surah al- falaq ayat 1-3 sambil menghafalnya secara senyap dengan betul dan fasih 1.Papan gulung. 2.Komputer/CD

3. Guru membaca secara hafal ayat di atas dengan betul dan fasih dan meminta murid menghafal dengan guru. 4. Guru meminta beberapa orang murid membaca secara menghafal ayat di atas berulang kali dengan betul dan fasih. 5. Guru meminta murid membaca serta menghafal mengikut kumpulan. 6.Guru dan murid membaca serta menghafal secara kelas. 7. Guru meminta semua murid membaca ayat di atas secara berulang-ulang dengan betul dan fasih. 8. Aktiviti ini diteruskan sehingga murid dapat menghafalnya dengan betul dan fasih. 1.Guru mempamerkan tiga keping kad imbasan yang tercatat ayat 1-3 surah Al-Falaq 2. Guru memperdengarkan ayat 1-3 melalui LCD 3. Guru memaparkan ayat yang Langkah 3 (17minit) Surah Al-Falaq Ayat 1-3 terdapat hukum tajwid : a.AlifLam qamariah b.Hukum mad c.Ihfa hakiki d.Izhar halqi dan e. Menerangkan cara sebutan hukum tajwid yang betul.

4. Guru meminta semua murid menghafal secara senyap serta bertajwid. 5. Guru meminta murid-murid membaca berulang-ulang kali ayat di atas secara hafal bersama guru secara bertajwid. 6.Guru meminta murid-murid membaca serta menghafal secara individu,kumpulan dan kelas. 7.Guru menguji hafalan murid dengan meminta secara rawak beberapa orang murid menghafalnya secara bertajwid. 8.Guru dan murid membaca secara hafal bacaan yang betul ayat di atas. 9. Murid menghafal ayat di atas secara beramai-ramai dengan diketuai oleh murid yangdipilih oleh guru. 1.Guru memperdengarkan bacaan ayat 1-3 surah Al-falaq kemudian membaca melalui pita rakaman/kaset sambil mempamerkan tulisan ayat melalui komputer/LCD Penutup (5 minit) Ayat 1-3 surah AlFalaq 2. Guru dan murid sama-sama membaca ayat di atas dengan makhraj,betul,fasih dan bertajwid secara hafal. 3.Tanpa melihat BBM,guru dan murid membaca secara hafal ayat di atas secara berulang-ulang.

4. Guru dan murid memperdengarkan surah secara hafalan. 5.Guru berpuas hati hafalan yang telah ditunjukkan oleh murid

Anda mungkin juga menyukai