Anda di halaman 1dari 2

AKTA-AKTA DALAM BUKU TEKS PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 4 & 5

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Perundangan Dalam Pendidikan Moral (Akta/Perkara/Borang/Enakmen) Akta Pencegahan Rasuah Akta Perhutanan Negara Akta Kualiti Alam Sekeliling Akta Zon Ekonomi Eksklusif Akta Perusahaan Akta Dadah Berbahaya Akta Dadah Berbahaya (Perlucutan Harta) Akta Mahkamah Juvana Akta Cukai Pendapatan Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) Akta Hasutan Perkara 11(1) Perkara 3(1) Dalam Perlembagaan Malaysia Akta Rahsia Rasmi Borang Aku Janji Seksyen 376 Kanun Keseksaan Akta Perhutanan Kebangsaan Akta Kualiti Alam Sekitar Penilaian Kesan Alam Sekitar (PKAS/EIA) Perintah Penilaian Kesan Alam Sekitar Akta Perlindungan Kanak-Kanak Pengisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat Deklarasi Hak Asasi Kanak-Kanak Akta Perhubungan Industri Akta Kerja NILAI B.TEKS MS (KOD) (TING) 1.2 3.1 3.4 3.4 5.3 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.3 1.2 1.2 1.10 3.1 3.1 3.1 3.1 5.1 5.1 5.1 5.3 5.3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 14 110 129 131 169 187 187 188 188 190 194 197 11 10 77 125 140 144 144 177 177 177 190 190

BIL 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Perundangan Dalam Pendidikan Moral (Akta/Perkara/Borang/Enakmen) Akta Perlindungan Pengguna Akta Sewa Beli Akta Kawalan Harga Akta Kawalan Bekalan Akta Timbang Dan Sukat Akta Perihal Dagangan Akta Hakcipta Akta Jualan Langsung Akta Pencegahan Penyeludupan Undang-Undang Laut Antarabangsa Undang-Undang Siber Akta Tandatangan Digital Akta Jenayah Komputer Akta Teleperubatan Akta Komunikasi Dan Multimedia Akta Suruhanjaya Komunikasi Dan Multimedia Dasar Ekonomi Baru Dasar Kebudayaan Kebangsaan Dasar Pembangunan Nasional Dasar Wanita Negara Dasar Berkecuali Dasar Pengguna Negara

NILAI B.TEKS MS (KOD) (TING) 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 1.6 1.6 1.6 5.2 7.3 5.5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 40 41 40 185 227 201 202 209 208 208 200 201