Anda di halaman 1dari 15

| PENGURUSAN PEPERIKSAAN SMVSKL Lampiran PK 11/9 - PM

POST MORTEM

PEPERIKSAAN SPM 2010


MATA PELAJARAN 1449 MATEMATIK SM VOKASIONAL SETAPAK 53300 KUALA LUMPUR
Disediakan oleh Pn Hjh Sabariah Md Yudin Ketua Panitia Matematik SM Vokasional Setapak, Kuala Lumpur.

Hak Cipta Terpelihara @ SMVSKL2010

1 Jan 2010 - Kel. 01 | Pin. 00

| PENGURUSAN PEPERIKSAAN SMVSKL Lampiran PK 11/9 - PM

KANDUNGAN

1. 0 2. 0 3. 0 4.

Pengenalan Analisa Pencapaian Ulasan Program Kecemerlangan ( Berdasarkan Pelan Operasi 2010)
2
1 Jan 2010 - Kel. 01 | Pin. 00

Hak Cipta Terpelihara @ SMVSKL2010

| PENGURUSAN PEPERIKSAAN SMVSKL Lampiran PK 11/9 - PM

0 5. 0 6. 0 7. 0

Saranan Kepada Guru Kesimpulan Lampiran PK 11/9-HC 1 PK 11/9-PM 1-1 setiap kelas / subjek MPAV PK 11/9-PM1-2 PK 11/9-PM2 Post Mortem setiap kelas / subjek MPAV

1.0 Pengenalan Tujuan Laporan ini dibuat adalah untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan pencapaian mata pelajaran Matematik dalam Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia bagi berdasarkan berkenaan. 2.0 Analisa Pencapaian
Hak Cipta Terpelihara @ SMVSKL2010 1 Jan 2010 - Kel. 01 | Pin. 00

tahun 2010. dari guru

Segala dapatan analisis adalah mengajar kelas-kelas yang

maklumat

yang

| PENGURUSAN PEPERIKSAAN SMVSKL Lampiran PK 11/9 - PM

Jadual 1 : Taburan Pencapaian Mata Pelajaran Matematik Dalam Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia 2010 MATHEMATICS GRED /GP * TOV * ETR A+ 1 A 4 A7 B+ 7 B 8 C+ 13 C 11 D 10 E 25 G 155 CALON AMBIL 241 CALON DAFTAR 246 BIL LULUS 86 % LULUS 35.68 GP 7.75 Target GP SPM 2011 5.51 5.51 + 2.24 1.05 SPM 2010

5.51

*rujukan HC1

3.0 ULASAN Secara keseluruhannya menunjukkan hanya 1 kelas sahaja yang mencapai keputusan 100% manakala 6 kelas lagi mencatat keputusan melebihi 60% keatas iaitu . Hanya dua kelas iaitu ..mencatat keputusan bawah 40 %. Majoriti kelas tidak mencapai GP yang disasarkan oleh pihak sekolah. Rujuk PK 11/9-PM 2 UNTUK KOMEN SETERUSNYA Berikut adalah perkara-perkara yang telah dikenalpasti berdasarkan analisis SWOT. 3.1 Kekuatan

Hak Cipta Terpelihara @ SMVSKL2010

1 Jan 2010 - Kel. 01 | Pin. 00

| PENGURUSAN PEPERIKSAAN SMVSKL Lampiran PK 11/9 - PM

1. Proses Pengajaran dan Pembelajaran berjalan mengikut masa dan jadual yang telah ditetapkan. 2. Bahan-bahan pengajaran yang disediakan adalah yang terkini. 3. Kemudahan P&P yang mencukupi 3.2 Kelemahan 1. Sikap malas dan bertangguh serta kurang persediaan dari pelajar. 2. Guru Kurang memberi tumpuan pelajar malas dan tidak mengormatu guru. 3.3 Peluang 1. Pelajar berpotensi mendapat keputusan yang baik sekiranya berupaya mengikut dan menggunakan petua dan panduan dari guru dari guru yang berpengalaman. 2. Teknik menjawab soalan yang disediakan diperingkat sekolah / daerah. 3. Mengikuti kursus-kursus motivasi peringkat dalaman / daerah. 3.4 Ancaman 1. 2. 3. 4. 5. Tidak menunjukkan minat untuk belajar Faktor persekitaran dan suasana pembelajaran yang tidak kondusif. Malas berusaha Menangguhkan kerja Tiada motivasi diri untuk berjaya.

4.0 Program Kecemerlangan ( Berdasarkan Pelan Operasi 2010) 1. 2. 3. 4. 5. Kelas Tambahan Terancang Program Pembestarian Akademik Program ICU Teknik Menjawab Soalan SPM Kursus Motivasi

5.0 Saranan kepada guru 1. Kenalpasti murid bermasalah dan dibantu 2. Membuat perancangan yang bersesuaian dengan tahap serta kebolehan murid
Hak Cipta Terpelihara @ SMVSKL2010 1 Jan 2010 - Kel. 01 | Pin. 00

| PENGURUSAN PEPERIKSAAN SMVSKL Lampiran PK 11/9 - PM

3. Mengenalpasti kelemahan dan kekuatan diri semasa Proses Pengajaran dan Pembelajaran 4. Wujudkan suasana pembelajaran yang menarik. 5. Dedahkan kepada murid teknik-teknik yang dapat membantu murid untuk mencapai skor yang baik dalam peperiksaan.

LAMPIRAN

Hak Cipta Terpelihara @ SMVSKL2010

1 Jan 2010 - Kel. 01 | Pin. 00

| PENGURUSAN PEPERIKSAAN SMVSKL Lampiran PK 11/9 - PM

POST MORTEM SPM 2010 Mata Pelajaran MATEMATIK 1. 2. 3. 4. 5. Nama Guru : HJH SABARIAH MD YUDIN Kelas yang diajar : i. 5 PPU2 ii. 5 BB Opsyen : MATEMATIK Pengalaman Mengajar : 22 tahun Pengalaman Mengajar : 22 tahun Mata Pelajaran yang diajar 1. P&P yang menarik, menggunakan kemudahan ICT dan kepelbagaian 6. Analisis Pencapaian : RUJUK PK 11/9-PM2 teknik pengajaran seperti pembentangan, 2. Sumbangsaran, perbincangan, internet, membuat folio dan bermacam ETR 2010 SPM 2010 lagi. KELAS GP % GP 3. Aktiviti kokurikulum % yang membantu seperti 5 PPU 2 4. Latihan yang cukup dan berkesan diberi ddan dibuat oleh pelajar secara 5 BB sistematik dan terancang. 5. Memberi fokus dan bimbingan kepada pelajar yang cemerlang dan yang lemah. 1. Kekuatan 6. Soalan latihan untuk pelajar dibuat berdasarkan hasil pembelajaran dalam huraian sukatan dan mengikut format soalan sebenar 7. Pelajar didedahkan format peperiksaan semasa di tingkatan 4. Hak Cipta 8. Terpelihara @ SMVSKL2010 1 Jan 2010 - Kel. 01 | Pin. 00 Keinginan yang kuat untuk berjaya sentiasa bertanya 9. Membuat banyak latihan soalan tahun lepas 7 10. Rajin menghadiri kelas tambahan yang diadakan. 11.

| PENGURUSAN PEPERIKSAAN SMVSKL Lampiran PK 11/9 - PM

2. Kelemahan Rujuk : i. PK 11/9-PM 1-1

1. Kelewatan menyiapkan kerja latihan mengikut tempo masa yang ditetapkan. 2. Beberapa orang pelajar membuat nota kurang sempurna dan kekurangan bahan rujukan. 3. Gagal menguasai kertas 1 dengan baik terutamanya dalam .. 4. Gagal menguasai kertas 2 dengan baik terutamanya dalam .. 5. Tidak hadir / ponteng 6. Pengetahuan asas yang lemah terutamanya bab geometri, pelajar sering lupa konsep asas. 7. Pelajar kurang membuat latihan yang diberikan, buku lembaraan kerja tidak habis dibuat. 8. Kurang motivasi diri 9. Sikap malas dan bertangguh 1. dapat cemerlang jika dapat kuasai 10.Berpotensi Guru untuk kurang memberi tumpuan kepada pelajarkertas malas1 ( dan Bosan kertas 2kerenah dengan baik. dengan murid yang malas) 2. GP yang lebih P&P baik dan lagi pasif akan datang 11.Berpotensi Pelajaruntuk tidak mendapatkan memberi perhatian sewaktu penyumbang utama peningkatan GPS sekolah. 12.dan merupakan Pelajar kerap ponteng sekolahberlaku sepanjang tahun. 3. Pelajar berpotensi mendapat gred yang lebih cemerlang lagi dengan 13. mendisiplinkan diri dan membuat lebih banyak lagi latihan serta 3. Peluang modul. 4. Keputusan lebih baik diperolehi sekiranya pelajar melaksanakan tugasan yang diberi oleh guru mengikut masa yang ditetapkan. 5. Prestasi boleh ditingkatkan jika pelajar terdiri dari pelajar yang baik dalam akademik. Potensi capai keputusan yang berkualiti Hak Cipta 6. Terpelihara @ untuk SMVSKL2010 1 Janada 2010 jika - Kel.pelajar 01 | Pin. 00 berusaha bersungguh untuk mendengar dan mengikut arahan dan 8 tunjukajar dari guru . 7. Guru bersedia memberi tunjukajar bila-bila masa yang bersesuaian 8. Seminar teknik menjawab soalan yang dijalankan oleh panitia

| PENGURUSAN PEPERIKSAAN SMVSKL Lampiran PK 11/9 - PM

4. Ancaman 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Faktor dalaman dan persekitaran . Hilang tumpuan untuk menghadapi peperiksaan Tekanan perasaan Hilang minat untuk belajar Latar belakang akademik yang lemah Sikap pelajar yang tidak minat untuk belajar Pelajar tidak minat datang kelas tambahan BOLEH RUJUK KEHADIRAN KELAS TAMBAHAN 8. Rasa rendah diri pada kebolehan sendiri 9. Malas berusaha 10. Tidak menggunakan waktu terluang untuk membuat ulangkaji. 11. Tidak menghormati guru. 12.

Hak Cipta Terpelihara @ SMVSKL2010

1 Jan 2010 - Kel. 01 | Pin. 00

| PENGURUSAN PEPERIKSAAN SMVSKL Lampiran PK 11/9 - PM

POST MORTEM SPM 2010 Mata Pelajaran MATEMATIK 6. Nama Guru 7. Kelas yang diajar 8. Opsyen 9. Pengalaman Mengajar 10. Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran yang diajar 6. Analisis Pencapaian : : : : : HJH SABARIAH MD YUDIN i. 5 PPU2 ii. 5 BB MATEMATIK 22 tahun 22 tahun

: RUJUK PK 11/9-PM2 ETR 2010 GP SPM 2010 % GP

KELAS 5 PPU 2 5 BB 5. Kekuatan

12. P&P yang menarik, menggunakan kemudahan ICT dan kepelbagaian teknik pengajaran seperti pembentangan, 13. Sumbangsaran, perbincangan, internet, membuat folio dan bermacam lagi. 14. Aktiviti kokurikulum yang membantu seperti 15. Latihan yang cukup dan berkesan diberi ddan dibuat oleh pelajar secara sistematik dan terancang. 16. Memberi fokus dan bimbingan kepada pelajar yang cemerlang dan yang lemah. 17. Soalan latihan untuk pelajar dibuat berdasarkan hasil pembelajaran dalam huraian sukatan dan mengikut format soalan sebenar 18. Pelajar didedahkan format peperiksaan semasa di tingkatan 4. Hak Cipta Terpelihara @ SMVSKL2010 1 Jan 2010 - Kel. 01 | Pin. 00 19. Keinginan yang kuat untuk berjaya sentiasa bertanya 10 20. Membuat banyak latihan soalan tahun lepas 21. Rajin menghadiri kelas tambahan yang diadakan. 22.

| PENGURUSAN PEPERIKSAAN SMVSKL Lampiran PK 11/9 - PM

6. Kelemahan Rujuk : i. PK 11/9-PM 1-1

14. Kelewatan menyiapkan kerja latihan mengikut tempo masa yang ditetapkan. 15. Beberapa orang pelajar membuat nota kurang sempurna dan kekurangan bahan rujukan. 16. Gagal menguasai kertas 1 dengan baik terutamanya dalam .. 17. Gagal menguasai kertas 2 dengan baik terutamanya dalam .. 18. Tidak hadir / ponteng 19. Pengetahuan asas yang lemah terutamanya bab geometri, pelajar sering lupa konsep asas. 20. Pelajar kurang membuat latihan yang diberikan, buku lembaraan kerja tidak habis dibuat. 21. Kurang motivasi diri 22. Sikap malas dan bertangguh 23. Guru kurang memberi tumpuan kepada pelajar malas ( Bosan dengan kerenah murid yang malas) 24. Pelajar tidak memberi perhatian sewaktu P&P dan pasif 25. Pelajar kerap ponteng sekolah- berlaku sepanjang tahun. 26. 7. Peluang 9. Berpotensi untuk dapat cemerlang jika dapat kuasai kertas 1 dan kertas 2 dengan baik. 10. Berpotensi untuk mendapatkan GP yang lebih baik lagi akan datang dan merupakan penyumbang utama peningkatan GPS sekolah. 11. Pelajar berpotensi mendapat gred yang lebih cemerlang lagi dengan mendisiplinkan diri dan membuat lebih banyak lagi latihan serta modul. 12. Keputusan lebih baik diperolehi sekiranya pelajar melaksanakan tugasan yang diberi oleh guru mengikut masa yang ditetapkan. 13. Prestasi boleh ditingkatkan jika pelajar terdiri dari pelajar yang baik dalam akademik. 14. Potensi untuk capai keputusan yang berkualiti ada jika pelajar berusaha bersungguh untuk mendengar dan mengikut arahan dan tunjukajar dari guru . Hak Cipta 15. Terpelihara Guru @ SMVSKL2010 1 Jan 2010 - Kel.yang 01 | Pin. 00 bersedia memberi tunjukajar bila-bila masa 11 bersesuaian 16. Seminar teknik menjawab soalan yang dijalankan oleh panitia

| PENGURUSAN PEPERIKSAAN SMVSKL Lampiran PK 11/9 - PM

8. Ancaman 13. Faktor dalaman dan persekitaran . 14. Hilang tumpuan untuk menghadapi peperiksaan 15. Tekanan perasaan 16. Hilang minat untuk belajar 17. Latar belakang akademik yang lemah 18. Sikap pelajar yang tidak minat untuk belajar 19. Pelajar tidak minat datang kelas tambahan BOLEH RUJUK KEHADIRAN KELAS TAMBAHAN 20. Rasa rendah diri pada kebolehan sendiri 21. Malas berusaha 22. Tidak menggunakan waktu terluang untuk membuat ulangkaji. 23. Tidak menghormati guru. 24.

Hak Cipta Terpelihara @ SMVSKL2010

12

1 Jan 2010 - Kel. 01 | Pin. 00

| PENGURUSAN PEPERIKSAAN SMVSKL Lampiran PK 11/9 - PM

POST MORTEM SPM 2010 Mata Pelajaran MATEMATIK 11. Nama Guru 12. Kelas yang diajar 13. Opsyen 14. Pengalaman Mengajar 15. Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran yang diajar 6. Analisis Pencapaian : : : : : HJH SABARIAH MD YUDIN i. 5 PPU2 ii. 5 BB MATEMATIK 22 tahun 22 tahun

: RUJUK PK 11/9-PM2 ETR 2010 GP SPM 2010 % GP

KELAS 5 PPU 2 5 BB 9. Kekuatan

23. P&P yang menarik, menggunakan kemudahan ICT dan kepelbagaian teknik pengajaran seperti pembentangan, 24. Sumbangsaran, perbincangan, internet, membuat folio dan bermacam lagi. 25. Aktiviti kokurikulum yang membantu seperti 26. Latihan yang cukup dan berkesan diberi ddan dibuat oleh pelajar secara sistematik dan terancang. 27. Memberi fokus dan bimbingan kepada pelajar yang cemerlang dan yang lemah. 28. Soalan latihan untuk pelajar dibuat berdasarkan hasil pembelajaran dalam huraian sukatan dan mengikut format soalan sebenar 29. Pelajar didedahkan format peperiksaan semasa di tingkatan 4. 30. Keinginan yang kuat untuk berjaya sentiasa bertanya 31. Membuat banyak latihan soalan tahun lepas 32. Rajin menghadiri kelas tambahan yang diadakan. 33.

10.

Kelemahan
1 Jan 2010 - Kel. 01 | Pin. 00

Hak Cipta Terpelihara @ SMVSKL2010

13

| PENGURUSAN PEPERIKSAAN SMVSKL Lampiran PK 11/9 - PM

Rujuk : i.

PK 11/9-PM 1-1

27. Kelewatan menyiapkan kerja latihan mengikut tempo masa yang ditetapkan. 28. Beberapa orang pelajar membuat nota kurang sempurna dan kekurangan bahan rujukan. 29. Gagal menguasai kertas 1 dengan baik terutamanya dalam .. 30. Gagal menguasai kertas 2 dengan baik terutamanya dalam .. 31. Tidak hadir / ponteng 32. Pengetahuan asas yang lemah terutamanya bab geometri, pelajar sering lupa konsep asas. 33. Pelajar kurang membuat latihan yang diberikan, buku lembaraan kerja tidak habis dibuat. 34. Kurang motivasi diri 35. Sikap malas dan bertangguh 36. Guru kurang memberi tumpuan kepada pelajar malas ( Bosan dengan kerenah murid yang malas) 37. Pelajar tidak memberi perhatian sewaktu P&P dan pasif 38. Pelajar kerap ponteng sekolah- berlaku sepanjang tahun. 39. 11. Peluang 17. Berpotensi untuk dapat cemerlang jika dapat kuasai kertas 1 dan kertas 2 dengan baik. 18. Berpotensi untuk mendapatkan GP yang lebih baik lagi akan datang dan merupakan penyumbang utama peningkatan GPS sekolah. 19. Pelajar berpotensi mendapat gred yang lebih cemerlang lagi dengan mendisiplinkan diri dan membuat lebih banyak lagi latihan serta modul. 20. Keputusan lebih baik diperolehi sekiranya pelajar melaksanakan tugasan yang diberi oleh guru mengikut masa yang ditetapkan. 21. Prestasi boleh ditingkatkan jika pelajar terdiri dari pelajar yang baik dalam akademik. 22. Potensi untuk capai keputusan yang berkualiti ada jika pelajar berusaha bersungguh untuk mendengar dan mengikut arahan dan tunjukajar dari guru . 23. Guru bersedia memberi tunjukajar bila-bila masa yang 25.bersesuaian Faktor dalaman dan persekitaran . 24. Seminar teknik menjawab soalan yang dijalankan oleh panitia 26. Hilang tumpuan untuk menghadapi peperiksaan 27. Tekanan perasaan 28. Hilang minat untuk belajar 29. Latar belakang akademik yang lemah 12. Ancaman 30. Sikap pelajar yang tidak minat untuk belajar 31. Pelajar tidak minat datang kelas tambahan BOLEH RUJUK KEHADIRAN KELAS TAMBAHAN 32. Rasa rendah diri pada kebolehan sendiri Hak Cipta Terpelihara @ SMVSKL2010 1 Jan 2010 - Kel. 01 | Pin. 00 33. Malas berusaha 14 34. Tidak menggunakan waktu terluang untuk membuat ulangkaji. 35. Tidak menghormati guru. 36.

| PENGURUSAN PEPERIKSAAN SMVSKL Lampiran PK 11/9 - PM

Hak Cipta Terpelihara @ SMVSKL2010

15

1 Jan 2010 - Kel. 01 | Pin. 00