Anda di halaman 1dari 26

ARAS PENGETAHUAN

TUJUAN : Mengingat semula perkara-perkara yang telah dipelajari tanpa perubahan. CIRI SOALAN : Memerlukan calon mengingat semula. Jawapan calon menggunakan bahasa asal. OJEKTIF UMUM : Mengetahui OBJETIF KHUSUS : - Mampu menyatakan - Menuliskan - Melabelkan

KOSA KATA POPULAR

Labelkan Senaraikan Nyatakan Manakah Apakah Berikan

CONTOH SOALAN

Anak kucing kesayangan Agnes itu tidur di ______ riba setelah dibelai. A. atas C. depan B. Bawah D. tepi

KEFAHAMAN
TUJUAN : Memahami sesuatu bahan, menjelaskan atau memberi makna kepada sesuatu perkara, dan menjangkakan kemungkinan. CIRI SOALAN : Memerlukan calon memahami fakta dan menghuraikannya, memberi contoh atau ilustrasi dalam bahasanya sendiri. i. Terjemahan isi ii. Tafsiran maklumat. iii. Aras ekstrapolasi / tafsiran lanjut berdasarkan maklumat yang digambarkan.

OBJEKTIF UMUM :

Dapat memahami,menelaah, dan menjelaskan.


OBJETIF KHUSUS :

* Membanding * Membezakan * Menulis * Merumuskan semula

KOSA KATA POPULAR Terangkan Jelaskan Huraikan Tukarkan Mengapakah Bandingkan Bezakan Ringkaskan

CONTOH SOALAN
Pilih perkataan seerti yang paling sesuai bagi pernyataan di bawah. Fara menafikan bahawa dia yang mencuri buku di Pusat Sumber.

Pilih perkataan seerti bagi menafikan. A. menahan C. menerima B. mengakui D. menyangkal

APLIKASI
TUJUAN :
Menggunakan pengetahuan mujarat (abstrak). Menyelesaikan masalah / situasi maujud (konkrit).

CIRI SOALAN :

Memerlukan calon menyelesaikan masalah bukan rutin atau masalah baharu. Masalah diselesaikan dengan cara tersendiri menggunakan gabungan teori, pengalaman, dan pelbagai kaedah penyelesaian masalah yang mempunyai unsur persamaan. Penekanan : kaedah, hukum, teori.

OBJEKTIF UMUM :

Menunjukkan, menyelesaikan, menggunakan.


OBJETIF KHUSUS :

Menyediakan, menghubungkan, mengira, mengendalikan, menggunakan.

KOSA KATA POPULAR


Selesaikan Binakan Carikan Tunjukkan Kirakan Demonstrasikan Bagaimana Berikan

CONTOH SOALAN
Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul.
I II III IV Ikan-ikan yang dijual di pasar tetap panas. Air kopi yang berada diatas meja itu masih panas. Telinga Pak Din terasa panas apabila terdengar sindiran itu. Sambutan yang panas menyebabkan penganjur persembahan artis itu merasa lega.

A. I dan II sahaja B. II dan III sahaja

C. I, II, dan III sahaja D. II, III dan IV sahaja

ANALISIS
TUJUAN :
- Menaakul, mencari sebab dan musabab. - Meleraikan suatu komunikasi / tajuk kepada beberapa bahagian. CIRI SOALAN : Memerlukan calon menganalisis, memecah atau mencerakinkan fakta untuk mengkaji unsur-unsurnya secara mendalam termasuk membanding, membeza, mengupas dan membuktikan.

OBJEKTIF UMUM :

Mencerakinkan, menjelaskan, menilai kerelevanan data dan menaakul.


OBJETIF KHUSUS :

Mencerakinkan, mengasingkan, membahagikan, menjelaskan struktur dan organisasi.

KOSA KATA POPULAR Bandingkan Bezakan Buktikan Beri sebab Buat analisis Cerakinkan Tafsirkan Klasifikasikan

CONTOH SOALAN
Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Puan Asmanita menyuruh anaknya membuat kerja rumah. A. B. C. D. Membuat kerja rumah anak Puan Asmanita disuruh. Anak Puan Asmanita disuruh membuat kerja rumah Puan Asmanita membuat kerja rumah anaknya. Anak Puan Asmanita menyuruh Puan Asmanita membuat kerja rumah.

SINTESIS
TUJUAN : Membentuk sesuatu yang baharu.
CIRI SOALAN : - Memerlukan calon merancang, mereka / mencipta dan menghasilkan sesuatu hasil yang kreatif daripada penggabungan pelbagai unsur. - Ini termasuk penghasilan sesuatu rancangan, rumusan, kaedah, prosedur atau cadangan.

- Menguji kebolehan calon unuk mencantumkan, menggabungkan, mengintegrasikan fakta-fakta atau idea-idea berkaitan.

OJEKTIF UMUM :

* Menukis karangan, mencadangkan suatu pandangan. * Menghasilkan karya.


OBJETIF KHUSUS :

* Menggabungkan, menggubah, mereka cipta, merancangkan, menulis, mencipta.

KOSA KATA POPULAR Rancangkan Rumuskan Sediakan Cadangkan Karangkan Gubahkan Gabungkan Mereka bentuk Kumpulkan Susunkan

CONTOH SOALAN
Susun semula baris-baris pantun di bawah supaya menjadi serangkap pantun yang lengkap. I II III IV A. B. C. D. Gunung Daik bercabang tiga Pulau Pandan jauh ke tengah Budi yang baik dikenang juga Hancur badan dikandung tanah I,II, III, IV IV, III, II, I II, I, IV, III II, III, IV, I

PENILAIAN
TUJUAN : Membuat penilaian dan pertimbangan berdasarkan kriteria tertentu. CIRI SOALAN : Memerlukan calon menilai, membuat pertimbangan atau justifikasi , mengesahkan, mengkritik dan memberi pendapat terhadap sesuatu pernyataan untuk mencapai atau mendapatkan sesuatu kesimpulan.

OBJEKTIF UMUM :

Menimbangkan nilai, ketekalan dan kecukupan data.


OBJEKTIF KHUSUS :

Menilai, membuat pertimbangan.

KOSA KATA POPULAR Bincangkan Nilaikan Beri pendapat Beri justifikasi Pertimbangkan Sejauh mana Rumuskan Tafsirkan Bandingkan Ulaskan

Contoh Soalan
Penipisan ozon berada pada tahap membimbangkan. Pelbagai punca menyebabkan ozon semakin nipis.
Pada pendapat anda, apakah punca yang menyebabkan berlakunya penipisan ozon? A. B. C. D. Sistem perparitan yang tidak baik Pelepasan asap kilang Penanaman semula pokok Pencemaran bunyi

Sekian Terima Kasih Jom minum kopi dulu..