Anda di halaman 1dari 4

Kod aktiviti : 6/2/3/2.

1 Tema : Menyiasat daya dan tenaga Topik : Kelajuan Bidang pembelajaran : Kelajuan (pergerakan ) Hasil pembelajaran : 1.2.1 Menyatakan bahawan suatu objek yang bergerak lebih laju mengambil masa yang singkat untuk bergerak pada jarak yang ditetapkan. Tujuan : Untuk mengkaji hubungan di antara kelajuan dengan masa yang diambil untuk menamatkan larian pada jarak 80m. Bahan dan alatan ( sps 7 : C3 ) Trek larian, jam randik Prosedur (sps 7 : c3, c4,c5 ) 1. 4 orang murid berlumba pada jarak 80 m dn masa larian direkodkan. 2. Catatkan masa yang diambil oleh setiap pelari yg berlari pada jarak tersebut. 3. Jawab soalan-soalan berdasarkan pemerhatian yang dibuat. Hipotesis/hubungan (sps 7:c1) _________________________________________________________________________________ Pembolehubah ( sps 6 : c1,c2,c3,c4 sps7 : c2) i : Dimanipulasi :____________________________ ii.Bergerak balas :____________________________ iii. Dimalarkan :_____________________________

Keputusan(Pemerhatian ) : (sps 4: c1,c2 sps3: c1,c2,c3 sps7:c6) 1. Mengira kelajuan bagi setiap pelari Pelari Helmi Zhafrie Muslim Danish Jarak yang dilalui (m) 80 80 80 80 Masa yg diambil (s) 14 13 16 17 Kelajuan

2. Melukis graf (sps 4:c2

sps7:c6 , sms 3:c1,c2,c3,c4 )

3. Berdasarkan keputusan, nyatakan ( sps 5 :c1,c4 ) i) Pelari terpantas :______________________________ I i) Pelari paling perlahan :_____________________________

4. Susun pelari mengikut kelajuan dalam (sps 3 :c4 sps4:c3 sps 5: c1,c4 ) i. susunan menaik :_______________________________ ii.susunan menurun :________________________________ 5. Berikan sebab (inferens ) berdasarkan jawapan kamu di 4 (i ) (sps4 : c3 ) _____________________________________________________________________________________ 6. Nyatakan hubungan di antara kelajuan dan masa yang diambil dalam penyiasatan di atas . (sps 5:c2,c4 sps4 :c4) ____________________________________________________________________________________ 7. Nyatakan pola perubahan bagi masa yang diambli (sps5: c2 ,c3 ) 8. Tulis satu kesimpulan daripada penyiasatan di atas (sps5:c4 sps4:c3 sps3:c4 sps5 :c2,4) ____________________________________________________________________________________ ****Berikan sps 4 : c4 sekiranya laporan kemas, lengkap dan sistematik.

Tema : Menyiasat bumi dan alam semesta Topik : Gerhana matahari Kod aktiviti : 6/4/6/2/2.1,2.2 dan 2.3 Kemahiran Proses Sains : KPS 4, KPS 5 Kemahiran Manipulatif Sains : KMS 3 Tujuan : Untuk mengkaji peringkat-peringkat gerhana matahari Prosedur 1. Lukiskan kedudukan matahari,bumi dan bulan apabila berlakunya fenomena gerhana matahari. ( sps 4: C2,c3 Sps5 :c1 sms3:c1,c3 )

2. Susun semula dan lukis bentuk-bentuk fasa gerhana matahari di bawah dalam urutan yang betul bagi fenomena berkenaan ( sps4 : c1,c2,c3,c4 sps5 :c1 & c4 )

Kesimpulan (sps4 : c3

sps5 :c4 )

____________________________________________________

Tema : Menyiasat dunia teknologi Topik : Mesin ringkas dan mesin kompleks Kod aktiviti : 6/5/1.2/1.2.1 Kemahiran Proses Sains : KPS 2 (Mengelas ) Tujuan : Untuk mengelas mesin ringkas dan mesin kompleks Arahan 1. Kelaskan peralatan di bawah mengikut kumpulan mesin ringkas dan mesin kompleks. (sps2 : c1)

1. 2. 3.

1. 2. 3.

2. Kelaskan peralatan berikut mengikut kriteria yang ditetapkan sehingga ke peringkat akhir dan nyatakan apakah ciri sepunya pada setiap peringkat pengelasan. (sps2:c3 sps2:c4 )

3. Nyatakan persamaan dan perbezaan antara dua peralatan yang ditunjukkan (sps2 : c2 )

PERSAMAAN _____________

PERBEZAAN ___________ ___________