Anda di halaman 1dari 5

Mata Pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan pelajar Tajuk Sub Tajuk Kemahiran

: Kemahiran Hidup : 5 Gemilang : 11 April 2012 : 10.15 11.15 pagi : 30 orang :Reka bentuk dan penghasilan projek :Mereka bentuk dan menghasilkan projek berasaskan kayu dan bahan kitar semula. : Murid dapat membaca lukisan projek dan seterusnya murid dapat mereka bentuk dan membuat projek berdasarkan minat.

Pengetahuan Sedia Ada : Murid mengetahui serba sedikit cara penggunaan alatan pertukangan dan tahu akan risiko menggunakan alatan tersebut. Hasil Pembelajaran 1. 2. 3. : Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran,

Murid dapat melabelkan lima dari sepuluh alatan tangan yang ada dengan tepat. Murid dapat mengenalpasti lapan dari sepuluh perbezaan lukisan projek dengan betul. Murid dapat melakarkan tiga rekabentuk berdasarkan lukisan projek dengan bercirikan alam sekitar. :Keselamatan, Kekemasan, Kerjasama , Disiplin, Tanggungjawab dan Kebersihan. :Membuat pengelasan berasaskan ciri-ciri yang sepunya, menyatakan ciri dan Menghasilkan idea.

Nilai nilai murni Kemahiran berfikir

Bahan bantu mengajar

:Video, Nota Edaran, Kertas Lukisan, Pensel.

Penngurusan alam sekitar :Pengurusan sumber yang tidak sistematik banyak menyebabkan pencemaran alam sekitar. Kajian Masa Depan : Melahirkan insan yang berkemahiran dalam pengurusan bengkel dan sumber alam walaupun bukan seorang jurutera.

Langkah /Masa Set induksi (5 minit)

Isi Pelajaran Pengenalan kepada 1. tajuk mereka bentuk dan menghasilkan projek berasaskan 2. logam dan bahan kitar semula

Aktiviti P&P Guru menunjukkan rakaman video mengenai keadaan alam sekitar yang semakin teruk dari hari ke hari. Kemudian, guru menunjukkan rakaman video akibat jika keadaan yang bersampah sarap masih berterusan.

Catatan BBM: Video KBKK: Membuat inferens, menjana idea Nilai-nilai Murni: Kerjasama dan bertanggungjawab PAS: Pengurusan sumber yang tidak sistematik banyak menyebabkan pencemaran alam sekitar. BBM: Nota edaran. KBKK: Membuat gambaran mental, imbas kembali

3. Rakaman disusuli dengan aktiviti soal jawab tentang cara untuk menangani pencemaran alam sekitar. 4. Guru memperkenalkan tajuk pengajaran hari ini Merekabentuk dan menghasilkan projek berasaskan logam dan bahan kitar semula

Pemberian lukisan 1. projek kayu. Mengedarkan 2. (15 minit) lukisan projek kayu kepada murid-murid. Penerangan tentang cara membaca lukisan projek.

Langkah 1

Guru menerangkan tentang cara-cara untuk membaca lukisan projek kayu. Guru meminta murid untuk mencari perbezaan antara tiga jenis lukisan projek kayu.

Pemberian senarai 1. Guru mengedarkan senarai bahan dan alatan tangan dan alatan kepada murid. bahan. (15 minit) 2. Guru meminta murid untuk Mengedarkan senarai menyenaraikan seberapa banyak alatan tangan yang murid tahu. alatan tangan dan bahan kepada murid. 3. Guru memberi penerangan tentang Penerangan secara ringkas tentang keselamatan apabila menggunakan alatan tangan. Pemberian urutan langkah kerja jenis-jenis dan fungsi-fungsi bahan yang digunakan.

Langkah 2

BBM: Nota Edaran. KBKK: Imbas kembali, menjana idea Nilai-nilai murni: Mengutamakan keselamatan.

Langkah

1. Guru meminta murid untuk menitikberatkan tentang kepentingan

BBM: Nota Edaran.

Langkah /Masa 3 (5 minit)

Isi Pelajaran membuat projek kayu.

Aktiviti P&P dalam mengikuti langkah kerja apabila membuat sesuatu projek.

Catatan

Mengedarkan kertas 2. Guru meminta murid untuk memberikan akibat jika langkah kerja urutan langkah kerja tidak diikuti. kepada murid. Memberi penerangan kepada murid tentang kepentingan langkah kerja.

Nilai-nilai murni: Disiplin

Ujian lisan dan kertas 1. Murid diminta untuk menjawab pensil. kesemua soalan yang diberikan oleh (15 minit) guru. Member soalan kepada murid secara 2. Setiap murid perlu melakarkan tiga lakaran projek kayu yang rawak. berkonsepkan alam sekitar. Meminta murid untuk melakarkan tiga jenis 3. Guru perlu memastikan objektif pembelajaran dapat dicapai oleh lakaran yang murid. berkonsepkan alam sekitar. Penutup Rumusan: (5 minit) 1. Penghasilan projek kayu menggunakan 2. Guru menunjukkan rakaman video logam dan bahan kitar tentang faedah apabila alam sekitar semula. dijaga.

Penilaian

BBM: Kertas Lukisan,pensel.

1. Murid dibimbing untuk membuat rumusan.

Kemahiran Berfikir: membuat rumusan Kajian Masa Depan: Melahirkan insan yang berdisplin dan bekerja sama dalam menjadikan alam sekitar lebih sihat dan ceria.

Mengamalkan langkah-langkah menjaga alam sekitar. Fikirkan faedah yang dapat jika menjaga alam sekitar.

Tugasan susulan: Murid dikehendaki menyediakan sebuah buku skrap daripada projek yang dihasilkan.

Komponen Persediaan Mengajar : Penutup


Berikut adalah cara-cara yang boleh digunakan dalam bahagian penutup:

a) Penilaian objektif : Penilaian pembelajaran dilakukan untuk menentukan sejauh manakah objektif-objektif pelajaran tercapai.Penilaian yang dilakukan boleh berbentuk tulisan dan lisan. Contoh penilaian berbentuk lisan ialah: Kuiz Soalan lisan Contoh penilaian berbantuk tulisan ialah : Soalan latihan bercetak Melengkapkan rajah Kedua-dua cara tersebut dapat menilai kefahaman murid terhadap sesuatu topik yang disampaikan serta menilai sejauh manakah mereka dapat mengaplikasikan perkara-perkara yang telah dipelajari.

b) Rumusan Segala bahan yang telah dipelajari dirumus semula oleh guru atau murid dengan bantuan guru. Fakta-fakta atau konsep yang penting akan diulangi untuk pengukuhan. Rumusan juga dibuat agar murid mendapat gambaran yang menyeluruh tentang pelajaran yang telah disampaikan. c) Aktiviti Susulan Membuat latihan, model, projek dan buku skrap merupakan aktiviti susulan yang boleh diberikan kepada muridmurid.Tujuan aktiviti susulan adalah seperti berikut : Mengukuh konsep konsep yang telah disampaikan dalam satu-satu pelajaran. Menyediakan kegiatan pengayaan kepada murid-murid. Memberi peluang kepada murid-murid mengaplikasikan apa yang telah dipelajari.