TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF Teori Gestalt Celik Akal - Kohler Teori Penerimaan - Ausubel Teori Penemuan - Bruner Teori

Pemprosesan Maklumat Hieraki Pembelajaran - Gagne

Asihwiniy A/P Francisco Chia Kai Li Goh Shu Han

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Minta pelajar memberikan contoh tambahan Persembahan AO Buat rumusan dan bina konsep Pembelajaran konsep secara penyusunan umum kepada khusus menggunakan AO Kemukakan contoh positif Lihat ciri-ciri persamaan dan perbezaan Kemukakan contoh negatif .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

FASA MOTIVASI Jangkaan 2.1. FASA MAKLUM BALAS Peneguhan .Stor Ingatan 5. FASA KEFAHAMAN Pemerhatian. FASA PEROLEHAN Pengekodan – Simpanan Awal 4. FASA PENAHANAN Penyimpanan.Simpanan 3. FASA PRESENTASI Persepsi Gerak Balas 8. FASA INGATAN KEMBALI Mengingat Kembali-Mencari 6. FASA GENERALISASI Pindaan 7.

.

.

Bruner Teori Pemprosesan Maklumat Hieraki Pembelajaran .Gagne Asihwiniy A/P Francisco Chia Kai Li Goh Shu Han .Kohler Teori Penerimaan .Ausubel Teori Penemuan .TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF Teori Gestalt Celik Akal .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful