TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF Teori Gestalt Celik Akal - Kohler Teori Penerimaan - Ausubel Teori Penemuan - Bruner Teori

Pemprosesan Maklumat Hieraki Pembelajaran - Gagne

Asihwiniy A/P Francisco Chia Kai Li Goh Shu Han

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Minta pelajar memberikan contoh tambahan Persembahan AO Buat rumusan dan bina konsep Pembelajaran konsep secara penyusunan umum kepada khusus menggunakan AO Kemukakan contoh positif Lihat ciri-ciri persamaan dan perbezaan Kemukakan contoh negatif .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

FASA PENAHANAN Penyimpanan. FASA PEROLEHAN Pengekodan – Simpanan Awal 4. FASA PRESENTASI Persepsi Gerak Balas 8. FASA INGATAN KEMBALI Mengingat Kembali-Mencari 6.Simpanan 3. FASA MAKLUM BALAS Peneguhan . FASA MOTIVASI Jangkaan 2. FASA GENERALISASI Pindaan 7.1.Stor Ingatan 5. FASA KEFAHAMAN Pemerhatian.

.

.

TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF Teori Gestalt Celik Akal .Ausubel Teori Penemuan .Bruner Teori Pemprosesan Maklumat Hieraki Pembelajaran .Kohler Teori Penerimaan .Gagne Asihwiniy A/P Francisco Chia Kai Li Goh Shu Han .