Anda di halaman 1dari 1

PENGHARGAAN

Saya, Viveekdeep Singh A/L Jogindar Singh dari kelas U6Bio ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya menyiapkan kerja kursus ini sama ada dari segi bantuan moral, nasihat atau kewangan. Sepanjang menyiapkan kerja kursus ini, saya telah memperoleh banyak manfaat, pengetahuan, penngalaman dan teknik-teknik yang boleh saya gunakan pada masa hadapan. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepaga guru Pengajian Am saya iaitu Cik Gomathi Muniandy yang telah banyak memberi tunjuk ajar dan nasihat kepada saya sepanjang melaksanakan kerja kursus ini. Tanpa nasihat dan kesabaran beliau, saya berkemungkinana tidak dapat menyiapkan kerja kursus ini dengan sempurna dan kemas dalam masa yang ditetapkan Terima kasih juga diucapkan keoada ibu bapa saya iaitu Encik Jogindar Singh dan Puan Balbeer Kaur yang telah memberi bantuan dari segi sokongan moral dan kewangan pada saya bagi menyiapkan kerja kursus Pengajian Am ini. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan sejawat saya iaitu Selvan A/L Devaraj yang telah bersama-sama membantu saya dan memberi tunjuk ajar bagi melaksanakan kerja kursus ini.