Anda di halaman 1dari 21

LAMPIRAN 7A CONTOH SURAT PERMOHONAN MENUBUHKAN PASUKAN UNIT PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH KADET POLIS LAMPIRAN A JADUAL PERTAMA

(Kaedah 5) PASUKAN KADET POLIS DIRAJA MALAYSIA PERMOHONAN UNTUK MENUBUHKAN PASUKAN KADET (Hendaklah dihantar dalam tiga salinan) Bahagian A Pengarah Pendidikan Negeri, Saya (Nama) Pengetua Sekolah .. Memohon menubuhkan Pasukan Kadet Polis Diraja Malaysia di sekolah saya. Tarikh: .. Tandatangan: (Pengetua)

Bahagian B Pegawai Pemerintah, Saya menyokong / tidak menyokong penubuhan Pasukan Kadet di Sekolah Tarikh: Tandatangan: . (Pengarah Pendidikan)

Bahagian C Diluluskan / Tidak diluluskan Tarikh: Tandatangan: (Pegawai Pemerintah)

LAMPIRAN 7B CONTOH SURAT PERMOHONAN MENUBUHKAN PASUKAN UNIT PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH LAMPIRAN L BORANG PERMOHONAN PENUBUHAN PASUKAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA 1. NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH:_______________________________________________ ________________________________________________ TEL:____________________________________________ 2. BILANGAN AHLI (40 Orang satu pasukan) Jantina Lelaki Perempuan Jumlah Kecil Jumlah Besar :_____________________________________ Nota : Senarai nama seperti dalam lampiran. Peralihan Tingkatan 1 Tingkatan 2

3. GURU PENASIHAT Tandatangan _____________________________________ 3.1 3.2 NAMA : ( )

Guru Penasihat sanggup / tidak sanggup menyertai Kursus Guru Kadet Bomba Dan . Penyelamat (Nama : Tarikh : )

Pengesahan Pengetua

LAMPIRAN 8 PERKARA-PERKARA YANG PERLU ADA DALAM TAKWIM

BULAN Januari

MINGGU/ TARIKH

AKTIVITI 1. Pendaftaran Kelab/Persatuan, Unit PakaianSeragam dan sukan / Permainan. 2. Pendaftaran Ahli. 3. Mesyuarat Agung. 4. Mesyuarat AJK. 4.1 Menyediakan Perlembagaan. 4.2 Menyediakan Peraturan. 4.3 Menyediakan Perancangan dan Aktiviti.

CATATAN Pengetua/Guru Besar GPK H.E.M/ Kokurikulum Guru Penasihat Guru Permainan Guru Kelas Guru Asrama Guru Pemimpin Semua aktiviti sukan hendaklah berasakan :1. 2. 3. 4. 5. Rumah Kelas Umur Jantina Minat

Februari

5. Aktiviti 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 7. 8. 9. Kemahiran Asas. Latihan Pertandingan Dalaman/Kelas/Rumah Aktiviti luar/pertandingan luar Perkhemahan Hari Kokurikulum Sekolah

November

Pemantauan. Penilaian. Menyediakan Laporan Tahunan. Dokumentasi

LAMPIRAN 9 CONTOH FORMAT TAKWIM UNIT PAKAIAN SERAGAM, KELAB / PERSATUAN DAN KELAB SUKAN / PERMAINAN

BIL. 1. 2. 4.1. 2001 6.1. 2001

AKTIVITI Mesyuarat Majlis Kokurikulum Sekolah. Pendaftaran ahli-ahli baru

TINDAKAN Pengetua/Guru Besar GPK H.E. M /Kokurikulum GPK H.E.M/Kokurikulum Guru Pemimpin Guru Penasihat Guru Kelas Guru Pemimpin Guru Penasihat Guru Penasihat Rumah Sukan Guru Penasihat Persatuan Bahasa Inggeris. Guru Pemimpin Kadet Bomba dan Penyelamat Pengetua/Guru Besar GPK H.E.M /Kokurikulum GPK H.E.M/ Kokurikulum Guru Pemimpin Guru Penasihat GPK H.E.M/ Kokurikulum

3. 4. 5. 6. 7. 8.

10.1. 2001 15.2. 2001 3.4. 2001 6.6.2001 4.9.2001 12.10. 2001

Mesyuarat Agung Unit Pakaian Seragam, Kelab/ Persatuan dan Kelab Sukan/ Permaianan Pertandingan Bola sepak antara rumah-rumah Pertandingan Bahas Bahasa Inggeris. Perkhemahan Kadet Bomba dan Penyelamat Mesyuarat Majlis Kokurikulum Sekolah Kali Ke- 2. Menyediakan Laporan Tahunan

9.

16.11.2001

Dokumentasi

LAMPIRAN 10 CONTOH SURAT PERMOHONAN MENGUTIP DERMA Persatuan Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Kebangsaan Kebangsaan Ahmad Razali, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan. Rujukan Tuan Rujukan Kami Tarikh : : :

Pengetua, Sekolah Menengah Kebangsaan Ahmad Razali, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan. Tuan, MEMOHON KEBENARAN MENGUTIP DERMA KEAHLIAN Merujuk perkara di atas, saya selaku Bendahari Persatuan Bahasa Melayu Sekolah Menengah Kebangsaan Ahmad Razali dengan penuh rasa tanggungjawab memohon kebenaran untuk mengutip derma keahlian bagi Persatuan Bahasa Melayu sebanyak RM3.00 (Ringgit Malaysia :Tiga Sahaja) daripada setiap ahli untuk jangka masa satu tahun. Kutipan ini adalah penting untuk menjayakan aktiviti persatuan ini. Diharapkan permohonan ini mendapat pertimbangan dan kelulusan daripada pihak tuan. Sekian terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah,

. ( ROSLEE BIN ISMAIL ) Bendahari, Persatuan Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Kebangsaan Ahmad Razali, 6800 Ampang, Selangor Darul Ehsan.

LAMPIRAN 11 CONTOH SURAT KELULUSAN MENGUTIP DERMA Sekolah Menengah Kebangsaan Ahmad Razali, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan. Rujukan Tuan Rujukan Kami Tarikh : : :

Encik Roslee Bin Ismail, Bendahari, Persatuan Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Kebangsaan Ahmad Razali, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan. Tuan, KELULUSAN MENGUTIP DERMA KEAHLIAN Merujuk perkara di atas, saya selaku Penolong Pendaftar Sekolah meluluskan permohonan tuan mengikut Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta Kerajaan bertarikh 21 hb.Mei 1998 P.U.(A) 196, untuk mengutip derma keahlian Persatuan Bahasa Melayu sebanyak RM3.00 (Ringgit Malaysia : Tiga sahaja) daripada setiap ahli. 2. Sehubungan dengan itu, diharapkan Persatuan Bahasa Melayu akan bergerak aktif di samping menjaga nama baik sekolah. Sekian, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah,

. ( ) Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Ahmad Razali, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan.

LAMPIRAN 12 CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN AKTIVITI KOKURIKULUM KEPADA IBU BAPA/PENJAGA Sekolah Menengah Kebangsaan Yoke Kuan, 45400 Sekincan, Selangor Darul Ehsan Rujukan Tuan Rujukan kami Tarikh : : :

Yang Dihormati, Ibu Bapa / Penjaga Murid, Sekolah Menengah Kebangsaan Yoke Kuan, 45400 Sekinchan, Selangor Darul Ehsan. Tuan, AKTIVITI KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAN YOKE KUAN Dengan sukacitanya dimaklumkanbahawa sekolah ini akan mengadakan Aktiviti Kokurikulum dan Kepimpinan Murid peringkat sekolah seperti jadual dibawah ini: PASUKAN UNIT PAKAIAN SERAGAM PASUKAN UNIT PAKAIAN SERAGAM 1. PERSATUAN PENGAKAP 2. PERSATUAN BULAN SABIT MERAH 3. PANDU PUTERI KELAB/PERSATUAN KELAB / PERSATUAN 1. PERSATUAN BAHASA MELAYU 2. PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK 3. PERSATUAN BAHASA INGGERIS KELAB SUKAN / PERMAINAN KELAB SUKAN / PERMAINAN 1. BOLA SEPAK 2. BOLA JARING 3. OLAHRAGA HARI RABU RABU RABU WAKTU 3.00 - 4.00 PETANG 3.00 - 4.00 PETANG 3.00 - 4.00 PETANG HARI SELASA SELASA SELASA WAKTU 3.00 - 4.00 PETANG 3.00 - 4.00 PETANG 3.00 - 4.00 PETANG HARI ISNIN ISNIN ISNIN WAKTU 3.00 - 4.00 PETANG 3.00 - 4.00 PETANG 3.00 - 4.00 PETANG

Sekian untuk makluman tuan. Kerjasama tuan/puan diucapkan ribuan terima kasih BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah,

( ) Pengetua, Sekolah Menengah Kebangsaan Yoke Kuan, 45400 Sekinchan, Selangor Darul Ehsan.

LAMPIRAN 13 CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA IBU BAPA/PENJAGA KETIDAKHADIRAN AKTIVITI KOKURIKULUM Sekolah Menengah Kebangsaan Banting, 42700 Banting, Selangor Darul Ehsan. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: Tarikh: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ Tuan, PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN AKTIVITI KOKURIKULUM KALI KE Saya diarah untuk memaklumkan bahawa anak / jagaan tuan .. . dari Tingkatan . telah tidak menghadiri aktiviti Persatuan / Kelab / Unit Pakaian Seragam .. pada 2. Sila maklumkan kepada pihak sekolah dengan menggunakan lampiran yang disertakan atau berhubung terus Pengetua / Penolong Kanan Hal Ehwal Murid seberapa segera. 3. Mengikut Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 Peraturan (4) dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 hb.Mei 1998 P.U.(A) 196 pelaksanaan kokurikulum sekolah, anak / jagaan tuan boleh digugurkan daripada menjadi ahli unit pakaian seragam, persatuan / kelab dan kelab sukan / permainan dan tidak layak menerima sijil kokurikulum. 4. Untuk makluman pihak tuan, penglibatan anak / jagaan tuan dalam aktiviti kokurikulum adalah penting sebagai prasyarat kemasukan ke Sekolah Berasrama Penuh atau Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA). Sekian, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah, . ( ) Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Banting, 42700 Banting, Selangor Darul Ehsan.

LAMPIRAN 14 KANDUNGAN FAIL UNIT PAKAIAN SERAGAM, KELAB / PERSATUAN DAN KELAB SUKAN / PERMAINAN 1. Surat Permohonan menubuhkan Unit Pakaian Seragam, Kelab / Persatuan dan Sukan / Permainan daripada guru / murid disertakan bersama : 1.1 1.2 1.3 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Draf perlembagaan Draf aktiviti asas Senarai Jawatankuasa Penaja (Rujuk Lampiran 17)

Surat kelulusan penubuhan daripada Pengetua / Guru Besar selaku Penolong Pendaftar Sekolah. Ada penyataan kelulusan penubuhan. Surat pelantikan sebagai Guru Pemimpin / Penasihat. Ada penyataan penurunan kuasa pengelolaan dan penyeliaan. Minit Mesyuarat Agung penubuhan. Perlembagaan yang disahkan oleh Pengetua / Guru Besar. (Rujuk Lampiran 18) Senarai jawatankuasa yang disahkan oleh Pengetua / Guru Besar. Perancangan aktiviti asas yang disahkan oleh Pengetua / Guru Besar. Jadual aktiviti tahunan yang disahkan oleh Pengetua / Guru Besar. Senarai keahlian yang disahkan oleh Guru Pemimpin. (Rujuk Lampiran 19 dan 20) Surat permohonan mengutip derma keahlian daripada Bendahari. Surat kelulusan mengutip derma daripada Pengetua / Guru Besar. Akaun kewangan / belanjawan yang disahkan. Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan daripada Guru Pemimpin kepada Pengetua / Guru Besar. Surat kelulusan untuk menjadi ahli gabungan daripada Pengetua / Guru Besar. Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan kepada Badan Induk. Surat penerimaan menjadi ahli gabungan daripada Badan Induk. Minit-minit mesyuarat yang diadakan. Surat-surat pekeliling yang berkaitan daripada : a. Kementerian Pendidikan Malaysia b. Jabatan Pendidikan Selangor c. Pejabat Pendidikan Daerah d. Sekolah

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Dokumen pencapaian cemerlang ahli-ahli. Laporan setiap aktiviti. Laporan tahunan. (Rujuk Lampiran 21) Daftar penilaian bagi setiap ahli. Surat penyerahan kembali kuasa dan perlantikan sebagai Guru Pemimpin daripada Guru Pemimpin kepada Pengetua / Guru Besar. Stok dan inventori. Sampel-sampel Sijil / Surat Penghargaan.

LAMPIRAN 15 KANDUNGAN BUKU PELAPORAN UNIT PAKAIAN SERAGAM, KELAB/PERSATUAN DAN KELAB SUKAN/PERMAINAN 1. 2. 3. 4. 5. Senarai Ahli Jawatankuasa. Senarai kehadiran. Takwim. Senarai kutipan derma. Laporan aktiviti. (Contoh seperti di bawah) SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SRI MAJU 48000 AMPANG SELANGOR LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM 1. 2. Persatuan/ Kelab, Unit Pakaian Seragam dan Kelab Sukan/Permainan__________ ________________________________ Guru Penasihat: (1) __________________________________________ (2) __________________________________________ 3. 4. 5. Tarikh: _______________ Hari : _________________ Masa: _____________

Kehadiran ahli: ____________/______________ Kegiatan yang dijalankan: ____________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

6.

Pencapaian Kegiatan: ________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

7.

Komen Guru Penasihat: ______________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Tandatangan: . (Guru Penasihat) (Setiausaha)

LAMPIRAN 16 A GARIS PANDUAN MENGENDALIKAN PERMOHONAN LAWATAN SAMBIL BELAJAR (UNDANG-UNDANG (PELANCONGAN) SEKOLAH 1957 1. Tiga ( 3 ) salinan borang permohonan : Undang-undang (Pelancongan) Sekolah 1957 bersama 3 salinan senarai ahli yang melawat untuk dalam Negeri Selangor Darul Ehsan. (Mengikut undang-Undang (Pelancongan) Sekolah 1957 lawatan dalam negeri tidak perlu dipohon akan tetapi pihak sekolah perlu juga diminta memohon untuk tujuan kegunaan rekod pengurusan di pejabat tuan/puan). Borang pelancongan boleh didapati di Pejabat Pendidikan Daerah/sekolah masing-masing. Borang permohonan dan senarai nama yang melawat ditambah lagi dua salinan tiap-tiap satu bagi sebuah negeri yang dilalui atau dilawati. Nama peserta kaum Cina diiringi dengan tulisan Cina ( sama ada guru atau murid). Bilangan guru yang mengelola/mengiringi lawatan murid hendaklah sesuai.Anggarkan setiap 20 orang murid ada seorang guru yang mengawas. Jantina guru: kalau ada yang bermalam jika ada murid perempuan mesti adakan guru perempuan semasa mengawasinya. Tidak dibenarkan lawatan dibuat dalam masa persekolahan kecuali ada kelulusan. Semua borang permohonan dan senarai nama lawatan hendaklah ada tandatangan Pengetua / Guru Besar bersama cop rasmi. Guru Kanan/Guru Penolong Kanan yang menandatanginya mestilah menggunakan cop rasmi Pengetua/Guru Besar dan dicatat bagi pihak pada awal sebelum perkataan Pengetua/Guru Besar.Jangan benarkan menggunakan cop Guru Penolong Kanan.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. Borang permohonan dan senarai nama yang melawat yang difotostatkan hendaklah disahkan semula oleh Pengetua/Guru Besar .( Tandatangan bersama cop rasmi).Borang permohonan/senarai nama yang berbentuk fotostat,satu set yang asal mesti ada bersama. 9. Pihak sekolah tidak dibenarkan mengemukakan borang permohonan/senarai nama yang melawat dengan menulis satu helai demi satu helai kerana ini adalah membazir tenaga dan membuang masa sahaja serta akan berlaku kesalahan apabila menyediakan helai yang berikutnya( tidak sama ). Pihak sekolah hendaklah menyediakan dengan cara : ditaip serentak dengan menggunakan karbon (satu helai sahaja yang asal dan beberapa helai lain ( yang diperlukan) mesti sama/serupa dengan yang asal.Dengan cara lain: disediakan satu helai borang permohonan dan senarai nama yang melawat ditaip atau ditulis , sebelum dicop dan tandatangan difotostat seberapa yang diperlukan. 10. Lawatan ke Singapura / Thailand mestilah disertakan bersama Jadual Lawatan tiap-tiap set permohonan.Borang / permohonan dan senarai nama yang melawat bersama Jadual Lawatan hendaklah ditambah satu salinan lagi kerana salinan ini untuk Kementeriaan Pendidikan Malaysia.

BORANG LAWATAN

LAMPIRAN 16 B

PERATURAN-PERATURAN (PELANCONGAN) SEKOLAH 1957 Borang-borang untuk perkara di atas hendaklah dibuat dalam 3 salinan, ditambah dua salinan lagi bagi tiap-tiap negeri yang hendak dilawati atau dilalui dan disampaikan ke Jabatan Pendidikan Selangor 5 minggu sebelum tarikh pelancongan. 1.Nama Sekolah_____________________________________________________ 2. Nama Guru :_____________________________________________________ 3. Nama guru yang mengadakan pelancongan:_____________________________ 4. Tujuan melancong: _________________________________________________ 5. Nama guru-guru yang membantu: 1. _______________________________ No. K.P: _________________ 2. _______________________________ No. K.P: _________________ 3. ________________________________No.K.P:___________________ 6. Jenis Kenaikan: _________________________________________ 3. 4. Nama dan alamat penuh tempat bermalam Hingga

7. Tempat-tempat yang dilawati: 1. 2. Nama Tempat Dari 1. 2. 3. Tarikh

.. (Tandatangan Guru Besar dan Cop Sekolah) 8. Punca Pendapatan Wang: 1. __________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________ 3. ___________________________________________________________ 9. Nama dan keterangan orang-orang yang diberi kuasa untuk membelanjakan wang. Bil 1 2 3 4 Nama Jawatan Kad Pengenalan Umur Alamat Penuh

CONTOH MINIT MESYUARAT PENAJA PENUBUHAN MINIT MESYUARAT PENAJA PENUBUHAN KELAB PELANCONGAN/LAWATAN SEKOLAH KEBANGSAAN DR. ABDUL LATIFF 45200 SABAK BERNAM SELANGOR DARUL EHSAN (Bil. 01/2001) Tarikh : Masa : Hari : Tempat : KEHADIRAN: 30 orang Bil 1 Perkara Ucapan Pengerusi 1.1 Pengerusi mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada guru penasihat dan pelajar 1.2 Pengerusi menyatakan tujuan mesyuarat 2 Pemilihan Jawatankuasa: 2.1 Penasihat 2.2 Pengerusi 2.3 Setiausaha 2.4 Pen. Setiausaha 2.5 Bendahari 2.6 Ahli Jawatankuasa 2.7 Pemeriksa KiraKira: Tugasan Jawatankuasa: 3.1 Memberikan penerangan tugasan untuk Jawatankuasa tersebut. 4 5 Membincangkan Perlembagaan Hal-Hal Lain. Setiausaha Makluman Tindakan

:Guru :Murid :Murid :Murid :Murid :Murid :Murid

Semua ahli

Disediakan oleh: Setiausaha Penaja, Kelab Pelancongan/Lawatan, Sekolah Kebangsaan Dr. Abd. Latiff, 45200 Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan.

LAMPIRAN 18

CONTOH PERLEMBAGAAN UNIT PAKAIAN SERAGAM, ,PERSATUAN / KELAB DAN KELAB SUKAN/PERMAINAN SEKOLAH KEBANGSAAN BATU LAUT 42800 TANJUNG SEPAT SELANGOR DARUL EHSAN PERLEMBAGAAN UNIT PAKAIAN SERAGAM, KELAB / PERSATUAN DAN KELAB SUKAN/ PERMAINAN . 1. MATLAMAT 2. OBJEKTIF 2.1 2.2 2.3 3.

KEAHLIAN 3.1 3.2 3.3 Dibuka kepada semua murid sekolah ini. Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan.

4.

GURU PENASIHAT 2.4 2.5 2.6 Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini. Guru Penasihat mempunyai kuasa mutlak merancang,melaksana atau membatalkan sesuatu aktiviti apabila difikirkan perlu.

5.

AHLI JAWATANKUASA 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 Dilantik semasa Mesyuarat Agung. Ahli yang hadir dan ahli yang tidak hadir tetapi menulis surat layak dicalonkan sebagai AJK. Pemilihan AJK secara undian. AJK Kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat. AJK yang hendak meletakkan jawatan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan kepada Guru Penasihat. AJK Persatuan hendaklah terdiri:PENGERUSI NAIB PENGERUSI SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA BENDAHARI AJK KELAS PEMERIKSA KIRA-KIRA

5.7 5.8 6 DERMA

Guru Penasihat boleh menambah bilangan AJK jika difikirkan perlu.

6.1 Sumber utama kewangan persatuan/kelab adalah melalui derma yang ditetapkan. 6.2 Persatuan/Kelab juga boleh memperoleh kewangan melalui aktiviti. 6.3 Ahli yang menyertai aktiviti yang memerlukan belanja besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai projek tersebut. 6.4 7. KEHADIRAN/PENYERTAAN 7.1 7.2 7.3 8. Ahli persatuan/kelab dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan/kelab sepanjang tahun. Kegagalan berbuat demikian boleh dikenakan tindakan disiplin dan kehilangan hakhak keahlian persatuan/kelab.

AKTIVITI 3.1 3.2 3.3 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa. Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh guru penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli.

9.

PERATURAN-PERATURAN 9.1 9.2 9.2 9.3 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas. Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli. Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib.

10.

TINDAKAN DISIPLIN 10.1 10.2 Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan/kelab dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan. Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 10.2.1 Amaran lisan 10.2.2 Amaran bertulis 10.2.3 Gantung keahlian 10.2.4 Pecat keahlian Ahli yang dikenakan tindakan disiplin, akan hilang semua hak keahlian. Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada guru penasihat unit pakaaian seragam, persatuan / kelab dan kelab sukan / permainan secara bertulis dan keputusan guru penasihat adalah muktamad.

10.3 10.4 10.5

11.

PINDAAN PERLEMBAGAAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Mana-mana bahagian dalam perlembagaan ini sah sehingga ia dipinda. Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli, ahli jawatankuasa, guru penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis. Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh guru penasihat dan ahli jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu. Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh pengetua/guru besar.

2.

HAL-HAL LAIN 12.1 12.2 12.3 Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti yang dijalankan. Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti dengan penuh minat. .

Kelulusan Penolong Pendaftar Persatuan/Kelab Sekolah

. Pengetua/Guru Besar Tarikh: . Cop

LAMPIRAN 19

CONTOH BORANG PERMOHONAN MENJADI AHLI UNIT PAKAIAN SERAGAM ,KELAB / PERSATUAN DAN KELAB SUKAN / PERMAINAN BORANG PERMOHONAN MENJADI AHLI Guru Pemimpin Sekolah Kebangsaan Gombak Setia Tuan, Saya memohon menjadi ahli Sekolah Kebangsaan Gombak Setia . Keterangan mengenai diri saya adalah seperti berikut. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nama Penuh : .. Tahun/Tingkatan: . No. S.Lahir/K.P. Tarikh lahir : ..

: .. :

Nama ibubapa/penjaga

Alamat tempat tinggal : .

7.

No telefon rumah:

Bersama-sama ini disertakan wang bagi tujuan berikut. A. B. C. D. Derma keahlian Kad ahli Lencana ahli Sumbangan Jumlah Sekian terima kasih. RM. RM. RM. RM. RM.

Yang benar, (Tandatangan ahli) Tarikh : ..

LAMPIRAN 20
CONTOH JAWAPAN SURAT KETIDAKHADIRAN AKTIVITI KOKURIKULUM DARIPADA IBU BAPA Pengetua, Sekolah Menengah Kebangsaan Kalumpang , 44100 Kerling , Selangor Darul Ehsan. Tuan/Puan, PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN AKTIVITI KOKURIKULUM Terima kasih atas surat tuan Bil.. bertarikh .. 2. Anak/jagaan saya .. dari tingkatan Telah tidak menghadiri aktiviti persatuan/kelab/unit pakaian seragam . pada ..kerana 3. Saya akan berjumpa tuan/puan jam pagi / petang untuk berbincang berkaitan kes berkenaan. Sekian, terima kasih. Yang benar, Tarikh:

.. (Tandatangan ibu bapa/penjaga) Nama: .

LAMPIRAN 21 CONTOH LAPORAN TAHUNAN LAPORAN TAHUNAN UNIT PAKAIAN SERAGAM, KELAB/ PERSATUAN DAN KELAB SUKAN / PERMAINAN Nama Unit Pakaian Seragam, Persatuan/Kelab dan Kelab Sukan / Permainan : .. Guru Penasihat : 1. ..... 2... 3... Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha : : : .. .. .. . 1. 2. 3. 4. Keahlian :

Penolong Setiausaha : Bendahari Ahli Jawatankuasa : :

. ..Orang Lelaki Perempuan .

Aktiviti yang telah dijalankan sepanjang tahun : Bil Tarikh Aktiviti Catatan

Pencapaian Tertinggi : ( Pertandingan,Peperiksaan, Sijil dan lain-lain ) 1. 2. 3. ... .. .. Disahkan oleh : .. (Guru Pemimpin / Penasihat )

Disediakan oleh : ( Setiausaha )