Anda di halaman 1dari 3

RUBRIK PEMARKAHAN DAN PENILAIAN DUNIA SENI VISUAL KSSR TAHUN 1 -2011

KEMAHIRAN YANG DINILAI PERSEPSI ESTETIK (20 MARKAH) Unsur seni Prinsip rekaan APLIKASI SENI (25 MARKAH) Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya EKSPRESI KREATIF (30 MARKAH) Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya. APRESIASI SENI (15 MARKAH) Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan SIKAP DAN SAHSIAH (5 Markah) CEMERLANG (16 20 MARKAH) INDIKATOR PRESTASI DAN PENILAIAN SEDERHANA (8 15 MARKAH) LEMAH (1 7 MARKAH)

Mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. Cemerlang ( 18 - 25 Markah) Sederhana ( 8 17 Markah) Lemah (1 - 7 Markah)

Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.

Cemerlang ( 21 - 30 Markah)

Sederhana ( 11 20 Markah)

Lemah ( 1 10 Markah)

Mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni

Cemerlang ( 11 15 Markah )

Sederhana ( 6 10 Markah )

Lemah ( 1 5 Markah )

Mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. Cemerlang (4 - 5 Markah) Sederhana (2 3 Markah) Lemah (1 7 Markah)

Komitmen dan kolaborasi terhadap tugasan

BORANG PEMERHATIAN DAN PEMARKAHAN PENILAIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN ____ BIDANG : _________________________________________ KRITERIA
(30 MARKAH)EKSPRESI KREATIF (15 MARKAH)APRESIASI SENI (25 MARKAH)APLIKASI SENI PERSEPSI ESTETIK (5 MARKAH)SAHSIAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

(20 MARKAH)

NAMA MURID

JUMLAH MARKAH (100 MARKAH)

BIL

18 19 20 21 22 23 24 25

Anda mungkin juga menyukai