Anda di halaman 1dari 7

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (TMK TAHUN 1) BORANG TUGASAN(PROJEK INDIVIDU) SK/SJKT/SJKC ______________________ BAND 6 Nama Murid Kelas Tarikh

:Tahu,faham dan boleh buat dengan beradab mithali.

Standard Deskriptor
Evidence

: : :

Mengetahui, memahami dan mengaplikasikan sumber TMK secara kreatif dan inovatif serta menjadi contoh. B6D1 Mengaplikasikan perisian dan sumber TMK yang bersesuaian untuk menghasilkan tugasan yang diberi. B6D1E1 Menggunakan perisian pemprosesan perkataan Microsoft Word untuk menghasilkan tugasan yang diberi secara kreatif, inovatif dan menjadi contoh serta menghargai hak cipta orang lain. Tanda () jika berjaya Arahan 1.Guru memberi tajuk tugasan. (cth: Menulis tugasan berkaitan : bentuk asas, warna, haiwan atau saiz). Guru dan murid berbincang tentang font, saiz huruf yang sesuai untuk tugasan. 2.Bilangan perkataan(2030 perkataan).( guna ayat mudah). 3.Sediakan halaman dalam Microsoft Word. 4.Boleh sisipkan gambar/ warna/suara(kreatif,inovat if dan menjadi contoh) 5. Tempoh masa projek (1 minggu) 6.Namakan file yang disimpan.

N o 1

Instrumen Projek Individu Contoh: a. menulis karangan dalam pemprosesan perkataan (Microsoft Word) - buka halaman baru - namakan halaman - setkan page lay out dan alignment - tentukan jenis fon dan size b. Menaip karangan bertajuk : cth.: Komputer Saya ,kucing Saya atau Rumah Saya tidak lebih dari 20 patah perkataan. c. Simpan fail.

Tanda tangan Guru .................................................... Nama : ..................................... * Borang ini hendaklah disimpan di dalam folio murid.

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (TMK TAHUN 1)

BORANG TUGASAN (PROJEK INDIVIDU) SK/SJKT/SJKC ______________________


BAND 6 Nama Murid Kelas Tarikh :Tahu,faham dan boleh buat dengan beradab mithali.

Standard Deskriptor
Evidence

: : :

Mengetahui, memahami dan mengaplikasikan sumber TMK secara kreatif dan inovatif serta menjadi contoh. B6D1 Mengaplikasikan perisian dan sumber TMK yang bersesuaian untuk menghasilkan tugasan yang diberi. B6D1E2 Menggunakan perisian persembahan Microsoft PowerPoint untuk menghasilkan tugasan yang diberi secara kreatif, inovatif dan menjadi contoh. Tanda () jika berjaya Arahan 1.Guru memberi tajuk persembahan( Contoh : tentang Bentuk Asas, warna, haiwan atau saiz) 2.Bilangan slaid (2 4) 3.Mengumpul bahanbahan (gambar, suara, muzik dll) untuk disisipkan dalam slaid yang sesuai. 4.Bilangan ayat pada persembahan (tentukan bilangan ayat) 5.Tempoh masa projek (1 minggu) 6.Namakan file yang disimpan. (Persembahan dinilai dari segi kreatif,inovatif dan menjadi contoh)

N o 1

Instrumen Projek Individu Contoh: a. Memilih slaid (2-4 slaid) dalam perisian persembahan (Microsoft PowerPoint) b. Tajuk persembahan Kucing Saya c. Mencari gambar berkaitan dalam internet/ clip art/foto dll. d. Menceritakan perihal tajuk persembahan. c. Simpan fail/ CD/ thumb drive.

Tanda tangan Guru .................................................... Nama : ..................................... * Borang ini hendaklah disimpan di dalam folio murid.

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (TMK TAHUN 1) BORANG TUGASAN PROJEK

SK/SJKT/SJKC ______________________
BAND 6 Nama Murid Kelas Tarikh :Tahu,faham dan boleh buat dengan beradap mithali.

Standard Deskriptor
Evidence

: : :

Mengetahui, memahami dan mengaplikasikan sumber TMK secara kreatif dan inovatif serta menjadi contoh. B6D1 Mengaplikasikan perisian dan sumber TMK yang bersesuaian untuk menghasilkan tugasan yang diberi. B6D1E3 Menggunakan perisian Paint untuk menghasilkan tugasan yang diberi secara kreatif , inovatif dan menjadi contoh. Tanda () jika berjaya Arahan 1.Guru memberi tajuk lukisan. ( cth: berkaitan bentuk asas, warna, haiwan atau saiz) 2.Bilangan perkataan untuk menceritakan lukisan. 3.Mewarnakan lukisan yang dibina. 4.Tempoh masa projek (1 JAM) 5. Namakan file yang disimpan. (Persembahan dinilai dari segi kreatif,inovatif dan menjadi contoh)

N o 1

Instrumen Projek Individu Contoh: a. Melukis berdasarkan tajuk yang diberi seperti Robot Ciptaan Saya dalam Paint. b. Mewarnakan lukisan. c. Menaip 5-10 patah perkataan mengenai lukisan itu. d. Simpan fail.

Tanda tangan Guru .................................................... Nama : ..................................... * Borang ini hendaklah disimpan di dalam folio murid.

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (TMK TAHUN 1) BORANG TUGASAN (PROJEK)

SK/SJKT/SJKC ______________________
BAND 6 Nama Murid Kelas Tarikh :Tahu,faham dan boleh buat dengan beradab mithali.

Standard Deskriptor
Evidence

: : :

Mengetahui, memahami dan mengaplikasikan sumber TMK secara kreatif dan inovatif serta menjadi contoh. B6D1 Mengaplikasikan perisian dan sumber TMK yang bersesuaian untuk menghasilkan tugasan yang diberi. B6D2E1 menguasai kemahiran memasukkan fail audio ke dalam persembahan multimedia, Microsoft PowerPoint yang sedia ada secara kreatif dan inovatif. B6D2E2 menghasilkan persembahan multimedia yang menarik secara bekerjasama untuk dijadikan contoh. Tanda () jika berjaya Arahan 1.Guru memberi tajuk lukisan. ( cth: berkaitan bentuk asas, warna, haiwan atau saiz) 2.Bilangan perkataan untuk menceritakan lukisan. 3.Masukkan gambar(imej) haiwan dan bunyi. 4.Tempoh masa projek (1 JAM) 5. Namakan file yang disimpan. (Persembahan dinilai dari segi kreatif,inovatif dan menjadi contoh)

N o 1

Instrumen B6D2E1 Projek Kumpulan a. Mencapai 2- 4 slaid yang telah dibina. b. Masukkan fail audio- masukkan bunyi kucing. c. Tambah text yang bersesuaian. d. Tambah imej haiwan lain dan masukkan bunyi yang sesuai.

B6D2E2 Projek Kumpulan Sikap bekerjasama di dalam kumpulan

Tanda tangan Guru .................................................... Nama : ..................................... * Borang ini hendaklah disimpan di dalam folio murid.

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (TMK TAHUN 1) BORANG TUGASAN (PROJEK) SK/SJKT/SJKC ______________________

BAND 6 Nama Murid Kelas Tarikh

:Tahu,faham dan boleh buat dengan beradap mithali.

Standard Deskriptor

: :

:
Evidence

Mengetahui, memahami dan mengaplikasikan sumber TMK secara kreatif dan inovatif serta menjadi contoh. B6D3 Menguasai penggunaan perisian grafik, Paint, perisian pemprosesan perkataan, Microsoft Word atau perisian persembahan, Microsoft PowerPoint secara kreatif untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada. B6D3E1 Menggunakan perisian grafik, Paint dan perisian pemprosesan perkataan, Microsoft Word secara kreatif dengan memanipulasi teks dan imej untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada secara kreatif dan inovatif.

No 1. Projek berkumpul an

Instrumen Contoh: 1. Hasilkan sekurangkurang dua muka surat dalam Microsoft Word 4. Masukkan imej kucing dan haiwan lain daripada Paint. 7. Masukkan teks bertajuk Haiwan Peliharaan Saya. 4. Mencetak hasil projek dan simpan fail.

Tanda ( ) jika berjaya

Arahan Tugasan Murid: Tambahkan / kembangkan idea berdasarkan tugasan PBS : B6D2E1/E2. Guru boleh bentuk kumpulan 2 hingga 4 orang. Hasil projek disimpan dalam folder My Documents atau cetakan (Softcopy atau hardcopy) Tempoh projek2 minggu.

Tanda tangan Guru .................................................... Nama : ..................................... * Borang ini hendaklah disimpan di dalam folio murid.

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (TMK TAHUN 1) BORANG TUGASAN(PROJEK) SK/SJKT/SJKC ______________________

BAND 6 Nama Murid Kelas Tarikh

:Tahu,faham dan boleh buat dengan beradap mithali.

Standard Deskriptor

: :

:
Evidence

Mengetahui, memahami dan mengaplikasikan sumber TMK secara kreatif dan inovatif serta menjadi contoh. B6D3 Menguasai penggunaan perisian grafik, Paint, perisian pemprosesan perkataan, Microsoft Word atau perisian persembahan, Microsoft PowerPoint secara kreatif untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada. B6D3E2 Menggunakan perisian grafik, Paint dan perisian persembahan, Microsoft PowerPoint secara kreatif dengan memanipulasi teks, imej dan bunyi untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada. B6D3E3 Menghasilkan tugasan atau idea yang kreatif dan inovatif secara bekerjasama dalam perisian pemprosesan perkataan (Microsoft Word) atau perisian persembahan (Microsoft PowerPoint) untuk dijadikan contoh. Tanda ( ) jika berjaya

No 1.

Instrumen B6D3E2 Contoh: Projek 11. Hasilkan sekurangberkumpul kurang an 2 - 4 slaid dalam Microsoft PowerPoint atau 2 halaman Microsoft Word yang bertajuk Haiwan Peliharaan Saya. 2.Masukkan imej daripada Paint dan imej dari internet/ CD/foto. 3 . Masukkan teks tambahan. 4. Masukkan fail audio. (suara, muzik dll)

Arahan Guru boleh bentuk kumpulan 2 hingga 4 orang. Hasil projek disimpan dalam folder My Documents atau cetakan (Softcopy atau hardcopy) Tempoh projek: 2 minggu. Guru memerhatikan sikap bekerjasama dalam kumpulan.

5 Mencetak hasil projek atau simpan fail.

2.

B6D3E3 Projek Berkumpul an

1. Persembahan multimedia secara berkumpulan yang boleh dijadikan contoh.

Guru memerhatikan sikap bekerjasama dalam kumpulan.

Tanda tangan Guru .................................................... Nama : ..................................... * Borang ini hendaklah disimpan di dalam folio murid.