Anda di halaman 1dari 3

Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Moral

Matapelajaran Tarikh Masa Kelas Jumlah pelajar Topik Subtopik Bidang Subnilai

: Pendidikan Moral : 14 Ogos 2012 : 7.30 pagi 8.00 pagi : 4 Gemilang : 28 : Persekitaran Berkualiti Hidup Sihat : Pelihara dan Pulihara Alam Sekitar : Nilai Berkaitan Dengan Diri dan Alam Sekitar : 4.3 Peka terhadap isu alam sekitar Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekitar dan berusaha menyelesaikannya.

Nilai sampingan

: Berterima kasih, kebersihan dan keindahan persekitaran, menyayangi alam sekitar, peka terhadap isu alam sekitar

Hasil pembelajaran : Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: i) Menyenaraikan kesan pencemaran bumi kepada manusia, flora dan fauna ii) Menyenaraikan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi pencemaran Bahan Bantu Mengajar : Laktop, Kertas A4, pensil warna Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah didedahkan tentang cara-cara untuk menjaga kebersihan diri dan persekitaran.

Langkah

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

Set Induksi ( 3 minit)

Guru menunjukkan beberapa gambar pencemaran alam sekitar.

1. Guru menanyakan soalan tentang gambar yang telah ditunjukkan. 2. Guru bertanya kepada murid kesan pencemaran alam sekitar kepada hidupan.

BBM: - Laktop

Perkembangan Cara untuk menjaga ( Langkah 1) dan mengekalkan alam sekitar supaya bersih. ( 8 minit )

1. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan. 2. Setiap kumpulan dikehendaki berbincang tentang cara-cara untuk menjaga dan mengekalkan alam sekitar supaya bersih. 3. Setiap wakil kumpulan dikehendaki membentangkan hasil perbincangan mereka. 5. Guru berbincang tentang cara untuk memulihkan persekitaran dan mengekalkan alam sekitar supaya bersih dengan seluruh kelas.

KB : - menjana idea

Perkembangan Lagu Atuk oh Atuk ( Langkah 2 )

1. Guru menayangkan video lagu Atuk oh Atuk kepada murid.

BBM : - Laktop

( 10 minit)

2. Murid dikehendaki

menyanyi lagu tersebut bersama-sama. 3. Guru meminta murid melakukan pergerakan sambil menyanyi lagu Atuk oh Atuk.

KB : - kreativiti - menjana idea

Langkah 3

Mewarna poster Alam Sekitar.

1. Guru mengedarkan poster alam sekitar kepada murid-murid. 2. Guru meminta murid untuk mewarna poster yang telah diedarkan menggunakan pensil warna.

BBM - Kertas A4 -Pensil Warna.

( 6 minit )

Penutup

Guru merumuskan pelajaran hari ini

1. Guru bertanya murid tentang cara untuk menjaga alam sekitar. 2. Guru meminta murid menyambung kerja-kerja mewarna poster di rumah sebagai kerja rumah.

KB - meneliti bahagian dan keseluruhan

( 3 minit )