Data struktur

L
4000
Hasil Analisis Struktur
Nu (N)
Mntx (Nmm)
850000
400000000
Pemilihan prrofil
Min Sx (mm3)
Min Sy (mm3)
1234567.901
370370.3704
Properties
q (N/mm)
h (mm)
b (mm)
tw (mm)
tf (mm)
A (mm2)
Ix (mm4)
Iy (mm4)
ix (mm)
iy (mm)
Sx (mm3)
Sy (mm3)
corner radius
hf.f (mm)
Aw (mm2)
Af (mm2)
h dipakai (mm)

Mnty (Nmm)
120000000

fy (MPa)
240

1.06
300
305
15
15
13480
215000000
71000000
126
72.6
1440000
466000
18
285
4500
9150
234

Pengecekan terhadap penampang terpilih
cek terhadap tekan
Perbandingan kekakuan
berdasarkan titik yang ditinjau
Ga
Gb
2.44
1
Kc (didapat digambar 7.6-2 SNI 03-1729-2002)
0.82
menentukan rasio kelangsingan
λx
λy
26.03174603
45.17906336
Menentukan nilai faktor tekuk (ω)
ω
1.129340447

dipakai
λc
45.17906336 0.498170462

E (MPa)
200000

fr (MPa)
70

5 Momen nominal berdasarkan kelangsingan penampang diambil yang sesuai dengan kriteria penampang Mnx (Nmm) 518400000 Mny (Nmm) 167760000 Mpx (Nmm) Mnx (Nmm) Bentang pendek 518400000 Mpy (Nmm) 518400000 Mny (Nmm) 167760000 167760000 Momen nominal berdasarkan kriteria panjang bentang adalah Berdasarkan kriteria penjang bentang (Notes) Bentang Menengah (cb=1) Mnx (Nmm) 510793687 .menentukan gaya aksial nominal terfaktor øNn 2434978.14901 1.55601 Kriteria Bentang Menengah Mpx (Nmm) Mnx (Nmm) Penampang Kompak 518400000 Mpy (Nmm) 518400000 Mny (Nmm) Notes fl J X₁ Iw X₂ 167760000 167760000 170 1023750 22923.5754 Lr 14890.16666667 10.511E-05 Mrx (Nmm) Mnx (Nmm) Menentuka Berdasarkan Kelan Penampang tak kompak 244800000 531082917.97345281 28.4435337 λr 164.44174E+12 2.37770459 Kompak Plat badan λ 15.6 λp 108.759 Kontrol Ok! Cek terhadap kombinasi lentur + aksial cek kelangsingan Plat sayap λ λp λr Kriteria 10.6017922 Kriteria Kompak Cek Kriteria Panjang Bentang Lp 3688.

2 cm digunakan 1 ∂b 1.Mnx (Nmm) Mny (Nmm) 510793687 165298512.7 Kontrol 1.6 Menentukan momen amplipikasi M1 1 M2 1 cm 0.943463206 Kesimpulan Tidak Ok! .6 Momen yang menentukan dari dua kriteria tersebut adalah Mnx (Nmm) 510793687 Mny (Nmm) 165298512.4 Muy 128370243.08 Mux 427900812.069752031 Ncr 13036025.

2008© G (MPa) 80000 .

Menentukan Momen Nominal Berdasarkan Kelangsingan penampang (Notes) nampang tak kompak Mry (Nmm) 79220000 Pelat sayap langsing Mny (Nmm) 171864333 Mnx (Nmm) 1907255039 Mny (Nmm) Diambil Mnx (Nmm) 1907255039 Diambil Mny (Nmm) 6240366179 langsing Plat badan lan 617208922.3 Mnx (Nmm) eria penampang a penjang bentang (Notes) tang Menengah (cb=1) Mny (Nmm) 165298512.6 Mcrx (Nmm) Mnx (Nmm) Bentang Panjang 1508435983 Mcry (Nmm) 518400000 Mny (Nmm) 2624925243 167760000 .

.

.

Plat badan langsing 1.24E+09 .928E+10 Mny (Nmm) 6.

12 113000000 16000000 Mlty (Nmm) fy (MPa) 0 250 E (MPa) 200000 .4 2300000 776000 20 331 4200 13300 272 Pengecekan terhadap penampang terpilih cek terhadap tekan Perbandingan kekakuan berdasarkan titik yang ditinjau BALOK W 300.Data struktur L Kolom 4500 2008© L Balok 5000 Hasil Analisis Struktur Nu (N) 260000 Pemilihan prrofil Min Sx (mm3) 800000 Properties q (N/mm) h (mm) b (mm) tw (mm) tf (mm) A (mm2) Ix (mm4) Iy (mm4) ix (mm) iy (mm) Sx (mm3) Sy (mm3) corner radius hf.19 0.0136 350 350 12 19 17390 403000000 136000000 152 88.12.350.f (mm) Aw (mm2) Af (mm2) h dipakai (mm) Mntx (Nmm) 105000000 Mnty (Nmm) Mltx (Nmm) 0 165000000 Min Sy (mm3) 0 KOLOM W 350.8.200.

210526316 10.462481332 menentukan gaya aksial nominal terfaktor øNn 1500671.6-2 SNI 03-1729-2002) 2.09716 .962635202 Gb 10 Kc (didapat digambar 7.69223 Kriteria Bentang Menengah Plat badan λ λp λr Kriteria 22.7171946 dipakai λc 124.275 Kontrol Ok! Cek terhadap kombinasi lentur + aksial cek kelangsingan Plat sayap λ λp λr Kriteria 9.333 21627.66666667 106.Ga 3.57817172 Kompak Cek Kriteria Panjang Bentang Lp 4400.403561565 Menentukan nilai faktor tekuk (ω) ω 2.45 menentukan rasio kelangsingan λx λy 72.75174404 27.2761607 Kompak Notes fl J X₁ 180 1802033.7171946 1.580058 Lr 16384.2525294 161.53289474 124.

4 Mny (Nmm) 289744652.5 Mcrx (Nmm) Momen yang menentukan dari dua kriteria tersebut adalah Mnx (Nmm) 858779253.4 Mny (Nmm) Momen nominal berdasarkan kelangsingan penampang diambil yang sesuai dengan kriteria penampang 862500000 291000000 Bentang pendek 862500000 Mpy (Nmm) 862500000 Mny (Nmm) Momen nominal berdasarkan kriteria panjang bentang adalah Mnx (Nmm) 858779253.Iw X₂ Mpx (Nmm) Mnx (Nmm) Mnx (Nmm) Mny (Nmm) Mpx (Nmm) Mnx (Nmm) Penampang Kompak 862500000 Mpy (Nmm) 862500000 Mny (Nmm) 291000000 291000000 3.4 Mny (Nmm) 291000000 .78873E-05 Mrx (Nmm) Mnx (Nmm) Menentukan Momen Nominal Berdasarkan Kelangsingan penampang (Notes) Penampang tak kompak 414000000 Mry (Nmm) 903580386.4 Mny (Nmm) 289744652.5 1 Menentukan momen amplipikasi Berdasarkan kriteria penjang bentang (Notes) Bentang Menengah (cb=1) 291000000 Mnx (Nmm) 858779253.72507E+12 2.

4 0 1.12 .133547727 1.02 1.M1 M2 cm cm digunakan ∂b ∂s Ncr Mux Muy Kontrol 0.482613616 Kesimpulan Ok! 140 270 0.392592593 1 1.522 306057886.133547727 2206869.

fr (MPa) 70 G (MPa) 80000 .

.

5 Mcrx (Nmm) Mnx (Nmm) Bentang Panjang 2593241995 Mcry (Nmm) 862500000 Mny (Nmm) langsing 1252265091 Mnx (Nmm) 4464019828 291000000 Plat badan langsing 1.922E+09 .459E+10 Mny (Nmm) 4.tukan Momen Nominal elangsingan penampang (Notes) mpak 139680000 Pelat sayap langsing 304860165.2 Mnx (Nmm) 3711610449 Mny (Nmm) Diambil Mnx (Nmm) 3711610449 Diambil Mny (Nmm) 4921870141 es) (cb=1) 289744652.