Anda di halaman 1dari 2

CH NU CH NHN LNG HT SEN Ngy ng : 21/04/2013

Ma h l ma ca nhn v ht sen, ti sao bn khng kt hp hai th ny vi nhau, c mt ly ch mt lnh bi bi, thm thm mi nhn.

Loi ch ny yu cu nhn c ci dy, khi bc v th qu nhn phi kh, khng t v ra nhiu nc. C th th mi tch ht v cho ht sen vo thay ch ca ht nhn c. Cch nu da theo bakingfun.
Nguyn liu: 700g nhn 60g ht - 100g ng (gia gim theo khu v). lng sen hoc kh nhn hoc Thi. ti.

Cch

lm:

- Nhn bc v. Dng mt con dao nh, u nhn, lch u nhn vo phn nh ca qu nhn v nh nhng tch ht ra. Khng rch ch ming ny, nu rch s khng cho ht sen vo c. - Ht sen ra sch, cho vo ni nc, bc ln bp un si trong vng khong 20-30 pht, cho ti khi ht sen chn. - Khi ht sen nh ri, ng vo ni, un la nh. i ht sen thm ng, vt ht sen ra th. ni nc ng qua mt bn. Nht ht sen vo trong qu nhn.

- un si li ni nc ng. Nc si th bt nhn lng ht sen vo. un 2 pht. Bc ra,

ngui ri cho vo t lnh. n mt hoc cho thm vi vin nu thch. Thnh phm: Ht sen nh, bi. Nhn gin, khng c nt. Nc ngt nh, c mi sen.