Anda di halaman 1dari 12

PERANCANGAN AKTIVITI PANITIA BAHASA INGGERIS TAHUN 2013 - 2015

BIL 1 STRATEGI Pengajaran & Pembelajaran PELAKSANAAN 1.Menyediakan 5 buah buku latihan a. Grammar b. Comprehension c. Composition d. Summary e. Literature 2. Perbincangan isi karangan peta minda/menyenaraikan/idea tree 3. Membaca dan memahami serta mencatat isi dari bahan Bacaan 4.Memberi respon yang tepat mengikut kehendak soalan 1.Mengadakan latihtubi intensif dan berkesan menyentuh aspekaspek bahagian PMR dan SPM seperti: a.Grammar b.Phrasal Verbs c.Literature d.Comprehension e.Summary 2. Latihan grammar dan vocab yang pelbagai dan berterusan. 3. Latihan membina ayat dan rangkaikata berdasarkan klu- klu yang diberi. 1.Membantu pelajar yang memerlukan perhatian dan bimbingan yang khusus 1.Teknik dan bengkel cara-cara menjawab mengikut kehendak soalan dalam peperiksaan. TINDAKAN

Semua guru B.Inggeris

2.

Latih Tubi

Semua guru Bahasa Inggeris

3.

Kelas tambahan terancang

Semua guru B.Inggeris

4.

Ceramah dan Bengkel Teknik Menjawab Soalan PMR dan SPM

Ketua panitia /Guru BI Ting. 3 dan 5

5.

Membeli BBM

1.Membantu pelaajar memahami pelajaran dengan lebih baik dan berkesan. 2.Menjadikan P&P di dalam kelas lebih berkesan. 1.Pelajar diseri set-set soalan untuk diselesaikan/dijawab. 2.Perbincangan dan semakan jawapan dilakukan di kelas. 1.Pelajar yang lemah dikenalpasti dan diberi lebih tumpuan dan diberi kelas tambahan di luar jadual. 1.Interaksi antara pelajar dan pelajar dan antara pelajar dan guru terutama semasa menjalani ujian lisan. 2. Aktiviti berkumpulan-perbincangan,permainan bahasa. 1.Pelajar membaca buku cerita sebulan sekali selaras dengan Projek Nilam. 2.Pelajar membaca makalah,majalah ,risalah dan keratan akhbar serta memberikan respon. 1.Pertandingan terbuka untuk semua pelajar tingkatan 1-5 untuk memilih skrip yang sesuai untuk ke pertandingan peringkat daerah. 2.Hadiah diberi sebagai motivasi/rangsangan.

Ketua Panitia

6.

Pertukaran soalan dengan negeri Lain

Guru BI Ting 3 dan 5

7.

Pemulihan

Guru BI

8.

Aktiviti Komunikasi

Guru BI

9.

Kempen Membaca

Guru BI

10.

Pertandingan Menulis Skrip Choral Speaking

Persatuan Bahasa Inggeris

11.

English Carnival

1.Pelbagai aktiviti dirancang untuk para pelajar seperti pertandingan drama,spelling bee/spell it right/poem recitation/scrap book/talentime. 2.Pertandingan dikendalikan oleh ahli ELS dan,pelajar Tingkatan 4.

Semua guru BI

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN


ISU STRATEGI Kualiti keputusan Bahasa Inggeris PMR masih kurang memuaskan MATLAMAT STRATEGIK/PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KRA) Meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris dalam peperiksaan PMR secara berterusan PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) Peratus D dalam PMR SASARAN TOV 0 2013 0 2014 0 2015 0

OBJEKTIF 1. Mengekalkan 0% D dan kebawah dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris PMR menjelang 2013.

2. Meningkatkan % A Bahasa Inggeris PMR kepada 80% menjelang 2013.

Peningkatan %A Bahasa Inggeris

50.78

80

3. Meningkatkan GPS Bahasa Inggeris kepada 1.10 menjelang tahun 2013. 4. Meningkatkan pemantauan P&P Bahasa Inggeris kepada sekurangkurangnya 3 kali setahun.

GPS meningkat

1.55

1.19

3 kali setahun setiap guru

2x

3x

3x

3x

5. Meningkatkan kompetensi guru Bahasa Inggeris.

Peningkatan komitmen kerja: - penandaan buku - penyediaan BBM - keberkesanan P&P

sederhana 2

cemerlang 3

cemerlang 4

cemerlang 4

baik

cemerlang

cemerlang

cemerlang

6. Mempelbagai kaedah PdP Bahasa Inggeris.

Bilangan LDP

1x

3x

3x

3x

Kualiti keputusan Bahasa Inggeris SPM masih kurang memuaskan

Meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris dalam peperiksaan SPM secara berterusan

1. Memastikan 0% pelajar yang mendapat kurang daripada C dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris SPM menjelang 2015.

% kurang daripada C dalam SPM

1.6

1.0

0.5

2. Meningkatkan %A Bahasa Inggeris SPM kepada 60% menjelang 2015. 3. Meningkatkan GPS Bahasa Inggeris kepada 1.50 menjelang tahun 2015. 4. Meningkatkan pemantauan P&P Bahasa Inggeris kepada sekurangkurangnya 3 kali setahun. 5. Meningkatkan kompetensi guru Bahasa Inggeris.

Peningkatan % A Bahasa Inggeris

42.4

60

70

80

GPS meningkat

2.93

2.26

2.00

1. 50

3kali setahun setiap guru

2x

3x

3x

3x

Peningkatan komitmen kerja: - penandaan buku - penyediaan BBM - keberkesanan P&P

Sederhana 2 baik

cemerlang 3 cemerlang

cemerlang 4 cemerlang

cemerlang 4 cemerlang

6. Mempelbagai kaedah PdP Bahasa Inggeris.

Bilangan LDP

1x

3x

3x

3x

PELAN TAKTIKAL
STRATEGI PROJEK T/ JAWAB PELAN KONTINGENSI

BIL

TEMPOH

KOS

OUTPUT

KPI

SASARAN

1.

Kelas tambahan

PK Guru MP

Februari September

PIBG

80% calon PMR mendapat A dalam peperiksaan dan 60% calon mendapat A dalam SPM 100% pelajar dapat menggunakannya sebagai bahan latih tubi 80% pelajar dapat menyertai aktiviti-aktiviti yang dirancang.

Lulus 100%

Semua pelajar Tingkatan 3 dan 5

Tumpuan untuk pelajar lemah sementara yang cemerlang diberi aktiviti pengayaan.

2.

Program latih tubi (pembelian buku latih tubi)

PK Guru MP

Februari September

RM 200.00

Lulus 100%

Edaran kepada pelajar ting 3 dan 5

3.

English Carnival

KP Bahasa Inggeris Semua Guru MP

Julai

RM 600.00

Penyertaan sekurangkurangnya 80%

Semua pelajar Tingkatan 1-5

Adakan pelbagai pertandingan mengikut tingkatan dan kecenderungan pelajar. Jemputan penceramah dari kalangan guru cemerlang/ Ketua Pemeriksa kertas berkaitan.

4.

Seminar/Bengkel Menjawab Soalan

KP Bahasa Inggeris

Julai dan Ogos

RM 500.00

100% calon PMR dan SPM akan didedahkan dengan teknik menjawab soalan peperiksaan yang menepati kehendak skema MP oleh LPM.

%A meningkat.

Semua pelajar Tingkatan 3 dan 5

1. PELAN OPERASI Nama Program : Matlamat : Objektif : Tempoh : Sasaran : Kos : LANGKAH 1. Kelas Tambahan Meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris dalam PMR dan SPM Meningkatkan peratus kelulusan A Bahasa Inggeris kepada 80% menjelang 2015. Januari Oktober Pelajar Tingkatan 3 & 5 PIBG PROSES KERJA Mesyuarat: a.Ucapan GKB b.Bentang kertas kerja konsep c.Lantik AJK d.Agih Tugas: -pemilihan pelajar -pemilihan topik -jadual kelas bimbingan -waktu kelas e.Tetap tarikh/tempat f .Bincang kos g.Surat menyurat h.Perkara perkara lain TANGGUNGJAWAB GK Bahasa KPI 1X1 jam Januari SASARAN Semua Guru Bahasa Inggeris STATUS/PELAN KONTINGENSI

2.

Persiapan: a.Bilik darjah b.Pembahagian kumpulan pelajar c.Kertas soalan d.Buku rekod kehadiran

AJK

1 bulan (Februari )

GK Bahasa Semua Guru Bahasa Inggeris

3.

Surat menyurat: a.Maklum pada waris b.Jawapan bersetuju/tidak bersetuju dari waris c.Surat lantikan guru

Setiausaha

1 minggu (Februari)

Guru Bahasa Inggeris

4.

Pelaksanaan a.Taklimat kepada pelajar b.Edaran jadual c.Program dijalankan - pelajar diberi edaran soalan -pelajar menyediakan jawapan (40 minit) -penyemakan dan pembetulan jawapan oleh rakan (20 minit) d.pemantauan

AJK

Feb - September

Guru Bahasa Inggeris Murid

5.

Penilaian dan Post Mortem a. Kehadiran b. Penyediaan laporan

AJK

Feb -September

Pengetua GK Bahasa AJK

6.

Dokumentasi

AJK

1 minggu lepas tamat

AJK

2. PELAN OPERASI Nama Program : Matlamat : Objektif : Tempoh : Sasaran : Kos : LANGKAH 1. Gerak Gempur Meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris dalam PMR dan SPM Meningkatkan Gred Purata Bahasa Inggeris dan Bilangan Skor A dalam PMR dan SPM. Julai Oktober Pelajar Tingkatan 3 & 5 PIBG PROSES KERJA Mesyuarat: a. Ucapan GK b. Bentang kertas konsep c. Lantik AJK d. Agih tugas - Pemilihan pelajar - Pemilihan topik - jadual program - waktu program e.Tetap tarikh/tempat f. Bincang kos g. Surat menyurat h. Hal-hal lain Persiapan a. Bilik darjah b. Pembahagian kumpulan pelajar c. Penyediaan modul d. Buku rekod kehadiran Perlaksanaan a. Taklimat kepada murid b. Edaran Jadual b. Program dijalankan - Murid dibekalkan modul Gerak Gempur TANGGUNGJAWAB GK Bahasa KPI 1 X(1 jam) April SASARAN Semua Guru Bahasa Inggeris STATUS/PELAN KONTINGENSI

2.

AJK

2 bulan (Mei - Jun)

GK Bahasa Semua Guru Bahasa Inggeris

3.

AJK

Julai - Oktober

Guru Bahasa Inggeris Murid

- Bimbingan penyediaan jawapan mengikut format yang betul (60 minit) - Penyemakan dan pembetulan jawapan (20 minit) c. Pemantauan 4. Penilaian & Post Mortem a. Kehadiran b. Penyediaan laporan AJK Julai - Oktober Pengetua GK Bahasa AJK

5.

Dokumentasi

AJK

1 minggu lepas tamat

AJK

3. PELAN OPERASI Nama Program : Matlamat : Objektif : Tempoh : Sasaran : Kos : LANGKAH 1. Seminar Teknik Menjawab PMR dan SPM Meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris dalam PMR dan SPM Meningkatkan Gred Purata Bahasa Inggeris dan Bilangan Skor A dalam PMR dan SPM. 2x setahun (Julai dan Ogos) Pelajar Tingkatan 3 & 5 PIBG PROSES KERJA Mesyuarat: a. Ucapan GK b. Bentang kertas konsep c. Lantik AJK d. Agih tugas e.Tetap tarikh/tempat f. Bincang kos g. Surat menyurat h. Hal-hal lain Persiapan a. Dewan b. Buku rekod kehadiran Surat menyurat a. Maklum kepada ibu bapa b. Jawapan ibu bapa c. Surat lantikan guru Perlaksanaan a. Taklimat kepada murid b. Edaran Jadual b. Program dijalankan c. Pemantauan TANGGUNGJAWAB GK Bahasa/ Kaunselor KPI 1 X(1 jam) Februari SASARAN Semua Guru Bahasa Inggeris STATUS/PELAN KONTINGENSI

2.

AJK

1 bulan (Mac)

Semua Guru Bahasa Inggeris

3.

Setiausaha

1 minggu April

Ibu bapa Guru Bahasa Inggeris

4.

AJK

Julai

Guru Bahasa Inggeris Murid

5.

Penilaian & Post Mortem a. Kehadiran b. Penyediaan laporan

AJK

Julai

Pengetua GK Bahasa AJK

6.

Dokumentasi

AJK

1 minggu lepas tamat

AJK

Anda mungkin juga menyukai