Anda di halaman 1dari 12

Menghormati dan Menyayangi Orang Tua dan Guru

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Cereme buah cereme jalan jalan beli opak Rame sih rame jawab salam ko kurang kompak, sekali lagi ah.!!!

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah,

Alhamdulillahirabbil Alamin, Wabihinastainu Alaumuriddunya

waddin Wassholatu wassalamu ala sayyidil mursalin Waala alihi wasahbihi ajmaain, Amma Badu. Akfioma Atletik

Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan juri Yang saya hormati bapak dan ibu guru yang hadir pada acara ini Hadirin dan hadirat yang berbahagia Serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan.

Pertama-tama marilah kita mengucapkan Tahmid dan Tasyakur kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan lomba pidato dengan tidak ada halangan suatu apapun.

Solawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada seorang Nabi yang tidak akan ada Nabi sesudahnya, yaitu Nabi Muhammad Saw. , serta kepada keluarga dan seluruh sahabatnya. Semoga dengan memperbanyak sholawat kepada beliau, berkenan beliau memberikan Syafaatnya kepada kita sekalian di yaumul kiyamah, amin Allahhuma.... amin. Hadirin hadirat rahimmakumullah. Setiap manusia sudah pasti memiliki orang tua. Tidak satupun manusia yang lahir tanpa orang tua. Maka kita harus menghormati dan Menyayangi orang tua kita. Disamping memiliki orang tua, kita juga memiliki guru, karena guru adalah orang yang mengajarkan kepada kita tentang berbagai ilmu pengetahuan, betapa mulianya mereka, adanya Presiden, Menteri, Dokter, Polisi, Kepala KEMENAG , dan juga bapak ibu dewan juri bisa menjadi seperti sekarang ini yaitu menjadi orang orang yang sukses tentunya tidak lepas dari jasa jasa seorang guru, oleh karena itu kita Juga wajib menghormati dan Menyayangi guru kita. Betul . ?

Terkait dengan hal itu semua Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah Dini menyampaikan pidato dengan Tema Menghormati dan Menyayangi orang tua dan guru Jamaah oh Jamaah..Alhamdu lillah.

Teman-teman dan semua yang hadir pada saat ini. Mari kita bersyukur kepada Allah. Mari bersalawat kepada rasulullah. Dan mari berbakti kepada orang tua dan guru .

Teman-temanku , bapak ibu hadirin sekalian maukah masuk surga?

Ayo, mau tidak? Jika mau begini caranya ikuti Dini ya..! Satu-satu hormati ibumu, dua-dua hormati ayahmu, tiga-tiga hormati ibu bapak guru, satu dua tiga jalan masuk surga. hormati dan sayangilah kedua orang tua dan guru kita. Agar kita selamat dunia akhirat. betul..?

Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah, berbakti kepada kedua orang tua merupakan wujud/bentuk rasa hormat dan kasih sayang kita kepada mereka. Berbakti kepada Ibu dan ayah termasuk ibadah dan sangat besar pahalanya di sisi Allah SWT. Karena mereka yang telah kita anak-anaknya.Oleh

mengasuh, membesarkan, mendidik, dan menghidupi

sebab itu besarnya jasa orang tua tidak mungkin bisa dibalas dengan segala bentuk balasan dari anaknya, baik berupa jasa maupun materi, termasuk kemewahan dunia.

Saat hamil, ibu selalu dalam kepayahan karena mengandung kita, sementara bapak bekerja siang dan malam untuk persiapan kelahiran kita. Begitu pula saat lahir, mereka pun mencurahkan segala perhatian dan kasih sayang kepada kita. Bahkan sampai sekarang kasih sayangnya tiada terkira. Subhanallah, betapa mulia jasa kedua orang tua kita!

Mengingat begitu besarnya jasa kedua orang tua terhadap anaknya, maka Allah SWT mewajibkan bagi seorang anak untuk menghormati dan menyayangi kedua orang tuanya.

Sebagai mana firman Allah dalam surah Al-isra ayat 23 yang berbunyi :

nB1 o}9eqepr} vp9R% v c<N]p js wa p js91 =be !9nQ oVf} i : j}=a vq] jteg^% wY
Yang artinya adalah : Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia

Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah,

Ayat tadi memerintahkan kepada kita agar senantiasa menyembah Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dan berbuat baik kepada kedua orangtua kita Mengucapkan kata ah kepada orang tua tidak diperbolehkan oleh agama apalagi mengucapkan kata - kata atau sampai memperlakukan mereka dengan lebih kasar dari pada itu.

Jamaah oh Jamaah..Alhamdu lillah. Teman teman, bapak ibu menghormati dan menyayangi kedua orang tua itu banyak caranya. Diantaranya dengan mentaati apa yang mereka perintahkan yang sejalan dengan ajaran agama kita. Misalnya nih Apabila orang tua kita meminta kita untuk membelikan sesuatu, maka hendaklah kita tidak menolaknya dan pergunakanlah bahasa yang baik. Kemudian mendoakan kedua orang tua kita,rajin sholat dan mengaji, kemudian pergi ke sekolah tidak malas lagi, nah dengan cara seperti itu tentu akan membuat hati orang tua kita bahagia. Itu contoh kecilnya dan masih banyak lagi hal hal lain yang dapat kita lakukan sebagai wujud bakti kita kepada kedua orang tua kita. tidak ada sesuatu yang paling menggembirakan ayah ibu daripada melihat anaknya dapat menyenangkan hati, berbakti, taat sopan santun dan cerdas. Begitu juga sebaliknya tiada sesuatu yang lebih menyedihkan hati mereka dari pada melihat anak mereka yang durhaka, pembangkang tidak sopan lagi bodoh. Nah, makanya berusahalah menjadi anak yang menyenangkan hati kedua orang tua . apabila kita sudah bisa menghormati dan menyayangi kedua orang tua kita, maka kita sudah termasuk sebagai anak yang soleh dan sholehah. Allahumma(aamiin) Tepuk Anak Sholeh : Aku (prok, prok, prok) Anak saleh (prok, prok, prok) Rajin solat (prok, prok, prok) Rajin ngaji (prok, prok, prok) Orang tua (prok, prok,prok) Dihormati (prok, prok, prok)

Cinta islam (prok, prok, prok) Sampai mati (prok, prok, prok) Lailahaillah muhammadurosulullah. Ya !!! Kembali ke laptop..!!!

Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah,

Berbicara tentang berbakti kepada orang tua tentunya tidak lepas dari permasalahan berbuat baik dan mendurhakainya. Mungkin, sebagian orang merasa lebih tertusuk hatinya bila disebut anak durhaka, ketimbang digelari hamba durhaka. Bisa jadi, itu karena kedurhakaan terhadap Allah, lebih bernuansa abstrak, dan kebanyakannya, hanya diketahui oleh si pelaku dan Allah saja. Lain halnya dengan kedurhakaan terhadap orang tua, yang jelas amat kelihatan, gampang dideteksi, diperiksa dan ditelaah,sehingga lebih mudah mengubah sosok pelakunya di tengah masyarakat, dari status sebagai orang baik menjadi orang jahat. Pola berpikir seperti itu, jelas tidak benar, karena Allah menegaskan dalam firmanNya, (yang artinya) : Allah telah menetapkan agar kalian tidak beribadah melainkan kepada-Nya; dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua. (Al-Israa : 23) Penghambaan diri kepada Allah, jelas harus lebih diutamakan. Karena manusia diciptakan memang hanya untuk tujuan itu. Namun, ketika Allah menggandeng kan antara kewajiban menghamba kepada-Nya, dengan kewajiban berbakti kepada

orang tua, hal itu menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua memang memiliki tingkat kedudukan yang demikian tinggi dalam Islam. Kewajiban itu demikian ditekankan, sampai-sampai Allah menggandengkannya dengan

kewajiban menyempurnakan ibadah kepada-Nya. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah, Janganlah sekalikali kita berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita. Ingatlah betapa dahsyatnya ancaman mereka. Suatu hari, Rasulullah naik ke atas mimbar, lalu beliau berkata: Amin, amin, amin. Kontan, seorang Sahabat bertanya: Kenapa engkau mengucapkan amin, amin dan amin, wahai Rasulullah? Beliau menjawab: Tadi datang Jibril menemuiku, lalu ia berkata: Barangsiapa yang menjumpai bulan Ramadhan, lalu ia tidak mendapatkan ampunan Allah, maka ia pasti masuk Neraka. Jauhilah hamba-Mu ini dari siksa Neraka. Akupun berkata: Amin. Lalu Jibril berkata lagi: Barangsiapa yang mendapatkan salah seorang dari kedua orang tuanya, atau keduanya, pada saat mereka sudah berusia lanjut, namun ia tidak berkesempatan berbakti kepada mereka, maka ia pasti masuk Neraka. Jauhilah hamba-Mu ini dari siksa Neraka. Akupun berkata: Amin. Lalu Jibril berkata lagi: Barangsiapa yang mendengar namaku (Nabi Muhammad) disebutkan, lalu ia tidak membaca shalawat untukku, maka bila ia mati, ia pasti masuk Neraka. Jauhilah hamba-Mu ini dari siksa Neraka. Akupun berkata: Amin. ( Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (904, oleh Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad (646) dan Ibnu Khuzaimah (1888) ) bagi siapapun yang durhaka kepada

kemudian Imam Muslim meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah bahwa dia berkata bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Celakalah, celakalah dan celaka". Beliau ditanya: "Siapa wahai Rasulullah? Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seseorang yang mendapati orang tuanya, dan salah satu atau keduanya berusia lanjut, kemudian tidak masuk Surga (karena tidak berbakti)". Karena itulah, barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tua, niscaya Allah akan menurunkan siksa dan neraka sebagai balasannya. Panasnya, duuuuh. Minta ampun! Pokoknya puanas banget, ratusan kali lipat panasnya bila dibandingkan dengan panasnya api yang ada di bumi ini (nauzubillahi min zalik)

Nah, sebagai generasi shalih dan shalihah, marilah kita berbakti kepada kedua orang, menghormati dan menyayangi mereka dengan senantiasa berdoa untuk mereka, doanya begini :

RVI 3 ~< ja jtj1 <p |9eqep ,m: #=ZU ktfe


Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan kedua orangtuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu aku masih kecil.

Jamaah oh Jamaah..Alhamdu lillah.

Disamping menghormati dan menyayangi kedua orang tua, kita juga harus menghormati dan menyayangi ibu bapak guru, karena beliaulah yang mengajarkan kita dengan berbagai ilmu pengetahuan serta mendidik kita menjadi orang yang berguna pada masa yang akan datang. Walau bagaimana tingginya pangkat atau kedudukan seseorang . mereka pasti pernah menjadi seorang murid yang tetap terhutang budi kepada gurunya yang pernah mendidiknya pada masa dahulu.betul?

Imam Al Ghazali menjelaskannya dalam Ihya Ulumuddin bahwa para guru lebih besar dari pada hak orang tua. Orang tua merupakan sebab kehadiran manusia di dunia fana, sedangkan guru bermanfaat bagi manusia untuk mengarungi kehidupan di dunia dan akhirat yang kekal. Kalaulah bukan karena jeri payah guru, maka usaha orang tua akan sia-sia dan tidak bermanfaat. Karena para guru yang memberikan manusia bekal menuju kehidupan akhirat yang kekal.

Oleh karena itulah Islam mengajari kita supaya menghormati guru dan memuliakannya sebagaimana kita memuliakan ibu bapak kita. karena mereka yang telah menyampaikan ilmu kepada kita untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Guru di sini bisa guru kita di sekolah ataupun guru ngaji di rumah, dan siapapun yang telah mengajari kita tentang suatu ilmu yang bermanfaat.

Rasulullah SAW bersabda : Muliakanlah orang yang kamu belajar daripadanya. ( Riwayat Abul Hasan Al-Mawardi )

Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah, Gimana sih caranya kita berbakti kepada guru? Dalam kitab Talim Mutaallim, kitab tentang sopan santun menuntut ilmu yang digunakan di pesantren salaf (tradisional), dijelaskan bagaimana cara menghormati guru, di antaranya; tidak boleh berjalan di depan gurunya, tidak duduk di tempat yang diduduki gurunya, dan bila berhadapan dengan guru tidak memulai pembicaraan kecuali atas izinnya.

Ilmu tidak akan dapat diperoleh secara sempurna kecuali dengan diiringi sifat tawadhu seorang murid terhadap gurunya, karena keridhaan guru terhadap muridnya akan membantu proses penyerapan ilmu. Tawadhu seorang murid terhadap guru merupakan cermin ketinggian akhlak karimah murid .Sikap tunduk seorang murid kepada guru justru kemuliaan dan kehormatan bagi murid itu sendiri, bukan untuk guru. Karena Tawadhu kepada guru adalah kunci sukses dalam menuntut ilmu.

Nabi Muhammad SAW bersabda, Pelajarilah ilmu, pelajarilah ilmu dengan ketenangan dan sikap hormat serta tawadhu kepada orang yang mengajarimu.

Demikianlah bagaimana cara kita berbakti kepada guru kita yang jasanya sangat besar dalam membantu kita menuntut ilmu. Jadi, ingat ya..! jangan membuat guru kita marah besar akibat kita berbuat yang tidak baik terhadap mereka, OK.. !!!

Kesimpulan dari pidato ini ialah :

Orang tua dan guru kita merupakan sosok yang sangat berjasa bagi kita,oleh karena itu seyogyanyalah kita sebagai anak dan murid menghormati dan menyayangi mereka, dengan harapan semoga kita dapat menggapai Ridho ilahi Robbi . Mudahmudahan kita menjadi waladun solihun. Aamin ya Robbal Alamin

Demikianlah, yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pidato saya bermanfaat bagi kita semua. Jalan-jalan ke Balikpapan Tidak lupa membeli teri Mohon maaf atas kekhilafan Lain waktu berjumpa lagi

Beli kain berwarna merah Pohon durian berbuah tujuh Wabilahitaufik wal hidayah Wassalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh