Anda di halaman 1dari 36

NURSING BOARD MALAYSIA

CODE OF PROFESSIONAL CONDUCT FOR NURSES

FIRST EDITION APRIL 1998

Tata Kelakuan Profesion Jururawat (COPC)

KOD ETIKA AMALAN KEJURURAWATAN (COPC)

KANDUNGAN
Pengenalan Definisi 6 Klausa Diskusi

Philip,E (2006), dalam kajiannya menunjukkan Jururawat di kawasan klinikal kurang faham dan tidak merujuk kepada Code Of Conduct dalam praktis kejururawatan. Akibatnya berlaku pelbagai malpraktis dan aduan-aduan dari orang ramai.

Kenyataan berkaitan dengan nilai profesional yang di jangka serta merupakan panduan yang di iktirafkan Mengenalpasti dan memantau tugasan dan aktiviti dalam profesion yang di pegang Merupakan alat pengukur standard & rangka kerja/ tindakan yang harus di patuhi Merupakan gambaran /potret profesion kejururawatan

Suatu kenyataan yang jelas untuk di patuhi Tidak bermaksud untuk melindungi Jururawat tetapi merangsang minda dan sebagai panduan dalam perlaksanaan tugasan/tindakan yang selamat Satu dokumentasi penting untuk menjelaskan tanggungjawab Jururawat

2. PENGABAIAN TANGGUNGJAWAB
3. SALAHGUNA KEISTIMEWAAN ( KEDUDUKAN) DAN KEMAHIRAN PROFESIONAL KOD KELAKUAN PROFESIONAL UNTUK JURURAWAT 6. TINDAKAN DISIPLIN KELAKUAN YANG MENJEJASKAN REPUTASI PROFESION
4.

1. PENGAMALAN KEJURURAWATAN

5. MENGIKLAN, MEMINTA SOKONGAN ATAU BERKAITAN DAN PELANGGARAN ETIKA PROFESION

3. Keboleh Percayaan ( Akauntabiliti)

2. Standard Perawatan

4.Memberi sokongan ( Advocacy )

1, Hormat Kepada Pesakit

1. PENGAMALAN KEJURURAWATAN SECARA PROFESIONAL

5.Kerja Berpasukan

1. Amalan Seorang Jururawat


Hormati Pesakit (Respect for patient) Standard Perawatan Keboleh Percayaan (Accountability) Beri Sokongan (Advocacy) Kerja Berpasukan

1. Amalan Seorang Jururawat


1. Hormati Pesakit (Respect for patient)
Tidak mengira bangsa/ penyakit/ugama/ kepercayaan/status sosial Menjaga kerahsiaan pesakit Membantu & menghormati keputusan perawatan yang di pilih oleh pst Sentiasa mendapatkan persetujuan verbal dalam setiap perawatan yg diberi

1. Amalan Seorang Jururawat


2. Standard Perawatan Peka & memberi perawatan mengikut keperluan fizikal/psikososial/ rohani pst Berbelas kasihan & mahir dlm jagaan kejururawatan Mengenalpasti dengan tepat /cepat utk mencegah sebarang komplikasi Kekalkan dokumentasi Memberi informasi & pendidikan Mengikuti CNE U19/29/32/36/41/42

1. Amalan Seorang Jururawat


3. Keboleh Percayaan (Accountability) Jururawat bertanggungjawab & mengambil kira terhadap rawatan yg diberi & hasil perawatan yang diberi. Bertangungjawab terhadap staf/ rakan setugas yang di amanahkan / arahkan menjalankan tugas

1. Amalan Seorang Jururawat


4, Beri Sokongan (Advocacy) Memberi sokongan & melindungi pesakit yang lemah/ tidak dapat membuat keputusan

1. Amalan Seorang Jururawat


5. Kerja Berpasukan Kerja seiringan & bekerjasama dengan semua kategori staf dan pasukan perawatan kesihatan

3. Keboleh Percayaan ( Akauntabiliti)

4.Memberi sokongan ( Advocacy )

2. Standard Perawatan
1. PENGAMALAN KEJURURAWATAN SECARA PROFESIONAL

1, Hormat Kepada Pesakit

5.Kerja Berpasukan

2. Mengabaikan Tanggungjawab Profesion


Membentuk satu kaedah Perawatan seorang Jururawat terhadap pesakit. Perlu memahami faktor diluar kawalan seorang jururawat seperti; dalam pengurusan polisi dan desakan sumber yang mempengaruhi tanggungjawab mereka.

PENGABAIAN TANGGUNGJAWAB

Kecuaian yang menyebabkan Kegagalan pesakit mendapat perawatan yang sepatutnya

3. Pengguguran Bukan Terapeutik


2. Penjualan Ubat Racun 4. Menjadi Saksi

1. Ubat Dadah Berbahaya

3. SALAHGUNA KEISTIMEWAAN ( KEDUDUKAN) DAN KEMAHIRAN PROFESIONAL

5. Kerahsiaan

7. Perhubungan Peribadi Di antara Pesakit Dan Jururawat

6. Menyalahguna kuasa

3. Menyalahgunakan hak dan kemahiran profesion.


1. Ubat & Dadah Merbahaya Tertakluk kepada Akta Ubat Dan Dadah Merbahaya. 2. Penjualan Dadah tidak boleh melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung.

3. Menyalahgunakan hak dan kemahiran profesion.


3, Penguguran Anak secara haram tidak boleh melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung 4. Sebagai Saksi tidak boleh melibatkan diri sebagai saksi kepada pesakit.

3. Menyalahgunakan hak dan kemahiran profesion.


5, SULIT tidak boleh menyebarkan maklumat sewenang-wenangnya

6. Menyalahgunakan kuasa
tidak boleh mengunakan kuasa yang ada untuk menindas pesakit seperti meminta duit, hadiah atau mengubah permintaan pesakit mengikut kehendaknya.

3. Menyalahgunakan hak dan kemahiran profesion.


7. Perhubungan intim dengan pesakit
Tidak boleh melibatkan diri secara emosional atau melakukan perhubungan seks dengan pesakit dibawah jagaannya.

3. Pengguguran Bukan Terapeutik


2. Penjualan Ubat Racun 4. Menjadi Saksi

1. Ubat Dadah Berbahaya

3. SALAHGUNA KEISTIMEWAAN ( KEDUDUKAN) DAN KEMAHIRAN PROFESIONAL

5. Kerahsiaan

7. Perhubungan Peribadi Di antara Pesakit Dan Jururawat

6. Menyalahguna kuasa

1. Menghormati orang awam

2. Tingkahlaku Peribadi

4. MENGHINA REPUTASI PROFESION

4. Pengamalan Yang Tidak Cekap

3. Penglibatan Komersil

4. Menghina Reputasi Profesion


1. Menghormati Orang Awam tidak
boleh mencaci maki pesakit dibawah jagaan secara verbal atau fisikal.

2. Tingkahlaku Diri.
-tidak boleh melibatkan diri dalam penjualan atau pembelian semasa menjalankan tugas.

4. Menghina Reputasi Profesion


2. Tingkahlaku Diri.
Tidak boleh melakukan

penipuan seperti mengelapkan wang pesakit, pemalsuan atau mengubah rekod pesakit.

4. Menghina Reputasi Profesion


2, Tingkahlaku Diri.
Tidak mengambil Dadah atau

Arak Tidak melibatkan diri dalam pergaulan sumbang atau keganasan.

4. Menghina Reputasi Profesion


3. Penglibatan Komersial Tidak boleh melibatkan diri dalam aktiviti komersial.

4. Menghina Reputasi Profesion


4. Amalan yang tidak layak - perlu melaporkan kepada pihak yang berkuasa sekiranya ada rakan sekerja yang melanggar tatakelakuan seorang jururawat. - sekiranya ada penyelewengan dalam pemberian tugas atau tugas yang \diperluaskan.

Jururawat Tidak Dibenarkan Mengunakan Nama & Kedudukan Professional Dalam Pengiklanan / Perkhidmatan Menyebarkan Jagaan Kesihatan & Perkhidmatan Secara Beretika 5. MENGIKLAN, MEMINTA SOKONGAN ATAU BERKAITAN DAN PELANGGARAN ETIKA PROFESION

Jururawat Tidak Dibenarkan Mengunakan Kad Panggilan Untuk Dihubungi Oleh Pesakit

5. Mengikhlan , Meminta Sokongan atau berkaitan Pelanggaran Etika Profesion


Boleh menyebar maklumat Kesihatan dan Perkhidmatan bersesuaian dengan berpandukan tata etika profesion. tidak boleh mengunakan namanya atau pangkatnya untuk kegunaan pengikhlanan barangan atau perkhidmatan.

6. Lembaga Tatatertib
Sekiranya ada aduan bertulis - siasatan awal akan dilakukan oleh Lembaga Tatatertib.

DISKUSI & PENUTUP


Apa kah peranan anda dalam mempastikan semua Jururawat berdaftar menghayati COPC setiap masa semasa memberi praktrikkan rawatan kejururawatan? Apakah kepentingan Standard jagaan Kejururawatan. Bagaimana kita menggunakan COPC sebagai garispanduan kita dalam mempraktikkan jagaan perawatan yang selamat dan mengekalkan ROFESSIONALISMA.