Anda di halaman 1dari 1

BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN KECERIAAN DAN KEBERSIHAN KELAS TAHUN 2013

TARIKH: _____________________________

HARI: ________________________

NAMA GURU BERTUGAS: _____________________________________

KELAS

PERKARA YANG DINILAI


SUSUNAN KERUSI DAN
KECERIAAN KELAS
MEJA (25%)
(25%)

KEBERSIHAN
KELAS (50%)

JUMLAH
(100%)

TAHUN 1
TAHUN 2
TAHUN 3
TAHUN 4
TAHUN 5
TAHUN 6

BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN KECERIAAN DAN KEBERSIHAN KELAS TAHUN 2013


TARIKH: _____________________________

HARI: _______________________________

NAMA GURU BERTUGAS: ________________________________

KELAS

TAHUN 1
TAHUN 2
TAHUN 3
TAHUN 4
TAHUN 5
TAHUN 6

PERKARA YANG DINILAI


SUSUNAN KERUSI DAN
KECERIAAN KELAS
MEJA (25%)
(25%)

KEBERSIHAN
KELAS (50%)

JUMLAH
(100%)