Anda di halaman 1dari 20

THE TRUE MESSAGE OF JESUS CHRIST

MESEJ YANG BENAR DARIPADA YESUS AL-MASIH

Oleh: DR. BILAL PHILIPS


(St. Davids College, University of Wales, U.K.) Copyright 1996 Dar Al Fatah Dar Al Fatah Printing, Publishing & Distribution Co. Llc. P.O.Box 23424, Sharjah, U.A.E. Tel: (9716) 322308 / Fax: 322526

ISI KANDUNGAN:

PENGENALAN YESUS, SEORANG LELAKI UTUSAN TUHAN MANUSIA MEMURNIKAN KEKELIRUAN MUKJIZAT KETERANGAN KEPADA KETUHANAN YESUS ALPHA DAN OMEGA KEHIDUPAN SEBELUM KEBANGKITAN ANAK TUHAN KESATUAN TUHAN DIA MENERIMA PENYEMBAHAN PADA MULANYA ADALAH FIRMAN TUHAN

PANDANGAN KUNO PANDANGAN MODEN

PENGENALAN
Pandangan Islam terhadap kenabian Isa as (Yesus Kristus) dicabar oleh dua kumpulan keagamaan yang ekstrim. Golongan Yahudi yang menolak Yesus sebagai nabi apatah lagi mengangkatnya menjadi Tuhan. Yang kedua, golongan Kristian. Golongan ini pula mempertimbangkan kedudukan Yesus untuk diangkat martabatnya menjadi Anak Allah dan mereka mencipta doktrin penyembahan terhadap Yesus anak Maryam, anak seorang manusia. Sedangkan di sisi lain, agama Islam hanya menerima Isa as (Yesus) sebagai salah seorang nabi besar yang diutuskan oleh Allah dan Islam menghormati Isa as (Yesus) sebagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam iaitu mengesakan Allah dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu pun. Inti pati ajaran Islam merupakan tunduk patuh kepada kehendak Allah Taala. Ia merangkumi ketauhidan dan keimanan sepertimana yang diturunkan kepada Adam as kemudian diajarkan kepada anak cucu Adam. Semua ayat-ayat Al-Quran bertepatan dengan apa yang diberikan kepada Nuh, Ibrahim, Musa, Yesus dan akhirnya Muhammad yang sesuai dengan pesanan yang di samping beberapa perluasan untuk menentukan hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan manusia, manusia dan lingkungan, dan hidup sesuai dengan petunjuk Allah . Dengan demikian, setiap kontradiksi antara agama diwahyukan dilihat oleh Islam sebagai unsur buatan manusia ini diperkenalkan ke dalam agama. Posisi Yesus di tiga besar agama: Judaisme, Kristian dan Islam, tidak boleh sebagai pengecualian. Meskipun Alquran tidak memberikan rincian rekening hidup Yesus, ia menyoroti aspek penting kelahiran, misi-Nya, kenaikan-Nya ke langit dan melewati judgements pada kepercayaan Kristen tentang dia.

MESEJ YANG BENAR DARIPADA YESUS AL-MASIH


YESUS, SEORANG LELAKI Kelahiran Nabi Isa as (Yesus) merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Yang Maha Berkuasa. Kelahiran baginda juga penuh dengan keajaiban yang tidak berlaku kepada mana-mana manusia di atas muka bumi Allah ini. Peristiwa kelahiran yang ajaib ini dirakamkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam Surah Aali Imran (3) ayat 59, maksdunya: Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi AllAh, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka jadilah dia. Kelahiran Yesus yang ajaib tersebut sedikit pun tidak membebankan Allah. Allah berkuasa menciptakan manusia daripada tiada kepada ada. Menghidupkan dan mematikan manusia kemudian membangkitkan kembali manusia untuk dihimpunkan di hadapan Allah. Malah penciptaan Adam dari tanah kemudian ditiupkan roh lebih ajaib dan melangkaui logik akal manusia. Penciptaan Adam penuh keajaiban kerana baginda dijadikan tanpa ayah mahupun ibu. UTUSAN TUHAN Ayat-ayat di dalam Al-Quran kebanyakannya menyentuh sifat dan keperibadian Isa as (Yesus) serta membincangkan mengenai kenabian Isa as (Yesus). Ia bertujuan menyangkal tuduhan terhadap baginda sebagai jelmaan (seorang) Tuhan atau sebahagian daripada Roh Tuhan. Baginda merupakan utusan Allah yang benar sebagaimana disebutkan di dalam Surah as-Saff (61) ayat 6. Allah menyatakan bahawa Isa as (Yesus) berkata sebagaimana berikut: Dan (ingatlah) ketika Isa anak Maryam berkata: "Hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, iaitu Taurat Bahkan, terlalu banyak ayat-ayat di dalam Perjanjian Baru menyebut mengenai utusan Allah dan tanda kenabian baginda. Berikut merupakan sebahagian daripadanya. Di dalam Matthew (Matius) bab 21:11 direkodkan bahawa Yesus dikenali ramai sebagai seorang Nabi: Dan orang banyak itu menyahut: "Inilah nabi Yesus dari Nazaret di Galilea.". Manakala di dalam Mark (Markus) bab 6 ayat 4 pula menerangkan pengakuan kenabian Yesus. Ayat ini merujuk kepada dirinya sendiri: Maka Yesus berkata kepada mereka: "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat

asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Di dalam ayat berkenaan, Yesus mengakui dirinya sebagai utusan Allah yang dihantar kepada masyarakat dan kaum keluarganya. Bab 10 ayat 40 dan 41 di dalam Matthew (Matius), Yesus telah menyatakan Barangsiapa menyambut kamu, ia menyambut Aku, dan barangsiapa menyambut Aku, ia menyambut Dia yang mengutus Aku. Barangsiapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barangsiapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Manakala di dalam John (Yohanes) bab 17 ayat 3 menyebut; Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenali Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenali Yesus Kristus yang telah Engkau utus. 1 MANUSIA Al-Quran bukan sahaja mewahyukan mengenai kenabian Yesus, akan tetapi AlQuran juga menjelaskan beberapa bantahan terhadap ketuhanan Yesus. Di dalam Surah Al-Maaidah (5) ayat 75 menjelaskan: Al-Masih putera Maryam itu hanyalah seorang Rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar, kedua-duanya biasa memakan makanan. Perhatikan bagaimana Kami menjelaskan kepada mereka (ahli kitab) tanda-tanda kekuasaan (Kami), kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling (dari memperhatikan ayat-ayat Kami itu). Allah telah mengkhabarkan bahawa seorang rasul seperti Yesus juga makan dan minum kerana makan dan minum itu merupakan keperluan seorang manusia, maka tidak sesuai bagi Tuhan untuk makan dan minum.
1

Sila lihat John (Yohanes) terjemahan Bible Indonesia, Al-Kitab: 4:34 Kata Yesus kepada mereka: "Makanan-Ku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus Aku dan menyelesaikan pekerjaan-Nya 5:30 Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri; Aku menghakimi sesuai dengan apa yang Aku dengar, dan penghakiman-Ku adil, sebab Aku tidak menuruti kehendak-Ku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus Aku 7:16 Jawab Yesus kepada mereka: "Ajaran-Ku tidak berasal dari diri-Ku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus Aku. 7:28 Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, Ia berseru: "Memang Aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asal Ku; namun Aku datang bukan atas kehendak-Ku sendiri, tetapi Aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. 11:42 Aku tahu, bahwa Engkau selalu mendengarkan Aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi Aku, Aku mengatakannya, supaya mereka percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku." 13:16 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari pa da tuannya, ataupun seorang utusan dari pada Dia yang mengutusnya. 14:24 Barangsiapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman -Ku; dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari pada-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku.

Terdapat banyak ayat di dalam Perjanjian Baru menafikan ketuhanan Yesus. Sebagai contoh, menurut Matthew (Matius) bab 19 ayat 17 menyatakan Yesus membalas sapaan seseorang dengan menyebut: "Apakah sebabnya engkau bertanya kepada-Ku tentang apa yang baik? Hanya Satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Jelas bahawa Yesus menolak panggilan Baik yang merujuk kepada dirinya sendiri dan baginda menyebut bahawa hanya sebenar-benar Tuhan sahaja yang baik iaitu Tuhan Yang Esa, justeru dengan jelas Yesus bukanlah (seorang) Tuhan.2 Di dalam John (Yohanes) bab 14 ayat 28, Yesus pernah berkata: Kamu telah mendengar, bahwa Aku telah berkata kepadamu: Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada Aku. Penggunaan perkataan Bapa lebih besar daripada Aku, merupakan kata-kata yang memperlihatkan perbezaan antara diri Yesus dengan Tuhan. Selain itu, menurut John (Yohanes) bab 20 ayat 17 mengisahkan Yesus berkata kepada Maryam Magdalena supaya memberitahu pesanannya kepada pengikut baginda: Janganlah engkau memegang Aku, sebab Aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudara-Ku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang Aku akan pergi kepada Bapaku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Yesus merujuk Tuhan seperti mana yang disebut Bapaku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Baginda membezakan dirinya adalah seorang manusia manakala Bapa adalah Tuhan. Apatah lagi, Yesus merujuk Tuhan dengan penggunaan Bapamu dan Allahmu kepada para pingikutnya. Bukan menyebut Akulah Tuhanmu atau Sembahlah Aku kerana Aku Tuhanmu. Berpandukan kepada beberapa penulisan Paul, pihak gereja menerima Yesus sebagai manusia tanpa syak lagi serta membezakan antara Yesus dengan Tuhan. Di dalam Surat Pertama kepada Timothy bab 2 ayat 5, Paul menulis: Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus,

Isa as menolak penggunaan perfectly good bererti seorang yang paling sempurna kebaikan nya, kerana kesempurnaa hanya milik Tuhan sahaja. Baginda adalah seorang yang baik, akan tetapi kebaikannya terbatas sebagai seorang Anak Manusia. Sila lihat Matthew (Matius) bab 19 ayat 28: Kata Yesus kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaan-Nya, kamu, yang telah mengikut Aku, akan duduk juga di atas dua belas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel.

Kenabian Yesus disebut di dalam Al-Quran dengan jelas. Hanya melalui kalam Nabi Muhammad saw sahaja, umat baginda mempercayai keajaiban kelahiran Yesus sepenuh hati tanpa memerlukan kepada penerangan daripada mana-mana pastor atau uskup Kristian. Nabi Muhammad saw bukanlah Tuhan atau sebahagian dari jiwa Tuhan sebagaimana yang didakwa oleh penentang Islam. Nabi Muhammad saw hanyalah manusia biasa. Baginda melarang keras pengikut baginda memuliakan diri baginda secara keterlaluan sehingga dianggap menjadi Tuhan atau sebahagian dari ketuhanan. Tetapi hal ini tidak terjadi kepada Yesus as. Contohnya, Surah Al-Kahfi (18) ayat 110, Allah mengajar Nabi Muhammad supaya menyampaikan apa yang diwahyukan kepadanya: Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa." Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya."3 Di dalam Surah Al-Araaf (7) ayat 187, Allah juga mewahyukan kepada Nabi Muhammad saw tentang pelbagai ilmu pengetahuan tetapi ada juga ilmu yang baginda tidak ketahui antaranya saat berlakunya kiamat kerana kiamat merupakan urusan yang hanya diketahui oleh Allah sahaja. Allah berfirman, maksdunya: Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: "Bilakah terjadinya?" Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat (huru haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba." Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang bari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Sesuai dengan Mark (Markus) bab 13 ayat 31 hingga 32, Yesus juga menyebut bahawa baginda tidak mempunyai pengetahuan ketika detik-detik akhir saat tibanya hari kiamat, Yesus berkata: Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja."
3

Ayat ini bertepatan dengan kata-kata Isa as di dalam Perjanjian Baru. Sila lihat John (Yohanes): 5:30 Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri; Aku menghakimi sesuai dengan apa yang Aku dengar, dan penghakiman-Ku adil, sebab Aku tidak menuruti kehendak-Ku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus Aku 7:16 Jawab Yesus kepada mereka: "Ajaran-Ku tidak berasal dari diri-Ku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus Aku. 14:24 Barangsiapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku; dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari pada-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku.

Sedangkan, salah satu ciri-ciri ketuhanan adalah Maha Mengetahui, apatah lagi urusan hari kiamat. Oleh itu, Yesus telah menolak untuk memberitahu kepada manusia mengenai hari pembalasan kerana baginda tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Secara langsung, baginda mengingkari ketuhanan manusia. Jadi, bagaimana harus seseorang yang tidak mengetahui hari kiamat boleh dianggap menjadi Tuhan? MEMURNIKAN KEKELIRUAN Al-Quran membenarkan kisah kelahiran Yesus yang diputerakan oleh anak dara sebagaimana yang disebut di dalam Bible. Walau bagaimanapun, Al-Quran menerangkan lebih terperinci bahawa Yesus dilahirkan oleh seorang gadis bernama Maryam yang tidak pernah berkahwin ketika memputerakan Yesus as. Beliau seorang yang taat menghambakan diri kepada Allah. Ketika Maryam beribadat di tempat ibadah secara berseorangan, malaikat datang dan memaklumkan bahawa beliau akan mengandung. Allah berfirman di dalam Surah Aali Imran (3) ayat 45, maksudnya; (Ingatlah), ketika Malaikat berkata: "Hai Maryam, seungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripada-Nya, namanya Al Masih Isa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah) Allah berfirman lagi, maksudnya: Maryam berkata: "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun." Allah berfirman (dengan perantaraan Jibril): "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya: "Jadilah", lalu jadilah dia. (Surah Aali Imran (3) ayat 47) Perlu diketahui bahawa keajaiban kelahiran Yesus ini tidak sekalipun mengurangkan perwatakan dan tingkah lakunya sebagai manusia. Penciptaan Yesus seperti mana penciptaan Adam bahkan Adam dikenali ramai sebagai Bapa Manusia yang tidak mempunyai ayah dan ibu. Allah berfirman di dalam Surah Aali Imran (3) ayat 59, maksudnya: Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka jadilah dia. MUKJIZAT Al-Quran mengakui kehebatan mukjizat yang ada pada Yesus sama ada apa yang dinyatakan di dalam Bible mahupun tidak. Sebagai contoh, Al-Quran memberitakan

Yesus sebagai utusan Allah sejak dilahirkan dan mukjizat pertama Yesus iaitu berbicara ketika kecil sedangkan baginda masih lagi dalam buaian. Setelah Maryam melahirkan Yesus as, masyarakat kampung telah menuduh Maryam sebagai perempuan sundal. Sebagai menjawab dakwaan tersebut, Maryam menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Allah berfirman di dalam Surah Maryam (19) ayat 29 hingga 30, maksudnya: Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata: "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?" Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al-Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Selain bercakap ketika masih di dalam buaian, antara mukjizat lain yang diberikan oleh Allah kepada Yesus adalah menghidupkan kembali orang yang telah mati, menyembuhkan penyakit kusta dan menjadikan si buta celik kembali. Pun begitu, Al-Quran telah menyebut mukjizat lain Yesus yang tidak dinyatakan di dalam Bible. Yesus telah membentuk burung menggunakan tanah liat, meniup burung kemudian burung tersebut terbang jauh. Yesus menjadikan burung tersebut hidup! Akan tetapi, penekanan yang diberikan di sini adalah Al-Quran menyatakan bahawa Yesus boleh menggunakan mukjizatnya bila-bila masa. Baginda memaklumkan kepada orang ramai bahawa apa yang berlaku adalah kehendak dan keizinan Allah sahaja. Yesus melakukan mukjizat dengan nyata di hadapan pengikutnya, mudah-mudahan mereka memahami bahawa mukjizat tersebut bukan daripadanya. Ia hanya salah satu jalan dakwah sebagaimana yang ditunjukkan oleh nabi-nabi terdahulu kepada umat mereka. Tetapi malangnya, terdapat sebahagian manusia menjadikan Yesus sebagai Tuhan hanya disebabkan mukjizat baginda. Mukjizat Yesus inilah dijadikan bukti ketuhanan manusia. Walau bagaimanapun, terdapat juga beberapa orang nabi di dalam Perjanjian Lama mempunyai mukjizat yang sama atau serupa dengan Yesus as. Yesus memberi makan kepada 5 000 orang dengan 5 buku roti dan dua ekor ikan. Yesus menyembuhkan penyakit kusta. Yesus menghidupkan orang mati. Elisha memberi makan 100 orang dengan 20 buku barli dan beberapa buji jagung. (2 Kings 4:44) Elisha menyembuhkan Naaman Si Kusta.
(2 Kings 5:14).

Elijah menghidupkan orang mati (I Kings


17:22). Elisha juga melakukannya (2 Kings 4:34). Bahkan, tulang Elisha juga dapat menghidupkan orang mati (2 Kings 13:21).

Yesus berjalan di atas air. Yesus menyembuhkan orang buta.

Musa membelah air dan melaluinya bersama pengikutnya (Exodus 14:22). Elisha menyembuhkan orang buta (2 Kings
6:17 dan 20).

Ayat-ayat yang dinyatakan di atas diambil daripada teks Perjanjian Baru yang jelas menyebut bahawa Yesus tidak melakukan sesuatu perkara menurut kehendaknya sendiri. Sebagaimana yang di nyatakan oleh Yesus sendiri di dalam John (Yohanes) bab 5 ayat 30: Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri; Aku menghakimi sesuai dengan apa yang Aku dengar, dan penghakiman-Ku adil, sebab Aku tidak menuruti kehendak-Ku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus Aku. Menurut Luke (Lukas) bab 11 ayat 20, Yesus menyebut: Tetapi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya Kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Paul menulis di dalam Acts (Kisah Para Rasul) bab 2 ayat 22: Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini: Yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. KETERANGAN KEPADA KETUHANAN YESUS Bahagian-bahagian seterusnya membincangkan mengenai penafsiran atau anggapan yang dibuat oleh pihak Gereja Katolik dan Protestan mengenai penyaksian kepada Ketuhanan Yesus. Melalui pengujian yang dilakukan ke atas ayat-ayat berikut, hasilnya membuktikan bahawa penulisan tersebut mempunyai kesamaran yang nyata. Kebarangkalian pendeta Kristian mempunyai seribu satu penafsiran yang berbeza-beza atau mereka tidak memahami dengan jelas ayat-ayat yang dinyatakan di dalam manuskrip Bible. Di bawah adalah sebahagian daripada hujah yang digunakan: 1. Alpha dan Omega. Di dalam Book of Revelation (Wahyu) bab 1 ayat 8 menyebut bahawa Yesus telah memperkukuhkan dirinya sebagai Tuhan: Aku adalah Alfa dan Omega, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, Yang Maha Kuasa. Sedangkan ciri-ciri yang terpampang amat jelas menggambarkan ciri-ciri ketuhanan. Walhal, mengapa harus Kristian mengukuhkan dakwaan mereka Yesus sebagai Tuhan dengan menggunakan ayat ini? Sedangkan Kristian mempercayai Yesus itu sebagai Tuhan. Seharusnya, tidak perlulah membuktikan Yesus itu sebagai Tuhan sekiranya ajaran Kristian mengakui Yesus itu Tuhan. Penulisan ini dipetik daripada terjemahan King James Version (KJV).

Manakala di dalam Revised Standard Version pula, pendakwah Bible telah memperbetulkan terjemahan ayat ini dan mereka menulis kembali: I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. Yang bermaksud: Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, Yang Maha Kuasa. Setelah pembetulan yang dilakukan, ayat ini berubah menjadi kalam Tuhan dan bukan kalam Yesus as. 2. Kehidupan Sebelum Dibangkitkan. Ayat yang biasa digunakan bagi membuktikan Ketuhanan Yesus ialah John (Yohanes) bab 8 ayat 58: Kata Yesus kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada." Para paderi membahaskan mengenai ayat ini. Mereka menyatakan bahawa Yesus telah pun wujud sebelum baginda diciptakan di atas muka bumi ini. Keterangan mereka adalah Yesus akan musncul menjadi Tuhan. Ketahuilah bahawa, konsep kehidupan seorang nabi dan manusia secara umumnya juga disebut di dalam Perjanjian Lama dan Al-Quran. Nabi Jeremiah juga telah menggambarkan dirinya di dalam Book of Jeremiah (Yeremia) bab 1 ayat 4 hingga 5 sebagaimana berikut: Firman TUHAN datang kepadaku, bunyinya: Sebelum Aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, Aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, Aku telah menguduskan engkau, Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsabangsa. Nabi Sulaiman pernah berkata sebagaimana dicatatkan di dalam Proverbs (Amsal) bab 8 ayat 23 hingga 27: Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama, sebelum bumi ada. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir, sebelum ada sumber-sumber yang sarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu dari pada bukit-bukit aku telah lahir; sebelum Ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ketika Ia mempersiapkan langit, aku di sana, ketika Ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya Menurut buku Job (Ayub) bab 38 ayat 4 dan 21, Tuhan telah menyapa Nabi Ayub sepertimana berikut: Di manakah engkau, ketika Aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah, kalau engkau mempunyai pengertian! dan Tentu engkau mengenalnya, karena ketika itu engkau telah lahir, dan jumlah hari-harimu telah banyak!

Di dalam Al-Quran, Allah telah bertanyakan kepada manusia mengenai kehidupan secara rohani sebelum diciptakan secara fizikal di muka bumi. Allah berfirman di dalam Surah Al-Araaf (7) ayat 172: Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi." (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)" Maka, kesimpulannya bahawa ucapan Yesus ini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada." Tidak boleh dijadikan hujah sebagai Ketuhanan Yesus. Berdasarkan konteks ayat 54 hingga 58 di dalam John (Yohanes) bab 8, Yesus hanya menyatakan tentang pengetahuan Tuhan terhadap nabi-nabi-Nya, yang mana Dia-lah pencipta alam ini. 3. Anak Tuhan Hujah lain yang digunakan oleh Kristian untuk membenarkan Ketuhanan Yesus dengan menggunakan gelaran "Anak Tuhan". Namun, terdapat banyak ayat di dalam Perjanjian Lama menggunakan gelaran Anak Tuhan yang merujuk kepada hamba Allah yang dikasihi. Contohnya, Allah memanggil Israel (Nabi Yakub) dengan panggilan Anak ketika Allah meminta Nabi Musa pergi bertemu Firaun sebagaimana disebut di dalam Exodus (Keluaran) bab 4 ayat 22 hingga 23: Maka engkau harus berkata kepada Firaun: Beginilah firman TUHAN: Israel ialah anak-Ku, anak-Ku yang sulung;sebab itu Aku berfirman kepadamu: Biarkanlah anak-Ku itu pergi, supaya ia beribadah kepada-Ku; tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka Aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung."4 Di dalam bab 8 ayat 13 hingga 14 daripada buku 2 Samuel, Tuhan telah memanggil Nabi Sulaiman dengan panggilan Anak-Nya: Demikianlah Daud mendapat nama, dan ketika ia pulang, ia menewaskan delapan belas ribu orang Edom di Lembah Asin. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom; di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. TUHAN memberi kemenangan kepada Daud ke manapun ia pergi berperang.????
4

Sila lihat Hosea bab 1 ayat 10: Tetapi kelak, jumlah orang Israel akan seperti pasir laut, yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka: "Kamu ini bukanlah umat-Ku," akan dikatakan kepada mereka: "Anak-anak Allah yang hidup."

Sementara itu, Tuhan juga telah berjanji kepada Nabi Daud ayah kepada Nabi Sulaiman untuk diangkat sebagai Anak Tuhan yang Sulung sebagaimana yang tertulis di dalam Psalms (Mazmur) bab 89 ayat 26 hingga 27: Dia pun akan berseru kepadaKu: 'Bapaku Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku.' Akupun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung5, menjadi yang Maha Tinggi di antara raja-raja bumi. Terdapat juga di kalangan malaikat turut menjadi Anak Tuhan seperti tercatat pada Book of Job (Ayub) bab 1 ayat 6: Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap TUHAN dan di antara mereka datanglah juga Iblis.6 Menurut Perjanjian Baru, penggunaan Anak Tuhan bukan sahaja merujuk kepada Yesus sahaja. Contohnya, penulis Injil Lukas menyenaraikan nenek moyang Yesus sehingga kembali kepada Adam. Beliau menulis: anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. 7 Sesetengah pihak gereja berhujah bahawa masalah ketuhanan Yesus adalah berbeza dengan Anak Tuhan yang lain. Baginda diperanakkan sendiri oleh Tuhan sedangkan yang lain semata-mata gelaran Anak-anak Tuhan. Justeru, mengapakah Tuhan sendiri telah berkata-kata dengan Nabi Daud di dalam Psalms (Mazmur) bab 2 ayat 7 dengan menyebut: Aku mau menceritakan tentang ketetapan TUHAN; Ia berkata kepadaku: "Anak-Ku engkau! Engkau telah Kuperanakkan pada hari ini. Selain gelaran Anak Tuhan8, Yesus juga menyebut dirinya sebagai Anak Manusia di beberapa tempat di dalam Bible contohnya Luke (Lukas) bab 9 ayat 22: Dan Yesus berkata: "Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan
5 6

Sila lihat Jeremiah (Yeremia) bab 31 ayat 9: Sebab Aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulung-Ku. Sila lihat Job (Ayub) 2:1 dan 38:4-7, Genesis (Kejadian) 6:2, Deuteronomy (Keluaran) 14:1 dan Hosea 1:10. 7 Sila lihat Luke (Lukas) bab 3 ayat 38. 8 Sila lihat Book of Acts (Kisah Para Rasul): 2:22 Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini: Yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizatmujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. 3:13 Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan Hamba -Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat, bahwa Ia harus dilepaskan. 3:22 Bukankah telah dikatakan Musa: Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku: Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. 3:23 Dan akan terjadi, bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu, akan dibasmi dari umat kita. 3:26 Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan Hamba-Nya dan mengutus-Nya kepada kamu, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu."

dibangkitkan pada hari ketiga." Dan bab 4 ayat 41, Yesus menolak dirinya dipanggil Anak Tuhan: Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak: "Engkau adalah Anak Allah."Lalu Ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa Ia adalah Mesias. Sejak awal lagi bangsa Yahudi mempercayai bahawa Tuhan itu esa dan tidak mempunyai isteri mahupun anak-anak. Mereka mempercayai bahawa pernyataan Anak Tuhan sekadar merujuk kepada Hamba Tuhan. Anak Tuhan hanyalah gelaran kepada mereka yang mengasihi dan mentaati perintah Tuhan Yang Maha Esa. Keakraban dan kasih sayang mereka kepada Tuhan umpama hubungan seorang anak dengan bapa. Adapun begitu, masyarakat beragama Kristian yang datang dari bangsa Yunani atau Rom kemudiannya membataskan pengertian Anak Tuhan. Ini disebabkan kesalahfahaman dalam menafsirkan pengertian Anak Tuhan tersebut. Maka terjadilah dalam warisan agama Kristian pengertian Anak Tuhan sebagai penjelmaan Tuhan atau seseorang dilahirkan melalui persetubuhan fizikal antara Tuhan dengan manusia sama ada Tuhan menjelma menjadi lelaki mahupun wanita 9. Apabila pihak gereja mengenepikan dasar-dasar keimanan yang diterima pakai oleh orang Yahudi, maka terbentuklah satu konsep pagan baru yang dikenali Anak Tuhan. Sedangkan konsep ini bertentangan dengan apa yang diimani oleh Yesus dan masyarakat Yahudi sendiri. Perkataan Anak Tuhan ini hanya disebut sebanyak 13 kali sahaja berbanding dengan Anak Manusia sebanyak 83 kali di dalam Perjanjian Baru. Hasilnya, penggunaan konsep Anak Tuhan ini mengakibatkan hilang nya lambang pengabdian diri kepada sebenar-benar Tuhan dan pemahaman pagan mula menguasai pemikiran manusia dengan menyatakan bahawa seolah-olah Tuhan itu mempunyai waris dan keturunan. Di dalam keempat-empat Gospel, Yesus pernah menyebut: Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. 10

Sila lihat Book of Acts (Kisah Para Rasul) bab 14 ayat 11 hingga 13: Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia: "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara.Maka datanglah imam dewa Zeus, yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. 10 Sila lihat Matthew (Matius) bab 5 ayat 9: Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah.

4. Kesatuan Tuhan Mereka mengatakan bahawa Yesus adalah Tuhan serta meyakini juga Yesus tidak berpisah dirinya dengan diri Tuhan Bapa, bahkan mendakwa Yesus dan Tuhan adalah satu. Menurut John (Yohanes) bab 10 ayat 30, di mana Yesus telah berkata Aku dan Bapa adalah satu." Jika diamati dengan lanjut, ayat ini tidak membayangkan Ketuhanan Yesus. Namun, apabila orang Yahudi menguji Yesus mengenai ketuhanan, Yesus menjawab pertanyaan mereka ini: Kata Yesus kepada mereka: "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu: Aku telah berfirman: Kamu adalah Allah?11 12. Yesus sendiri sebenarnya telah menggunakan kaedah linguistik bahasa yang tinggi. Baginda memberikan contoh metafora bagi menerangkan ajaran baginda. Penggunaan metafora adalah salah satu bahasa nabi-nabi yang tidak harus disalah ertikan apatah lagi dianggap ketuhanan kepada diri Yesus atau manusia lain. Selanjutnya adalah bukti yang diambil dari ayat 10 dan 11 Injil John (Yohanes) bab 14: Tidak percayakah engkau, bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diri-Ku sendiri, tetapi Bapa, yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-Nya. Percayalah kepada-Ku, bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku; atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sekiranya kita mengabaikan ayat-ayat lain yang tercatat di dalam Bible, frasa ayat ini membayangkan seakan-akan membenarkan Ketuhanan Yesus as. Namun, sembilan ayat selepas ayat diatas disebut di dalam John (Yohanes) bab 14 ayat 20 mengisahkan Yesus telah berkata kepada murid-muridnya: Pada waktu itulah kamu akan tahu, bahwa Aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Justeru, sekiranya perkataan Yesus ini Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku memberi erti Yesus itu (seorang) Tuhan, bagaimanakah pula keadaan murid-muridnya jika disandarkan ayat di dalam John (Yohanes) 14:20? Bagaimanakah keadaan Yesus di dalam murid-muridnya? Sebenarnya pernyataan Yesus ini hanyalah simbolik yang membawa maksud mengajar masyarakat ketika itu mengenai ketauhidan Tuhan dan perkara yang bukan melibatkan ketuhanan. Ia hanyalah simbolik dan permainan bahasa semata-mata. Kata-kata Yesus yang mengandungi erti simbolik ini dijelaskan lebih lanjut di dalam
11

Sila lihat Psalms (Mazmur) bab 82 ayat 6: Aku sendiri telah berfirman: "Kamu adalah Allah, dan anak-anak Yang Maha Tinggi kamu sekalian. 12 Sila lihat John (Yohanes) bab 10 ayat 34: Kata Yesus kepada mereka: "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu: Aku telah berfirman: Kamu adalah Allah?

John (Yohanes) bab 17 ayat 20 hingga 21, dengan itu Yesus berkata: Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangan-Nya dan lambung-Nya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi: "Damai sejahtera bagi kamu! Sama seperti Bapa mengutus Aku, demikian juga sekarang Aku mengutus kamu." 13 5. Dia Menerima Penyembahan Dalam permasalah ini, terdapat hujah yang diketengahkan pleh pihak gereja melaporkan bahawa Yesus menyetujui penyembahan terhadap dirinya sebagaimana yang dilakukan oleh sesetengah pengikut baginda. Ini memungkinkan Yesus adalahTuhan. Namum begitu, kajian selanjutnya yang dijalankan menunjukkan terdapat keraguan terhadap terjemahan atau dikenali salah penafsiran ayat. Istilah worship yang bermaksud menyembah dapat ditemui di dalam King James Version dan The Revised Standard Version sebagaimana yang dikisahkan tiga orang cerdik pandai yang datang dari timur menemui Yesus as. Injil Matthew (Matius) bab 2 ayat 2 disebut: Dan bertanya-tanya: "Di manakah Dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintang-Nya di Timur dan kami datang untuk menyembah Dia."14 Manakala di dalam The New American Bible (Catholic Press, 1970) teks dibaca dengan Where is thenewborn king of the Jews? We observed his star at its rising and have come to pay him homage. The Revised Standard Version pula menyebut di dalam John (Yohanes) bab 9 ayat 37 hingga 38: Kata Yesus kepadanya: "Engkau bukan saja melihat Dia; tetapi Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, Dialah itu!" Katanya: "Aku percaya, Tuhan!" Lalu ia sujud menyembah-Nya. 15 Pun begitu, di dalam The American Bible, penterjemah meletakkan catatan nota kaki pada John 9:38 seperti berikut: This verse, omitted in important MSS [manuscripts], may be an addition for a baptismal liturgy. Yang bermaksud Ayat ini, telah diabaikan walaupun penting dalam MSS [manuskrip], mungkin juga untuk suatu upacara pembaptisan.

13

Sila lihat John (Yohanes) bab 17 ayat 11: Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan Aku datang kepada-Mu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu sama seperti Kita. 14 Sila lihat Matthew (Matius) bab 2 ayat 8: Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya: "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai Anak itu dan segera sesudah kamu menemukan Dia, kabarkanlah kepadaku supaya akupun datang menyembah Dia." 15 Sila lihat Matthew (Matius) bab 28 ayat 9: Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata: "Salam bagimu." Mereka mendekati-Nya dan memeluk kaki-Nya serta menyembah-Nya.

Sebenarnya, ayat ini tidak ditemui di dalam manuskrip purba Injil. Ia berkemungkinan dilakukan penambahan oleh pihak gereja untuk digunakan dalam ritual pembaptisan. Tambahan pula, di dalam bahasa asal Bible, George M. Lamsa menjelaskan Perkataan Aram bagi menyembah juga membawa maksud membungkuk (badan) atau melutut ke bawah. Umumnya, masyarakat Timur menundukkan kepala ketika menyambut tetamu16. Ayat Lalu ia sujud menyembah-Nya bukanlah membawa erti penyembahan kepada Yesus sebagaimana seseorang itu menyembah Allah, akan tetapi ia hanyalah sebagai tanda hormat dan terima kasih. Kitab suci Al-Quran menerangkan masalah penyembahan ini dengan memetik perbualan yang akan terjadi antara Yesus dengan Allah pada hari akhirat. Allah berfirman di dalam Surah Al-Maaidah (5) ayat 116 hingga 117: Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: "Hai Isa putera Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia: "Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah?." Isa menjawab: "Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). Jika aku pernah mengatakan maka tentulah Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara yang ghaib-ghaib. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakan)nya yaitu: "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu", dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan aku, Engkau-lah yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu. 6. Pada Mulanya Adalah Firman Tuhan Barangkali, hujah yang biasa digunakan bagi membuktikan Ketuhanan Yesus dengan menyebut John (Yohanes) bab 1 ayat 1: Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Dan ayat 14 Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.

16

Sila lihat 1 Samuel bab 25 ayat 23 dan 24: Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledai nya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah.Ia sujud pada kaki Daud.

PANDANGAN KUNO Dulu, pernah terjadi konflik yang meruncing antara di pihak Paul dan Gereja Jerusalam dalam memahami hakikat sebenar siapa Yesus dan ajarannya. Konflik ini bertambah serius selama bertahun-tahun sehingga diselesaikan sepenuhnya oleh pihak gereja Kristian yang diasaskan oleh Paul. Kesannya, munculah agama baru yang terpisah daripada fahaman sebenar Yahudi. Namun begitu, sebilangan kaum Kristian Jurusalam tidak memutuskan hubungan mereka dengan Yahudi disebabkan tanda taat setia kepada Taurat yang juga menjadi kepercayaan Yesus as. Sejarah ini bermula apabila pemberontakan masyarakat Yahudi dilumpuhkan oleh orang Rom dan rumah ibadat mereka telah dimusnahkan pada 70 SM, masyarakat Yahudi Kristian mula berselerakan bertebaran ke beberapa tempat di Palestin, kekuasaan dan pengaruh mereka mula goyah akhirnya ajaran asal Yesus lenyap17. Bermula tahun 66 SM, gerakan Gereka Kristian Paul mula mengambil tempat.Gerakan ini telah melawan Gereja Jurusalam dan berjuang mempertahankan pandangan mereka sehingga mereka membuahkan kejayaan. Sementara itu, Gereja Jurusalam yang dipimpin oleh James, adalah penganut asal ajaran Yesus ini, kemudiannya dikenali dengan panggilan rendah diri, Ebionit (bahasa Ibrani: evyonium bermaksud orang miskin) yang diadaptasi dari kata-kata Yesus Berbahagialah orang-orang miskin." Selepas kekuasaan Gereja Graeco-Rom, golongan ini dipandang sebagai pembuat bidah dan mulai lemah disebabkan penentangan doktrin-doktrin Paul. Menurut ahli sejarah kuno gereja, Irenaeus (185 SM) golongan Ebionit ini percaya kepada Tuhan Yang Esa dan Maha Pencipta seperti yang diajar oleh Yesus Mereka berpandukan kepada Injil yang dicatatkan oleh Matthew dan Undang-undang Yahudi yang ditolak oleh Paul.18 Golongan Ebionit ini dipercayai bertahan sehingga 4 abad lamanya. Sebahagian daripada mereka menetap di tanah Palestin dan bermukim di sekitar Transjordan dan Syiria yang kini di kenali sebagai Asia Kecil, Mesir dan Rom. Monarchianism merupakan salah satu golongan Kristian Bukan Yahudi yang berkembang di antara abad kedua dan ketiga. Ia dilihat mempunyai hubungan terus dengan ajaran Kristian Ebionit malah bergerak secara ekstrem. Ajaran golongan ini
17

Seventy years later a Christian Church was reconstituted in Jerusalem, after the city had been devastated by the Romans for a second time and rebuilt as a Gentile city called Aelia Capitolina. This new Christian Church had no continuity with the early Jerusalem Church led by James. Its members were Gentiles, as Eusebius testifies, and its doctrines were those of Pauline Christianity. (Eusebius, Ecclesiastical History, III. v. 2-3, quoted in The Myth-maker, p. 174). 18 The New Encyclopedia Britannica, jilid 4: 344.

menyatakan bahawa Yesus adalah seorang manusia, dianugerahkan dengan mukjizat, akan tetapi mengakui Yesus itu sebagai Anak Tuhan yang mempunyai hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Pandangan ini telah diajar di Rom oleh Theodotus, pendeta yang dikafirkan oleh Pope Victor. PANDANGAN MODEN Hari ini, pendeta Kristian mula mengatakan bahawa Yesus bukan Tuhan. Pada tahun 1977, sekumpulan sarjana Kristian termasuk Gereja Anglikan dan pendeta Perjanjian Baru, telah menerbitkan satu buku yang bertajuk The Myth of God Incarnate sehingga menyebabkan berlakunya kekalutan bagi pihak Gereja England. Dalam prakata buku tersebut, editor buku; John Hick, menulis seperti berikut: Penulis buku ini yakin bahawa pemahaman ahli agama di akhir abad ke 20 ini telah berubah. Mereka bangkit dari kefahaman pengetahuan yang sebenar tentang ajaran Kristian yang membabitkan pengiktirafan bahawa Yesus adalah manusia yang diberikan jalan kebenaran oleh Tuhan berperanan khusus dalam menyampaikan tujuan ketuhanan serta membelakangkan konsep dirinya sebagai penjelmaan Tuhan. Konsep manusia dari bahagian Triniti ini hidup sebagai manusia adalah cerita mitos atau katakata syair seolah-olah menjadi bahagian penting kepada kita 19 Terdapat kesepakatan di antara pendeta Perjanjian Baru bahawa sejarah hidup Yesus tidak mempunyai autoriti sehingga boleh diangkat menjadi Tuhan sedangkan ajaran Kristian mengiktirafnya menjadi sebahagian jiwa Tuhan. Sebaliknya, Yesus sendiri tidak mengetahui bagaimana dirinya boleh menjelma menjadi Tuhan atau Anak Tuhan.20 Mendiang Archbishop Michael Ramsey, seorang pendeta Perjanjian Baru menulis bahawa Yesus tidak pernah mendakwa dirinya sendiri menjadi Tuhan21. Sementara itu, pendeta Perjanjian Baru, C.F.D. Moule mengatakan bahawa Sebarang masalah yang melibatkan kemuliaan di dalam pemikiran Kristian bergantung kepada dakwaan Yesus tentang dirinya khusunya sebagaimana yang disebut di dalam empat Gospel, oleh itu hal ini sememangnya menyukarkan 22 Di dalam kuliah asal usul dotrin penjelmaan, James Dunn, seorang ahli teologi berfahaman ortodoks Kristian, menyimpulkan bahawa Tidak ada keterangan yang jelas menunjukkan Yesus pada awalnya tradisi apa yang dapat disebut sebagai kesedaran ketuhanan 23
19 20

The Myth of God Incarnate: m/s ix. The Metaphor of God Incarnate: m/s 27-28. 21 Jesus and the Living Past: m/s 39. 22 The Origin of Christology: m/s 136. 23 Christology in the Making: m/s 60.

Lagi, Brian Hebblethwaite, seorang penyokong setia tradisional pemikiran Kristian Nicene-Calcedonian mengakui bahawa Tidak mungkin lagi untuk mempertahankan ketuhanan Yesus merujuk kepada mereka yang mendakwa Yesus sebagai Tuhan. Hebblethwaite dan Dunn, serta pendeta-pendeta lain antara orang yang masih berpegang terhadap ketuhanan Yesus. Pendeta Gereja Inggeris yang paling terkenal menentang ketuhanan Yesus adalah Reverend Professor David Jenkins, Bishop Durham di England. Beliau secara terbuka menyatakan Yesus bukan Tuhan 24. Artikel mengenainya muncul di dalam The Daily News beberapa tahun lalu (1984). Jelaslah bahawa terdapat pendeta Kristian meragui ketuhanan Yesus as.
Shock survey

Of Anglican bishops
LONDON: More than half of Englands Anglican bishops say Christians are not obliged to believe that Jesus Christ was God, according to a survey published today. The poll of 31 of Englands 39 bishops shows that many of them think that Christs miracles, the virgin birth and the resurrection might not have happened exactly as described in the Bible. Only 11 of the bishops insisted that Christians must regard Christ as both God and man, while 19 said it was sufficient to regard Jesus as Gods supreme agent. One declined to give a definite opinion. The poll was carried out by London Weekend Televisions weekly religion show, Credo. DAILY NEWS 25/6/84

LONDON: Lebih separuh daripada uskup Gereja Anglikan England mengatakan bahawa umat Kristian tidak diwajibkan untk mempercayai Yesus Al-Masih sebagai Tuhan, menurut tinjauan yang di terbitkan pada hari ini. Pungutan yang dibuat seramai 31 orang dari 39 orang uskup England mempercayai keajaiban kelahiran Yesus, kelahiran dari seorang dara dan kebangkitan kembali mungkin tidak terjadi persis seperti yang dijelaskan di dalam Bible. Hanya 11 orang uskup berkeras bahawa umat Kristian seharusnya menganggap Yesus sebagai Tuhan dan manusia, sedangkan 19 orang mengatakan cukup sekadar menghormati Yesus sebagai Wakil Tuhan termasyhur. Seorang menolak untuk memberikan kepastian pendapat. Pungutan suara ini dkendalikan oleh rancangan agama mingguan London Weekend Television, Credo.

24

The Economist, 1 April 1989, jilid 311, no. 7596. m/s 19.

Anda mungkin juga menyukai