SJK C SERDANG PENTAKSIRAN SEKOLAH REKOD PERKEMBANGAN MURID TAHUN MATA PELAJARAN BAND 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 DESKRIPTOR DL1 DB1 DT1

DL1 DB1 DT1 DT2 DL1 DB1 DT1 DL1 DB1 DT1 DL1 1 √ BT √ √ BT √ √ √ BT √ √ BT √ √ √ √ √ √ 3 BAHASA MALAYSIA EVIDENS 2

3

5 5 6 6 6 6 DB1 DT1 DL1 DB1 DT1 DT2 √ √ √ √ √ √ √ Petunjuk: Dalam Fail Perkembangan Murid √ Dalam Buku aktiviti BA Dalam Buku Latihan BL Dalam Buku Teks BT Tiada Evidens dalam Std Prestasi CATATAN: Rekodkan tarikh pada ruang bawah setiap evidens yang ditaksir. *Dalam Fail Perkembangan Murid – 21 Evidens SAHAJA DIMASUKKAN .