SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PUYU

13020 BUTTERWORTH
Tel:
04-3238786
Fax: 04-3235055

______________________________________________________________________________________

SENARAI BUKU TEKS TAHUN 1
BI
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NAMA BUKU TEKS

HARGA

BAHASA MALAYSIA
BAHASA INGGERIS
BAHASA ARAB
MATEMATIK ( JILID 1)
MATEMATIK ( JILID 2)
DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
PENDIDIKAN ISLAM
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
PENDIDIKAN MORAL

RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM

BI
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NAMA BUKU AKTIVITI

HARGA

BAHASA MALAYSIA(JILID 1)
BAHASA MALAYSIA (JILID 2)
BAHASA INGGERIS ( JILID 1)
BAHASA INGGERIS ( JILID 2)
BAHASA ARAB
MATEMATIK ( JILID 1)
MATEMATIK (JILID 2)
DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
PENDIDIKAN ISLAM

RM 3.10
RM 2.90
RM 2.90
RM 2.90
RM 3.60
RM 3.80
RM 2.50
RM2.50
RM 4.60

8.80
8.20
5.00
5.80
4.20
6.00
7.20
5.60
7.00

Jumlah buku teks yang diterima: ……..................... naskah.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saya …………………………………………………..waris kepada murid yang bernama
…………………………………………Tahun 1 …………………..mengaku bahawa anak saya
telah menerima semua buku teks yang disenaraikan di atas. Saya akan memastikan
semua buku teks tersebut dibalut dan dijaga dengan baik. Jika buku teks tersebut
hilang, saya bertanggungjawab untuk menggantikannya.
T.tangan.

……………………………………………….
(
)

mengaku bahawa anak saya telah menerima semua buku teks yang disenaraikan di atas. saya bertanggungjawab untuk menggantikannya..90 7..tangan.. ………………………………………………. Saya …………………………………………………...40 4... naskah.10 4.60 7..70 Jumlah buku teks yang diterima: …….80 5. ( ) ..SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PUYU 13020 BUTTERWORTH Tel: 04-3238786 Fax: 043235055 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------SENARAI BUKU TEKS TAHUN 2 BI L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NAMA BUKU TEKS HARGA BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS BAHASA ARAB MATEMATIK ( JILID 1) MATEMATIK ( JILID 2) DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN PENDIDIKAN MORAL RM RM RM RM RM RM RM RM RM BI L 1 2 3 4 5 6 7 NAMA BUKU AKTIVITI HARGA BAHASA MALAYSIA(JILID 1) BAHASA MALAYSIA (JILID 2) BAHASA INGGERIS BAHASA ARAB MATEMATIK DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN ISLAM RM RM RM RM RM RM RM 9..80 3.65 3...00 4..50 8.40 3.70 4.35 6.. Jika buku teks tersebut hilang. T. Saya akan memastikan semua buku teks tersebut dibalut dan dijaga dengan baik..80 6..waris kepada murid yang bernama …………………………………………Tahun 2 …………………....00 7..10 3...

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.