Anda di halaman 1dari 4

CONTOH KERTAS UJIAN BULANAN TAHUN 3

A. Bulatkan jawapan yang betul.


1. Shan mendapat tempat pertama dalam pertandingan _______________ itu.
A. mencerita

B. bercerita

C. Cerita

2. Rani _____________________ rambutnya dengan reben putih.


A. berikat

B. menyikat

C. menyikat

3. Bendra Malaysia sentiasa ____________________ di sekolah.


A. berkibar

B. kibar

C. dikibarkan

4. Guru ___________________ kepada murid supaya membawa kertas warna.


A. memasan

B. Dipesan

C. berpesan

5. Guru besar ______________________ cenderamata kepada Pegawai.


A. menyampaikan

B. disampaikan

C. sampai

6. Selepas menggunakan telefon, Encik.Tinakaran ______________terima kasih.


A. diucapkan

B. ucapan

C. mengucapkan

7. David _______________ peristiwa tersebut kepada kawan-kawanya.


A. menceritakan B. cerita

C. diceritakan

8. Lelaki itu ________________ sebatang kayu dan menghalau anjing itu.


A. ambil

B. mengambil

C. diambil

9. Pegawai polis telah _________________ pencuri itu.


A. menangkap B. tangkap

C. ditangkapi

10. Cik.Harini _________________ ikan di dalam kolam.

A. dipelihara

B. memelihara

C. pelihara

(20m)

B. Suaikan simpulan bahasa yang betul.


1. Ambil

daging

2. Anak

mulut

3. Ambil

hati

4. Darah

buah

5. Manis

angin

(10 m)
C. Pilih dan isikan tempat kosong dengan kata hubung yang sesuai.
1. Badrul ______________________ (sambil/ dan) Ah Meng bermain bola.
2. Tinakaran budak pandai _______________ (tetapi / lalu) nakal.
3. Kamu hendak makan mee _______________ (atau / kerana) nasi lemak?
4. Harini tidak pergi ke sekolah ______________ (supaya / kerana) sakit kepala.
5. Thurkhes mengambil sepotong kek ______________ ( lalu / sambil) menyuapakn ke
mulut adiknya.
(10m)
D. Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

1. _______________________ harga pensil 2B ini?


2. _______________________ awak tinggal?
3. _______________________ awak datang ke sekolah?

4. _______________________ nama emak awak?


5. _______________________ tarikh tutup pertandingan menyanyi?
6. _______________________ perasaan awak ketika mendapat hadiah?

(12m)

E. Salin semula rangkai kata di bawah dengan meletak tanda baca yang sesuai.
1. siapakah nama awak
______________________________________________________________
2. cikgu menghantar raju ke klinik
______________________________________________________________
3. amboi cantiknya baju awak
______________________________________________________________
4. di manakah letaknya taman Negara
______________________________________________________________
5. bendera malaysia sentiasa berkibar di sekolah saya
______________________________________________________________
6. selepas menggunakan telefon encik chandran mengucapkan terima kasih
______________________________________________________________
(24m)

F.Tulis perkataan yang sesuai pada tempat kosong.


1. Nama saya ___________________________________________________________.
2. Saya berumur ________________________________________________________ .
3. Saya tinggal di ________________________________________________________.
4. Saya bersekolah di _____________________________________________________.
5. Saya bercita-cita ingin menjadi ___________________________________________.

6. Saya mesti belajar__________________________________untuk mencapai cita-cita saya.


(24m)