BORANG PENILAIAN UNTUK ANUGERAH PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT (PBSS) (Berdasarkan Tahap Usaha Dan Pencapaian Sekolah

Dalam Menggalakkan Kesihatan Di Sekolah) Nama Sekolah Daerah Tarikh Penilaian : …………………………………...........…… : …………………………………...........……. : …………………………………...........……. Kod Sekolah Gred Sekolah : ……………………...…. : …………………………….

Bil.

Butiran

Markah Penuh

Markah yang Diberi

Jumlah Markah

1.

Pengurusan PBSS 1.1 Penubuhan Jawatankuasa (6 markah) 1.1.1 Ada jawatankuasa 1.1.2 Keahlian yang mencukupi 1.1.3 Mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun 1.1.4 Fail yang lengkap 1.2 Penetapan Polisi Kesihatan Sekolah (6 markah) 1.2.1 Ada polisi 1.2.2 Cara penetapan (menggunakan pemerhatian maklum balas komuniti, data kesihatan dan agensi yang berkaitan) 1.2.3 Ada bukti (contoh: minit mesyuarat, laporan dan lain-lain) 1.3 Pelaksanaan Polisi Kesihatan Sekolah (8 markah)

(26 markah)

1.5 1.5 1.5

1.5

2 2

2

1 Pengesahan oleh Pengetua atau Guru Besar 1.1 Rancangan Makanan Tambahan Sekolah Rendah 2.2.2.1.5 Pelaporan (3 markah) 1.2.1 Ada jawatankuasa 2.4.1.1 Mempamerkan polisi 1.2 Mempamerkan polisi di tempat yang strategik 1.3 Jadual kedatangan murid 1 1 1 .2 Pemilihan mengikut kriteria 2.4 Ada dokumentasi mengenai aktiviti yang dijalankan 1.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.4 Pemantauan dan penilaian pelaksanaan aktiviti (3 markah) 1.1 Ada jawatankuasa (4 markah) 2.3 Ada pelan tindakan 1.3.1.1.5.3.3.3 Ada laporan/dokumen 2.3.1 Laporan lengkap PBSS 1 dalam Fail PBSS *2. Pelaksanaan PBSS yang Ditetapkan oleh Jawatankuasa PBSS Kebangsaan 2.2 Program Susu markah) Sekolah Rendah (4 2 2 2 2 3 3 (24 markah) 1 1 1 2.

3 Telah menjalankan tunjuk cara memberus gigi 2.1 Sekolah telah melengkapkan Buku Rekod Kesihatan Murid (RKM 1) 2.2 Telah menjalankan rawatan pergigian 2.5. Kebersihan dan Keindahan Alam Sekitar Sekolah (3K) (4 markah) 2.3.2.3. berat dan ujian penglihatan seperti dalam Buku RKM 1 2.5 Program Keselamatan.4 Laporan pemeriksaan kesihatan dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan 2.4.4.4.3.4.5.3 Perkhidmatan markah) Kesihatan Sekolah (4 1 2.1 Ada jawatankuasa 2.4 Laporan pemeriksaan pergigian dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan 2.2.2 Ada aktiviti ke arah Program 3K 1 1 1 1 1 1 .3.2 Guru telah melengkapkan ukuran tinggi.3 Pemeriksaan murid oleh Pasukan Kesihatan Sekolah 2.1 Telah melengkapkan Buku RKM 1 2.4 Ada laporan/dokumen 2.4 Perkhidmatan markah) Pergigian Sekolah (4 1 1 1 1 2.

4 Pelupusan sisa makanan 3.5 .1.4 Ada dokumentasi 2.5 0.6.6 Hiasan luaran dan dalaman 3.4 Ada dokumentasi 3.1 Kantin (4 markah) 3.6.2.1.1.5 0.6 Sekolah Kawasan Larangan Merokok (4 markah) 2.1.1.5 0. Persekitaran Fizikal Sekolah 3.5 0.2 Tandas (4 markah) 3.6.5 0.6.5 Pakaian pengendali kantin dan sijil pengesahan kesihatan pengendali kantin 3.5 0.1 Kebersihan 3.5 0.2 Tempat memasak dan tempat membasuh 3.5 0.1.2.5.1 Kebersihan kantin 3.3 Ada aktiviti pencegahan merokok 2.1 Ada papan tanda 2.3 Menyertai Program 3K 2.2 Papan tanda mengikut spesifikasi 2.2 Berfungsi 1 1 1 1 1 1 (14 markah) 0.2.3 Pengurusan stor 3.5 0.5.7 Kemudahan membasuh tangan 3.1.8 Bahan jualan 3.1.

5 0.4 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 3.3 Pusat Sumber 3.5 0.5 Hiasan luaran dan dalaman 3.1 Bersih.1 Kedudukan tong-tong sampah yang strategik 3.6 Tong sampah 3. dan susun atur perabot yang kemas 3.5.5 0.8 Jadual penyelenggaraan 3.7 Tempat membuang tuala wanita 3.4 Bilik-bilik lain 3. pengelap tangan dan lain-lain) 3.4.5 0.2.4.2.5 Sistem Pelupusan markah) Sisa Pepejal (2 0.5.4 Penjagaan kebersihan (sabun.3 Hiasan luaran dan dalaman 3.3.3 Bilik Khas (4 markah) 3.5 0.3 Sistem kawalan 3.5 0.3.4.5 0.2 Jadual tugasan berkala 3.1 Pejabat dan bilik guru 3.3.2.2.5 0.5 0.5 .2.2 Menggunakan karung plastik 0.5 3.3.5 0.3.5 0.4.5 0.4 Bilik Darjah (2 markah) 3.2 Makmal dan bengkel 3.2.5 0.5 0.

2.2.1.3 Penjagaan dan kawalan tempat pembuangan sampah 3.5.4 Program Bimbingan dan Kaunseling (2 markah) 4.2 Rekod penggunaan 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.2.4 Kreativiti dan inovasi 4.sampah 3.1.1 Tanggapan Awal (3 markah) 4.1 Susun atur (mempunyai maksud) 4.4.3 Tidak berbahaya 4.1 Ada bilik/tempat yang sesuai untuk kaunseling 4.1 Kreativiti dan inovasi 4. Persekitaran Sosial (Iklim dan Budaya Sekolah) 4.1.4 Sistem pelupusan yang sempurna 4.2 Berkonsepkan pendidikan 4.5.1 Kebersihan persekitaran luar sekolah 4.3.4.3 Suasana persekitaran sekolah yang terkawal 4.5 (10 markah) 1 1 1 .3 Penggunaan Kawasan (1 markah) 4.2.2 Landskap Dan Kegunaan Kawasan Alam Sekitar Sekolah (4 markah) 4.2 Hiasan pintu masuk ke sekolah 4.

4 Penglibatan Pertubuhan Bukan Kerajaan/Badan (2 markah) 5.4.2 5 – 9 1 1 .5. Penglibatan Komuniti Dalam PBSS 5.5 Penglibatan Individu Dalam Aktiviti Sekolah (2 markah) 5.2 Penglibatan Agensi Kerajaan Selainm Daripada Kementerian Pendidikan Dan Kementerian Kesihatan Malaysia (2 markah) 5. Kemahiran Kesihatan Diri 6.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.1 Ada (dengan bukti) 5.3 Penglibatan Agensi Swasta (2 markah) 5.1.1.1.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.3.1.3.5.2 Dalam aktiviti sekolah 5.2 Dalam aktiviti sekolah 5.2.1 1 – 4 6.1 Ada (dengan bukti) (10 markah) 1 1 1 1 1 1 2 2 (10 markah) 6.1 Bilangan Ceramah Mengenai Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.1 Penglibatan PIBG (2 markah) 5.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.2 Dalam aktiviti sekolah 5.2.

2 5 – 9 6.2.1 Bersih 7.1.2 Peti Pertolongan Cemas (2 markah) 7.2 Ada katil/tempat rehat 7.5 0.6.1.5 0.5 .3. Kemudahan Kesihatan Di Sekolah 7.2.4.1.4 Buku daftar 7.1 1 – 4 6.5 0.3 10 atau lebih 6.4.2 Hari Kesihatan/Minggu Kesihatan/Kem Kesihatan 7.5 0.3 Ada kipas/pengudaraan yang baik 7.3 10 atau lebih 6.2 Jumlah Kelab/Persatuan yang Menggalakkan Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.2.4 Kuiz Kesihatan/Hari Kesihatan (2 markah) 6.3 Bilangan Pameran Kesihatan Secara Formal (2 markah) 6.2 2 atau lebih 6.1.1.2.1 1 6.1 Bilik Sakit/Ruang Sakit (2 markah) 7.1 Kuiz Kesihatan 6.3.1 Berada di tempat yang strategik 1 1 1 1 1 1 1 1 (6 markah) 0.

3 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 7.3.5 100 Tandatangan : …………………………………………………. Borang ini akan diguna pakai oleh Pejabat Pelajaran Daerah.5 0.3 Ada rekod 7. Pejabat Kesihatan Daerah.9% = Anugerah Gangsa c.. *Jika sekolah tidak melaksanakan mana-mana polisi dalam Jadual 10..1 Bersih 7..5 0.3.3.2. kaedah pengiraan markah adalah seperti berikut: (x/y) × 24 x = Markah yang diberi y = Markah penuh bilangan polisi yang dilaksanakan b..2.5 0.2. Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan dan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan semasa membuat penyeliaan dan penilaian untuk Anugerah PBSS .4 atas sebabsebab tertentu seperti tidak layak menerima RMT. : ………………………………………………….9% = Anugerah Perak 50% – 69.4 Ada kemudahan air JUMLAH 0.5 0. Penilai Nama Jawatan : …………………………………………………. : ………………………………………………….5 0.2 Lengkap 7.5 0.7.4 Diselenggarakan dengan baik 7.2 Ada bilik khas/bilik disediakan bila perlu 7. a.3 Bilik Pemeriksaan Kesihatan/Pergigian (2 markah) 7. Penganugerahan PBSS berdasarkan peratus pencapaian berikut: 90% – 100% = Anugerah Emas 70% – 89.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful