BORANG PENILAIAN UNTUK ANUGERAH PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT (PBSS) (Berdasarkan Tahap Usaha Dan Pencapaian Sekolah

Dalam Menggalakkan Kesihatan Di Sekolah) Nama Sekolah Daerah Tarikh Penilaian : …………………………………...........…… : …………………………………...........……. : …………………………………...........……. Kod Sekolah Gred Sekolah : ……………………...…. : …………………………….

Bil.

Butiran

Markah Penuh

Markah yang Diberi

Jumlah Markah

1.

Pengurusan PBSS 1.1 Penubuhan Jawatankuasa (6 markah) 1.1.1 Ada jawatankuasa 1.1.2 Keahlian yang mencukupi 1.1.3 Mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun 1.1.4 Fail yang lengkap 1.2 Penetapan Polisi Kesihatan Sekolah (6 markah) 1.2.1 Ada polisi 1.2.2 Cara penetapan (menggunakan pemerhatian maklum balas komuniti, data kesihatan dan agensi yang berkaitan) 1.2.3 Ada bukti (contoh: minit mesyuarat, laporan dan lain-lain) 1.3 Pelaksanaan Polisi Kesihatan Sekolah (8 markah)

(26 markah)

1.5 1.5 1.5

1.5

2 2

2

2.3 Ada laporan/dokumen 2.1.3 Jadual kedatangan murid 1 1 1 .1 Ada jawatankuasa 2.1.3 Ada pelan tindakan 1.4 Pemantauan dan penilaian pelaksanaan aktiviti (3 markah) 1.2.3. Pelaksanaan PBSS yang Ditetapkan oleh Jawatankuasa PBSS Kebangsaan 2.1.2 Mempamerkan polisi di tempat yang strategik 1.4.2 Program Susu markah) Sekolah Rendah (4 2 2 2 2 3 3 (24 markah) 1 1 1 2.4 Ada dokumentasi mengenai aktiviti yang dijalankan 1.5 Pelaporan (3 markah) 1.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.3.1.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.3.1 Ada jawatankuasa (4 markah) 2.1 Rancangan Makanan Tambahan Sekolah Rendah 2.1 Laporan lengkap PBSS 1 dalam Fail PBSS *2.3.2.1 Mempamerkan polisi 1.1 Pengesahan oleh Pengetua atau Guru Besar 1.5.

4.4 Perkhidmatan markah) Pergigian Sekolah (4 1 1 1 1 2.3.4.2.5.4 Laporan pemeriksaan pergigian dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan 2.1 Telah melengkapkan Buku RKM 1 2.3.2 Guru telah melengkapkan ukuran tinggi.3 Telah menjalankan tunjuk cara memberus gigi 2.5 Program Keselamatan.2.3 Pemeriksaan murid oleh Pasukan Kesihatan Sekolah 2.3.4. berat dan ujian penglihatan seperti dalam Buku RKM 1 2. Kebersihan dan Keindahan Alam Sekitar Sekolah (3K) (4 markah) 2.2 Telah menjalankan rawatan pergigian 2.1 Sekolah telah melengkapkan Buku Rekod Kesihatan Murid (RKM 1) 2.4 Ada laporan/dokumen 2.2 Ada aktiviti ke arah Program 3K 1 1 1 1 1 1 .3 Perkhidmatan markah) Kesihatan Sekolah (4 1 2.5.1 Ada jawatankuasa 2.4.4 Laporan pemeriksaan kesihatan dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan 2.3.

5 0.1.2 Papan tanda mengikut spesifikasi 2.2 Berfungsi 1 1 1 1 1 1 (14 markah) 0.1.5 0.5.1.1.1.7 Kemudahan membasuh tangan 3.5 0.5 .5 0.3 Menyertai Program 3K 2.5 0.1 Kebersihan kantin 3.8 Bahan jualan 3.6 Hiasan luaran dan dalaman 3.6.5.1.6 Sekolah Kawasan Larangan Merokok (4 markah) 2.5 0.6.4 Pelupusan sisa makanan 3.1.5 Pakaian pengendali kantin dan sijil pengesahan kesihatan pengendali kantin 3.2 Tandas (4 markah) 3.6.1 Kebersihan 3.3 Pengurusan stor 3.5 0.1.3 Ada aktiviti pencegahan merokok 2.2.4 Ada dokumentasi 3.6.2. Persekitaran Fizikal Sekolah 3.2 Tempat memasak dan tempat membasuh 3.2.1 Kantin (4 markah) 3.4 Ada dokumentasi 2.5 0.5 0.1 Ada papan tanda 2.

3.3 Pusat Sumber 3.5 0.5 0.5 0.3.5 0.4 Bilik Darjah (2 markah) 3.5 0. pengelap tangan dan lain-lain) 3.1 Bersih.5 0.5 .4.1 Kedudukan tong-tong sampah yang strategik 3.3.4 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 3.5 0.3 Sistem kawalan 3.4 Bilik-bilik lain 3.7 Tempat membuang tuala wanita 3.4 Penjagaan kebersihan (sabun.2 Menggunakan karung plastik 0.3.5 Sistem Pelupusan markah) Sisa Pepejal (2 0.2.5 0.5.4.8 Jadual penyelenggaraan 3.5 0.6 Tong sampah 3.2.1 Pejabat dan bilik guru 3.3 Hiasan luaran dan dalaman 3.2 Jadual tugasan berkala 3.3 Bilik Khas (4 markah) 3.2.4.5 Hiasan luaran dan dalaman 3. dan susun atur perabot yang kemas 3.4.5 0.5.5 3.5 0.2.3.2.5 0.5 0.2.5 0.2 Makmal dan bengkel 3.

5.3 Tidak berbahaya 4.5 0.1.5 (10 markah) 1 1 1 .2 Rekod penggunaan 1 1 1 1 1 1 1 0.1.3 Penjagaan dan kawalan tempat pembuangan sampah 3.5.2 Landskap Dan Kegunaan Kawasan Alam Sekitar Sekolah (4 markah) 4.1 Tanggapan Awal (3 markah) 4.2.1.2 Hiasan pintu masuk ke sekolah 4.2.1 Ada bilik/tempat yang sesuai untuk kaunseling 4.3.2.3 Penggunaan Kawasan (1 markah) 4.4 Kreativiti dan inovasi 4.4 Sistem pelupusan yang sempurna 4.2 Berkonsepkan pendidikan 4. Persekitaran Sosial (Iklim dan Budaya Sekolah) 4.1 Kebersihan persekitaran luar sekolah 4.sampah 3.3 Suasana persekitaran sekolah yang terkawal 4.1 Susun atur (mempunyai maksud) 4.4 Program Bimbingan dan Kaunseling (2 markah) 4.1 Kreativiti dan inovasi 4.4.4.2.

2 Dalam aktiviti sekolah 5.5.2 Dalam aktiviti sekolah 5. Penglibatan Komuniti Dalam PBSS 5.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.4.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.1.1.5.1 Penglibatan PIBG (2 markah) 5.1.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5. Kemahiran Kesihatan Diri 6.2.2.1 1 – 4 6.3 Penglibatan Agensi Swasta (2 markah) 5.1 Bilangan Ceramah Mengenai Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.1 Ada (dengan bukti) 5.2 Dalam aktiviti sekolah 5.3.4 Penglibatan Pertubuhan Bukan Kerajaan/Badan (2 markah) 5.5 Penglibatan Individu Dalam Aktiviti Sekolah (2 markah) 5.3.2 Penglibatan Agensi Kerajaan Selainm Daripada Kementerian Pendidikan Dan Kementerian Kesihatan Malaysia (2 markah) 5.1.2 5 – 9 1 1 .1 Ada (dengan bukti) (10 markah) 1 1 1 1 1 1 2 2 (10 markah) 6.

1 1 – 4 6.2 Ada katil/tempat rehat 7.2 Jumlah Kelab/Persatuan yang Menggalakkan Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.3.2 Hari Kesihatan/Minggu Kesihatan/Kem Kesihatan 7.1 1 6.3 10 atau lebih 6.5 0.1. Kemudahan Kesihatan Di Sekolah 7.1 Bilik Sakit/Ruang Sakit (2 markah) 7.1.5 0.5 0.1.3 10 atau lebih 6.1.4.4 Kuiz Kesihatan/Hari Kesihatan (2 markah) 6.3 Ada kipas/pengudaraan yang baik 7.3.1 Bersih 7.2.5 0.6.2.1 Berada di tempat yang strategik 1 1 1 1 1 1 1 1 (6 markah) 0.1.1 Kuiz Kesihatan 6.2.5 .4.2 5 – 9 6.3 Bilangan Pameran Kesihatan Secara Formal (2 markah) 6.2 Peti Pertolongan Cemas (2 markah) 7.2 2 atau lebih 6.4 Buku daftar 7.2.

4 Ada kemudahan air JUMLAH 0. : ………………………………………………….5 100 Tandatangan : …………………………………………………. : …………………………………………………..9% = Anugerah Perak 50% – 69.4 Diselenggarakan dengan baik 7.5 0.3 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 7.5 0.5 0.1 Bersih 7. *Jika sekolah tidak melaksanakan mana-mana polisi dalam Jadual 10.7.2 Ada bilik khas/bilik disediakan bila perlu 7. Borang ini akan diguna pakai oleh Pejabat Pelajaran Daerah..3.2.2 Lengkap 7.. kaedah pengiraan markah adalah seperti berikut: (x/y) × 24 x = Markah yang diberi y = Markah penuh bilangan polisi yang dilaksanakan b.9% = Anugerah Gangsa c.2. Penilai Nama Jawatan : …………………………………………………. Pejabat Kesihatan Daerah.3 Ada rekod 7.2..5 0.4 atas sebabsebab tertentu seperti tidak layak menerima RMT. a.5 0. Penganugerahan PBSS berdasarkan peratus pencapaian berikut: 90% – 100% = Anugerah Emas 70% – 89. Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan dan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan semasa membuat penyeliaan dan penilaian untuk Anugerah PBSS .3.5 0.3.3.3 Bilik Pemeriksaan Kesihatan/Pergigian (2 markah) 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful