BORANG PENILAIAN UNTUK ANUGERAH PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT (PBSS) (Berdasarkan Tahap Usaha Dan Pencapaian Sekolah

Dalam Menggalakkan Kesihatan Di Sekolah) Nama Sekolah Daerah Tarikh Penilaian : …………………………………...........…… : …………………………………...........……. : …………………………………...........……. Kod Sekolah Gred Sekolah : ……………………...…. : …………………………….

Bil.

Butiran

Markah Penuh

Markah yang Diberi

Jumlah Markah

1.

Pengurusan PBSS 1.1 Penubuhan Jawatankuasa (6 markah) 1.1.1 Ada jawatankuasa 1.1.2 Keahlian yang mencukupi 1.1.3 Mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun 1.1.4 Fail yang lengkap 1.2 Penetapan Polisi Kesihatan Sekolah (6 markah) 1.2.1 Ada polisi 1.2.2 Cara penetapan (menggunakan pemerhatian maklum balas komuniti, data kesihatan dan agensi yang berkaitan) 1.2.3 Ada bukti (contoh: minit mesyuarat, laporan dan lain-lain) 1.3 Pelaksanaan Polisi Kesihatan Sekolah (8 markah)

(26 markah)

1.5 1.5 1.5

1.5

2 2

2

3 Ada pelan tindakan 1.1 Ada jawatankuasa 2.1 Mempamerkan polisi 1.1.1.4.1 Ada jawatankuasa (4 markah) 2.1.2 Mempamerkan polisi di tempat yang strategik 1. Pelaksanaan PBSS yang Ditetapkan oleh Jawatankuasa PBSS Kebangsaan 2.1 Laporan lengkap PBSS 1 dalam Fail PBSS *2.5 Pelaporan (3 markah) 1.1.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.3.4 Pemantauan dan penilaian pelaksanaan aktiviti (3 markah) 1.2 Program Susu markah) Sekolah Rendah (4 2 2 2 2 3 3 (24 markah) 1 1 1 2.3.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.3.1 Pengesahan oleh Pengetua atau Guru Besar 1.3 Ada laporan/dokumen 2.2.3 Jadual kedatangan murid 1 1 1 .5.1 Rancangan Makanan Tambahan Sekolah Rendah 2.2.3.4 Ada dokumentasi mengenai aktiviti yang dijalankan 1.2.

2 Ada aktiviti ke arah Program 3K 1 1 1 1 1 1 .1 Telah melengkapkan Buku RKM 1 2.2.2.1 Sekolah telah melengkapkan Buku Rekod Kesihatan Murid (RKM 1) 2.4.3 Telah menjalankan tunjuk cara memberus gigi 2.5.4.4 Laporan pemeriksaan pergigian dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan 2.4 Laporan pemeriksaan kesihatan dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan 2. Kebersihan dan Keindahan Alam Sekitar Sekolah (3K) (4 markah) 2.1 Ada jawatankuasa 2.4 Ada laporan/dokumen 2.3.4.3.3 Pemeriksaan murid oleh Pasukan Kesihatan Sekolah 2.5.3.3 Perkhidmatan markah) Kesihatan Sekolah (4 1 2.3.5 Program Keselamatan. berat dan ujian penglihatan seperti dalam Buku RKM 1 2.4 Perkhidmatan markah) Pergigian Sekolah (4 1 1 1 1 2.4.2 Telah menjalankan rawatan pergigian 2.2 Guru telah melengkapkan ukuran tinggi.

6 Sekolah Kawasan Larangan Merokok (4 markah) 2.4 Pelupusan sisa makanan 3.6 Hiasan luaran dan dalaman 3.5 0.1.5.6.2 Tandas (4 markah) 3.5.5 0.1 Kebersihan 3.2.4 Ada dokumentasi 2. Persekitaran Fizikal Sekolah 3.3 Menyertai Program 3K 2.1 Kantin (4 markah) 3.1.6.1.5 Pakaian pengendali kantin dan sijil pengesahan kesihatan pengendali kantin 3.5 0.1 Kebersihan kantin 3.2 Papan tanda mengikut spesifikasi 2.5 .2 Berfungsi 1 1 1 1 1 1 (14 markah) 0.5 0.1.2.5 0.6.3 Ada aktiviti pencegahan merokok 2.6.1.1.5 0.2.4 Ada dokumentasi 3.3 Pengurusan stor 3.1 Ada papan tanda 2.5 0.7 Kemudahan membasuh tangan 3.5 0.5 0.1.8 Bahan jualan 3.1.2 Tempat memasak dan tempat membasuh 3.

2.4 Penjagaan kebersihan (sabun.5 0.4 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 3.4 Bilik Darjah (2 markah) 3.3.1 Pejabat dan bilik guru 3.5 Hiasan luaran dan dalaman 3.5 0.5 0.5 0.5 0.3.5 0.8 Jadual penyelenggaraan 3.4.7 Tempat membuang tuala wanita 3.5.3.4.5 0.3.2.5 0.5 0.2 Makmal dan bengkel 3.5 3.3 Sistem kawalan 3.5.5 0.2 Jadual tugasan berkala 3.4 Bilik-bilik lain 3.3.5 0.3 Hiasan luaran dan dalaman 3.2.1 Bersih. dan susun atur perabot yang kemas 3.3 Bilik Khas (4 markah) 3.3 Pusat Sumber 3.2.1 Kedudukan tong-tong sampah yang strategik 3. pengelap tangan dan lain-lain) 3.4.5 0.5 0.2.5 Sistem Pelupusan markah) Sisa Pepejal (2 0.6 Tong sampah 3.5 .5 0.2.2 Menggunakan karung plastik 0.4.

1 Kreativiti dan inovasi 4.2.4.1.5 0.1.1 Susun atur (mempunyai maksud) 4.2.2.4 Kreativiti dan inovasi 4.3 Suasana persekitaran sekolah yang terkawal 4.3.2 Rekod penggunaan 1 1 1 1 1 1 1 0.4.1 Kebersihan persekitaran luar sekolah 4.2 Berkonsepkan pendidikan 4.3 Penjagaan dan kawalan tempat pembuangan sampah 3. Persekitaran Sosial (Iklim dan Budaya Sekolah) 4.5.3 Tidak berbahaya 4.1.1 Tanggapan Awal (3 markah) 4.5.2 Hiasan pintu masuk ke sekolah 4.4 Sistem pelupusan yang sempurna 4.5 (10 markah) 1 1 1 .3 Penggunaan Kawasan (1 markah) 4.4 Program Bimbingan dan Kaunseling (2 markah) 4.2.2 Landskap Dan Kegunaan Kawasan Alam Sekitar Sekolah (4 markah) 4.sampah 3.1 Ada bilik/tempat yang sesuai untuk kaunseling 4.

1.5.1.3.5 Penglibatan Individu Dalam Aktiviti Sekolah (2 markah) 5.1.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.4.2 Dalam aktiviti sekolah 5.2 Dalam aktiviti sekolah 5.2 Penglibatan Agensi Kerajaan Selainm Daripada Kementerian Pendidikan Dan Kementerian Kesihatan Malaysia (2 markah) 5.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.3 Penglibatan Agensi Swasta (2 markah) 5.3. Penglibatan Komuniti Dalam PBSS 5.2 5 – 9 1 1 .5.2 Dalam aktiviti sekolah 5.1 Ada (dengan bukti) 5.2.4 Penglibatan Pertubuhan Bukan Kerajaan/Badan (2 markah) 5. Kemahiran Kesihatan Diri 6.1 Penglibatan PIBG (2 markah) 5.1.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.1 Bilangan Ceramah Mengenai Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.1 Ada (dengan bukti) (10 markah) 1 1 1 1 1 1 2 2 (10 markah) 6.2.1 1 – 4 6.

5 .2 Ada katil/tempat rehat 7.2.3 Ada kipas/pengudaraan yang baik 7.2 Hari Kesihatan/Minggu Kesihatan/Kem Kesihatan 7.1 Berada di tempat yang strategik 1 1 1 1 1 1 1 1 (6 markah) 0.4. Kemudahan Kesihatan Di Sekolah 7.1 Kuiz Kesihatan 6.2 2 atau lebih 6.1 Bilik Sakit/Ruang Sakit (2 markah) 7.3 10 atau lebih 6.1 Bersih 7.5 0.4 Kuiz Kesihatan/Hari Kesihatan (2 markah) 6.3.2 Peti Pertolongan Cemas (2 markah) 7.3 10 atau lebih 6.2.3 Bilangan Pameran Kesihatan Secara Formal (2 markah) 6.1.6.3.1.2 5 – 9 6.5 0.1.2.4.2.1.1.5 0.2 Jumlah Kelab/Persatuan yang Menggalakkan Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.4 Buku daftar 7.5 0.1 1 6.1 1 – 4 6.

: ………………………………………………….3..5 0. Borang ini akan diguna pakai oleh Pejabat Pelajaran Daerah. : ………………………………………………….4 Diselenggarakan dengan baik 7.3.4 Ada kemudahan air JUMLAH 0.5 0.4 atas sebabsebab tertentu seperti tidak layak menerima RMT.3..3 Bilik Pemeriksaan Kesihatan/Pergigian (2 markah) 7. Penilai Nama Jawatan : ………………………………………………….1 Bersih 7.2.2.5 0.5 0.2 Ada bilik khas/bilik disediakan bila perlu 7.7.9% = Anugerah Perak 50% – 69. Pejabat Kesihatan Daerah.9% = Anugerah Gangsa c. Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan dan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan semasa membuat penyeliaan dan penilaian untuk Anugerah PBSS .3 Ada rekod 7. a..3.5 100 Tandatangan : ………………………………………………….. kaedah pengiraan markah adalah seperti berikut: (x/y) × 24 x = Markah yang diberi y = Markah penuh bilangan polisi yang dilaksanakan b.2 Lengkap 7. *Jika sekolah tidak melaksanakan mana-mana polisi dalam Jadual 10. Penganugerahan PBSS berdasarkan peratus pencapaian berikut: 90% – 100% = Anugerah Emas 70% – 89.5 0.2.5 0.3 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful