BORANG PENILAIAN UNTUK ANUGERAH PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT (PBSS) (Berdasarkan Tahap Usaha Dan Pencapaian Sekolah

Dalam Menggalakkan Kesihatan Di Sekolah) Nama Sekolah Daerah Tarikh Penilaian : …………………………………...........…… : …………………………………...........……. : …………………………………...........……. Kod Sekolah Gred Sekolah : ……………………...…. : …………………………….

Bil.

Butiran

Markah Penuh

Markah yang Diberi

Jumlah Markah

1.

Pengurusan PBSS 1.1 Penubuhan Jawatankuasa (6 markah) 1.1.1 Ada jawatankuasa 1.1.2 Keahlian yang mencukupi 1.1.3 Mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun 1.1.4 Fail yang lengkap 1.2 Penetapan Polisi Kesihatan Sekolah (6 markah) 1.2.1 Ada polisi 1.2.2 Cara penetapan (menggunakan pemerhatian maklum balas komuniti, data kesihatan dan agensi yang berkaitan) 1.2.3 Ada bukti (contoh: minit mesyuarat, laporan dan lain-lain) 1.3 Pelaksanaan Polisi Kesihatan Sekolah (8 markah)

(26 markah)

1.5 1.5 1.5

1.5

2 2

2

5.3 Ada pelan tindakan 1.2 Mempamerkan polisi di tempat yang strategik 1.3.4 Ada dokumentasi mengenai aktiviti yang dijalankan 1.5 Pelaporan (3 markah) 1.1.1 Laporan lengkap PBSS 1 dalam Fail PBSS *2.3.3.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.2.2.1.2.1.1 Mempamerkan polisi 1.1 Ada jawatankuasa 2.3 Ada laporan/dokumen 2.1 Rancangan Makanan Tambahan Sekolah Rendah 2.3 Jadual kedatangan murid 1 1 1 .3.4.1 Pengesahan oleh Pengetua atau Guru Besar 1.2 Program Susu markah) Sekolah Rendah (4 2 2 2 2 3 3 (24 markah) 1 1 1 2. Pelaksanaan PBSS yang Ditetapkan oleh Jawatankuasa PBSS Kebangsaan 2.1 Ada jawatankuasa (4 markah) 2.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.1.4 Pemantauan dan penilaian pelaksanaan aktiviti (3 markah) 1.

3 Perkhidmatan markah) Kesihatan Sekolah (4 1 2.4.1 Telah melengkapkan Buku RKM 1 2.2 Guru telah melengkapkan ukuran tinggi.3.1 Sekolah telah melengkapkan Buku Rekod Kesihatan Murid (RKM 1) 2.1 Ada jawatankuasa 2. berat dan ujian penglihatan seperti dalam Buku RKM 1 2.5 Program Keselamatan.5.4.3 Pemeriksaan murid oleh Pasukan Kesihatan Sekolah 2.3.4.4 Perkhidmatan markah) Pergigian Sekolah (4 1 1 1 1 2.3.3 Telah menjalankan tunjuk cara memberus gigi 2.4 Laporan pemeriksaan pergigian dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan 2.2.4.2 Telah menjalankan rawatan pergigian 2.4 Laporan pemeriksaan kesihatan dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan 2.2. Kebersihan dan Keindahan Alam Sekitar Sekolah (3K) (4 markah) 2.3.4 Ada laporan/dokumen 2.5.2 Ada aktiviti ke arah Program 3K 1 1 1 1 1 1 .

2 Papan tanda mengikut spesifikasi 2.6.1.4 Ada dokumentasi 2.2.5 .5 0.6 Hiasan luaran dan dalaman 3.5 0.5 0.4 Ada dokumentasi 3.5.1.4 Pelupusan sisa makanan 3.1 Kantin (4 markah) 3.1.1.5 0.3 Menyertai Program 3K 2.6.2 Tempat memasak dan tempat membasuh 3.2 Tandas (4 markah) 3.1. Persekitaran Fizikal Sekolah 3.2 Berfungsi 1 1 1 1 1 1 (14 markah) 0.5 0.1 Ada papan tanda 2.5 0.6.7 Kemudahan membasuh tangan 3.5.1.6 Sekolah Kawasan Larangan Merokok (4 markah) 2.1.3 Ada aktiviti pencegahan merokok 2.5 0.5 Pakaian pengendali kantin dan sijil pengesahan kesihatan pengendali kantin 3.2.5 0.8 Bahan jualan 3.1.6.1 Kebersihan kantin 3.3 Pengurusan stor 3.2.5 0.1 Kebersihan 3.

5 0.1 Kedudukan tong-tong sampah yang strategik 3.5 3.5.2.5 0.6 Tong sampah 3.4.5 Sistem Pelupusan markah) Sisa Pepejal (2 0.3.5 0.2 Menggunakan karung plastik 0.1 Bersih.5 0.5.8 Jadual penyelenggaraan 3.2 Makmal dan bengkel 3.4 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 3.3.2.5 Hiasan luaran dan dalaman 3.5 0.5 0.2.3 Pusat Sumber 3.3 Bilik Khas (4 markah) 3.5 0. dan susun atur perabot yang kemas 3.5 .3 Hiasan luaran dan dalaman 3.5 0.5 0.4 Penjagaan kebersihan (sabun. pengelap tangan dan lain-lain) 3.5 0.2.2 Jadual tugasan berkala 3.5 0.4.3.2.5 0.4.1 Pejabat dan bilik guru 3.5 0.7 Tempat membuang tuala wanita 3.3.4 Bilik Darjah (2 markah) 3.2.3.4 Bilik-bilik lain 3.4.5 0.3 Sistem kawalan 3.

1 Kreativiti dan inovasi 4.3 Penjagaan dan kawalan tempat pembuangan sampah 3.sampah 3.5.2 Landskap Dan Kegunaan Kawasan Alam Sekitar Sekolah (4 markah) 4.3 Suasana persekitaran sekolah yang terkawal 4.1 Susun atur (mempunyai maksud) 4.3.2.4. Persekitaran Sosial (Iklim dan Budaya Sekolah) 4.1 Kebersihan persekitaran luar sekolah 4.3 Tidak berbahaya 4.1 Ada bilik/tempat yang sesuai untuk kaunseling 4.1.4 Program Bimbingan dan Kaunseling (2 markah) 4.3 Penggunaan Kawasan (1 markah) 4.2 Hiasan pintu masuk ke sekolah 4.2.4 Kreativiti dan inovasi 4.5 0.2.5 (10 markah) 1 1 1 .2.2 Berkonsepkan pendidikan 4.1 Tanggapan Awal (3 markah) 4.1.4.2 Rekod penggunaan 1 1 1 1 1 1 1 0.5.4 Sistem pelupusan yang sempurna 4.1.

4.3.2 Dalam aktiviti sekolah 5.4 Penglibatan Pertubuhan Bukan Kerajaan/Badan (2 markah) 5.2.1 Penglibatan PIBG (2 markah) 5. Kemahiran Kesihatan Diri 6.5 Penglibatan Individu Dalam Aktiviti Sekolah (2 markah) 5.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.2 Penglibatan Agensi Kerajaan Selainm Daripada Kementerian Pendidikan Dan Kementerian Kesihatan Malaysia (2 markah) 5.1 Bilangan Ceramah Mengenai Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.2 Dalam aktiviti sekolah 5.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.1 Ada (dengan bukti) 5.3 Penglibatan Agensi Swasta (2 markah) 5.2.1 1 – 4 6.1.5.2 5 – 9 1 1 .1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.1.1 Ada (dengan bukti) (10 markah) 1 1 1 1 1 1 2 2 (10 markah) 6.5.1.3.2 Dalam aktiviti sekolah 5. Penglibatan Komuniti Dalam PBSS 5.1.

2 Hari Kesihatan/Minggu Kesihatan/Kem Kesihatan 7.2 Peti Pertolongan Cemas (2 markah) 7.3 Bilangan Pameran Kesihatan Secara Formal (2 markah) 6.5 0.1.2 Jumlah Kelab/Persatuan yang Menggalakkan Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.3 10 atau lebih 6.3.1 Bilik Sakit/Ruang Sakit (2 markah) 7.1 1 6.1 Berada di tempat yang strategik 1 1 1 1 1 1 1 1 (6 markah) 0.1 1 – 4 6.4 Kuiz Kesihatan/Hari Kesihatan (2 markah) 6.4 Buku daftar 7.2.1.4.2 5 – 9 6.5 0.3 Ada kipas/pengudaraan yang baik 7.2.1.6.3.5 . Kemudahan Kesihatan Di Sekolah 7.1.2 2 atau lebih 6.4.3 10 atau lebih 6.2.1 Kuiz Kesihatan 6.2 Ada katil/tempat rehat 7.1.5 0.1 Bersih 7.5 0.2.

Pejabat Kesihatan Daerah. a. *Jika sekolah tidak melaksanakan mana-mana polisi dalam Jadual 10.9% = Anugerah Gangsa c.5 0.1 Bersih 7.3 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 7. Penganugerahan PBSS berdasarkan peratus pencapaian berikut: 90% – 100% = Anugerah Emas 70% – 89.7. kaedah pengiraan markah adalah seperti berikut: (x/y) × 24 x = Markah yang diberi y = Markah penuh bilangan polisi yang dilaksanakan b.3 Ada rekod 7.2.3.5 0.. Borang ini akan diguna pakai oleh Pejabat Pelajaran Daerah. Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan dan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan semasa membuat penyeliaan dan penilaian untuk Anugerah PBSS .2. : …………………………………………………. : …………………………………………………..2 Lengkap 7.4 Diselenggarakan dengan baik 7.4 Ada kemudahan air JUMLAH 0.2 Ada bilik khas/bilik disediakan bila perlu 7..5 0.3.5 0.2.3..5 0.5 100 Tandatangan : ………………………………………………….9% = Anugerah Perak 50% – 69.4 atas sebabsebab tertentu seperti tidak layak menerima RMT.3 Bilik Pemeriksaan Kesihatan/Pergigian (2 markah) 7.5 0. Penilai Nama Jawatan : ………………………………………………….3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful