BORANG PENILAIAN UNTUK ANUGERAH PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT (PBSS) (Berdasarkan Tahap Usaha Dan Pencapaian Sekolah

Dalam Menggalakkan Kesihatan Di Sekolah) Nama Sekolah Daerah Tarikh Penilaian : …………………………………...........…… : …………………………………...........……. : …………………………………...........……. Kod Sekolah Gred Sekolah : ……………………...…. : …………………………….

Bil.

Butiran

Markah Penuh

Markah yang Diberi

Jumlah Markah

1.

Pengurusan PBSS 1.1 Penubuhan Jawatankuasa (6 markah) 1.1.1 Ada jawatankuasa 1.1.2 Keahlian yang mencukupi 1.1.3 Mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun 1.1.4 Fail yang lengkap 1.2 Penetapan Polisi Kesihatan Sekolah (6 markah) 1.2.1 Ada polisi 1.2.2 Cara penetapan (menggunakan pemerhatian maklum balas komuniti, data kesihatan dan agensi yang berkaitan) 1.2.3 Ada bukti (contoh: minit mesyuarat, laporan dan lain-lain) 1.3 Pelaksanaan Polisi Kesihatan Sekolah (8 markah)

(26 markah)

1.5 1.5 1.5

1.5

2 2

2

4 Pemantauan dan penilaian pelaksanaan aktiviti (3 markah) 1.3 Ada pelan tindakan 1.3 Ada laporan/dokumen 2.1 Ada jawatankuasa (4 markah) 2.2.1 Laporan lengkap PBSS 1 dalam Fail PBSS *2.1 Rancangan Makanan Tambahan Sekolah Rendah 2.1 Ada jawatankuasa 2.2.2.1.1.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.5 Pelaporan (3 markah) 1.3.1 Mempamerkan polisi 1.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.3.3 Jadual kedatangan murid 1 1 1 .5.1.2 Mempamerkan polisi di tempat yang strategik 1.4.1.1 Pengesahan oleh Pengetua atau Guru Besar 1.2 Program Susu markah) Sekolah Rendah (4 2 2 2 2 3 3 (24 markah) 1 1 1 2. Pelaksanaan PBSS yang Ditetapkan oleh Jawatankuasa PBSS Kebangsaan 2.3.4 Ada dokumentasi mengenai aktiviti yang dijalankan 1.3.

3 Telah menjalankan tunjuk cara memberus gigi 2.4. berat dan ujian penglihatan seperti dalam Buku RKM 1 2.4.3 Perkhidmatan markah) Kesihatan Sekolah (4 1 2.4 Perkhidmatan markah) Pergigian Sekolah (4 1 1 1 1 2.2 Guru telah melengkapkan ukuran tinggi. Kebersihan dan Keindahan Alam Sekitar Sekolah (3K) (4 markah) 2.5.3.5.1 Sekolah telah melengkapkan Buku Rekod Kesihatan Murid (RKM 1) 2.3 Pemeriksaan murid oleh Pasukan Kesihatan Sekolah 2.2 Ada aktiviti ke arah Program 3K 1 1 1 1 1 1 .2 Telah menjalankan rawatan pergigian 2.2.3.4 Laporan pemeriksaan kesihatan dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan 2.2.3.1 Ada jawatankuasa 2.4.3.4 Ada laporan/dokumen 2.4.1 Telah melengkapkan Buku RKM 1 2.5 Program Keselamatan.4 Laporan pemeriksaan pergigian dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan 2.

5 0.5 0.1.2 Papan tanda mengikut spesifikasi 2.5 0.3 Menyertai Program 3K 2.4 Ada dokumentasi 3.5 0.5 .1 Kantin (4 markah) 3.6.2.2.2 Tandas (4 markah) 3.1.5 Pakaian pengendali kantin dan sijil pengesahan kesihatan pengendali kantin 3. Persekitaran Fizikal Sekolah 3.1 Ada papan tanda 2.5 0.5.6.3 Ada aktiviti pencegahan merokok 2.4 Pelupusan sisa makanan 3.1 Kebersihan kantin 3.1.1.2.1.5 0.3 Pengurusan stor 3.7 Kemudahan membasuh tangan 3.1.1.6.5 0.8 Bahan jualan 3.4 Ada dokumentasi 2.6.2 Berfungsi 1 1 1 1 1 1 (14 markah) 0.2 Tempat memasak dan tempat membasuh 3.5 0.1.5 0.1 Kebersihan 3.5.6 Sekolah Kawasan Larangan Merokok (4 markah) 2.6 Hiasan luaran dan dalaman 3.

3.3 Sistem kawalan 3.4.2 Jadual tugasan berkala 3.3.3 Bilik Khas (4 markah) 3.3 Pusat Sumber 3.5.3.4.2 Menggunakan karung plastik 0.2. pengelap tangan dan lain-lain) 3. dan susun atur perabot yang kemas 3.5 3.5 0.2.7 Tempat membuang tuala wanita 3.5 0.5 0.5 Sistem Pelupusan markah) Sisa Pepejal (2 0.5 0.5 0.4.5 .1 Kedudukan tong-tong sampah yang strategik 3.2 Makmal dan bengkel 3.2.1 Bersih.5 0.5 0.5 0.2.5 0.6 Tong sampah 3.1 Pejabat dan bilik guru 3.2.5 0.5 0.5 0.5 Hiasan luaran dan dalaman 3.5 0.3.2.8 Jadual penyelenggaraan 3.5.4 Bilik Darjah (2 markah) 3.4 Bilik-bilik lain 3.4 Penjagaan kebersihan (sabun.4.3.3 Hiasan luaran dan dalaman 3.5 0.4 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 3.

3 Penggunaan Kawasan (1 markah) 4.3 Suasana persekitaran sekolah yang terkawal 4.1.4.2 Hiasan pintu masuk ke sekolah 4.3 Penjagaan dan kawalan tempat pembuangan sampah 3.5.4 Program Bimbingan dan Kaunseling (2 markah) 4.3. Persekitaran Sosial (Iklim dan Budaya Sekolah) 4.3 Tidak berbahaya 4.5.1 Susun atur (mempunyai maksud) 4.2 Rekod penggunaan 1 1 1 1 1 1 1 0.2.2.1 Kebersihan persekitaran luar sekolah 4.1.1 Ada bilik/tempat yang sesuai untuk kaunseling 4.2.5 0.2 Landskap Dan Kegunaan Kawasan Alam Sekitar Sekolah (4 markah) 4.1 Tanggapan Awal (3 markah) 4.4 Sistem pelupusan yang sempurna 4.5 (10 markah) 1 1 1 .1 Kreativiti dan inovasi 4.4 Kreativiti dan inovasi 4.4.sampah 3.1.2.2 Berkonsepkan pendidikan 4.

3.1 Ada (dengan bukti) 5.2 Dalam aktiviti sekolah 5.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.1.4.1 Ada (dengan bukti) (10 markah) 1 1 1 1 1 1 2 2 (10 markah) 6. Kemahiran Kesihatan Diri 6.3.1 Bilangan Ceramah Mengenai Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.2.1.5 Penglibatan Individu Dalam Aktiviti Sekolah (2 markah) 5.1 1 – 4 6.1.2.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.1 Penglibatan PIBG (2 markah) 5.2 Penglibatan Agensi Kerajaan Selainm Daripada Kementerian Pendidikan Dan Kementerian Kesihatan Malaysia (2 markah) 5.4 Penglibatan Pertubuhan Bukan Kerajaan/Badan (2 markah) 5.2 Dalam aktiviti sekolah 5.2 Dalam aktiviti sekolah 5.1.3 Penglibatan Agensi Swasta (2 markah) 5. Penglibatan Komuniti Dalam PBSS 5.2 5 – 9 1 1 .5.5.

3 Bilangan Pameran Kesihatan Secara Formal (2 markah) 6.4 Kuiz Kesihatan/Hari Kesihatan (2 markah) 6.1 Berada di tempat yang strategik 1 1 1 1 1 1 1 1 (6 markah) 0.1 1 – 4 6.6.1 Kuiz Kesihatan 6.2 2 atau lebih 6.5 0.2 Ada katil/tempat rehat 7.5 0.3 Ada kipas/pengudaraan yang baik 7.5 .2 5 – 9 6.4 Buku daftar 7.5 0.3.1.1.2 Peti Pertolongan Cemas (2 markah) 7.2.4.1 Bilik Sakit/Ruang Sakit (2 markah) 7.1.4.2.2.1 Bersih 7.2 Jumlah Kelab/Persatuan yang Menggalakkan Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.1.3 10 atau lebih 6.3 10 atau lebih 6.1 1 6.1.3. Kemudahan Kesihatan Di Sekolah 7.5 0.2.2 Hari Kesihatan/Minggu Kesihatan/Kem Kesihatan 7.

5 100 Tandatangan : ………………………………………………….2.3 Ada rekod 7.2.5 0.3..4 Diselenggarakan dengan baik 7.5 0..2 Lengkap 7.5 0..1 Bersih 7.3 Bilik Pemeriksaan Kesihatan/Pergigian (2 markah) 7.2 Ada bilik khas/bilik disediakan bila perlu 7. : ………………………………………………….5 0.4 Ada kemudahan air JUMLAH 0. a.2. Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan dan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan semasa membuat penyeliaan dan penilaian untuk Anugerah PBSS .. Penilai Nama Jawatan : ………………………………………………….9% = Anugerah Gangsa c. : ………………………………………………….5 0.9% = Anugerah Perak 50% – 69. kaedah pengiraan markah adalah seperti berikut: (x/y) × 24 x = Markah yang diberi y = Markah penuh bilangan polisi yang dilaksanakan b.3.4 atas sebabsebab tertentu seperti tidak layak menerima RMT. Penganugerahan PBSS berdasarkan peratus pencapaian berikut: 90% – 100% = Anugerah Emas 70% – 89. Pejabat Kesihatan Daerah.5 0.3.7.3 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 7. Borang ini akan diguna pakai oleh Pejabat Pelajaran Daerah.3. *Jika sekolah tidak melaksanakan mana-mana polisi dalam Jadual 10.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.