BORANG PENILAIAN UNTUK ANUGERAH PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT (PBSS) (Berdasarkan Tahap Usaha Dan Pencapaian Sekolah

Dalam Menggalakkan Kesihatan Di Sekolah) Nama Sekolah Daerah Tarikh Penilaian : …………………………………...........…… : …………………………………...........……. : …………………………………...........……. Kod Sekolah Gred Sekolah : ……………………...…. : …………………………….

Bil.

Butiran

Markah Penuh

Markah yang Diberi

Jumlah Markah

1.

Pengurusan PBSS 1.1 Penubuhan Jawatankuasa (6 markah) 1.1.1 Ada jawatankuasa 1.1.2 Keahlian yang mencukupi 1.1.3 Mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun 1.1.4 Fail yang lengkap 1.2 Penetapan Polisi Kesihatan Sekolah (6 markah) 1.2.1 Ada polisi 1.2.2 Cara penetapan (menggunakan pemerhatian maklum balas komuniti, data kesihatan dan agensi yang berkaitan) 1.2.3 Ada bukti (contoh: minit mesyuarat, laporan dan lain-lain) 1.3 Pelaksanaan Polisi Kesihatan Sekolah (8 markah)

(26 markah)

1.5 1.5 1.5

1.5

2 2

2

4 Pemantauan dan penilaian pelaksanaan aktiviti (3 markah) 1.1.2 Mempamerkan polisi di tempat yang strategik 1.1.2 Program Susu markah) Sekolah Rendah (4 2 2 2 2 3 3 (24 markah) 1 1 1 2.1 Ada jawatankuasa (4 markah) 2.1.5.4.3 Ada pelan tindakan 1.1 Pengesahan oleh Pengetua atau Guru Besar 1.1.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.3.3.3 Ada laporan/dokumen 2.3 Jadual kedatangan murid 1 1 1 .1 Ada jawatankuasa 2.2.2.1 Laporan lengkap PBSS 1 dalam Fail PBSS *2. Pelaksanaan PBSS yang Ditetapkan oleh Jawatankuasa PBSS Kebangsaan 2.4 Ada dokumentasi mengenai aktiviti yang dijalankan 1.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.5 Pelaporan (3 markah) 1.1 Rancangan Makanan Tambahan Sekolah Rendah 2.1 Mempamerkan polisi 1.2.3.3.

4 Ada laporan/dokumen 2.4 Laporan pemeriksaan pergigian dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan 2.2.3 Perkhidmatan markah) Kesihatan Sekolah (4 1 2.3 Pemeriksaan murid oleh Pasukan Kesihatan Sekolah 2.3.5.3.4.2 Telah menjalankan rawatan pergigian 2.4.3. berat dan ujian penglihatan seperti dalam Buku RKM 1 2.5 Program Keselamatan.2.3.4.1 Sekolah telah melengkapkan Buku Rekod Kesihatan Murid (RKM 1) 2.4 Perkhidmatan markah) Pergigian Sekolah (4 1 1 1 1 2.5. Kebersihan dan Keindahan Alam Sekitar Sekolah (3K) (4 markah) 2.2 Guru telah melengkapkan ukuran tinggi.4.2 Ada aktiviti ke arah Program 3K 1 1 1 1 1 1 .4 Laporan pemeriksaan kesihatan dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan 2.1 Telah melengkapkan Buku RKM 1 2.1 Ada jawatankuasa 2.3 Telah menjalankan tunjuk cara memberus gigi 2.

6.1.3 Ada aktiviti pencegahan merokok 2.8 Bahan jualan 3.6.6.5 0.1 Kebersihan kantin 3.7 Kemudahan membasuh tangan 3.6.1.1.1 Kantin (4 markah) 3.1.5 0.1.5.5 0.5 0. Persekitaran Fizikal Sekolah 3.4 Ada dokumentasi 2.4 Ada dokumentasi 3.5 Pakaian pengendali kantin dan sijil pengesahan kesihatan pengendali kantin 3.1.5.5 0.1.1 Ada papan tanda 2.5 0.5 0.5 0.2.4 Pelupusan sisa makanan 3.6 Hiasan luaran dan dalaman 3.2 Papan tanda mengikut spesifikasi 2.1 Kebersihan 3.2.3 Pengurusan stor 3.2.5 .6 Sekolah Kawasan Larangan Merokok (4 markah) 2.1.2 Tandas (4 markah) 3.3 Menyertai Program 3K 2.2 Berfungsi 1 1 1 1 1 1 (14 markah) 0.5 0.2 Tempat memasak dan tempat membasuh 3.

4 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 3.3.5 0.5 0.5 0.2.2.3 Bilik Khas (4 markah) 3.5.5 0.6 Tong sampah 3.5 .2 Menggunakan karung plastik 0.2.2 Jadual tugasan berkala 3.2.3.4.2.5 0. pengelap tangan dan lain-lain) 3.4 Bilik-bilik lain 3.5 0.4 Penjagaan kebersihan (sabun.5 0.2 Makmal dan bengkel 3.8 Jadual penyelenggaraan 3.3 Sistem kawalan 3.5.4.1 Kedudukan tong-tong sampah yang strategik 3.1 Pejabat dan bilik guru 3.5 3.1 Bersih.5 0.5 0.3 Pusat Sumber 3.5 0.5 0.5 0.4.5 0.4.3.3 Hiasan luaran dan dalaman 3.3.4 Bilik Darjah (2 markah) 3.5 Sistem Pelupusan markah) Sisa Pepejal (2 0.7 Tempat membuang tuala wanita 3.2.5 0.3. dan susun atur perabot yang kemas 3.5 Hiasan luaran dan dalaman 3.

1 Tanggapan Awal (3 markah) 4.2 Rekod penggunaan 1 1 1 1 1 1 1 0.1 Kebersihan persekitaran luar sekolah 4.2.5 (10 markah) 1 1 1 .sampah 3.5.5 0.2 Hiasan pintu masuk ke sekolah 4.4.1.3.2 Landskap Dan Kegunaan Kawasan Alam Sekitar Sekolah (4 markah) 4.1 Kreativiti dan inovasi 4.1 Ada bilik/tempat yang sesuai untuk kaunseling 4.4 Program Bimbingan dan Kaunseling (2 markah) 4.3 Penjagaan dan kawalan tempat pembuangan sampah 3.2 Berkonsepkan pendidikan 4.1.2.4 Sistem pelupusan yang sempurna 4.2.3 Suasana persekitaran sekolah yang terkawal 4.3 Tidak berbahaya 4.2. Persekitaran Sosial (Iklim dan Budaya Sekolah) 4.5.3 Penggunaan Kawasan (1 markah) 4.1.4.4 Kreativiti dan inovasi 4.1 Susun atur (mempunyai maksud) 4.

1 Ada (dengan bukti) 5.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5. Kemahiran Kesihatan Diri 6.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.2 Dalam aktiviti sekolah 5.1 Ada (dengan bukti) (10 markah) 1 1 1 1 1 1 2 2 (10 markah) 6.1.4 Penglibatan Pertubuhan Bukan Kerajaan/Badan (2 markah) 5.4.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.1 1 – 4 6.2 5 – 9 1 1 .1.3.2.3 Penglibatan Agensi Swasta (2 markah) 5.5.1.3.1 Bilangan Ceramah Mengenai Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.1 Penglibatan PIBG (2 markah) 5.1.2 Penglibatan Agensi Kerajaan Selainm Daripada Kementerian Pendidikan Dan Kementerian Kesihatan Malaysia (2 markah) 5.5.2 Dalam aktiviti sekolah 5.2 Dalam aktiviti sekolah 5.5 Penglibatan Individu Dalam Aktiviti Sekolah (2 markah) 5. Penglibatan Komuniti Dalam PBSS 5.2.

3.2 Jumlah Kelab/Persatuan yang Menggalakkan Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.1 1 – 4 6.3 10 atau lebih 6.2.5 0.3.1 Kuiz Kesihatan 6.3 Ada kipas/pengudaraan yang baik 7.5 0.1.3 10 atau lebih 6.1 1 6.2 Ada katil/tempat rehat 7.1.1.2 Peti Pertolongan Cemas (2 markah) 7.2 2 atau lebih 6.2 Hari Kesihatan/Minggu Kesihatan/Kem Kesihatan 7.3 Bilangan Pameran Kesihatan Secara Formal (2 markah) 6.1 Berada di tempat yang strategik 1 1 1 1 1 1 1 1 (6 markah) 0.4 Buku daftar 7.1 Bersih 7.1.2.2 5 – 9 6.2.5 0.4 Kuiz Kesihatan/Hari Kesihatan (2 markah) 6.4. Kemudahan Kesihatan Di Sekolah 7.5 .1 Bilik Sakit/Ruang Sakit (2 markah) 7.4.1.6.2.5 0.

Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan dan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan semasa membuat penyeliaan dan penilaian untuk Anugerah PBSS ..3 Bilik Pemeriksaan Kesihatan/Pergigian (2 markah) 7.4 Ada kemudahan air JUMLAH 0.2 Lengkap 7. kaedah pengiraan markah adalah seperti berikut: (x/y) × 24 x = Markah yang diberi y = Markah penuh bilangan polisi yang dilaksanakan b.1 Bersih 7.2..4 Diselenggarakan dengan baik 7.5 0. Penilai Nama Jawatan : ………………………………………………….5 0.3.7.4 atas sebabsebab tertentu seperti tidak layak menerima RMT.3.3. a. : ………………………………………………….9% = Anugerah Perak 50% – 69.5 0.2.. *Jika sekolah tidak melaksanakan mana-mana polisi dalam Jadual 10..5 0.3 Ada rekod 7.5 0. Pejabat Kesihatan Daerah.5 0.2. Borang ini akan diguna pakai oleh Pejabat Pelajaran Daerah. Penganugerahan PBSS berdasarkan peratus pencapaian berikut: 90% – 100% = Anugerah Emas 70% – 89. : ………………………………………………….3.9% = Anugerah Gangsa c.3 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 7.5 100 Tandatangan : ………………………………………………….2 Ada bilik khas/bilik disediakan bila perlu 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful