SPBT E SKIM PINJAMAN BUKU TEKS NAMA SEKOLAH : ………………………………………..…………..…………………………….

JUMLAH MURID TINGKATAN 4 YANG MENERIMA BANTUAN SPBT TAHUN 2014 *Jumlah Murid Tingkatan 4 Tahun 2014 (Anggaran)

Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Geografi Sains Pertanian Prinsip Akaun

Mata Pelajaran

Ekonomi Rumah Tangga

JUMLAH MURID TINGKATAN 5 YANG MENERIMA BANTUAN SPBT TAHUN 2012 Jumlah Murid Tingkatan 4 2013 (Buat anggaran jika masih ada kemasukan baru)

Bil.

Mata Pelajaran

*Jumlah Murid Tingkatan 5 Tahun 2014

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Geografi Sains Pertanian Prinsip Akaun Ekonomi Rumah Tangga

* Sila isi data dalam ruang ini ke dalam BTBT 190 Saya mengesahkan bahawa maklumat yang diberikan di atas adalah betul.
Nama Pengetua : ……..…………….…………. Tarikh : …………………. Tandatangan : ………………………………

Nota : Jumlah murid yang layak bagi Tingkatan 4 pada tahun 2014 boleh diberi secara anggaran berdasarkan bilangan yang dicadangkan. Jumlah murid Tingkatan 5 tahun 2014 ‘di cohort’ daripada enrolmen pelajar Tingkatan 4 tahun 2013. 6

JUMLAH MURID BERAGAMA ISLAM 2013 2014 * JUMLAH MURID YANG MENGAMBIL MATA PELAJARAN BAHASA ARAB BAHASA IBAN BAHASA CINA BAHASA TAMIL SK SK 2013 * 2014 2013 2014 * 2013 2014 * 2013 * 2014 TAHUN JUMLAH MURID 2013 1 2 3 4 5 6 JUMLAH 2014 * Saya mengesahkan bahawa maklumat yang diberikan di atas adalah betul.SPBT E (Rendah) SKIM PINJAMAN BUKU TEKS JUMLAH MURID YANG MENERIMA BANTUAN SPBT TAHUN 2014 SK/SJK: …………………………. Jumlah murid tahun 2014 ‘dicohort’ daripada jumlah murid tahun 2013.……… Nota : * Jumlah murid Tahun 1 pada tahun 2014 diberi secara anggaran jika belum dapat maklumat sebenar..……………………………………………………………. Tandatangan : ……………………….…………. Daerah : ………………………………... Nama Guru Besar : ………………. Tarikh : ………………….. 7 .

Nama Pengetua : ……. 8 .…………. Tandatangan : ……………………………… Nota : * Jumlah murid pada tahun 2014 boleh diberi secara anggaran jika belum dapat maklumat yang sebenar..……………………………………………………………. JUMLAH MURID TINGKATAN 2013 2014 JUMLAH MURID BERAGAMA ISLAM 2013 2014 JUMLAH MURID YANG MENGAMBIL MATA PELAJARAN BAHASA IBAN 2013 2014 BAHASA CINA 2013 2014 BAHASA ARAB 2013 2014 Peralihan 1 2 3 4 Sains Sosial Sains/Teknikal * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 Sains Sosial Sains/Teknikal JUMLAH Saya mengesahkan bahawa maklumat yang diberikan di atas adalah betul.SPBT E (Menengah) SKIM PINJAMAN BUKU TEKS JUMLAH MURID MENERIMA BANTUAN SPBT TAHUN 2014 NAMA SEKOLAH : ………………………….……………. Tarikh : …………………. Jumlah murid Tahun 2014 ‘dicohort’ daripada enrolmen Tahun 2013.