SPBT E SKIM PINJAMAN BUKU TEKS NAMA SEKOLAH : ………………………………………..…………..…………………………….

JUMLAH MURID TINGKATAN 4 YANG MENERIMA BANTUAN SPBT TAHUN 2014 *Jumlah Murid Tingkatan 4 Tahun 2014 (Anggaran)

Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Geografi Sains Pertanian Prinsip Akaun

Mata Pelajaran

Ekonomi Rumah Tangga

JUMLAH MURID TINGKATAN 5 YANG MENERIMA BANTUAN SPBT TAHUN 2012 Jumlah Murid Tingkatan 4 2013 (Buat anggaran jika masih ada kemasukan baru)

Bil.

Mata Pelajaran

*Jumlah Murid Tingkatan 5 Tahun 2014

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Geografi Sains Pertanian Prinsip Akaun Ekonomi Rumah Tangga

* Sila isi data dalam ruang ini ke dalam BTBT 190 Saya mengesahkan bahawa maklumat yang diberikan di atas adalah betul.
Nama Pengetua : ……..…………….…………. Tarikh : …………………. Tandatangan : ………………………………

Nota : Jumlah murid yang layak bagi Tingkatan 4 pada tahun 2014 boleh diberi secara anggaran berdasarkan bilangan yang dicadangkan. Jumlah murid Tingkatan 5 tahun 2014 ‘di cohort’ daripada enrolmen pelajar Tingkatan 4 tahun 2013. 6

. Jumlah murid tahun 2014 ‘dicohort’ daripada jumlah murid tahun 2013. 7 .. Tarikh : …………………. JUMLAH MURID BERAGAMA ISLAM 2013 2014 * JUMLAH MURID YANG MENGAMBIL MATA PELAJARAN BAHASA ARAB BAHASA IBAN BAHASA CINA BAHASA TAMIL SK SK 2013 * 2014 2013 2014 * 2013 2014 * 2013 * 2014 TAHUN JUMLAH MURID 2013 1 2 3 4 5 6 JUMLAH 2014 * Saya mengesahkan bahawa maklumat yang diberikan di atas adalah betul. Tandatangan : ………………………. Nama Guru Besar : ………………..…………..SPBT E (Rendah) SKIM PINJAMAN BUKU TEKS JUMLAH MURID YANG MENERIMA BANTUAN SPBT TAHUN 2014 SK/SJK: ………………………….…………………………………………………………….……… Nota : * Jumlah murid Tahun 1 pada tahun 2014 diberi secara anggaran jika belum dapat maklumat sebenar. Daerah : ……………………………….

…………………………………………………………….SPBT E (Menengah) SKIM PINJAMAN BUKU TEKS JUMLAH MURID MENERIMA BANTUAN SPBT TAHUN 2014 NAMA SEKOLAH : …………………………. JUMLAH MURID TINGKATAN 2013 2014 JUMLAH MURID BERAGAMA ISLAM 2013 2014 JUMLAH MURID YANG MENGAMBIL MATA PELAJARAN BAHASA IBAN 2013 2014 BAHASA CINA 2013 2014 BAHASA ARAB 2013 2014 Peralihan 1 2 3 4 Sains Sosial Sains/Teknikal * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 Sains Sosial Sains/Teknikal JUMLAH Saya mengesahkan bahawa maklumat yang diberikan di atas adalah betul. Jumlah murid Tahun 2014 ‘dicohort’ daripada enrolmen Tahun 2013. Tandatangan : ……………………………… Nota : * Jumlah murid pada tahun 2014 boleh diberi secara anggaran jika belum dapat maklumat yang sebenar. Tarikh : …………………. Nama Pengetua : ……..……………. 8 .………….