Anda di halaman 1dari 10

Matlamat,objektif serta ciri-ciri strategi Dasar pertanian negara 1,2 dan 3

Ahli Kumpulan : Kok Ying Ying Chang Siau Chui Catherine Ngie Sie Siong Nama Pensyarah : Pensyarah Mohammad Nazri Rahman

Matlamat : Memaksimumkan pendapatan daripada pertanian melalui penggunaan sumber-sumber Negara secara cekap. Strategi: 1.Pertanian dibangunkan secara komersil 2. Pengecualian cukai 3. Penggunaan sumber tanah dengan optimum 4. Pemodenan dan komersilisasi

DPN 1(1984-1991)

Matlamat : Memodenkan dan mengkomersil sektor pertanian dan meningkatkan produktiviti,kecekapan dalam sektor pertanian Objektif:Wujud daya saing bagi mencapai pertumbuhan dan pembangunan sektor pertanian selanjutnya. Strategi: 1. Penggunaan sumber tanah dengan optimum 2. Intensifikasi penyelidikan dan pembangunan 3. Pengecualian cukai 4. Reformasi sistem pemasaran 5. Pendekatan kemanusiaan 6. Permodenan dan komersilisasi

DPN 2(1992-2010)

DPN 3(1998-2010)
Matlamat : Mengatasi kelemahan yang terdapat dalam DPN2 (1992-2010) dan menangani krisis mata wang dan kemerosotan ekonomi yang dihadapi oleh Malaysia pada masa tersebut.

Objektif :
Mengatasi masalah bekalan makanan yang kurang mencukupi,kurang selamat,kurang berkhasiat serta kurang bermutu tinggi. Menjamin bahan makanan dapat diperoleh dengan harga yang berpatutan. Memaksimumkan penggunaan sumber-sumber terhad yang sedia ada. Memperkukuh daya saingan sektor pertanian negara.

Meningkatkan pelaburan swasta dalam pengeluaran makanan . Mengubah sektor pekebun kecil. Memastikan pembangunan pertanian dan perhutanan yang mapan serta dapat disesuaikan dengan perkembangan baru yang berlaku di dalam dan luar negara. Mewujudkan sumber pertumbuhan yang baru untuk sektor pertanian bagi memastikan pembangunan sektor pertanian adalah seiring dengan sektor-sektor yang lain di Malaysia.

Strategi
Pendekatan perhutani Pendekatan berasaskan produk

Persamaan Pemodenan dan komersilisasi Pengecualian cukai Penggunaan sumber tanah dengan optimum
Perbezaan DPN1 - Pertanian dibangunkan secara komersil DPN2 - Intensifikasi penyelidikan dan pembangunan Reformasi sistem pemasaran Pendekatan kemanusiaan DPN 3 - Pendekatan perhutani -Pendekatan berasaskan produk

Rujukan
http://www.scribd.com/doc/35875366/DasarPertanian-Negara http://www.hum.usm.my/geo/course/HGM34 0/dasardpn3.htm http://www.scribd.com/doc/17749219/DASA R-PERTANIAN-NEGARA

Terima Kasih