Anda di halaman 1dari 23

BAB 1 :PENGENALAN KPD KAEDAH PENYELIDIKN DLM PENDIDIKN Penyelidikan:Sesuatu mlbtkn analisis yg sistematik&objektif serta cacatan pemerhatian yg blh

mbw kpd pkmbgn generalisasi, prinsip@teori utk mbt ramalan&akhirnya kwln thdp berlakunya peristiswa. Penyelidikn dr konteks pend:cr teratur utk mperolehi pgtahun br. Tujuan Mjlnkn Penyelidikn: Pelaporan/ Penerokaan:Mrupakn tujuan asas kajian.Dibt terutamanya utk kutip mklmt awal@latar belakang.Tidak memberi inferensi Deskriptif:Mjwb soalan ttg siapa,apa,bila,di mana&bagaimana. Tujuannya menjelaskan subjek . Explanatori:Kajian ini mjwb soalan ttg mengapa& bagaimana.Ia lebih mjls &menerangkan sbb2 sesuatu fenomena berlaku. Prediktif:Kajian ini dpt meneka bila&dlm situasi mana sesuatu fenomena mungkin berlaku. Ciri-ciri penyelidikan 1. Bmula dgn 1 psoaln di dlm pemikiran seseorang penyelidik. 2. Memerlukn sesuatu perancangan 3. Ia menuntut kenyataan yg jls mengenai sesuatu masalah 4. Mlbtkn permasalahan utama dengan permasalahan berkaitan. 5. Ia mencari tuju arah melalui hipotesis berkenaan 6. Ia melibatkan fakta dan makna fakta 7. Ia adalah berhubungkait Penyelidikan pendidikan:1 xtvt bhbg dgn usaha mpolehi& manalisis mklmt utk mknlpasti&mselesaikn mslh pend.&hslnya ialah pengetahuan baru. Anderson(1998):suatu disiplin,penerangan,generalisasi&ramalan. Tujuan Penyelidikan Dalam Pendidikan Muji teori@hipotesis P&P dgn maplikasinya dlm situasi sbnr. Memuaskn keinginan mengetahui@mpelajari sesuatu kaedh@teknik mengajar yg didapati drpd penyelidikn tindakan. Mknlpasti cr penyelesaian mslh@isu pend. Sms yg dikemukakn oleh pihak yg bkenaan(pbentgn kerts kerja di dlm seminar pend.) Penambahbaikn keberkesanan P&PP(mjlnkn kajian dgn pendekatn pedagogi refleksi) Bkongsi dptn kajian antara pihak yg bminat.(Ia berguna apabila ramai guru&profesional dpt maplikasikn ideanya dlm alam bljr mrk). Bciri politikal bertujuan utk mubah polisi sek spy bfungsi lbh bksn. Ciri-Ciri Penyelidikan Dalam Pendidikan(prosedur): 1. Terbuka:cr mjlnkn penyelidikn ini adlh di hdpn khalyk ramai&data dikumpul,diinterpretasikn secr tbuka serta dptnnya dikomhso dgn semua pihak yg bkaitn. 2. Sistematik:bkn dijlnkn secr ad hoc@tsendiri,tp dilaksanakn mikut lgkh2 yg rasional bdsrkn perancgn yg ditentukn secr teliti. 3. Objektif:semua penyelidikn dlm pend. menuju 1@lbh drpd 1mtlmt@sasaran. 4. Haruslah berguna:dptn kajian hrs mampu memajukn@ mtgktkn amaln@kfahamn thdp pend. dibwh bidang kajian. Ciri-ciri penyelidikan yang baik:

1. Tujuan jelas 2. Penerangan yang jelas tentang proses kajian 3. Prncgn&pelaksanaan yg sistematik untuk kurangkan ralat 4. Piawai etika yang tinggi 5. Dptn dibincang dgn jelas Kesahan dan Kebolehpercayaan 6. Batasan kajian dinyatakan dengan jelas Kepentingan&Kegunaan Penyelidikn Pendidikan Tentukn dsr pend. yg sesuai/Mbimbing dsr pend/Mtgktkn prestasi sek/Pnmbhbaikn teori P&P/tentukn strategi plksnaan pmbgnan pend. Pendekatan Inkuiri dlm Penyelidikan Pendidikan
PERBEZ AAN KONSEP POSITIVIS/ NOMATIF (INKUIRI PENEMUAN) Bdsrkn andaian kepercayaan ilmu objektif di dlm sesuatu situasi realiti ialh rasional&independe n drpd pemerhati. Mengumpul,manalis is, minterpretasi data Mengesn ilmu umum yg objektif,masingkn fakta drpd nilai Pmisahn indvd kendiri. Objektif, penyelidik disembunyikn Nama penulis xdiketahui,gaya umum. Mdkti sains semulajd Autokratik,kedudukn mutlak Autokratik, kedudukn mutlak Saintifik yg bcirikn pendekatn kuantitatif INTERPRETATIF/ NATURALIS (KAJIAN KES) Pemerhati memainkn peranan penting dlm penyelidikn utk mknlpasti ilmu indvd&realiti sbnrnya dibina oleh manusia. Meneroka perspektif& makna yg bsama, mjana kefahmn mdlm yg tkndg dlm situasi Mkejarkn ilmu individu Sebjektiviti diakui, konsep kendiri penyelidik diterima. Gaya indvd, penulisn kolaboratif Mdkti sains sosial/bkn statistikal Demokratik, mlbtkn peserta2 yg mpunyai kedudukn sama. Demokratik,mlbtkn peserta2 yg mpunyai kedudukn sama Kualitatif&bdsrkn kpd kerja praktik diluar,nota,transkrip temubual. KRITIKAL Msyrkt kump&indvd Kajian mini Politikal,ideologikal ,kuasa Bminat mbtk tlaku Ideology critique&kajian tindakan Kolektiviti Peserta sbg penyelidik

TUGAS PENYELI DIK TUJUAN

PENEGA SN UTAMA CIRI KHAS PENULIS N MODEL

STATUS PENYELI DK PENDKT N

Perbandingan ciri normatif,interpretatif&kritikal


NORMATIF Msyrkt&sistem sosial Kajian medium/bsr Tindkn dipengaruhi dgn perasaan indvd Mkwl t/laku Model sains semulajd Objektif Kajian dilaksanakn dr INTERPRETATI F Individual Kajian mini Tindkn manusia secr bterusn Mbtk semula kehidupn sosial Bkn-statistikal subjektif Plbtn personal dlm kajian

lulus Induksigeneralisasi Mtrgkn t/laku@mcr psbb Andaian@angga pn Konsep makro: msyrkt,institusi, norma,keduduk n,peranan&jang kaan Strukturalis

sasarn pmblhubh Interpretasi dr spesifik Memahami tindakn@pertia n Mkaji andaian@ anggapn Konsep mikro: perspektif indvd, konstruk personal, pengertian& definisi situasi Fenomenologis, simbolik praktikal Kritikan spesifik Memahami,menyo al,mkritik,mtransf ormasi Mutama kepentingn Konsep makromikro: kepentingn politikal&kuasa ideologikal,operasi kuasa Teoris kritikal,penyelidikn tindakn, pengamal tindakn Emancipatory (kebebasn)

blh mtmbhbaikn situasi.

Metodologi Penyelidikn =Kaedh saintifik utk mhuraikn pndktn&kaedh yg digunakn dlm sesuatu penyelidikn Tujuan:Mhuraikn pendktn&kaedh bg mbr kefahamn thdp proses penyelidikn yg dilaksanakn/Manalisis kaedh2 penyelidikn/ Mhuraikn kekurgn&sumber2nya/Mjlskn andaian&akibtnya/ Mhbgkaitkn potensinya dgn ilmu2 yg xketara dlm tema kajian. Aspek utama dlm metodologi penyelidikn
PROSES Fikir&Pilih Kaedah Mbt Refleksi Ats Kaedh Yg Dipilih Menilai Kaedh2 Yg Dipilih SOALAN-SOALAN METADOLOGI Mengapa memilih kaedah itu? Apakh kualiti data yg blh dikumpulkn drpd kaedh2 itu? Blhkh kita bljr@mbt generalisasi drpd data mlalui kaedh mengumpul? Bgaimana sampel yg ditentukn blh dibt penmbhbaikn dgn pgunaan kaedh itu? Blhkh@haruskh kaedh yg lain digunakn? Mengapa? Bagaimana pengaruhnya (penyelidik)thdp data yg dipungut

Kepentingan: teknikal CIRI Definisi

Pendekatan Penyelidikan Di Sekolah


PENDKTN KUATITATIF Jenis kajian yg mbr fokus ats tugas utk mknlpasti& muji hukum&peraturn basaskn t/laku&situasi Teori mtentukn amaln kajian/hipotesisdeduktif/ujian hipotesis/ objektif/neutraliti Obj.realiti/fakta dr luar/ penyelidik bkecuali& bsft obj./hsl dptn bebas drpd pengaruh penyelidik/positivism e Muji hipotesis/mbtk generalisasi,teori,hu kum baru Eksperimen@ujikaji/ data analisis/ujian Sainstifik mgunakn data statistik/ada kuantiti yg blh diukur, diinterpretasi, dinilai& diinferensi Probabilistik Bebas drpd pengaruh penyelidik/deduktif/ inferensi Deskriptif:mhuraik n sesuatu proses@situasi dlm pengalmn nyata Phbgn:mknlpasti phbgn diantara 2 pemblhubah Pengujian Hipotesis: mbukti&mengesahk n hipotesis Pbtkn Model:mknl pasti pola2 utk mbtk model bdsrkn PENDKTN KUALITATIF Jenis kajian yg mbr fokus ats pengajian erti&makna serta fenomena yg bkaitn dgn situasi semulajd Teori dibtk drpd amalan kajian/ induktif/diskriptif/ subjektif/nilai mtentukn amalan kajian Subjektif realiti/ keutamaan penyelidik& bpst/kepentingn refleksiviti dlm kajian/ naturalisme Mjana isu@soal kajian/ mselesaikn mslh/ mtmbhbaikn situasi Questionaire/temubua l/ dokumen analisis/ simulasi/peserta Sains kemsyrktn/gunakn huraian dgn perkataan& bkn nombor statistik Oportunistik/bertujuan Bgntung kpd penyelidik /induktif/interpretif Investigatif:mjlnkn inkuiri kpd situasi yg kurang pasti Interpretatif:minter pretasi situasi yg bhgn2nya berupa kurg konsisten Iluminatif:mkaji fenomena dgn sudut lain utk mpolehi kefahmn secr mdlm Penyertaan:mgunak n penyelidikn tindkn utk mpolehi idea yg

Mukur&Minterpretasi data

Prinsip kajian asas

Tangga pn utama

Tujuan kajian Instru men kajian Kaedah

Psmpl n Analisi s data Katego ri Penulis n laporan

Kaedah Penyelidikan 1.Kaedah Inkuiri-Penemuan:pndktn penyelesaian mslh yg disusun khas spy sesuatu yg ditujukn kpd pljr akn mjd cbrn kpd mrk utk menyelidik dan meneliti secara lebih mendalam. Prosedur:Mknlpasti mslh/Mrncg penyelesaian/Mkumpul mklmt/ Mbt tafsirn/Mbt kesimpuln 2.Kaedah Saintifik:Pndktn yg bgntg pd logik ptaakuln akal manusia&mestilh bdsrkn fakta2@andaian yg dianggap munasabah menurut proses pemikirn manusia. Prosedur:Pbtkn hipotesis/Prncgn ujikaji(metadologi)/Psmpeln& pemungutn data/Panalisisan,pinterpretasis,pengenalpastian korelasi&pola2/Phuraian,pujian&penilaian rmln/Pbtkn peraturn@ penolakn hipotesis Mksd Pendktn Sainstifik Dlm Kajian:Penyiasatn basaskn teori&pengethuan lps/bbtk empirikal/bbtk sistematik 3.Kaedah Triangulasi(Bcntum):2@bebrpa kaedh digunakn dlm sesuatu penyelidikn,sama ada kuantitatif@kualitatif. Tujuan:Mnmbhkn kekayaan makna&isinya dlm segala proses penyelidikn/Analisis,interpretasi&laporn bdsrkn pelbagai pndgn&sikap antara indvd melalui soal selidik/menyempurnakn kekurgn drpd sesuatu pndktn,sama ada kuantitatif@kualitatif. Kategori Strategi Triangulasi: i) Data Bcntum:Masa penyelidikn melintang&mbujur/ruang kajian pbndingn(pbezaan lokasi,negeri)/Indvd kajian analisis bperingkt(indvd,interaktif,kolektif) ii) Penyelidikn Bcntum:Mlbtkn lbh dr seorg penyelidik dlm situasi yg sama iii) Teori Bcntum:Teori alternatif@bsaing digunakn dlm sesuatu situasi. iv) Metodologi bcntum:Di dlm kaedh(Kaedh yg sama dlm pelbagai situasi)/Diantara kaedah(pbgai kaedh utk objek kajian yg sama) Triad Kaedah Triangulasi(Kaedah memungut data)

Temubual dgn informasi&responden/Kajian dokumen,rekod, arkib dr organisasi@industri dlm kajian(soal selidik)/ Pemerhatian xtvt kerja peserta Etika Penyelidikan =Kesesuaian t/laku penyelidik thdp mrk yg menerima ksn penyelidikn,sama ada secara langsung atau tidak. Aspek Penting Dalam Etika Penyelidikn: Jenis projek penyelidikan/Konteks penyelidikan/Prosedur yang digunakan/Kaedah pengumpulan data/Jenis peserta /Jenis data yang dikutip/Hak pelajar/Perkongsian hasil kajian/Laporan kajian/Kebenaran guru besar@pengetua/Hak milik data Kod Etika Penyelidikan:Persetujuan mjd responden mesti dipolehi secr sukarela bkn paksaan@ditipu/Xrahsiakan mklmt ttg tujuan sbnr kajian/Lindungi responden dr segi identity/Xbahayakn responden(emosi,fiz&psikologikal/hak asasi subjek)/Xplagiat(xtiru penemuan kajian org lain)/Xmemalsukan data@ kaedah/ Instrument yg digunakn xlanggar hak milik pencipta/ kejujuran dlm literature review/keterbukaan sms kumpul data Prinsip pengurusn penyelidikn:xsiapa blh mlbtkn diri dlm kajian tnpa mengetahui@kebenarn&psetujuan/Xmemaksa org mbt sesuatu yg bbhya@enggan dilakukn/Mklmt yg relevan dgn tujuan&sbnrnya kajian sentiasa dismpaikn kpd org yg tlbt/tiada usaha tipu helah dilakukn ats peserta kajian/elak mcerobohi privasi peserta@gunakn masa mrk tlalu byk/manfaatkn kajian xptt disembunyikn drpd peserta@yg kurg manfaatnya dikenakn ats peserta/semua peserta hdklh dilyn secr adil,hormat&jujur/ Penyelidikan dan kaedah saintifik Kaedah saintifik basaskan: Membina hpotesis berasaskan pemerhatian (logik induktif),/Deduksi ke atas implikasi daripada hipotesis-hipotesis/Mengesahkan atau menolak hipotesis/Kaedah saintifik lebih dipercayai (reliable) daripada pengalaman atau pakar dalam menerangkan, meramal atau mengawal fenomena. Kepentingan/Kelebihan Kajian Saintifik:Tujuan jelas ttg proses kajian/perancangan lebih sistematik(kurang ralat) Logik induktif dan deduktif:Logik digunakan untuk membina hipotesis yang menjadi asas penyelidikan pendidikan Logik induktif menganalisis peristiwa utk kenalpasti generalisasi Contoh: Setiap siswazah yang ditemubual mengambil kursus penyelidikan pendidikan. Oleh itu, semua pelajar pasca siswazah perlu mengambil penyelidikan pendidikan Logik deduktif menemui kesimpulan spesifik basaskan generalisasi Contoh: Setiap pasca siswazah yang ditemubual mengambil kursus penyelidikan pendidikan. Anda seorang pelajar pasca siswazah. Maka anda akan mengambil kursus penyelidikan pendidikan. BAB 2:JENIS-JENIS PENYELIDIKAN Penyelidikan Asas Mlbtkn pengumpulan data dlm situasi baru utk menghasilkan teori@Mengukuh teori@Menilai semula teori/Mlht hbgn antara pemboleh ubah@faktor@konstruk utk tujuan membina generalisasi/Menyediakan konsep@teori kpd asas penyelidikan gunaan

Penyelidikan Gunaan (applied research) Menyelesaikan masalah praktikal dengan menggunakan teori sedia ada/Bukan membuat generalisasi @ membentuk teori tetapi menyelesaikan masalah dalam amalan semasa Penyelidikan Tindakan Membuat penambahbaikan amalan semasa/Meningkatkan profesionalisme sesuatu profesion melalui penilaian dan penambahbaikan Penyelidikan Penilaian Mendapat data secara sistematik untuk menilai keberkesanan atau kualiti program/Melibatkan input, proses, output
Jenis penyelidik an
Asas Gunaan Penilaian

Tujuan
Mtgktkn ilmu pgthuan dlm sesuatu fenomena Mslsaikn mslh bhbg amalan pendidikan Mbt keputusan ttg program pendidikan Mtgktkn keberkesanan amalan dlm pend. tnpa mbt generalisasi

Contoh
Mphmi pgruh rakan kpd gaya pembelajaran Mtentukn pndktn plg sesuai dlm kaedah pmbljrn utk murid. Mbt keputusan samada ada utk meneruskan bantuan pengajian dlm btk elaun Bagaimana meningkatkan kaedah mengingat sifir kpd murid Tahun 5

Tindakan

Pndktn Penyelidikan:Kuantitatif/Mixed Method/Kualitatif PENYELIDIKAN KUALITATIF: Mementingkan keobjektifan dlm mengumpul data Berdasarkan andaian(setiap fenomena dlm kehidupan dpt ditrgkn dgn mukur elemen yg tlbt dlm fenomena berkenaan Pengukuran akan memberikan data kuantitatif Data diberi makna menerusi analisis Dibt generalisasi utntuk menampung keperluan populasi yg lebih besar (yang mempunyai ciri yang sama) Data bbtk nombor (kuanti)&dianalisis mgunakn pdktn statistik a)Kajian Tinjauan Menghuraikan ciri-ciri sesebuah populasi melalui sampel Mengkaji sesuatu fenomena,mslh@hal utk mengetahui, menganalisis atau memperakui masalah, fenomena@hal tsbt Mendapatkan jawapan *Apakah jenis masalah yang dihadapi/Keseriusan masalah Meninjau hubungan antara pembolehubah Jenis kajian tinjauan: Tinjauan hirisan rentas (Crosssectional):Mengumpul maklumat drp sampel populasi yg ditentukan pd satu titik ttentu/Masa mengambil data mungkin mambil masa yg pjg. eg: tinjauan terhadap aktiviti semasa waktu P&P pelajar PISMP ambilan Jan 2009 Jangka panjang:Penyelidik mengumpul data secr intensif dl satu jangka masa tertentu/Manalisis perubahan yg blaku dlm populasi&menerangkannya/Memerlukan plbtn yg lama oleh semua yg terlibat/Mengkaji perkembangan sistem @ proses pendidikan eg: keberkesanan penggunakan BI dlm P&P diklgn pljr PISMP Data yg dipungut:soal selidik/temubual Langkah proses penyelidikan tinjauan: Peringkat 1:Meninjau reka bentuk&persiapan rancangan

Peringkat Peringkat Peringkat Peringkat

2:Ujian awal (Pra Ujian) 3:Reka btk tinjauan terakhir&perancangan 4:Pengumpulan data 5:Pengekodan data,analisis&laporan

b)Kajian Korelasi Penyelidikn yg mgunakn ujian statistik utk knlpasti pola2 hbgn antara 2 pemblhubh dlm kajian. Mcr hbgn antara pmblh ubh dgn mgunakn statistik korelasi tnpa mcr sbb musababnya Menilai kekuatan&arah hbgn@hbgn antara pmblhubh yg diselidiki Tafsiran pekali korelasi,r
Pekali korelasi, r > 0.9 0.7-0.9 0.5-0.7 0.3-0.5 <0.3 Intepretasi Sangat tinggi Tinggi Sederhana Rendah Sangat rendah

Tujuan Penyelidikan Korelasi:Menerangkan hbgn antra pmblh ubh yg tlh diknl pasti/Jk hbgn antara 2 pmblh ubh adlh konsisten mk hbgn tsbt blh digunakan utk meramal. c)Kajian Eksperimental utk muji hipotesis,idea,praktis,prosedur&tentukn samada hasil atau pemboleh ubah memberi pengaruh Menghasilkan sebab dan akibat Penyelidikan plg bstruktur krn kwln&prosedur yg dikawal Cth: adakah pembelajaran menggunakan kalkulator grafik sebagai kaedah pembelajaran memberi kesan positif terhadap sikap pelajar Sem 6 terhdp mata pelajaran MT? kaedah pembelajaran dgn kalkulator grafik vs sikap pelajar Jwpan: ya @ tidak Tujuan:Muji hipotesis&tentukn hbgn bbtk sbb&akibat/Mbt pbndingn antara kump rawtn vs kump kwln/Mbr rwtn dlm tempoh masa tertentu/Penyelidik akan memerhati@mukur kump rwtn (ujian pasca) utk tentukn perbezaan antara kumpulan/Mlht samada rwtn yg dibrkn Berjaya@tidak.Jk ya mengapa? Jk tidak? Ciri-Ciri: Pemilihan individu (sampel) secara rawak Perbandingan antara kumpulan (rawatan dan kawalan) Pemanipulasian pemboleh ubah tak bersandar (rawatan) siapa? Bila? Bagaimana rawatan dijalankan? Kawalan pembolehubah luaran faktor yang mempengaruhi kesudahan sesuatu eksperimen (sikap? Prestasi?) Pengukuran pemboleh ubah bersandar Kaedah pembelajaran koperatif akan meningkatkan prestasi dalam mata pelajaran amali sains/Kaedah pembelajaran koperatif : IV/Prestasi (kesudahan): DV Kesahan dalaman dan kesahan luaran Kesahan dalaman: DV (prestasi) yang diperolehi adalah hasil /kesahan luaran: kesimpulan yang diperolehi dapat digeneralisasikan kpd populasi Reka bentuk eksperimen 2 kategori reka bentuk: 1. Reka bentuk pemboleh ubah tunggal hy satu pemboleh ubah tak bersandar yang terbabit dan dimanipulasikan & bergantung kpd kawalan (kesahan dalaman& kesahan luaran)

pra eksperimen a) Reka bentuk kajian sekali gus Hanya satu kumpulan diberi rawatan Pemboleh ubah diperhati utk menilai kesan rawatan Reka bentuk tidak mantap krn tiada kump kawalan Pkaji xdpt tentukan samada dptn kajian disbbkn rwtn b) Reka bentuk satu kumpulan uji praujian pasca 1kump akn mlalui ujian pra(O),rwtn(X),ujian pasca (O) Kejayaan rawatan hy mbndingkn ujian pra&pasca Perbandingan antara kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan tidak dpt dilakukan Walau pun wujud perubahan tetapi bermakna peningkatan berlaku hasil rawatan Wujud pmblhubh luar yg tidak terkawal spt sikap murid, latar belakang murid @ penjaga c) Reka bentuk perbandingan kumpulan statik Reka bentuk ujian pasca (O) dua kumpulan Kumpulan rawatan menerima rawatan baru (X1) & kumpulan kawalan dengan kaedah tradisional (X2) Kedua-dua kumpulan menjalani ujian pasca (O) Sampel tidak dipilih secara rawak & tiada ujian pra Kump rawatan dan kump kawalan tidak setara Perbandingan tidak wajar dilakukan berdasarkan p/ubah bersandar Cth: X1: kaedah koperatif, X2: kaedah kelas, O=prestasi Eksperimen tulen:Sampel dipilih secara rawak pada setiap kumpulan/Pmblhubh luaran (kesahan dalaman dan kesahan luaran) dikawal dgn rapi a) Reka bentuk kumpulan kawalan ujian pasca sahaja Mlbtkn 2 kumpulan(kumpu rwtn&kumpu kawalan) /Sampel diagih secara rawak kepada kumpulan yang menerima rawatan&ujian pasca/Perbandingan ttg kberkesnan rwtn hy dilakukan berdasarkan ujian pasca. b) Reka bentuk kumpulan kawalan ujian pra-ujian pasca Melibatkan dua kumpulan : rawatan dan kawalan yang mempunyai sampel rawak/Kedua-dua kumpulan dipilih diberi ujian pra (O1) dan ujian pasca (O2) dengan kaedah baharu (X1) dan kaedah kawalan (X2) c) Reka bentuk Solomon empat-kumpulan Sampel dalam kuantiti yang ramai/Memerlukan usaha dan tenaga yang mencukupi Kuasi eksperimen:Xmlbtkn pagihan sampel secr rawak /Xmbr kwln penuh/Kesahan dlmn&kesahan luaran terancam a) Reka bentuk kumpulan kawalan tidak setara Dua kumpulan terlibat dengan melakukan rawatan dan kawalan /Ujian pra dan ujian pasca dijalankan/Perbandingan berdasarkan keberkesanan rawatan b) Reka bentuk siri masa satu kumpulan Hanya satu kumpulan terlibat dengan rawatan

Ujian pra dilakukan berulangkali sehingga skor ujian pra stabil sebelum rawatan dilakukan Ujian pasca juga dilakukan berulangkali sehingga skor ujian pasca stabil selepas rawatan Perbandingan skor ujian pra dan ujian pasca dilakukan Tafsiran dilakukan terhadap kesan rawatan c) Reka bentuk pengimbas balas (counterbalanced design) Setiap kumpulan didedahkan dengan semua rawatan Menggunakan turutan rawatan yang berbeza Perbandingan keberkesanan berdasarkan pasca ujian dijalankan selepas rawatan dilakukan 2. Reka bentuk faktor 2@3 pmblhubh xbsandar terbabit&sekurang2 1 dimanipulasi Melihat kesan pemboleh ubah secara berasingan& bertindih Melihat bagaimana sesuatu pemboleh ubah dapat mempengaruhi pemboleh ubah lain Contoh: perbandingan keberkesanan kaedah inkuiri dan kuliah terhadap pencapaian pelajar mata pelajaran PAI berdasarkan saiz kelas d) Kajian Diskriptif Di tetapkan(set) utk melihat&melaporkan perkara spt adanya Tidak cuba untuk mengawal pembolehubah Masalah penyelidikan diskriptif: Kurang responden/Keputusan yang biase e) Kajian Casual-Comparative Kajian untuk melihat hubungan sebab dan kesan melalui perbandingan kumpulan. Pembolehubah yang dimanipulasikan dan penyebab kepada pembolehubah lain untuk berubah dipanggil independent variable. Pmblhubh yg respon kpd pubahn(dependent variable). Dalam kajian ini independent variable sudah dikenalpasti: jantina, umur /SES subjek tersebut. PENYELIDIKAN KUALITATIF: Memberi gambaran terhadap perspektif yang tidak dapat diukur secara kuantitatif /Memberi makna kepada fenomena berdasarkan kepada elemen yang terlibat /Berbeza dalam situasi berlainan/Wujud unsur subjektiviti Tujuan: Mdptkn pemahaman mendalam ttg sesuatu kes/fenomena dlm konteks yang sedia ada Mkaji&mphmi makna yg dibw oleh sst kes/fenomena yg dikaji Mcr&mdptkn pengetahuan yang terperinci ttg sst kes/ fenomena tumpuan kpd proses bagaimana? a) Etnografi Mengkaji, menganalisis dan mengintepretasi sistem, budaya yang dipunyai oleh sesuatu kumpulan berdasarkan persekitaran sebenar Budaya sebarang tingkah laku@kepercayaan manusia Mencungkil maklumat yang tersirat Data melalui pemerhatian, temu bual, dokumen, artifak b) Grounded Teori

Membina teori/Menerangkan proses, tindakan, interaksi c) Kajian Sejarah Menceritakan kehidupan seseorang, pglmn/Mengutip cerita, melapor pengalaman, menceritakan makna kepada pengalaman berkenaan d) Kajian Kes Penerangan dan penganalisisan terperinci sst fenomena @unit kecil spt individu, kumpulan, institusi, komuniti Setiap kes mempunyai sempadan atau had Ekspolari thdp satu kes dalam jangka masa yg pjg Responden kaya dengan maklumat Kutipan data: pemerhatian,t/bual,bhn audio,dokumen,lprn Tujuan Kajian Kes: Mengeluarkan laporan yang terperinci/Mbina penerangan yg sesuai dgn kes yg dipilih/Menilai fenomena yang dipilih
Jenis / Aspek Tujuan Reka bentuk Pendekata n Instumen Sampel Analisis Kuantitatif Menyelidik hubungan, sebab dan kesan Dibentuk sebelum kajian dijalankan Deduktif, menguji Teori Mgunakan alat2 piawai Menggunakan sampel besar Statistik ke atas data numerik Kualitatif Memahami fenomena Sosial Dibentuk semasa kajian dijalankan Induktif, Menjana Teori Mgunakan interaksi bsemuka Mgunakn sampelsampel kecil Deskripsi &interpretasi naratif

PENYELIDIKAN MIXED METHOD 1. Kedah bercampur -satu tatacara untuk mengutip kedua2 jenis data,iaitu data kualitatif dan data kuantitatif dalam satu kajian 2. Kajian tindakan- guru mjlnkn kajian dlm blk darjah utk mrk mbt refleksi ttg pengajaran mereka. *Populasi adalah kumpulan sasaran pengkaji, iaitu kumpulan kepada siapa hasil kajian akan digeneralisasikan. *Sampel kajian:responden2 kajian yang dipilih utk mewakili sesuatu populasi a) Persampelan rawak mudah(PRM): 1proses pemilihan sampel di mana semua individu dlm populasi tertentu mpunyai peluang yg sama utk dipilih sebagai sampel b) Persampelan rawak berstrata(PRS):1proses pemilihan sampel di mana populasi kajian dibahagikan kpd beberapa strata/kump kecilL pandai, L lemah, P pandai, P lemah . c) Persampelan sistematik(PS):1proses persampelan, di mana setiap ahli populasi diberi nombor berturutan,&sampel dipilih dgn mengambil ahli populasi yang bernombor dengan selang tertentu. d) Persampelan kelompok(PK):1proses persampelan, di mana ahli2 populasi berada dlm kump2 tertentu BAB 3:PROSEDUR PENYELIDIKAN PENDIDIKAN 1. MENYATAKAN MASALAH KAJIAN Pernyataan masalah kajian menjelaskan keadaan sebenar isu/masalah) Boleh ditulis sebagai tujuan am kajian atau dalam bentuk persoalan kajian. Amat spesifik dan mengandungi variabel kajian

Contoh-contoh Pernyataan Masalah Kajian Dlm Btk Soalan =Apakah keperluan profesional sesuatu kumpulan guru sains tertentu? =Apakah guru sains memerlukan kursus pedagogikal, Bahasa Inggeris, kandungan sains, rekreasi, pengendalian kelas atau manamana kursus lain? Langkah Mengenalpasti Masalah 1. Pilih idea umum@awasan tumpuan: harus melibatkan mengajar dan belajar harus berada di dalam lokus kawalan anda harus sesuatu yg anda minat ttgnya harus sesuatu yang anda ingin menukar atau bt pnmbhbaikn 2. Bt reconnaissance(proses mdptkn mklmt ttg mslh): Meluaskn pemahaman ttg teori2,nilai2 pendidikan,bagaimana pekerjaan bsesuaian dlm konteks persekolahn yg lbh bsr,konteks bsjrh sekolah anda, sejarah perkembangan idea-idea anda tentang p&p. Mtrgkn Siapa, Apa, Bila & Dimana situa si yang anda ingin tukar. Jelaskan Situasi Bagaimana 2. MENETAPKAN OBJEKTIF KAJIAN Tujuan / Objektif kajian - bersesuaian dengan pernyataan masalah Apa yang guru harapkan daripada membuat kajian Pernyataan tujuan spesifik kajian yg disenaraikan sblm sesuatu kajian dijalankan Penyenaraian tujuan spesifik kajian ini amat mustahak kpd pengkaji sbb ia mblhkn pengkaji mengutip data yg sesuai dan jenis alat yg perlu digunakan Utk membina item soal selidik, anda perlu merujuk kpd objektif kajian anda. Pernyataan objektif kajian tindakan dinyatakan dengan jelas Objektif kajian: Ia adalah matlamat khusus Kesemua objektif dirangka berdasarkan: kemampuan(masa&kos) yg blh dicapai/bersifat realistik/permasalahan kajian Tiada standard khusus ttg jumlah objektif yg perlu dirancang Objektif mematuhi konsep SMART =They must be smart: specific/measureable/achievable-action oriented/realistic/time defined =They are precise declaration of intent & describe exactly what knowledge the study should yield Cth Objektif umum : secr umunya kajian ini ialah utk membantu meningkatkan kemahiran menyelesaikan soalan sains bahagian b dalam masa yg ditetapkan Cth Objektif khusus: meningktkn penguasaan murid menjawab soalan mengawal pemboleh ubah Menimbulkan minat murid mengikuti mata pelajaran Membina keyakinan diri murid2

3. MEMBENTUK SOALAN KAJIAN Soalan dan objektif kajian berhubung rapat antara satu sama lain. Soalan kajian = soalan yg dibina berpandukan kpd objektif kajian, yg mana jawapan kpd soalan ini akan membantu pengkaji utk mencapai objektif dan tujuan kajian. Contoh soalan kajian: Apakah strategi pengajaran, kaedah dan teknik yg digunakan guru cemerlang dalam blk darjah? Bagaimana guru mengendalikan pelajaran praktikal sains dalam makmal? Adakah kemahiran proses sains dikendalikan secara eksplisit atau implisit? Mbina soaln yg mampu mhidupkn skop fokus kenyataan Soalan kajian perlu bbtk tbuka-ttutup Soalan kajian mbntu mfokuskn pd rncgn Mbntu mengesahkn rncgn yg dibt blh dilksanakn Persoalan kajian yang baik: 1. Elakkan dari membina persoalan kajian yang boleh dijawab dengan Ya atau Tidak 2. Fokuskan persoalan kajian kepada semua variable yang terlibat dalam kajian 3. Persoalan kajian akan terjawab dengan "mudah" dari data yang anda kumpulkan diikuti dengan analisis data yg anda pilih 4.Boleh diukur/jelas/spesifik/dpt mcapai objektif/tepat 4. MENGHASILKAN HIPOTESIS KAJIAN Satu pernyataan yg dijangka mjd penyelesaian kpd sesuatu mslhj. Hipotesis barah:hipotesis yg menentukn arah jangkaan jwpn kajian/Hipotesis Xbarah:sblk kpd barah Ciri2 hipotesis : suatu pernyataan yg diramal mempunyai jawapan yg bernilai kpd soalan kajian/Suatu jangkaan yg mpunyai hbgn antara beberapa variabel atau kesan antara satu variabel terhadap variabel lain/Hipotesis blh diuji secr statistik. Perbezaan antara hipotesis kajian dan hipotesis statistik: Hipotesis kajian: pernyataan ttg keputusan yg dijangka Hipotesis statistik: pernyataan ttg andaian bhw tiada hbgn antara variabel2 yg dikaji. Andaian tiada hbgn ini perlu dibuat sbb sesuatu.Kaedah statistik yg digunakan utk menguji hipotesis perlu mengandaikan tiada hbgn antara variabel2 kajian. HO : u1=u2 (hipotesis statistik /nol) HA/H1= u1 =/ u2 (hipotesis kajian/alternatif) U1=min populasi 1 U2=min populasi 2 Hipotesis statistik nol: Skor min dalam sains bagi pelajar2 Tahun 2A yg mempelajarinya melalui kaedah koperatif adalah sama dengan skor min pelajar tahun 2B yg mempelajarinya melalui kaedah tradisional Hipotesis kajian/alternatif: Skor min dalam sains bagi pelajar2 tahun 2A yg mempelajarinya melalui kaedah koperatif adalah berbeza daripada skor min pelajar2

tahun 2B yang mempelajarinya melalui kaedah tradisional 5. MELAKUKAN TINJAUAN LITERATUR Suatu laporan ttg kajian&teori dlm bidang yg dikaji Meletakkan asas untuk membuat kajian. Menunjukkan apa yg tlh dikaji dlm sesuatu bidang& phbgn kajian anda dgn kajian2 awal Laporan terperinci&meluas tentang topik yg sedang dikaji. Kepentingan tinjauan literature: Membentuk asas sebarang kajian Meletakkan had bagi masalah penyelidikan Mbr petnjk kpd pendekatan&metodologi oleh pkaji lain. Mdptkn tunjuk arah drpd cdgn pkaji lain utk kajian lnjtn Kajian yg dijlnkn adalah relevan Tinjauan literature yg lemah Tiada kaitan dgn tujuan utama kajian& soalan pmslhn Menyenaraikan kajian, tp xmbanding&membeza Gaya rujukan& citation yang tidak konsisten (Wrong, inconsistent citation & referencing styles) Terlalu banyak punca rujukan sekunder Cut and paste Tidak dinilai secara kritis Langkah Dalam Penyediaan Tinjauan Literature:Knlpsti bidang kajian/pemilihn topik kajian/penentuan pndktn&metodologi kajian/Pengumpuln data mklmt/analisis,interprerasi&penilaian data/pgunaan data yg dinilai utk penulisn laporn/psembhn laporan Jenis sumber LP:Bibliografi/jurnal&buku/laporn penyelidikn/ tesis/Suratkhabar/ICT Punca sumber=Sumber Primer:Sumber yg ditulis oleh indvd yg mengendalikn kajian itu sendiri/kebykn blh dijmpuai dlm kajian jurnal./Sumber Sekunder:Sumber ditulis oleh penulis yg bkn merupakan indvd yg mjlnkn kajian itu. Cara Nak Cari Literature Review:Sumber di mana/tajuk literature review/tempat cari di mana 6. MERANCANG KAEDAH KAJIAN 7. MEREKA BENTUK KAJIAN: Perncgn@strategi pd prosedur yg akn digunakn dlm mjwb RQ/Mtentukn pengumpuln data&analisis kaedah. Pilihan reka bentuk kajian bergantung kepada:Soalan kajian/ Rawatan/Pembolehubah luaran yg perlu dikawal. Terbahagi kepada: RB tetap/kuantatif - RB eksperimen/RB bukan eksperimen /RB kuasi-eksperimen RB fleksibel/kualitatif - kajian kes/kajian etnografi/kajian grounded theory 8. MENENTUKAN PROSEDUR PERSAMPELAN i. Banci = data yang dikumpulkan dari seluruh ah li penduduk ii. Survei = Data yang dikumpul dari hanya sebah agian penduduk /hasil unjuran dari sampel ke p opulasi

Sampel ialah sebagian tertentu daripada suatu populasi yang mana sifatnya dikaji untuk mendapat maklumat tentang keseluruhan populasi. e.g. sampel pelajar PISMP(responden) = suatu set pelajar PISMP daripada populasi PISMP di semua IPGM untuk tujuan kajian tinjauan Prosedur/strategi persampelan ialah cara anda memilih responden dpd populasi untuk kajian. Kerangka persampelan /Sampling Frame: Satu senarai kesemua individu (unit) dlm populasi drpd mana sampel diambil Teknik persampelan: Rawak mudah:Unit yang dipilih secr rawak dari kerangka sampel Rawak berstrata:Unit sampel rawak dlm kategori(strata) yg diandaikan ada dlm penduduk Rawak sistematik:Unit nombor dlm kerangka sampling& pilih setiap 5, 10, dll P. kluster:Cluster (masing2 dgn beberapa unit) dlm kerangka sampling yang dipilih secara rawak. P. mudah (Convenience sampling): seleksi berd asarkanketersediaan atau kemudahan inklusi P.Bertujuan:Pemilihn indvd dr yg anda mungkin cenderung utk mendapatkan lebih banyak datz P. Kuota:Pemilihn atas dsr kategori yg diandaikan ada dlm penduduk. Saiz sampel:Peraturan asas=Semakin bsr sema kin baik. Saiz sampel yang lebih besar diperlukan apabila: o Ada banyak variable dlm populasi(heteroge nus) o Kumpulan harus dipecah menjadi subkumpulan o Pengurangan tahap tinggi yang diharapkan o Tingkat tinggi signifikansi statistik diperlukan 9. MEMBINA INSTRUMEN KAJIAN Instrumen [Apa] = Alat/prosedur untuk mengumpul data secara sistematik Membina instrumen (Instrumentation) [Apa, Bagaimana, Bila, Siapa] = termasuk kedua-dua instrumen dan keadaan penggunaannya, bila ia digunakan dan oleh siapa ia digunakan Jenis2 Ujian: 1.Formatif:Ksn kemajuan pljr dlm unit2 pljrn yg diajr/pastikn pljr tlh mkuasai setiap unit pljrn sblm dipknlkn dgn unit pljrn br/diagnosis bg dpt ksn punca kelemahn pljr/ tentukn samada pljr tlh bsedia utk mikuti pljrn berikutnya yg lbh tinggi&rumit/ tingktkn motivasi pljr utk bljr. 2.Sumatif:tentukn thp penguasaan pljr dlm keseluruhn kursus/dilakukn pd akhir pmbljrn/melaporkn kemajuan pljr drpd mppbaiki kelemhn awal pngjrn guru&pmblrjn pljr/tujuan pemilihn&penempatn graduan ke alam pekerjaan. 3.Alternatif:mbr 1 alternatif kpd pengujian kerts&pensel tradisional.cth: disertasi/projek/kajian kes/portfolio/bengkel/seminar/oral pljr. 4.Penilaian pra kelayakn dan diagnostik:petunjuk sama ada pljr bpotensi,bsedia& mpunyai kecerdasn,bkt&minat thdp bidang yg ingin diceburi/mksn pljr sudah bsedia utk mikuti pljrn seterusnya/kesan kelemhn&kekuatn pljr agar pmbetuln& ptmbhbaikn yg bkaitn blh dilakukn

*Ujian pncapaian:mukur secr khusus sejauh mana pljr tlh kuasai isipljrn yg diajr. *Ujian kecerdasn:direka khussu utk msampel secr luas pelbagai fungsi mental spy dpt manggarkn thp intelektual am seseorg indivdu. *Ujian prestasi:memerlukn pljr menunjukkn pemahaman&kemahirn mrk dlm mlakukn aktvt@siri aktvt harian/mbr rnsgn kpd pljr utk mpknl& mngembgkn aktvt pemikirn&taakuln mrk basaskn kpd kurikulum yg diajr. Ciri-ciri Ujian: 1.Kesahn:benar/tepat/sejauh masa sesuatu alat pukurn itu bguna utk mbt keputusn yg relevan. Kesahn Ujian:soalan ujian mesti relevan&muji apa yg hendk diuji/seimbg dr segi bil bdsrkn tajuk&subtajuk kndgn yg diajr/menepati objektif&kandgn sesuatu kursus. *Kesahn kndgn:sejauh mana sesuatu ujian mrangkumi domain kndgn yg hendk dinilai. *Kesahn gagasan:Jenis ujian yg digunakn utk mukur trait,tingkhlaku@trait mental manusia/muji gagasan,idea,teori,hipotesis ygdikemukan.sekumpuln konsep yg ada pd fikirn tetapi kita xdpt dilihat objeknya secr lgsg spt pcapaian kecerdasn&kretiviti. *Kesahn bkaitn kriteria:sejauh mana kaitn antara pncapaian dlm sesuatu ujian dgn kriteria luarn yg bkecuali/mpsoalkn sama ada ujian sah mukur kriteria yg hdk diukur. 2jenis kriteria: i) Serentak:kriteria yg ditunjukkn pd masa yg sama/hmpir sama dgn pukurn yg dikenakn keats kriteria itu. ii)Jangkaan:kriteria yg ditunjukkn pd satu selang masa slps pukurn dikenakn keats ujian tsebut. *Kesahn Ramalan:Kebolehn meramal keupayaan&kelayakn seseorg calon dlm mjlnkn sesuatu tugas pd masa akn dtg. *Kesahn Serantak:pencapaian seseorg dlm sesuatu ujian adlh selaras dgn pencapaian dahulu iaitu dlm sesuatu ujian. 2.Kebolehpercayaan:ketekaln ujian dlm mukur apa yg hndk diukur./mukur sesuatu gagasn dgn skor yg tekal mpunyai kebolehpercayaan yg tinggi/ujian yg skor berubah2 kebolehpercayaan rendah. Faktor kebolehpercayaan: *Ujian:ujian objektif lbh tinggi kebolehpercayaan drpd subjektif *Murid/guru:jika murid mambil ujian smbil lewa,kita xdpt mukur kebolehpercayaan ujian itu secr tepat. *Pentadbirn ujian:jika arhn xjelas,masa xcukup,mk ujian yg dijlnkn itu diragui kebolehpercayaannya. *Persekitaran:suasana bilik yg pns,kurang cahaya mpengaruhi kebolehpercayaan ujian *Pemarkahan Faktor tidak sistematik:faktor yg mhslkn pubhn/variasi yg xdijangka dikenali sbg perubhn rawak *Variasi individu:individu bubh disbbkn minat,kecergsn fiz&kestabiln emosi yg bbeza pd 2 situasi ujian *Variasi perubahn tugasn:menulis jwpn dlm kertas jwpn pd ujian ptama& mhitamkn kertas OMR pd ujian kedua akn mhslkn perubahn rawak disbbkn memerlukn kemahirn yg bbeza *Variasi persampelan gagasan yg terhad:soaln ujian dibina basaskn kpd sampel kndgn yg diajar&sampel tingkhlaku yg terhad lbh tdedah kpd faktor peluang. Indeks kebolehpercayaan:indeks 0.75 bg mpstikn ujian dibina blh dipercayai

*menunjukkn ketekaln sesuatu ujian *ditentukn mgunakn kaedh korelasi antara 2 set skor ujian *kaedah bg mpoleh 2 set skor ujian: i)uji&uji kembali:mpoleh 2 set skor dr ujian yg sama yg ditadbirkn kpd pljr yg sama pada masa blainan. ii)setara:mpoleh 2 set skor dr 2 set ujian yg setara yg ditdbirkn kpd pljr pd masa yg sama. iii)Bahagi dua:mpoleh 2 set skor dr jwpn pljr thdp soaln bnombor ganjil&soalan bnombor genap dr 1 set ujian yg ditadbirkn pd pljr. Mptingktkn kebolehpercayaan: *arahn hdklh jelas&tepat *pnyataan soaln mestilh jelas&tepat *soaln hdklh seragam *situasi&masa ujian dijlnkn hdklh piawai,serupa&tkawal *elak gangguan kpd pljr disbbkn arhn&soaln xjelas *elak kebimbgn pljr semasa mrk mjwb soaln 3.Keobjektifan:bkait dgn sejauh mana pskorn sesuatu jwpn ujian bebas drpd ptimbgn pemeriksa/sekiranya 2@lbh pemeriksa mbr skor yg sama kpd jwpn yg sama,mk ujian mpunyai keobjektifan yg tinggi./skema penskorn perlu disediakn bg mpstikn ujian mpunyai keobjektifan yg tinggi. 4.Kebolehtadbirn:cr ujian itu dijlnkn@ditadbirkn Panduan memastikn pentadbirn ujian sempurna: *arahn cr mjwb soaln ujian mestilh dibr dgn tepat,jelas&ringks *soaln mestilh disusun dr mudah kpd sukar *perlu memadankn bil&kesukarn soaln dgn masa yg diperuntukn utk mjwb *soaln jwpn dipilih yg mengandungi 5pilihn diperuntukn 45saat utk pljr mjwb *dewan ujian haruslh selamat,ceria&sempurna kerusi meja dlm keadaan baik. *masa perlu ditmbg bg mgantikn masa gangguan yg blaku. 5.Kemudahtafsiran:keputusn ujian harus mudah ditafsir/mbr mklmt ttg taraf pencapaian murid/punca kelemahn murid diketahui dgn jelas/kekuatn murid dpt dikenalpasti/objektif pengajarn pmbljrn dicapai/kesesuaian dgn kaedah mengajar/ kesesuaian dgn ABM Kriteria penilaian jwpn: *kndgn:adkh pljr mkemukakn semua isi/kndgn bg sesuatu soaln pokok? *susunan/organisasi:adkh susunan jwpn tatur kemas&logik? *proses:adkh proses pgunaan,analisis,sintesis&penilaian dilakukn dgn teratur& sistematik? *ketepatn&kemunasabahn:adkh isi jwpn tepat&munasabah? *keaslian&kreativiti:adkh jwpn yg dibr asli basaskn kpd kreativiti pljr sendiri? *kesempurnaan&ketekaln dlmn:adkh isi jwpn yg dibentngkn sempurna&mpunyai ketekaln dlmn yg tinggi? Bentuk Ujian 1.Ujian kertas&pensel:ujian objektif/subjektif/tara/binaan guru 2.Ujian perlakuan/prestasi 3.Ujian rujukan norma 4.Ujian rujukan kriteria
Dimensi Ciri 1. Matlamat Rujukan Norma Membandingkan prestasi seseorang pelajar dengan Rujukan Kriteria Membandingkan prestasi seorang pelajar dengan

pelajar lain 2. Pembinaan Soalan Soalan menggalakkan kepelbagaian. Soalan menggunakan pengacau terbaik Cetek, kebiasaannya 1 atau 2 soalan setiap objektif Semakin pelbagai soalan ujian semakin baik Persentil dan skor piawai

3. Kandungan Ujian 4.Kepelbag aian Kandungan 5. Pelaporan &Pentafsira n

kriteria piawai yang ditetapkan. Soalan memberi tumpuan kepada kriteria tingkah laku yang diuji. Menumpukan kepada pengenalpastian tingkah laku. Mendalam, banyak soalan bagi setiap objektif. Kepelbagaian soalan ujian adalah minimum. Bilangan lulus atau gagal serta julat prestasi yang boleh diterima.

10.MENYATAKAN KESAHAN&KEBOLEHPERCAYAAN INSTRUMEN KAJIAN Kesahan:Didefinisikan sbgi sejauh mana sesuatu alat pengukuran itu mengukur apa yang harus diukur Terbahagi kepada tiga iaitu : kesahan kandungan/gagasan/ramalan Kesahan kandungan Sesuatu kandungan ujian mengandungi sampel yang menyeluruh serta dpt mewakili tugasan yg diinterpretasikan oleh skor ujian itu Kesahan gagasan Bermaksud proses yg menentukan sejauh mana pencapaian ujian dapat diinterpretasikan sebagai satu atau lebih gagasan psikologikal seperti motivasi, harga diri atau kebolehan visual-spatial Kesahan ramalan Meramal pencapaian atau pemilihan bidang kerjaya yg akan diceburi oleh muridnya selepas persekolahan. Guru boleh membuat ramalan dengan merujuk kpd ujian kecerdasan yg biasanya mempunyai kesahan ramalan yg tinggi mengenai pencapaian akademik Kebolehpercayaan:Didefinisikan sebagai ketekalan sesuatu pengukuran iaitu setakat mana sesuatu skor itu sama antara satu ujian dengan ujian yang lain. Merujuk kpd keputusan ujian tersebut iaitu skornya dan bukan merujuk kepada alat pengukurannya. 11.Menentukan prosedur pengumpulan data 12.Mengumpul data 13.Menganalisis data 14.Membincang hasil kajian 15.Melaporkan kajian

BAB 4:PENYELIDIKAN TINDAKAN Definisi dan Konsep PT : Kajian yang dilakukan secara terus untuk menyelesaikan sesuatu masalah sosial (Lewin, 1946) Satu pendekatan penyelidikan untuk mempertingkatkan kualiti P&P (Elliot, 1981) Kajian yang sistematik ke arah usaha-usaha untuk meningkatkan amalan pendidikan oleh golongan yang terlibat dalam pendidikan (Ebbutt dalam Gabel, 1995)

Satu kajian inkuiri refleksi kendiri yang dilakukan secara kolektif untuk mempertingkatkan sesuatu perlakuan atau amalan (Kemmis & McTaggart, 1988) Satu kajian untuk meningkatkan kualiti pendidikan secara bersama... (McNiff, 1988) Ciri-Ciri Penyelidikan Tindakan: Matlamat Utama PT: Perubahan yang positif akan berlaku pada akhir penyelidikan Kajian yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah sosial masyarakat, pendidikan,.. Kajian untuk memperbaiki keadaan semasa Berkaitan dengan tugasan harian Kajian tindakan ialah suatu proses reflektif inkuiri refleksi kendiri Pengkaji terlibat secara langsung dalam kajian Kajian tindakan ditentukan oleh pengamal sendiri (practitioners) Kajian tindakan dilaksanakan secara sistematik Ada tindakan praktikal & intervensi Data lebih cenderung berbentuk kualitatif Satu proses yang berulang atau berterusan (cyclical basis) Kepentingan Penyelidikan Tindakan: Untuk menambahbaik pengajaran & pembelajaran Meningkatkan kualiti diri sebagai pendidik Memperbaiki keadaan tempat kerja Meningkatkan kepuasan bekerja Peluang untuk membuat perubahan ke arah peningkatan profesionalisme (hasil pengupayaan) Pembangunan profesionalisme Prinsip Penyelidikan Tindakan: Pemikirn kritis&refleksi adlh unsur utama utk penilaian kendiri& punca mslh pend. dlm kajian. Menitikbrtkn prinsip kolaboratif agr sama2 dpt mcr jln penyelesaian mslh pend. PT hrs dijlnkn ditmpt blakunya mslh pend&diusahakn oleh guru yg mhdpi mslh pend. tsbt. Kedudukn penyelidik&mrk yg tlbt dlm kajian adlh sama. PT hy bfokus kpd 1 kes shj ldm sesuatu tempoh masa. Peranan Peserta Dlm PT: Knlpasti&analisis mslh yg tdpt dlm kurikulum@xtvt p&p Rncg&btk strategi utk penyelesaian mslh p&p Lksanakn&muji strategi yg digunakn Nilai keberkesanannya Mbt refleksi thdp dptn kajian secr bpasukn Jenis Penyelidikan Tindakan: 1. Penyelidikan Individu Praktikal:utk tangani mslh spesifik dlm blk drjh,sek@komuniti yg lain.Obj. asas:mtmbhbaikn amaln dlm masa jgka pendek. 2. Penyelidikan Tindakan Penyertaan:Mlbtkn bkn sj guru mpunyai bbagai2 pndgn&pglmn,semuanya bfokus ats mslh pend yg sama.Indvd ini mlbtkn mrk secr intensif sbg stakeholder&rkn kongsi dlm sgl xtvt PT.Mrngkumi penentuan obj.kajian&psetujuan

aspek pengumpuln data analisis&interpretasi data.Dikenali Penyelidikn Kolaboratif.

Model-Model Kajian Tindakan 1. Model Kurt Lewin (1946; 1948)=Digunakn utk kajian phbgn&interaksi manusia. Merancang bertindak memerhati/menilai merefleks a)Mereflek:Suatu aktiviti di mana indvd cuba mingat kembali pglmn yg tlh dilalui berfikir-fikir muhasabah diri menilai semula kebaikan dan kelemahan amalan yang telah dilakukan Tujuan Refleksi: Memahami kewujudan sesuatu masalah/ kesukaran Mengenal pasti mengapa masalah itu timbul Mengetahui tahap kesukaran masalah itu (P&P) Memahami penglibatan pelaku secara langsung & tidak langsung Tujuan Mereflek: Mentafsir kemahiran mengajar/ amalan sendiri Menilai strategi P&P dan bahan pengajaran Mengesan kelemahan dalam amalan P&P Mengubah persepsi terhadap diri sendiri & murid Mengenal pasti punca masalah Asas untuk menentukan fokus kajian Membina penjelasan tentang murid, interaksi di blk drjh serta keseluruhan proses P&P Asas untuk melakukan perubahan secara terancang Cadangan Soalan untuk Mereflek: What am I doing?/Why am I doing?/What other way can I do it?/How does it work? Can I do it again or another way?/ How do I improved what I am doing? Kaedah Mereflek: Refleksi kendiri/Analisis video/Analisi audio/Berbincang dengan rakan setugas/Sumbangsaran Fasa Dalam Mereflek: 1. Refleksi Awal (environmental scanning):Pengkaji mengimbas amalan P&P yang lalu: Fokus pada masalah yang dihadapi oleh murid & punca-puncanya Buat andaian punca masalah daripada aspek: Guru/Murid/Isi kandungan/Persekitaran Lakarkan masalah dan punca masdalah dalam bentuk peta minda asas untuk menentukan masalah yang paling kritikal Tetapkan punca masalah yang akan diambil tindakan fokus kajian Tips semasa refleksi ... Rujuk bahan berkaitan/ literatur Menulis dalam bentuk naratif (bercerita) jangan peranan anda dalam cerita itu! 2. Refleksi Semasa Kajian -(menilai keberkesanan aktiviti) o Semasa menjalankan aktiviti semasa menjalankan tindakan untuk mengatasi masalah o Mengesan kekuatan & kelemahan setiap aktiviti o Hasil pemerhatian terhadap sikap & tingkah laku murid semasa menjalankan aktiviti

Asas untuk merancang penambaikan dalam aktiviti seterusnya 3. Refleksi Selepas Kajian - (sintesis perubahan utk mtentukn tindakan sususlan) o Mengimbau kembali keseluruhan intervensi yang telah dijalankan o Kekuatan & kelemahan keseluruhan intervensi/ inovasi o Perhati perubahan sikap murid secara keseluruhan o Kaitkan dengan objektif menjalankan kajian tercapai atau sebaliknya o Asas untuk menentukan cadangan bagi kajian akan datang b)Merancang Kajian:Mbt perancangan yg komprehensif spy tindakan bertepatan dengan masalah yang ingin di atasi o Perkara2 yang perlu dirancang: Tinjauan awal kaedah mengutip data, menganalisis data, bagi mengesahkan andaian semasa Refleksi Awal: ujian, soal selidik, temu bual, semakan dokumen Tindakan intervensi aktiviti yang akan dilaksanakan Penilaian untuk mengukur keberkesanan intervensi alat ujian dan cara menganalisis selari dengan objektif khusus Tanda aras pencapaian minimum untuk mengesahkan keberkesanan tindakan intervensi Tips Semasa Merancang: Perlu kreatif merancang tindakan agar berkesan untuk mengatasi masalah Merancang menggunakan visual atau benda maujud (BBM yang menarik, ) untuk menerangkan konsep Pengkaji tentukan: Apa yang nak dilakukan/Bahan yang akan digunakan/Siapa yang akan terlibat/Kos yang akan ditanggung c) Bertindak Melaksanakan aktiviti intervensi Aktiviti pertama hingga akhir dihuraikan secara terperinci menyerlah kreativiti pengkaji Memperlihatkan peranan pengkaji semasa menjalankan aktiviti Perhati penglibatan murid - pengkaji catat apa yang puas hati & tidak Buat penambahbaikan hasil analisis d) Menilai Kutip data & analisis untuk nilai keberkesanan intervensi Kaedah mengutip data Ujian untuk menguji keberkesanan intervensi Soal selidik & statistik yang digunakan Temu bual Semakan dokumen

2. Model Jean McNiff:


AR - cara praktikal melihat karya anda sendiri untuk menyemak mengapa/Dilakukn oleh anda, pengamal (pengamal dasar kajian)&krn mlbtkn anda suatu btk amalan reflektif diri/Open Ended-Ia xbmula dgn hipotesis tetap tp ia bmula dgn sebuah idea yg anda kembangkn. Perancangan Tindakan Refleksi perncgn Tndkn pemerhatian refleksi perncgn tndkn pemerhatian Refleksi perncgn Pemerhatian 3. Model Stephen Kemmis&McTaggart(1988)=Basaskn Model Kurt Lewin tp diubahsuai utk digunakn dlm kajian mslh pend./ tumpukn kajian thdp 1 mslh shj. Mereflek(Manalisis@merefleksi mslh yg blaku di dlm blk drjh smsm p&p bjln) Merancang(Mrncg tindkn&strategi yg ingin diambil bg matasi mslh) Bertindak(Mgunakn kaedh2 yg dirncg&mambil data&rekod) Memerhati(Manalisis setiap data yg diperolehi&merekodkannya)
4.REFLEKSI:Pemerhti an diganggu krn byk pbincgn tkeluar dr topic. 3.PEMERHATIAN: Catatkn soaln&respon bdsrkn hsl TEMA THP 1: Kmhrn Inkuiri Sainsi 2.TINDAKAN: Mgunakn kaedah2 dlm 4.REFLEKSI:Pljr mula phm teknik inkuiri.Bgaimana diperkukuhkn? 3.PEMERHATIAN: Rakamkn psoaln&kwln pmblhubh bdsrknrespons t/laku pljr TAHAP 2 1.REPERANCANGAN: Teruskn mtlmt umum dgn kurgkn pmblhubh mlalui temubual 1.PERANCANG AN: Cr mbntu pljr kuasai kmahirn inkuiri

Proses Kajian Tindakan:Knlpasti masalah Mlht kembali Tinjauan literatur kajian yang berkaitan Kumpul data M engatur,manalisis &minterpretasikan data M ambil tindakan(terapkn penemuan) 4. Model John Elliot(1991)=Basaskn model tindakn Kemmis tp lbh tperinci&praktikal dlm proses plaksanaan. Mengenalpasti masalah Tinjaun Mcr fakta&Mbt analisis Persediaan Rancangan Umum Pelaksanaan Tindakan (Tind.1/2/3) Pengawasan Plaksanaan&Kesan Mbt tinjauan (survey) Mlalui refleksi thdp hasil kajian tmsk kegagaln. 5. Model Jack Whitehead=Penilaian kendiri mlalui psoaln sendiri adlh penting utk mpoleh mklmt yg bguna ttg mslh pend yg dihdpi diri sendiri. i. Pndktn p&p secr kelas yg sy gunakn xmdpt mklmbls yg mgalakkn. ii. Sy mbt refleksi utk memikir cr matasi mslh tsbt. Mungkin sy blh mgunakn kaedh soal jwb@teknik penyelesaian mslh mlalui pbincgn kump. iii. Sy sediakn soaln2 bstruktur&gunaknnya utk pbincgn kump. iv. Sy mbt penilaian thdp mklm bls murid2.Sungguhpn mrk mlbtkn diri secr aktif dlm sesi pbincgn,mrk mbt bising. Mungkin mrk kurg memahami soaln2 struktur yg sy sediakn. v. Sy menyediakn rncgn br dgn mambil kira mslh2 yg timbul. 6. Model Dave Ebbutt

2.TINDAKAN: Gunakn pmblhubh ttentu dlm bbrapa kuliah

BAB 5:KAJIAN TINDAKAN DEFINISI KAJIAN TINDAKAN KEMBER (1992):Kajian yang melibatkan guru dalam mencuba membaiki pengajaran mereka melalui kitaran yang melibatkan proses perancangan, pelaksanaan, pemerhatian dan refleksi. RUMUSAN:Kajian yang dijalankan oleh guru untuk menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. 1kajian yg bbtk inkuiri refleksi kendiri yg dilakukan oleh peserta dalam situasi sosial itu sendiri (pengamal/guru/pendidik) sebagai penyelidik melalui tindakan praktik (intervensi) mereka sendiri yang bertujuan untuk membaiki atau meningkatkan kualiti amalan masingmasing, disamping meningkatkan kefahaman mereka tentang amalan itu serta situasi di mana amalan itu dilakukan. Ianya melibatkan proses merancang, melaksana, memerhati dan mereflek. Perbezaan Kajian Tindakan dengan Kajian Konvensional

KAJIAN TINDAKAN:Objektifnya utk mbaiki amalan sendiri/Penyelidik tlbt sama dlm kajian /Responden adlh bil. populasi sebenar/mklmt dipoleh secr lgsg KAJIAN KONVENSIONAL:Objektifnya untuk membuat generalisasi / hanya sekadar menguji hipotesis/Penyelidik bkn sebahagian drpd subjek kajian/Responden bergantung kepada sampling dan tidak semua terlibat/mklmt dipoleh dr pengutn data yg byk. CIRI-CIRI KAJIAN TINDAKAN Pendekatan untuk memperbaiki mutu pendidikan melalui perubahan dalam P&P. Dilakukan oleh guru Dilakukan secara kolaboratif Dilakukan dalam situasi sebenar bilik darjah Fokus utama ialah tindakan ke atas amalan diri guru dalam usaha memperbaiki amalan pendidikan Dilakukan secara berterusan mengikut kitar refleksi kendiri : Tinjauan, Perancangan, Pelaksanaan dan Refleksi. TUJUAN KAJIAN TINDAKAN 1. Membantu guru menghadapi cabaran. 2. Menyelesaikan masalah profesional tnpa merujuk arahan luar. 3. Mengeluarkan guru dari kongkongan amalan rutin. 4. Memberi kuasa untuk membuat keputusan dalam bilik darjah. 5. Menggalakkan guru berkongsi pengalaman. 6. Menjadi agen perubahan. KEPENTINGAN KAJIAN TINDAKAN: KEPERLUAN KEPADA PERUBAHAN:KT menekankan kepada penglibatan guru dalam membuat perubahan amalan kendiri. MENINGKATKAN PROFESIONALISME PARA GURU:Penglibatan guru dalam KT dapat meningkatkan pengetahuan,pengalaman dan profesionalisme seorang pendidik.KT membantu guru berbincang berdasarkan data yang sah dan bukan andaian-andaian. MENGELAKKAN AMALAN BERULANG:KT mengelakkan amalan duplicating experience. Melalui KT, guru mendapat idea baru dan bersedia untuk berubah supaya amalan pengajaran tidak menjadi stereotype. MERAPATKAN HUBUNGAN AMALAN DAN HARAPAN:Melalui KT, guru akan bertindak hasil daripada refleksi kendiri dlm menjayakan harapan negara. HANYA GURU MENGENAL PASTI MASALAH:Guru orang yang paling rapat dengan masalah berkaitan pend. Maka masalah sebenar dapat dikenal pasti dan diselesaikan. KESAN KAJIAN TINDAKAN TIDAK DIJALANKAN: Guru akan kekal di tahap lama/Mengulangi pengalaman lama/Amalan guru tidak berubah/Guru tidak bertindak ke atas masalah sebenar/Profesionalisme guru tidak meningkat MASALAH UTK MENJALANKAN KAJIAN TINDAKAN: Tiada sokongan pentadbir/Tiada sokongan rakan sekerja /Kurang bahan rujukan/Tiada sistem pengiktirafan/Tiada masa/Kurang pengalaman/Beban tugas/Kewangan JENIS-JENIS KAJIAN TINDAKAN: Kajian Tindakan Amalan(PRAKTIKAL) Melibatkan inkuiri berasaskan individu atau pasukan Mengkaji amalan setempat

Memfokus kepada pembangunan guru dan pembelajaran murid Melaksana pelan tindakan Melahirkan guru sebagai penyelidik Kajian Tindakan Penyertaan(KRITIKAL) Mengkaji isu-isu sosial yang menghalang kehidupan individu Menekankan kesaksamaan kolaborasi Memfokus kpd perubahan2 yg meningkatkan kualiti kehidupan Melahirkan penyelidik yang bebas (emancipated researcher) PROSES KAJIAN TINDAKAN 1. Mengenalpasti mslh bkaitan amalan 2. Merancang tindakan 3. Melaksanakan tindakan 4. Mengumpul data 5. Mbt Refleksi thdp tindakan 6. Mambil tindakan susulan 7. Merancang Kitaran Kedua BAB 6:CADANGAN KAJIAN TINDAKAN Kepentingan Penyediaan Kertas Cadangan Tindakan Knlpasti mslh yg hdk dikaji&persoaln yg hdk dijwb Tinjauan literature bkaitn mslh kefahamn Knlpasti metodologi yg sesuai Data dpt dikenalpasti sblm dijalankn Dpt mbantu perjalanan kajian secara sistematik Format Penulisan Kertas Cadangan Kajian Tindakan 1. Tajuk kajian Menggambarkan fokus isu/masalah yang akan dikaji Dinyatakan dalam bentuk orientasi tindakan Ringkas, tepat dan padat 2. Ahli Kumpulan Penyelidik dan Nama Sekolah Nama Penyelidik/Ahli Pasukan Penyelidik/Nama Sek 3. Latar Belakang Kajian/ Refleksi Pengajaran&Pmbljrn Lalu Dapat menerangkan konteks kajian secara umum (sekolah, pengalaman, situasi dan lain-lain). Perasaan secara umum berkaitan perkara/topik pengajaran/permasalahan yang ingin diperbaiki. Tindakan/sikap pelajar yang membawa kepada permasalahan itu. Reflek tentang diri sendiri (cara pengajaran;persepsi terhadap pelajar dan perkara lain yang berkait dengan permasalahan itu). a)Mereflek Amalan P & P Yang Lepas UMUM DAHULU Apa yang berlaku dlm kelas anda? Apa yg anda rasakan sbg seorg guru dri segi amalan pgjrn anda&pmbljrn pljr? Apa yang perlu diperbaiki/diubah? b) Isu/fokus Keperihatin Kajian (Fikirkan tajuk/sub tajuk..) 4. Isu Keprihatinan/ Fokus Kajian Kenyataan@keterangan yg mjlskn keadaan sbnr isu atau masalah Fokus kepada satu isu kecil/ satu tajuk kecil Apakah yang guru lakukan?

Apakah yang murid lakukan? Kenapa ia berlaku? Jika masalah ini tidak diatasi, apakah perkara2 yg dijangka akn blaku 5. Objektif Kajian/ Tujuan Kajian Ditulis sesuai dengan isu yang dikaji Tuliskan objektif2 utk mtgktkn pmbljrn murid& kefhmn guru/membaiki amalan guru Contoh: i. Meningkatkan kefahaman murid.. ii. Meningkatkan kemahiran murid dalam aspek. 6. Kumpulan Sasaran Bilangan dan kumpulan pelajar yang hendak dikaji (Boleh dihuraikan dengan ringkas deskripsi tentang kumpulan pelajar sasaran) 7. Strategi Tindakan Yang Dicadangkan Intervensi (jenis dan cara melaksana) Instrumen (pilihan: soal selidik, pemerhatian, temu bual, ujian, dokumen dll) Pengumpulan maklumat Analisis 8. Bahan-Bahan Yang DiPerlukan 9. Jadual Pelaksanaan Kajian 10. Anggaran Kos Kajian

BAB 7&8:KAEDAH PENGUMPULAN DATA KAJIAN TINDAKAN 1.SOAL SELIDIK Slh satu kaedh yg byk mgunakn soalan2 selidik uk mengumpul data kajian. Satu set penyataan atau kenyataan yang diberikan kepada responden sama ada secara langsung atau dikirim melalui pos. Kegunaan Soal Selidik: Kaedh yg bksn&ekonomikal krn bupaya mkumpulkn data sekaligus. Dpt mwakili populasi yg sbnr dgn mgunakn psmpeln yg sesuai&tepat. Data yg dipungut dpt mbr mklmt deskriptif,inferential& eksplanator. Pmblhubh&faktor blh dimanipulasi mikut frekuensi yg dihrpkn. Utk mengenalpasti&makses kolerasi. Utk menyokong@menolak hipotesis Blh mbtk generasilasi dgn manalisis&minterpretasi pola respons drpd peserta. Klasifikasi Soal Selidik: Kajian Membujur:Kumpulkn data dlm tempoh masa yg pjg (sekurg2nya beberapa minggu bg kajian jgka pendek/ kajian jgka pjg merangkumi kajian kohort,kajian panel& kajian trenda) Kajian Kohort:Sesuatu sampel spesifik diplh drpd populasi khas utk dikaji dlm tempoh masa spesifik yg tlh ditetapkn. Kajian Trenda:Mfokuskn kajian faktor2 drpd org,beberpa faktor dipilihutk dikaji dlm suatu tempoh masa jgka pjg. Kepentingan:Mblhkn penyelidik manalisis pubahn fenomena sosial/Knlpasti&huraikn ciri psamaan,pubhn& ksn indvd@populasi dlm peringkt tempoh masa kajian. Kajian Melintang:Kajian yg mbr gmbrn sesuatu populasi pd suatu ketika/hy mpoleh mklmt pd sesuatu ketika&xblh knlpasti pubhn.CTH:penyelidikn bancian penduduk di negeri. Kepentingan:Knlpasti ciri2 indvd dr aspek pbezaan umur,kerjaya,pend.,thp pndptn,penghuni dimerata tmpt& sms disoal selidik dlm hari yg sama. Kaedah Soal Selidik:Pkhidmatan pos/Temubual(lokasi kajian)/ Temubual(telefon)/Pemerhatian/Internet@email Ciri-ciri Soalan(item) Soal Selidik: Pnjlsn tujuan kajian yg spesifik Pnjlsn keperluan yg tkndg dlm item2 mikut objektif kajian Item2 meliputi unsur2 yg lengkp&sempurna Pnjlsn jenis soaln&skala data yg diperlukn Pnjlsn jenis psmpeln bdsrkn obj.&topik kajian Jenis2 Soalan Selidik:Soalan dikotomi/Soalan Skala Kadar.Soalan Darjat Ordinal/Soalan Aneka Pilihan/Soalan data nisbah/Soalan bcapah(Openended Q) Etika Mtadbir Soaln2 Selidik: Perlu dpt psetujuannya mjd responden soal selidik

Soal selidik hrs mpunyai potensi menmbhbaik situasi mrk sbg responden Mbr jaminan kajian itu xmbw kerugian@bahaya kpd mrk Mbr jaminan kajian adlh sulit,anonimiti&xdpt diksn oleh mana2 pihak&pd bila2 masa Soaln selidik xmengandungi sebrg unsur ugutan@sensitiviti yg ekstrim. Ciri Soalan Soal Selidik Yang Lemah:Soalan yang tidak jelas/Soalan yg mengelirukan responden/Soalan Tlalu panjang 2.TEMUBUAL Pbualn diantara 2 pihak melalui inisiatif penemubual dgn tujuan mpolehi mklmt yg relevan utk kajian&difokus olehnya sesuatu kndgn spesifik ditentukn spt objektif deskripsi,ramalan@huraian dgn secr sistematik.
Jenis Bersemuka (Face to face) 2. Melalui Telefon Kebaikan Berguna bila responden tidak dapat diperhatikan secara langsung Responden boleh memberi maklumat lain seperti latarbelakang sejarah, dsb Membolehkan penyelidik mengawal arah penyoalan Limitasi Menghasilkan maklumat indirect mengikut pandangan responden Maklumat diperolehi bukan dalam situasi yang sebenar

3.Temubual Dlm. Kump

Kehadiran penyelidik menimbulkan bias kepada responden. Sesetengah responden kurang berkerjasama

Tujuan Temubual: Mukur@menilai org dlm aspek2 ttentu Utk memilih calon yg lyk memasuki sesuatu kerjaya@kursus pengajian Kenaikn pgkt pekerja@pegawai dlm sesuatu institusi Mbtk@mkaji sesuatu hipotesis Mpolehi pndpt responden dlm sesuatu kajian soal selidik Klasifikasi temubual: i. Temubual Berstruktur:Isi kndgn tmsk soaln2 selidik&prosedurnya tlh dirncg tlbh dahulu/Proses temubual dibimbing&dikwl oleh penemubual mikut agenda yg tlh dirncg awl. ii. Temubual Bukan Berstruktur:Interaksi diadakn dlm situasi yg tbuka/Fleksibiliti&kebebasn yg byk/Isi soalan,perkataan &susunan urutn dibwh bimbingn&kwln penemubual shj/ Proses kajian secr kebetuln tp sbnrnya dirncg. iii. Temubual Bukan Direktif:Temubual yg mblhkn org yg ditemubual menyatakn secr spontan prasaan dlmn mrk tnpa menyembunyiknnya dgn bimbingan&kwln minimum penemubual iv. Temubual Berfokus:Mbr fokus kpd respons2 subjektif blndskn sesuatu situasi yg mana responden tlh mengetahui krn mlbtkn diri dalamnya/situasi dianalisis oleh penemubual sblm temu bual bfokus diadakn. Perbezaan Temubual Berstruktur&Bukan Berstruktur: Bstruktur:Soaln dirncg/teratur/sistematik/jwpn ada panduan/responden jwb soaln sama ikut urutn yg sama/xfleksibel&xmeluas

XBstruktur:Xsediakn soalan ttentu/Temubual dimula dgn satu rgsgn umum/jwpn xthad/fleksibel&meluas Sifat Penemubual Utk Kejayaan Temubual: Mpunyai pndgn arif thdp kajian soal selidik mgunakn kaedh temubual Mpunyai minat yg tinggi,suka&percaya kpd responden Bsikap ikhlas&mematuhi etika profesional sbg seorg penyelidik serta mematuhi prinsip2 temubual. Peramah&mesra utk mewujudkn suasana kondusif Menguasai kemahirn mengawal temubual tnpa blagak@ menonjolkn diri. Etika Temubual: Pastikn responden tlh mbr psetujuan secr lisan&btulis tmsk rakamn pita@video sblm sesi. Pastikn tujuan&bagaimana data digunakn dlm kajian tlh diberitahu kpd responden tlbh dahulu,tmsk manfaat kajian. Pastikn data yg akn dilapor xmelanggar hak responden ataupn undang2. Pastikn soaln2 sensitif xmbw ugutn kpd responden Pastikn jaminan kerahsiaan,anominiti&xmbongkar identiti responden perlu dilindungi. 3.PEMERHATIAN Kepentingan Pgunaan Pemerhatian Utk Kajian: Mbr peluang kpd penyelidik utk memungut data dlm realiti drpd situasi buatn@alam semula jd. Mblhkn pemerhatian fenomena@situasi secr lgsg tnpa bgntung kpd deskripsi@sumber sekunder Menyemak secr bertepatan. M;hslkn lbh byk data tulen drpd respons temuduga& soalan selidik. Digunakn utk memerhati fakta,peristiwa&t/laku lisan@bkn lisan. Jenis dan contoh pemerhatian: 1.Penyertaan Sepenuhnya (Complete Participant) Fungsi penyelidik tidak diketahui langsung oleh sampel Kebaikan Penyelidik dapat mengalami pengalaman sebenar dengan sampel (firsthand experience) Limitasi Penyelidik mungkin dilihat sebagai orang asing 2.Pemerhati Sebagai Peserta (Observer as participant) Fungsi penyelidik oleh sampel. Kebaikan Penyelidik dapat merekod maklumat atau peristiwa yang berlaku Limitasi Maklumat peribadi mungkin diperhatikan,tetapi penyelidik tidak boleh melaporkannya 3.Peserta Sebagai Pemerhati (Participant as Observer ) Fungsi sebagai pemerhati kurang penting dibandingkan dengan fungsi sebagai peserta. Kebaikan Aspek yang luar biasa@ganjil blh diperhatikan

Limitasi Penyelidik mungkin kurang berkemahiran berkomunikasi dengan sampel@kurang mahir membuat pemerhatian 4.Pemerhati Sepenuhnya (Complete Observer ) Penyelidik membuat pemerhatian tanpa menyertai sampel Kebaikan Berguna untuk meneroka topik yang mungkin kurang selesa dibincangkan dengan sampel Limitasi Sesetengah subjek kurang selesa dan rappo sukar diperolehi terutamanya kanak-kanak 4.RAKAMAN VIDEO&KASET 5.LOG 6.NOTA LAPANGAN 7.FOTOGRAFI 8.PORTFOLIO 9.BORANG CATATAN TEMU BUAL 10.SLIDE 11.LAPORAN JURNAL 12.DIARI

BAB 9:PERTIMBANGN SMS MENGUMPUL DATA KAJIAN TINDAKAN PERSAMPELAN Kaedah pemilihan respoden daripada populasi Pemilihan sampel penting ia berkaitan dengan kesahan & kebolehpercayaan kajian Perancangan persampelan yang teliti dapat mengurangkan ralat pengukuran, jimat masa & kos Kerangka persampelan perlu dirancang sebelum memilih sampel Istilah-istilah yang berkaitan dengan persampelan
Istilah Populasi Kerangka persampelan Sampel Parameter Statistik Ralat persampelan Makna Seluruh kumpulan yang dikaji Satu senarai elemen populasi yang akan dibuat persampelan Sebahagian elemen dalam populasi Nilai yang berkaitan dengan populasi Nilai yang berkaitan dengan sampel Pbezaan antara nilai statistik dlm sampel kajian dgn nilai parameter yg sbnr dlm populasi

Isu-Isu Persampelan Kajian Menentukan saiz sampel yang sesuai bagi sesuatu populasi untuk elak ralat Ralat I kebarangkalian menolak hipotesis nul yang sememangnya benar Cth: Ho : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara stail belajar dengan motivasi pencapaian

Ralat II kebarangkalian menerima hipotesis nul yang sememangnya salah Cth: Ho : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara genus pelajar tentang stail pembelajaran konkrit Faktor yang mempengaruhi saiz sampel: Jenis kajian kuantitatif > ramai Jenis populasi homogenus > saiz kecil berbanding heterogenus Perbelanjaan tempoh masa, kos, bil. penyelidik Skala pengukuran skala nominal kecil berbanding skala ordinal, selang & nisbah Instrumen kebolehpercayaan rendah > saiz besar Saiz sampel vs Kuasa statistik (Power)... Cohen (1992) Kuasa statistik kebarangkalian pengulangan kajian yang serupa dalam kekangan reka bentuk asal diulang Kuasa sebagai petunjuk kepada penyelidik sama ada kajian itu ekonomikal atau tidak? Menentukan Saiz Sampel 1. Aras kesignifikanan sain sosial: p< .05; sain perubatan: p< .001 Semakin kecil aras kesignifikanan semakin besar saiz sampel Kawasan penolakan hipotesis nul pada alfa = 0.5 2. Menganggar Nilai sisihan piawai untuk variabel utama Berdasarkan hasil kajian/ statistik lepas [sisihan piawai populasi = (skor maksimum skor minimum] Membuat anggaran sendiri pengetahuan am 3. Menentukan ketepatan skor min anggaran di sekitar skor min sebenar (55 1.5) 4. Mengira saiz sampel: Saiz sampel = (had kepercayaan) (sisihan piawai) ketepatan 3. Mengira sisihan persampelan: Sisihan persampelan = saiz sampel saiz populasi Jadual Penentu Saiz Sampel Krejcie dan Morgan (1970) saiz sampel berpadanan dengan saiz populasi kajian Jadual Penentuan Saiz Cohen (1992) saiz sampel ditentukan dengan ambil kira aras kesignifikanan dan ralat persampelan (ralat I atau ralat II) Prosedur Persampelan Prosedur Persampelan Kebarangkalian: - pemilihan sampel secr rawak&sampel memiliki ciri2 yg dikaji dlm populasi Persampelan Rawak Mudah Persampelan Sistematik Persampelan Rawak Berlapis Persampelan Kelompok Prosedur Persampelan Bukan Kebarangkalian : Persampelan Secara Kebetulan Persampelan Bertujuan Persampelan Kuota Persampelan Bola Salji Persampelan Dimensional Persampelan Kes Kritikal Persampelan Variasi Maksimum

Kesahan Keupayaan suatu pengukuran untuk mengukur nilai sebenar konsep dalam hipotesis Instrumen yang dapat mengukur sesuatu konsep dengan tepat kesahan nya tinggi Kesahan Pengukuran Konsep yg dinyatakan = konsep yang diukur Kesahan dalam Penyelidikan Kuantitatif Menilai sesuatu konsep (konseptual) dengan peringkat operasional dengan angka & operasi matematik/ statistik Untuk mendapat kesahan yang tinggi definisi variabel perlu jelas bentuk pengukuran hendaklah tepat Jenis-Jenis Kesahan dalam Penyelidikan Kuantitatif a. Kesahan muka (face validity) ukur nilai sebenar b. Kesahan kriteria (criterion validity) meramal kriteria yang diukur c. Kesahan bina (construct validity) sejauh mana hipotesis dibuat berdasarkan teori-teori d. Kesahan kandungan (content validity) mewakili kandungan yang diukur e. Kesahan dalaman (internal validity) kesan rawatan dalaman yang memberi kesan f. Kesahan luaran (external validity) bagaimana hasil dapat diaplikasikan kepada kumpulan lain Kesahan dalam Penyelidikan Kualitatif a. Bagaimana nak meyakinkan pembaca dengan dapatan kajian pembaca bersetuju b. Kredibiliti penyelidik kualitatif dipengaruhi: Kesan lokasi kesan perbezaan lokasi kajian Kesan tumpuan bagaimana dengan perkara lain? Kesan elit kemungkinan bias, kumpulan lain Kesan situasi masalah perasaan & pengalaman Kesan konsep perbezaan konsep Faktor Kesahan Kritikan luaran (keaslian data) Kritikan dalaman (ketepatan data) Triangulasi data Kebolehpercayaan Kaedah untuk membina kepercayaan kajian: o Kaedah ujian pra-pasca (test-retest reliability) o Kaedah pemisahan separa (split-half reliability) o Kaedah konsistensi dlmn cr skor indeks ujian/item dlm ujian o Semua ujian boleh diuji dengan ujian korelasi selidik sama ada korelasi tinggi@ rendah Cara Tingkat kebolehpercayaan 1. Guna kaedah triangulasi 2. Menggunakan pengkaji yang terlatih/ peserta 3. Menggunakan pemeriksaan rakan sebaya bt perbandingan 4. Guna alat pencatat sebagai bukti rakaman kaset , borang temu bual, pita video semasa kutip data 5. Mgunakn arahan yang jelas dan tepat 6. Melakkan kebimbangan pljr sms mjwb soalan Skala Pengukuran Kebolehpercayaan 1. Skala Nominal kategori 2. Skala Ordinal data kontinum, ikut susunan 3. Skala Selang interval

4. Skala Nisbah nilai sifar sebenar Skala selang & nisbah dianalisis menggunakan ujian statistik Etika Penyelidikan 1. Penyertaan sukarela/Penentuan diri 2. Kecederaan fizikal/ psikologi/ mental 3. Identiti penyelidik 4. Rahsia peribadi 5. Ketanpanamaan 6. Perjanjian sulit 7. Pembelotan 8. Pengabui mata atau penipuan 9. Hak cipta

BAB 10&11:ANALISIS DATA KAJIAN TINDAKAN 1.ANALISIS DATA KUANTITATIF ANALISIS DESKRIPTIF - kaedah analisis bagi tujuan menerangkan statistik sampel tanpa membuat sebarang pentaabiran ke atas parameter populasi. a) Kekerapan dan Kekerapan Relatif Set data, sama ada dari jenis kualitatif (perkataan) atau kuantitatif (taburan data), boleh dipaparkan dalam bentuk jadual taburan kekerapan b) Min dan Sisihan Piawai - Min:purata data adalah berperanan sebagi pusat taburan. Pada paksi data, min menentukan lokasi sesuatu taburan data. - Mod:sukatan pd paksi data di mana ia mempunyai kekerapan paling tinggi. -Median: sukatan pada paksi data di mana sebanyak 50% data berada pada lokasi dibawah median, dan 50% lagi berada pada lokasi di atas median

Min Data Tak Terkumpul Untuk data yang tidak dikumpulkan kepada beberapa kelas, min diberi seperti berikut: Min = (Jumlah semua nombor) / (bilangan nombor). c) Korelasi Linear dan Regresi Linear Mudah (i) Korelasi Linear - mengukur kekuatan hubungan linear antara dua variabel. Pekali korelasi untuk populasi menggunakan simbol (huruf Greek berbunyi rho)&untuk sampel menggunakan simbol r. (ii) Regresi Linear Mudah - kajian kebersandaran satu variable ke atas satu atau lebih variabel lain. Variabel yang pertama dinamakan variabel bersandar dan yang kemudiannya dinamakan variabel tak-bersandar. 2.PENGUJIAN HIPOTESIS HUBUNGAN Pengujian hipotesis adalah teknik analisis pentakbiran (inferential analysis) yang boleh membantu kita menggunakan data sampel untuk mentakbir/menganggar paprameter populasi. a. Hipotesis nol, H0 Ia adalah hipotesis statistik yang menyatakan kesamaan parameter populasi dengan satu nilai tertentu, atau menyatakan tidak ada perbezaan antara dua parameter populasi. b. Hipotesis pilihan, H1 Adalah hipotesis statistik pelengkap kepada hipotesis nol. Hipotesis ini merupakan pernyataan yang lazimnya pengkaji ingin mengesahkan kebenarannya. Langkah Pengujian Hipotesis a. Bangunkan pernyataan hipotesis: H0: Tiada hubungan antara prestasi pelajar dengan kaedah pengajaran. H1: Prestasi pelajar bergantung kepada kaedah pengajaran. b. Pilih taburan yang akan diguna, dan tentukan rantau penolakan hipotesis. c. Statistik ujian d. Keputusan pengujian statistic e. Kesimpulan pengujian. PENGUJIAN HIPOTESIS PERBEZAAN a) Perbezaan Min Dua Populasi i. data drpd kedua2 populasi mengikut taburan normal@hampir normal; ii. saiz sampel kecil (n1< 30 dan n2 < 30); iii. kedua-dua sampel adalah tak-bersandar; dan iv. sisihan piawai data daripada kedua2 populasi diandaikan sama. b) Perbezaan Min Lebih daripada Dua Populasi Kita akan menggunakan ANOVA sehala dalam pengujian perbezaan min lebih daripada dua (2) populasi. ANOVA sehala hanya menganalisis satu faktor sahaja. Andaian ANOVA sehala ialah: i. semua populasi dari mana sampel-sampel diambil adalah mengikuti taburan normal@mengikuti taburan yg hampir normal; ii. semua populasi dari mana sampel-sampel diambil mempunyai varians yang sama; iii. semua sampel yang diambil dari masing-masing populasi adalah tak-bersandar antara satu sama lain. 2.ANALISIS DATA KUALITATIF Analisis kandungan Mengkategorikan data Mengekodkan data Menyusun data dalam grid analisis Mengenal pasti tema / corak dan makna Menentukan aktiviti kajian susulan Data Kualitatif:

Pemerhatian Nota lapangan Temu bual Transkrip/Catatan Soal selidik Respon kepada soalan terbuka Artifak Email,memo,nota,borang respon,gambar,video,foto Dokumen Minit mesyuarat,silibus,laporan Instrumen Kajian Kualitatif: Penyelidik Prosedur Menganalisis Data Kualitatif:Menganalisis data daripada pelbagai cara pengumpulan data(Kategori data/tema@corak/Pola) Mentafsir data yang diperolehi Kesimpulan Analisis kandungan Dalam penyelidikan kualitatif Satu kaedah empirikal yang digunakan untuk menganalisis data dalam sains sosial terhadap dokumen bertulis Artikel dalam surat khabar Protokol temu bual, pemerhatian atau berita di TV Menandakan dan menggariskan perkara yang dianggap penting Menentukan kategori yang sesuai Melabelkan bahagian-bahagian data dengan nama kategori atau kod Analisis kandungan. Kaedah: Dianalisis secara induktif dengan meringkas dan mengkelaskan teks kepada kategori. Kira kategori yang berbentuk coherent Analisis pola / corak Membuat analisis berpandukan soalan Apakah pola yang dapat dilihat? Apakah kesignifikanan pola itu? Apakah kesan pola perlakuan tersebut? Apakah teori yang selari dengan pola berkenaan? Analisis Dokumen Apa yang dapat dilihat Perhatikan kelainan yang wujud dalam teks berkenaan Ketaksamaan Kesamaan Kesilapan Bagaimana Manalisis data QI 1. Secara INDUKTIF: Daripada detail (transkrips/nota temubual) kepada umum (kod, tema, kategori). 2. Mesti menganalisis data yang telah dikutip serentak (simultaneously) dengan masih mengutip data baru 3. Fasa yang berulang-ulang antara menganalisis dan mengutip data. Contohnya, penyelidik setelah menganalisis data perlu balik semula untuk mendapatkan lebih maklumat untuk mengisi lompang (gaps). 4. Perlu membaca data banyak kali dan membuat analisis setiap kali membaca semula kerana ia menghasil pemahaman yang lebih mendalam. 5. TIDAK ADA satu pendekatan menganalisa data KL yang tetap walaupun ada banyak panduan yang diberikan (Miles and Huberman, 1994) 6. . Analisis data KL adalah satu INTERPRETASI perspektif penyelidik itu sendiri. Oleh itu, interpretasi penyelidik lain ke atas data yang sama boleh berbeza mengikut perspektif lain. Reka Bentuk Kajian Kualitatif - merupakan satu rancangan bagaimana kajian akan dijalankan dan membentuk kajian

membawa maksud tertentu berkait dengan idea dan persoalan kajian : (i) jangka masa kajian; (ii) jenis data yang hendak dikutip; (iii) alat yang sesuai untuk mengutip data tersebut; (iv) di mana kajian tersebut hendak dijalankan; (v) kumpulan responden yang akan digunakan sebagai sampel; (vi) strategi pengutipan data yang sesuai digunakan; (vii) jangka masa dan kos yang diperlukan untuk menjalankan kajian (viii) bagaimana data hendak disusun, dianalisis dan ditafsirkan. Pemilihan Bentuk Kajian (a) Bentuk Kajian Lapangan-data dikutip melalui temubual dengan responden kajian atau melalui pemerhatian terhadap fenomena yang dikaji. (b) Bentuk Kajian Kes-adlh kajian ttg sesuatu kes@beberapa kes. berkait dgn manusia, kump manusia,peristiwa kritikal, projek, komuniti@sebhgn drpd program.1 kes adlh 1unit asas analisis. Data kes:data temuduga, data pemerhatian, data rekod& pernyataan drpd mana2 ambilan mengenai kes tersebut. Teknik:pemerhatian lapangan,temuduga dan analisis dokumen. (c) Bentuk Kumpulan Terfokus- proses pengutipan data melalui temubual yang dibentuk khas untuk kumpulan kecil. perlu berbincang menggunakan psikologi secara sedar, separuh sedar dan bawah sedar . satu kaedah untuk mendapatkan maklumat berasaskan pendapat, pengalaman and sikap. (d) Bentuk Kajian Tindakan bertindak secara sistematik untuk menyelesaikan sesuatu masalah spesifk. Kajian tindakan menggunakan pendekatan kolaboratif dalam kajian. Proses kajian ini melibatkan perancangan, tindakan, pemerhatian dan refleksi (e) Bentuk Analisis Dokumen Kajian kualitatif juga boleh dibuat dengan menganalisis kandungan dokumen untuk mendapatkan data kajian. (f) Bentuk Pelbagai Pendekatan- Pendekatan ini mencantumkan dua atau lebih bentuk kajian kualitatif dan kuantitatif. pengutipan data dengan menggunakan lebih daripada satu kaedah. Membina Alat Kajian Kualitatif (a) Penilaian Dokumen - Dokuman merujuk kepada suatu rekod tentang pemikiran, perasaan, pendapat atau tindakan seseorang, rekod bertulis tentang sejarah institusi, aktiviti, peristiwa atau persembahan. (b) Alat Pemerhatian - Ciri-ciri 1@lbh pemerhati diltkkn di tmpt yg sesuai pd sudut ttentu& pd masa yg ditetapkan. Membantu pemerhati dengan menggunakan prainstruksi. Pilih pemerhati dan sediakan mereka untuk pemerhatian. Pilih siapa yg hdk diperhati&bila hdk dibuat pemerhatian Menyediakan sesuatu yang patut dibuat. (c) Alat Menemuduga- Temuduga:pbualan yg mpunyai tujuan tertentu.

Temuduga berstruktur atau piawai. Soalan yang dibangunkan bertujuan untuk mendapat respons yang spesifik. Separuh berstruktur atau separuh piawai di mana beberapa siri soalan pra-penentuan atau soalan terbuka telah dibangunkan. Temuduga tanpa-berstruktur atau temuduga tanpa-standard. Kebolehpercayaan dan Kesahan - dari segi: Alat yg digunakn dlm kajian/Proses mkutip data/kaedah analisis data. Triangulasi:1 konsep yg digunakn umum dlm xtvt lapangan, mbt peta, navigasi dan latihan militer. Jenis triangulasi : (i) Triangulasi data:Mlbtkn pengutipan pelbagai jenis data utk menyelidik fenomena yang sama. (ii) Triangulasi penyelidikan:Mlbtkn pelbagai pemerhati berbanding dengan pemerhati tunggal untuk menyelidik fenomena yang sama. (iii) Triangulasi teori:Mlbtkn pgunaan lbh drpd 1teori utk menyelidik fenomena yang sama. (iv) Triangulasi kaedah:Mlbtkn pgunaan pelbagai kaedah utk menyelidik fenomena yang sama. Persampelan dalam Kajian Kualitatif Strategi Persampelan dlm kajian kuanlitatif strategi persampelan bkn berkebarangkalian digunakn. Empat jenis persampelan bukan kebarangkalian : (i) persampelan mudah; subjek kajian yang mudah diperoleh (ii) persampelan bertujuan; pengkaji menggunakanpengetahuan kepakaran/khusus tentang sesuatu kumpulan untuk memilih subjek yang hendak dikaji daripada populasi. (iii) persampelan snowball; mengenal pasti lokasi subjek yang mempunyai atribut/ciri-ciri tertentu semasa kita menjalankan kajian. (iv) persampelan kuota:pemilihan sampel secara mudah mengikut pembahagian (kuota) ciri-ciri sampel yang ditentukan. Kaedah Pengutipan Data data yang didapati daripada dokumen(dimana,siapa,bila) data yang didapati daripada temuduga(1 teknik pengutipan data dgn menemubual subjek kajian secr lgsg) data yang didapati daripada pemerhatian . Proses Menganalisis Data (i) Tahap pra-analisis:Semua nota lapangan dibaca,disemak, ditingkat dan lengkapkan&dilabelkan menurut jenis. (ii) Tahap kemasan data:Data ditranskripsikan dlm word processing atau dalam format analisis tekstual menggunakan komputer. (iii) Tahap pamiran data:Data dipamerkan dlm btk jadual, lembaran tanda (tally) dan rumusan. (iv) Tahap verifikasi data:Semua prosedur yg mbw kpd kesimpulan dinyatakan dengan tepat (v) Tahap dapatan:Penyemakan&interpretasi dapatan. Interpretasi Data (a) Data Dokumen (i) Data dikutip&diubah mjd teks/Teks dilabel&dikategorikan/ Berdasarkan label&kategori, anda akn dapati beberapa tema akn Menjelma/Bhn

dipilih mikut kategori dgn mknll pasti btk frasa yg sama&tanda serta hubungan&kesamaan atau perbezaannya/Bhn yg sudah ditapis dinilai mikut kajian lepas. (b) Data Temubual - digunakan untuk menganalisis orientasi (c) Data Pemerhatian Kebolehpercayaan - Ketekalan data yang diperoleh sekiranya pengutipan data dibuat semula. Kesahan - Sejauh mana data yang dikutip menggambarkan apa yang kita ingin tahu. Pemerhatian - Satu teknik pengutipan data dengan memerhati tingkah laku subjek kajian secara langsung. Temubual - Satu teknik pengutipan data dengan menemubual subjek kajian secara langsung. Triangulasi - Proses yang digunakan untuk tujuan pengesahan maklumat untuk kajian kualitatif.

BAB 12:MENGHURAIKAN DATA KAJIAN TINDAKAN Mengintegrasikan pelbagai sumber data: o Soal selidik skala Likert, ya atau tidak,.. o Temu bual face-to-face o Pemerhatian berstruktur atau tidak o Ujian ujian pra & pos o Rakaman gambar video o Rakaman audio o Semakan dokumen o Beri perhatian kepada skala pengukuran Menghubungkaitkan Data dengan Literatur Tinjauan literature:penilaian yang berkesan ke atas dokumen yg dipilih dlm topic kajian. Bahagian penting dari proses penyelidikan atau mungkin merupakan sebuah projek kajian itu sendiri. Dalam konteks kajian penyelidikan atau tesis tinjauan literature adalah sebuah sintesis kritis terhadap kajian sebelumnya Penilaian kesusasteraan logik mengarah kepad a soalan kajian. Untuk mencari Persamaan atau perbezaan dalam: Tujuan kajian (s) atau hipotesis/Penyelidikan re ka bentuk &sampling/Alat dan prosedur yang digunakan/B agaimana data dianalisis/Hasil atau penemuan/Interpretasi Tujuan Literature Latar belakang teoritis masa lalu, sekarang@masa depan Amalan klinikal - sebelumnya atau kontemporari Metodologi dan / atau kaedah-kaedah kajian Penemuan sebelumnya Dasar Pemikiran dan / atau perkaitan daripada kajian ini memberi idea mengenai pemboleh ubah mengumpul maklumat mengenai kerja-kerja penyelidikan yang telah dibuat.

mengetahui status kajian itu di luar. memperoleh makna dan hubungan antara pemboleh ubah-pemboleh ubah. Mengenal pasti masalah sebenar membina hipotesis kajian merancang metodologi yang sesuai Mhbgkaitkkan data dengan literature Setiap kenyataan perlu disokong oleh literatur (sumber primer Merumus Hasil Kajian & Membuat Kesimpulan Refleksi kajian berdasarkan: o Pelaksanaan Aktiviti 1 Refleksi o Pelaksanaan Aktiviti 2 Refleksi&seterusnya Bentuk laporan refleksi berbagai-bagai: o Jadual carta sebagainya yang bersesuaian Refleksi proses Pengajaran dan Pembelajaran secara Keseluruhan Cadangan kajian Bibliografi BAB 13:FORMAT PENULISAN LAPORAN KAJIAN TINDAKAN Tujuan: Laporan bergantung kepada konteks bentuk dan tujuan dikeluarkan Menyediakan satu laporan yang Berstruktur (well-structured), Bernas dan jelas (well-written reports ) Bersifat saintifik (scientific writing) Dua jenis laporan: a) Ringkasan (summary):Penyelidikan/Seminar/prosiding /journal(berwasid)/Projek ringkasan eksklusif b) Cadangan, syor, perakuan (recommendation) Tugasan (assignment) mengikut kehendak tugasan Peristiwa mencadangkan sesuatu projek proposal (menjejak) sorotan Penghakiman Laporan cadangan , syor, perakuan: i. Tajuk ii. Abstrak iii. Kandungan laporan (TOC) iv. Pendahuluan v. Laporan vi. Cadangan dan penutup vii. Rujukan viii. Glossary ix. Lampiran (Appendices ) BENTUK LAPORAN Seminar/prosiding/jurnal i. Abstrak ii. Pengenalan iii. Metodologi kajian iv. Dapatan kajian v. Perbincangan dan cadangan vi. Rujukan 1.TAJUK: Ditulis secara ringkas dan tepat Menggambarkan keseluruhan kandungan kajian / laporan Menampakkan pendekatan kajian (Ql/Qt), konstruk, pemboleh ubah, metodologi, statistik, Nama penulis dan institusi tanpa gelaran perseorangan atau bersama 2.ABSTRAK:

Mbrkn mklmt yg spesifik yg ringkas, tepat dan padat Rumusan@sipnosis dalam suatu penyelidikan Mengandungi masalah kajian (refleksi P&P), objektif kajian,keputusan kajian,metodologi (instrumen/responden),dapatan kajian, cadangan, rumusan *Tidak mengandungi jadual Kata kunci Ditulis dalam SATU perenggan 3.PENGENALAN: Menyatakan latar belakang kajian (Refleksi P&P), masalah kajian, fokus kajian, objektif kajian Justifikasi mengapa kajian dijalankan jurang Hipotesis kajian (Jika ada) 4.METADOLOGI KAJIAN: Pendekatan kajian tindakan yang dipilih (kajian tindakan) mengapa memilih kajian tindakan Model yang digunakan Prosedur yang dijalankan dlm pengumpulan data, populasi , sample kajian Jadual tindakan yang akan dijalankan tempat data dikutip Instrumen yang digunakan, statistik Gunakan rajah/jadual untuk menerangkan kajian berkenaan dijalankan (jika perlu) Setiap perkara yang dibincangkan perlu disertakan dengan hujah. MENGAPA? 5.DAPATAN KAJIAN(ANALISIS DAN HURAIAN DATA): Ringkaskan data menggunakan jadual, gambar rajah, teks yang menghuraikan (descriptive text) Tidak mengandungi data mentah Hurai dan ceritakan data, pola, hubungan yang diperolehi Teks yang ditulis perlu mempunyai keputusan dan bukan hanya merujuk jadual dan gambarajah Gunakan GO untuk mempamerkan data Pastikan jadual dan graf yang digunakan mempunyai tajuk/paksi dan nomborkan secara berurutan Dapatan kajian perlu bebas daripada sebarang ulasan (perbandingan) 6.PERBINCANGAN REFLEKSI DAN CADANGAN: Mengandungi ulasan dan penilaian terhadap data secara kritis berdasarkan objektif kajian Bandingkan dapatan kajian dengan kajian lain Buat rumusan berdasarkan dapatan dan wujud kelainannya Dapatan perlu menyumbang kepada bidang yang dikaji Kesan sumber kelemahan mengenai teknik yang digunakan Mencadang implikasi kajian tidak terlalu umum Mencadang kajian akan datang 7.RUJUKAN: Tuliskan semua rujukan yang digunakan dalam teks Gunakan cara penulisan rujukan yang betul APA Perlu konsisten dalam format yang digunakan

Tulis rujukan yang digunakan dalam kajian sahaja 8.FORMAT: Abstrak: 100 patah perkataan, single spacing Teks (body of report) : Jumlah muka surat 1015 termasuk rujukan, lampiran / jadual BAB 15:PENYEBARAN HASIL KAJIAN TINDAKAN 1.Persembahan kertas kerja dalam seminar 2.Prosiding 3.Melalui internet 4.Jurnal pendidikan