Anda di halaman 1dari 1

KE TAHU I RA HSIA ME NJ AN A P EN DAPATAN

RM300 – RM5 ,000/S EH ARI


INILAH YANG ANDA TUNGGU-TUNGGU! SATU-SATUNYA PLATFORM BLOG DI
INTERNET YANG BOLEH MENJANAKAN PENDAPATAN WALAUPUN ANDA TIDAK
TAHU TENTANG INTERNET !!!

BAGAIMANA CARANYA ???


Mudah saja,hanya lebarkan cabang pendapatan anda.Usah risau Gelisah, usah
Berpeluk tubuh atau hanya silang kaki dan duduk diam. Orang lain sibuk buat duit,
kita usah sibuk buat ALASAN.Rekacipta Pendapatan tambahan samada secara
sepenuh masa atau secara diam-diam.

POTENSINYA ???
Pengguna internet dunia dianggarkan mencecah 6.6 bilion pengguna. Satu peluang
Baru Yang telah melahirkan JUTAWAN-JUTAWANL A N G Kinternet.
AH 2 – Ketahui A n d a brahsia
o l e h mengapa
mendapat
BAGAIMANA HENDAK BERMULA
golongan KAYA semakin KAYA manakala P e n d a p amiskin
golongan t a n d aterus
r i p etetap
l b a gdan
a i ckekal
ara mdi e n g i k u t
i l l upeluang,
situ. Orang Bijak, cepat dan pandai merebut s t r a s i bmanakala
e r i k u t : yang
- miskin terus-
LANGKAH 1 – berfikir
Mendaftardansecara percuma
terusan Berfikir tanpa membuat sebarang TINDAKAN.
sebagai Blogger Blogstarz.my dan memilih Pendapatan Utama
pakej yang dikehendaki. Anda akan dapat Menikmati Perkongsian keuntungan dari
menikmati sepenuhnya kemudahan sistem B l o g s t a r z A d s S h a r e d a r i 2 0 %- 8 0 % s e t i a p
BLOG & SMS yang disediakan di halaman bulan.
blog Blogstarz.my.
Pendapatan Pertama
PAKEJ-PAKEJ YANG DITAWARKAN Menikmati keuntungan jualan dari produk
dan perkhidmatan sendiri menggunakan
1.PAKEJ 1 BLOG CENTER RM99.00 laman blog di Blogstarz.my
- 1 Laman Blog
- 50 Kredit BulkSMS / 1 Keyword IOD Pendapatan Kedua
- Status sebagai BLOGGER P r o g r a m 2 Wa y S M S ( I n f o O n D e m a n d )
Ya n g d i a n j u r k a n o l e h a n d a s e n d i r i
2.PAKEJ 3 BLOG CENTER RM 297.00 melalui sistem perniagaan SMS Re verse
- 1 Laman Blog Charge yang disediakan di laman blo
- 150 Kredit BulkSMS / 3 Keyword IOD anda.
- Status sebagai BLOG ASSOCIATE
Pendapatan Ketiga
3.PAKEJ 7 BLOG CENTER RM 693.00 Menikmati komisen jualan dari
- 1 Laman Blog P e l a n t i k a n B l o g g e r b l o g s t a r z . m y. A n d a
- 350 Kredit BulkSMS / 7 Keyword IOD juga akan Mendapat komisen dari
- Status sebagai BLOG MANAGER rangkaian ya ng dibina oleh pihak
S ya r i k a t d a n a n d a s e n d i r i
4.PAKEJ 15 BLOG CENTER RM 1485.00 Menggunakan satu sistem terbaru iaitu
- 1 Laman Blog B y2 AutoMatch yang telah dicipta untuk
- 750 Kredit BulkSMS / 15 Keyword IOD anda mendapatkan minima RM300 sehari.
- Status sebagai BLOG PRESIDENT