Anda di halaman 1dari 15

PROJEK TERNAKAN AYAM TELUR

USAHA SAMA SDN BERHAD

2013
Projek ini dijalankan pada suku pertama tahun 2013 dengan tujuan untuk menambahkan sumber makanan dan menyediakan prospek peningkatan pendapatan keluarga.

USAHA SAMA SDN BHD D/A FUNG AH CHON KG BT LINTING, KUALA PENYU SIMPANG LAYUNG, JLN K. PENYU MENUMBOK

KANDUNGAN

1.0

PENGENALAN

2.0

TUJUAN KERTAS CADANGAN

3.0

OBJEKTIF

4.0

LATAR BELAKANG INDUSTRI PENTERNAKAN LEMBU DI MALAYSIA

5.0

LATARBELAKANG PEMOHON

6.0

LATAR BELAKANG PENTERNAKAN LEMBU FEEDLOT

7.0

PEMASARAN

8.0

PEMILIHAN TERNAKAN

9.0

PENGURUSAN

10.0

LOKASI

11.0 12.0

SENARAI PEMBEKAL PASARAN

13.0

MANFAAT KEPADA KERAJAAN

14.0

PENUTUP

1.0 PENGENALAN Projek Ternakan Ayam Penelur merupakan pemangkin kepada usaha kerajaan dalam melahirkan ramai usahawan khususnya impak yang besar dalam industri ternak kerana umum mengetahui permintaan bekalan telur tempatan amat tinggi dan bekalan yang sedia ada masih tidak mencukupi. Projek ini meningkatkan pendapatan di samping memenuhi keperluan masyarakat tempatan.

2.0 TUJUAN KERTAS CADANGAN

Kertas kerja ini dihasilkan bertujuan untuk memohon pembiayaan geran dari Jabatan Pertanian Sabah.

3.0 OBJEKTIF

Matlamat projek ini akan merangkumi beberapa perkara. Antaranya ialah:

a)

Menambahkan bekalan telur ayam di sekitar kawasan Kuala Penyu, Membakut dan Beaufort.

b)

Menambahkan sumber pendapatan keluarga

4.0 LATAR BELAKANG INDUSTRI PENTERNAKAN AYAM PENELUR DI SABAH Pada tahun 2005, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXhaiwan. Seiring dengan itu, pengeluaran produk industri hiliran asas ternakan terus diperkukuhkan dan dipertingkatkan dari segi kualiti dan status halal untuk menembusi potensi pasaran eksport khususnya ke negara-negara Islam. Industri ini dijangka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPertanian Negara ke 3 (National Agriculture Policy 3 NAP 3), keutamaan adalah dalam produksi daging lembu. Antara lain adalah : Import bahan makanan negara melebihixxxxxxxsetahun. Import Daging Lembu Semasa bagi xxxxxxxxxxxxxxxdalam negara setahun. Permintaan domestik xxxxxxxxxxxxxxxx00 ekor lembu setahun. Harga daging lembu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx/etnik kecuali kaum India. Tiada halangan atau larangan dari segi adat, budaya atau agama.

5.0 LATAR BELAKANG PEMOHON 5.1 LATAR BELAKANG Nama : Ahamd Ali

Alamat Rumah /Pejabat : Alamat Ladang :

No. Telefon ; No. Fax : Email : Modal Dibenarkan : RM 100,000 Modal Berbayar : RM 100,000 5.3 PENGURUSAN SYARIKAT a) b) c) d) Pengarah Urusan : Pengurus Kewangan : Pengurus Ladang : Pekerja Am :

6.0 LATAR BELAKANG PENTERNAKAN LEMBU FEEDLOT 6.1 Definisi feedlot

WalaupunXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXpihak yang bermutu, air bersih, mineral dan vitamin yang secukupnya dalam tempoh yang tertentu. Perlu diperhatikan bukan semua peningkatan berat badan lembu feedlot boleh disamakaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXyang diberikan. Sebagai contoh, peningkatan berat badan lembu tempatan (baka KK) yang di feedlot antara umur 12 hingga 16 bulan terdiri daripada peningkatan berat tulang dan dagingXXXXXXXXXXXXXXXX sahaja. Deposisi lemak adalah terlalu kecil.

ApaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXyangXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX penting XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXdengan mengembeling segala sumber yang terdapat di lokasi berkenaan secara optimum untuk mendapat keuntungan yang maksimum.

7. PEMASARAN

Pihak sXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah membuat kajian berkaitan pemasaran di mana pemasaran leXXXXXXXXXXXXXXXXXmbu feedlot merupakan salah satu aktiviti penting projek ternakan lembu feedlot itu berdaya maju atau sebaliknya. Harga juXXXXXXXXXalan lembu feedlot adalah faktor ketiga penting yang akan menentukan samada bidXXXXXXangusaha tersebut akan menentukan dan merancang strategi pemasaran hasil feedlot dengan bantuan pihak Jabatan Haiwan Negeri sebXXXXXXXXXelum memulakan X tempatan yang ada dengan secekap mungkin.

7.1 Jenis-jenis Pemasaran

Terdapat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXkaedah pemasaran XXXXXXXX pihak syarikat untuk lembu feedlot:

i. Jualan lembu hidup kepada peraih (butcher) ii. Jualan lembu hidup untuk aqiqah iii. Jualan lembu hidup untuk korban iv. Jualan runcit secara tunai (daging segar)

Pasaran XXXXXXXXXXXXXXXXX hidup untuk penyembelihanXXXXXXXXXXXXX terus boleh dilaksanakan samada secara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmeliputi kedua-dua kategori xxxxxxxxxtersebut. Oleh yang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXkan samada dalam 2 atau 3 peringkat kumpulan.

7.2 Networking

Bidang ini XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXini akan berlaku masalah pemasaran disebabkan bidangusaha ini belum diketahui oleh pembeli dan peraih. Pihak syarikat juga dijangka menghadapi masalah menetapkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJabatan Haiwan Negeri dan Bank Pertanian Malaysia akan dapat membantu pihak syarikat dalam mengatasi masalah ini. Pihak syarikat juga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan pengusaha-pengusaha yang sediada. Dengan mengamalkan networking sedemikian dijangka pemasaran lembu feedlot akan menjadi lebih lancar dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXoleh pihak syarikat bagi mendapatkan bekalan lembu-lembu feeder dan juga harga makanan yang baik.

8.0 PEMILIHAN TERNAKAN

8.1 Asas Pemilihan

Pihak xxxxxxxxxxxxxxx mensasarkan pemilihan ternakan untuk feedlot perlu berasaskan kepada keperluan pasaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi termasuklah:

i. Permintaan dan keperluan pasaran ii. Penetapan berat awal iii. Peningkatan berat badan iv. Target berat akhir atau berat jualan

8.2 Baka dan Jantina

PihakXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX syarikat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXfeedlot yang boleh mengadaptasi cuaca tempatan dan mempunyai ciri-ciri tumbesaran yang baik seperti :

i. Baka import

Contoh : Lembu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, Sahiwal-Fresien dan Nellore.

ii. Kacukan baka tempatan dengan baka import

Contoh : Kacukan xxxxxxxx Brahman dxxxxxxxxxx Nellore

iii. Baka tempatan Kedah-Kelantan (KK)*

* LembuXXXXXXXXXXXX baka tempatan KK bagaimanapun memberikan peningkatan berat badan (ADG) yang lebih rendah XXXXXXXXXXXXXXberbanding baka import atau kacukan. Mengikut kajian, jantina XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlembu yang sesuai untuk feedlot adalah jantan bagaimanapun lembu-lembu betina dewasa yang diternak juga terbukti memberikan pulangan yang baik.

8.3 Umur dan Berat Badan

Pihak XXXXXXXXXXXXXXXXX berpendapatXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lembu yang dipilih penternakanXXXXXXXXXXXXXXXXXX fXeedlot perlu dipastikan memenuhi kriteria-kriteria berikut:

untuk

i. Umur antara satu hingga satu setengah tahun. ii. Berat xxxxxxxxxxxawal 250 kg ( baka import atau xxxxxxxxx150 -200 kg (baka tempatan atau KK), XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXn, penentuan berat awal tertakluk kepada perancangan tempoh pemeliharaan dan target pemasaran ( berat akhir atau berat jualan yang dikehendaki ).

8.4 Kesihatan

Pihak syarikat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan kerjasama Jabatan Haiwan Negeri akan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdipilih untuk penternakan feedlot mestilah diperolehi dari sumber atau gerompok ternakan yang sihat dan disXXXXXXXXXXXXXXXXXXahkan bebas dari jangkitan penyakit oleh Jabatan Haiwan Negeri.

Perkara-perkara berikut akan diambil perhatian utama:

i.

Memastikan lembu telah disahkan bebas dari penyakit kuku dan mulut serta penyakit hawar berdarah dan telah diberi suntikan vaksinasi pencegahan penyakit tersebut. Memastikan lembu adalah bebas dari jangkitan kutu dan cacing serta telah diberi rawatan ubat kutu dan cacing. Memastikan lembu adalah sempurna anggotanya dan tidak cacat serta tidak bantut dari segi pertumbuhan badan.

ii.

iii.

Pihak syarikat akan memastikan sumber ladang atau gerompok ternakan dari mana lembu diperolehi perlu dipastikan mempunyai sijil perakuan bebas penyakit dari Jabatan Haiwan Negeri.

9. PENGURUSAN

Pihak xxxxxxxxxxx percaya bahawa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXpengurusan yang cekap dan sistematik adalah asas penting bagi menjamin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXkesihatan XXXXXXXXXXXXXXXXXberat badan harian yang maksimum,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kawalan kos operasi yang minimum serta keuntungan yang optimum.

Pengurusan xxxxxxxxxxxxxxxxxmerangka strategi dengan merangkumi aktiviti-aktiviti berikut:

i.

Menentukan bilangan pekerja diperlukan tertakluk kepada bilangan lembu, saiz dan jenis operasi feedlot yang diusahakan. Kadar pekerja yang cekap dan optimum berbanding bilangan lembu dan jenis operasi feedlot adalah seperti berikut: a. Operasi feedlot secara manual = 1 orang pekerja untuk 200 ekor b. Operasi feedlot secara mekanikal = 1 orang pekerja untuk 400 ekor

ii.

Jadual bertugas atau jadual kerja harian perlu disediakan untuk kemudahan rujukan pekerja supaya penyelenggaraan operasi dan pengurusan harian lebih mudah dan cekap.

9.2 Pengurusan Ternakan

Dalam memastikan lembu feedlot berada dalam keadaan baik, pihak syarikat akan memastikan semua XXXXXXXXXXXXXlembu feedlot baka import akan dimandikan sekurang-kurangnya satu kali sehari XXXXXXXXXXXXXXXXXXhaba (heat stress). Tindakan ini didapati membantu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(feed intake) yang menentukan peningkatan berat badan harian yang tinggi.

Pemerhatian dan pemeriksaan secara rawak akan dilakukan dari masa kesemasa bagi mempastikan keselesaan, kesihatan, pemakanan dan prestasi peningkatan berat badan ternakan.

9.3 Pengurusan Kandang

Pihak XXXXXXXXXXXXXXsyarikat akan memastikan kandang feedlot akan diselia dengan sempurna termasuk penjagaan kebersihan harian, penyelenggaraan peralatan dan kemudahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan dibersihkan sekurang-kurangnya satu kali sehari, sebaik-baiknya disebelah pagi. Kandang yang kotor dan dipenuhi najis akan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmemudahkan jangkitan penyakit kepada lembu feedlot dalam kurungan seperti penyakit pernafasan dan radang paru-paru, kembong atau direa dan masalah kuku. 9.4 Pengurusan Pemakanan

Pengurusan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXfeeddlot yang diusahakan syarikat memberi keuntungan atau kerugian. Dalam hal iniXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pihak syarikat akan memastikan lembuXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX feedlot ini perlu diberi makanan antara 4-6 kg seekor sehari pada peringkat permulaan pemeliharaan (berat badan antara xxxxxxxxx-250 kg.), sehingga mencapai 8-10 kg seekor sehari pada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXperingkat akhir pemeliharaan ( berat badan antara 350-400 kg). Bagaimanapun, kiraan kadar pemberian makanan adalah juga tertakluk kepada jenis makanan , seperti 100% PKC sahaja atau campuran PKC dan rumput atau lain-lain jenis bahan hasilan pertanian.

Jadual pemberian makanan perlu tetap, iaitu 2 kali sehari. Pemberian makanan pertama akan dilakukan seawal pagi, antara jam 7 pagi dan selewatnya jam 9 pagi. Pemberian makanan kedua pula adalah selepas 6 jam berikutnya, iaitu antara jam 1 petang dan selewatnya-lewatnya jam 3 petang. Lembu feedlot XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXakan disediakan garam jilatan (mineral block) yang mencukupi sepanjang masa sebagai bekalan tambahan keperluan mineral. Bekalan air minuman yang bersih dan mencukupi perlu sentiasa tersedia.

9.5 Pengurusan Kenderaan

Kenderaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXseperti lori yanXXXXXXXXXXXXXXXXXg sesuai untuk mengangkut ternakXXXXXXXXXXXXXXXXXXXan, makanan dan peralatan lXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXadang akan diselenggara dengan baik. Pihak syarikat bercadang membeli sebuah lori minimum 3 tan untuk tujuan tersebut.

9.6 Pengurusan Rekod

Pihak syarikat akan memastikan pengurusan rekod dilakukan dengan tersusun. Ianya penting untuk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmakanan yang dimakan, kos pemakanan, kos ubat-ubatan, kos penyelenggaraan dan kos operasi feedlot berbanding keuntungan-kerugian.

Pihak syarikat akan memastikan rekod-rekod berikut dicatit dan disimpan :

i. Rekod pembelian lembu 'feeder' ii Rekod pemberian makanan harian iii Rekod peningkatan berat badan harian iv Rekod kesihatan dan kematian v Rekod pemasaran/jualan lembu feedlot vi Rekod personel vii Rekod kewangan

10. LOKASI

Pihak syarikat mempunyai tanah seluas berpuluh ekar untuk tujuan ini iaitu di H.S.(D) 17867 PT 9089, Mukim Pekan, Daerah Kuantan. Tanah ini dipajak dari Koperasi (Malaysia) Berhad selama 10 tahun. Pemilihan tapak projek feedlot ini mengambil kira beberapa faktor seperti topografi, jenis tanah, kemudahan bekalan air dan elektrik, kesediaan sumber makanan ternakan, sumber bekalan ternakan, sistem pengangkutan, pasaran dan pembuangan najis.

Lokasi ladang/projek feedlot ini terletak lebih 0.5 km radius daripada kawasan kediaman/perumahan dan perindustrian serta tidak terlalu hampir dengan sungai atau sistem tali air. Ini bagi mengelakkan limpahan apabila berlaku banjir atau hujan lebat. Sekeliling kawasan ladang feedlot akan dipagar (pagar perimeter) dan disulami dengan pokok-pokok tanaman /buahan.

11. SENARAI PEMBEKAL

1. SAMAD SDN BHD 80, JLN. SS 5A/11 47301 PETALING JAYA SELANGOR

2. HAJI SAAD VWEER SDN BHD NO. 34 JLN KASTURI TAMAN NILAM 43800 BERANANG SELANGOR

12. PASARAN

12.1 Jenis Industri dan Perkembangan

Jenis industri ialah industri penternakan dan pembekalan makanan segar iaitu daging lembu dan produkproduk sampingan.

12.2 Pengguna Utama Produk dan Perkhidmatan

Pengguna Utama produk dan Perkhidmatan

Pengguna utama produk kami ialah syarikat dan individu di bidang makanan dan pengedaran bahan makanan, termasuk restoran, kedai makan, pasar tani, pasar besar dan pasaraya.

12.3 Saiz Permintaan

Keperluan XXXXXXXXXXXXXXdalam negeri semasa ialah 120,000 ekor lembu hidup untuk disembelih setahXXXXXXXXXXXXXun, manakala bekalan lembu hidup yang terdapat dalam negeri adalah tidak sampai 60,000 ekor. Ini bermakna permintaan dalam negeri amat tinggi iaitu sekurang-kurangnya 100,0XXXXXXXXXXXXXXXXXX00 ekor lembu hidup (untuk disembelih) diperlukan setiap tahun. Ini tidak termasuk permintaan anak lembu untuk tujuan pengemukan dan pembiakan.

12.4

Senarai Pelanggan

i)

Pasaraya & pasar borong di Selangor/Kuala Lumpur/N.Sembilan (Carrefour/ Giant/ Tesco dan lain-lain)

ii) Hotel iii) Restoran yang menyediakan masakan berasaskan daging lembu segar seperti Victoria Station/ Restoran di KLCC dan lain-lain.

12.5

Promosi

i) Pasukan pemasaran akan ke restoran/pasaraya ii) Promosi melalui badan & agensi kerajaan

13. MANFAAT KEPADA KERAJAAN

13.1 Faedah kepada Negara

a) Mewujudkan peluang pekerjaan baru termasuk kepada golongan siswazah yang masih menganggur. b) Meningkatkan pendapatan rakyat khususnya golongan penternak, melalui skim contract farming dan buy-back program. c) Mewujudkan peluang perniagaan baru di bidang berkaitan industri penternakan lembu dan hasil nilai-tambahnya, seperti industri kosmetik, makanan dan lain-lain. d) Merealisasikan hasrat dan wawasan kerajaan menjadikan negara kita sebagai pengeluar bahan makanan halal khusus untuk pasaran tempatan dan antarabangsa. e) Membantu menjadikan industri pertanian (penternakan) sebagai salah satu sector utama dalam pertumbuhan ekonomi negara.

13.2

Faedah Tambahan Multiplier Effect

a) b) -

Aktiviti hiliran (down-stream activities) industri teknologi makanan seperti sosage, satay, burger dan cheese industri kosmetik seperti pencuci muka, losyen, sabun dan lain-lain Transformasi industri Penternakan tradisional kepada penternakan berasakan teknologi Penternakan berteknologi kepada teknologi perubatan seperti ubat-ubatan (pharmaceutical) insulin dan tisu badan

14. PENUTUP

Adalah menjadi hasrat pemohon untuk membangun, memaju dan memperkasakan lagi industri penternakan lembu ini dengan bantuan dan pembiayaan, sokongan dan kerjasama dari semua pihak khususnya Bank Pertanian dan Jabatan Haiwan Negeri.

PERBANDINGAN KANDUNGAN DAGING LEMBU DENGAN DAGING LAIN

Daging (3 oz)

Lemak (gm)

Lemak Tepu (gm)

Besi (gm)

Lembu

Kambing

Bebiri

Ayam

JUMLAH PINJAMAN

Pemohon bercadang untuk membuat pinjaman dengan pihak Bank Pertanian Malaysia berjumlah RM 447,500.00 atau mana yang sesuai sebagai modal kerja.

Perbelanjaan Modal

RM

I.

Modal 30,000

1. Kos Kerja Tanah

II. Pembangunan 1. Kandang Lembu 2. Control yard & Ramp 3. Setor Makanan 4. Tangki Air & Paip 5. Pemagaran kawasan 50,000 10,000 20,000 15,000 25,000

6. Kolam Kumbahan 7. Alat Penimbang Lembu 8. Peralatan Makanan Lembu 9. Pembelian Anak Lembu 10. Gaji 3 Pekerja 11. lori 12. Ubat-ubatan 13. Rumput (tanam) 14. Bangsal 15. Stor Makanan 16. Longkang 17. Rumah Pekerja 18. Utiliti

15,000 12,000 7,500 30,000 3,000 60,000 10,000 10,000 20,000 20,000 50,000 50,000 10,000

JUMLAH

447,500