BORANG MAKLUMAT GURU PENDIDIKAN ISLAM DAN j-QAF

SEKOLAH RENDAH DAERAH KOTA TINGGI
TAHUN 2013

NAMA

:

SEKOLAH

:

STATUS

:Guru Pendidikan Islam
Guru j - QAF
Guru Tambahan Pendidikan Islam

................................ ............... Lama Berkhidmat : ......... b.......... Jantina : Lelaki / Perempuan d........ Status : Berkahwin / Bujang / Lain-Lain e.... Negeri Asal : ......................BORANG MAKLUMAT GURU SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG CHANGKAT ASA TAHUN 2013 MAKLUMAT PERIBADI PEGAWAI a................................................................................... l...................... g....................................... Bimbit : ................................... Email : .. Jawatan : ............................................. No.... m............. Tel....................................... Nama Pegawai : . Tarikh Berkhidmat Sekolah Semasa : ......................................... k.................. Alamat Pejabat : ................................................ Status Jawatan : ................................... No Telefon (R) : ................................................... n....................................................................... Kohort ( MAJOR) : ........................................................................... h.................... j........................................................................... ...................................................................................... Alamat Rumah : ............................................................................................................... .. i.................................. No Kad Pengenalan : c.............. Lama Berkhidmat Sekolah Semasa : .................. f................. Gred Terkini : ..................... Tarikh Lantikan Pertama : .............................................. Tarikh Bersara Wajib : ....................

. ..................................................................................................................................................................................................... ........... (sertakan lampiran sekiranya tidak mencukupi) ......................... ...................................................................... Sumbangan / Aktiviti Luar : .................................... ................................................................................................................................................................................................................................. ........................ Jawatan Yang Disandang Di Sekolah : ......... ................... .................................................................................................................................................... ............... Mata Pelajaran Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Di ajar 1 2 3 4 5 6 Bilangan Masa Mengajar Seminggu : ............................................... ............... Opsyen Major : ..................................... ....................................................................... Opsyen Minor : ................................................................................................ (sertakan lampiran sekiranya tidak mencukupi) ..............................................................................................