BORANG MAKLUMAT GURU PENDIDIKAN ISLAM DAN j-QAF

SEKOLAH RENDAH DAERAH KOTA TINGGI
TAHUN 2013

NAMA

:

SEKOLAH

:

STATUS

:Guru Pendidikan Islam
Guru j - QAF
Guru Tambahan Pendidikan Islam

....... ..... k............ l........ No Telefon (R) : .................................... Tarikh Berkhidmat Sekolah Semasa : .................................. Tel.......... Negeri Asal : ..... Jawatan : ................................................................ No Kad Pengenalan : c.......................................... Alamat Pejabat : ................... Lama Berkhidmat : ...... Alamat Rumah : ........................................................................................................................................................ Jantina : Lelaki / Perempuan d.......................................................................................... Kohort ( MAJOR) : ... n............. i.......................................................... Bimbit : ........................... f.............. Lama Berkhidmat Sekolah Semasa : .................................................................................................. h............................................................................... Email : ................................................................................................... ............BORANG MAKLUMAT GURU SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG CHANGKAT ASA TAHUN 2013 MAKLUMAT PERIBADI PEGAWAI a. b.................................... Status : Berkahwin / Bujang / Lain-Lain e......... No................................................................... Gred Terkini : ... Nama Pegawai : ................ ..... g.................................... Tarikh Bersara Wajib : ............................................ Status Jawatan : .. Tarikh Lantikan Pertama : .................... j...................... m................................

...................... (sertakan lampiran sekiranya tidak mencukupi) ............................. ....................................................................................................... ....................................................................................................................................... Opsyen Major : ................. Opsyen Minor : ........................................... ...... Sumbangan / Aktiviti Luar : .................................................................................................................................................................. Jawatan Yang Disandang Di Sekolah : .................................................................................. .......................................................................................................................... ............... ................... .................................................. .............................................................. Mata Pelajaran Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Di ajar 1 2 3 4 5 6 Bilangan Masa Mengajar Seminggu : ................................................................................................................................................................................. ..... ................................. (sertakan lampiran sekiranya tidak mencukupi) ..........................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful