BORANG MAKLUMAT GURU PENDIDIKAN ISLAM DAN j-QAF

SEKOLAH RENDAH DAERAH KOTA TINGGI
TAHUN 2013

NAMA

:

SEKOLAH

:

STATUS

:Guru Pendidikan Islam
Guru j - QAF
Guru Tambahan Pendidikan Islam

....................... Email : . Status : Berkahwin / Bujang / Lain-Lain e...................................................................................... i................... No Telefon (R) : ............................ g................................................................................ f............................... Negeri Asal : ........................... Tarikh Bersara Wajib : .............................. m.............................. Lama Berkhidmat Sekolah Semasa : .............................. l......... j............................. Tel................................. Alamat Rumah : ......................................... Tarikh Berkhidmat Sekolah Semasa : ............................ ..................... Alamat Pejabat : ............................................................................................................................. No............................................................... k................................ Gred Terkini : .................................. ...... Jawatan : ...... Lama Berkhidmat : ... h............................. Jantina : Lelaki / Perempuan d............................ Bimbit : ........................................................................... Nama Pegawai : ........................BORANG MAKLUMAT GURU SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG CHANGKAT ASA TAHUN 2013 MAKLUMAT PERIBADI PEGAWAI a............................................................................................................................................................ n................................ b..... No Kad Pengenalan : c.. ..... Kohort ( MAJOR) : .. Tarikh Lantikan Pertama : ... Status Jawatan : ..........

...... (sertakan lampiran sekiranya tidak mencukupi) ........................ .............. (sertakan lampiran sekiranya tidak mencukupi) ............ .............................................................................................. ................................................................................................... ............................................................................................................. Opsyen Minor : ...... ............................. ....................................................................... ............................................. Mata Pelajaran Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Di ajar 1 2 3 4 5 6 Bilangan Masa Mengajar Seminggu : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... Jawatan Yang Disandang Di Sekolah : ............................................. Opsyen Major : ................................................................................................. Sumbangan / Aktiviti Luar : ........................................................ ........................................ ............................................................................................................. .....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful