BORANG MAKLUMAT GURU PENDIDIKAN ISLAM DAN j-QAF

SEKOLAH RENDAH DAERAH KOTA TINGGI
TAHUN 2013

NAMA

:

SEKOLAH

:

STATUS

:Guru Pendidikan Islam
Guru j - QAF
Guru Tambahan Pendidikan Islam

......................... i...... Nama Pegawai : ............... Kohort ( MAJOR) : . ................. No Kad Pengenalan : c......................... k................................................................................................................... Lama Berkhidmat Sekolah Semasa : .... Bimbit : .............................................................................................. Status : Berkahwin / Bujang / Lain-Lain e................. l................ Status Jawatan : .. Jawatan : .......... f............... Gred Terkini : ................................. Email : ............................................................................................................................................................................................ Tarikh Bersara Wajib : ......................................................................... Alamat Rumah : ....................... b............................... n................. Tarikh Lantikan Pertama : ............................... h................. Tarikh Berkhidmat Sekolah Semasa : .. Jantina : Lelaki / Perempuan d............................................................................................................. No Telefon (R) : ...... Tel........................ Alamat Pejabat : ..... Negeri Asal : ....................... j................................................................BORANG MAKLUMAT GURU SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG CHANGKAT ASA TAHUN 2013 MAKLUMAT PERIBADI PEGAWAI a.............. ...... ... g.............. Lama Berkhidmat : ............................................................................................................................ No..... m............

....................................................................................... Opsyen Minor : ............................... Sumbangan / Aktiviti Luar : .......................... .................................................... ............... Jawatan Yang Disandang Di Sekolah : ..................................................... Mata Pelajaran Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Di ajar 1 2 3 4 5 6 Bilangan Masa Mengajar Seminggu : . ................... ........................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Opsyen Major : . ................. (sertakan lampiran sekiranya tidak mencukupi) ............................................................................... ................................................. ........................................................... (sertakan lampiran sekiranya tidak mencukupi) .......................................................................................................................................................................................................... ........... .............................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful