BORANG MAKLUMAT GURU PENDIDIKAN ISLAM DAN j-QAF

SEKOLAH RENDAH DAERAH KOTA TINGGI
TAHUN 2013

NAMA

:

SEKOLAH

:

STATUS

:Guru Pendidikan Islam
Guru j - QAF
Guru Tambahan Pendidikan Islam

....................................................... i.............. k........................................................... l................................................... Lama Berkhidmat Sekolah Semasa : ... g........... No Kad Pengenalan : c.................................................................. Kohort ( MAJOR) : ................................................................. m. h............... Tarikh Bersara Wajib : ........................ b. Tel.................................................................................... ............................. Bimbit : ....................................................................................... Status Jawatan : ...................... Status : Berkahwin / Bujang / Lain-Lain e.................. Jantina : Lelaki / Perempuan d... Email : ................................ No Telefon (R) : ..................................................... Jawatan : ....... f............ ................... Nama Pegawai : ........................... No............... Alamat Rumah : .............................................................. j..... Tarikh Berkhidmat Sekolah Semasa : .................................................................................................. n................. Gred Terkini : ....... Lama Berkhidmat : .................................. Tarikh Lantikan Pertama : ........................................................................................................................... Negeri Asal : .... Alamat Pejabat : ......BORANG MAKLUMAT GURU SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG CHANGKAT ASA TAHUN 2013 MAKLUMAT PERIBADI PEGAWAI a.........................................................

............................................................................................................................. (sertakan lampiran sekiranya tidak mencukupi) ............................................................................................................................................... Jawatan Yang Disandang Di Sekolah : ................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................. ..................................... ......................... (sertakan lampiran sekiranya tidak mencukupi) ..... ........................................................................................................................ Opsyen Minor : .............. ............................................... .................................. Mata Pelajaran Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Di ajar 1 2 3 4 5 6 Bilangan Masa Mengajar Seminggu : ............................................................................. Opsyen Major : .... ................................ .............................................................................................................................. Sumbangan / Aktiviti Luar : ........................ ......................... .................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful