BORANG MAKLUMAT GURU PENDIDIKAN ISLAM DAN j-QAF

SEKOLAH RENDAH DAERAH KOTA TINGGI
TAHUN 2013

NAMA

:

SEKOLAH

:

STATUS

:Guru Pendidikan Islam
Guru j - QAF
Guru Tambahan Pendidikan Islam

.... k................................................ Lama Berkhidmat : ................. ...... l..................................................................... Tel......... Status Jawatan : ........ Jawatan : ...................................... Jantina : Lelaki / Perempuan d................................. Email : ............................ ... b......................... No Kad Pengenalan : c................................................................................. Kohort ( MAJOR) : ............................. i....................................................................................... Nama Pegawai : .....................BORANG MAKLUMAT GURU SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG CHANGKAT ASA TAHUN 2013 MAKLUMAT PERIBADI PEGAWAI a........................................................... Alamat Rumah : .............................. Tarikh Lantikan Pertama : ............ Alamat Pejabat : .... No Telefon (R) : ...................................................................... Tarikh Bersara Wajib : ...................................... Tarikh Berkhidmat Sekolah Semasa : ........... Negeri Asal : .......................... Gred Terkini : .......................... m..................................... ........... j............. g.......................................... n........................ f................................ h................. Lama Berkhidmat Sekolah Semasa : ............................... No............................................................................................................... Bimbit : .................................. Status : Berkahwin / Bujang / Lain-Lain e....................................................

............................... ......................................................................................................................................................................... ........................................ Sumbangan / Aktiviti Luar : ............................................. ................................... (sertakan lampiran sekiranya tidak mencukupi) . ......................................................................................................... .................. ................................................. Opsyen Major : ................................................................................................................................................................................... Jawatan Yang Disandang Di Sekolah : ...................................................................................................................................................................... Opsyen Minor : ................. .......................................................................... .................................................................................................... Mata Pelajaran Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Di ajar 1 2 3 4 5 6 Bilangan Masa Mengajar Seminggu : ...... (sertakan lampiran sekiranya tidak mencukupi) ...................................................... .......... .........................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful