BORANG MAKLUMAT GURU PENDIDIKAN ISLAM DAN j-QAF

SEKOLAH RENDAH DAERAH KOTA TINGGI
TAHUN 2013

NAMA

:

SEKOLAH

:

STATUS

:Guru Pendidikan Islam
Guru j - QAF
Guru Tambahan Pendidikan Islam

....................................................... n.. m......................... Email : .............................................................. Gred Terkini : ................................................................. f................................................................... Nama Pegawai : ............................ Lama Berkhidmat Sekolah Semasa : ........................ Kohort ( MAJOR) : ................. Jawatan : ............... Status : Berkahwin / Bujang / Lain-Lain e........................................... Tel.......................................................... b..................................... Lama Berkhidmat : .... ................................ Tarikh Lantikan Pertama : .... h............................................................................................... Tarikh Berkhidmat Sekolah Semasa : . l.......... Alamat Rumah : ....................................................................... No Telefon (R) : ... Tarikh Bersara Wajib : ................... No Kad Pengenalan : c................ .......................................................................... g... Jantina : Lelaki / Perempuan d..BORANG MAKLUMAT GURU SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG CHANGKAT ASA TAHUN 2013 MAKLUMAT PERIBADI PEGAWAI a. i................... Negeri Asal : ................................................... Bimbit : ...................................................................... k... Status Jawatan : . Alamat Pejabat : .......... j..... .. No................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... ......... Sumbangan / Aktiviti Luar : . Opsyen Major : ....................................................................... .......................................................................................................................................................................................... (sertakan lampiran sekiranya tidak mencukupi) ....................................................................................................................................................... (sertakan lampiran sekiranya tidak mencukupi) .... .......... ..................... ............................................................. ............................................................................. Jawatan Yang Disandang Di Sekolah : ......................................................................... .................................................................. Mata Pelajaran Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Di ajar 1 2 3 4 5 6 Bilangan Masa Mengajar Seminggu : ................................................................................. ...................................................... Opsyen Minor : ............................................................... ....................... ........................