Anda di halaman 1dari 22

BAB 5 : PEMBINAAN ASAS

5.1

PENGENALAN

Walaupun kepentingan untuk membina asas yang baik untuk sebarang binaan struktur telah dikenal pasti beribu tahun lamanya, namun disiplin dalam pembinaan asas atau kejuruteraan asas seperti mana yang kita ketahui sekarang ini tidak mula dibangunkan sehinggalah pada awal abad kesembilan puluhan. Reka bentuk awal asas adalah semata-mata berdasarkan pengalaman yang lepas serta pengetahuan am. Contoh yang paling ketara dapat dilihat melalui dinding batu yang dibina di Bandar New York pada awal tahun Sembilan puluhan dimana ia disokong di atas asas yang lebarnya 1.5 kali lebar dinding tersebut dan dibina di atas kerikil yang dimampat.

Menara Eiffel yang terletak di Paris adalah contoh yang terbaik struktur baru yang dibina dengan prinsip kejuruteraan asas moden. Menara ini telah dibina oleh Alexandre Gustave Eiffel pada tahun 1889. Beliau menyedari betapa pentingnya asas yang baik untuk pembinaan menara Eiffel bagi mengelakkan nasib sama yang menimpa Menara Condong di Pisa, Itali. Sebelum pembinaan menara tersebut, Eiffel telah mencipta kaedah baru untuk menjelajah tanah iaitu kaedah memacu ke dalam tanah paip bergaris pusat 200mm yang diisi dengan udara termampat. Udara ini menghalang air bumi daripada masuk ke dalam tiub dan membolehkan sampel

55

tanah berkualiti tinggi diambil. Kajian ini berjaya mengesan kawasan tanah lembut yang boleh mendatangkan masalah kepada menara yang hendak dibina dan seterusnya telah berjaya menempatkan keempat-empat kaki menara di atas asas yang sesuai di atast anah yang kukuh.

Pada hari ini, pengetahuan manusia mengenai rekabentuk dan pembinaan asas adalah jauh lebih baik daripada apa yang ada seratus tahun dahulu sehingga dapat menghasilkan pembinaan asas yang reliable dengan penjimatan kos dan kapasiti yang tinggi untuk pelbagai jenis struktur moden. Pembinaan asas mementingkan disiplin daripada gabungan kejuruteraan struktur, kejuruteraan geoteknik dan kejuruteraan pembinaan.

Secara umumnya, asas merupakan unsur bangunan yang terletak di bawah sekali dimana ia berperanan untuk memindahkan segala beban kelapisan tanah di bawahnya dengan selamat. Dengan ini, binaan asas perlu mengambilkira bukan sahaja beban yang digalasnya tetapi juga keadaan tanah. Rekabentuk asas pula dapat diperolehi dalam berbagai-bagai bentuk.Keadaan tanah yang berbeza-beza member kesan kepada perbezaan dari segi keperluan bentuk asas antara satu bangunan dengan bangunan yang lain.

Oleh sebab asas terletak dalam tanah, ia hendaklah kukuh dan mempunyai fungsi yang dikehendaki selagi bangunan yang digalasnya masih berguna. Hal ini jelas menunjukkan bahawa asas sepatutnya tidak memerlukan sebarang

pembaikan sepanjang hayat bangunan. Oleh yang demikian, asas perlu dibina dengan kukuh dan tahan lama walaupun asas terletak di dalam tanah yang mungkin mengandungi air dan bahan-bahan kimia. Sebarang kegagalan asas akan memberi kesan terhadap struktur bangunan dan seterusnya bahagian-bahagian yang lain.

56

5.2

FUNGSI ASAS

Mengelakkan berlaku enapan

Memindahkan beban ke lapisan tanah di bawahnya

FUNGSI ASAS

Mengekalkan kedudukan bangunan

Rajah 5.2.1 : Fungsi Asas

Seperti yang diketahui umum, asas merupakan struktur binaan yang terdapat di bawah lapisan permukaan bumi dimana ia memainkan peranan penting dalam memindahkan beban struktur bangunan ke lapisan tanah di bawahnya dengan selamat. Dalam aspek ini, pihak yang terlibat perlu mengenalpasti beban yang dibawa oleh bangunan dan keupayaan galas tanah pada tapak dimana bangunan tersebut akan dibina. Tujuannya adalah untuk mendapatkan luas permukaan asas bagi bangunan yang akan dibina.

Mengikut teori pengiraan dalam Matematik Kejuruteraan, pertambahan keluasan permukaan sesuatu asas akan membawa kepada pertambahan ketebalan sesuatu asas itu sendiri. Apabila keadaan ini berlaku, berat asas itu sendiri menjadi beban terhadap lapisan tanah di bawahnya. Disamping itu, kos yang diperlukan juga semakin meningkat dari masa ke semasa.

Untuk mengatasi masalah ini, asas akan dibina daripada konkrit tetulang yang meliputi campuran konkrit dan besi tetulang. Asas konkrit tetulang pada amnya lebih murah dan lebih mudah untuk dibina jika dibandingkan dengan asas konkrit tanpa tetulang yang terlalu besar. Walaubagaimanapun, perkhidmatan juruterastruktur diperlukan untuk menyediakan rekabentuk asas konkrit tetulang yang selamat dan ekonomi

57

Dengan reka bentuk yang sesuai, asas tidak sepatutnya mengalami enapan pada mana-mana bahagian.Enapan yang berlaku akan menyebabkan keretakan pada struktur asas itu sendiri. Lebih besar enapan yang berlaku, lebih besarlah keretakan yang dihasilkan.Keretakan ini pula seterusnya akan menjadi punca kecacatan bangunan yang lain. Oleh yang demikian, luas permukaan asas mesti mencukupi sesuai dengan keupayaan galas tanah bagi membolehkan beban dapat dipindahkan ke tanah dengan selamat tanpa mengalami enapan.

Pembinaan asas juga bertujuan untuk mengekalkan kedudukan bangunan pada kedudukan yang awal berdasarkan kepada kehendak lukisan bangunan.Hal ini penting terutamanya bagi bangunan-bangunan pencakar langit yang mungkin mengalami pergerakan akibat tiupan angin kencang. Dalam hal ini, asas bertindak sebagai pengikat supaya bangunan tetap tidak berubah pada kedudukan asalnya.

Tindakan ini dapat dilakukan dengan menentukan jenis asas yang sesuai dengan kedalaman yang mencukupi berdasarkan ketinggian bangunan dan keadaan tanah. Secara umumnya, dalam pembinaan bangunan domestic pada tanah yang biasa, asas biasanya dibina dengan kedalaman 1 meter hingga 1.5 meter di bawah aras bumi. Kedalaman ini mencukupi untuk mengelakkan pergerakan bangunan secara mendatar dan juga mengelakkan kerosakan asas akibat pengembangan dan penguncupan tanah. Pada bangunan tinggi, asas dibina jauh lebih dalam bagi maksud ini. Perkara ini telah diterangkan sebelum ini dalam pembinaan asas bagi Menara Berkembar Petronas. Penggunaan cerucuk dalam bangunan tinggi dapat mempertingkatkan keupayaan asas dalam mengekalkan kedudukan bangunan kerana cerucuk bertindak seperti akar pokok yang mencengkam ke bumi.

58

5.3

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI REKA BENTUK ASAS

(I) BEBAN

(IV) TEKNOLOGI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI REKA BENTUK ASAS

(III) KOS

(II) KEADAAN TANAH

Rajah 5.3.1 : Faktor yang mempengaruhi reka bentuk asas Reka bentuk asas yang baik dapat mengelakkan kegagalan struktur pada bangunan yang dibina. Oleh itu, terdapat dua faktor yang paling utama yang mempengaruhi reka bentuk asas. Antaranya termasuklah beban dan keadaan tanah. Selain itu, faktor-faktor lain seperti kos dan teknologi turut mempengaruhi reka bentuk asas seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1.3.1 (i) Beban

Secara umumnya, beban terdiri daripada tiga kompenan iaitu beban mati, beban hidup dan beban angin. Beban mati merupakan bahagian yang paling besar antara beban-beban yang lain dimana ia juga merupakan beban bangunan yang meliputi tiang, rasuk, dinding, lantai, bumbung, kemasan dan kemudahan yang terdapat dalam sesebuah bangunan. Walaubagaimanapun, jumlah beban mati dapat dikurangkan melalui pemilihan bahan-bahan binaan yang ringan bagi unsurunsur tertentu.

Beban hidup pula terdiri daripada perkara-perkara yang diletakkan dalam bangunan. Antaranya termasuklah manusia yang menggunakan bangunan, perabot,

59

peralatan dan lain-lain. Bagi bangunan pejabat, beban hidup yang utama ialah perabot dan peralatan pejabat yang lain. Manakala bagi bangunan kilang, beban hidup utama ialah jentera, simpanan bahan mentah dan stok keluaran yang belum dijual. Hal ini menunjukkan bahawa beban hidup sentiasa berubah-ubah dari masa ke semasa bergantung kepada keadaan tertentu.

Sementara itu, beban angin juga turut mempengaruhi reka bentuk asas. Hal ini dapat dilihat pada bangunan tinggi yang terdedah kepada tiupan angin yang kencang dimana tiupan angin ini sebenarnya merupakan satu tenaga yang kuat untuk menolak bangunan dari tempat yang asal. Oleh yang demikian, asas perlu direka bentuk supaya ia dapat mengikat tiang bangunan agar tidak teralih daripada kedudukan asal. (ii) Keadaan Tanah

Keadaan tanah hanya akan dapat diketahui secara terperinci melalui penyiasatan tanah. Antara perkara utama yang perlu dikenal pasti ialah keupayaan galas beban, aras air bumi dan bahan kimia yang terkandung di dalam tanah.

Keupayaan galas beban banyak bergantung kepada jenis tanah. Tanah berbatu biasanya lebih kukuh daripada tanah pasir dan tanah liat. Keupayaan galas beban perlu ditentukan melalui beberapa jenis ujian tanah seperti kaedah korekan dan gerekan atau kaedah geofizik . Keperluan terhadap ujian ini menjadi lebih penting terutamanya dalam pembinaan bangunan-bangunan yang tinggi dan lebih besar. Laporan ujian tanah yang lengkap dan terperinci akan dijadikan panduan asas dalam menyediakan reka bentuk asas

Contoh yang paling ketara dapat dilihat melalui pembinaan asas bagi Menara Berkembar Petronas, Kuala Lumpur dimana ahli geologi pada ketika itu mengorek ratusan lubang gerudi pada tanah bagi mengeluarkan ribuan sampel tanah untuk diuji. Pengujian tanah ini bertujuan untuk mencari batuan dasar yang keras bagi menyokong beban menara yang akan dibina. Walaubagaimanapun, kajian yang dijalankan menemui keputusan yang teruk kerana pihak yang menjalankan kajian menemui batu kapur yang berbagai sifat iaitu batu kapur yang teruk diikuti dengan batu kapur yang keras dan batu kapur yang lembut.Jika

60

pembinaan menara diteruskan di tempat terbabit, berkemungkinan tanah akan menjadi tidak rata dan bangunan Menara Berkembar Petronas mungkin akan runtuh atau tenggelam.

Rajah 5.3.2 : Menara Berkembang Petronas

Lantaran itu, Charlie Thornton yang merupakan jurutera bagi projek terbabit mengemukakan idea yang bernas dimana beliau mencadangkan pengalihan seluruh bangunan 60 meter keatas tanah yang lebih lembut. Ia kelihatan seperti idea yang tidak normal namun sebenarnya, terdapat pemikiran jelas disebaliknya. Beliau merancang untuk membina asas melalui cerucuk besar 120 meter kebawah tanah ke lapisan batu dalam kerak bumi diikuti dengan membina batuan dasar sendiri di atasnya. Bangunan pencakar langit terbabit akan dibina di atas permukaan konkrit yang luas dan seterusny amenjadikan pembinaan asas bagi Menara Berkembar Petronas sebagai asas yang paling dalam di dunia. (iii) Kos

Sumber kewangan klien adalah terhad. Oleh itu, kos yang dapat dibayar kepada kontraktor juga terhad. Oleh itu, binaan yang berkualiti tinggi selalunya dibataskan oleh kos yang terhad itu. Kos diperlukan untuk membeli bahan , menyewa loji (atau peralatan) dan membayar gaji pekerja. Bahan-bahan utama bagi pembinaan asas ialah simen, batu baur dan pasir. Manakala loji yang diperlukan adalah berkaitan dengan penggunaan konkrit. Biasanya konkrit yang bermutu tinggi adalah lebih mahal kerana memerlukan bahan-bahan yang juga bermutu tinggi di samping kawalan mutu yang ketat. Penggunaan konkrit bermutu tinggi ini biasanya digunakan dalam projek-projek pembinaan yang dijalankan dibawah pengawasan Jabatan Kerja Raya (JKR). Begitu juga dengan saiz dan bentuk yang turut mempengaruhi kos. Oleh sebab itu, kos biasanya menentukan jenis konkrit, bahan dan loji yang akan digunakan.

61

(iv)

Teknologi

Pemilihan reka bentuk asas juga dipengaruhi oleh teknologi yang wujud di sesuatu tempat. Faktor yang paling utama ialah kepakaran yang dapat diperoleh untuk membina sesuatu reka bentuk asas. Selain kepakaran, pekerja mahir juga diperlukan dalam menangani perubahan dalam teknologi. Oleh yang demikian, pemilihan reka bentuk perlu mengambil kira kepakaran teknologi yang terdapat di sesuatu kawasan.

5.4

JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN DAN CARA PENGENDALIANNYA

5.4.1 Gergaji

Gergaji merupakan peralatan yang digunakan untuk memotong kepingan kayu atau kotak bentuk bagi mencapai ukuran yang dikehendaki. Pemotongan kotak bentuk atau kayu dimulakan dengan memotong bahagian sudut kayu kayu lapis.

62

5.4.2 Tukul

Dalam pembinaan asas, tukul biasanya digunakan untuk mengetuk atau memperbetulkan tetulang menegak yang telah disambungkan dengan tetulang mendatar didalam lubang korekan atau kotak acuan sehingga mencapai bentuk yang dikehendaki. Tukul juga digunakan dalam pembinaan kotak bentuk bagi pembinaan asas.

5.4.3 Paku

Paku lebih kerap digunakan bersama tukul terutamanya dalam pembinaan kotak bentuk bagi pembinaan asas. Dengan adanya paku, kepingan-kepingan papan dapat disambungkan secara selari.

63

5.4.4 Concrete Power Mixer

Concrete

Power

Mixer

merupakan

mesin

penggaul

konkrit

yang

membolehkan penggaulan bahan-bahan komposit seperti pasir, batu-baur, simen dan air sehingga membentuk konkrit basah. Fungsi mesin ini lebih tertumpu kepada pergerakan tambur yang berputar 360 darjah dimana ia dikawal dengan menggunakan roda pengawal pada bahagian tepi kiri mesin.

5.5

JENIS ASAS

Dalam konteks pembinaan bangunan, asas dapat diperoleh dalam berbagaibagai bentuk mengikut keperluan dan kesesuaian semasa dimana asas terbahagi kepada dua jenis iaitu asas cetek dan asas dalam seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah.

Asas

Asas Dalam

Asas Dalam

Cerucuk Asas Pad Asas Rakit Asas Jalur

Kaison

Rajah 5.5.1 : Kategori Asas dan jenis-jenisnya

64

Walaubagaimanapun, kebanyakan projek-projek perumahan yang dijalankan di bawah firma HC Hidayah Construction lebih tertumpu kepada pembinaan asas cetek dimana pembinaan asas seperti ini sesuai digunakan untuk pembinaan bangunan yang mempunyai ketinggian tidak terlalu jauh dari permukaan tanah. Kedalaman asas ini dikira dari bahagian aras tanah siap dengan jarak kedudukan tidak lebih dari 3 meter. Secara umumnya, asas cetek terdiri daripada 3 jenis iaitu;

i.

Asas Pad

ii. Asas Rakit iii. Asas Jalur 5.6 ASAS PAD

Kebanyakan asas bagi projek pembinaan bangunan atau rumah kediaman yang dijalankan di bawah HC Hidayah Construction menggunakan asas pad sebagai alas tiang dalam binaan. Tidak hairanlah jika dikatakan bahawa asas pad merupakan jenis asas yang paling banyak digunakan terutamanya dalam pembinaan rumah atau bangunan satu dan dua tingkat. Hal ini disebabkan kebanyakan bangunan tersebut dibina dengan menggunakan kerangka yang terdiri daripada konkrit, keluli atau kayu. Dalam binaan seperti ini, semua beban bangunan akan dipindahkan ke tanah melalui tiang dan seterusnya melalui asas pad.

Rajah 5.6.1 : Asas Pad

Sebagai alas tiang, asas pad biasanya berbentuk segi empat seperti rajah di atas. Keluasannya bergantung pada jumlah beban yang diterima daripada tiang dan

65

juga keupayaan galas tanah. Jumlah beban yang yang lebih besar memerlukan keluasan alas yang lebih besar. Sebaliknya, jika keupayaan galas lebih tinggi, keluasan asas semakin kecil. Ketebalan asas pad pula bertambah mengikut pertambahan keluasannya dengan syarat ketebalan minimum asas pada pinggir atau tepinya mestilah tidak kurang daripada 150 mm,

Secara umumnya, asas pad biasanya dibina daripada konkrit yang menggunakan nisbah campuran 1 : 2 : 4 bagi simen, pasir dan batu baur. Keluli tetulang digunakan untuk memperkukuhkan binaan disamping mengurangkan saiz asas. Hal ini demikian konkrit mempunyai keupayaan tanggung yang rendah pada beban tegangan tetapi ia amat kukuh dalam menampung beban mampatan. Jenis tetulang yang biasa digunakan dalam pembinaan asas ini ialah bar tegangan tinggi.

Rajah 5.6.2 : Asas pad yang menananggung tiang keluli

Selain itu, asas pad ini amat sesuai digunakan untuk menanggung struktur yang dirangka dengan aggota keluli atau apabila berat ditanggung oleh tiang, dan dinding dibina sebagai dinding panel atau pelapisan. Situasi ini dapat dilihat melalui pembinaan asas pad dalam projek Cadangan Membina dan Menyiapkan Bangunan Tambahan Gelanggang Futsal Hidayah Centre, Pangkal Kalong dimana asas pad tersebut digunakan untuk menanggung tiang keluli bagi pembinaan bangunan tersebut seperti yang ditunjukkan dalam rajah di atas.

66

5.7

PROSES PEMBINAAN ASAS PAD

Proses pembinaan asas pad terdiri daripada beberapa aktiviti seperti yang ditunjukkan dalam rajah 5.7.1. Antara aktiviti utama yang diperlukan ialah pemancangan, kerja pengorekan, kerja acuan, penyediaan keluli tetulang dan kerja konkrit. Ada sesetengah kerja dapat dijalankan secara serentak bergantung kepada tenaga pekerja yang diperlukan. Secara umumnya, urutan aktiviti yang biasa dilaksanakan dalam pembinaan adalah seperti dalam rajah 5.7.1.

Rajah 5.7.1 : Proses pembinaan asas pad

Pemancangan untuk pembinaan asas pad dibuat setelah aras pembentukan disediakan melalui kerja tanah. Walaubagaimanapun, perlaksanaan kerja tanah bergantung kepada keadaan tapak dalam penyediaan aras pembentukan seperti yang telah diterangkan dalam Bab 3 sebelum ini. Sekiranya aras tapak mempunyai

67

persamaan dengan aras pembentukan yang dikehendaki, maka kerja tanah tidak perlu dijalankan. Kerja pemancangan perlu dilakukan secara teliti sebelum pembinaan asas pad dimulakan. Hal ini penting terutamanya dalam menentukan kedudukan asas pad yang banyak bilangannya.

Rajah 5.7.2 : Kerja pemancangan sedang dijalankan

Setelah kedudukan asas pad ditentukan, kerja pengorekan lubang terhadap titik kedudukan dimana asas pad akan dibina boleh dijalankan. Pengorekan lubang adalah berbentuk segi empat dimana ia dijalankan dengan menggunakan pengorekkaut. Lubang yang dikorek untuk pembinaan asas pad biasanya lebih besar daripada saiz acuan yang hendak dipasang. Hal ini demikian ruang selain daripada saiz acuan yang terdapat di dalam lubang korekan terbabit digunakan bagi memudahkan pekerja memasang acuan dan seterusnya mengendalikan kerja konkrit. Oleh sebab itu, ruang tersebut dikenali sebagai ruang bekerja. Setelah pengorekan lubang selesai dijalankan, acuan akan ditempatkan dan dipasang didalam lubang yang telah dikorek untuk menerima konkrit. Pemasangan acuan biasanya meliputi pembinaan kotak bentuk berbentuk kiub yang tidak mempunyai penutup dan penempatan tetulang yang siap diikat ke dalam kotak bentuk.

68

Rajah 5.7.3 : Lubang yang telah dikorek

Walaubagaimanapun, kebanyakan projek perumahan yang dijalankan dibawah HC Hidayah Construction tidak menggunakan acuan dalam pembinaan asas pad sebaliknya mereka menggunakan lubang yang telah dikorek untuk menerima konkrit menjadikan bentuk asas pad berdasarkan kepada bentuk lubang yang telah digali. Situasi ini dapat dilihat melalui projek Cadangan Membina dan Menyiapkan 1 Unit Rumah Banglo (Batu) 1 Tingkat di atas Lot PT5546 Mukim Mahang. Ketereh, Jajahan Kota Bharu dimana projek pembinaan ini menggunakan kaedah pembinaan asas yang berdasarkan kepada bentuk lubang korekan tanpa perlu bergantung kepada pemasangan acuan.

Pada masa yang sama, kerja penyediaan keluli tetulang boleh dijalankan dimana kerja ini hanyalah melibatkan pemotongan dan pembengkokan bar keluli tegangan tinggi. Jenis tetulang yang digunakan dalam kerja-kerja ini ialah R10. Bar keluli R10 yang telah dipotong dan dibengkokkan perlu disusun mengikut lukisan pelan yang yang disediakan sebelum dimasukkan ke dalam acuan yang telah ditempatkan di dalam lubang korekan. Bagi pembinaan asas pad yang tidak memerlukan acuan, bar keluli akan ditempatkan di dalam lubang korekan.

Dalam pembinaan asas pad, kerja konkrit merupakan langkah terakhir sebelum asas pad dapat disediakan. Campuran simen, pasir dan batu-baur digaul bersama didalam mesin penggaul konkrit atau lebih dikenali sebagai Concrete Mixture dengan nisbah bancuhan 1 : 2 : 4. Hasil penggaulan ini akan membentuk konkrit yang akan dituang ke dalam kotak acuan bagi pembinaan asas pad yang biasa. Manakala bagi pembinaan asas pad tanpa acuan, konkrit dituang terus ke

69

dalam lubang korekan yang menempatkan bar keluli yang telah disediakan. Konkrit dibiarkan kering bagi mendapatkan bentuk asas pad yang dikehendaki.

Rajah 5.7.4 : Kokrit dibiarkan kering 5.8 ASAS JALUR

Pembinaan asas jalur turut digunakan dalam sesetengah projek pembinaan rumah kediaman dibawah HC Hidayah Construction, antara projek perumahan yang pernah menggunakan kaedah pembinaan asas seperti ini ialah projek Membina dan Menyiapkan Sebuah Rumah Kediaman (Batu) di atas Lot PT 739, Mukim Chenderong Batu, Wakaf Bharu, Kelantan.

Rajah 5.8.1 : Struktur Asas Jalur.

70

Rajah 5.8.2 : Asas Jalur sebagai alas struktur dinding galas beban

Asas jalur dibina bagi menanganggung dinding galas beban dimana semua beban bangunan dipindahkan menerusi struktur dinding ini. Antara beban yang terlibat dalam situasi ini termasuklah beban mati, beban hidup dan beban angin. Daripada dinding, beban tersebut akan dipindahkan ke lapisan tanah menerusi asas yang dikenali sebagai asas jalur. Oleh sebab itu, asas jalur perlu dibina di bawah sepanjang dinding galas beban seperti yang tertera pada rajah di atas.

Asas jalur biasanya dibina daripada konkrit dimana campuran konkrit yang di gunakan menggunakan nisbah 1:3:6 yang meliputi 40mm (simen:pasir:batu baur saiz garis pusat batu baur). Asas jalur dapat dibahagikan kepada tiga jenis, iaitu :

JENIS ASAS

PENERANGAN

1) Asas jalur biasa

Asas Jalur biasa digunakan untuk bangunan setingkat dan dua tingkat yang terletak di atas tanah yang baik. Tanah tersebut mestilah kukuh dan tidak mengecut.

2) Asas jalur lebar

Asas jalur lebar diperlukan apabila keupayaan galas beban tanah rendah jika dibandingkan dengan jumlah beban yang hendak di galasnya. Contohnya ialah tanah liat lembut, tanah lembah dan tanah tambun. Sekiranya luas permukaan asas tidak cukup lebar, ada

kemungkinan berlaku enapan tak sekata. Biasanya asas

71

jalur lebar juga dibina daripada konkrit tetulang. Tetulang diperlukan untuk mengelakkan berlakunya kegagalan pada konkrit akibat tegangan.

3) Asas jalur dalam

Asas jalur digunakan pada tanah yang mengandungi kelodak. Ia juga digunakan pada tanah liat yang mengecut dan mengembang mengikut keadaan

persekitaran yang berubah. Asas ini lebih teguh dan menjimatkan jika dibandingkan dengan penggunaan bata. Asas jalur dalam mempunyai kelebaran lebih sedikit daripada dinding.

5.9

PROSES PEMBINAAN ASAS JALUR

Kaedah pembinaan asas jalur mempunyai banyak persamaan dengan kaedah pembinaan asas pad. Apa yang menjadi perbezaan antara kedua-dua jenis asas ini hanyalah dari segi reka bentuknya sahaja.

Seperti asas pad, penandaan dilakukan berdasarkan rujukan daripada lukisan pelan yang telah disediakan sebelum pengorekan lubang dijalankan pada titik kedudukan yang telah ditentukan. Di dalam lubang korekan yang telah digali, acuan dipasang secara memanjang sebelum tetulang yang telah diikat ditempatkan di dalam acuan tersebut. Konkrit yang telah siap digaul dituang ke dalam acuan dan dibiarkan kering.

5.10

ASAS RAKIT

Asas rakit merujuk kepada pembinaan asas yang meliputi keseluruhan atau sebahagian besar tapak. Oleh itu, beban bangunan akan di pindahkan menerusi lantai, asas rakit dan seterusnya ke lapisan tanah di bawah asas rakit tersebut.

72

Asas rakit diperlukan apabila keupayaan galas tanah bawah adalah lemah, atau dalam kes tiang-tiang struktur yang mempunyai jarak yang berhampiran antara satu sama lain dalam kedua-dua arah membujur dan memanjang. Asas jenis ini juga berguna untuk mengurangkan enapan kebezaan yang sangat besar atau dalam keadaan terdapatnya perbezaan yang sangat besar dalam pembebanan tiang-tiang struktur. Pembinaan asas rakit lebih mudah malahan menjimatkan kos dan masa serta berfungsi sebagai lantai bagi memudahkan kerja-kerja pembinaan. Ianya memudahkan kerja-kerja bagi struktur-struktur yang sangat rapat dan di tanah yang mempunyai daya keupayaan tanggung rendah ( low bearing capacity ) di mana tekanan yang sama daripada asas boleh disebarkan ke tanah seberapa luas yang boleh. Asas rakit dapat mengelakkan halangan di tapak bangunan daripada lubang-lubang korekan yang rapat. Pemendapan dan keretakan di satusatu bahagian dapat dielakkan. Asas rakit dapat dibahagikan kepada tiga mengikut reka bentuk dan binaan. Antaranya adalah seperti berikut :

a) Papak Padu

Asas rakit papak padu terdiri daripada papak konkrit padu yang di tetulangkan dalam kedua dua arah. Papak padu ringan digunakan untuk bangunan jenis dinding galas beban yang kecil seperti rumah setingkat atau dua tingkat. Papak yang lebih tebal di perlukan untuk bangunan yang mempunyai beban yang lebih besar. Walau bagaimanapun, asas jenis ini hanya ekonomi bagi ketebalan sehingga 305mm. Biasanya, papak ini di perkuatkan dengan keluli tetulang pada kedua dua arah. Sekiranya tiang atau dinding menanggung beban yang terlalu tinggi, keluli tetulang tambahan akan di letakkan di bawah garis garis tiang atau dinding tersebut.

b) Rasuk Dan Papak

Sekiranya ketebalan papak yang diperlukan melebihi 305mm, penggunaan binaan rasuk dan papak adalah lebih ekonomi. Papak galas beban di bina di atas tanah, manakala rasuk dibina di atas papak tersebut.

73

c) Bersel

Sekiranya asas rakit mengalami tegangan yang tinggi dan memerlukan ketegaran, ia memerlukan rasuk yang lebih dalam. Akibatnya, keseluruhan tebal asas rakit mungkin melebihi 1 meter. Dalam keadaan seperti ini, bentuk binaan bersel adalah lebih ekonomi. Ia terdiri daripada papak atas dan papak bawah bersam sama dengan rasuk hujung dan pertengahan membentuk asas bersel geronggang. Kedalaman asas rakit bersel ini mungkin mencapai kedalaman satu tingkat lantai bawah tanah atau mungkin lebih dalam lagi. Ini di perlukan sekiranya ketegaran yang lebih besar di perlukan sekiranya ketegaran yang lebih besar di perlukan bagi mengelakkan enapan tidak sekata. 5.11 PEMBINAAN ASAS RAKIT

Antara projek perumahan yang menggunakan kaedah asas pembinaan seperti ini ialah projek Cadangan Membina dan Menyiapkan 2 unit Rumah Kediaman Berkembar Batu Kekal 1 Tingkat Lot PT 258 dan PT 259 Mukim Terliar, Pasir Mas, Kelantan.

Pembinaan asas rakit dimulakan dengan penyediaan tapak. Tapak akan dipancang terlebih dahulu menggunakan kayu di sekeliling tapak yang akan dikorek. Penandaan akan dibuat dengan menggunakan kayu pancang yang telah diukur dan ditandakan jelas dengan menggunakan paku.

Tapak yang telah dibuat penandaan akan digali menggunakan jengkaut. Korekan akan dibuat berdasarkan pada saiz rasuk tanah yang telah ditetapkan. Selepas itu, para pekerja akan meratakan bahagian tanah yang telah dikorek sebelum pemadatan tanah dapat dijalankan melalui penggunaan jentera pemadat. Pemasangan paip polietilena yang digunakan untuk saluran air dan paip salir uPVC yang berlainan saiz untuk saliran air sisa dan air najis dijalankan sebaik sahaja pemadatan tanah selesai.

74

Rajah 5.11.1 : Tapak yang telah siap dipasang paip polietilina dan paip uPVC untuk saliran air najis.

Kotak pembentuk (formwork) menggunakan kayu akan dipasang di sekeliling kawasan tapak yang akan dituang konkrit. Acuan konkrit ini akan ditupang dimana kayu yang pertama akan ditegakkan 90 berdekatan dengan acuan konkrit tersebut. Kemudian, satu kayu lagi akan ditegakkan pada arah condong dan dipakukan pada kayu yang tadi. Selepas itu, kerja pemasangan jejaring BRC akan dipasang oleh para pekerja. Jejaring BRC yang bersaiz 65 akan diletakkan di dalam peparit asas. Manakala BRC bersaiz 610 akan dihamparkan di atas tapak.

Rajah 5.11.2 : Kotak Bentuk yang telah siap dipasang disertai dengan hamparan jejaring BRC.

75

5.12

KOMEN DAN CADANGAN

Seperti yang telah diterangkan sebelum ini, pembinaan asas dalam kebanyakan projek perumahan dibawah firma, HC Hidayah Construction lebih tertumpu kepada pembinaan asas pad dimana asas pad yang dibina menggunakan konkrit bertetulang tanpa kotak acuan. Hal ini mungkin disebabkan kotak bentuk tidak disediakan di tapak bina pada ketika itu. Penggunaan konkrit bertetulang tanpa kotak acuan dalam pembinaan asas pad boleh membawa kepada kemerosotan kualiti konkrit. Secara umumnya, salah satu sifat tanah ialah kebolehan dalam menyerap air. Apabila konkrit basah dituang kedalam lubang korekan, kandungan air dalam konkrit basah akan berkurangan dan seterusnya akan menghasilkan struktur konkrit yang tidak kukuh apabila ia mengering.

Dalam perlaksanaan kerja pembinaan asas, kebanyakan pekerja tidak menitikberatkan aspek keselamatan terutamanya dari segi pemakaian topi keselamatan. Pekerja binaan yang tidak memakai topi keselamatan mudah terdedah kepada risiko kecederaan. Oleh itu, pihak kontraktor perlu mengambil tindakan sewajarnya bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Topi keselamatan perlu disediakan dalam kerja binaan kerana ia dapat mengurangkan risiko kecederaan terhadap pekerja sendiri.

76